Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Programma studiedag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Programma studiedag"

Transcriptie

1

2 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 23 januari 2013 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum een studiedag rondom de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. Steven Pont verzorgt de inleiding met als thema 2 x nee = ja!. Wat beweegt een kind? Er worden 20 verschillende workshops aangeboden. De workshops zijn geschikt voor studenten, vakleerkrachten, groepsleerkrachten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs. Binnen de workshops maken we onderscheid tussen workshops die vorig jaar aan de orde kwamen en nieuwe soms verdiepende workshops. Nieuwe thema s rondom de (Basis)lessen bewegingsonderwijs zijn: Probleemgedrag Apenkooi Krachtige speelpleinspelen Stoeispelen Floorball (unihockey) Vorig jaar bezochten 300 deelnemers de studiedag en werd 90% van de workshops beoordeeld als: inspirerend en van hoge kwaliteit. Programma studiedag uur Ontvangst uur Opening en inleiding door Steven Pont uur Workshop ronde uur Lunch + stands uur Workshop ronde uur Wisseling van workshop uur Workshop ronde uur Afsluiting uur Diner Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken.

3 Theorie workshops Wegens succes 1 Methode Basislessen; kennismaking en implementatie In deze theorieworkshop wordt een overzicht gegeven van de methode: de docentenhandleiding, de werkbladen en de website Aan de hand van videobeelden wordt ingegaan op de verschillende gebruiksmogelijkheden en de vraag hoe de methode kan worden geïntroduceerd en geïmplementeerd op een school, op een groep scholen of op een Mbo- of Hbo-opleiding in een gemeente, in een sporthal. Deze workshop is bedoeld voor de gebruikers (groeps- en vakleerkrachten), maar ook voor: - directies van scholen - bewegingsconsulenten - intern begeleiders - coördinatoren sportservicebureaus - ambulant begeleiders - beleidsmedewerkers van gemeenten - docenten aan een opleiding - bestuurders Workshopleider: Hans Stroes heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo. Wegens succes 2 De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters Bewegen in de onderbouw wordt steeds belangrijker voor kleuters. Kleuters spelen minder buiten en het spel wordt eenzijdiger. In deze theorieworkshop wordt de spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters bekeken. De nieuwe methode Basislessen is geschreven voor de groepen 3 t/m 8. In de praktijk blijken deze lessen met enige aanpassingen ook prima geschikt voor groep 1 en 2. Sterker nog; ze zijn zeer uitdagend voor deze jongste groepen. Door middel van videobeelden wordt verteld hoe de lessen bijdragen aan de spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Workshopleider: Hans Stroes heeft het scholings- en adviesbureau Stroes in beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo.

4 3 Een auti in Basislessen In de toekomst zullen steeds meer leerlingen met a.s.s. (autisme spectrum stoornis) een plek vinden in de basisschool. Deze leerlingen vallen vaak op door een geringe taakgerichtheid binnen de lessen bewegingsonderwijs. De T.R.A.C. methode biedt (visuele) structuur op het gebied van Tijd, Ruimte, Activiteit en (auti) Communicatie. Door deze maatregelen verloopt de informatieverwerking beter en zal de taakgerichtheid toenemen. Deze manier van werken is makkelijk in te passen in de methode Basislessen. Met voorbeelden en videobeelden worden de deelnemers uitgedaagd bewegingssituaties uit Basislessen zo aan te passen, dat een auti met succes kan deelnemen. Deze workshop is gedeeltelijk een herhaling en gedeeltelijk nieuw door de aansluiting bij Basislessen. Workshopleider: Andy van den Berg vakleerkracht bewegingsonderwijs en ambulant begeleider binnen cluster 3 (z.m.l.k). Wegens succes 4 LVS bewegen & spelen de 4 angsten In het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen wordt de motoriek op 8 vaardigheden gevolgd: stilstaan, springen-kracht, springen-coördinatie en stuiten balanceren, klimmen, rollen en vangen De laatste 4 kunnen vervangen worden door het observeren van de angsten: angst voor hoogte, voor over de kop, voor ballen en angst voor andere kinderen In het boekje Zorg voor beweging zijn deze 4 angsten beschreven. In deze workshop onderzoeken we de invloed van angst in bewegingssituaties en wordt er nagedacht over welke niveau aanpassingen van belang zijn om angstige kinderen succesvol te laten deelnemen. En hoe kan angst een plek krijgen in handelingsplannen en remedieprogramma s. Workshopleider: Anja Witteman heeft het advies- en trainingsbureau Beweegimpuls, is (schrijf en psycho)motorisch remedial teacher in het speciaal basisonderwijs, docent van de nascholingscursus bewegingsonderwijs bij InHolland en medeauteur van de nieuwe ontwikkelingen rondom Sportkanjers in Basislessen bewegingsonderwijs.

5 Wegens succes 5 Werkwijzen en effecten van Motorische Remedial Teaching Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren tijdens het spelen en bewegen (met andere kinderen). Het verkleinen van deze problemen kan grote invloed hebben op de ontwikkeling van deze kinderen. Met behulp van videobeelden worden verschillende werkwijzen en effecten van Motorische Remedial Teaching toegelicht. Een workshops over handelingsplannen, Groeps- MRT, de rol van het kind, rol van de ouders, linken met de les bewegingsonderwijs, de methode Basislessen bewegingsonderwijs en het schoolplein. Workshopleider: Wim van Gelder heeft het scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er. 6 De nieuwste principes van motorisch leren toepassen in de praktijk De afgelopen 10 jaar is er veel bekend geworden over hoe mensen/kinderen leren. Veel uitkomsten staan haaks op de traditionele zienswijze zoals deze de afgelopen 30 jaar op opleidingen en in methodes is gehanteerd. Vorig jaar ging de inleiding van de studiedag Basislessen over deze nieuwe inzichten. Een workshop over het toepassen van: Foutloos leren Differentieel leren Externe focus Analogieën Dwangstellingen Er worden (nieuwe) videobeelden gebruikt ter illustratie van de mogelijkheden en de dilemma s. Workshopleider: Wim van Gelder heeft het scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er.

6 Wegens succes 7 Bouwen aan een rijk schoolplein met speelmethode Beweeg Wijs De Beweeg Wijs interventie wordt inmiddels op heel wat scholen in het land toegepast (zie o.a. Beweeg Wijs geeft samenwerkend met gemeenten, wijken, (brede) scholen, kinderopvang, roc s, sportclubs en woningcorporatie inhoud aan integraal jeugdbeweegbeleid dicht bij huis. Een beweegteam en de speelmethode als leidraad voor minimaal een uur bewegen per dag startend op kleurrijke schoolpleinen met veel voorbeeld filmpjes vanuit alle soorten onderwijs. I.s.m. gedragsdeskundige Erik Boot. Workshopleider: Ron ten Broeke auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar MBO minor Beweeg Wijs / combifuncties. 8 Sportkanjers in Basislessen Sportkanjers in Basislessen is geïnspireerd door de Kanjertrainingen in het onderwijs. De les bewegingsonderwijs is een unieke kans om de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen extra te stimuleren en de kinderen te leren op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. We geven concrete voorbeelden hoe lessen uit de methode Basislessen echte sportkanjerlessen worden. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan specifiek (sport)kanjergedrag in de les. We dagen de deelnemers tevens uit om zelf spelletjes te ontwikkelen volgens ons PleSaZeRe model (Plezier, Samenwerken, Zelfreguleren, Reflecteren). Workshopleider: Anja Witteman heeft het advies- en trainingsbureau Beweegimpuls, is (schrijf en psycho)motorisch remedial teacher in het speciaal basisonderwijs, docent van de nascholingscursus bewegingsonderwijs bij InHolland en medeauteur van de nieuwe ontwikkelingen rondom Sportkanjers in Basislessen Bewegingsonderwijs. Om deel te nemen aan deze workshop is het niet nodig dat u of uw school met de kanjertraining werkt of dat u op de hoogte bent van de methode. Deze workshop kan als kennismaking of als verdieping op vorig jaar gezien worden door de koppeling aan de methode Basislessen.

7 Nieuw 9 Het vermoorden van gedrag De mythe van disfunctioneel gedrag doorgeprikt. Volgens Steven bestaat disfunctioneel gedrag niet, want gedrag van kinderen heeft een signaalfunctie. In feite kunnen we blij zijn met dat signaal. In deze workshop wordt gekeken naar de oorzaken van gedrag. In plaats van het gedrag te vermoorden met regels en gedragscorrecties, probeert een leerkracht het gedrag van een kind te snappen. Waarom reageert het kind zo? Vervolgens kan de leerkracht effectiever reageren op individueel en groepsniveau. Workshopleider: Steven Pont oud onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut en schreef verschillende boeken op het gebied van psychologie en hulpverlening. Nieuw 10 Apenkooi het allerleukste spel! Apenkooi is nog altijd het populairste spel op de basisschool. In deze workshop gaan we op zoek naar: * wat maakt dit spel zo boeiend * voor groep 1 t/m 8 geschikt, maar met andere accenten * hoe wordt apenkooi opgebouwd: qua materiaal, maar ook qua spelvormen * hoe wordt de veiligheid gewaarborgd * welke leuke variaties zijn er Met vele videobeelden ondersteund. Workshopleider: Jeroen Huikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool de Bareel in Heemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy.

8 Praktijk workshops Nieuw 11 Krachtige speelpleinspelen In de methode Basislessen zit een aantal spelen die ook op het schoolplein en thuis gespeeld worden. Spelen die overal gespeeld (kunnen) worden, in de les zijn krachtiger dan spelen die niet overal gespeeld (kunnen) worden. Hoe krachtiger het spel, hoe meer ontwikkeld en leuker het spel. In deze workshop spelen we een aantal krachtige speelpleinspelen en proberen een aantal andere spelen krachtiger te maken. Workshopleider: Jeroen Huikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool de Bareel in Heemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy. Wegens succes 12 De opbouw en uitbouw van Doelspelen Doelspelen vormen een groot onderdeel van het aanbod op de meeste basisscholen. Met name in de bovenbouw worden activiteiten als basketbal, voetbal en lummelvormen zowel op het schoolplein als in de lessen bewegingsonderwijs frequent gespeeld. Doelspelen zijn geliefd bij vele kinderen, maar kunnen ook een bron van frustratie vormen bij kinderen en leerkrachten, waardoor er weinig geleerd wordt. Een workshop met veel voorbeelden en videobeelden over: Doelspelen in de onderbouw De opbouw over de gehele basisschool Differentiëren Niveauherkenning Leerhulp Workshopleider: Bastiaan Goedhart heeft scholings- en adviesbureau Goedhart in Beweging, docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem, vakleerkracht bewegingonderwijs basisschool de Lunetten.

9 Wegens succes 13 Swingen maar! Bewegen op muziek is meer dan alleen een dans voor- en nadoen. Binnen bewegen op muziek wordt uitgegaan van 3 leerlijnen waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen: 1. leren bewegen 2. leren ontwerpen 3. leren samenwerken. In deze praktische workshop zal worden ervaren hoe deze leerlijnen in de lessen bewegen op muziek binnen Basislessen verwerkt zijn. Workshopleider: Gea Hoekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool Groningen. Ontwikkelaar lessen bewegen op muziek Basislessen bewegingsonderwijs. Coach & trainer Anders in beweging. Nieuw 14 Swing it out: do the Flash mop! We gaan een verdiepingsslag maken vanuit de leerlijnen bewegen op muziek uit het Basisdocument en de basisactiviteiten in Basislessen bewegingsonderwijs. We zoomen in op de leerlijn een dans uitvoeren waarbij kinderen hun eigen dans kunnen ontwerpen en laten dit uitmonden in een Flash mop. Hoe zet je dit op en hoe begeleid je dit swingende proces. Workshopleider: Gea Hoekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool Groningen. Ontwikkelaar lessen bewegen op muziek Basislessen bewegingsonderwijs. Coach & trainer Anders in beweging.

10 15 Vallen en opstaan Met Consument en Veiligheid ontwikkelde Yos Lotens het gelijknamige en kindvriendelijke lespakket om spelenderwijs en methodisch te leren vallen met zo min mogelijk letsel. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat met dit lespakket minstens de helft van alle valletsels onder de jeugd voorkomen kan worden. Het pakket probeert verantwoord (leren) vallen te implementeren in de lessen bewegingsonderwijs, MRT en in de sport. In deze praktijkworkshop aandacht voor de opbouw van het vallen en valpreventie in de praktijk van alle dag. Tevens worden de mogelijkheden met enkele situaties uit Basislessen onderzocht. Informatie en videobeelden over het lespakket op en op Deze workshop is gedeeltelijk een herhaling en gedeeltelijk nieuw door de aansluiting bij Basislessen. Workshopleider: Yos Lotens docent bewegingsonderwijs, judoleraar, Remedial Teacher Psychomotoriek en auteur. Nieuw 16 Floorball (unihockey): sportspel in Basislessen De sportspelen vormen een belangrijk onderdeel van het bewegingsonderwijs in de bovenbouw. Binnen de methode Basislessen kunnen de sportspelen als 1 vak in de les, maar ook als lessenserie worden aangeboden. Floorball, ook wel bekend als unihockey is een laagdrempelig krachtig sportspel dat kinderen in het basisonderwijs snel in beweging brengt. In deze workshop spelen de deelnemers één krachtig unihockeyspel voor de onder-, midden- en bovenbouw. Tevens wordt een lessenserie gepresenteerd. Workshopleider: Jorg Andrée is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en docent bij Floorball Academie Noord

11 Wegens succes 17 Freerunning in Basislessen Freerunning (of Parkour) is een bewegingsvorm die sinds de jaren 50 bestaat, maar de laatste jaren een grote vlucht neemt. Philip van Ees beoefent deze bewegingsvorm al jaren en heeft veel ervaring in het werken met kinderen. Hij heeft in samenwerking met de auteurs van Basislessen lesideeën ontwikkeld voor de basisschool. Uitgangspunten hierbij waren: hoge bewegingsintensiteit en een grote belevingswaarde. De bewegingssituaties bieden mogelijkheden voor zowel voor de minst vaardige bewegers als de vaardige bewegers. Ook in de workshop kan iedereen op zijn eigen niveau deelnemen. Freerunning is een wijze van bewegen die goed aansluit bij de nieuwste ideeën rondom motorisch leren. Kinderen leren meer en worden sterker uitgedaagd dan in de klassieke turnsituaties. Workshopleider: Philip van Ees Philip is al bijna een decennium bezig om de sport freerunning te verspreiden door Nederland. Met zijn bedrijf Progression is hij bezig om Freerunning uit te zetten als een erkende sport waar iedereen aan kan deelnemen. Nieuw 18 Freerunning binnen en buiten Een verdiepingsworkshop over Freerunning waarin we dieper ingaan op de bewegingen zelf. We behandelen en ervaren een aantal specifieke Freerunning technieken die toepasbaar zijn in het onderwijs zowel binnen als buiten. Workshopleider: Philip van Ees Philip is al bijna een decennium bezig om de sport freerunning te verspreiden door Nederland. Met zijn bedrijf Progression is hij bezig om Freerunning uit te zetten als een erkende sport waar iedereen aan kan deelnemen.

12 Nieuw 19 Stoeispelen circuit Stoeispelen aanbieden aan kinderen: de ene leerkracht geniet van het vooruitzicht, de ander ziet er tegenop. Stoeispelen worden over het algemeen weinig aangeboden, terwijl veel kinderen stoeivormen geweldig vinden. Stoeien is een grondvorm van bewegen en staat tevens in de kerndoelen. In deze praktijkworkshop staat een stoeicircuit voor de groepen 5 t/m 8 centraal. Veel verschillende stoeispelen waarin het niet altijd gaat om wie de sterkste is, maar ook om samenwerking, grenzen verkennen, judotechnieken en vooral plezier in het samen spelen. Hoe bewaakt de leerkracht het plezier en hoe voorkom je dat stoeien vechten wordt. Er is in deze workshop aandacht voor videobeelden, veiligheid, differentiatie, groepen maken en eigen inbreng. Workshopleider: Bastiaan Goedhart heeft scholings- en adviesbureau Goedhart in Beweging, docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem, vakleerkracht bewegingonderwijs basisschool de Lunetten. Wegens succes 20 Pleinspelen in de gedragskleuren van Beweeg Wijs met gedrag De speelpleinmethode als leidraad voor minimaal een uur bewegen per dag. Startend op kleurrijke schoolpleinen. Wie wil kan deelnemen op het voorbeeld indoor plein. Pleinspelen in de kleuren, gebruik van de kleurrijke speelkaarten, linken naar lessen bewegingsonderwijs, linken naar de wijk. Met uitleg over de inzet van speelbegeleiders. In deze praktijkworkshop op een indoorplein ervaren de deelnemers zelf hoe een spel blauw, geel, oranje, groen of rood gespeeld kan worden (i.s.m. gedragsdeskundige Erik Boot). Beproefd in regulier basisonderwijs, SBO, ZMLK en voortgezet onderwijs. Workshopleider: Ron ten Broeke auteur Speelpleinmethode Beweeg Wijs. Coach van school- en wijk-beweegteams. Ontwikkelaar MBO minor Beweeg Wijs / combifuncties.

13 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 23 januari 2013 Kosten: De gehele studiedag inclusief lunch en diner (van uur) 130,- De gehele studiedag inclusief lunch (van uur) 110,- Het middaggedeelte van de studiedag inclusief lunch ( uur) 90,- Het middaggedeelte van de studiedag ( uur) 75,- Voor studenten geldt de halve prijs. Lid stichting MRT in beweging 15,- korting. Inschrijven via

14 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 23 januari 2013 Basislessen bewegingsonderwijs bestaat al 20 jaar. Bijna de helft van alle basisscholen werkt inmiddels met de vernieuwde versie. Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart zijn de auteurs van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Met deze studiedag willen we de nieuwe methode onder de aandacht brengen en de huidige gebruikers verdieping bieden. In januari 2009 zijn de hernieuwde basislessen bewegingsonderwijs van de pers gerold. Inmiddels is er een tweede druk en zijn er zo n 4500 exemplaren verkocht. Een 10-tal opleidingen als ALO, PABO en MBO Sport & Bewegen werken inmiddels met de website. De eerste 2 Basislessen zijn gratis te downloaden op de website Op de website zijn de filmpjes, verdiepingen en observatieformulieren van de eerste Basisles te bekijken. Ook de eerste Basisles voor groep 1 en 2 is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie over de methode vindt u op beide websites. Hans Stroes en Wim van Gelder zijn ook auteurs van Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen.

15 Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart vormen samen Alles in beweging. Samen ontwikkelen zij cursussen en publicaties voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast adviseren zij gemeenten, besturen en scholen op het gebied van bewegingsonderwijs, het inrichten van schoolplein en Motorische Remedial Teaching. Voor bestellingen of informatie, bel of kijk op of

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs FDS Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Woensdag 25 januari 2012 10.00 17.00 uur Locatie: Arena 301 1213 NW Hilversum ROC van Amsterdam Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 25 januari 2012

Nadere informatie

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Uitnodiging Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Woensdag 26 januari 2011 10.30 17.00 uur Locatie: Arena 301, 1213 NW Hilversum ROC van Amsterdam Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 26 januari

Nadere informatie

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs

Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Op 22 januari 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen ilversum een studiedag rondom de vernieuwde

Nadere informatie

STUDIEDAG FREERUNNING IN HET ONDERWIJS - HANDEL

STUDIEDAG FREERUNNING IN HET ONDERWIJS - HANDEL STUDIEDAG FREERUNNING IN HET ONDERWIJS - HANDEL Op woensdag 23 september 2015 organiseert Alles in Beweging samen met Yalp, Progression & basisschool De Havelt de 'studiemiddag Freerunning in het onderwijs'.

Nadere informatie

Studiedag Basislessen Buiten

Studiedag Basislessen Buiten Studiedag Basislessen Buiten Op 14 mei 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Landstede Sport & Bewegen een studiedag Basislessen Buiten. De studiedag

Nadere informatie

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal 34 Aan de methodereeks Basislessen Bewegingsonderwijs is een nieuw deel toegevoegd. Een methode bewegingsonderwijs voor kleuters in de speelzaal. Het lijvige

Nadere informatie

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 21 januari 2015 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 5 e editie van de studiedag

Nadere informatie

Studiedag Basislessen Buiten

Studiedag Basislessen Buiten Studiedag Basislessen Buiten Op 20 mei 2015 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Landstede Sport & Bewegen de 2 e editie van de studiedag Basislessen

Nadere informatie

verantwoording en methodiek Dit document geeft een didactische onderbouwing voor het toepassen van

verantwoording en methodiek Dit document geeft een didactische onderbouwing voor het toepassen van freerunning of parkour in de lessen bewegingsonderwijs. Freerunning & parkour in het onderwijs geschreven door Alles in Beweging; Wim van Gelder, Bastiaan Goedhart en Hans Stroes - auteurs van Basislessen

Nadere informatie

20-1-2015 INDELING WORKSHOP

20-1-2015 INDELING WORKSHOP BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS INDELING WORKSHOP Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen Hans Stroes Hilversum, 21 januari 2015 1.Kennismaking 2.Introductie methode Basislessen 3.Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs.

Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009. Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs. Bewegingsonderwijs. Beleidsplan bewegingsonderwijs rkbs Maria Datum: 19-11-2009 Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs Bewegingsonderwijs Karakteristiek: Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein

Nadere informatie

Wim van Gelder. Effecten en werkwijzen Motorische Remedial Teaching. Stelling Stelling 2. Stelling 3

Wim van Gelder. Effecten en werkwijzen Motorische Remedial Teaching. Stelling Stelling 2. Stelling 3 Effecten en werkwijzen Motorische Remedial Teaching Hilversum 26 januari 2011 Wim van Gelder Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Docent Hogeschool INHOLLAND Pabo Haarlem Nascholing Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Een studiedag over Buitenspelen (in het onderwijs). Locatie: Sportacademie MBO Amersfoort Bokkenduinen 11, 3819 BD Amersfoort

Een studiedag over Buitenspelen (in het onderwijs). Locatie: Sportacademie MBO Amersfoort Bokkenduinen 11, 3819 BD Amersfoort Een studiedag over Buitenspelen (in het onderwijs). Locatie: Sportacademie MBO Amersfoort Bokkenduinen 11, 3819 BD Amersfoort WORKSHOPS Dynamische schooldag Buitenspelen is leuk toch? introductie PLAYgrounds

Nadere informatie

Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school - Johan Cruijff

Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school - Johan Cruijff Buitenspelen zou een vak moeten zijn op school - Johan Cruijff Buitenspelen maakt kinderen sterker en socialer - Onderzoek van Universiteit Leiden en Lissabon, Riefen 2016 Alles in Beweging organiseert

Nadere informatie

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 20 januari 2016 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 6 e editie van de studiedag

Nadere informatie

De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Hans Stroes Hilversum,

De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Hans Stroes Hilversum, De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters Hans Stroes Hilversum, 23-1-2013 Programma 1. Kennismaking 2. Het belang van bewegen en spelen 3. Zorg voor bewegen en spelen op school 4. Bewegen in de klas

Nadere informatie

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen.

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen. Opzetten van een zorgketen motoriek Programma Van LVS tot MRT Hilversum, 25 januari 2017 Hans Stroes 2. Visie op zorg voor bewegen 4. Welke stappen in de zorgketen hebben het meeste effect 5. Leerlingvolgsystemen

Nadere informatie

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 20 januari 2016 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 6 e editie van de studiedag

Nadere informatie

WELKOM GYMMERS. Voorstellen Nieuwe studenten

WELKOM GYMMERS. Voorstellen Nieuwe studenten WELKOM GYMMERS Voorstellen Nieuwe studenten Leergang Blok 3 Heemskerk 2011-2012 BLOK 3 Maatwerk & Visie BLOK 2 Reguleren en leerhulp Leerling volg systeem Homogeen vs heterogeen BLOK 1 Aanbieden van activiteiten

Nadere informatie

Groepsgrootte: Na de warming-up wordt de klas opgedeeld in drie of vier groepen, waardoor de groepsgrootte tussen de 6 en 8 kinderen bedraagt.

Groepsgrootte: Na de warming-up wordt de klas opgedeeld in drie of vier groepen, waardoor de groepsgrootte tussen de 6 en 8 kinderen bedraagt. Dit is een preview, vraag het gehele document aan via info@yalp.nl Lesmodule freerunning / parkour in de gymzaal Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te

Nadere informatie

MRT en de nieuwste principes van motorisch leren

MRT en de nieuwste principes van motorisch leren MRT en de nieuwste principes van motorisch Wim van Gelder 20 jaar vakleerkracht en consulent bewegingsonderwijs Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Opleidingen MRT Diverse cursussen Advies

Nadere informatie

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 Lichamelijke opvoeding magazine Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 KATERN Spelen in kleine groepen: Kingen, Belgisch voetbal 3 tegen 3, tafelvolleybal met maximaal 6 kinderen en lekker chillen

Nadere informatie

LVS AFGENOMEN. en wat daarna?

LVS AFGENOMEN. en wat daarna? LVS AFGENOMEN en wat daarna? Wim van Gelder Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Cursussen, lezingen, workshops op gebied van: Bewegingsonderwijs Schoolplein; inrichting, begeleiding (ped

Nadere informatie

Basislessen in de speelzaal

Basislessen in de speelzaal Basislessen in de speelzaal Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Scholen en besturen Gemeentes

Nadere informatie

Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen

Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen Hans Stroes Hilversum, 23 januari 2013 INDELING WORKSHOP 1. Kennismaking 2. Introductie methode Basislessen 3. Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Wim van Gelder Docent Hogeschool INHolland Scholings- en adviesbureau van Gelder in beweging Auteur van Basislessen bewegingsonderwijs Leerlingvolgsysteem Bewegen en spelen Zorg voor beweging Websites

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Uiteindelijk gaat het. Laat kinderen bewegen. bij de scholing van bewegen. niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage aan

Uiteindelijk gaat het. Laat kinderen bewegen. bij de scholing van bewegen. niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage aan Laat kinderen bewegen Zorg, scholing en advies rondom de motorische ontwikkeling van het kind Uiteindelijk gaat het bij de scholing van bewegen niet om de motoriek als functie op zichzelf, maar om de bijdrage

Nadere informatie

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. Hans Stroes & Wim van Gelder

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. Hans Stroes & Wim van Gelder Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen Hans Stroes & Wim van Gelder Wat registreert het LVS bewegen en spelen Minimaal de 4 S-en: Stilstaan Springen Kracht Springen Coördinatie Stuiten Wat registreert het

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Vul de vragenlijst zorgvuldig in en maak ruim

Nadere informatie

Gymmen in de grote gymzaal

Gymmen in de grote gymzaal 1 november 2011 Deelsessie bewegingsonderwijs voor jonge kinderen: Gymmen in de grote gymzaal Sprekers: Joost Brandt Harry van der Meer www.grotegymzaal.nl Joost Brandt en Harry van der Meer Even voorstellen

Nadere informatie

Sport, bewegen & gezondheid

Sport, bewegen & gezondheid Sport, bewegen & gezondheid Masterclass Wim van Gelder tijdens buurtsportcoachdag 13 juni 2015 13 juni 2015 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van: Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Workshop. 4 nieuwe spelen (voor morgen in de les bewegingsonderwijs)

Workshop. 4 nieuwe spelen (voor morgen in de les bewegingsonderwijs) Workshop 4 nieuwe spelen (voor morgen in de les bewegingsonderwijs) Jurre Brussel Studiedag Basislessen 20 jan. 2016/Hilversum Even voorstellen Jurre Brussel ROC (van Amsterdam, MBO, 2007) ALO (Amsterdam,

Nadere informatie

> Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken

> Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken Op 25 januari 2017 organiseert Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 7 e editie van de Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. NIEUWE WORKSHOPS Handengym

Nadere informatie

Wim van Gelder. Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen

Wim van Gelder. Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Nieuwe theorieën over motorisch in de praktijk Verdiepende workshop Hilversum 22 januari 2013 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische

Nadere informatie

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Heemskerk 13 oktober Wim van Gelder. Opleiding. Werkervaring

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Heemskerk 13 oktober Wim van Gelder. Opleiding. Werkervaring Nieuwe theorieën over motorisch in de praktijk Heemskerk 13 oktober 2013 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en

Nadere informatie

Tot slot, iedereen kan dansen! Dus doe mee en ervaar wat jij jouw klas kan laten ervaren doormiddel van beweging, muziek en dans!

Tot slot, iedereen kan dansen! Dus doe mee en ervaar wat jij jouw klas kan laten ervaren doormiddel van beweging, muziek en dans! Dansen met kleuters (nieuw) Kleuters houden van bewegen! Voeg hier muziek en dans aan toe en niet alleen het lijf, maar ook het hart en het hoofd van jouw leerlingen komen in beweging. De workshop geeft

Nadere informatie

Leerling. Volg. Systeem

Leerling. Volg. Systeem Leerling Volg Systeem t Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem zijn de volgende aspecten

Nadere informatie

Workshop Introductie Sportkanjers in basislessen

Workshop Introductie Sportkanjers in basislessen Studiedag Basislessen Bewegingsonderwijs 23 januari 2013 Workshop Introductie Sportkanjers in basislessen Anja Witteman Beweegimpuls adviseur, trainer/coach en ontwikkelaar van sport en bewegen in onderwijs

Nadere informatie

9-2-2016. Het volgen en ontwikkelen van de kleine motoriek. Wat heb je met de kleine motoriek? MOTORISCHE ONTWIKKELING. Breda 2 februari 2016

9-2-2016. Het volgen en ontwikkelen van de kleine motoriek. Wat heb je met de kleine motoriek? MOTORISCHE ONTWIKKELING. Breda 2 februari 2016 MOTORISCHE ONTWIKKELING Wat heb je met de kleine motoriek? Het volgen en ontwikkelen van de kleine motoriek Breda 2 februari 2016 Hans Stroes Voorkennis? Hoe volg jij de kleinmotorische ontwikkeling? En

Nadere informatie

in de speelzaal Bewegingsonderwijs aan minder vaardige kinderen Werkervaring kleuters in speellokaal Ervaring met kleuters?

in de speelzaal Bewegingsonderwijs aan minder vaardige kinderen Werkervaring kleuters in speellokaal Ervaring met kleuters? Bewegingsonderwijs aan minder vaardige kinderen in de speelzaal Wim van Gelder 18 maart 2014 Werkervaring kleuters in speellokaal 1988-2009 Diverse basisscholen Heerenveen, Beemster en Alkmaar 1992 heden

Nadere informatie

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit

Even voorstellen VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID. Aansprakelijkheid in de actualiteit VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs en Motorische Remedial Teaching Vakleerkracht Basisschool

Nadere informatie

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling Aanbod Motorische ontwikkeling voor basisscholen binnen het SWV 40.01 verzorgd door SPON OAG januari 2013 Dordrecht, januari 2013 Aan de intern begeleiders / directies van de (speciaal) basisscholen binnen

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name]

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name] Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet Door: M Lange Nutsschool Zorgvliet Dartijn en Hde aag [Company Name] Voorwoord: Niet zo lang geleden ontmoette ik een generatiegenote, een vrouw van deze tijd. Zo,

Nadere informatie

Alles over. Basislessen Bewegingsonderwijs. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Basislessen Bewegingsonderwijs. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Basislessen Bewegingsonderwijs Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen

Nadere informatie

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5

Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3. 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4. 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 2 INHOUDSOPGAVE Beweeg Wijs laat ze buiten spelen! Pagina 3 Aanbod: 1. De Beweeg Wijs interventie / speelmethode Pagina 4 2. Dagarrangementen na schooltijd Pagina 5 3. Wijkprogramma s rondom de school

Nadere informatie

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk Masterclass Wim van Gelder tijdens buurtsportcoachda g 13 juni 2015 Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings- en adviesbureau op gebied van:

Nadere informatie

DE INLEIDING VOOR WIE

DE INLEIDING VOOR WIE DE INLEIDING Wie in 2013 heeft deelgenomen aan onze studiedag zal zich ongetwijfeld Steven Pont herinneren. Zijn inleiding over 2 x nee = ja werd gewaardeerd met een 9,3! Op 25 januari zal Steven Pont

Nadere informatie

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Amsterdam 7 november 2012

Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk. Amsterdam 7 november 2012 Nieuwe theorieën over motorisch leren in de praktijk Amsterdam 7 november 2012 Wim van Gelder Scholings- en adviesbureau Van Gelder in beweging Cursussen, lezingen, workshops op gebied van: Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012 2013

Cursusaanbod 2012 2013 Cursusaanbod 2012 2013 In West- en Zuid-Nederland Voor Noord- en Oost-Nederland: stroesinbeweging@online.nl Bewegingsonderwijs, schoolplein en MRT Colofon: De cursussen MRT zijn ontwikkeld door van Van

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Studiedag bewegingsonderwijs 31 oktober 2012. Goed bewegen aan de basis

Studiedag bewegingsonderwijs 31 oktober 2012. Goed bewegen aan de basis Studiedag bewegingsonderwijs 31 oktober 2012 Goed bewegen aan de basis BLAD 2 Venlo, april 2012 Van: Werkgroep Studiedag Bewegingsonderwijs op de basisschool Noord-Limburg Gemeente Venlo afdeling Sportbedrijf

Nadere informatie

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs

Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs Lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs BEWEGINGSONDERWIJS Karakteristiek Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het

Nadere informatie

Buitenspelen en Schoolpleinen onder de loep

Buitenspelen en Schoolpleinen onder de loep Buitenspelen en Schoolpleinen onder de loep Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter Studiedag 9 november 2011 Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord-

Nadere informatie

Angsten in bewegingssituaties

Angsten in bewegingssituaties Angsten in bewegingssituaties Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem zijn de volgende aspecten

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de kleine motoriek in de klas en in de les bewegingsonderwijs. Even voorstellen. HANDENGYM gymles voor de handen

Het ontwikkelen van de kleine motoriek in de klas en in de les bewegingsonderwijs. Even voorstellen. HANDENGYM gymles voor de handen HANDENGYM gymles voor de handen Het ontwikkelen van de kleine motoriek in de klas en in de les bewegingsonderwijs Hilversum 25 januari 2017 Hans Stroes Even voorstellen. Scholings- en adviesbureau Stroes

Nadere informatie

Buitenspelen en Schoolpleinen

Buitenspelen en Schoolpleinen Buitenspelen en Schoolpleinen Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter 31 oktober 2012 Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

17 oktober 2015: Beweegdiploma voor trainers van andere bonden. Verkorte opleiding Beweegdiploma nu ook voor trainers van niet gymnastiek clubs!

17 oktober 2015: Beweegdiploma voor trainers van andere bonden. Verkorte opleiding Beweegdiploma nu ook voor trainers van niet gymnastiek clubs! 17 oktober 2015: Beweegdiploma voor trainers van andere bonden Verkorte opleiding Beweegdiploma nu ook voor trainers van niet gymnastiek clubs! Waarom het Beweegdiploma? In de leeftijd van 2 tot en met

Nadere informatie

27 november 2014 Wim van Gelder. PLAYgrounds

27 november 2014 Wim van Gelder. PLAYgrounds 27 november 2014 Wim van Gelder PLAYgrounds Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Expert bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Buitenspelen en Schoolpleinen. Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter

Buitenspelen en Schoolpleinen. Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter Buitenspelen en Schoolpleinen Bastiaan Goedhart m.m.v. Wim van Gelder & Ton de Ruijter Even voorstellen Docent Hogeschool Inholland - Pabo Haarlem - Nascholing Noord- en Zuid-Holland Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Leerling Volg Systeem

Leerling Volg Systeem Leerling Volg Systeem Wat bepaalt of een kind eindeloos beweegt of speelt in een situatie? - zijn/ haar mogelijkheden (vaardigheid) - de mate waarin een situatie aantrekkelijk en haalbaar is voor hem/haar

Nadere informatie

IBRT Den Haag Zorg voor beweging. Leerlingvolgsysteem. Kinderen bewegen en spelen (eindeloos) in voor hen uitdagende situaties

IBRT Den Haag Zorg voor beweging. Leerlingvolgsysteem. Kinderen bewegen en spelen (eindeloos) in voor hen uitdagende situaties Zorg voor beweging IBRT Den Haag LES 3 In de ALO In de PABO Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Leerling Volg Systeem

Leerling Volg Systeem Leerling Volg Systeem Leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een instrument om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Binnen dit leerlingvolgsysteem zijn de volgende aspecten beschreven:

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Uitnodiging. Woensdag 20 mei Van tot In de lokalen B 102, B 104 en B106. (nabij station Overveen)

Uitnodiging. Woensdag 20 mei Van tot In de lokalen B 102, B 104 en B106. (nabij station Overveen) Uitnodiging Wij nodigen je uit om de presentaties bij te wonen van de Eigen opdrachten in het kader van de 2-jarige opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. Woensdag 20 mei 2009 Van 18.30 tot 22.00 In

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Zorgverbreding 2 De minst vaardige bewegers

Zorgverbreding 2 De minst vaardige bewegers Zorgverbreding 2 De minst vaardige bewegers Vandaag 1 e bijeenkomst Wat is MRT? Motorische ontwikkeling Doornemen van de opdracht Wat te doen voor volgende keer? Wat is zorgverbreding? Waaruit kan zorgverbreding

Nadere informatie

Tennislevels verslavend leuk! Zwolle, 14 mei 2014

Tennislevels verslavend leuk! Zwolle, 14 mei 2014 Tennislevels verslavend leuk! Zwolle, 14 mei 2014 Een kennismaking met Tennislevels Inhoud presentatie: Kennismaking Wat is Sportlevels en wat is Tennislevels Uitgangspunten De kracht van Tennislevels

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Uitnodiging Studiedag

Uitnodiging Studiedag Uitnodiging Studiedag Afdeling Drenthe Meppel, 22 januari 2016 Collega s De besturen van de afdelingen Drenthe en t Suydenvelt willen jullie graag uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse studiedag

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober Goed bewegen aan de basis

Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober Goed bewegen aan de basis Studiedag bewegingsonderwijs 30 oktober 2013 Goed bewegen aan de basis Venlo, mei 2013 Van: Werkgroep Studiedag Bewegingsonderwijs op de basisschool Noord-Limburg - Gemeente Venlo afdeling Sportbedrijf

Nadere informatie

Vignet Bewegen en sport, po

Vignet Bewegen en sport, po Vignet Bewegen en sport, po Vragenlijst Bewegen en sport Deze vragenlijst is ook geschikt voor aanvragen voor scholen van het Speciaal Onderwijs De basisvragen waaraan scholen voor 100% moeten voldoen

Nadere informatie

Olympisch Lespakket 2004

Olympisch Lespakket 2004 Olympisch Lespakket 2004 Verantwoording Doelgroep Het pakket is bedoeld voor alle leerlingen van de basisschool. Doelstellingen Algemene doelstellingen Leerlingen leren over de Olympische Spelen nu en

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

Spel in het Zeer Moeilijk Lerend (zml) onderwijs

Spel in het Zeer Moeilijk Lerend (zml) onderwijs Spel in het Zeer Moeilijk Lerend (zml) onderwijs Veel groepsleerkrachten in het zml-onderwijs (4 12 jaar) beheersen de verschillende aspecten van verschillende spelleerlijnen niet of niet volledig. Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub

Inhoudsopgave. Colofon: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde. November 2012 Tbv de Sportimpuls Sportkanjerclub Inhoudsopgave Samenvatting 3 Doelstelling 5 Doelgroep 6 Strategie 7 Samenwerking 8 Duur en intensiteit 9 Ondersteuning 10 Handleiding 11 Kwaliteitsbewaking 12 Draagvlak 13 Deskundigheid 14 Kosten 15 Colofon:

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Studiedag bewegingsonderwijs 1 oktober 2014. Goed bewegen aan de basis. Programmaboekje

Studiedag bewegingsonderwijs 1 oktober 2014. Goed bewegen aan de basis. Programmaboekje Studiedag bewegingsonderwijs 1 oktober 2014 Goed bewegen aan de basis Programmaboekje Venlo, mei 2014 Van: werkgroep studiedag Goed bewegen aan de basis - Gemeente Venlo afdeling Sportbedrijf - Gemeente

Nadere informatie

Wim van Gelder Elly van Hyfte

Wim van Gelder Elly van Hyfte Basislessen nieuwe methode bewegingsonderwijs voor 2,5 8 jarigen Maandag 20 juni 2016 UCLL Leuven Wim van Gelder Elly van Hyfte (c) Van Gelder in Beweging 2016 (c) Van Gelder in Beweging 2016 www.basislessen.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

Van klein naar groot Ingrid Bijker-Anemaat

Van klein naar groot Ingrid Bijker-Anemaat Van klein naar groot Ingrid Bijker-Anemaat In september 2013 ben ik gestart met de cursus MRT aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. In het verdiepingstraject is daar ook een onderzoek aan verbonden. Tijdens

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen

Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen Over observeren, registreren en extra zorg door Wim van Gelder & Hans Stroes Vaardigheidsverschillen tussen verschillende jonge kinderen zijn enorm. Hoe beter een

Nadere informatie

MENUK AART SCHO LEN 1

MENUK AART SCHO LEN 1 1 MENUKAART SCHOLEN MENUKAART SCHOLEN Sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. 2 INHOUDSOPGAVE Team... 4 Aanbod van project Leef!... 5 Gymlessen...

Nadere informatie

Studiehandleiding Vervolgcursus Motorisch Remedial Teacher

Studiehandleiding Vervolgcursus Motorisch Remedial Teacher Studiehandleiding Vervolgcursus Motorisch Remedial Teacher Deze opleiding wordt verzorgd door Alles in Beweging: Onder auspiciën van: Scholings- en adviesbureau Stroes in beweging stroesinbeweging@online.nl

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Basislessen. Hartelijk welkom! Consequenties voor het bewegingsonderwijs. Motorisch leren Differentieel. bewegingsonderwijs

Basislessen. Hartelijk welkom! Consequenties voor het bewegingsonderwijs. Motorisch leren Differentieel. bewegingsonderwijs 2 e Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs Hilversum, 25 januari 2012 Hartelijk welkom! Namens: Sport en bewegen Hilversum Jeanette Steen Bastiaan Goedhart Hans Stroes Wim van Gelder Theorieën over motorisch

Nadere informatie

Is er verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterspeelzaal?

Is er verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterspeelzaal? Is er verschil in de motorische ontwikkeling bij 6-jarigen die als kleuter gym kregen in de gymnastiekzaal dan wel in de kleuterspeelzaal? INTRO In 2011 ben ik begonnen met mijn eindstage. In samenspraak

Nadere informatie

Beweeg wijs Organisatie: Beweeg wijs B.V. Contactpersoon: heer Ron ten Broeke Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd. Sport- en beweegaanbod

Beweeg wijs Organisatie: Beweeg wijs B.V. Contactpersoon: heer Ron ten Broeke Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd. Sport- en beweegaanbod Beweeg wijs Organisatie: Beweeg wijs B.V. Contactpersoon: heer Ron ten Broeke Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed onderbouwd Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doel Beweeg Wijs heeft als doel

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Studiedag Beleef het in beweging! 6 november 2013

Studiedag Beleef het in beweging! 6 november 2013 Studiedag Beleef het in beweging! 6 november 2013 Een voorstelronde: Vertel wie je bent & Geef aan wat je verwacht van deze workshop Programma Jullie meenemen in ons proces en zoektocht naar een hanteerbaar

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie