Pensioenbrochure. dd. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenbrochure. dd. september 2010"

Transcriptie

1 Pensioenbrochure dd. september 2010 Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg BE Amsterdam Postbus DN Amsterdam T F E 1

2 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 Wat is pensioen? 3 1 Begrippenlijst 4 2 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 5 4 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Je krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer je salaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens (ruim euros) Hoeveel is het arbeidsongeschiktheidspensioen? 6 5 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? Partnerpensioen Wezenpensioen Pensioenen voor aspirant-deelnemers ANW-hiaatpensioen 6. Wat gebeurt er als ik van baan wissel? Wat gebeurt er als ik stop bij IKEA voordat ik 65 jaar ben? Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Wat is waardeoverdracht? Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder? Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? 10 7 Wanneer kan ik met pensioen? Eerder met pensioen gaan Later met pensioen gaan Je ouderdomspensioen deels omzetten in partnerpensioen Je partnerpensioen omzetten in een ouderdomspensioen Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen 11 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Hoe krijg ik mijn pensioen? Hoe krijgt mijn ex zijn of haar deel van het pensioen? Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? 11 9 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? Blijft IKEA premies voor mijn pensioen betalen? Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Waar heeft mijn ex recht op? Wat gebeurt er als na de scheiding mijn ex of ik overlijd(t)? Wat gebeurt er als mijn partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding? Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen? Wat krijgt mijn ex als ik overlijd? Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? Wanneer verhoogt STIP het pensioen? Wat is het beleid van STIP? Welke informatie geef ik en welke geeft STIP? Welke informatie moet ik geven? Welke informatie moet STIP mij geven? Waar kan ik heen met mijn klachten? Nuttige adressen 17 2

3 Inleiding Deze brochure geeft antwoord op de vragen: - Wanneer kan ik met pensioen? - Hoeveel pensioen krijg ik? - Wat krijgen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik overlijd? - Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik arbeidsongeschikt word? - Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik naar een andere werkgever ga? In deze brochure staat alleen de belangrijkste informatie uit je pensioenregeling. Het kan zijn dat je na het lezen nog vragen hebt. Kijk dan bij paragraaf 15 daar vind je alle adressen en telefoonnummers van instanties waar je je vragen aan kunt stellen. De volledige pensioenregeling staat in het pensioenreglement. Je kan dit reglement downloaden via intranet of opvragen bij STIP. Bewaar deze brochure goed! Misschien heb je hem in de toekomst nog nodig. Wat is pensioen? Er zijn vier soorten pensioenen in je pensioenregeling: - Ouderdomspensioen; - Partnerpensioen; - Wezenpensioen; - Arbeidsongeschiktheidspensioen als je voordat je ziek werd meer verdiende dan (2009) Het ouderdomspensioen is je inkomen als je stopt met werken omdat je 65 jaar wordt. Je hoeft niet met pensioen als je 65 jaar bent. Je mag doorwerken bij IKEA tot je 67 ste verjaardag. Dan bouw je ook tot je 67ste extra pensioen op. Als je v r je 65ste arbeidsongeschikt wordt, krijg je mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen. Je nabestaanden kunnen pensioen krijgen als je overlijdt. Je partner krijgt partnerpensioen, na jouw overlijden en je kinderen krijgen dan mogelijk wezenpensioen. De pensioenregeling van IKEA is ondergebracht bij pensioenfonds Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP). Behalve bij STIP, heb je misschien bij andere werkgevers ook pensioenrechten opgebouwd. Deze brochure gaat alleen over STIP. Om te weten wat je in totaal zult ontvangen op je pensioendatum moet je al je pensioenen optellen bij het AOW-bedrag dat je van de overheid ontvangt. 3

4 1 Begrippenlijst AOW Algemene Ouderdomswet. Aspirant-deelnemer Een aspirant deelnemer is een werknemer van IKEA die jonger is dan 20 jaar of stagiaire/vakantiemedewerker. Deelnemer Een deelnemer is een werknemer van IKEA die 20 jaar of ouder is. Franchise Dat deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Je krijgt immers later ook AOW, dus je hoeft niet over je hele salaris pensioen op te bouwen. Gewezen deelnemer Je bent een gewezen deelnemer als je vroeger pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds, maar dat nu niet meer doet. Je hebt dan nog wel dat pensioen staan bij dat pensioenfonds. Een gewezen deelnemer noemen we ook wel een slaper. Loonindex Het percentage waarmee het indexcijfer voor CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, over de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van dit loonindexcijfer over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Ouderdomspensioen De uitkering die je krijgt vanaf de datum dat het pensioen ingaat tot het moment dat je overlijdt. Partner De persoon met wie je getrouwd bent, met wie je een geregistreerd partnerschap hebt of met wie je ongehuwd samenwoont zoals omschreven in het pensioenreglement. Partnerpensioen De uitkering die je partner krijgt als je overleden bent. Pensioenfonds Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP). Pensioengrondslag Het deel van je jaarsalaris waarover je pensioen opbouwt. Dit is: pensioengevend jaarsalaris - franchise. Pensioengevend jaarsalaris 12 maal het pensioengevend maandsalaris in het lopende kalenderjaar, vastgesteld per 1 januari, verhoogd met de uitbetaalde vakantietoeslag, de uitbetaalde dertiende maand, de uitbetaalde vakantiedagen, de uitbetaalde flexuren inclusief flexurentoeslag. Prijsindex Het percentage waarmee de consumentenprijzen stijgen. De prijzen van oktober van een bepaald jaar worden vergeleken met de prijzen van oktober van het jaar ervoor. De stijging is de prijsindex. UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze organisatie voert bijvoorbeeld de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit. 4

5 2 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? Je bouwt ouderdomspensioen op zodra je meedoet met de pensioenregeling. Je bent dan deelnemer. Je gaat met de pensioenregeling meedoen vanaf de eerste dag dat je voor IKEA werkt als je langer dan 2 maanden bij IKEA blijft werken. Je blijft meedoen met de pensioenregeling tot je met pensioen gaat. Of tot je weggaat bij IKEA. Om mee te doen met een pensioenregeling moet je wel 20 jaar of ouder zijn en geen stagiaire of vakantiewerker. Als je jonger bent dan 20 jaar, ben je eerst aspirant-deelnemer van de regeling. Onder 5.3 staat wat dat voor je betekent. 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? We kunnen nu nog niet zeggen hoeveel ouderdomspensioen je precies krijgt als je 65 jaar bent. Wel kunnen we zeggen dat je pensioenregeling een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling is. Dat betekent dat je pensioenuitkering afhangt van de salarissen die je tot aan je pensioen jaarlijks verdiend hebt. Ieder jaar krijg je een pensioenopgave van STIP. Daar staat in hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel je nog kan opbouwen. Het salaris dat we gebruiken voor het berekenen van je pensioen staat ook op je pensioenoverzicht. Je ouderdomspensioen hangt af van: wat je pensioengrondslag is in de tijd dat je meedoet met de pensioenregeling. De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt; wat je opbouwpercentage is. Dat betekent: hoeveel procent van je pensioengrondslag je ieder jaar aan pensioen opbouwt. Voor jou is dat 2 procent per jaar; hoeveel jaar je meedoet met de pensioenregeling; of je fulltime of in deeltijd werkt. Je kan zelf uitrekenen hoeveel ouderdomspensioen je in een jaar opbouwt. Kijk daarvoor naar het voorbeeld hieronder. Het voorbeeld gaat over iemand die parttime werkt bij IKEA. Pensioengevend jaarsalaris franchise = pensioengrondslag Pensioengrondslag x opbouwpercentage = jaarlijkse pensioenopbouw Parttime percentage 80% Salaris euro Voor de berekening zetten we dit parttime salaris om naar een fulltime jaarsalaris /0,80= euro jaarsalaris Pensioengrondslag: = Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 2% = x 80% = 398,40 Wat is de franchise? En waarom gaat die van je jaarsalaris af als we de pensioengrondslag berekenen? Franchise is dat deel van je salaris dat niet meetelt in de pensioenopbouw. Je krijgt op je 65ste naast je pensioen ook een AOW-uitkering van de overheid. Hoe hoog die AOW-uitkering is, berekent de Sociale Verzekeringsbank. Het kan zijn dat als je niet altijd in Nederland hebt gewoond en je daardoor geen volledige AOW krijgt. Omdat je later AOW krijgt, hoef je niet over je hele salaris pensioen op te bouwen. Daarom trekt STIP een bedrag van je jaarsalaris af als zij je pensioengrondslag berekent. Het bedrag dat STIP aftrekt, heet de franchise. Dit bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de stijging van de AOW-uitkering. 5

6 4 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word? Als je ziek of arbeidsongeschikt wordt, blijf je meedoen met de pensioenregeling. Je bent arbeidsongeschikt als je meer dan 2 jaar ziek bent. Als je volledig arbeidsongeschikt wordt, bouw je toch volledig pensioen op. Maar je hoeft geen premie meer te betalen. Als je deels arbeidsongeschikt wordt, bouw je ook voor een deel pensioen op. Voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent boven 45% arbeidsongeschikt, betaal je geen premie meer. Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je volgens de wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als je volledig arbeidsongeschikt wordt, krijg je een WIAuitkering en als je voor een deel arbeidsongeschikt wordt, krijg je een WGA-uitkering. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Datzelfde percentage gebruikt STIP om te bepalen hoeveel pensioen je nog opbouwt. In de tabel hieronder staat hoeveel pensioen je opbouwt zonder premie te betalen als je arbeidsongeschikt bent. hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? hoeveel procent gaat de pensioenopbouw door? 65 tot 100% arbeidsongeschikt 100% 45 tot 65% arbeidsongeschikt 50% 0 tot 45% arbeidsongeschikt 0% Voorbeeld 1: Als je voor 65% tot 100% arbeidsongeschikt bent zal de pensioenopbouw volledig doorgaan zolang je meer dan 65% arbeidsongeschikt blijft. Je zult waarschijnlijk na verloop van tijd uit dienst treden van IKEA. Voorbeeld 2: Als je voor 45% tot 65% arbeidsongeschikt bent, zal de pensioenopbouw voor 50% doorgaan zolang je arbeidsongeschikt blijft. Je betaalt er geen pensioenpremie meer voor. Voor 50% blijf je in dienst van IKEA en bouw je pensioen op over dat salaris. Je betaalt dan wel pensioenpremie overdat salaris. 4.1 Je krijgt een arbeidsongeschiktheidspensioen wanneer je jaarsalaris hoger is dan de WIA-uitkeringsgrens. Als je meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, krijg je een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA of WGA). De hoogte van deze wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering is afhankelijk van je salaris. Het maximale salaris dat wordt meegenomen voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering is (peildatum ). Is je pensioengevend jaarsalaris hoger dan deze grens? Dan kan je recht hebben op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Je hebt recht op dit pensioen zolang je een wettelijke uitkering krijgt. Maar uiterlijk tot aan je 65ste. Met pensioengevend jaarsalaris bedoelen we 12 maal het pensioengevend maandsalaris in het lopende kalenderjaar, vastgesteld per 1 januari, verhoogd met 8% vakantietoeslag, de uitbetaalde 13e maand, de uitbetaalde vakantiedagen, de uitbetaalde flexuren inclusief flexurentoeslag. 4.2 Hoeveel is het arbeidsongeschiktheidspensioen? Hoeveel het arbeidsongeschiktheidspensioen is, is voor iedereen anders. Je kan wel berekenen wat je maximaal krijgt. Neem daarvoor je pensioengevend jaarsalaris. Trek er de wettelijke WIAuitkeringsgrens vanaf. Neem 70% van dit laatste bedrag. Dat is je maximum arbeidsongeschiktheidspensioen. 6

7 Hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? De jaarlijkse uitkering wordt met onderstaand percentage van het arbeidsongeschiktheidspensioen bij gehele arbeidsongeschiktheid vermenigvuldigd 80 tot 100% arbeidsongeschikt 100% 65 tot 80% arbeidsongeschikt 72.5% 55 tot 65% arbeidsongeschikt 60% 45 tot 55% arbeidsongeschikt 50% 35 tot 45% arbeidsongeschikt 40% 0 tot 35% arbeidsongeschikt 0% Hieronder staan twee voorbeelden. Het eerste voor iemand die helemaal arbeidsongeschikt is. En het tweede voor iemand die 45% arbeidsongeschikt is. Voorbeeld voor iemand die helemaal arbeidsongeschikt is: Pensioengevend jaarsalaris , - Uitkeringsgrens -/ , - Verschil 1.800,- 70% van dit verschil 1.260, - Je arbeidsongeschiktheidspensioen is dus 1.260, - per jaar. Voorbeeld voor iemand die 45% arbeidsongeschikt is: Pensioengevend jaarsalaris , - Uitkeringsgrens -/ , - Verschil 1.800,- 70% van dit verschil 1.260, - Bij volledige arbeidsongeschiktheid is je pensioen dus maximaal 1.260, - 50% van het maximale arbeidsongeschiktheidspensioen 630, - Jearbeidsongeschiktheidspensioen als je 45% arbeidsongeschikt bent, is dus 630,- per jaar. Waarom krijgt iemand die 45% arbeidsongeschikt is 50% van het maximale arbeidsongeschiktheidspensioen? Kijk daarvoor in de tabel boven het voorbeeld op deze bladzijde 7

8 5 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als ik overlijd? In je pensioenregeling is ook een partnerpensioen en een wezenpensioen geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn voor je als je een partner en/of kinderen hebt en je overlijdt. Met partner bedoelen we de man of vrouw met wie je een relatie hebt. Deze relatie kan zijn: - een huwelijk; - een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand; - ongehuwd samenwonen. Als je ongehuwd samenwoont, heeft je partner alleen recht op een partnerpensioen als je een samenlevingscontract bij de notaris bent overeengekomen en je minimaal 6 maanden op hetzelfde adres woont. Of als je geen samenlevingscontract hebt gesloten, je wel kunt aantonen dat jij en je partner al meer dan 5 jaar een gezamenlijke huishouding hebben op hetzelfde adres. 5.1 Partnerpensioen Het partnerpensioen is inkomen voor je partner als jij overlijdt. Het partnerpensioen wordt dus uitbetaald aan je partner nadat jij bent overleden. Hoe berekenen we het partnerpensioen? Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Overlijd je voor je 65ste, dan is het partnerpensioen 70 % van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je 65ste had meegedaan met de pensioenregeling. Je partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin je overlijdt tot en met de laatste dag van de maand waarin je partner zelf overlijdt. 5.2 Wezenpensioen Het wezenpensioen is inkomen voor je kinderen als je overlijdt. STIP betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot en met 17 jaar. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot ze 27 jaar zijn of tot ze klaar zijn met studeren. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen tot hun 27ste verjaardag. Hoe berekenen we het wezenpensioen? Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen als je tot je 65ste gewerkt zou hebben. Overlijd je na je pensionering, dan is het wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen. Het wezenpensioen wordt verdubbeld naar 28% indien er geen partner is, die aanspraak heeft op partnerpensioen (dus beide ouders/verzorgers overleden zijn). 5.3 Pensioenen voor aspirant-deelnemers Als je nog geen 20 bent, ben je aspirant-deelnemer. Je bouwt dan nog geen ouderdomspensioen op. Maar stel dat je overlijdt en je hebt een partner en of kinderen, dan hebben je partner en kinderen wel recht op een pensioen. Je partner krijgt een partnerpensioen en je kinderen krijgen een wezenpensioen. Het partner- en wezenpensioen wordt berekend alsof je bij IKEA zou hebben gewerkt tot je 65 ste. Vanaf je 20ste verjaardag doe je mee met de pensioenregeling en bouw je dus ouderdomspensioen op. 5.4 Anw-hiaatpensioen Als je komt te overlijden en je bent in dienst van IKEA dan hebben je partner en/of kinderen mogelijk recht op een Anw-hiaat pensioen. Het ANW hiaat pensioen is een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen voor je partner, die eindigt op 65-jarige leeftijd. Dit pensioen bedraagt jaarlijks 7.584,--. Dit bedrag is vastgesteld in 2008 en wordt, tot jouw overlijden, jaarlijks op 1 januari herzien aan de hand van de ontwikkeling van de wettelijke Anw-uitkeringen. 8

9 Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin jij overlijdt mits je partner geboren is in of na Heb je kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan gaat het Anwhiaatpensioen in op de eerste dag van de maand waarin je jongste kind 18 jaar wordt. Je partner ontvangt Anw-hiaatpensioen tot de eerste dag van de maand waarin je partner 65 jaar wordt, of als je partner eerder overlijdt tot het einde van de maand waarin je partner overlijdt. Het Anw-hiaatpensioen is verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat als jij overlijdt nadat je uit dienst bent gegaan bij IKEA er geen Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd. Het Anwhiaatpensioen heeft geen premievrije waarde of afkoopwaarde en vervalt dus bij ontslag. 6 Wat gebeurt er als ik van baan wissel? 6.1 Wat gebeurt er als ik stop bij IKEA voordat ik 65 jaar ben? Als je stopt bij IKEA, doe je ook niet meer mee met de pensioenregeling. Je bouwt dan geen nieuw ouderdomspensioen meer op. Maar het pensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft staan. Het is niet mogelijk dat je blijft meedoen met deze pensioenregeling. Als je al arbeidsongeschikt bent wanneer je stopt bij IKEA, blijf je wel meedoen met de pensioenregeling. In paragraaf 4 staat hoe dat gaat. 6.2 Wat gebeurt er als ik bij een andere werkgever ga werken? Als je bij een andere werkgever gaat werken, doe je niet meer mee met de pensioenregeling die je nu hebt. Het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd, blijft staan. Maar je bouwt geen pensioen meer op in deze regeling. Bij je nieuwe werkgever bouw je waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan met de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Soms is de nieuwe pensioenregeling beter dan de oude. Bijvoorbeeld als in de nieuwe regeling je pensioen beter wordt ge ndexeerd. Dan kan het voordelig zijn om het opgebouwde pensioen uit de pensioenregeling die je nu hebt aan de nieuwe pensioenregeling over te dragen. Dat noemen we waardeoverdracht. In paragraaf 12 kan je meer lezen over indexatie. Als je opgebouwde pensioen minder is dan 100 zal STIP 2 jaar nadat je uit dienst bent gegaan je pensioen afkopen en de afkoopwaarde na aftrek van belastingen aan je over maken. Om dit te voorkomen kan je je pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van je nieuwe pensioenregeling. 6.3 Wat is waardeoverdracht? Je pensioenopbouw stopt als je weggaat bij IKEA en dus niet meer meedoet met de pensioenregeling. Als je nieuwe werkgever een pensioenregeling heeft, ga je meedoen met de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Dan kan je ervoor kiezen om het pensioen van IKEA over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Het pensioen gaat dan mee in de pensioenregeling van de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen we waardeoverdracht. Je hebt dan geen pensioen meer bij STIP. Pensioenfondsen kunnen niet aan waardeoverdracht meewerken als hun dekkingsgraad onder de 100% ligt. 6.4 Wanneer kan ik mijn pensioen overdragen naar een andere pensioenuitvoerder? Als je weggaat bij IKEA, kan je waardeoverdracht aanvragen bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. STIP moet hieraan meewerken als je dat verzoek binnen 6 maanden nadat je pensioen bent gaan opbouwen bij je nieuwe werkgever hebt gedaan. 9

10 6.5 Wanneer is het verstandig om te kiezen voor waardeoverdracht? We kunnen niet zeggen of het in jouw geval verstandig is om de waarde van het opgebouwde pensioen over te dragen. Dat hangt af van de pensioenregelingen van IKEA en je nieuwe werkgever. Als je goed weet wat de verschillen zijn, kan je een verstandige keuze maken. Is er bijvoorbeeld een verschil in hoe de pensioenen worden ge ndexeerd of het partnerpensioen is verzekerd? Je krijgt hierover informatie van je nieuwe pensioenfonds. Ook het pensioenvermogen van je oude en nieuwe pensioenfonds kan een rol spelen bij het maken van die keuze. Als je het prettig vindt om van ØØn pensioenuitvoerder pensioen te ontvangen, kan dit ook een reden zijn om voor waardeoverdracht te kiezen. 6.6 Wanneer kan ik waardeoverdracht aanvragen? Je kan waardeoverdracht aanvragen binnen zes maanden nadat je bij IKEA bent gaan werken. Je vraagt waardeoverdracht aan bij STIP, door schriftelijk aan te geven bij welke pensioenuitvoerders je pensioen hebt opgebouwd, dit doe je door het formulier verzoek om opgave waardeoverdracht in te vullen (dit is verkrijgbaar bij STIP en AEGON). Een tijdje later krijg je van STIP een opgave voor waardeoverdracht. Ga je hiermee akkoord, dan wordt de waarde uit je oude pensioenregeling overgedragen naar STIP. Ga je niet akkoord dan blijft het pensioen staan bij je oude pensioenuitvoerder. 7 Wanneer kan ik met pensioen? Je kan met pensioen op de eerste dag van de maand waarin je 65 jaar wordt. Voorbeeld: op 28 augustus in het jaar 2022 word je 65 jaar. Je kan vanaf 1 augustus 2022 met pensioen. Je krijgt dit pensioen totdat je overlijdt. Je kan ook eerder of later met pensioen. Als je blijft werken kan je tot leeftijd 67 jaar pensioen blijven opbouwen. Je kan bij de pensioenregeling uit een aantal mogelijkheden kiezen: - je kan eerder met pensioen gaan; - je kan later met pensioen gaan - je kan je ouderdomspensioen deels omzetten in een partnerpensioen; - je kan het partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen; - je kan eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen. Als je voor een van deze mogelijkheden kiest, dan verandert de hoogte van je ouderdomspensioen. En misschien ook de hoogte van het partnerpensioen. Je kan op twee manieren zien hoe je pensioen verandert: - je kan het zelf uitrekenen. Je gebruikt daarvoor de formules die je vindt in de bijlage van het pensioenreglement; - je kan het laten uitrekenen door STIP Eerder met pensioen gaan In principe ga je met pensioen als je 65 jaar wordt. Wil je eerder met pensioen, dan kan je dit aanvragen bij STIP. Op zn vroegst kan je met pensioen als je 55 jaar bent. Als je eerder met pensioen gaat, moet je vanaf die datum ook daadwerkelijk stoppen met werken. Je pensioen wordt wel lager als je eerder met pensioen gaat en bedenk dat je pas AOW ontvangt vanaf leeftijd 65 jaar. 7.2 Later met pensioen gaan Wil je later met pensioen, dan kan je dit aanvragen bij STIP. Uiteindelijk moet je pensioen ingaan op je 70ste verjaardag. Als je na je 65 ste verjaardag en voor je 70 ste verjaardag met pensioen gaat, moet je tot die latere pensioendatum ook daadwerkelijk blijven werken, bijvoorbeeld bij een andere werkgever. Je pensioen wordt dan hoger omdat je later met pensioen gaat. Als je bij IKEA blijft werken, kan je pensioen opbouwen tot leeftijd 67 jaar. 7.3 Je ouderdomspensioen deels omzetten in partnerpensioen 10

11 Ga je met pensioen? En heb je een partner? En heeft je partner recht op weinig partnerpensioen als jij komt te overlijden? Dan kan STIP een deel van je ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen dat je overhoudt. Dat betekent wel dat jouw ouderdomspensioen minder wordt. Je kunt een berekening bij STIP opvragen om te zien wat voor jou het effect is van deze ruil. 7.4 Je partnerpensioen omzetten in een ouderdomspensioen Ga je met pensioen? En heb je een partner? Dan kan je aan STIP vragen om je partnerpensioen om te zetten in een ouderdomspensioen. Of een deel ervan. Je houdt dan geen partnerpensioen of een lager partnerpensioen over. Deze keuze kan je alleen maken als je partner het daarmee eens is. Denk daarbij goed na of je partner wel voldoende eigen inkomen heeft na je overlijden als je het partnerpensioen omzet in een hoger ouderdomspensioen. Meestal is dat niet het geval, en is het niet verstandig om het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Je kunt een berekening bij ons opvragen om te zien wat voor jou het effect is van deze ruil. 7.5 Eerst wat meer, en daarna wat minder pensioen krijgen Je kan ervoor kiezen om in de eerste periode na je pensioneren meer pensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat je denkt dat je in de eerste jaren meer geld nodig hebt, dan daarna. Deze eerste periode kan duren tot je 70ste of 75ste verjaardag. Als je van plan bent de hoogte van je pensioen in de eerste periode te verhogen, neem dan tijdig contact op met STIP om de mogelijkheden te bespreken. Als je een partner hebt, blijft het partnerpensioen hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met je ouderdomspensioen. 8 Hoe weet ik hoeveel ouderdomspensioen ik krijg? Ieder jaar krijg je van STIP een overzicht van je pensioenopbouw: het pensioenoverzicht. Hierin staat hoeveel pensioen je kan verwachten als je 65 jaar bent en bij IKEA blijft werken. In het pensioenoverzicht staat ook hoeveel ouderdomspensioen je al hebt opgebouwd. Als je niet meer bij IKEA werkt krijg je in elk geval elke vijf jaar een pensioenoverzicht. 8.1 Hoe krijg ik mijn pensioen? Voordat je met pensioen gaat, krijg je een opgave van STIP. Hierin staat hoeveel pensioen je per maand krijgt. Heb je een partner? Dan staat er ook in hoeveel partnerpensioen je partner ontvangt als je overlijdt. In het overzicht van STIP staan de bruto bedragen. Zodra je met pensioen bent, krijg je iedere maand een bedrag op je Nederlandse bankrekening. Je krijgt het pensioen totdat je overlijdt. 8.2 Hoe krijgt mijn ex zijn of haar deel van het pensioen? Zodra je met pensioen gaat, heeft je ex recht op zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. STIP betaalt dit deel rechtstreeks aan je ex als je tijdig het formulier waarmee je de echtscheiding kunt melden hebt toegestuurd aan STIP. Als je ex overlijdt, dan krijg je het hele ouderdomspensioen weer zelf. 8.3Welke belastingen en premies worden er nog ingehouden op mijn pensioen? STIP houdt belasting in op je pensioen. Bovendien houdt STIP een premie in voor de Zorgverzekeringswet. Deze bedragen gaan van je pensioen af voordat je het pensioen op je rekening krijgt. Je krijgt als je pensioen ontvangt ieder jaar een jaaropgave van STIP. Hierin staan de volgende bedragen: - het bedrag dat je aan pensioen hebt gekregen; - het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing; - het bedrag dat is ingehouden aan premie Zorgverzekeringswet. Je hebt deze jaaropgave nodig voor je belastingaangifte. Bewaar het dus goed! 11

12 9 Wat betaal ik voor de pensioenregeling? Jij en IKEA betalen samen voor de pensioenregeling. Jij betaalt vanaf 1 april 2009 een pensioenpremie van 4,56 % van je pensioengrondslag. Per 1 januari 2011 is jouw bijdrage 5% van je pensioengrondslag. IKEA houdt deze premie iedere maand in op je bruto salaris en deze staat op je salarisstrook vermeld. IKEA betaalt voor iedere deelnemer een bedrag, dat ongeveer driemaal het medewerkersgedeelte is. De hoogte van de pensioenpremie die jij betaalt, kan veranderen als IKEA en de vakbonden W.I.M. en FNV bondgenoten hierover gezamenlijk nieuwe afspraken maken. IKEA zal je direct informeren als dat gebeurt. Pas als je meedoet met de pensioenregeling, betaal je premie. 9.1 Blijft IKEA premie voor mijn pensioen betalen? In bijzondere situaties kan IKEA minder premie gaan betalen. IKEA kan zelfs helemaal stoppen met premie betalen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als IKEA financiºle problemen heeft. Als dat zo is, krijgt je meteen bericht van STIP. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft wel bestaan. Maar het pensioen dat je in de toekomst opbouwt, verandert. 10 Wat gebeurt er als ik ga scheiden? Als je gaat scheiden krijgt je ex-partner recht op een deel van je ouderdomspensioen. Je kan hierover andere afspraken maken als je dat niet wilt. Daarnaast heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen Waar heeft mijn ex recht op? Ben je getrouwd of heb je een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft je ex recht op de helft van je ouderdomspensioen dat tijdens jullie huwelijk is opgebouwd. Dit recht heeft je ex ook als je gescheiden bent van tafel en bed. Dan ben je nog getrouwd, maar woon je niet meer bij elkaar. Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd toen je getrouwd was of toen je geregistreerd was als partners. We noemen dit verevening. Je ex Øn jij krijgen allebei een pensioenoverzicht van STIP nadat de verevening is verwerkt. Je kan als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst. Woonde je samen maar was je niet getrouwd? En had je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft je ex geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als je uit elkaar gaat. Ook niet als je een samenlevingscontract hebt. Wel heeft je ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen Wat gebeurt er als na de scheiding mijn ex of ik overlijd(t)? Als je overlijdt v r je ex, krijgt je ex geen deel van je ouderdomspensioen. Maar je ex krijgt wel bijzonder partnerpensioen. Als je ex eerder overlijdt dan jij, krijg jij het hele ouderdomspensioen Wat gebeurt er als mijn partner en ik andere afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding? Je kan ook afspreken dat jij en je ex allebei een zelfstandig eigen ouderdomspensioen krijgen. We noemen dat conversie. Je ex krijgt dan ouderdomspensioen als hij of zij 65 jaar wordt. Als je ex overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen van je ex. Jij houdt alleen je eigen deel van het ouderdomspensioen. En als je overlijdt, vervalt je ouderdomspensioen. Je ex houdt dan zijn of haar eigen deel. Het bijzonder partnerpensioen vervalt als je kiest voor conversie. Een conversie kan alleen toegepast worden als STIP daarmee akkoord gaat Hoe maak ik afspraken over de verdeling van mijn pensioen? 12

13 Je kan hierover afspraken maken bij de scheiding. Deze afspraken moet je daarna vastleggen door het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen in te vullen en aan STIP op te sturen. Dat formulier krijg je bij een groot postkantoor, bij Postbus 51 of bij je echtscheidingsadvocaat. Dit formulier moet wel binnen twee jaar nadat je bent gescheiden aan STIP zijn toegestuurd om er zeker van te zijn dat STIP de pensioenen rechtstreeks aan jou en rechtstreeks aan je ex-partner overmaakt Wat krijgt mijn ex als ik overlijd? Als je gaat scheiden heeft je ex recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is een deel van het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens het huwelijk, het geregistreerde partnerschap of de gezamenlijke huishouding. Je ex krijgt dit bijzondere partnerpensioen als je overlijdt. Bij de bepaling van de hoogte van het bijzonder partnerpensioen is het niet van belang hoe lang je getrouwd bent geweest of hoe lang je hebt samengewoond. Dat is dus anders dan bij de verdeling van het ouderdomspensioen. De ex krijgt recht op het hele partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment van scheiding. Als je het anders wilt regelen kan je hierover schriftelijk afspraken maken en deze toesturen aan STIP. 11 Wat gebeurt er als ik in deeltijd ga werken? Je bouwt minder pensioen op als je in deeltijd werkt of gaat werken. Voor de pensioenregeling gaan we uit van een werkweek van 40 uur. Elk uur dat je minder werkt heet voor de pensioenregeling parttime werken. Dat is dus een wat andere benadering dan voor je werk bij IKEA zelf, want daar wordt ook 36 uur werken aangemerkt als full time werken. We berekenen je pensioenopbouw dan als volgt. - we berekenen je pensioengrondslag alsof je fulltime werkt; - we berekenen de deeltijdfactor. Dat is de verhouding tussen het aantal uren dat je werkt en het aantal uren dat bij IKEA geldt als fulltime. Bijvoorbeeld: je wilt 26 uur per week gaan werken, en bij IKEA betekent een fulltime baan 40 uur per week. De deeltijdfactor is dan 26 / 40 = 0,65; - de fulltime pensioengrondslag x de deeltijdfactor = je pensioenopbouw per jaar. Pensioengrondslag bij 40 uren contract: = Jaarlijkse pensioenopbouw voor ouderdomspensioen: x 2% = 497 Deelnemer gaat 26 uur werken. Dat is 0,65 van het fulltime aantal uren dus de jaarlijkse pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen bedraagt dan 0,65 maal 497 = 323,05 13

14 12 Hoe houdt mijn pensioen zijn waarde? 12.1Wanneer verhoogt STIP het pensioen? Met een toeslag of indexatie houdt je pensioen zoveel mogelijk zijn waarde. STIP probeert jaarlijks je pensioen te verhogen met een toeslag, als de financiºle situatie van STIP daarvoor de mogelijkheden geeft. Als je in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of je het jaar erop weer een toeslag krijgt. En de toeslag kan in het ene jaar hoger of lager zijn dan in het andere jaar. STIP noemt dit een voorwaardelijke toeslag, de toeslag is dus geen recht. Omdat het belangrijk is te weten hoe jouw pensioen wel of niet meegroeit met de verwachte prijsontwikkelingen, is door de overheid het toeslagenlabel ontwikkeld. Dit toeslagenlabel geeft een indruk hoe je pensioen bij STIP mee kan stijgen met de verwachte prijsstijgingen. Alle pensioenuitvoerders in Nederland moeten verplicht dit toeslagenlabel opnemen in hun communicatie. Je gaat dit label dus nog vaak tegenkomen. Het toeslagenlabel van STIP ziet er zo uit: Let op: dit gaat over de verhoging die je naar verwachting zult krijgen, en is een gemiddelde over 15 jaar. De echte verhoging kan van jaar tot jaar verschillen. Dit toeslagenlabel geldt alleen zolang je bij IKEA in dienst bent. Als je niet meer meedoet aan deze pensioenregeling of als je al pensioen krijgt. wordt je pensioen op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen. Je opgebouwde pensioen wordt, indien het bestuur hiertoe besluit, dan verhoogd met maximaal de prijsindex. Dit zie je niet terug in het toeslagenlabel. Wat betekenen de muntjes? In het label zie je drie kolommen met muntjes. 14

15 De eerste kolom laat zien hoe de prijsstijging er naar verwachting uitziet. Dit zijn altijd 4 muntjes. Deze 4 muntjes geven de verwachte prijsstijgingen weer. De tweede kolom laat zien in welke mate je pensioen normaal gesproken de komende 15 jaar meestijgt met de verwachte prijsstijging. Het aantal muntjes kan variºren van 1 tot 5. Je ziet dat dit bij STIP 4 muntjes zijn. Dus als er sprake is van normale omstandigheden zal je pensioen, berekend over een periode van 15 jaar, bij STIP ongeveer net zo hard stijgen als de verwachte prijsstijgingen. Dat geldt alleen als je bij IKEA in dienst blijft. De derde kolom laat zien wat er met de waarde van je pensioen gebeurt, berekend over 15 jaar, als de economie zich veel slechter ontwikkelt dan verwacht. Je ziet dat bij STIP het pensioen met 2 muntjes stijgt, als er sprake is van een slechte economische situatie. De ontwikkeling van je pensioen blijft dan naar verwachting achter bij de prijsontwikkeling Wat is het beleid van STIP? STIP probeert ieder jaar je pensioen/opgebouwde pensioen te verhogen met de loonontwikkeling. Dit noemen wij onze ambitie. Je hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Hoewel het wel de ambitie is van STIP is het helaas de afgelopen drie jaren niet mogelijk geweest om de pensioenen te verhogen met een toeslag. Je pensioenregeling kent twee soorten toeslagen. 1. Een toeslag ter grootte van de Loonindex Zolang je meedoet met de pensioenregeling (dus wanneer je werkt bij IKEA) probeert STIP het opgebouwde pensioen te laten groeien met het percentage waarmee het indexcijfer voor CAOlonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, over de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van dit loonindexcijfer over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 2. Een toeslag ter grootte van de Prijsindex Als je niet meer meedoet met de pensioenregeling (dus ergens anders werkt, danwel met pensioen bent) streeft STIP ernaar het opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met de prijsindex. Dit is het percentage waarmee het consumentenprijsindexcijfer afgeleid (met afgeleid wordt bedoeld dat de index is geschoond voor de invloeden van belasting- en accijnseffecten) over de maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van dit consumentenprijsindexcijfer over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.het percentage waarmee je pensioen wordt verhoogd zal nooit meer bedragen dan de loonindex. De jaarlijkse verhoging kan alleen als de financiºle situatie van een pensioenfonds goed genoeg is. Het bestuur van STIP heeft in het herstelplan vastgelegd dat de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen met ingang van 1 januari 2009 waarschijnlijk niet worden verhoogd. De komende vijf jaar zullen de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen waarschijnlijk niet worden aangepast aan de stijging van de lonen of prijzen. Voor jou betekent dit dat het pensioen dat je al hebt opgebouwd niet wordt aangepast aan de stijging van de lonen. Het bestuur heeft besloten om te proberen om in latere jaren een deel van de gemiste verhoging van de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen in te halen. Hoe wordt het partnerpensioen ge ndexeerd? Het partnerpensioen wordt op dezelfde manier ge ndexeerd als het ouderdomspensioen. Heb je een ex? Dan zal het deel van zijn of haar pensioen op dezelfde manier ge ndexeerd worden. 15

16 13 Welke informatie geef ik en welke geeft STIP? 13.1 Welke informatie moet ik geven? Je moet STIP alle informatie geven die nodig is om de pensioenregeling uit te voeren. Laat het STIP weten als je verhuist, als je een samenlevingscontract hebt of gaat trouwen, en als je kinderen hebt. Ook als je gaat scheiden of als je een samenlevingsovereenkomst beºindigt, moet je dit laten weten aan STIP Welke informatie moet STIP mij geven? Als je erom vraagt, moet STIP je deze informatie geven: - het pensioenreglement; - de statuten van STIP - het jaarverslag; - de jaarrekening; - de uitvoeringsovereenkomst tussen IKEA en STIP; - belangrijke informatie over beleggingen van STIP; - een overzicht waarin staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd; - een berekening die de gevolgen van jouw keuzes laat zien, bijvoorbeeld als je met deeltijdpensioen wilt of langer door wilt werken; - de verklaring inzake beleggingsbeginselen. Dat is een verklaring over de risicos van de beleggingen van STIP; - informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van STIP. De dekkingsgraad zegt of STIP genoeg geld heeft om alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het financieel gaat met STIP; - als de toezichthouder STIP een aanwijzing heeft gegeven. Dat betekent dat de toezichthouder vindt dat STIP iets niet goed doet en aangeeft wat er wel moet gebeuren; - of er een bewindvoerder is aangewezen voor STIP; - hoe STIP omgaat met klachten; - of er een herstelplan is voor de korte termijn of voor de lange termijn en wat dat plan dan is. In dit plan is beschreven wat STIP doet om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad weer op het gewenste niveau komt. 14 Waar kan ik heen met mijn klachten? Ben je het niet eens met een beslissing van STIP? Dan kan je een klacht indienen bij het bestuur van STIP. Je kan in het klachtenreglement lezen hoe dat precies moet en wat het bestuur doet met je klacht. Dit klachtenreglement kan je opvragen bij STIP. Als je nadat je klacht is behandeld door het fonds van mening bent dat de klacht niet is opgelost, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen in Den Haag. 15 Nuttige adressen Hieronder vind je nog een aantal nuttige adressen. Stichting IKEA Pensioenfonds Paasheuvelweg BE Amsterdam ZO Postbus DN Amsterdam T F E AEGON Pensioen Afdeling Consumentenservice T

17 E Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van je woonplaats. Je kan dit nalezen op Internet. UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) Het districtskantoor is afhankelijk van je woonplaats. Je kan dit nalezen op Internet Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag Wil je meer algemene informatie over pensioen? Kijk dan op 17

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

Pensioen. Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Pensioen Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? Er zijn drie soorten pensioenen in je pensioenregeling: - ouderdomspensioen; - Partnerpensioen;

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? 4 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?

Nadere informatie

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond

PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond INHOUD PENSIOEN Stichting Pensioenfonds Consumentenbond Wat is pensioen? 5 Voorbeeld opbouw 6 De pensioenspaarregeling 6 Nuttige adressen 15 Begrippenlijst 15 2015 STICHTING PENSIOENFONDS Je kunt geen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2012

Pensioenbrochure 2012 Pensioenbrochure 2012 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling Unigarant 2006 van Pensioenfonds ANWB In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos. In dienst vóór 1 januari 2006 Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos In dienst vóór 1 januari 2006 Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen.

Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. PENSIOEN BROCHURE bij de startbrief Deze brochure is onderdeel van de startbrief. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst namelijk nog van pas komen. middelloon-pensioenregeling op basis van

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2015

Pensioenbrochure 2015 Pensioenbrochure 2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V.

Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland VERTROUWELIJK. Naam. Adres. Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Urenco Nederland B.V. (UNL) Jouw werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is wellicht jouw eerste echte kennismaking

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013

Uw pensioenregeling. Pensioenregeling 2013 Uw pensioenregeling Pensioenregeling 2013 Een toelichting op het Pensioenreglement 2013 Inhoud Inleiding pag. 3 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? pag. 4 2 Wanneer kan ik met pensioen? pag. 4 3 Hoeveel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie