STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS"

Transcriptie

1

2 STUDIEDAG BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS Op 21 januari 2015 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 5 e editie van de studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Dr. Esther Hartman verzorgt de inleiding met als thema Met bewegen meer en leuker leren! Er worden 24 verschillende workshops aangeboden. De workshops zijn geschikt voor vakleerkrachten BO, groepsleerkrachten, combinatie-functionarissen, directeuren, buurtsportcoaches, studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs. Een studiedag met vele nieuwe workshops en enkele workshops die wegens succes worden herhaald. e workshops rondom de Basislessen bewegingsonderwijs zijn: Passend onderwijs voor fysiek beperkte leerlingen LVS bewegen & spelen is vernieuwd. Beter en sneller! De motorische ontwikkeling van het jonge kind Veiligheid en aansprakelijkheid Motorische ontwikkeling & zwemles Gezonde leerlingen presteren beter! Sport en onderwijs een winnende combinatie! Ideeën voor groeps MRT (incl. MRT Steps) Klassikale spelen op maat Passend onderwijs klasse(n)spel Speelse atletiekvormen in Basislessen Beweeg Wijs leerling-startsysteem op kleurrijke pleinen Vorig jaar bezochten 290 deelnemers de studiedag en werd 90% van de workshops beoordeeld als: inspirerend en van hoge kwaliteit. Programma studiedag uur Ontvangst + stands uur Opening en inleiding door Dr. Esther Hartman uur Workshop ronde uur Lunch + stands uur Workshop ronde uur Wisseling van workshop uur Workshop ronde uur Afsluiting (afhalen deelnamecertificaat) uur Diner Tijdens de studiedag kunt u diverse stands bezoeken.

3 Theorie workshops 1. Methode Basislessen; kennismaking en implementatie In deze theorieworkshop wordt een overzicht gegeven van de methode: de docentenhandleiding, de werkbladen en de website basislessen.nl. Aan de hand van videobeelden wordt ingegaan op de verschillende gebruiksmogelijkheden en de vraag hoe de methode kan worden geïntroduceerd en geïmplementeerd op een school, op een groep scholen of op een Mbo- of Hbo-opleiding in een gemeente, in een sporthal. Deze workshop is bedoeld voor de gebruikers (groeps- en vakleerkrachten), maar ook voor: - directies van scholen - combinatiefunctionarissen & buurtsportwerkers - coördinatoren sportservicebureaus - beleidsmedewerkers van gemeenten - docenten aan een opleiding - bestuurders Workshopleider: Hans Stroes eigenaar van Scholings- en adviesbureau Stroes in Beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. 2. Passend onderwijs voor fysiek beperkte leerlingen Tijdens deze praktijkworkshop ervaar je waar een kind (en leerkracht) mee te maken krijgt als de motorische ontwikkeling anders verloopt. Als een kind bijvoorbeeld niet goed ziet, spastisch is of in een rolstoel mee gymt. Wat betekent dat voor de les bewegingsonderwijs. De deelnemers ervaren een aantal uitdagingen waar een kind voor staat. Daarna bespreken en ontwerpen we bewegingssituaties die op maat voor dit kind zijn. Succeservaringen laten een kind groeien en stimuleren tot meer bewegen. Workshopleider: Froukje Tilstra consulent bewegingsonderwijs steunpunt SO Fryslan.

4 3. Basislessen voor kleuters in de speelzaal De meeste kleuters in Nederland krijgen les in een speellokaal. De kleine ruimte en gebrek aan materialen met soms grote groepen stelt leerkrachten voor een lastige taak. Deze workshop gaat in op de vele mogelijkheden die er (toch) zijn. Vanuit het principe dat alle kinderen bewegen en dat de activiteiten op vele niveaus uitvoerbaar zijn hebben we een nieuwe methode ontwikkeld: Basislessen in de speelzaal. Uitgave januari De methode beschrijft 12 lessen waarin in 3, 4 of 5 groepen kan worden gewerkt. Daarnaast zijn plattegronden en foto's gemaakt in diverse zalen, zodat een school een voorbeeld heeft aan de zaal die het meest op lijkt op de eigen zaal. De varianten groot - klein, vierkant - smal, en met de materialen van Schilte, Nijha (Dorack), Janssen & Fritsen en Schelde. Elke basisles heeft een Bobbelbaan, waar de kleuters op eigen tempo en op eigen wijze springen, lopen, rennen, rollen en duikelen met en over de bobbels. Alle leerlijnen komen aan bod. Ook doel- en tikspelen. Daarnaast is in de workshop aandacht voor activiteiten in de zeer kleine ruimte. De workshop wordt gegeven aan de hand van veel videobeelden. Workshopleider: Wim van Gelder eigenaar van Scholings- en adviesbureau Van Gelder in Beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er en Hogeschool Inholland. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. 4. Passend bewegingsonderwijs voor autisten Steeds meer leerlingen die voorheen werden verwezen naar het speciaal onderwijs gaan nu naar het regulier onderwijs (zowel PO als VO). Kunnen we deze leerlingen ook in de les bewegingsonderwijs een passend aanbod bieden? Leerlingen met a.s.s. (autisme spectrum stoornissen) hebben veel baat bij een duidelijke structuur. Hoe doe je dat in de les bewegingsonderwijs? Deze workshop geeft veel praktische tips d.m.v. videobeelden en materiaal om de les zo aan te passen dat ook deze leerlingen veel plezier beleven aan de lessen bewegingsonderwijs. Workshopleider: Andy van den Berg Andy van den Berg is werkzaam als vakleerkracht bewegingsonderwijs op een school voor z.m.l.k. en een praktijkschool. In het verleden was hij ambulant begeleider binnen cluster 3.

5 5. LVS bewegen & spelen is vernieuwd. Beter en sneller! Het Leerlingvolgsysteem (LVS) bewegen en spelen vaak kort aangeduid als de '4-ssen' of '4- ssen motoriek scan' is het meest gebruikte systeem in het onderwijs om de motorische vaardigheid van kinderen in beeld te brengen. Het systeem wordt meer en meer gebruikt bij interventie-onderzoeken om het effect te meten op de motorische vaardigheid. Het systeem heeft in de afgelopen 20 jaar diverse versies gekend. In 2002 bij de lancering van het boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' bestond het systeem uit 8 onderdelen (vaardigheden). Bij de revisie en verschijning van het boek 'Zorg voor beweging' in 2007 werden het 4 vaardigheden (4 ss-en) en 4 angsten. De huidige vernieuwing bestaat uit: - de onderdelen Stilstaan en Springen - Kracht worden vanaf 2 jaar voor beide benen gemeten - de ontbrekende jaren 8,10 en 12 jaar zijn nu ingevuld - het item Stilstaan, waar concentratie een te grote rol speelde - wordt op een blok afgenomen - enkele items zijn verdwenen of verschoven, omdat uit de verzamelde gegevens is gebleken dat deze items niet op 'hun plek' waren. Ook het feit dat kinderen mindere vaardig worden speelt hierin een rol Software Er is geheel nieuwe software ontwikkeld, waarmee webbased gebruik kan worden gemaakt van telefoons en tablets om de gegevens in op te slaan en terug te vragen In de workshop wordt met videobeelden ingegaan op de diverse vernieuwingen. En over het snel/praktisch afnemen van de test. Workshopleider: Wim van Gelder eigenaar van Scholings- en adviesbureau Van Gelder in Beweging. Coördinator van en docent aan de 2-jarige opleiding tot MRT-er en Hogeschool Inholland. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs.

6 6. Freerunning in het basisonderwijs is echt vet! Wat is freerunning en hoe kan freerunning een vaste plaats krijgen in ons bewegingsonderwijs? In deze theoretische workshop worden de vele mogelijkheden die freerunning biedt in zowel de gymzaal als op het speelplein besproken en bekeken. Aandacht voor uitdagende en nieuwe situaties voor alle groepen en van minder vaardig tot vaardig. En tevens aandacht voor het borgen van de veiligheid van deze uitdagende snel groeiende sport. Er is veel mogelijk, aldus Jeroen die op zijn eigen school een prachtig freerun-toestel heeft verwezenlijkt. Workshopleider: Jeroen Huikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool de Bareel in Heemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy. 7. De motorische ontwikkeling van het jonge kind Al in de baarmoeder worden lichaam en hersenen voorbereidt op het overleven op eigen kracht. Door middel van reflexmatige bewegingen worden lichaam en hersenen klaargestoomd om op eigen kracht zelfstandig te functioneren. Een aantal reflexen (bijv. ademhalingsreflex) blijft bestaan, andere reflexen moeten verdwijnen om verdere ontwikkeling niet in de weg te staan. Bij een deel van de kinderen is dat (nog) niet gebeurd. Waaraan kun je dat zien, wat betekent dat voor hun motorische en cognitieve ontwikkeling? Een theorieworkshop met veel filmbeelden over de motorische ontwikkeling van baby tot en met ongeveer zeven jaar. Hoe bereiden we kinderen motorisch goed voor om succesvol te zijn in groep drie. Workshopleider: Elise van Weene - founder van Motoriek.nl. Opleidingsdocent post HBO opleiding MRT van o.a. Hogeschool Inholland. LO docent op een BO en VO school in Amsterdam. Auteur van; Zorg voor bewegen, MRT groepslessen en MRT steps.

7 8. Veiligheid en aansprakelijkheid Bewegingsonderwijs en buitenspelen geeft een grotere kans op ongevallen dan een les rekenen of begrijpend lezen. Toch moeten we niet doorslaan in extreme veiligheidsmaatregelen die kinderen eerder afremmen dan aanmoedigen om te bewegen. We willen kinderen uitdagen en met aanvaardbare risico is niets mis. Maar wat zijn de juiste veiligheidsmaatregelen en wat is aanvaardbaar risico? Veel lesgever snappen heel goed hoe je situaties moet beveiligen, maar hebben zich (logisch) zelden verdiept in de juridische rechten en consequenties. In deze workshop buigen we ons over bestaande jurisprudentie en bespreken we vragen als: - Mag je salto springen met groep 3? - Moeten er matten liggen als je gaat ringzwaaien? - Mag een lesgever met beperkte bevoegdheid buiten slagballen? - Wie is er aansprakelijk bij een (ernstig) ongeval? - Wat kan je als lesgever doen om aansprakelijkheid te voorkomen? - Wat moet je weten, naast EHBO, in het geval van een ongeluk? Workshopleider: Bastiaan Goedhart vakleerkracht bewegingsonderwijs basisschool de Lunetten. Docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem & eigenaar van Scholings- en adviesbureau Goedhart in Beweging.

8 9. Motorische ontwikkeling & zwemles Als kinderen kunnen huppelen, kunnen ze de schoolslag leren! De zwemlessen in de meeste zwembaden in Nederland zijn vaak klassikaal en op één niveau. Daarnaast gaan kinderen op de basisschool steeds jonger op zwemles. Het gevolg is dat veel kinderen (en ouders) met tegenzin naar het zwembad gaan, soms jaren lang. Wanneer is een kind eigenlijk aan zwemles toe en wanneer kan je met de schoolslag beginnen? Op dit moment woedt in de zwemwereld de discussie of kinderen als basisslag de schoolslag of de borstcrawl aangeleerd moet worden. In deze workshop kijken we naar de motorische ontwikkeling van kinderen m.b.v. het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen en trekken conclusies wat de scores betekenen voor het leren zwemmen. Daarnaast proberen we de nieuwste principes van motorisch leren (zoals differentieel leren ) toe te passen op zwemonderwijs. Deze workshop is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in zwemonderwijs en voor iedereen die wil oefenen in het toepassen van nieuwe principes van motorisch leren. Workshopleider: Hans Stroes eigenaar van Scholings- en adviesbureau Stroes in Beweging, was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan ALO en Pabo. Medeauteur van de methode Basislessen bewegingsonderwijs.

9 10. Gezonde leerlingen presteren beter! Bewegen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderzoek toont elke keer aan dat gezonde leerlingen beter presteren. In de lessen bewegingsonderwijs, maar ook in de klas. Begin 2015 liggen de leerlijnen voor de Gezonde school klaar en in 2016 moeten ze in de basisschool geïmplementeerd gaan worden. Doel van de ministeries OCW en VWS is te komen tot beleid dat leidt tot een kwantitatieve en kwalitatieve toename van sport, bewegen en gezond leefstijlaanbod in en rondom de school. Wie voor deze implementatie gaat zorgen is nog onbekend. Schooldirecties zullen ongetwijfeld de vakleerkracht of gespecialiseerde groepsleerkracht hierbij betrekken of misschien zelfs vragen om de kartrekker van dit proces te worden. Dat levert de nodige uitdagingen op: - Wat houdt een gezonde schoolbeleid in? - Welke kansen biedt dit de basisschool en wat zijn de voordelen voor de leerlingen, leerkrachten en voor ons? - Kunnen wij kartrekker zijn en welke hulp hebben we daarbij nodig? - Hoe zorg ik ervoor dat mijn leerlingen gezonder worden? - Op welke manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze basisschool structureel gezonder wordt? - De aandacht voor De gezonde school komt de status van ons vak natuurlijk ten goede, maar wat kunnen wij nog meer doen behalve het bewegingsonderwijs en het buitenspelen? - Gaat dit ten koste van bijvoorbeeld de rekenlestijd en hoe kunnen we het leerrendement versterken? Deze en meerdere vragen worden tijdens de workshop Gezonde leerlingen presteren beter! beantwoord. Workshopleider: Monique van Ark Docent bewegingsonderwijs en coördinator sportklassen op Hogeschool Leiden

10 11. Sport en onderwijs, een winnende combinatie! Jong geleerd is oud gedaan. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met verschillende sporten, hoe groter de kans dat ze er ook hun leven lang mee doorgaan. Door kinderen op school sport te laten beleven, kan elk kind zijn eigen vaardigheden ontdekken en verdiepen. In de afgelopen jaren hebben veel sportbonden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF hun sportverenigingen ondersteund (meer) samen te werken met scholen. Met slimme sportconcepten probeert de georganiseerde sport meer kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Met uitdagende sportlessen, die veelal in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn ontwikkeld volgens een doorlopende leerlijn van binnen- naar buitenschools leren sporten en bewegen, heeft elk kind een eigen sportbeleving. Deze stapsgewijze aanpak heeft zijn waarde in de afgelopen jaren bewezen en is een erkende interventie. Of u nu (vak)docent bent in het onderwijs, trainer of bestuurder bij een sportvereniging, buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, gymleraar in opleiding of vanuit de gemeente of de wijk betrokken bent bij lokale sportactiviteiten: wij dagen u uit ook bij u in de buurt op zoek te gaan naar winnende combinaties tussen sport en onderwijs! Uiteraard gaan wij in deze workshop op zoek naar de verbindende factoren, maar we zullen daarnaast ook in de praktijk kennis maken met een aantal (gratis te verkrijgen) sportkennismakingsmappen. Zo kunt de dag erop direct ermee in de praktijk werken! Workshopleider: Jorg Radstake opleidingsdocent aan Calo Windesheim (Zwolle) en vanaf 2009 vanuit een detachering als adviseur sport en onderwijs werkzaam bij NOC*NSF.

11 Praktijk workshops 12. Tikspelen opbouw en uitbouw van enkele krachtige tikspelen In deze praktijkworkshop spelen we enkele krachtige tikspelen. Het overlooptikspel Leeuwenkooi, geschikt voor groep 1 t/m 8, wordt uitgebouwd en de mogelijkheden tot differentiatie bekeken en gespeeld. Hetzelfde doen we voor de tikspelen Raw hide, het Huizentikspel en Duo jagerbal met overloop. Deze tikspelen staan niet in de methode Basislessen, maar passen bij uitstek binnen een les werken in groepen. Tijdens deze workshop gaan we ontwerpen, spelen en bewegen met de volgende vragen: - Aan welke voorwaarden voldoet een goed tikspel? - Hoe vrijplaatsen inzetten? - Wanneer en hoe het spel aanpassen als het niet loopt? - Hoe verrijken we een tikspel? - Op welke manier hebben we aandacht voor de minder vaardige beweger? Verder kijken we naar beelden van deze tikspelen van verschillende groepen van verschillend niveau. Workshopleider: Bastiaan Goedhart vakleerkracht bewegingsonderwijs basisschool de Lunetten. Docent bewegingsonderwijs PABO Haarlem & eigenaar van Scholings- en adviesbureau Goedhart in Beweging. 13. Swingen maar! met kleuters Er is weinig nodig om kleuters aan het swingen te krijgen. Een gezongen of gespeeld lied of een leuk lied van een Cd werkt vaak al uitnodigend genoeg. In deze workshop wordt ingegaan op de leerlijnen bewegen op muziek die ook op de kleuterlessen van toepassing zijn. Het werken met een thema maakt bewegen op muziek voor kleuters een betekenisvolle activiteit, het gebruik van materialen een extra uitdaging. In deze praktijkworkshop voorbeelden van lessen en activiteiten die de ontwikkeling op motorisch, sociaal, creatief en cognitief gebied stimuleren. Tevens wordt de link met de methode Basislessen gelegd. Workshopleider: Gea Hoekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool Groningen. Ontwikkelaar lessen bewegen op muziek in de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Coach & trainer Anders in beweging.

12 14. Bewegen op muziek in Basislessen Bewegen op muziek is meer dan alleen een dans voor- en nadoen. Binnen bewegen op muziek wordt uitgegaan van 3 leerlijnen waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen: - leren bewegen - leren ontwerpen - leren samenwerken. In deze praktijkworkshop ervaren de deelnemers hoe deze leerlijnen in de lessen bewegen op muziek binnen Basislessen verwerkt zijn. Workshopleider: Gea Hoekzema - docent dans en bewegingsonderwijs Stenden hogeschool Groningen. Ontwikkelaar van de lessen bewegen op muziek in de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Coach & trainer Anders in beweging. 15. Swingen in de bovenbouw So you think you can dance en Everybody dance now zijn dansprogramma s die enorm populair zijn onder kinderen. Voor steeds meer kinderen is dans een geweldige (sportieve) bezigheid en sluit aan op hun belevingswereld. Daarnaast leren kinderen muziek analyseren, en samen met anderen op muziek bewegen, improviseren en presenteren. In deze praktische workshop zal actief bewogen worden op muziek en ingegaan worden op de volgende vragen: - Wat doe je met kinderen met weinig ritmegevoel - Hoe maak je de les aantrekkelijk die niet van dansen houden - Hoe kun je bewegen op muziek op verschillende niveaus aanbieden Workshopleider: Elles Potter Docent bewegingsonderwijs Inholland, docent LO Trinitas college HHW

13 16. Een les niet gevallen is een les niet geleerd! Valbreken en MRT-judo zijn de thema s in deze praktijk workshop. Valbreken is voor alle kinderen een zinvolle bewegingsactiviteit, maar voor minder vaardige en onzekere kinderen misschien wel extra belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat minstens de helft van alle valletsels onder de jeugd voorkomen kan worden. Het onderdeel vallen wordt in geringe mate aangeboden in Basislessen bewegingsonderwijs. Dit zou uitgebreid kunnen en moeten worden. Het is mogelijk om in elke les bewegingsonderwijs valbreken te koppelen aan een bewegingsthema. Hierbij wordt ook gelet op de mate waarin begeleiding in dit vak nodig is. Door een goede opbouw en duidelijke regels is het mogelijk dat de kinderen in grote mate zelfstandig bezig zijn met vallen. In de workshop wordt hier handen en voeten aan gegeven. Voor de verschillenden leeftijden is er een opbouw in spellen. Daarnaast wordt MRT-judo geïntroduceerd. MRT-judo kan voor kinderen die motorisch remedial teaching krijgen een leuke afwisseling in de MRT-opdrachten zijn. De methode bevat zowel spelkaarten voor thuis, spelkaarten voor in de reguliere lessen bewegingsonderwijs en tijdens de MRT-les. De methode is voor alle leeftijden. Daarnaast kan MRT-judo ingezet worden voor kinderen met een tekort aan zelfvertrouwen. Hiervoor is een speciale opbouw. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de opbouw van het vallen. Workshopleider: Albert-Jan Greidanus, groepsleerkracht, vakleerkracht en MRT-er op basisschool t Mozaïek in Hollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka.

14 17. Stoeispelen circuit Stoeispelen aanbieden aan kinderen: de ene leerkracht geniet van het vooruitzicht, de ander ziet er tegenop. Stoeispelen worden over het algemeen weinig aangeboden, terwijl veel kinderen stoeivormen geweldig vinden. Stoeien is een grondvorm van bewegen en staat tevens in de kerndoelen. In deze praktijkworkshop staat een stoeicircuit voor de groepen 5 t/m 8 centraal. Maar een groot aantal spelen zijn ook voor andere leeftijdsgroepen interessant. Veel verschillende stoeispelen waarin het niet altijd gaat om wie de sterkste is, maar ook om samenwerking, grenzen verkennen, judotechnieken en vooral plezier in het samen spelen. Hoe bewaakt de leerkracht het plezier en hoe voorkom je dat stoeien vechten wordt. Er is in deze workshop aandacht voor videobeelden, veiligheid, differentiatie, groepen maken en eigen inbreng. Workshopleider: Albert-Jan Greidanus, groepsleerkracht, vakleerkracht en MRT-er op basisschool t Mozaïek in Hollandscheveld, verzorgt judolessen en is zelf actief judoka. 18. Floorball (unihockey): sportspel in de onderbouw Floorball, ook wel bekend als unihockey, is uitermate geschikt om ook in de onderbouw te spelen. Door het kindvriendelijke materiaal (lichte stick en gatenbal) kunnen de kinderen al snel een spelletje Floorball spelen. Binnen de methode Basislessen past het spel Floorball prima als één vak in de les, maar kan ook als lessenserie worden aangeboden. In deze praktijkworkshop ervaren de deelnemers verschillende spelen die direct toepasbaar zijn in de onderbouw. Tevens wordt een lessenserie gepresenteerd. Workshopleider: Jorg Andrée is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en docent bij Floorball Academie Noord

15 19. Floorball (unihockey) sportspel voor de bovenbouw De sportspelen vormen een belangrijk onderdeel van het bewegingsonderwijs in de bovenbouw. Floorball is een ideaal sportspel voor de bovenbouw. Door het kindvriendelijke materiaal kunnen de kinderen al snel het spel spelen. Het is flitsend en intensief. Het spel is aantrekkelijk, zowel in homogene als in heterogene groepssamenstelling. In deze praktijkworkshop ervaren de deelnemers verschillende spelen die direct toepasbaar zijn in de bovenbouw. Tevens wordt een lessenserie gepresenteerd. Er is aandacht voor de opbouw en de uitbouwmogelijkheden. Maar ook voor praktisch zaken als kleine ruimtes of weinig sticks. De deelnemers gaan vooral zelf veel spelen. Workshopleider: Jorg Andrée is docent aan de ALO Groningen en initiatiefnemer en docent bij Floorball Academie Noord 20. Ideeën voor groeps MRT (incl. MRT Steps) Motorische remedial teaching in groepen is een prachtige tussenvorm tussen individuele hulp en een gymles met een hele klas. Een mooie ervaringsspeeltuin waarin ook het prettig samenspelen een belangrijke component is. Daarnaast is er vaak te weinig MRT tijd om kinderen individueel te begeleiden en is groeps-mrt een efficiënte organisatievorm. Een praktijkworkshop afgewisseld met theorie waarin de deelnemers ideeën op kunnen doen voor de invulling van groepslessen voor kinderen van 4 jaar t/m brugklassers. In de workshop ook aandacht voor MRT steps, een door Elise ontwikkelde MRT methode, die past in de belevingswereld van de kinderen en mooie resultaten oplevert. Workshopleider: Elise van Weene - founder van Motoriek.nl. Opleidingsdocent post HBO opleiding MRT van o.a. Hogeschool Inholland. LO docent op een BO en VO school in Amsterdam. Auteur van; Zorg voor bewegen, MRT groepslessen en MRT steps.

16 21. Klassikale spelen op maat Veel kinderen vinden het leuk om met de hele groep te spelen. We kunnen een aantal motivaties bedenken: - groepsbeleving - niets willen missen - als de leerkracht het spel begeleid is er duidelijk leiding/minder conflictsituaties - het is echter - als je het goed kunt, kun je lekker opvallen in de groep ('status'). Methodisch-didactisch ligt echter het gevaar op de loer dat niet alle kinderen intensief of op eigen niveau mee kunnen doen. Vooral de minst vaardige kinderen treft dit lot. Ook kunnen kinderen sociaal erg kwetsbaar worden als het niet (zo goed) lukt. In deze workshop een aantal voorbeelden van klassikale spelen waarin alle kinderen - op eigen niveau - bewegen. In deze praktijkworkshop komen de volgende klassikale spelen aan bod: - Noord-Zuid - Leveltraining, (uitbeelden van cijfers/letters van eenvoudig tot zeer complex) - Hokbal Workshopleider: Jeroen Huikeshoven - vakleerkracht bewegingsonderwijs op basisschool de Bareel in Heemskerk en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs Inholland Academy. 22. Speelse atletiekvormen in Basislessen Atletiek is een prestatieve sport. In deze praktijkworkshop maken de deelnemers kennis met uitdagende activiteiten waarbij de prestatie niet de allereerste focus is. Ook gaan we in op de moderne inzichten wat betreft motorisch leren. Hoe maken we atletiek aantrekkelijk voor alle kinderen? In deze workshop worden verschillende vormen van atletiek aangeboden: de oneindige estafette, kwartet estafette, verspringen als groep, hoogspringen op meerdere niveaus en werpnummers in spelvorm. Workshopleiders: Marcel Hooning en Wim Kaandorp beide vakleerkracht bewegingsonderwijs en MRT op een basisschool en opleidingsdocent in de leergang bewegingsonderwijs bij Inholland Academy. Beide eigenaar van InBeweging.nu en medeauteur van Groepslessen MRT Zorg voor beweging en voormalig docent bij de Atletiekunie.

17 23. Passend onderwijs klasse(n)spel Klasse(n)spel - Een ander perspectief op lesgeven. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het pedagogisch leer- en leefklimaat in de (gym)les. Veel onderzoek toont aan dat een veilig leer- en leefklimaat een belangrijke voorwaarde is om te komen tot leren. Maar hoe weet je of daar sprake van is (en in welke mate?) Welke rol kun jij als leerkracht spelen en welk effect heeft een onveilig leer- en leefklimaat op jou als lesgever? Onderstaande aanleidingen herkenbaar? Dan is deze workshop zeker interessant. - Waarom kan het verschil tussen twee, op het oog dezelfde groepen zo ongelooflijk groot zijn? - Het lijkt soms onverklaarbaar, maar je hebt het gevoel dat er iets speelt in de groep en dat heeft een enorm effect op jou? - In overleg met collega s merk je soms dat jullie over een totaal andere groep lijken te praten. De ervaringen en indrukken zijn zeer verschillend! Workshopleider: Ivo Dokman - eigenaar van The L&Ving Factory and FitalSports. Was opleidingsdocent Lichamelijke Opvoeding aan de Calo in Zwolle. 24. Beweeg Wijs leerling-startsysteem op kleurrijke pleinen De speelmethodiek van Beweeg Wijs met kleuren is een enorm succes op scholen die dit toepassen. Leerlingen bewegen meer, spelen met meer plezier, voelen zich veiliger en er zijn minder conflicten. Met de implementatie van het aanvullende leerling-startsysteem (LSS) in dezelfde gedragskleuren, krijgt de school extra handvatten om alle leerlingen en dus ook gedragsspecifieke leerlingen op een juiste plek zelfstandig en met plezier te laten spelen. De input van het LSS in de gedragskleuren geeft een impuls aan de ontwikkeling van speelgedrag en verbetert de relatie van de leerkracht met de leerlingen. Bovendien versterkt het LSS de samenwerking met ouders, opvang en eventueel trainers. In deze workshop worden praktijksituaties, zoals samenwerkingsspelen, over en weer spelen; om de beurtspelen en sportspelen afgewisseld met theoretische intermezzo's. De activiteiten zijn toepasbaar tijdens het buitenspelen en in de zaal. Workshopleider: Erik Boot- gedragsdeskundige Beweeg Wijs; opleidingsdocent MRT; docent Sport en Bewegen MBO Horizon College Alkmaar; eigenaar van Speelgedrag.

18 Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs 21 januari 2015 Kosten: De gehele studiedag inclusief lunch en diner (van uur) 150,- De gehele studiedag inclusief lunch (van uur) 125,- Het middaggedeelte van de studiedag inclusief lunch ( uur) 100,- Het middaggedeelte van de studiedag ( uur) 85,- Aanbieding Studiedag Hilversum & Zwolle (geldig tot 5 januari 2015) De gehele studiedag inclusief lunch en diner in Zwolle en Hilversum 275,- De gehele studiedag inclusief lunch in Zwolle en Hilversum 225,- Voor studenten geldt eveneens een aantrekkelijke korting. Bent u lid van de stichting MRT in beweging dan ontvangt u 10,- korting! Inschrijven via

19 Basislessen bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs bestaat al 20 jaar. Bijna de helft van alle basisscholen in Nederland werkt inmiddels met de vernieuwde versie. Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart zijn de auteurs van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Met deze studiedag willen we de methode onder de aandacht brengen en de huidige gebruikers verdieping bieden. In januari 2009 zijn de hernieuwde basislessen bewegingsonderwijs van de pers gerold. Inmiddels is er een tweede druk en zijn er zo n 5500 exemplaren verkocht. Een 10-tal opleidingen als ALO, PABO en MBO Sport & Bewegen werken inmiddels met de website. De eerste 2 Basislessen zijn gratis te downloaden op de website Op de website zijn de filmpjes, verdiepingen en observatieformulieren van de eerste Basisles te bekijken. Ook de eerste Basisles voor groep 1 en 2 is voor iedereen toegankelijk. Meer informatie over de methode vindt u op beide websites. Hans Stroes en Wim van Gelder zijn ook auteurs van Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen.

20 Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart vormen samen Alles in Beweging. Samen ontwikkelen zij cursussen en publicaties voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast adviseren zij gemeenten, besturen en scholen op het gebied van bewegingsonderwijs, het inrichten van schoolplein en Motorische Remedial Teaching. Voor bestellingen of informatie, bel of kijk op of

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN EEN LEVEN LANG ACTIEF IN DE SPORT! SAMEN VOOR EEN SPORTIEF DEVENTER Gemeente Deventer

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Lichamelijke. Opvoeding. Topic Gezonde school anno 2014. Uren in het voortgezet onderwijs. De docent als rolmodel. Nationale Sport Week

Lichamelijke. Opvoeding. Topic Gezonde school anno 2014. Uren in het voortgezet onderwijs. De docent als rolmodel. Nationale Sport Week Lichamelijke Jaargang 102-28 mrt. 2014 Opvoeding Topic Gezonde school anno 2014 Uren in het voortgezet onderwijs De docent als rolmodel Nationale Sport Week Nummer 3 www.huski.nl info@huski.nl tel. 030

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Welkom! Beste collega,

Welkom! Beste collega, Programmaboekje 1 2 Inhoudsopgave Welkom p. 4 Aanmelden p. 5 Programma p. 6 Informatie activiteiten en sprekers p. 7 RENN4-sprekers p. 7 Gastsprekers p.31 Posterpresentaties p.38 Blokkenschema programma

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie