Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

2 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen op bij het POB, in het POB-standaardreglement. Daarin wordt bepaald hoe hoog uw pensioen zal zijn als u niet meer Inleiding... 3 Wat moet u meteen doen bij indiensttreding?... 5 Deelnemen aan de pensioenregeling van het POB... 6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen werkt. Uw pensioen is deel van uw arbeidsvoorwaarden en volgt de CAO Openbare Bibliotheken. In deze brochure leest u op hoofdlijnen waar u recht op heeft. Ook leest u welke keuzes u kunt maken en welke risico s u loopt met dit pensioen. Verandert er iets in uw situatie, dan Uw keuzemogelijkheden Uitbetaling van uw pensioen Meer informatie Belangrijke adressen kunt u op onze website lezen of en welke gevolgen dat heeft voor uw pensioen. U kunt ook altijd met de helpdesk mailen of bellen voor meer informatie. Wij helpen u graag. Website: helpdesk: (tijdens kantooruren) In 2014 wijzigt het POB-standaardreglement door gewijzigde wet- en regelgeving. Voor actuele informatie verwijzen we u naar de website. Bewaar deze brochure en de bijbehorende brief goed, want deze kunnen in de toekomst nog van pas komen. Natuurlijk staat de brochure ook op de website.

3 3 Inleiding Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Met de brochure en de brief samen informeren wij u over uw pensioen. Deze startbrochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. We beschrijven in deze brochure alleen de hoofdlijnen van het POB-standaardreglement. Dit pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt Het POB-standaardreglement volgt uit de pensioenovereenkomst zoals opgenomen in de CAO Openbare Bibliotheken. Het is een uitkeringsovereenkomst het pensioenreglement vinden op onze website U kunt het eventueel printen of een exemplaar opvragen bij de helpdesk. met opbouw van partnerpensioen. Een uitkeringsovereenkomst betekent dat de uitkering die u mag verwachten vooraf vastgesteld is. Omdat we specifieke situaties niet in de startbrochure hebben opgenomen, kan het zijn dat u na het lezen nog vragen heeft. Raadpleeg dan onze website of neem contact op met onze helpdesk. Over eventuele wijzigingen in het POBstandaardreglement wordt u in de toekomst per brief geïnformeerd. Deze worden ook op geplaatst. Helpdesk Telefoon: Wijzigingen verwerken wij ook in de brochure. De meest recente versie van deze brochure vindt u op De brochure geeft antwoord op vragen als: wanneer ga ik pensioen opbouwen? wanneer krijg ik pensioen en hoeveel pensioen krijg ik dan? wat ontvangen mijn partner en mijn kinderen als ik Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom uw pensioen. Dat doen we vanwege de snelheid en de actualiteit per . Op de website van het fonds staat een formulier, waarmee u ons voorziet van uw adres, zodat we u ook kunnen informeren. Vergeet niet het in te vullen! kom te overlijden? hoe zit het met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen? wat mag ik van mijn pensioenfonds verwachten? wat moet ik zelf doen voor mijn pensioen?

4 4

5 5 Wat moet u meteen doen bij indiensttreding? Ik heb eerder pensioen opgebouwd bij een andere werkgever Dan kunt u dat pensioen meenemen naar het POB. Dat heet waardeoverdracht. De oude aanspraken worden dan omgezet in pensioen bij het POB. Wilt u de oude aanspraken omzetten? Stuur dan het formulier terug dat u bij uw indiensttreding heeft ontvangen, of download het van de website. U moet zelf het initiatief nemen voor waardeoverdracht. Neem bij uw beslissing bijvoorbeeld mee: wat voor pensioeregeling bij uw vorige pensoenfonds of verzekeraar geldt (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst); hoe het pensioen verhoogd wordt (toeslagverlening over uw pensioen); hoe het pensioenfonds er financieel voor staat (dekkingsgraad). Ik heb eerder pensioen opgebouwd bij het POB Dan hoeft u voor deze oude aanspraken geen waardeoverdracht aan te vragen. Wij voegen deze aanspraken toe aan uw nieuwe pensioenopbouw. Ik woon samen Dan kunt u uw partner aanmelden bij het POB. U zorgt er daarmee voor dat uw partner in aanmerking komt voor pensioen als u overlijdt. Wilt u uw partner aanmelden? Stuur ons dan ter inzage een origineel, gewaarmerkt exemplaar van uw samenlevingscontract. U krijgt dit exemplaar van ons terug.

6 6 Deelnemen aan de pensioenregeling van het POB Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat uit drie onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het werknemerspensioen, een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via uw werkgever bij het pensioenfonds opbouwt; aanvullende voorzieningen die u zelf treft, zoals een lijfrente- of kapitaalverzekering. Hoe bouw ik pensioen op? Door maandelijks een premie te betalen, bouwt u een aanspraak op een pensioenuitkering op. Uw pensioenregeling bij het POB is een middelloonregeling. Dit betekent dat uw pensioen wordt berekend, op basis van het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend in de periode dat u pensioen heeft opgebouwd bij het POB. De pensioenuitkering voor het ouderdomspensioen, partner- en wezenpensioen waar u straks recht op heeft, hebben het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de hoogte van het pensioen dat u straks krijgt uitgekeerd, vaststaat. U blijft pensioen opbouwen zolang u in dienst blijft en als u vanwege volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt. De pensioenregeling van het pensioenfonds kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 67e, zolang u leeft; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen na uw overlijden tot aan hun 21-jarige leeftijd. In die laatste situatie heeft u ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook dit pensioen heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid vindt u in deze brochure onder Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen. U bouwt pensioen op tot een pensioengevend salaris van bij een volledig dienstverband. In de wet is vastgesteld dat u boven dat bedrag geen pensioen mag opbouwen. U betaalt over dat salarisdeel ook geen pensioenpremie. U kunt wel zelf maatregelen treffen om pensioen op te bouwen over het bedrag boven Wanneer kan ik met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 67 wordt. U ontvangt vanaf die dag levenslang elke maand pensioen.

7 7 Hoeveel bedraagt mijn ouderdomspensioen? Rekenvoorbeeld bij fulltime dienstverband De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling; de hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling; het opbouwpercentage. Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris ,- -/- Franchise (franchise 2015) ,- Pensioengrondslag ,- Hier ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw. Hierbij zijn de volgende termen belangrijk: Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 Franchise Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u al AOW krijgt van de overheid. Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,875% = 402,28 De franchise is voor fulltime en parttime hetzelfde en bedraagt ,- in Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw ouderdomspensioen bruto per jaar: Pensioengrondslag 20 (jaar) x 402,28 = 8.045,60. Uw pensioengevend jaarsalaris minus de franchise, met andere woorden: het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt tot maximaal ,-. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. Wordt mijn opgebouwde pensioen verhoogd door het POB? De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daarom probeert het POB elk jaar uw opgebouwde Opbouwpercentage Het percentage van uw pensioengrondslag dat u als pensioen opbouwt. Dat percentage bedraagt 1,875%. pensioen te verhogen. Dat heet ook wel toeslagverlening ( indexatie). De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging wordt uitgedrukt met een bepaald percentage. Het bestuur Wie betaalt mijn pensioenpremie? De pensioenpremie betaalt u samen met uw werkgever. Uw werkgever betaalt de totale premie aan het pensioenfonds en houdt uw deel maandelijks in van het pensioenfonds bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioen wordt aangepast. Dat betekent dat een verhoging in het ene jaar niet automatisch leidt tot een verhoging in de daaropvolgende jaren. op uw brutosalaris. Wilt u weten hoeveel u bijdraagt aan de pensioenpremie, dan vindt u dit op de website via de link: hoeveelkrijgik/ hoeveelpensioen. De werkgever houdt het gedeelte dat u moet betalen in op uw salaris. Wordt er geld gereserveerd voor deze verhoging? Voor de eventuele verhoging wordt geen geld gereserveerd. U betaalt daarvoor ook geen premie. Het bestuur stelt elk jaar vast of en hoeveel uw

8 8 pensioenopbouw wordt verhoogd. Dat hangt af van de financiële positie van het pensioenfonds. Risico op het verlagen van mijn pensioenaanspraken Als het POB in een extreem slechte financiële positie AOW Naast het ouderdomspensioen ontvangt u meestal een AOW-uitkering van de overheid. De Sociale Verzekeringsbank berekent de hoogte van uw AOWuitkering. Voor het laatste nieuws over wijzigingen in de AOW verwijzen wij u naar terecht komt, komt er een herstelplan waarin maatregelen staan om de financiële positie te verbeteren. Zijn deze maatregelen niet toereikend, dan kan als uiterste maatregel het al opgebouwde pensioen verlaagd worden. In dat geval brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Welke risico s zijn aan mijn pensioen verbonden? Ondanks de goede pensioenregeling van uw werkgever loopt u risico s. Het is niet zeker dat ze zich voordoen maar we willen er duidelijk over zijn. Op vindt u informatie over de actuele financiële positie van het POB en over de dekkingsgraad. Ook leest u hier of er een herstelplan van toepassing is. Risico van hogere bijdrage aan de pensioenregeling U betaalt een eigen bijdrage in de premie voor uw pensioen. De vaststelling van de eigen bijdrage gebeurt tijdens het jaarlijkse CAO overleg van de sociale partners. De eigen bijdrage is in ,4% van de pensioengrondslag. Als de vastgestelde pensioenpremie niet voldoende is kan het zijn dat een volgend jaar een hogere eigen bijdrage premie wordt vastgesteld. Risico van geen toeslagverlening U heeft niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de financiële positie van het POB dit toelaat.

9 9

10 10 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar ver houding ouderdomspensioen op. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld van iemand die in deeltijd werkt. U kunt daaruit eenvoudig de gevolgen van deeltijdwerken voor uw pensioenopbouw bepalen. Op de website treft u ook de pensioenplanner aan, waarmee u zelf berekeningen kunt maken. Wat gebeurt er als mijn dienstverband eindigt? 1. Gaat u uit dienst en gaat u werken bij een onderneming in dezelfde branche, die ook is aangesloten bij het POB, dan blijft u deelnemer in dezelfde pensioenregeling. U hoeft dan niets te doen. 2. Als u uit dienst gaat en buiten de branche een baan krijgt, dan stopt uw pensioenopbouw bij het POB. U behoudt uw aanspraak op het pensioen Rekenvoorbeeld bij parttime dienstverband: 60% dat u tot op dat moment heeft opgebouwd. Het bestuur van het POB besluit jaarlijks of een verhoging wordt verleend over uw opgebouwd Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris ,- -/- Franchise (franchise 2015) ,- Pensioengrondslag ,- pensioen. Bij uw nieuwe werkgever bouwt u vanaf dat moment pensioen op in de pensioenregeling die hij u biedt. U kunt besluiten om uw opgebouwde pensioen bij het POB over te hevelen naar de regeling bij Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken op pensioen bij het POB vervallen dan. Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,875% x 60% = 241,37 Hoe zet ik waardeoverdracht in gang? Na uw indiensttreding dient u een verzoek tot waardeoverdracht in bij het pensioenfonds van uw nieuwe Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw ouderdomspensioen bruto per jaar: 20 (jaar) x 241,37 = 4.827,40. werkgever. Uw nieuwe werkgever vraagt dan bij het POB een opgave van uw opgebouwde pensioen op. Naar aanleiding daarvan stuurt het nieuwe pensioenfonds u een offerte voor waardeoverdracht. Als u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit.

11 11 Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik Percentages arbeidsongeschikt word? Als u volledig arbeidsongeschikt wordt en uw dienstverband eindigt, dan gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. Het POB betaalt dan de totale premie. Arbeidsongeschikt- heidspercentage: Mate waarin pensioenopbouw wordt voortgezet op kosten van het fonds: Deze regeling gaat in vanaf het moment dat u een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat u nog wel een deel van de premie voor uw pensioenopbouw zelf blijft betalen. Dit doet zich voor als u gedeeltelijk 80% of meer 100% 65% tot 80% 80% 55% tot 65% 60% 45% tot 55% 50% 35% tot 45% 40% 0% tot 35% 0% blijft werken. Uw partner en kinderen blijven recht behouden op een uitkering als u overlijdt. Als u al arbeidsongeschikt bent als u gaat deelnemen aan de pensioenregeling van het POB, dan wordt U of uw werkgever moet bij het POB melden dat u geen premievrije voortzetting toegekend. arbeidsongeschikt bent en voor welk deel. Dit moet binnen één maand na het ontstaan van arbeidsongeschiktheid. Als het deel waarvoor u arbeidsongeschikt bent wijzigt, dan moet u of uw werkgever dat eveneens binnen één maand melden bij het POB. Het melden van uw arbeidsongeschiktheid gebeurt via het opsturen van een kopie van de toekenningsbeslissing van het UWV. Maak goede afspraken over wie het formulier opstuurt! Wat is geregeld voor mijn partner? Onder partner wordt verstaan: de persoon met wie u gehuwd bent; de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; de persoon met wie u samenwoont. U moet uw partner dan aangemeld hebben bij het POB. Dit doet u door het originele samenlevingscontract aan ons toe te sturen. Na inzage krijgt u dit per Het uitvoeringsinstituut UWV aangetekende post terug. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalt in welke mate u arbeidsongeschikt bent. In de tabel kunt u zien bij welk arbeidsongeschiktheidspercentage het POB de premiebetaling overneemt. Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden? Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ieder jaar partnerpensioen op. De opbouw van het partnerpensioen is 70% van de opbouw van uw ouderdomspensioen. Het partnerpensioen wordt na uw overlijden levenslang aan uw partner uitgekeerd. Als u

12 12 tijdens uw dienstverband overlijdt, wordt het partnerpensioen berekend alsof u tot uw 67e pensioen zou Ik ga scheiden. Wat betekent dit voor mijn pensioen? hebben opgebouwd. Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld partnerpensioen Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat u heeft opgebouwd in de periode waarin Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris ,- -/- Franchise (franchise 2015) ,- Pensioengrondslag ,- u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdoms pensioen. Als u eerder overlijdt dan uw expartner, vervalt het recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Omgekeerd, als uw ex-partner eerder overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen Opbouwpercentage: 1,875% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 20 weer ten goede aan uw eigen pensioen. Als u wilt dat het POB de verdeling van uw pensioen regelt, dan moet u dit binnen twee jaar na uw echtscheiding aan Fulltimer Fictieve jaarlijkse pensioenopbouw ouderdomspensioen: ,- x 1,875% = 402,29 20 (jaar) x 402,29 = 8.045,80 x 70% = 5.632,06 ons doorgeven. Het formulier mededeling van scheiding i.v.m. verdeling ouderdomspensioen vindt u op onder Publicaties/ Formulieren. Parttimer Fictieve jaarlijkse pensioenopbouw ouderdomspensioen: ,- x 1,875% x 60% = 241,37 20 (jaar) x 241,37 = 5.427,40 x 70% = 3.799,18 Bij beëindiging van ongehuwd samen wonen vindt geen verevening plaats, ook al is deze relatie aangemeld bij het POB. Partnerpensioen Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner het partnerpensioen dat u tot de datum echtscheiding had opgebouwd. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen.

13 13 Kan ik andere afspraken maken met mijn Wat is geregeld voor uw kinderen? ex-partner? Het kan zijn dat u in de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de notariële akte die is opgemaakt ten tijde van de echtscheiding, heeft afgesproken dat er een andere verdeling of géén verdeling zal plaatsvinden van ouderdomspensioen Wat krijgen mijn kinderen als ik overlijd? Als u overlijdt, ontvangen uw kinderen een wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt voor kinderen tot 21 jaar. Dit pensioen bedraagt per kind 14% van uw bereikbare ouderdomspensioen. of partnerpensioen. Bovendien kunt u afspreken dat u en uw ex-partner een zelfstandig recht op ouderdomspensioen krijgen. Dit noemen we conversie van het ouderdoms pensioen. Daarbij wordt het bijzonder partnerpensioen ook betrokken. Bij conversie gaat het verevende ouderdomspensioen in, op de pensioendatum van uw ex-partner. Als u kiest voor conversie van uw pensioen, dan moet u dit binnen twee jaar na echtscheiding aan ons doorgeven. Ik heb een nieuwe partner. en nu? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor minder krijgt dan uw ex-partner. U moet uw nieuwe partner aanmelden bij het pensioenfonds, tenzij u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

14 14 Uw keuzemogelijkheden Uw pensioenregeling bij het POB biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt een aantal keuzes maken die de hoogte van pensioengevend salaris. Bent u van plan om later met pensioen te gaan? Overleg daar dan tijdig over met uw werkgever. uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan het POB voor u berekenen. U kunt deze berekening ook zelf maken met de pensioenplanner op de website van het POB ( Deeltijdpensioen Vanaf uw 55e kunt u ook in deeltijd met pensioen gaan. Met uw werkgever spreekt u af voor welk deel u nog in dienst blijft. Het andere deel van uw tijd bent Eerder met pensioen U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67e. Op zijn vroegst kunt u op uw 55e met pensioen gaan. Zorg wel dat u dit tijdig bespreekt met uw werkgever en met uw pensioenfonds. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, geef dit dan minimaal twee maanden van tevoren bij ons aan. u dan met pensioen. U moet van tevoren aangeven wanneer u met deeltijdpensioen gaat en wanneer u volledig met pensioen gaat. Deeltijdpensioen houdt in dat een deel van uw ouderdomspensioen eerder ingaat en u uiteindelijk een lager pensioen overhoudt. Ook het partnerpensioen wordt lager. Als u van deze regeling gebruik wilt maken, geef dit dan minimaal twee maanden van tevoren bij ons aan. Uw jaarlijkse uitkering zal lager zijn dan wanneer u op uw 67e met pensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw van uw pensioen en u ontvangt pas later AOW. Weten wanneer uw AOW start? Vul dan de rekentool in op Ook het partnerpensioen wordt lager, omdat u minder Omzetten van ouderdomspensioen in partnerpensioen U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen op de pensioendatum te gebruiken om een hoger partnerpensioen te krijgen. Na de omzetting mag uw partnerpensioen niet hoger zijn dan 70% van uw (verlaagde) ouderdomspensioen. lang pensioen opbouwt. Omzetten van partnerpensioen in Later met pensioen U kunt ook later met pensioen dan uw 67e. Uw jaarlijkse uitkering zal bij latere pensioeningang hoger zijn dan wanneer u op uw 65e met pensioen gaat. Uw pensioeningang mag u uitstellen tot uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd. U blijft pensioen opbouwen tot uw 67e of tot maximaal 100% van uw laatstverdiende ouderdomspensioen U kunt ervoor kiezen uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen op de pensioendatum. Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan houdt u geen of een lager partnerpensioen over. Daarom kunt u deze keuze alleen maken als uw partner daarmee akkoord gaat.

15 15 Ik wil mijn keuzemogelijkheden berekenen U kunt via een login aanvragen voor de pensioenplanner. Vergeet niet uw klantnummer in de te vermelden. U vindt uw klantnummer op alle correspondentie die u van het pensioenfonds ontvangt. Aanvragen kan ook telefonisch. Met behulp van deze planner kunt u eenvoudig de hiervoor genoemde keuzemogelijkheden berekenen. Bijvoorbeeld wat betekent het als u eerder of later met pensioen wilt gaan.

16 16 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet ik wat ik tot nu toe hebt opgebouwd? Ieder jaar ontvangt u van het POB een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) waarop de door u tot dan toe opgebouwde pensioenaanspraken, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken op leeftijd 67 en de eventuele toeslag staan vermeld. Wanneer krijgt mijn ex-partner pensioen uitgekeerd? Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw expartner recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen. Het POB keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als één van u beiden de scheiding binnen twee jaar aan het POB heeft gemeld. Als uw Hoe ontvang ik mijn pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave ex-partner overlijdt, maakt het POB het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het brutobedrag op dat het POB u maandelijks zal uitkeren. Elk jaar ontvangt u een opgave waarop precies staat wat u dat jaar aan pensioen heeft ontvangen, en wat daarop is ingehouden aan belasting en premies. Deze Wat gaat nog van dat maandbedrag af? informatie heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Op uw pensioenuitkering worden loonheffing (belasting) en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. Het POB houdt deze bedragen automatisch in, zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd, zoals u gewend bent bij uw salaris.

17 17 Meer informatie Welke informatie kan ik nog meer van het POB verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van ons automatisch een jaarlijkse opgave van het informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing door een toezichthouder; informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder. door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk via of telefoonnummer of op de website van het POB ( U kunt op de website ook inloggen in de pen sioenplanner. Daar treft u uw persoonlijke pensioengegevens aan: uw UPO is digitaal beschikbaar zodra u de eerste papieren versie heeft ontvangen; u kunt uw keuzemogelijkheden berekenen met de pensioenplanner. Wat vind ik op de website U treft informatie aan over het POB en uw pensioenregeling, er zijn links opgenomen naar interessante websites. U kunt de volgende documenten downloaden van de website: het pensioenreglement beschrijving van rechten Op uw verzoek ontvangt u verder informatie over onderwerpen als: het uitvoeringsreglement beschrijving van rechten en plichten van uw werkgever tegenover het POB en andersom; de beleggingen van het POB. en plichten en wat u van ons mag verwachten; Waar kan ik terecht met een klacht? Het POB voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over: de toepassing van de pensioenregeling; de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd. informatie over de verschillende keuzemogelijkheden; het jaarverslag van het POB; informatie over het (historische) toeslagbeleid en het toeslagenlabel; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van het POB. Dit is de mate waarin het pensioenfonds in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen aan deelnemers te voldoen; inzage in het herstelplan van het fonds, als dat van kracht is. Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds moet indienen nadat een tekort is ontstaan; Wanneer u een klacht of een geschil heeft, kunt u deze schriftelijk of per kenbaar maken aan de helpdesk van het fonds. De contactgegevens vindt u op Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzoeken wij u uw klant nummer en tele-

18 18 foonnummer te vermelden. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het POB ontvangt en op uw Uniform Pensioenoverzicht. Wat gebeurt er met een klacht? De helpdesk stuurt u binnen een week een ontvangstbevestiging. U ontvangt een schriftelijke reactie binnen vier weken nadat u het geschil of klacht heeft ingediend. Als u het niet eens bent met het antwoord van de helpdesk dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het POB gericht aan het bestuur. Dit kan schriftelijk of per . Welke informatie moet ik zelf verstrekken? U bent verplicht om aan het POB alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke situatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals trouwen, scheiden, arbeidsongeschiktheid, kinderen krijgen of verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de nieuwe gemeente heeft gemeld, wordt automatisch door die gemeente aan het POB gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Anders is het als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist. Dat moet u altijd aan ons doorgeven.

19 19 Belangrijke adressen Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken p/a AZL Postbus CZ Heerlen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: AZL-helpdesk: T of Ombudsman Pensioenen Postbus AN Den Haag Onze website: T Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Postbus Pensioenkijker AD Den Haag T E Pensioenregister Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Colofon Uitgave: Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), april 2015 Ontwerp: Communicatie/DTP, AZL N.V.

20 POB Postbus CZ Heerlen Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. POB a

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie