Stichting Pensioenfonds SABIC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds SABIC"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1

2 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind Ontwikkelingen SPF in Wat brengt 2010? 5. Vragen en/of discussie 2

3 1. Algemeen SPF: pensioenfonds SABIC Limburg BV/Europe Doelstelling SPF: Voorzien in de verzekering en uitbetaling van pensioenen en daarmee vergelijkbare periodieke uitkeringen aan SABIC medewerkers Limburg BV/Europe Mission statement: SPF draagt zorg voor de uitvoering van de pensioenregelingen die SABIC Europe (in Limburg) met de (vertegenwoordigers van) werknemers is overeengekomen. SPF: onafhankelijke Stichting met eigen bestuur die alle uitvoeringsactiviteiten uitbesteed heeft aan DSM Pension Services (DPS) 3

4 2. Situatie SPF eind 2008 Deelnemersbestand SPF Aantal deelnemers Actief Niet-actief Totaal

5 2. Situatie SPF eind 2008 Financiële ontwikkeling SPF Belegd vermogen Verplichtingen Dekkingsgraad % % % % % % 5

6 2. Situatie SPF eind 2008 Wat is de dekkingsgraad? verhouding tussen vermogen van pensioenfonds en pensioenverplichtingen vermogen pensioenfonds wordt beïnvloed door beleggingsmix en beursklimaat Voorziening Pensioenverplichting (VPV) voorziening van de contante waarde van de tot nu toe opgebouwde en reeds ingegane pensioenen VPV wordt beïnvloed door marktrente (voorheen vaste rekenrente 4%) (PDC) (PDC) % 159% 151% 144% 136% 119% rekenrente (3,5%) (4,9%) (4,3%) (3,8%) (4,0%) (4,0%) 6

7 2. Situatie SPF eind % 165% 155% 4,9% 159% 4,7% 4,6% 4,7% 4,8% 5,0% 153% 4,9% 4,8% 4,6% 4,5% Dekkingsgraad Marktrente 5,0% 4,8% 4,6% Dekkingsgraad 145% 135% 125% 150% 147% 143% 149% 142% 140% 137% 129% 4,3% 4,4% 4,2% 4,0% Marktrente 115% 3,8% 111% 3,6% 105% 3,6% 3,5% 99% 96% 95% 3,4% dec-07 mrt-08 jun-08 sep-08 dec-08 7

8 2. Situatie SPF eind 2008 Samenvatting: Deelnemersbestand: normale ontwikkeling Financiële ontwikkeling is verrassend en dramatisch door wereldwijde financiële en economische crisis Waardedaling beleggingen (vermogen): EUR 63 mln Stijging verplichtingen als gevolg dalende rente: EUR +104 mln Enorme daling dekkingsgraad SPF in 2008 van 159% eind 2007 naar 96% eind 2008 Noodzaak herstelplan korte en lange termijn 8

9 3. Ontwikkelingen SPF in Herstelplan SPF: Korte termijn (KT) herstelplan voor dekkingstekort (<105%) Lange termijn (LT) herstelplan voor het reserve tekort (<120%) Plannen voor 1 april 2009 ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) en goedgekeurd door DNB in juni 2009 Herstelkracht van de voorgestelde SPF maatregelen op basis van bestaand beleid voldoet aan de in Pensioenwet gestelde termijnen van 3/5 jaar voor de KT respectievelijk 15 jaar voor de LT. 9

10 3. Ontwikkelingen SPF in Herijking beleggingsbeleid: is afgerond aan de hand van scenario analyses (Depressie, Japan, Boom Bust, Big Dip, Stagflatie) er is niet één optimale portefeuille voor alle scenario s strategisch beleggingsbeleid is opnieuw vastgesteld, portefeuilles zijn opnieuw samengesteld en dynamisch beleggingsbeleid is ingevoerd economische- en financiële marktontwikkelingen binnen actuele scenario worden nauwlettend (dynamisch) gevolgd en risico s zijn verder gereduceerd (m.n. renterisico). 10

11 3. Ontwikkelingen SPF in Afdekkingsbeleid risico s: onzekerheid over ontwikkeling en duur financiële en economische crisis blijft bij depressie en Japan scenario langdurig geen indexatie mogelijk blijvende lage(re) rente en/of negatieve/lage beleggingsrendementen houden de dekkingsgraad laag herstelkracht neemt af bij lage dekkingsgraden verdere reductie renterisico is aangezet en kan daling dekkingsgraad a.g.v. dalende marktrente beperken. verdere reductie aandelenrisico beperkt de mogelijkheden overrendement, hetgeen noodzakelijk is voor indexatie 11

12 3. Ontwikkelingen SPF in Pensioenuitkeringen (1): Geen cashproblemen ter betaling pensioenuitkeringen omdat op jaarbasis de premie-inkomsten (WG + WN) duidelijk hoger zijn dan de pensioenuitkeringen (1/3 1/2) Wettelijke voorschriften en SPF reglementen belemmeren het verlenen van deze voorwaardelijke toeslagen Inhalen wordt mogelijk zodra SPF weer financieel gezond is (boven vereist eigen vermogen) 12

13 3. Ontwikkelingen SPF in Pensioenuitkeringen (2): Geen toeslagverlening aan gepensioneerden en slapers op basis van de gestegen prijsindex in 2007 van 1,91% Geen toekenning van backservice per op basis van de algemene loonsverhoging bij SABIC in 2008 van 3,5% Negatieve VPS-rentevergoeding (- 17,5%) over periode 1 juli juli 2010 en besluit beëindiging premie-inleg VPS vanaf 1 juli

14 3. Ontwikkelingen SPF in Financiële situatie eind 2009: Dekkingsgraad gestegen van 96% eind 2008 naar 112% eind 2009 Verbeterde financiële positie is vooral het resultaat van waardestijging beleggingen (belegd vermogen) van 406 naar 481 mln (+75 mln) bij verhoogde rente (3,5 3,8%) Pensioenverplichtingen (op basis van marktrente 3,8%) blijven stijgen door o.a. pensioenaangroei en herziene langleventrend van 419 naar 437 mln (+18 mln) Positief beleggingsrendement in 2009 van 14,4%. 14

15 3. Ontwikkelingen SPF in (2008 en) 2009 Dekkingsgraad 175% 165% 155% 145% 135% 125% 115% 105% 95% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 4,2% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% Marktrente 85% dec feb apr jun aug okt dec feb apr jun aug okt dec 3,2% Dekkingsgraad (o.b.v. marktrente) Marktrente Minimaal vereist vermogen 15

16 3. Ontwikkelingen SPF in 2009 Deelnemersbestand SPF Aantal deelnemers Actief Niet-actief Totaal

17 3. Ontwikkelingen SPF in 2009 Financiële ontwikkeling SPF Belegd vermogen Verplichtingen Dekkingsgraad % % % % % % % 17

18 3. Ontwikkelingen SPF in 2009 Governance: Continuïteit en deskundigheid van bestuursleden - Zorg Benodigde en beschikbare tijd voor bestuurszaken - Dilemma Verdere professionalisering met nadruk op bestuurlijke vaardigheden noodzakelijk mede door externe ontwikkelingen Versterking bestuur met externe professionals gewenst Alle bestuurscommissies worden samengevoegd tot 2 Commissies: Pensioenen en Financien 18

19 4. Wat brengt 2010? 4.1 Vele strategische thema s: Indexatiebesluiten in 2010 en beleid vanaf 2010 Nieuwe uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2011 (met SABIC) Strategisch beleggingsbeleid (dynamisch) Risk Management Jaarplan 2010 (risicobeheer) Besluit en inrichting aangepaste Governance structuur Communicatiebeleid (effectiviteit) Effecten van externe ontwikkelingen (Frijns Goudszwaard) Nieuwe dienstverleningsovereenkomst per 1 januari 2011 (met DPS) Monitoren LT herstelplan Aanpassingen sterftegrondslagen en herziene langleventrends Verkiezingen voor gepensioneerden in Verantwoordingsorgaan 19

20 4. Wat brengt 2010? 4.2 Toeslagverlening 2010: Sociale partners zijn verantwoordelijk voor inhoud pensioenafspraken en bepalen kaders van toeslagverlening Toeslagverlening is een voorwaardelijk recht en wordt gefinancierd uit de overrendementen beleggingen SPF Toeslagverlening actieven (backservice) op basis van algemene loonsverhoging bij werkgever (per 1 januari daaropvolgend) Toeslagverlening gepensioneerden (en slapers) op basis van gestegen prijsindexcijfer voorafgaand jaar en gekoppeld aan (hoogte en moment) algemene loonsverhoging bij SABIC Toeslagverlening alleen mogelijk indien financiële positie van fonds dit toelaat en nooit leidt tot een dekkingstekort (< 105%)! 20

21 4. Wat brengt 2010? 4.2 Toeslagverlening 2010: Huidige beleid: Dekkingsgraad > 120% volledige toeslagverlening Dekkingsgraad 110% > < 120% toeslagverlening voor 50% Dekkingsgraad < 110% geen toeslagverlening Voor inhaaltoeslagen gelden aparte afspraken (boven vereist eigen vermogen (120%) Aanvullende regels DNB schrijven voor dat eerst 3 kwartalen geen dekkingstekort (> 105%) moet optreden alvorens weer toeslagen verleend kunnen worden. Voor SPF is dit bereikt eind 2009 (112%) 21

22 4. Wat brengt 2010? 4.2 Besluit Toeslagverlening 2010: (backservice actieven) CAO 2009 = 1,00% + 0,50% = 1,51% Besluit toekenning voorwaardelijke backservice: Per 1 januari 2010: 50% van 1,51% = 0,76% CAO 2010 = 0,50% + 0,50% = 1,00% Besluit wordt genomen per 1 januari 2011 Nog niet toegekende backservice (inhaaltoeslag) CAO 2008 = 3,50% CAO 2009 = 0,75% (helft van 1,51%) 22

23 4. Wat brengt 2010? 4.2 Besluit Toeslagverlening 2010: (aan gepensioneerden en slapers) CAO 2009 = 1,00% + 0,50% = 1,51% Prijsindexcijfer 2008 = 1,44% Besluit verhoging pensioenen en pensioenaanspraken: Per 1 januari 2010: 50% van 1,44% = 0,72% CAO 2010 = 0,50% + 0,50% = 1,00% Prijsindexcijfer 2009 = 0,69% Besluit verhoging pensioenen en pensioenaanspraken: Per 1 mei 2010: 50% van 0,69% = 0,35% Nog niet toegekende pensioenverhoging (inhaaltoeslag) Prijsindexcijfer 2007 = 1,91% Prijsindexcijfer 2008 (50%) = 0,72% (helft van 1,44%) Prijsindexcijfer 2009 (50%) = 0,34% (helft van 0,69%) 23

24 5. Vragen en/of discussie Ruimte voor vragen en/of discussie Bedankt voor uw aandacht. 24

25 4. Wat brengt 2010? Annex 4.2 Besluit rentebijschrijving PPS en VPS-saldi: Rendement SPF 2008 = - 17,5% Rentebijschrijving PPS / = 0% Rendement SPF 2009 = 14,4% Besluit rentebijschrijving PPS: Rentebijschrijving / = 0% Nog te verrekenen = 3,1% Rendement SPF 2008 = - 17,5% Rentebijschrijving VPS / = -17,5% Rendement SPF 2009 = 14,4% Besluit rentebijschrijving VPS: Rentebijschrijving / = 14,4% 25

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Overzicht gebruikte afkortingen en begrippen

Overzicht gebruikte afkortingen en begrippen Overzicht gebruikte afkortingen en begrippen ABTN Afkorting voor Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. In deze door de wet verplicht gestelde nota, wordt het beleid van het fonds beschreven op het gebied

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie