Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring"

Transcriptie

1 VERSLAG OCMW-raad Raad van 26/05/2011 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Verslagen diverse vergaderingen akteneming Neemt kennis van de volgende verslagen: AZ Nikolaas: verslag raad van bestuur 7 april 2011 Verslag Vast Bureau van 10 maart Mededelingen Neemt kennis van de volgende mededeling: kwijting OCMW ontvanger jaarrekening 2009 mededeling staalname legionella akteneming brief van ABB Oost-Vlaanderen i.v.m. toepassingrechtspositieregeling: de beslissing van 3 maart 2011 zal worden herzien (raad juni) verrekening 2 perceel 1: ruwbouw vervangingsnieuwbouw WZC: ,33 euro (wijziging metselwerk in kalkzandsteen (min), meerprijs wegnemen natte grond uit bouwput, minprijs elektriciteitswerken) jaarverslag 2010 ombudsdienst telecommunicatie jaarverslag 2010 Fedasil jaarverslag 2010 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat problematiek telefonie: Mobistar stelt een aantal aanpassingswerken voor die een betere ontvangst zouden garanderen; zij stellen ook een nieuw contract voor. Mobistar zal de meerkost op zich nemen als ook de gemeente toetreedt tot het raamcontract voor de VOIP telefonie. Het gemeentebestuur wenst zich op dit moment nog niet te engageren t.o.v. Mobistar. De raad beslist voorlopig niet in te gaan op het nieuwe voorstel van contract van Mobistar. Er zal nog een onderhoud worden belegd teneinde te bespreken onder welke voorwaarden hetzij de ontvangst kan worden verbeterd, hetzij alsnog kan worden overgestapt naar een andere provider en het contract met Mobistar dus kan worden stopgezet. Aankoopdienst Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring Voorstel aankoop watertoestel (met koeling) in vervanging van flessenwater (Ginstberg), aangesloten op de waterleiding. Voordeel: geen gesleur meer met bakken, steeds gekoeld water aanwezig. 2 offertes werden ingediend: SIP-Well: BTW; onderhoud 1x per jaar 69,98. Aqualex: onderhoud 2x per jaar ( 58 per beurt) Voorstel: aankoop toestel SIP Well. Op voorstel van de voorzitter wordt dit punt verdaagd naar de volgende zitting omdat de 2 e offerte van SIP- Well pas gisteren werd toegevoegd aan het dossier. Verslag OCMW-raad Raad van 26/05/2011 1

2 Renovatie meubilair verzorgingsruimten KDV De Zonnebloem goedkeuring Voorstel: goedkeuring lastenboek voor aanbrengen 5 extra hangkasten in verzorgingsruimte lopers + vervangen van het bestaande werkblad en de wastafel. Voor de verzorgingsruimte niet-lopers: 5 extra hangkasten, 1 kolomkast, kast met legplanken met werkblad voor verzorgingskussen, kast met bad, extra kast met werkblad voor verzorgingskussen. De werken zouden moeten worden uitgevoerd in de sluitingsperiode van het kinderdagverblijf. ( ). Gunning na onderhandelingsprocedure. Inschrijvingen binnen tegen 10 juni. Gelet dat in het kinderdagverblijf Zonnebloem de verzorgingsruimten weinig aangepast en sterk verouderd zijn; Gelet op de nota van de aankoopdienst tot staving van de renovatie en de verduidelijking van het voorgesteld lastenboek; Overwegend dat de kinderkribbe nog enkele jaren zal gebruikt worden in afwachting van een nieuwe kinderkribbe en dat er zich momenteel dringende aanpassingswerken opdringen; Gelet op het investeringsbudget; Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten (art. 17 Wet van ); Gelet op het OCMW-decreet van ; Artikel 1: Het voorliggend lastenboek goed te keuren. Artikel 2: De werken, opgedeeld in verschillende deelopdrachten, zullen gegund worden na onderhandelingsprocedure waarbij minimum 3 Hamse aannemers/leveranciers zullen geraadpleegd worden. Uitbreiding licentie Nisplan voor 5 gebruikers goedkeuring Een uitbreiding van het bestaande plannings- en registratieprogramma NISPLAN, gebruikt in het WZC, is nodig voor de optimalisatie van de tijdsregistratie. Momenteel gebeurt dit door 1 medewerker (WZC); uitbreiding naar de diensthoofden: hoofdverpleegkundigen (3), chef-kok en diensthoofd onderhoud. Om technische redenen kan de opdracht slechts aan 1 aanbieder toegewezen worden, met name CMS, Mastboomstraat 4 Aartselaar, dat ook het dienstroosterprogramma NIS plan ondersteunt, waarop de tijdsregistratie gebaseerd is. Kostprijs: 2.750,39 + BTW + onderhoudscontract ( 449,29 + BTW). Gelet op de voorgestelde optimalisatie van de tijdsregistratie in het WZC Meulenbroek waar momenteel 1 medewerkster het dienstroosterprogramma NISPLAN gebruikt; Gelet op het voorstel om de tijdsregistratie te decentraliseren en 5 extra licenties aan te kopen voor de hoofdverpleegkundigen, de chef-kok en het diensthoofd van het onderhoud; Gelet op het investeringsbudget 2011 waarin een krediet werd vastgelegd voor de aanpassing van de tijdsregistratie; Overwegende dat het dienstroosterprogramma NISPLAN als gebruiksvriendelijk en essentieel wordt beschouwd door de gebruikers; Overwegend dat nog verdere uitbreiding, in tweede fase, wordt voorzien om deze applicatie ook te gebruiken in de personeelsdienst en in het kinderdagverblijf Zonnebloem Gelet op de prijsofferte van de firma CMS van 17 mei 2011; Gelet op de nota van de aankoopdienst tot staving van deze aankoop; Gelet op het gunstig visum van de heer ontvanger; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s; Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten (art.17 onderhandelingsprocedure); Enig artikel: er wordt overgegaan tot de aankoop van 5 extra licenties NISPLAN bij de firma CMS, Mastboomstraat, 4 te Aartselaar, volgens offerte, tegen de prijs van 2.750,39+ BTW en de uitbreiding van het onderhoudscontract tegen de prijs van 449,29 + BTW Verslag OCMW-raad Raad van 26/05/2011 2

3 Financiële dienst Betaalbaarstelling investeringsfacturen Renovatie raadzaal: Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2010 houdende de principebeslissing tot het uitvoeren van renovatiewerken aan de raadzaal, de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) en de fasering van de verschillende deelopdrachten; Gelet op de beslissingen van het vast bureau van 13 januari 2011 (elektriciteitswerken), 10 februari 2011 (keukentje) en 10 maart 2011 (gordijnen) tot gunning van diverse werken en leveringen voor de renovatie van de raadzaal; Gelet op het investeringsproject 1/2009/AC100 vervangingsinvesteringen ; Gelet op de opmerking die werd geformuleerd in het verslag externe audit bij de goedkeuring van de jaarrekening 2007 bij brief van 24 oktober 2008 van de heer Gouverneur, dat de betaalbaarstelling van investeringsfacturen dient te gebeuren door het orgaan (budgethouder) dat de investering heeft goedgekeurd met name de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de voorliggende facturen van de firma s: Tony Baert Hamme (gordijnen); A&T Energy Hamme (elektriciteit) en Hobby Shop Hubo (keukentje). Enig artikel: De volgende facturen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gunstig geviseerd en betaalbaar gesteld: Schilderwerken Tony Baert NV Hamme: factuur nr. 11/7246 van , leveren en plaatsen van optrekgordijnen in raadzaal volgens offerte en bestelbon 2011/AC100/9: 2.014,46+ BTW = 2.437,50 A&T Energy Hamme: factuur nr. 241/FAC van , voor uitgevoerde elektriciteitswerken in raadzaal volgens offerte en bestelbon 2011/AC100/3: 4.192,97+ BTW = 5.073,49 Hobby Shop bvba, Hamme: factuurnummer van , aanbrengen van spoeltafel, kraan en toebehoren volgens offerte en bestelbon 2011/AC100/2: 1.909,80 + BTW = 2.310,86 Aankopen woonzorgcentrum en serviceflats: Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari 2011 houdende de goedkeuring van een raamakkoord met de firma Van Moerzeke voor het leveren en plaatsen van keukentjes in de serviceflats De Durme tegen een vastgestelde prijs; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 maart 2011 tot aankoop van een badlift (Arjo-Huntleigh) en 10 Tempurmatrassen (Distrac); Gelet op het investeringsproject 1/2010/AC83411 vervangingsinvesteringen WZC Meulenbroek en het investeringsproject 1/2010/AC83431 vervangingsinvesteringen serviceflats De Durme; Gelet op de opmerking die werd geformuleerd in het verslag externe audit bij de goedkeuring van de jaarrekening 2007 bij brief van 24 oktober 2008 van de heer Gouverneur, dat de betaalbaarstelling van investeringsfacturen dient te gebeuren door het orgaan (budgethouder) dat de investering heeft goedgekeurd met name de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op de voorliggende facturen van de firma s: Arjo-Huntleigh NV, Erpe-Mere (badlift); Distrac nv Hoegaarden (tempur matrassen) en Keukens Van Moerzeke bvba Hamme (keuken De Durme); Enig artikel: De volgende facturen worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gunstig geviseerd en betaalbaar gesteld: Arjo-Huntleigh NV Erpe-Mere: factuur nr van , leveren en plaatsen van 1 elektrische badlift en weegschaal volgens offerte en bestelbon : 6.246,19 + BTW = 7.557,89; Distrac NV Hoegaarden: factuur nr.000/1101/68758 van voor levering van 10 tempurmatrassen volgens bestelbon en offerte : BTW = 3.872; Keukens Van Moerzeke Hamme: factuur nummer 1104/533 voor levering en plaatsen van een keuken Ha cker, model UNO Magnolia volgens bestelbon en offerte nr.2011/ac83431/8: 3.853,39 incl. BTW; Financieel rapport Verslag OCMW-raad Raad van 26/05/2011 3

4 Neemt kennis van het financieel rapport van de OCMW ontvanger over het 1 e trimester De totale rentebasis is op een hoog positief peil gehandhaafd. De tijdelijke daling in 1 e trimester 2011 was een gevolg van de prefinanciering van de onroerende aankopen ter uitbreiding van de centrale site. Eind maart werden hiervoor gelden geleend en belegd aan een hogere creditrente dan de debetrente van de leningen. Stabiel gunstige financiële situatie. Ook de thesaurietoestand zal heel gunstig blijven. De evolutie van de budgetten blijft binnen de vastgelegde enveloppes. De rubriek terugvordering steun (708) bij de opbrengsten blijft wellicht onder de verwachtingen ten gevolge van de beperkte instroom van nieuwe asielzoekers. Kinderdagverblijf Zonnebloem Update kwaliteitshandboek goedkeuring Heel wat teksten van het huidige kwaliteitshandboek van het KDV Zonnebloem werden aangepast aan de effectieve en praktische wijzigingen. Tevens werden een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd na overleg met de verantwoordelijken. Raadslid Van Holewinckel wenst nog op te merken dat het niet aangewezen is dat de kinderverzorgsters ook toegang hebben tot de administratieve dossiers waarin o.m. de berekening van de ouderbijdrage is opgenomen. De toegang moet worden voorbehouden aan de dienstverantwoordelijke. De dossiers zullen in een afsluitbare ladenkast worden bewaard. Keurt met unanimiteit de update van het kwaliteitshandboek van het kinderdagverblijf Zonnebloem goed. Sociale dienst Indexering zakgeld bejaarden ten laste van het OCMW goedkeuring Op 1 mei werden een aantal uitkeringen geïndexeerd. Dientengevolge moet ook het gewaarborgd zakgeld voor de bewoners van het WZC worden aangepast: Voorstel zakgeld: 88 per maand. Raadslid Van Goethem vindt de indexering van het zakgeld met 12 eurocent minimaal. Deze indexering biedt aan de bewoners geen extraatje. Hij vindt het beter dat het zakgeld naar boven wordt afgerond tot een rond bedrag bvb. 90. De voorzitter stelt voor om het voorstel ( 88) niet te wijzigen. Met 8 ja stemmen en 2 onthoudingen (Van Goethem en Passemiers) wordt het voorstel tot indexering van het zakgeld tot 88 aanvaard. Woon- en zorgcentrum Abetec perceel 3: sanitair en HVAC mededeling gunningsverslag Op 23 maart 2011 had op de zetel van het OCMW de opening plaats van de inschrijvingen voor de technische percelen van de vervangingsnieuwbouw WZC Meulenbroek. Deze inschrijvingen werden inmiddels door Abetec nagezien en de volgende voorstellen tot gunning werden aan DEXIA (bouwheer) en aan het OCMW (opdrachtgever) overgemaakt: Perceel 2: elektriciteit: 11 inschrijvers: voorstel gunning: bvba DETECH Lokeren, ,44 excl. BTW (raming: ) Perceel 3: sanitair en HVAC: 6 inschrijvers: voorstel gunning: NV Delta Thermic Antwerpen: Raming : ,90 Perceel 4: liften (offerteaanvraag): 1 inschrijver: KONE: excl BTW (raming ) offerte niet conform inhoud aanbestedingsdocumenten: voorstel: onderhandeling met inschrijver over afwijking lastenboek (uitloophoogte lift) en nadien gunning. Perceel 5: Grootkeuken (offerteaanvraag): 3 inschrijvers; voorstel gunning: Bossuyt NV Kuurne ,81 excl. BTW; raming: ,50. DEXIA, bij monde van de projectleider Jan Bauwens, deelde deze avond nog telefonisch mee dat de offerteaanvragen voor het lot grootkeuken verder moeten worden nagezien vooraleer een gunningsvoorstel te formuleren. De gunning van dit lot wordt dus verdaagd. Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 december 2001 en het verhogingsbesluit van 17 maart 2005 en de tweede verhoging bij beslissing van 29 april 2010 om de vervangingsnieuwbouw en afbraak van het WZC Meulenbroek te realiseren via het systeem van financiering met projectbeheer en de gunning van deze opdracht aan DEXIA Bank NV; Verslag OCMW-raad Raad van 26/05/2011 4

5 Gelet op de goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn van de lastenboeken voor de percelen technieken : elektriciteit (perceel2); Sanitair en HVAC (perceel 3); liften (perceel 4) en grootkeuken (perceel 5) in de zitting van 27 januari 2011; Gelet op het proces-verbaal van opening der offertes bij de openbare aanbesteding van 23 maart 2011 voor: - het bijzonder bestek perceel 2: Elektriciteit van de opdracht: vervangingsnieuwbouw Woon- en Zorgcentrum Meulenbroek van het OCMW-Hamme; - het bijzonder bestek perceel 3: Sanitair en HVAC van de opdracht: vervangingsnieuwbouw Woonen Zorgcentrum Meulenbroek van het OCMW-Hamme; Gelet op het proces-verbaal van opening der offertes, zonder aflezing van de prijzen, bij de algemene offerteaanvraag van 23 maart 2011 voor: - het bijzonder bestek perceel 4: Liften - het bijzonder bestek perceel 5: Grootkeuken Overwegende dat de uiteindelijke toewijzing van vermelde percelen dient te gebeuren door de bouwheer DEXIA Bank NV, in opdracht van OCMW Hamme; Gelet op het verslag van nazicht van de inschrijvingen voor de percelen 2 (Elektriciteit) en perceel 3 (HVAC en Sanitair) door het ontwerp- en studiebureau ABETEC Architecten en ingenieurs NV, waarbij geen opmerkingen worden geformuleerd, zodat de opdracht mag worden toegewezen aan de laagste regelmatige inschrijver; Overwegende dat het verslag van nazicht van de offertes voor perceel 4 Liften ingediend bij algemene offerteaanvraag van 23 maart 2010 aanleiding geeft tot de volgende opmerking van het ontwerp- en studiebureau ABETEC: evenwel is er voor de lift 4 een uitloophoogte van 3850mm aangeboden i.p.v. de gevraagde 3500mm. Met deze inschrijving is deze inschrijver (KONE, enige inschrijver) dan ook niet conform met de inhoud van de aanbestedingsdocumenten. De offerte dient nagezien te worden door de veiligheidscoördinator AVG Consulting bvba. Aldus zijn wij van oordeel dat mits positief gevolg van de veiligheidscoördinator, wij de bouwheer (DEXIA Bank nv) kunnen adviseren om voorafgaandelijk aan de toewijzing te onderhandelen met de inschrijver betreffende de voorgemelde uitloophoogte ; Gelet op het verslag van nazicht, opgemaakt door ontwerp- en studiebureau ABETEC,van het perceel 5 grootkeuken ; Gelet op de mededeling van de bouwheer DEXIA nv dat met betrekking tot dit perceel 5 grootkeuken, de opgegeven prijzen verder moeten worden nagezien; Gelet op de wetgeving overheidsopdrachten, in het bijzonder de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008; Artikel 1: Aan DEXIA Bank NV, bouwheer van de vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum (164 bedden) en dagzorgcentrum (10 eenheden) inclusief de volledige slopingswerken van het bestaande rusthuis Meulenbroek + plaatsen van een prefab hoogspanningscabine, wordt de toelating gegeven om, op grond van het PV van nazicht van de inschrijvingen voor de openbare aanbesteding van 23 maart 2011 uitgevoerd door het studie- en ontwerpbureau ABETEC NV, Dendermonde: Het perceel 2: Elektriciteit, toe te wijzen en te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver, met name de firma DETECH nv, Moortelstraat 4, 9160 Lokeren voor een toewijzingsbedrag van ,44 euro + BTW. Het perceel 3: Sanitair en HVAC, toe te wijzen en te gunnen aan de laagste regelmatige inschrijver, met name de firma DELTA THERMIC nv, Rue d Ablooz 23, 4040 Herstal met inschrijvingsadres: Blancefloerlaan 179c, 2050 Antwerpen voor een ongewijzigd toewijzingsbedrag van euro. Artikel 2: De definitieve toewijzing van het perceel 4 Liften wordt verdaagd tot na de onderhandelingen met de enige inschrijver de firma KONE Belgium nv, Sterstraat 32, 2018 Antwerpen, omtrent de opmerking, geformuleerd in het verslag van nazicht, over de van het lastenboek afwijkende uitloophoogte van lift 4. Artikel 3: De definitieve toewijzing van het perceel 5 Grootkeuken wordt verdaagd. Verslag OCMW-raad Raad van 26/05/2011 5

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERSLAG OCMW-raad. Raad van 28/10/2010. Verslag vorige vergadering. Financiële dienst. Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting:

VERSLAG OCMW-raad. Raad van 28/10/2010. Verslag vorige vergadering. Financiële dienst. Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: VERSLAG OCMW-raad Raad van 28/10/2010 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Het verslag wordt, na een korte

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2012.

ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2012. ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011.

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 oktober 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal en Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt, secretaris

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 26 februari 2014 Aanwezig: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Iris Van Bael, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012.

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

VERSLAG OCMW-raad. Raad van 21/01/2010. Verslag vorige vergadering. Algemeen. Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting:

VERSLAG OCMW-raad. Raad van 21/01/2010. Verslag vorige vergadering. Algemeen. Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: VERSLAG OCMW-raad Raad van 21/01/2010 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Het verslag van de vorige zitting

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Raad van 23 maart 2011

Raad van 23 maart 2011 Raad van 23 maart 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019

3. a) Intrekking van de raadsbeslissing van 26 februari 2014 inhoudende goedkeuring van het Meerjarenplan 2014-2019 RAAD VAN 1 JULI 2014 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. N. Miseur, Mevr. M. Heirman en

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Algemeen O 2 Organisatie personeelsfeest 2016 De Raad,

OPENBARE ZITTING. Algemeen O 2 Organisatie personeelsfeest 2016 De Raad, Verslag Raadszitting van 16 juni 2016 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Saskia Boone, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Els Schelfhout, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche, Marie Christine De Smedt,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2012/1 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 december

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013

TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 I. OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring verslag van de installatievergadering dd. 7 januari 2013. 2. Aanstelling van het Vast Bureau. Beslissing tot het al

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 14 JUNI 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

opnemen dag 1 januari Maandag 4 april 2011 Vlaamse feestdag Vrijdag 22 juli verlofdag (begin herfstvakantie) Woensdag 2 november

opnemen dag 1 januari Maandag 4 april 2011 Vlaamse feestdag Vrijdag 22 juli verlofdag (begin herfstvakantie) Woensdag 2 november VERSLAG OCMW-raad Raad van 16/12/2010 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Dit verslag wordt zonder opmerkingen

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 30 juni 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter Westerlinck

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van maandag 18 augustus 2014 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns -

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/2 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 maart 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstel invoering sociaal

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

OCMW-raad van 5 augustus 2014

OCMW-raad van 5 augustus 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 9 juni 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 16.06.2006 VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG OCMW-raad. Raad van 23/09/2010. Verslag vorige vergadering. Financiële dienst. Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting:

VERSLAG OCMW-raad. Raad van 23/09/2010. Verslag vorige vergadering. Financiële dienst. Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: VERSLAG OCMW-raad Raad van 23/09/2010 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Dit verslag wordt zonder opmerkingen

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie