Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs"

Transcriptie

1

2 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 22 januari 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen ilversum een studiedag rondom de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. Ewald Vervaet verzorgt de inleiding met als thema motoriek en cognitie; cognitie en motoriek. Er worden 23 verschillende workshops aangeboden. De workshops zijn geschikt voor vakleerkrachten /VO, groepsleerkrachten, combinatie-functionarissen, studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs. Binnen de workshops maken we onderscheid tussen workshops die vorig jaar aan de orde kwamen en nieuwe soms verdiepende workshops. ieuwe thema s rondom de (Basis)lessen bewegingsonderwijs zijn: Passend onderwijs MRT Judo Krachtige pleinspelen Swingen maar! met kleuters Basislessen voor kleuters in het speellokaal En specifiek workshops voor het voortgezet onderwijs: Werken in groepen in het VO Swingen maar! op het VO Floorball (unihockey) in het VO Freerunning in het VO Vorig jaar bezochten 270 deelnemers de studiedag en werd 90% van de workshops beoordeeld als: inspirerend en van hoge kwaliteit. Programma studiedag uur Ontvangst uur Opening en inleiding door Ewald Vervaet uur Workshop ronde uur Lunch + stands uur Workshop ronde uur Wisseling van workshop uur Workshop ronde uur Afsluiting (afhalen deelnamecertificaat) uur Diner Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken.

3 Uitleg iconen VO = Wegens succes wordt deze workshop herhaald = Deze workshop is geschikt voor het basis onderwijs = Deze workshop is geschikt voor het voortgezet onderwijs = Deze workshop is nieuw toegevoegd aan het programma Theorie workshops 1 Methode Basislessen; kennismaking en implementatie In deze theorieworkshop wordt een overzicht gegeven van de methode: de docentenhandleiding, de werkbladen en de website Aan de hand van videobeelden wordt ingegaan op de verschillende gebruiksmogelijkheden en de vraag hoe de methode kan worden geïntroduceerd en geïmplementeerd op een school, op een groep scholen of op een Mbo- of bo-opleiding in een gemeente, in een sporthal. Deze workshop is bedoeld voor de gebruikers (groeps- en vakleerkrachten), maar ook voor: - directies van scholen - combinatiefunctionarissen & buurtsportwerkers - intern begeleiders - coördinatoren sportservicebureaus - ambulant begeleiders - beleidsmedewerkers van gemeenten - docenten aan een opleiding - bestuurders Workshopleider: ans Stroes heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. et streven is dat elk kind beweegt op eigen niveau beweegt; de één kan al een radslag en de ander oefent nog ligsteun.

4 2 Basislessen voor kleuters in het speellokaal et nieuwe deel 1 van de methode Basislessen is in boekvorm verschenen voor groep 3 t/m 8. De meeste kleutergroepen in ederland krijgen les in het speellokaal en daar was al een goede methode voor. Toch was er behoefte aan een aanvulling op de Basislessen voor de kleuters; zowel voor in de gymzaal als in het speellokaal. De kleuterlessen in de gymzaal staan inmiddels op de website de kleuterlessen voor in het speellokaal worden dit schooljaar ontwikkeld. In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe methode d.m.v. een powerpointpresentatie en veel videobeelden. Eén van de vernieuwingen is dat er in elke basisles een Bobbelbaan zit, waar de kleuters op eigen tempo en op eigen wijze springen, lopen, rennen, rollen en duikelen met en over de bobbels. Ook een klimvak is elke les aanwezig. Maar ook een nieuwe opbouw van leren samenspelen met de bal krijgt de aandacht. Workshopleider: Wim van Gelder heeft het scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er en ogeschool Inholland. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Bobbelbanen in het speellokaal

5 3 Passend onderwijs vraagt om passend bewegingsonderwijs Steeds meer leerlingen die nog niet zo lang geleden werden verwezen naar het speciaal onderwijs gaan nu naar het reguliere onderwijs (zowel basis als voortgezet onderwijs). Met de komst van de samenwerkingsverbanden zal deze groep alleen maar groter worden. Maar kunnen we deze leerlingen ook in de les bewegingsonderwijs een passend aanbod bieden? Er komt nogal wat op het "bordje" van de vakleerkracht terecht. O.a. autistische leerlingen, leerlingen met gehoorproblemen, gehandicapte leerlingen, leerlingen met een verstandelijke beperking, leerlingen met gedragsproblemen vragen om aanpassingen. Deze workshop geeft u tal van tips om deze "speciale" leerlingen mee te laten doen in de les bewegingsonderwijs. Deze workshop is gedeeltelijk een herhaling (autigym) en gedeeltelijk nieuw. Workshopleider: Andy van den Berg Andy van den Berg is vakleerkracht bewegingsonderwijs op een school voor z.m.l.k. en een praktijkschool. Tevens is hij docent A.V.O. op deze praktijkschool. In het verleden was hij ambulant begeleider binnen cluster 3. VO De T.R.A.C. methode biedt leerlingen met a.s.s. (autisme spectrum stoornis) visuele structuur op het gebied van Tijd, Ruimte, Activiteit en Communicatie).

6 4 LVS bewegen & spelen, voor maar zeker ook VO In het Leerlingvolgsysteem (LVS) bewegen en spelen wordt de motoriek op 8 vaardigheden gevolgd: stilstaan, springen-kracht (hinkelen), springen-coördinatie en stuiten balanceren, klimmen, rollen en vangen De laatste 4 kunnen vervangen worden door het observeren van de 4 angsten: angst voor hoogte, voor over de kop, voor ballen en angst voor andere kinderen In deze workshop maken de deelnemers kennis maken met het LVS, waarbij de 8 onderdelen kort besproken en gedemonstreerd worden. Door inzicht in de motorische mogelijkheden van de leerlingen is het beter mogelijk om de lessen bewegingsonderwijs op maat aan te bieden, dus betere gymlessen te geven. Als verdieping wordt daarna voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs ook andere transfermogelijkheden besproken. Voorbeelden van enkele projecten waarbij in homo- of juist heterogene groepen wordt gewerkt en waarbij gebruik maakt wordt van de LVS-scores. et nieuwe onderwijs, zelfstandig, in groepen, projectmatig e.d. De leerlingen nemen zelf meer verantwoordelijkheid en slepen elkaar daarin mee. Workshopleider: Elise van Weene - founder van Motoriek.nl. Opleidingsdocent post opleiding MRT van o.a. ogeschool Inholland. LO docent op een en VO school in Amsterdam. Auteur van Zorg voor bewegen, MRT groepslessen en MRT steps. VO Stilstaan op 1 been Stuiten

7 5 Werkwijzen en effecten van Motorische Remedial Teaching Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor leerlingen die problemen ervaren tijdens het spelen en bewegen. et verkleinen van deze problemen kan grote invloed hebben op de ontwikkeling van deze leerlingen. Met behulp van videobeelden worden verschillende werkwijzen en effecten van Motorische Remedial Teaching toegelicht. Een workshops over handelingsplannen, Groeps-MRT, de rol van de leerling, de rol van de ouders, linken met de les bewegingsonderwijs en het schoolplein. En hoe MRT in de brugklas vorm kan krijgen. Workshopleider: ans Stroes heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs en Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. VO 6 De nieuwste principes van motorisch leren toepassen in de praktijk De afgelopen 10 jaar is er veel bekend geworden over hoe mensen/kinderen leren. Veel uitkomsten staan haaks op de traditionele zienswijze zoals deze de afgelopen 30 jaar op opleidingen en in methodes is gehanteerd. Een workshop over het toepassen van: Foutloos leren Differentieel leren Externe focus Analogieën Dwangstellingen Er worden (nieuwe) videobeelden gebruikt ter illustratie van de mogelijkheden en de dilemma s. Toepasbaar in lessen bewegingsonderwijs en VO en in de sport. Workshopleider: Wim van Gelder heeft het scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs en Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. VO

8 7 Bouwen aan een rijk schoolplein met speelmethode Beweeg Wijs De Beweeg Wijs interventie wordt inmiddels op heel wat scholen in het land toegepast (zie o.a. Beweeg Wijs geeft samenwerkend met gemeenten, wijken, (brede) scholen, kinderopvang, roc s, sportclubs en woningcorporatie inhoud aan integraal jeugdbeweegbeleid dicht bij huis. Een beweegteam en de speelmethode als leidraad voor minimaal een uur bewegen per dag startend op kleurrijke schoolpleinen met veel voorbeeld filmpjes vanuit alle soorten onderwijs. I.s.m. gedragsdeskundige Erik Boot. Workshopleider: Ron ten Broeke auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar M minor Beweeg Wijs / combifuncties. 8 Apenkooi, het aller-leukste spel! Apenkooi is nog altijd het populairste spel op de basisschool. Een groot aantal leerkrachten denkt dat het een 'verboden' spel is. iets is minder waar. et is een geweldig spel en mits het aan een aantal eisen voldoet, veilig te spelen. Jeroen geeft in een theoretische workshop vele mogelijkheden om apenkooien te spelen. In deze workshop gaan we op zoek naar: wat maakt dit spel zo boeiend voor groep 1 t/m 8 geschikt, maar met andere accenten hoe wordt apenkooi opgebouwd: qua materiaal, maar ook qua spelvormen hoe wordt de veiligheid gewaarborgd welke leuke variaties zijn er Met vele videobeelden ondersteund. Workshopleider: Jeroen uikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool de Bareel in eemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy. Alles doen wat in een gewone les niet mag of gewoon een fantastisch spel?

9 9 Freerunning in het basisonderwijs is echt vet! Wat is Freerunning en moet Freerunning een vaste plaats krijgen in ons bewegingsonderwijs? Is Freerunning kwalitatief goed bewegingsonderwijs? Veel docenten hebben nog nauwelijks ervaring met freerunning in de gymzaal. In de theoretische workshop worden de vele mogelijkheden die freerunning biedt in zowel de gymzaal als op het speelplein besproken en bekeken. En hoe kan Freerunning een vaste plek krijgen op je school? Er is veel mogelijk, aldus Jeroen die op zijn eigen school een prachtig freerun-toestel heeft verwezenlijkt. Workshopleider: Jeroen uikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool de Bareel in eemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy. In 4 maanden tijd het geld bijeen voor een schitterend en uitdagend freerun-toestel. 10 Werken in groepen in het VO De werkvorm werken in groepen geeft in het algemeen de meeste mogelijkheden om rekening te houden met verschillen (o.a. door te differentiëren) en om een zeer hoge beweegintensiteit te hebben. Toch wordt in het voortgezet onderwijs minder vaak in groepen gewerkt dan in het basisonderwijs. Een workshop over de rijke mogelijkheden van het werken in groepen in het VO (met videobeelden) en over de onderbuik gevoelens van leerkrachten bij het werken in groepen. Workshopleider: Elise van Weene - founder van Motoriek.nl. Opleidingsdocent post opleiding MRT van o.a. ogeschool Inholland. LO docent op een en VO school in Amsterdam. Auteur van Zorg voor bewegen, MRT groepslessen en MRT steps. VO

10 11 De motorische ontwikkeling in de onderbouw door Ewald Vervaet et kind ontwikkelt zich in een ontdekkende relatie tot zijn omgeving én doorloopt daarbij verschillende fasen. Zo kan de peuter niet huppelen of los fietsen (gemiddeld 3 4,5 jaar) en de kleuter wel (gemiddeld 4,5 6,5 jaar). Terwijl de kleuter zich niet aan spelregels houdt, die hij wel kent, houdt het jonge schoolkind er zich wel aan (gemiddeld 6,5 8,5 jaar). De spreker schetst hoe een en ander op allerlei manieren tot uiting komt in de motorische ontwikkeling van het kind in de onderbouw: spelregels, lichamelijke verworvenheden, motoriek als steun bij cognitieve vermogens als lezen en schrijven. De motoriek komt er in het officiële onderwijsbeleid bekaaid af, maar is volgens de spreker de spil waar de ontwikkeling om draait. Workshopleider: Ewald Vervaet is gespecialiseerd in de psychologische ontwikkeling van het kind tussen geboorte en een jaar of zeven. ij heeft daarbij aandacht zowel voor de cognitieve aspecten als voor het waarnemen, de motoriek en het evenwicht tussen beide. Bekend van de boeken 'Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3 jaar', 'aar school; psychologie van 3 tot 8 jaar' en 'Zo ontdek ik het lezen!' (handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leerlingen). ij is als medewerker verbonden aan Stichting istos ( en is één van de oprichters van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (wegwijs.in/kleuteronderwijs).

11 Praktijk workshops 12 Tikspelen opbouw en uitbouw van enkele krachtige tikspelen In deze praktijkworkshop spelen we enkele krachtige tikspelen. et overlooptikspel Leeuwenkooi, geschikt voor groep 1 t/m 8, wordt uitgebouwd en de mogelijk- heden tot differentiatie bekeken en gespeeld. etzelfde doen we voor de tikspelen Raw hide, het uizentikspel en Duo jagerbal met overloop. Aanvullende tikspelen die niet in de methode Basislessen staan. Tijdens deze workshop gaan we ontwerpen, spelen en bewegen met de volgende vragen: Aan welke voorwaarden voldoet een goed tikspel? oe vrijplaatsen inzetten? Wanneer en hoe het spel aanpassen als het niet loopt? Workshopleider: Bastiaan Goedhart heeft scholings- en adviesbureau Goedhart in Beweging, docent bewegingsonderwijs PA aarlem, vakleerkracht bewegingonderwijs basisschool de Lunetten. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. 13 Swingen maar! In groep 3 t/m 8 Bewegen op muziek is meer dan alleen een dans voor- en nadoen. Binnen bewegen op muziek wordt uitgegaan van 3 leerlijnen waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen: 1. leren bewegen 2. leren ontwerpen 3. leren samenwerken. In deze praktijk workshop zal worden ervaren hoe deze leerlijnen in de lessen bewegen op muziek binnen Basislessen verwerkt zijn. Workshopleider: Gea oekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool Groningen. Ontwikkelaar van de lessen bewegen op muziek in de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Coach & trainer Anders in beweging. De voordanser verzint een beweging. Als de muziek veranderd komt er een nieuwe voordanser.

12 14 Swingen maar! met kleuters Er is weinig nodig om kleuters aan het swingen te krijgen. Een gezongen of gespeeld lied of een leuk lied van een Cd werkt vaak al uitnodigend genoeg. In deze workshop wordt ingegaan op de leerlijnen bewegen op muziek die ook op de kleuterlessen van toepassing zijn. et werken met een thema maakt bewegen op muziek voor kleuters een betekenisvolle activiteit, het gebruik van materialen een extra uitdaging. In deze praktijkworkshop voorbeelden van lessen en activiteiten die voor kleuters betekenisvol en uitdagend zijn en de ontwikkeling op motorisch, sociaal, creatief en cognitief gebied stimuleren. Tevens wordt de link met de methode Basislessen gelegd. Workshopleider: Gea oekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool Groningen. Ontwikkelaar lessen bewegen op muziek in de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Coach & trainer Anders in beweging. Kleuters komen met een liedje al snel tot swingen. 15 Een les niet gevallen is een les niet geleerd! Eén vak vallen bij elke Basisles bewegingsonderwijs? Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat minstens de helft van alle valletsels onder de jeugd voorkomen kan worden. Stoeien en vallen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide onderdelen worden in geringe mate aangeboden in Basislessen bewegingsonderwijs. Dit zou uitgebreid kunnen en moeten worden. et is mogelijk om in elke les een vak stoeien aan in te passen. ierbij wordt ook gelet op de mate waarin begeleiding in het vak stoeien nodig is. Door een goede opbouw en duidelijke regels is het mogelijk om te stoeien, zonder daarbij constant bij het groepje te hoeven zijn. In de workshop wordt hier handen en voeten aan gegeven. Voor de verschillenden leeftijden is er een opbouw in spellen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opbouw van het vallen. Workshopleider: Albert-Jan Greidanus, groepsleerkracht, vakleerkracht en MRT-er op basisschool t Mozaiek in ollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka. Wie durft zich achterwaarts te laten vallen?

13 16 Floorball (unihockey): sportspel in Basislessen De sportspelen vormen een belangrijk onderdeel van het bewegingsonderwijs in de bovenbouw. Binnen de methode Basislessen kunnen de sportspelen als 1 vak in de les, maar ook als lessenserie worden aangeboden. Floorball, ook wel bekend als unihockey, is een laagdrempelig krachtig sportspel dat kinderen in het basisonderwijs snel in beweging brengt. In deze workshop spelen de deelnemers één krachtig unihockeyspel voor de onder-, midden- en bovenbouw. Tevens wordt een lessenserie gepresenteerd. Workshopleider: Jorg Andrée is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en docent bij Floorball Academie oord Door de lichte sticks is Floorball ook voor groep 3 en 4 een fantastisch spelletje. 17. Floorball (unihockey) sportspel voor het VO Floorball is een ideaal sportspel voor het VO. Makkelijk te spelen, flitsend, intensief en goed gemengd te spelen. Gemengd zowel qua motorische vaardigheid als qua jongens en meiden. In deze praktijkworkshop ervaren de deelnemers verschillende spelen die direct toepasbaar zijn in het VO. Er is aandacht voor de opbouw en de uitbouwmogelijkheden. Maar ook voor praktisch zaken als kleine ruimtes of weinig sticks. De deelnemers gaan vooral zelf veel spelen. Workshopleider: Jorg Andrée is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en docent bij Floorball Academie oord VO Floorball: meisjes en jongens apart of juist samen?

14 18 Freerunning in het basisonderwijs Freerunning (of Parkour) is een bewegingsvorm die sinds de jaren 50 bestaat, maar de laatste jaren een grote vlucht neemt. Philip van Ees beoefent deze bewegingsvorm al jaren en heeft veel ervaring in het werken met kinderen. ij heeft in samenwerking met de auteurs van Basislessen lesideeën ontwikkeld voor de basisschool. Uitgangspunten hierbij waren: hoge bewegingsintensiteit en een grote belevingswaarde. De bewegingssituaties bieden mogelijkheden voor zowel voor de minst vaardige bewegers als de vaardige bewegers. Ook in de workshop kan iedereen op zijn eigen niveau deelnemen. Freerunning is een wijze van bewegen die goed aansluit bij de nieuwste ideeën rondom motorisch leren. Kinderen leren meer en worden sterker uitgedaagd dan in de klassieke turnsituaties. Workshopleider: Philip van Ees Philip is al bijna een decennium bezig om de sport freerunning te verspreiden door ederland. Met zijn bedrijf Progression is hij bezig om Freerunning uit te zetten als een erkende sport waar iedereen aan kan deelnemen. Samen met Alles in beweging is een didactisch document Freerunning voor de basisschool gemaakt. 19 Freerunning in het Voortgezet onderwijs Freerunning (of Parkour) is een bewegingsvorm die sinds de jaren 50 bestaat, maar de laatste jaren een grote vlucht neemt. Philip van Ees beoefent deze bewegingsvorm al jaren en heeft veel ervaring in het werken met kinderen. In deze workshop worden de basisprincipes van het Freerunning aangehouden en toegespitst op het voortgezet onderwijs. et als voor het basisonderwijs zijn hoge bewegingsintensiteit en grote belevingswaarde 2 belangrijke uitgangspunten. Voor het voortgezet onderwijs zullen we echter een stapje verder gaan en verschillende 'tricks' uit het arsenaal van freerunning halen en deze gaan uitwerken om ook de oudere kinderen uit te dagen. Deze opbouw kan ook interessant zijn voor groep 7 en 8 uit het basisonderwijs. Workshopleider: Philip van Ees Philip is al bijna een decennium bezig om de sport freerunning te verspreiden door ederland. Met zijn bedrijf Progression is hij bezig om Freerunning uit te zetten als een erkende sport waar iedereen aan kan deelnemen. VO

15 20 Stoeispelen circuit Stoeispelen aanbieden aan kinderen: de ene leerkracht geniet van het vooruitzicht, de ander ziet er tegenop. Stoeispelen worden over het algemeen weinig aangeboden, terwijl veel kinderen stoeivormen geweldig vinden. Stoeien is een grondvorm van bewegen en staat tevens in de kerndoelen. In deze praktijkworkshop staat een stoeicircuit voor de groepen 5 t/m 8 centraal. Maar een groot aantal spelen zijn ook voor andere leeftijdsgroepen interessant. Veel verschillende stoeispelen waarin het niet altijd gaat om wie de sterkste is, maar ook om samenwerking, grenzen verkennen, judotechnieken en vooral plezier in het samen spelen. oe bewaakt de leerkracht het plezier en hoe voorkom je dat stoeien vechten wordt. Er is in deze workshop aandacht voor videobeelden, veiligheid, differentiatie, groepen maken en eigen inbreng. Workshopleider: Bastiaan Goedhart heeft scholings- en adviesbureau Goedhart in Beweging, docent bewegingsonderwijs PA aarlem, vakleerkracht bewegingonderwijs basisschool de Lunetten. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Lintje pakken Sok worstelen 21 Pleinspelen in de gedragskleuren van Beweeg Wijs met gedrag De speelpleinmethode als leidraad voor minimaal een uur bewegen per dag. Startend op kleurrijke schoolpleinen. Wie wil kan deelnemen op het voorbeeld indoor plein. Pleinspelen in de kleuren, gebruik van de kleurrijke speelkaarten, linken naar lessen bewegingsonderwijs, linken naar de wijk. Met uitleg over de inzet van speelbegeleiders. In deze praktijkworkshop op een indoorplein ervaren de deelnemers zelf hoe een spel blauw, geel, oranje, groen of rood gespeeld kan worden (i.s.m. gedragsdeskundige Erik Boot). Beproefd in regulier basisonderwijs, S, ZMLK en voortgezet onderwijs. Workshopleider: Ron ten Broeke auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar M minor Beweeg Wijs / combifuncties.

16 22 MRT Judo Veel kinderen houden van stoeien. Ze zitten graag aan anderen. Stoeien bevordert een groot aantal motorische vaardigheden. Vanuit deze beide basisprincipes is MRT-judo ontstaan. MRT-judo kan voor kinderen die motorisch remedial teaching krijgen een leuke afwisseling in de oefeningen zijn. De methode bevat zowel oefenkaarten voor thuis, oefeningen voor in de reguliere gymles en tijdens de MRT-les. De methode is voor alle leeftijden. Daarnaast kan MRT-judo ingezet worden voor kinderen met een tekort aan zelfvertrouwen. iervoor is een speciale opbouw. Kinderen leren eerst de principes van het judo en gaan daarna eerst licht contact met elkaar maken. ier volgt later het echte judo op. Workshopleider: Albert-Jan Greidanus, groepsleerkracht, vakleerkracht en MRT-er op basisschool t Mozaiek in ollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka. 23 Let dance! In het voortgezet onderwijs So you think you can dance en Everybody dance now zijn dansprogramma s die enorm populair zijn onder jongeren. Voor steeds meer jongeren is dans een geweldige (sportieve) bezigheid. Dans sluit aan op de belevingswereld van leerlingen in het VO. Tijdens de lessen bewegen op muziek in het VO werken we aan coördinatie, timing en houding. Daarnaast leren leerlingen interpreteren, improviseren, samen werken, creëren en presenteren. In deze praktische workshop zal actief bewogen worden op muziek. Met het uiteindelijke doel vol zelfvertrouwen een inspirerende dansles te geven aan leerlingen in het VO. Deze workshop is ook geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Workshopleider: Elles Potter Docent bewegingsonderwijs Inholland, docent LO Trinitas college W VO

17 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 22 januari 2014 Kosten: De gehele studiedag inclusief lunch en diner (van uur) 145,- De gehele studiedag inclusief lunch (van uur) 120,- et middaggedeelte van de studiedag inclusief lunch ( uur) 100,- et middaggedeelte van de studiedag ( uur) 85,- Voor studenten geldt de halve prijs. Lid stichting MRT in beweging 15,- korting. Inschrijven via

18 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 22 januari 2014 Basislessen bewegingsonderwijs bestaat al 20 jaar. Bijna de helft van alle basisscholen werkt inmiddels met de vernieuwde versie. ans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart zijn de auteurs van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Met deze studiedag willen we de nieuwe methode onder de aandacht brengen en de huidige gebruikers verdieping bieden. In januari 2009 zijn de hernieuwde basislessen bewegingsonderwijs van de pers gerold. Inmiddels is er een tweede druk en zijn er zo n 4500 exemplaren verkocht. Een 10-tal opleidingen als ALO, PA en M Sport & Bewegen werken inmiddels met de website. De eerste 2 Basislessen zijn gratis te downloaden op de website Op de website zijn de filmpjes, verdiepingen en observatieformulieren van de eerste Basisles te bekijken. Ook de eerste Basisles voor groep 1 en 2 is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie over de methode vindt u op beide websites. ans Stroes en Wim van Gelder zijn ook auteurs van Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen.

19 ans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart vormen samen Alles in beweging. Samen ontwikkelen zij cursussen en publicaties voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast adviseren zij gemeenten, besturen en scholen op het gebied van bewegingsonderwijs, het inrichten van schoolplein en Motorische Remedial Teaching. Voor bestellingen of informatie, bel of kijk op of

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Programma studiedag

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Programma studiedag Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 23 januari 2013 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum een studiedag rondom de vernieuwde

Nadere informatie

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs FDS Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Woensdag 25 januari 2012 10.00 17.00 uur Locatie: Arena 301 1213 NW Hilversum ROC van Amsterdam Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 25 januari 2012

Nadere informatie

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Uitnodiging Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Woensdag 26 januari 2011 10.30 17.00 uur Locatie: Arena 301, 1213 NW Hilversum ROC van Amsterdam Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 26 januari

Nadere informatie

STUDIEDAG FREERUNNING IN HET ONDERWIJS - HANDEL

STUDIEDAG FREERUNNING IN HET ONDERWIJS - HANDEL STUDIEDAG FREERUNNING IN HET ONDERWIJS - HANDEL Op woensdag 23 september 2015 organiseert Alles in Beweging samen met Yalp, Progression & basisschool De Havelt de 'studiemiddag Freerunning in het onderwijs'.

Nadere informatie

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 21 januari 2015 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 5 e editie van de studiedag

Nadere informatie

Studiedag Basislessen Buiten

Studiedag Basislessen Buiten Studiedag Basislessen Buiten Op 14 mei 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Landstede Sport & Bewegen een studiedag Basislessen Buiten. De studiedag

Nadere informatie

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal 34 Aan de methodereeks Basislessen Bewegingsonderwijs is een nieuw deel toegevoegd. Een methode bewegingsonderwijs voor kleuters in de speelzaal. Het lijvige

Nadere informatie

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 20 januari 2016 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 6 e editie van de studiedag

Nadere informatie

Studiedag Basislessen Buiten

Studiedag Basislessen Buiten Studiedag Basislessen Buiten Op 20 mei 2015 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Landstede Sport & Bewegen de 2 e editie van de studiedag Basislessen

Nadere informatie

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 20 januari 2016 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 6 e editie van de studiedag

Nadere informatie

De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Hans Stroes Hilversum,

De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Hans Stroes Hilversum, De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters Hans Stroes Hilversum, 23-1-2013 Programma 1. Kennismaking 2. Het belang van bewegen en spelen 3. Zorg voor bewegen en spelen op school 4. Bewegen in de klas

Nadere informatie

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs.

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs. Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009 Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs Bewegingsonderwijs Karakteristiek: Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein

Nadere informatie

verantwoording en methodiek Dit document geeft een didactische onderbouwing voor het toepassen van

verantwoording en methodiek Dit document geeft een didactische onderbouwing voor het toepassen van freerunning of parkour in de lessen bewegingsonderwijs. Freerunning & parkour in het onderwijs geschreven door Alles in Beweging; Wim van Gelder, Bastiaan Goedhart en Hans Stroes - auteurs van Basislessen

Nadere informatie

20-1-2015 INDELING WORKSHOP

20-1-2015 INDELING WORKSHOP BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS INDELING WORKSHOP Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen Hans Stroes Hilversum, 21 januari 2015 1.Kennismaking 2.Introductie methode Basislessen 3.Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Wim van Gelder. Effecten en werkwijzen Motorische Remedial Teaching. Stelling Stelling 2. Stelling 3

Wim van Gelder. Effecten en werkwijzen Motorische Remedial Teaching. Stelling Stelling 2. Stelling 3 Effecten en werkwijzen Motorische Remedial Teaching Hilversum 26 januari 2011 Wim van Gelder Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Docent Hogeschool INHOLLAND Pabo Haarlem Nascholing Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Wim van Gelder Docent Hogeschool INHolland Scholings- en adviesbureau van Gelder in beweging Auteur van Basislessen bewegingsonderwijs Leerlingvolgsysteem Bewegen en spelen Zorg voor beweging Websites

Nadere informatie

Een studiedag over Buitenspelen (in het onderwijs). Locatie: Sportacademie MBO Amersfoort Bokkenduinen 11, 3819 BD Amersfoort

Een studiedag over Buitenspelen (in het onderwijs). Locatie: Sportacademie MBO Amersfoort Bokkenduinen 11, 3819 BD Amersfoort Een studiedag over Buitenspelen (in het onderwijs). Locatie: Sportacademie MBO Amersfoort Bokkenduinen 11, 3819 BD Amersfoort WORKSHOPS Dynamische schooldag Buitenspelen is leuk toch? introductie PLAYgrounds

Nadere informatie

Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school - Johan Cruijff

Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school - Johan Cruijff Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school - Johan Cruijff Buitenspelen maakt kinderen sterker en socialer - Onderzoek van Universiteit Leiden en Lissabon, Riefen 2016 Alles in Beweging organiseert

Nadere informatie

Gymmen in de grote gymzaal

Gymmen in de grote gymzaal 1 november 2011 Deelsessie bewegingsonderwijs voor jonge kinderen: Gymmen in de grote gymzaal Sprekers: Joost Brandt Harry van der Meer www.grotegymzaal.nl Joost Brandt en Harry van der Meer Even voorstellen

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Groepsgrootte: Na de warming-up wordt de klas opgedeeld in drie of vier groepen, waardoor de groepsgrootte tussen de 6 en 8 kinderen bedraagt.

Groepsgrootte: Na de warming-up wordt de klas opgedeeld in drie of vier groepen, waardoor de groepsgrootte tussen de 6 en 8 kinderen bedraagt. Dit is een preview, vraag het gehele document aan via info@yalp.nl Lesmodule freerunning / parkour in de gymzaal Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te

Nadere informatie

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen.

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen. Opzetten van een zorgketen motoriek Programma Van LVS tot MRT Hilversum, 25 januari 2017 Hans Stroes 2. Visie op zorg voor bewegen 4. Welke stappen in de zorgketen hebben het meeste effect 5. Leerlingvolgsystemen

Nadere informatie

LVS AFGENOMEN. en wat daarna?

LVS AFGENOMEN. en wat daarna? LVS AFGENOMEN en wat daarna? Wim van Gelder Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Cursussen, lezingen, workshops op gebied van: Bewegingsonderwijs Schoolplein; inrichting, begeleiding (ped

Nadere informatie

Leerling Volg Systeem

Leerling Volg Systeem Leerling Volg Systeem Wat bepaalt of een kind eindeloos beweegt of speelt in een situatie? - zijn/ haar mogelijkheden (vaardigheid) - de mate waarin een situatie aantrekkelijk en haalbaar is voor hem/haar

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name]

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name] Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet Door: M Lange Nutsschool Zorgvliet Dartijn en Hde aag [Company Name] Voorwoord: Niet zo lang geleden ontmoette ik een generatiegenote, een vrouw van deze tijd. Zo,

Nadere informatie

Leerling. Volg. Systeem

Leerling. Volg. Systeem Leerling Volg Systeem t Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem zijn de volgende aspecten

Nadere informatie

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 Lichamelijke opvoeding magazine Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 KATERN Spelen in kleine groepen: Kingen, Belgisch voetbal 3 tegen 3, tafelvolleybal met maximaal 6 kinderen en lekker chillen

Nadere informatie

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. Hans Stroes & Wim van Gelder

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. Hans Stroes & Wim van Gelder Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen Hans Stroes & Wim van Gelder Wat registreert het LVS bewegen en spelen Minimaal de 4 S-en: Stilstaan Springen Kracht Springen Coördinatie Stuiten Wat registreert het

Nadere informatie

Basislessen in de speelzaal

Basislessen in de speelzaal Basislessen in de speelzaal Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Scholen en besturen Gemeentes

Nadere informatie

Tot slot, iedereen kan dansen! Dus doe mee en ervaar wat jij jouw klas kan laten ervaren doormiddel van beweging, muziek en dans!

Tot slot, iedereen kan dansen! Dus doe mee en ervaar wat jij jouw klas kan laten ervaren doormiddel van beweging, muziek en dans! Dansen met kleuters (nieuw) Kleuters houden van bewegen! Voeg hier muziek en dans aan toe en niet alleen het lijf, maar ook het hart en het hoofd van jouw leerlingen komen in beweging. De workshop geeft

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Sport, bewegen & gezondheid

Sport, bewegen & gezondheid Sport, bewegen & gezondheid Masterclass Wim van Gelder tijdens buurtsportcoachdag 13 juni 2015 13 juni 2015 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van: Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Heemskerk 13 oktober Wim van Gelder. Opleiding. Werkervaring

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Heemskerk 13 oktober Wim van Gelder. Opleiding. Werkervaring Nieuwe theorieën over motorisch in de praktijk Heemskerk 13 oktober 2013 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en

Nadere informatie

MRT en de nieuwste principes van motorisch leren

MRT en de nieuwste principes van motorisch leren MRT en de nieuwste principes van motorisch Wim van Gelder 20 jaar vakleerkracht en consulent bewegingsonderwijs Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Opleidingen MRT Diverse cursussen Advies

Nadere informatie

Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen

Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen Hans Stroes Hilversum, 23 januari 2013 INDELING WORKSHOP 1. Kennismaking 2. Introductie methode Basislessen 3. Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

in de speelzaal Bewegingsonderwijs aan minder vaardige kinderen Werkervaring kleuters in speellokaal Ervaring met kleuters?

in de speelzaal Bewegingsonderwijs aan minder vaardige kinderen Werkervaring kleuters in speellokaal Ervaring met kleuters? Bewegingsonderwijs aan minder vaardige kinderen in de speelzaal Wim van Gelder 18 maart 2014 Werkervaring kleuters in speellokaal 1988-2009 Diverse basisscholen Heerenveen, Beemster en Alkmaar 1992 heden

Nadere informatie

Angsten in bewegingssituaties

Angsten in bewegingssituaties Angsten in bewegingssituaties Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem zijn de volgende aspecten

Nadere informatie

> Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken

> Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken Op 25 januari 2017 organiseert Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 7 e editie van de Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. NIEUWE WORKSHOPS Handengym

Nadere informatie

Wim van Gelder. Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen

Wim van Gelder. Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Nieuwe theorieën over motorisch in de praktijk Verdiepende workshop Hilversum 22 januari 2013 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische

Nadere informatie

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk Masterclass Wim van Gelder tijdens buurtsportcoachda g 13 juni 2015 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van:

Nadere informatie

IBRT Den Haag Zorg voor beweging. Leerlingvolgsysteem. Kinderen bewegen en spelen (eindeloos) in voor hen uitdagende situaties

IBRT Den Haag Zorg voor beweging. Leerlingvolgsysteem. Kinderen bewegen en spelen (eindeloos) in voor hen uitdagende situaties Zorg voor beweging IBRT Den Haag LES 3 In de ALO In de PABO Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

MENUK AART SCHO LEN 1

MENUK AART SCHO LEN 1 1 MENUKAART SCHOLEN MENUKAART SCHOLEN Sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. 2 INHOUDSOPGAVE Team... 4 Aanbod van project Leef!... 5 Gymlessen...

Nadere informatie

Alles over. Basislessen Bewegingsonderwijs. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Basislessen Bewegingsonderwijs. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Basislessen Bewegingsonderwijs Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen

Nadere informatie

Leerling Volg Systeem

Leerling Volg Systeem Leerling Volg Systeem Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem zijn de volgende aspecten beschreven:

Nadere informatie

DE INLEIDING VOOR WIE

DE INLEIDING VOOR WIE DE INLEIDING Wie in 2013 heeft deelgenomen aan onze studiedag zal zich ongetwijfeld Steven Pont herinneren. Zijn inleiding over 2 x nee = ja werd gewaardeerd met een 9,3! Op 25 januari zal Steven Pont

Nadere informatie

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Amsterdam 7 november 2012

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Amsterdam 7 november 2012 Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk Amsterdam 7 november 2012 Wim van Gelder Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Cursussen, lezingen, workshops op gebied van: Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Studiedag bewegingsonderwijs 31 oktober 2012. Goed bewegen aan de basis

Studiedag bewegingsonderwijs 31 oktober 2012. Goed bewegen aan de basis Studiedag bewegingsonderwijs 31 oktober 2012 Goed bewegen aan de basis BLAD 2 Venlo, april 2012 Van: Werkgroep Studiedag Bewegingsonderwijs op de basisschool Noord-Limburg Gemeente Venlo afdeling Sportbedrijf

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het. Laat kinderen bewegen. bij de scholing van bewegen. niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage aan

Uiteindelijk gaat het. Laat kinderen bewegen. bij de scholing van bewegen. niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage aan Laat kinderen bewegen Zorg, scholing en advies rondom de motorische ontwikkeling van het kind Uiteindelijk gaat het bij de scholing van bewegen niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de kleine motoriek in de klas en in de les bewegingsonderwijs. Even voorstellen. HANDENGYM gymles voor de handen

Het ontwikkelen van de kleine motoriek in de klas en in de les bewegingsonderwijs. Even voorstellen. HANDENGYM gymles voor de handen HANDENGYM gymles voor de handen Het ontwikkelen van de kleine motoriek in de klas en in de les bewegingsonderwijs Hilversum 25 januari 2017 Hans Stroes Even voorstellen. Scholings- en adviesbureau Stroes

Nadere informatie

Spel in het Zeer Moeilijk Lerend (zml) onderwijs

Spel in het Zeer Moeilijk Lerend (zml) onderwijs Spel in het Zeer Moeilijk Lerend (zml) onderwijs Veel groepsleerkrachten in het zml-onderwijs (4 12 jaar) beheersen de verschillende aspecten van verschillende spelleerlijnen niet of niet volledig. Een

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs BEWEGINGSONDERWIJS Karakteristiek Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het

Nadere informatie

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 2 INHOUDSOPGAVE Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3 Aanbod: 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 3. Wijkprogramma s rondom de school

Nadere informatie

17 oktober 2015: Beweegdiploma voor trainers van andere bonden. Verkorte opleiding Beweegdiploma nu ook voor trainers van niet gymnastiek clubs!

17 oktober 2015: Beweegdiploma voor trainers van andere bonden. Verkorte opleiding Beweegdiploma nu ook voor trainers van niet gymnastiek clubs! 17 oktober 2015: Beweegdiploma voor trainers van andere bonden Verkorte opleiding Beweegdiploma nu ook voor trainers van niet gymnastiek clubs! Waarom het Beweegdiploma? In de leeftijd van 2 tot en met

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen

Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen Over observeren, registreren en extra zorg door Wim van Gelder & Hans Stroes Vaardigheidsverschillen tussen verschillende jonge kinderen zijn enorm. Hoe beter een

Nadere informatie

WELKOM GYMMERS. Voorstellen Nieuwe studenten

WELKOM GYMMERS. Voorstellen Nieuwe studenten WELKOM GYMMERS Voorstellen Nieuwe studenten Leergang Blok 3 Heemskerk 2011-2012 BLOK 3 Maatwerk & Visie BLOK 2 Reguleren en leerhulp Leerling volg systeem Homogeen vs heterogeen BLOK 1 Aanbieden van activiteiten

Nadere informatie

Wim van Gelder Elly van Hyfte

Wim van Gelder Elly van Hyfte Basislessen nieuwe methode bewegingsonderwijs voor 2,5 8 jarigen Maandag 20 juni 2016 UCLL Leuven Wim van Gelder Elly van Hyfte (c) Van Gelder in Beweging 2016 (c) Van Gelder in Beweging 2016 www.basislessen.nl

Nadere informatie

Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs Kerndoelen primair onderwijs Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tekst: Productie: Ontwerp: Druk: Projectnr.: 36027/8000 Uitgave: April 2006 Jan Greven & Jos Letschert SLO

Nadere informatie

Buitenspelen en Schoolpleinen

Buitenspelen en Schoolpleinen Buitenspelen en Schoolpleinen Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter 31 oktober 2012 Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Buitenspelen en Schoolpleinen onder de loep

Buitenspelen en Schoolpleinen onder de loep Buitenspelen en Schoolpleinen onder de loep Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter Studiedag 9 november 2011 Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord-

Nadere informatie

De effecten van combifuncties in het onderwijs

De effecten van combifuncties in het onderwijs De effecten van combifuncties in het onderwijs Peter Gramberg Jessica van der Linden 8 december 2011 Waarom een onderzoek naar de effecten? Combifunctionarissen zijn sinds 2008 o.a. aan de slag gegaan

Nadere informatie

Schoolplein. Buitenspelen onder de loep

Schoolplein. Buitenspelen onder de loep Schoolplein Buitenspelen onder de loep Deze presentatie gaat over: Onderzoeken Voorwaarde voor buitenspelen Verbeteren van kwaliteit/ concrete ideeën. Spelen en bewegen groep 1/2 Spelen en bewegen in vrije

Nadere informatie

Buitenspelen en Schoolpleinen. Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter

Buitenspelen en Schoolpleinen. Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter Buitenspelen en Schoolpleinen Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

9-2-2016. Het volgen en ontwikkelen van de kleine motoriek. Wat heb je met de kleine motoriek? MOTORISCHE ONTWIKKELING. Breda 2 februari 2016

9-2-2016. Het volgen en ontwikkelen van de kleine motoriek. Wat heb je met de kleine motoriek? MOTORISCHE ONTWIKKELING. Breda 2 februari 2016 MOTORISCHE ONTWIKKELING Wat heb je met de kleine motoriek? Het volgen en ontwikkelen van de kleine motoriek Breda 2 februari 2016 Hans Stroes Voorkennis? Hoe volg jij de kleinmotorische ontwikkeling? En

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder!

Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! De diensten AmbulantE Begeleiding in de regio Zeeland bundelen hun cursusaanbod 2 0 1 1 2 0 1 2 Alle expertise bijeen, een hele zorg minder! Auris Dienstverlening Goes cluster 2 (0113) 32 32 64 www.aurisdienstverlening.nl

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Zorgverbreding 2 De minst vaardige bewegers

Zorgverbreding 2 De minst vaardige bewegers Zorgverbreding 2 De minst vaardige bewegers Vandaag 1 e bijeenkomst Wat is MRT? Motorische ontwikkeling Doornemen van de opdracht Wat te doen voor volgende keer? Wat is zorgverbreding? Waaruit kan zorgverbreding

Nadere informatie

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together.

MENUKAART SCHOLEN. Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. MENUKAART SCHOLEN Sport is Friendship, Sport is health, Sport is Education, Sport is life, Sport brings the world together. Menukaart Sportstuif Leef! Aanbod Stichting Sportstuif project Leef! A. Het aanbieden

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

SCOREN IN TURNEN. Introductie in GymKids en Gymmieturnen Door: Stephanie Hermans Opleidingsdocent ALO Amsterdam

SCOREN IN TURNEN. Introductie in GymKids en Gymmieturnen Door: Stephanie Hermans Opleidingsdocent ALO Amsterdam SCOREN IN TURNEN Introductie in GymKids en Gymmieturnen Door: Stephanie Hermans Opleidingsdocent ALO Amsterdam 1 INHOUD PRESENTATIE Wie ben ik? Wie zijn jullie en wat zijn jullie verwachtingen? Introductie

Nadere informatie

Handelingsplan Bewegen en spelen School

Handelingsplan Bewegen en spelen School Naam kind (initialen) Handelingsplan Bewegen en spelen School 1b Geboortedatum Groep Naam behandelaar Ingangsdatum 1. Omschrijf het gesignaleerde gedrag/ de hulpvraag Plaats a. In de lessen bewegingsonderwijs

Nadere informatie

De Actieve Pauze Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod

De Actieve Pauze Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod De Actieve Pauze Organisatie: Fontys Sporthogeschool Contactpersoon: Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Gedurende een periode van 4 weken krijgen de kinderen

Nadere informatie

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling Aanbod Motorische ontwikkeling voor basisscholen binnen het SWV 40.01 verzorgd door SPON OAG januari 2013 Dordrecht, januari 2013 Aan de intern begeleiders / directies van de (speciaal) basisscholen binnen

Nadere informatie

Van klein naar groot Ingrid Bijker-Anemaat

Van klein naar groot Ingrid Bijker-Anemaat Van klein naar groot Ingrid Bijker-Anemaat In september 2013 ben ik gestart met de cursus MRT aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. In het verdiepingstraject is daar ook een onderzoek aan verbonden. Tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

27 november 2014 Wim van Gelder. PLAYgrounds

27 november 2014 Wim van Gelder. PLAYgrounds 27 november 2014 Wim van Gelder PLAYgrounds Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Expert bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober Goed bewegen aan de basis

Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober Goed bewegen aan de basis Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober 2013 Goed bewegen aan de basis Venlo, mei 2013 Van: Werkgroep Studiedag Bewegingsonderwijs op de basisschool Noord-Limburg - Gemeente Venlo afdeling Sportbedrijf

Nadere informatie

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs en Motorische Remedial Teaching Vakleerkracht Basisschool

Nadere informatie

Studiedag bewegingsonderwijs 1 oktober 2014. Goed bewegen aan de basis. Programmaboekje

Studiedag bewegingsonderwijs 1 oktober 2014. Goed bewegen aan de basis. Programmaboekje Studiedag bewegingsonderwijs 1 oktober 2014 Goed bewegen aan de basis Programmaboekje Venlo, mei 2014 Van: werkgroep studiedag Goed bewegen aan de basis - Gemeente Venlo afdeling Sportbedrijf - Gemeente

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Conceptvoorstel KWALITEITSVERBETERING BEWEGINGSONDERWIJS SPOLT

Conceptvoorstel KWALITEITSVERBETERING BEWEGINGSONDERWIJS SPOLT Conceptvoorstel KWALITEITSVERBETERING BEWEGINGSONDERWIJS SPOLT Ittervoort, februari 2005 Geacht College van Bestuur, In het Strategisch Beleidsplan 2005-2009 staan o.a. beleidsvoornemens om tot kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Uitnodiging. Woensdag 20 mei Van tot In de lokalen B 102, B 104 en B106. (nabij station Overveen)

Uitnodiging. Woensdag 20 mei Van tot In de lokalen B 102, B 104 en B106. (nabij station Overveen) Uitnodiging Wij nodigen je uit om de presentaties bij te wonen van de Eigen opdrachten in het kader van de 2-jarige opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. Woensdag 20 mei 2009 Van 18.30 tot 22.00 In

Nadere informatie

Meggy uit groep 4 leest graag in de Wist je dat..? informatieboekjes.

Meggy uit groep 4 leest graag in de Wist je dat..? informatieboekjes. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 7 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 8 februari Optreden groep1 10 februari Rapport mee 13 februari

Nadere informatie

Beweeg wijs Organisatie: Beweeg wijs B.V. Contactpersoon: heer Ron ten Broeke Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd. Sport- en beweegaanbod

Beweeg wijs Organisatie: Beweeg wijs B.V. Contactpersoon: heer Ron ten Broeke Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd. Sport- en beweegaanbod Beweeg wijs Organisatie: Beweeg wijs B.V. Contactpersoon: heer Ron ten Broeke Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doel Beweeg Wijs heeft als doel

Nadere informatie

Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017

Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017 Samen werken aan talentontwikkeling Rotterdam, 16 februari 2017 Programma 1. Voorstellen 2. Beleidskader AKT 3. Programma en producten 4. Do s en dont s Mirjam Gosen Projectleider AKT Martijn Postuma Manager

Nadere informatie

bewegingsonderwijs Kennisbasis bewegingsonderwijs op de Pabo

bewegingsonderwijs Kennisbasis bewegingsonderwijs op de Pabo bewegingsonderwijs Belang van het vak Het bewegingsonderwijs aan de Pabo is exclusief gericht op de bevoegdheid voor groep 1 en 2, voorts op bewegen in brede context: bewegingsactiviteiten die op de basisschool

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Rots en Water training voor basisscholen

Rots en Water training voor basisscholen Rots en Water training voor basisscholen Geschikt voor basisscholen en speciale basisscholen. Deze Rots en Watertraining is bedoeld voor groep 1 t/m 8. De training is geschikt voor jongens en meisjes.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

DANS ZWEMMEN BASEBALL HANDBAL

DANS ZWEMMEN BASEBALL HANDBAL 25.03.2015 DANS ZWEMMEN BASEBALL HANDBAL BVLO NASCHOLING - TURNHOUT i.s.m. Thomas More WWW.BVLO.BE PRAKTISCHE INFORMATIE Op woendag 25 maart 2015 organiseert de BVLO in samenwerking met Thomas More tijdens

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie