Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari Stand van zaken SVG. 1 van 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19"

Transcriptie

1 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19

2 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19

3 Pensioenfonds SVG Pensioenovereenkomst tussen Getronics (en rechtsvoorgangers) en medewerkers is ondergebracht bij Stichting Voorzieningsfonds Getronics (SVG) SVG staat los van onderneming pensioenen en vermogen dus ook Pensioengerechtigden ontvangen uitkering van SVG SVG heeft de pensioenbeheer en vermogensbeheer uitbesteed aan TKP en TKPI Samenstelling ( ) Actieven : Slapers : Pensioengerechtigden : van 19

4 Voorstellen Bestuur Werkgever - Fred Ooms (voorzitter) - Hans Dijkstra - Eric Meurs Deelnemers - Bert Mogelin - Gert de Jong Pensioengerechtigden - Cor Rollfs of Roelofs Verantwoordingsorgaan Werkgever - Ab Ribbink (voorzitter) - Nelleke de Heer Deelnemers - Richard Zuidhof - Vacature Pensioengerechtigden - Bram Bloemendal - Frans Egging 4 van 19

5 Financiële positie* Rendement 2014 Portefeuille: 14,3% Benchmark: 14,2% *) voorlopig cijfer Dekkingsgraad eind 2013: 100,8% Dekkingsgraad eind 2014: 104,3%* 5 van 19

6 Ontwikkeling dekkingsgraad Dekkingsgraad op 31 december 2014 (i.e. 104,3%) gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad eind 2013 (i.e. 100,8%). Oorzaken: Positief resultaat op beleggingen: 14,3% (inclusief 4,3% bijdrage van rentederivaten) ++ Stijging van de verplichtingen door lagere marktrente Doorvoeren van de kortingsmaatregel per 1 april Afwikkelen van de garantieregeling + 6 van 19

7 Beleggingsrendement 2014* Totale beleggingsportefeuille Beleggingscategorie Gewicht eind Q Rendementen 2014 (%) % mln Portefeuille Benchmark Relatief Aandelen 42,2 533,2 10,4 9,7 0,6 Vastrentende waarden 51,9 654,7 10,1 10,4-0,2 Onroerend goed 2,0 25,4 1,6 1,6 0,0 Grondstoffen - - 2,5 3,4-0,9 Hedge funds 0,0 0,0 7,9 7,9 0,0 Bijdrage futures 0,1 0,8 0,0 0,0 Bijdrage renteswaps 3,4 43,3 4,3 4,3 Geldmarkt 0,4 5, Liquiditeiten 0,0 0, Totaal na beheervergoeding 100, ,6 14,3 14,2 0,1 * Voorlopige cijfers 7 van 19

8 Terugblik 2014 Per 1 april 2014 zijn de (ingegane) pensioenen en de garantieregelingen gekort met 3,2% In 2014 heeft bestuur veelvuldig overleg gehad met DNB over aanpassing van de flexibele pensioenregeling van SVG Aanleiding is om de financiële inrichting van het pensioenfonds toekomstbestendiger te maken Na formele toestemming DNB zijn de garantieregelingen per 1 januari 2015 afgewikkeld. 8 van 19

9 Terugblik 2014 Afwikkelingen van de garantieregelingen is een goede maatregel voor toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Naast de andere getroffen maatregelen: Herstelplan Geen toeslagverlening Kortingsmaatregel 1 april 2014 Borgstelling mln. extra storting werkgever Aanpassingen pensioenreglement Inkooptarieven en aanpassingen garantieregelingen Aanpassing beleggingsbeleid Inzet rentederivaten Uitbesteding vermogensbeheer en pensioenadministratie 2012 Lagere kosten en betere beheersing 9 van 19

10 Terugblik 2014 Aanpassing bestuursmodel door Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen Deelnemersraad is komen te vervallen Extra taken bij verantwoordingsorgaan Jaarlijks toetsing intern toezicht (visitatiecommissie) Per 1 januari 2015 zijn alle medewerkers van KPN ITS deelnemer geworden aan de pensioenregeling van Stichting (Ondernemings)Pensioenfonds KPN Werkgever betaalt nog een jaarlijkse vergoeding aan SVG 10 van 19

11 Toekomst 2015 Nieuwe Financieel Toetsingskader Tussenvariant : Eén contract en geen keuze tussen een nominaal en reëel contract Kern: Minder (snel) korten, maar ook later indexeren Onderhoud van het systeem Betere spreiding van mee- en tegenvallers Minder afhankelijk van dagkoersen Meer duidelijkheid vooraf wat er gebeurt bij tegenvallende ontwikkelingen Meer nadruk op communicatie over risico s nftk heeft invloed op beleggingsbeleid, herstelplan en toeslagbeleid Fase 2 toekomst pensioenstelsel (Nationaal Pensioendialoog) hoofdlijnen notitie wordt in het voorjaar van 2015 verwacht 11 van 19

12 Toekomst 2015 Gevolgen nieuwe Financieel Toetsingskader Stijging vereist eigen vermogen ( hogere buffers ) Nieuw herstelplan indienen Hersteltermijn: binnen 10 jaar moet dekkingsgraad hoger zijn dan het vereist eigen vermogen Jaarlijkse toets (termijn blijft 10 jaar) Indien de toets niet wordt gehaald, dan moet de pensioenen worden gekort Korting kan worden uitgesmeerd in maximaal 10 jaar Het uitsmeren van een korting is positief voor pensioengerechtigden maar. 12 van 19

13 Toekomst 2015 Gevolgen nieuwe Financieel Toetsingskader Toekomstbestendig indexeren Voorwaarden voor indexeren worden aangescherpt Jaarlijkse toets en besluit Voorwaarden toeslagverlening Toeslagverlening mag vanaf 110% (conform huidig beleid) Volledige indexatie vanaf toekomstig bestendige grens: circa. 130% (was circa 118%) Bij toeslagbesluit wordt verondersteld dat de toeslag jaarlijks wordt toegekend basis bepaling beschikbare vermogen Stelregel: voor 1% indexatie is 10%-punten dekkingsgraad benodigd Het toekomstbestendig indexeren is gunstig voor de jongeren en is bedoeld als tegenhanger voor het mogen uitsmeren van kortingen 13 van 19

14 Toekomst 2015 Toekomst Pensioenfonds Bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor het pensioenfonds Aanleiding Continuïteit pensioenfonds voor langere termijn (onderzoek DNB) Gesloten fondssituatie (geen actieve deelnemers meer) Past in trend Nederland Belangrijkste afweging: evenwichtige belangenafweging van alle stakeholders Verschillende alternatieven worden onderzocht: Fusie met ander pensioenfonds Aansluiting Algemeen Pensioenfonds Overdracht aanspraken naar verzekeraar DNB is betrokken bij het proces en bewaakt de belangen van de verschillende belanghebbenden Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen pensioenaanspraken (DC) en DC-saldi pensioenrekening 14 van 19

15 Heeft u vragen? 15 van 19

16 Bedankt voor uw aanwezigheid 16 van 19

17 Renterisico o Een groot risico voor het pensioenfonds is het renterisico o Bepaling van de pensioenverplichtingen: Door de toekomstige kasstromen (uitkeringen) naar nu te waarderen met behulp van de verwachte rentecurve o Renterisico is het verschil in rentegevoeligheid van de verplichtingen en rentegevoeligheid van de beleggingen (vastrentende waarden) o De rentegevoeligheid van de verplichtingen zijn groter dan de rentegevoeligheid van de beleggingen 17 van 19

18 Rente risico Renterisico verminderen kan op verschillende manieren: 1. Opnemen van meer obligaties in de portefeuille Hierdoor verandert de beleggingsmix en het verwachte rendement 2. Opnemen van obligaties met lange looptijden Slechts beperkt mogelijk vanwege beschikbaarheid obligaties met lange looptijden 3. Gebruik van rentederivaten (renteswaps/swaptions) Beleggingsmix verandert niet: Overlay SVG maakt, naast vastrentende waarden, alleen gebruik van renteswaps 18 van 19

19 Renteswaps Overeenkomst om een serie kasstromen te ruilen tegen een andere serie kasstromen, bijvoorbeeld vaste rente vs. variabele rente Kenmerken van een renteswap: Pensioenfonds betaalt halfjaarlijks variabele korte rente (Euribor) en ontvangt vaste lange rente Geen hoofdsomuitwisseling Bij de start is de waarde nul Bij renteverandering krijgt swap een marktwaarde (op balans) Tegenpartij is Investment Bank SVG maakt uitsluitend gebruik van renteswaps om het renterisco af te dekken 19 van 19

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 2.1 Gedragscode 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds PostNL Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds PostNL september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Organisatie 3 2.1 Gedragscode 3 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur 3 3. Doelstelling en beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie