Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra"

Transcriptie

1 Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra

2 Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België

3 Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals het is digitaal!... 5 Alles wrdt digitaal... 5 Onbekend is nbemind... 6 In het vizier blijven... 7 Naar een digitaal cmmunicatieplan... 8 Objectieven vr je digitale publiekswerking Efficiënt nline vindbaar zijn Infrmeren ver aanbd en diensten Identiteit uitdragen In dialg gaan met het publiek Online diensten ptimaliseren Delgrepgericht cmmuniceren Online cultuurbeleving ndersteunen Meten is weten Het gebruik van je site/blg He vinden bezekers je site/blg? Waar kmen ze vandaan? Rapprtage Cnclusie Bibligrafie

4 Vrwrd Wie vandaag de dag met publiek werkt, kan niet m het wereldwijde web heen. Mensen zeken hun infrmatie steeds meer nline, leggen cntacten via sciale netwerksites en verwachten dat k van de aanbieders. Znder klanten, geen bib! z staat het in de 7 uitdagingen vr de lkale biblitheek. Ok vr cultuur- en gemeenschapscentra gaat die vlieger p. De klant is een tref die je met blijven uitspelen, waar je vrtdurend mee in dialg met gaan, met wie je een duurzame relatie met uitbuwen. Znder truwe en tevreden klanten wrdt de biblitheek een magazijn, een archief f een afhaallket. Het centrum wrdt een mie lege zaal, een architecturaal hgstandje waar de warmte van een publiek in ntbreekt. Wie nzichtbaar is p het net, bestaat vr een grt deel van het publiek niet en verliest z stap vr stap haar meerwaarde bij heel wat mensen. Uit het g, uit het hart... Maar zu die nieuwe gebruiker de biblitheek ng wel ndig hebben? Ok in een digitale wereld hebben mensen nd aan een leidraad, een gids, een betruwbaar riëntatiepunt in een steeds greiende en rijkere cllectie. Een deel van het publiek heeft k bijkmend nd aan hulp en begeleiding. Een rl die de biblitheek fysiek en digitaal kan en met waarmaken. En heeft de nieuwe klant van het cultuur- f gemeenschapscentrum niet evenzeer recht p cultuur, p wervende en inspirerende prmtie p zijn maat? Tijd vr digitale publiekswerking dus. Die kan je p zich uiteraard niet ls zien van publiekswerking tut curt. Een hele gede service bieden in de fysieke wereld en klanten vrtdurend aan je binden, maar nline afwezig zijn, verzwakt je publiekswerking. En mgekeerd geldt hetzelfde: een aantrekkelijke website f interactieve blg verliest veel van zijn waarde en effect als ze ls van een glbale marketingstrategie gebruikt wrden en dus niet wrden ingezet m een bepaald del f een bepaald publiek te bereiken. Deze inspiratiegids wil je stap vr stap helpen m de relatie die je pbuwt met je publiek k p het digitale vlak waar te maken. 4

5 Het leven zals het is digitaal! Daar zijn waar je publiek is! Het is één van de mtt s van digitale publiekswerking. Als gebruikers steeds meer nline infrmatie zeken via Ggle, dan meten we ervr zrgen dat de biblitheek f het cultuurcentrum prminent aanwezig is in de zekresultaten. Niet enkel jngeren, maar k steeds meer vlwassenen, brengen een aanzienlijk deel van hun vrije tijd dr p sciale platfrmen zals Facebk. Het ligt vr de hand dat we deze interactieve tls meten aangrijpen als verlengstuk van nze fysieke cmmunicatie- en publiekskanalen. Het 23dingen-prgramma heeft de vrbije jaren hnderden Vlaamse biblitheekmedewerkers laten kennismaken met de mgelijkheden van web 2.0 en de vrdelen ervan vr de uitwerking van een digitale publiekswerking. In de praktijk echter blijkt dat de implementatie van deze tls niet altijd even vlt verlpt als men zu wensen. Talrijke drempels werpen zich p wanneer men de bevindingen in de praktijk wil zetten. Bvendien hebben we vaak te kampen met allerlei vrrdelen tegenver digitale aspecten van nze werking en het belang daarvan. Daarm geven we graag enkele aandachtspunten mee die het belang van een degelijke digitale publiekswerking in de verf zetten. Alles wrdt digitaal Digitaal is het nieuwe nrmaal, z mschrijft Peter Hinssen de huidige (r)evlutie in zijn gelijknamig bek. Vr de meesten nder ns, die zich ng een tijd znder een pc, gsm f draadls internet herinneren, vraagt dat enige aanpassing. Maar de zgenaamde digital natives, zij die als het ware gebren werden met de digitale technlgie, kijken raar p bij het gebruik van termen zals digitaal fttestel : dat bijveglijk naamwrd is daar tch vlkmen verbdig. Vaak is men zich niet bewust van de impact van de digitale ntwikkelingen, f interesseert men er zich niet vr. De biblitheek en het cultuur- f gemeenschapscentrum bereiken tch al jaren hun publiek via klassieke kanalen zals affiches, flyers en andere gedrukte materialen. Bvendien staat er (minimale) infrmatie p de gemeentelijke website, en er is een nline prgramma f catalgus, dus we zijn tch nline! Waarm dan ng inzetten p extra kanalen? Daar liggen we echt niet van wakker, laat ns gewn verder den zals we nu bezig zijn, dat lpt tch ged. Of niet? Vandaag is digitaal niet langer een bijkmstigheid, maar een fundamenteel nderdeel van een ttale marketingstrategie. Cl Willaerts Niet inzetten p digitale publiekswerking betekent dan k dat je een zeer grt ptentieel publiek links laat liggen. Cmbineer dat met de laatste cijfers uit de Participatiesurvey: cultuurparticipatie stijgt glbaal genmen, maar niet in de biblitheek, die terrein verliest. Daarenbven blijkt de ngelijkheid steeds meer te te nemen: vral krtgeschlden en uders met jnge kinderen haken af. 5

6 Onverschilligheid is de eerste belangrijke drempel vr de uitbuw van een gede digitale publiekswerking. De feiten en cijfers die in deze inspiratiegids wrden vrgesteld, geven nchtans aan he belangrijk digitale kanalen in nze infrmatiemaatschappij kunnen zijn. De grtste fut die we kunnen maken is het ptentieel van het Internet ntkennen. Het is de grtste marktplaats ter wereld, met miljenen klanten. Ons huidige en ptentiële publiek, jng en ud, zit steeds meer nline, wat het internet maakt tt een niet te verwaarlzen plek, waar de biblitheek k aanwezig met zijn. Vandaag starten we een tijdperk waarin digitaal als adjectief bijna nuttels gewrden is. Vandaag is analg speciaal. Peter Hinssen Onbekend is nbemind Er bestaan heel wat vrrdelen ver nieuwe digitale media, zals Facebk en Twitter. Nchtans merken we dat deze web 2.0-kanalen wereldwijd steeds vaker een belangrijke rl spelen in nze cmmunicatie. Denk maar aan de kracht van Twitter tijdens de Arabische revlutie, de impact van de tweet van minister Van Quickenbrne ver de val van de regering f de manier waarp Obama gebruik maakte van sciale netwerken zals Facebk. Heel wat bedrijven en ander rganisaties hebben reeds de kracht van Facebk en andere sciale media ntdekt. Wie de meite det m deze media echt te leren kennen, merkt snel dat ze een enrm ptentieel met zich meedragen. Ze zijn gratis, eenvudig m aan te leren, gebruiksvriendelijk, interactief en bieden een welkme aanvulling bij traditinele cmmunicatiekanalen zals websites f mails. En het zijn net deze platfrmen waarp een grt deel van nze gebruikers bijna dagelijks verteven. Zlang men de tls zelf niet heeft uitgeprbeerd, is het meilijk m in te schatten welke mgelijkheden ze bieden, welke tijdsinvestering ze vergen, he ze succesvl kunnen ingezet wrden. Het ideale vertrekpunt is dat je in 23 stappen wegwijs maakt in de wndere wereld van het sciale web. Bij elk ding wrdt meteen de link gelegd naar wat je er mee kan in de eigen rganisatie. Je vindt er k gede praktijkvrbeelden, die je meteen inspiratie kunnen geven m er zelf mee aan de slag te gaan. Op die manier wrden de tls wat tastbaarder, en minder afschrikwekkend. Specifiek vr Facebk schreef Bibnet k een aparte inspiratiegids, met heel wat tips en praktijkvrbeelden. Biblitheken die tch ng vragen hebben ver dit sciale netwerk f een andere nline kanaal, kunnen terecht in de grep 23 Dingen p Kenniskantr. Start niet te ambitieus, maar kies bewust vr een experiment met één bepaalde tl en hu een cncreet del vr gen. Denk na ver de sterkten en zwakten van je huidige publiekswerking en cmmunicatie, en pas deze webtl in het beleidsplan in. Op deze manier kan je kleine successen beken, en geleidelijk aan de weerstand tegen deze nieuwe technlgieën drbreken. Maak k gebruik van de kennis en vaardigheden van cllega s en maak van hen digitale vrtrekkers! Misschien nderhudt medewerker A al de Facebkpagina van een sprtclub, heeft medewerker B een persnlijke blg, f kent digitale ftgrafie en Flickr vr medewerker C geen geheimen meer. Betrek hen zeker bij het experiment en prmveer hen tt e- ambassadeurs van de bib f het centrum. 6

7 Men zegt wel eens dat netwerken zals Twitter en Facebk mmenteel wel succes hebben, maar dat ze binnenkrt ver hun hgtepunt heen zullen zijn. Tch is het z dat de algemene principes van deze en andere web 2.0 applicaties het internet grndig veranderd hebben, en dat zal ngetwijfeld z blijven, f de gebruikers nu binnen 5 jaar ng massaal p Facebk zitten f de verstap hebben gemaakt naar Ggle+ f ng een ander sciaal netwerk. En waar bepaalde tls inderdaad een grte aanhang hebben bij jngeren, kan men dat tch niet veralgemenen. Netlg heeft in Vlaanderen een eerder jng publiek (-16), terwijl een tl als Twitter tch eerder vlwassenen bereikt. Op Facebk wrden de leeftijdscategrieën k steeds diverser: de tijd dat enkel studenten hierp actief waren is al een tijdje vrbij. Uiteraard heeft elke tl zijn aanhang, en zal je niet iedereen kunnen bereiken via hetzelfde kanaal, maar dat is met analge media k het geval. Het is daarm belangrijk m na te denken wie je precies wil bereiken: mik je bijvrbeeld p kinderen, dan is Twitter (p dit mment) een verkeerde keuze! Niemand kan vrspellen in welke richting sciale media zich zullen ntwikkelen. Er is geen garantie dat merken zals Facebk en Twitter binnen enkele jaren ng zullen bestaan. Anderzijds lijdt het vr mij weinig twijfel dat er met deze sites een tendens in gang gezet is die niet meer zal verdwijnen. J Caudrn Let erp dat je de nieuwe media niet mwille van de technlgie zelf gaat gebruiken. Een Facebkpagina creëren gewn mdat dat hip is, maar er verder weinig mee den, is uiteraard niet de beste ptie. Denk na ver de delen en het publiek die je wil bereiken, en zet je tls strategisch in. Experimenteren met nieuwe media kan uiteraard interessant zijn, maar evalueer dan regelmatig je inspanningen, en check f je begde delen bereikt zijn. Dat kan je den via bevragingen, maar k dr statistieken te bekijken. De meeste webtls, zals Blgger en Facebk, bieden ruwe cijfers aan die je al een eerste beeld geven, maar wil je dieper graven in het gebruik van je nline diensten, dan is een tl zals Ggle Analytics zeer handig (zie verder). In het vizier blijven Algemeen kan je stellen dat deze digitale kanalen zeker hun invled hebben p het gebruik en het imag van de rganisatie. Met de vervled aan infrmatie die tegenwrdig p ns af kmt, en de cncurrentie van andere vrijetijdsinvesteringen, is het immers belangrijk m in het vizier van de gebruiker te blijven. In mediatermen maakt men een nderscheid tussen push en pull : in het eerste geval wrdt de infrmatie naar de gebruiker gestuurd, in het tweede geval met de gebruiker zelf actief p zek naar het nieuws. Een klassieke website is een vrbeeld van een pull-medium: dr ernaar te surfen wrdt de inhud zichtbaar. Een elektrnische nieuwsbrief zit dan weer in het kamp van de push-media: nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, ntvangt hij/zij autmatisch het laatste nieuws van de zender in de mailbx. 7

8 De gemiddelde facebkgebruiker spendeert dagelijks 55 minuten p dit netwerk, wrdt iedere maand fan van twee nieuwe Facebkpagina s en schrijft maandelijks 25 reacties Brn: Facebk factbk by Mashable Pushmedia hebben als vrdeel dat ze de biblitheek, cultuur- f gemeenschapscentrum p bepaalde tijdstippen weer nder de aandacht kunnen brengen, k van wie ndertussen tijdelijk had afgehaakt. Mderne web 2.0 tls cmbineren meestal beide principes: als webtls zijn ze nline beschikbaar vr wie ernaar surft, maar daarnaast laten abnnementen zals RSS-feeds p blgs f like -functies p Facebk te m infrmatie tegestuurd te krijgen, naar een mailbx, een RSS-lezer f het nieuwsverzicht van een sciaal netwerk. Dat maakt hen interessante digitale cmmunicatiekanalen, waarvan we het effect niet mgen nderschatten. Een grt vrdeel van deze digitale kanalen is het gemak waarmee berichten erp verspreid kunnen wrden. Berichten in Facebk die een link f ft bevatten, kunnen via de knp delen snel vergenmen wrden dr andere rganisaties, maar k dr individuele gebruikers. Interessante twitterberichten wrden geretweet en kmen z nder de aandacht van vele twitteraars die anders misschien nit in cntact waren gekmen met de rganisatie. Deze zgenaamde virale marketing zrgt vr een ptentieel prmtiekanaal waarvan de invled zeker niet nderschat mag wrden. Naar een digitaal cmmunicatieplan Vaak wrdt de tijd die digitale media met zich meebrengen verschat. Eens je de tls nder de knie hebt, en er een gede taakverdeling bestaat binnen het team, dan valt het allemaal wel mee. Meestal met men tch al vr andere media teksten schrijven. Kleinere, spntane berichten, bv. p Facebk, zijn dan weer snel en eenvudig te plaatsen en duren nauwelijks enkele minuten. Bvendien kunnen berichten van de éne web 2.0-tl autmatisch drgestuurd wrden naar de andere. Een blgbericht kan na publicatie autmatisch 80% van je succes in scial media hangt af van het feit f je bedrijf er klaar vr is. Slechts 20% heeft te maken met de technlgie. Cl Willaerts verschijnen p een Facebkpagina, p Twitter, in een RSS-feed, enzvrt. Behed je er dus vr m dubbel werk te den, maar link de gebruikte media p een welverwgen manier met elkaar. Op die manier versterken de diverse kanalen elkaar k ng eens. Het valt echter niet te ntkennen dat de uitbuw van een degelijke digitale publiekswerking inderdaad wat tijd vraagt. Het is echter belangrijk m hier een pririteit van te maken, naast de andere taken van de publiekswerkers, en het niet af te den als iets bijkmend, nbelangrijks, vr in de dde mmenten van het jaar. Men kan het best enkele mmenten in de week (bv. een uurtje p maandag, wensdag en vrijdag) inplannen vr het 8

9 nderhuden van de digitale kanalen. Tijdens de andere mmenten van de week kan je materiaal verzamelen, zals blgberichten, nuttige websites, inf ver kmende activiteiten, maar spaar ze p vr de afgesprken mmenten. Op die manier zrg je er vr dat je niet cnstant afgeleid wrdt dr al deze media, dat je je vlle aandacht kan richten p de berichten, en dat er p regelmatige tijdstippen iets verschijnt i.p.v. 6 berichten na elkaar p maandagchtend. Bij snelle media zals Facebk f Twitter kan je daar uiteraard van afwijken en k p andere mmenten berichten plaatsen, als het actualiteitsgehalte van de inhud daarm vraagt (bv. bij de uitreiking van de Nbelprijs vr literatuur). Heel wat bedrijven en rganisaties kantten zich tegen het gebruik van sciale media p de werkvler. Vele biblitheken, cultuurcentra en andere stadsdiensten wrden bij de uitbuw van een digitale publiekswerking dan k gecnfrnteerd met enige argwaan vanuit de stedelijke IT-dienst en/f de cmmunicatiedienst. Op bepaalde plaatsen hebben de medewerkers geen tegang tt Facebk, en meten berichten ndgedwngen na de diensturen gepst wrden. Op andere plaatsen wil de gemeente alle cmmunicatiekanalen cntrleren en meten de berichten, k de kleine faits-divers vr Facebk en Twitter, eerst langs de cmmunicatieverantwrdelijke. Sms wrdt zelfs een verbd pgelegd m een blg f Facebkpagina te creëren. Ongeveer de helft van de bedrijven is van mening dat sciale media niet thuishren p de werkvler. Ze sluiten dan k de tegang af tt sites zals Facebk en YuTube. [ ] Tch zijn er heel gede redenen m dit niet te den. J Caudrn Hier tegen pbksen lijkt vaak nbegnnen werk. Tch is dit geen verlren zaak, en kan er, mits wat verleg met de betrkken diensten, vaak wel veranderingen in gebracht wrden. Vaak kmt het verbd vrt uit bepaalde misvattingen en veel van de argumenten die hierbven reeds aan bd kwamen, zals nverschilligheid en een gebrekkige kennis van de mgelijkheden. Een drdacht cmmunicatieplan waarin deze tls een plaats krijgen, een vrstelling van de vrdelen, een verzicht van enkele gd practices van naburige gemeenten, het kan allemaal helpen m tijdens een vergadering met de ITen/f cmmunicatiedienst duidelijk te maken waarm men als biblitheek aanwezig met zijn p deze kanalen. Het is k belangrijk m te beseffen dat een verbd p sciale media tijdens de werkvler steeds meer een nbegnnen zaak lijkt. De sterke pkmst van smartphnes en tablets met 3G-verbinding zrgt ervr dat hun gebruikers p elk mment en vanp elke plaats tegang hebben tt Facebk, Twitter en welke andere tl dan k, ngeacht f de IT-dienst via het interne netwerk deze websites blkkeert f niet. J Caudrn benadrukt in zijn bek Haal meer uit sciale media k dat de grens tussen privé en werk steeds meer vervaagt: we werken steeds vaker k thuis f p het penbaar verver verder, waarm zuden we dan verbieden m tijdens de werkuren eens een privémail f een tweet de wereld in te sturen. 9

10 Met je het gebruik van sciale media p de werkvler verdedigen binnen de gemeente, ga dan p zek naar andere diensten (biblitheek, cultuurcentrum, jeugddienst, sprtdienst, ) met dezelfde cmmunicatienden. Samen sta je sterker en kan je een beter gevuld dssier vrleggen p een verleg. Schakel k functinarissen en diensthfden in die gewnnen zijn vr een digitale publiekswerking: met de cultuurbeleidscördinatr en de schepen van cultuur aan je kant wrdt de strijd misschien wat sneller beslecht. En vertuig hen dr hen te wijzen p hun eigen activiteiten: vaak zijn ze aanwezig p sciale netwerken, vele plitici hebben een eigen blg, enz. Het bewijst dat het publiek (waar zij deel van uitmaken) die kanalen gebruikt, en dat het dus een must is dat k de biblitheek, het cultuur- f gemeenschapscentrum daar deel kan van uitmaken. Vaak krijgen nze vertuigingen meer gewicht als we ze kunnen staven met getuigenissen van externen. Neem bv. cntact p met een naburige bib f cultuurcentrum die al een gedwerkende digitale publiekswerking heeft uitgebuwd, en ndig de betrkken medewerker(s) f zelfs de schepen uit p je verleg. Of maak handig gebruik van de rivaliteit tussen buurgemeenten, en laat bijvrbeeld weten dat de bib van gemeente X een Bib Web Award heeft gewnnen met hun blg. 10

11 Objectieven vr je digitale publiekswerking Op basis van de leerpunten uit het piltprject publiekswerking en via vrbeelden van succesvlle websites f blgs van cultuurcentra en biblitheken, hebben Bibnet en LOCUS 7 mgelijke bjectieven vr nline publiekswerking geselecteerd. Deze werden verwerkt in een checklist. Hiernder wrden de verschillende nderdelen van de checklist verduidelijkt en aangevuld met praktijkvrbeelden en tips. De checklist vind je k in beknpte versie, znder de uitgebreide verduidelijkingen, als bijlage bij deze inspiratiegids. Gebruik de checklist bij wijze van test m uw nline cmmunicatie nder de lep te nemen. Of gebruik de checklist als basis vr uw digitaal cmmunicatieplan. Onderstaande bjectieven zijn gradueel gerangschikt: van gemakkelijk naar meilijk, van algemene basisvrwaarden vr nline cmmunicatie tt een echte nline cultuurbeleving. Je kan met andere wrden juw nline cmmunicatie gradueel pbuwen: vr de gebruiker die zich nline infrmeert ver het culturele aanbd (bjectieven 1-3), vr de gebruiker die nline cultuurprducten verwerft (bjectieven 4-6) en vr de gebruiker die nline cultuur beleeft (bjectief 7). Vlgende bjectieven kmen aan bd: 1. Efficiënt nline vindbaar zijn 2. Infrmeren ver aanbd en diensten 3. Identiteit uitdragen 4. In dialg gaan met het publiek 5. Online diensten ptimaliseren 6. Delgrepgericht cmmuniceren 7. Online cultuurbeleving ndersteunen 1. Efficiënt nline vindbaar zijn He vindbaar ben je nline? Vermits gebruikers in Vlaanderen bijna uitsluitend gebruik maken van Ggle als zekmachine, is het uiterst belangrijk m zichtbaar te zijn in de zekresultaten. Uit nderzek van zektermen blijkt dat veel mensen Ggle gebruiken als makkelijke weg naar een website, in plaats van het intypen van het webadres. Het gebruik van zekmachines kan dan k meer dan 70% van de bezeken p je site f blg verklaren, en is dus zeer belangrijk. Onze site is makkelijk te vinden in Ggle. Bij een zekactie vind je snel de hfdpagina. Bij zekacties vind je makkelijk de relevante pagina s terug: Openingsuren/cntactgegevens Catalgus (bij biblitheken) Prgramma (bij cultuur- en gemeenschapscentra) Zaalverhuur (bij cultuur- en gemeenschapscentra) 11

12 Een pagina p een gemeentesite, een nline catalgus f een nline agenda van de activiteiten, zijn p zich geen garanties vr een kwaliteitsvlle digitale aanwezigheid. De zekresultaten die verschijnen wanneer je in Ggle zekt naar Biblitheek Gemeente X f Cultuurcentrum Gemeente Y zijn zeer divers. De zelf eens de test en zek via Ggle juw rganisatie p via de zekterm biblitheek/cultuurcentrum gemeente (bv. Biblitheek Aalst ). Welke links tnt Ggle, en vral, in welke vlgrde? Staan de relevante sites (eigen website, webpagina p gemeentesite, ) bvenaan, f wrden ze naar beneden gedrukt dr andere, minder relevante links? Stel dat je als gebruiker p zek bent naar infrmatie ver peningsuren f naar de prgrammatie, he snel km je dan p de relevante inf terecht? En is die verzichtelijk gepresenteerd en snel pvraagbaar, f met je driemaal drklikken vr je de gewenste gegevens kan bekijken? Een ged vrbeeld van he juw rganisatie ptimaal in beeld kmt via Ggle, is het CC van Leuven. De zekresultaten zijn gegrepeerd en je vindt snel inf ver prgramma en nline verkp Zek je dus p Cultuurcentrum Leuven, dan tnt Ggle zelfs een kaartje met de ligging van het CC. Deze resultaten hangen in sterke mate af van de pbuw van je website en het gebruik van sciale webtls, zals blgs en Ggle Maps. Je kan dit tt p zekere hgte ptimaliseren via SEO-principes, de zgenaamde Search Engine Optimalisatin. Mderne cntent management systemen en blgsftware zals Blgger en Wrdpress zrgen al zelf vr een ptimale vindbaarheid in Ggle. Het belangrijkste element is echter het gebruik van één eenduidig webadres (zie hiernder). Afbeelding 1 Resultaten in Ggle bij zekpdracht CC Leuven 12

13 We hebben een duidelijke en herkenbare URL (webadres). Deze kan k ffline gebruikt wrden (bv. p een flder f affiche) Het is aan te raden één webpagina, bv. deze p de gemeentesite, te gebruiken als hfdpagina, en van daaruit naar alle andere webaanwezigheden, zals de catalgus, blg f Facebkpagina te linken. Op die manier heb je één centrale webplaats van waaruit je publiek alle andere inf en diensten kan ntdekken, en wrdt ze beter geïndexeerd dr Ggle. Zrg er zeker vr dat het webadres van deze webpagina duidelijk, beknpt en herkenbaar is, zdat ze k gemakkelijk gedeeld kan wrden, zwel nline als ffline. Een erg lang en ingewikkeld webadres is bv. nbruikbaar vr affiches f flyers. Bekijk samen met de IT-dienst de mgelijkheid m een alternatief adres f alias in te veren, bv. van de vrm Het is niet vldende m iets te creëren, tekmstige gebruikers meten k weten dat het bestaat. J Caudrn Op andere relevante websites wrdt k gelinkt naar nze URL: Gemeentelijke website Sites van lkale partners: schlen, cultuurcentrum, biblitheek, verenigingen, senirenraad,.. Bvenlkale sites: UitinVlaanderen, Biblitheek.be, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Sciale netwerksites, vral Facebk. Zrg ervr dat juw website en andere nline tls vldende gekend zijn bij je delpubliek en zelfs ruimer, bij ptentiële nieuwe gebruikers. Vraag aan andere gemeentediensten, zals de jeugddienst f sprtdienst, m p hun sites en binnen hun sciale netwerken te linken naar juw website. Vraag aan verenigingen uit de gemeente m een banner te plaatsen p hun website f blg. Bied schlen een mdule aan die ze in hun elektrnische leermgeving f p hun intranet kunnen plaatsen, met inf ver de bib en/f een zekptie vr de catalgus. Zrg er k vr dat de biblitheek aanwezig is p bvenlkale websites: ver je activiteiten te aan de Uitdatabank van UitinVlaanderen, registreer je blg p Biblitheek.be, Onze website f blg is makkelijk aanpasbaar zdat infrmatie steeds actueel is. Quasi elke gemeente heeft wel een eigen website, waarp de biblitheek,het cultuur- f gemeenschapscentrum één f meerdere deelpagina s mag vullen. De mvangrijkheid van de infrmatie, de lk & feel en het gemak waarmee die kan aangepast wrden verschilt echter van gemeente tt gemeente. Is juw rganisatie makkelijk vindbaar p de gemeentesite en is juw inf ng actueel? Kan je je ei kwijt p de gemeentesite f wrdt de inf die je graag zu delen met je publiek beperkt dr huisstijl- en wrkflwafspraken? Kan je alles wat je wil delen (actuele berichten, ft s, themalijsten, ) daarp plaatsen f zijn er beperkingen? Kan je structuur aanbrengen en subpagina s maken, f krijg je slechts één pagina ter beschikking? Wie kan de inf aanpassen en he vlt lpt dat? 13

14 Vaak is de gemeentesite eerder geschikt vr algemene en eerder statische infrmatie. Naast de link naar de nline kalender f catalgus kan je de inf p de gemeentesite verder aanvullen via één f meerdere bijkmende digitale kanalen, zals een blg f een Facebkpagina. Deze media bieden meestal meer flexibiliteit en zijn sneller en eenvudiger actueel te huden dan de eerder lgge systemen waarp gemeentewebsites gebuwd zijn. De meest gebruikte blgsftware, zals Blgger en Wrdpress, laten zelfs te m je blg z p te buwen dat het vrmelijke verschil met een echte website miniem wrdt. Afbeelding 2 Blg van Biblitheek Wijnegem In nze rganisatie is iemand verantwrdelijk vr het actueel huden van de site/blg. Wanneer er gekzen wrdt m een digitale publiekswerking uit te buwen en één f meerdere nline kanalen te gebruiken, dan is het belangrijk dat er taken wrden gedefinieerd die dr bepaalde medewerkers wrden uitgeverd. Een Facebkpagina creëren, maar niemand echt de pdracht geven m p bepaalde tijdstippen berichten te psten, f een Deliciusaccunt maken dat vrijblijvend gebruikt wrdt m nuttige websites met het publiek te delen, heeft meestal weinig effect. 14

15 Ga je er vr, zit dan rnd tafel, maak een taakverdeling p. Ok wie geen schrijftalent heeft f de tls ng niet nder de knie heeft, kan tch een bijdrage leveren: interessante nderwerpen signaleren, een leuke ft maken, een leestip geven, Zrg ervr dat niet één persn zwel de ideeën met bijeensprkkelen, de berichten schrijven en ze psten, maar maak er een teamwerk van. Spreek k een timing af. Een levende blg telt tch best minstens één bericht per week, vr een Facebkpagina mag dat ritme zeker hger liggen. Idealiter ga je zelfs verder dan het luter afspreken van verantwrdelijkheden, maar wrdt er een digitaal cmmunicatieplan pgesteld. J Caudrn geeft in zijn bek Haal meer uit sciale media enkele stappen aan die een ged scial mediabeleid met vlgen, en die eigenlijk gelden vr alle digitale media. Hij start met de declick -fase, waarin jezelf, je cllega s en het beleid zich bewust wrden van het belang van een digitale publiekswerking. Vervlgens kan je best luisteren en leren : wil je bv. een Facebkpagina starten, maak dan zelf een accunt p Facebk en pref de sfeer p dat platfrm, wrd fan van pagina s van andere biblitheken en centra en kijk he zij cmmuniceren en interageren met hun publiek. Denk vervlgens na ver je delen m.b.t. het gekzen digitale medium, en he deze passen binnen de pdracht van juw rganisatie. Bepaal z je digitale strategie. Op basis hiervan kan je dan de geschikte kanalen gaan kiezen, en verantwrdelijkheden verdelen. Dan pas kan je echt aan de slag. Vergeet tensltte niet m regelmatig je nline activiteiten te meten en te evalueren, en vral, m je publiek te engageren : sta pen vr hun suggesties, bemerkingen en eventuele kritiek, en creëer een pen cmmunicatiekanaal. 2. Infrmeren ver aanbd en diensten Onze blg/site heeft een duidelijke navigatie en indeling. Van p de hfdpagina is vlgende infrmatie met minimaal 1 klik te vinden: Openingsuren/cntactgegevens Prgramma en prijzen (cultuurcentra) Zeken in de catalgus, liefst met zekbx (biblitheken) Infrmatie ver reserveren en verlengen (biblitheken) Infrmatie ver prijzen en betes (biblitheken) Infrmatie ver aankp tickets en reservaties (cultuurcentra) Infrmatie ver zaalverhuur, materiaal Infrmatie ver specifieke diensten,.a. Aanbd vr delgrepen (schlen, seniren, regelmatige gebruikers,..) Prmtiecampagnes. Je website kan dan ng alle mgelijke nuttige inf vr je publiek bevatten, als er geen duidelijke structuur is kan het lang duren vr men de ndige inf terugvindt. Sms wrdt alle inf p één, vaak lange, pagina geplaatst, maar meestal wrden de gegevens pgedeeld in subpagina s. Overdrijf daar niet meer, en stp belangrijke inf (zals peningsuren, catalgus, zaalverhuur, 15

16 prgramma) niet te ver weg, maar zrg dat ze p de hfdpagina meteen zichtbaar f met één muisklik bereikbaar zijn vr de gebruiker. De infrmatie wrdt niet enkel p nze blg/site aangebden, maar k via: E-zine Gemeentelijke website Facebk Lkale nieuwskanalen (bv. Editiepajt.be) Vul je eigen website f blg zeker aan met andere mgelijke nline kanalen, van de bib f het centrum zelf f van andere gemeentediensten f bevriende rganisaties. Vergeet daarbij zeker het belang van lkale nieuwskanalen niet, zals streekversies van dagbladen, weekbladen en reginale zenders. Gebruik je diverse nline kanalen naast elkaar, zals een blg, Facebk en/f Twitter, maak het jezelf dan gemakkelijk en zrg ervr dat de inhuden van de éne tl autmatisch vergezet wrden naar de andere. Z kan je berichten van en naar Facebk f Twitter sturen. Meestal staat de blg centraal in dit verhaal: de meer uitgebreide blgberichten wrden autmatisch pgehaald en getnd p de Facebkpagina, en binnen dat kanaal aangevuld met krtere berichten, ft s van sfeermmenten, vragen,... Op je blg kan je dan weer via zgenaamde widgets nieuwe inhuden van andere sciale tls tnen, bv. de laatst pgeladen ft s uit Flickr, de laatste berichten uit Facebk f een auteur in de kijker via de auteurspagina s. Op die manier kan je snel verschillende kanalen stfferen znder telkens alles te meten kpiëren, en kan je elk medium ptimaal gebruiken. 3. Identiteit uitdragen Onze site/blg heeft een duidelijk lg. De vrmgeving sluit daar bij aan. Cultuur- en gemeenschapscentra centra beschikken vaak ver een eigen specifieke huisstijl, wees truw aan je stijl en zrg dat je nline cmmunicatie daar naadls p aansluit. Biblitheken maken uiteraard gebruik van de huisstijl van de Vlaamse penbare biblitheken. Het biblg kan tt p zekere hgte aangepast wrden aan de eigen kleuren en mag gevuld wrden met een afbeelding. Meer infrmatie is te vinden in de huisstijlgids. Vrbeelden van bewerkte biblg s vind je p de Ftbib-pagina in Flickr. Afbeelding 3 Biblg We maken veel gebruik van beeldmateriaal p de blg/site. Beeldmateriaal verrijkt je nline kanalen. Let wel p met ft s waarp mensen staan, en hu steeds rekening met de regels van het prtretrecht, zeker bij afbeeldingen van kinderen. 16

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info

Raak niet verstrikt in het web. e e. o l. weerbaar.info l WeesWebWijs Raak niet verstrikt in het web. e f e e G ge Internet is een prachtig medium. Je kunt veel plezier beleven aan het spelen van spelletjes, bekijken van filmpjes en chatten met vrienden. Ok

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA Online cmmunicatie Scial Media hebben een belangrijke plek in de cmmunicatie ingenmen. Het is een serieus te nemen cmmunicatiemiddel gewrden. Dat dit

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Opstarten met UiTPAS

Opstarten met UiTPAS Opstarten met UiTPAS Inhud Aanmaak UiTid... 2 Activiteit in UiTdatabank inveren... 3 Kansentarief ingeven en punten sparen... 7 De terugbetaling... 9 Cntact... 9 Aanmaak UiTid Om tegang te krijgen tt de

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

15 december 2014, nr. 16

15 december 2014, nr. 16 15 december 2014, nr. 16 1. Ondertussen in het prvinciehuis 2. De Aquabrwser en Mijn biblitheek in beweging 3. Naar krtere wrkflws in Aleph! 4. Van BIOS2 naar BIOS3: de wijzigingen p een rijtje 5. Cata/strfe:

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

Van stip naar stap naar stip

Van stip naar stap naar stip Van stip naar stap naar stip Vr startende trainers 1-1 Inhud 1. Telichting... Fut! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Teamvrming... 2-3 3. Omgeving... 3-3 4. Weet wat je wil: he ziet de stip eruit?... 4-3

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Tips voor opbouw standjes: Het verleidelijke standje

Tips voor opbouw standjes: Het verleidelijke standje Tips vr pbuw standjes: Het verleidelijke standje Verenigingen wrden vaak uitgendigd m hun werking vr te stellen p beurzen, markten en andere publieke activiteiten. Vaak gaan milieu- en natuurverenigingen

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie