Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra"

Transcriptie

1 Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra

2 Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België

3 Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals het is digitaal!... 5 Alles wrdt digitaal... 5 Onbekend is nbemind... 6 In het vizier blijven... 7 Naar een digitaal cmmunicatieplan... 8 Objectieven vr je digitale publiekswerking Efficiënt nline vindbaar zijn Infrmeren ver aanbd en diensten Identiteit uitdragen In dialg gaan met het publiek Online diensten ptimaliseren Delgrepgericht cmmuniceren Online cultuurbeleving ndersteunen Meten is weten Het gebruik van je site/blg He vinden bezekers je site/blg? Waar kmen ze vandaan? Rapprtage Cnclusie Bibligrafie

4 Vrwrd Wie vandaag de dag met publiek werkt, kan niet m het wereldwijde web heen. Mensen zeken hun infrmatie steeds meer nline, leggen cntacten via sciale netwerksites en verwachten dat k van de aanbieders. Znder klanten, geen bib! z staat het in de 7 uitdagingen vr de lkale biblitheek. Ok vr cultuur- en gemeenschapscentra gaat die vlieger p. De klant is een tref die je met blijven uitspelen, waar je vrtdurend mee in dialg met gaan, met wie je een duurzame relatie met uitbuwen. Znder truwe en tevreden klanten wrdt de biblitheek een magazijn, een archief f een afhaallket. Het centrum wrdt een mie lege zaal, een architecturaal hgstandje waar de warmte van een publiek in ntbreekt. Wie nzichtbaar is p het net, bestaat vr een grt deel van het publiek niet en verliest z stap vr stap haar meerwaarde bij heel wat mensen. Uit het g, uit het hart... Maar zu die nieuwe gebruiker de biblitheek ng wel ndig hebben? Ok in een digitale wereld hebben mensen nd aan een leidraad, een gids, een betruwbaar riëntatiepunt in een steeds greiende en rijkere cllectie. Een deel van het publiek heeft k bijkmend nd aan hulp en begeleiding. Een rl die de biblitheek fysiek en digitaal kan en met waarmaken. En heeft de nieuwe klant van het cultuur- f gemeenschapscentrum niet evenzeer recht p cultuur, p wervende en inspirerende prmtie p zijn maat? Tijd vr digitale publiekswerking dus. Die kan je p zich uiteraard niet ls zien van publiekswerking tut curt. Een hele gede service bieden in de fysieke wereld en klanten vrtdurend aan je binden, maar nline afwezig zijn, verzwakt je publiekswerking. En mgekeerd geldt hetzelfde: een aantrekkelijke website f interactieve blg verliest veel van zijn waarde en effect als ze ls van een glbale marketingstrategie gebruikt wrden en dus niet wrden ingezet m een bepaald del f een bepaald publiek te bereiken. Deze inspiratiegids wil je stap vr stap helpen m de relatie die je pbuwt met je publiek k p het digitale vlak waar te maken. 4

5 Het leven zals het is digitaal! Daar zijn waar je publiek is! Het is één van de mtt s van digitale publiekswerking. Als gebruikers steeds meer nline infrmatie zeken via Ggle, dan meten we ervr zrgen dat de biblitheek f het cultuurcentrum prminent aanwezig is in de zekresultaten. Niet enkel jngeren, maar k steeds meer vlwassenen, brengen een aanzienlijk deel van hun vrije tijd dr p sciale platfrmen zals Facebk. Het ligt vr de hand dat we deze interactieve tls meten aangrijpen als verlengstuk van nze fysieke cmmunicatie- en publiekskanalen. Het 23dingen-prgramma heeft de vrbije jaren hnderden Vlaamse biblitheekmedewerkers laten kennismaken met de mgelijkheden van web 2.0 en de vrdelen ervan vr de uitwerking van een digitale publiekswerking. In de praktijk echter blijkt dat de implementatie van deze tls niet altijd even vlt verlpt als men zu wensen. Talrijke drempels werpen zich p wanneer men de bevindingen in de praktijk wil zetten. Bvendien hebben we vaak te kampen met allerlei vrrdelen tegenver digitale aspecten van nze werking en het belang daarvan. Daarm geven we graag enkele aandachtspunten mee die het belang van een degelijke digitale publiekswerking in de verf zetten. Alles wrdt digitaal Digitaal is het nieuwe nrmaal, z mschrijft Peter Hinssen de huidige (r)evlutie in zijn gelijknamig bek. Vr de meesten nder ns, die zich ng een tijd znder een pc, gsm f draadls internet herinneren, vraagt dat enige aanpassing. Maar de zgenaamde digital natives, zij die als het ware gebren werden met de digitale technlgie, kijken raar p bij het gebruik van termen zals digitaal fttestel : dat bijveglijk naamwrd is daar tch vlkmen verbdig. Vaak is men zich niet bewust van de impact van de digitale ntwikkelingen, f interesseert men er zich niet vr. De biblitheek en het cultuur- f gemeenschapscentrum bereiken tch al jaren hun publiek via klassieke kanalen zals affiches, flyers en andere gedrukte materialen. Bvendien staat er (minimale) infrmatie p de gemeentelijke website, en er is een nline prgramma f catalgus, dus we zijn tch nline! Waarm dan ng inzetten p extra kanalen? Daar liggen we echt niet van wakker, laat ns gewn verder den zals we nu bezig zijn, dat lpt tch ged. Of niet? Vandaag is digitaal niet langer een bijkmstigheid, maar een fundamenteel nderdeel van een ttale marketingstrategie. Cl Willaerts Niet inzetten p digitale publiekswerking betekent dan k dat je een zeer grt ptentieel publiek links laat liggen. Cmbineer dat met de laatste cijfers uit de Participatiesurvey: cultuurparticipatie stijgt glbaal genmen, maar niet in de biblitheek, die terrein verliest. Daarenbven blijkt de ngelijkheid steeds meer te te nemen: vral krtgeschlden en uders met jnge kinderen haken af. 5

6 Onverschilligheid is de eerste belangrijke drempel vr de uitbuw van een gede digitale publiekswerking. De feiten en cijfers die in deze inspiratiegids wrden vrgesteld, geven nchtans aan he belangrijk digitale kanalen in nze infrmatiemaatschappij kunnen zijn. De grtste fut die we kunnen maken is het ptentieel van het Internet ntkennen. Het is de grtste marktplaats ter wereld, met miljenen klanten. Ons huidige en ptentiële publiek, jng en ud, zit steeds meer nline, wat het internet maakt tt een niet te verwaarlzen plek, waar de biblitheek k aanwezig met zijn. Vandaag starten we een tijdperk waarin digitaal als adjectief bijna nuttels gewrden is. Vandaag is analg speciaal. Peter Hinssen Onbekend is nbemind Er bestaan heel wat vrrdelen ver nieuwe digitale media, zals Facebk en Twitter. Nchtans merken we dat deze web 2.0-kanalen wereldwijd steeds vaker een belangrijke rl spelen in nze cmmunicatie. Denk maar aan de kracht van Twitter tijdens de Arabische revlutie, de impact van de tweet van minister Van Quickenbrne ver de val van de regering f de manier waarp Obama gebruik maakte van sciale netwerken zals Facebk. Heel wat bedrijven en ander rganisaties hebben reeds de kracht van Facebk en andere sciale media ntdekt. Wie de meite det m deze media echt te leren kennen, merkt snel dat ze een enrm ptentieel met zich meedragen. Ze zijn gratis, eenvudig m aan te leren, gebruiksvriendelijk, interactief en bieden een welkme aanvulling bij traditinele cmmunicatiekanalen zals websites f mails. En het zijn net deze platfrmen waarp een grt deel van nze gebruikers bijna dagelijks verteven. Zlang men de tls zelf niet heeft uitgeprbeerd, is het meilijk m in te schatten welke mgelijkheden ze bieden, welke tijdsinvestering ze vergen, he ze succesvl kunnen ingezet wrden. Het ideale vertrekpunt is dat je in 23 stappen wegwijs maakt in de wndere wereld van het sciale web. Bij elk ding wrdt meteen de link gelegd naar wat je er mee kan in de eigen rganisatie. Je vindt er k gede praktijkvrbeelden, die je meteen inspiratie kunnen geven m er zelf mee aan de slag te gaan. Op die manier wrden de tls wat tastbaarder, en minder afschrikwekkend. Specifiek vr Facebk schreef Bibnet k een aparte inspiratiegids, met heel wat tips en praktijkvrbeelden. Biblitheken die tch ng vragen hebben ver dit sciale netwerk f een andere nline kanaal, kunnen terecht in de grep 23 Dingen p Kenniskantr. Start niet te ambitieus, maar kies bewust vr een experiment met één bepaalde tl en hu een cncreet del vr gen. Denk na ver de sterkten en zwakten van je huidige publiekswerking en cmmunicatie, en pas deze webtl in het beleidsplan in. Op deze manier kan je kleine successen beken, en geleidelijk aan de weerstand tegen deze nieuwe technlgieën drbreken. Maak k gebruik van de kennis en vaardigheden van cllega s en maak van hen digitale vrtrekkers! Misschien nderhudt medewerker A al de Facebkpagina van een sprtclub, heeft medewerker B een persnlijke blg, f kent digitale ftgrafie en Flickr vr medewerker C geen geheimen meer. Betrek hen zeker bij het experiment en prmveer hen tt e- ambassadeurs van de bib f het centrum. 6

7 Men zegt wel eens dat netwerken zals Twitter en Facebk mmenteel wel succes hebben, maar dat ze binnenkrt ver hun hgtepunt heen zullen zijn. Tch is het z dat de algemene principes van deze en andere web 2.0 applicaties het internet grndig veranderd hebben, en dat zal ngetwijfeld z blijven, f de gebruikers nu binnen 5 jaar ng massaal p Facebk zitten f de verstap hebben gemaakt naar Ggle+ f ng een ander sciaal netwerk. En waar bepaalde tls inderdaad een grte aanhang hebben bij jngeren, kan men dat tch niet veralgemenen. Netlg heeft in Vlaanderen een eerder jng publiek (-16), terwijl een tl als Twitter tch eerder vlwassenen bereikt. Op Facebk wrden de leeftijdscategrieën k steeds diverser: de tijd dat enkel studenten hierp actief waren is al een tijdje vrbij. Uiteraard heeft elke tl zijn aanhang, en zal je niet iedereen kunnen bereiken via hetzelfde kanaal, maar dat is met analge media k het geval. Het is daarm belangrijk m na te denken wie je precies wil bereiken: mik je bijvrbeeld p kinderen, dan is Twitter (p dit mment) een verkeerde keuze! Niemand kan vrspellen in welke richting sciale media zich zullen ntwikkelen. Er is geen garantie dat merken zals Facebk en Twitter binnen enkele jaren ng zullen bestaan. Anderzijds lijdt het vr mij weinig twijfel dat er met deze sites een tendens in gang gezet is die niet meer zal verdwijnen. J Caudrn Let erp dat je de nieuwe media niet mwille van de technlgie zelf gaat gebruiken. Een Facebkpagina creëren gewn mdat dat hip is, maar er verder weinig mee den, is uiteraard niet de beste ptie. Denk na ver de delen en het publiek die je wil bereiken, en zet je tls strategisch in. Experimenteren met nieuwe media kan uiteraard interessant zijn, maar evalueer dan regelmatig je inspanningen, en check f je begde delen bereikt zijn. Dat kan je den via bevragingen, maar k dr statistieken te bekijken. De meeste webtls, zals Blgger en Facebk, bieden ruwe cijfers aan die je al een eerste beeld geven, maar wil je dieper graven in het gebruik van je nline diensten, dan is een tl zals Ggle Analytics zeer handig (zie verder). In het vizier blijven Algemeen kan je stellen dat deze digitale kanalen zeker hun invled hebben p het gebruik en het imag van de rganisatie. Met de vervled aan infrmatie die tegenwrdig p ns af kmt, en de cncurrentie van andere vrijetijdsinvesteringen, is het immers belangrijk m in het vizier van de gebruiker te blijven. In mediatermen maakt men een nderscheid tussen push en pull : in het eerste geval wrdt de infrmatie naar de gebruiker gestuurd, in het tweede geval met de gebruiker zelf actief p zek naar het nieuws. Een klassieke website is een vrbeeld van een pull-medium: dr ernaar te surfen wrdt de inhud zichtbaar. Een elektrnische nieuwsbrief zit dan weer in het kamp van de push-media: nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, ntvangt hij/zij autmatisch het laatste nieuws van de zender in de mailbx. 7

8 De gemiddelde facebkgebruiker spendeert dagelijks 55 minuten p dit netwerk, wrdt iedere maand fan van twee nieuwe Facebkpagina s en schrijft maandelijks 25 reacties Brn: Facebk factbk by Mashable Pushmedia hebben als vrdeel dat ze de biblitheek, cultuur- f gemeenschapscentrum p bepaalde tijdstippen weer nder de aandacht kunnen brengen, k van wie ndertussen tijdelijk had afgehaakt. Mderne web 2.0 tls cmbineren meestal beide principes: als webtls zijn ze nline beschikbaar vr wie ernaar surft, maar daarnaast laten abnnementen zals RSS-feeds p blgs f like -functies p Facebk te m infrmatie tegestuurd te krijgen, naar een mailbx, een RSS-lezer f het nieuwsverzicht van een sciaal netwerk. Dat maakt hen interessante digitale cmmunicatiekanalen, waarvan we het effect niet mgen nderschatten. Een grt vrdeel van deze digitale kanalen is het gemak waarmee berichten erp verspreid kunnen wrden. Berichten in Facebk die een link f ft bevatten, kunnen via de knp delen snel vergenmen wrden dr andere rganisaties, maar k dr individuele gebruikers. Interessante twitterberichten wrden geretweet en kmen z nder de aandacht van vele twitteraars die anders misschien nit in cntact waren gekmen met de rganisatie. Deze zgenaamde virale marketing zrgt vr een ptentieel prmtiekanaal waarvan de invled zeker niet nderschat mag wrden. Naar een digitaal cmmunicatieplan Vaak wrdt de tijd die digitale media met zich meebrengen verschat. Eens je de tls nder de knie hebt, en er een gede taakverdeling bestaat binnen het team, dan valt het allemaal wel mee. Meestal met men tch al vr andere media teksten schrijven. Kleinere, spntane berichten, bv. p Facebk, zijn dan weer snel en eenvudig te plaatsen en duren nauwelijks enkele minuten. Bvendien kunnen berichten van de éne web 2.0-tl autmatisch drgestuurd wrden naar de andere. Een blgbericht kan na publicatie autmatisch 80% van je succes in scial media hangt af van het feit f je bedrijf er klaar vr is. Slechts 20% heeft te maken met de technlgie. Cl Willaerts verschijnen p een Facebkpagina, p Twitter, in een RSS-feed, enzvrt. Behed je er dus vr m dubbel werk te den, maar link de gebruikte media p een welverwgen manier met elkaar. Op die manier versterken de diverse kanalen elkaar k ng eens. Het valt echter niet te ntkennen dat de uitbuw van een degelijke digitale publiekswerking inderdaad wat tijd vraagt. Het is echter belangrijk m hier een pririteit van te maken, naast de andere taken van de publiekswerkers, en het niet af te den als iets bijkmend, nbelangrijks, vr in de dde mmenten van het jaar. Men kan het best enkele mmenten in de week (bv. een uurtje p maandag, wensdag en vrijdag) inplannen vr het 8

9 nderhuden van de digitale kanalen. Tijdens de andere mmenten van de week kan je materiaal verzamelen, zals blgberichten, nuttige websites, inf ver kmende activiteiten, maar spaar ze p vr de afgesprken mmenten. Op die manier zrg je er vr dat je niet cnstant afgeleid wrdt dr al deze media, dat je je vlle aandacht kan richten p de berichten, en dat er p regelmatige tijdstippen iets verschijnt i.p.v. 6 berichten na elkaar p maandagchtend. Bij snelle media zals Facebk f Twitter kan je daar uiteraard van afwijken en k p andere mmenten berichten plaatsen, als het actualiteitsgehalte van de inhud daarm vraagt (bv. bij de uitreiking van de Nbelprijs vr literatuur). Heel wat bedrijven en rganisaties kantten zich tegen het gebruik van sciale media p de werkvler. Vele biblitheken, cultuurcentra en andere stadsdiensten wrden bij de uitbuw van een digitale publiekswerking dan k gecnfrnteerd met enige argwaan vanuit de stedelijke IT-dienst en/f de cmmunicatiedienst. Op bepaalde plaatsen hebben de medewerkers geen tegang tt Facebk, en meten berichten ndgedwngen na de diensturen gepst wrden. Op andere plaatsen wil de gemeente alle cmmunicatiekanalen cntrleren en meten de berichten, k de kleine faits-divers vr Facebk en Twitter, eerst langs de cmmunicatieverantwrdelijke. Sms wrdt zelfs een verbd pgelegd m een blg f Facebkpagina te creëren. Ongeveer de helft van de bedrijven is van mening dat sciale media niet thuishren p de werkvler. Ze sluiten dan k de tegang af tt sites zals Facebk en YuTube. [ ] Tch zijn er heel gede redenen m dit niet te den. J Caudrn Hier tegen pbksen lijkt vaak nbegnnen werk. Tch is dit geen verlren zaak, en kan er, mits wat verleg met de betrkken diensten, vaak wel veranderingen in gebracht wrden. Vaak kmt het verbd vrt uit bepaalde misvattingen en veel van de argumenten die hierbven reeds aan bd kwamen, zals nverschilligheid en een gebrekkige kennis van de mgelijkheden. Een drdacht cmmunicatieplan waarin deze tls een plaats krijgen, een vrstelling van de vrdelen, een verzicht van enkele gd practices van naburige gemeenten, het kan allemaal helpen m tijdens een vergadering met de ITen/f cmmunicatiedienst duidelijk te maken waarm men als biblitheek aanwezig met zijn p deze kanalen. Het is k belangrijk m te beseffen dat een verbd p sciale media tijdens de werkvler steeds meer een nbegnnen zaak lijkt. De sterke pkmst van smartphnes en tablets met 3G-verbinding zrgt ervr dat hun gebruikers p elk mment en vanp elke plaats tegang hebben tt Facebk, Twitter en welke andere tl dan k, ngeacht f de IT-dienst via het interne netwerk deze websites blkkeert f niet. J Caudrn benadrukt in zijn bek Haal meer uit sciale media k dat de grens tussen privé en werk steeds meer vervaagt: we werken steeds vaker k thuis f p het penbaar verver verder, waarm zuden we dan verbieden m tijdens de werkuren eens een privémail f een tweet de wereld in te sturen. 9

10 Met je het gebruik van sciale media p de werkvler verdedigen binnen de gemeente, ga dan p zek naar andere diensten (biblitheek, cultuurcentrum, jeugddienst, sprtdienst, ) met dezelfde cmmunicatienden. Samen sta je sterker en kan je een beter gevuld dssier vrleggen p een verleg. Schakel k functinarissen en diensthfden in die gewnnen zijn vr een digitale publiekswerking: met de cultuurbeleidscördinatr en de schepen van cultuur aan je kant wrdt de strijd misschien wat sneller beslecht. En vertuig hen dr hen te wijzen p hun eigen activiteiten: vaak zijn ze aanwezig p sciale netwerken, vele plitici hebben een eigen blg, enz. Het bewijst dat het publiek (waar zij deel van uitmaken) die kanalen gebruikt, en dat het dus een must is dat k de biblitheek, het cultuur- f gemeenschapscentrum daar deel kan van uitmaken. Vaak krijgen nze vertuigingen meer gewicht als we ze kunnen staven met getuigenissen van externen. Neem bv. cntact p met een naburige bib f cultuurcentrum die al een gedwerkende digitale publiekswerking heeft uitgebuwd, en ndig de betrkken medewerker(s) f zelfs de schepen uit p je verleg. Of maak handig gebruik van de rivaliteit tussen buurgemeenten, en laat bijvrbeeld weten dat de bib van gemeente X een Bib Web Award heeft gewnnen met hun blg. 10

11 Objectieven vr je digitale publiekswerking Op basis van de leerpunten uit het piltprject publiekswerking en via vrbeelden van succesvlle websites f blgs van cultuurcentra en biblitheken, hebben Bibnet en LOCUS 7 mgelijke bjectieven vr nline publiekswerking geselecteerd. Deze werden verwerkt in een checklist. Hiernder wrden de verschillende nderdelen van de checklist verduidelijkt en aangevuld met praktijkvrbeelden en tips. De checklist vind je k in beknpte versie, znder de uitgebreide verduidelijkingen, als bijlage bij deze inspiratiegids. Gebruik de checklist bij wijze van test m uw nline cmmunicatie nder de lep te nemen. Of gebruik de checklist als basis vr uw digitaal cmmunicatieplan. Onderstaande bjectieven zijn gradueel gerangschikt: van gemakkelijk naar meilijk, van algemene basisvrwaarden vr nline cmmunicatie tt een echte nline cultuurbeleving. Je kan met andere wrden juw nline cmmunicatie gradueel pbuwen: vr de gebruiker die zich nline infrmeert ver het culturele aanbd (bjectieven 1-3), vr de gebruiker die nline cultuurprducten verwerft (bjectieven 4-6) en vr de gebruiker die nline cultuur beleeft (bjectief 7). Vlgende bjectieven kmen aan bd: 1. Efficiënt nline vindbaar zijn 2. Infrmeren ver aanbd en diensten 3. Identiteit uitdragen 4. In dialg gaan met het publiek 5. Online diensten ptimaliseren 6. Delgrepgericht cmmuniceren 7. Online cultuurbeleving ndersteunen 1. Efficiënt nline vindbaar zijn He vindbaar ben je nline? Vermits gebruikers in Vlaanderen bijna uitsluitend gebruik maken van Ggle als zekmachine, is het uiterst belangrijk m zichtbaar te zijn in de zekresultaten. Uit nderzek van zektermen blijkt dat veel mensen Ggle gebruiken als makkelijke weg naar een website, in plaats van het intypen van het webadres. Het gebruik van zekmachines kan dan k meer dan 70% van de bezeken p je site f blg verklaren, en is dus zeer belangrijk. Onze site is makkelijk te vinden in Ggle. Bij een zekactie vind je snel de hfdpagina. Bij zekacties vind je makkelijk de relevante pagina s terug: Openingsuren/cntactgegevens Catalgus (bij biblitheken) Prgramma (bij cultuur- en gemeenschapscentra) Zaalverhuur (bij cultuur- en gemeenschapscentra) 11

12 Een pagina p een gemeentesite, een nline catalgus f een nline agenda van de activiteiten, zijn p zich geen garanties vr een kwaliteitsvlle digitale aanwezigheid. De zekresultaten die verschijnen wanneer je in Ggle zekt naar Biblitheek Gemeente X f Cultuurcentrum Gemeente Y zijn zeer divers. De zelf eens de test en zek via Ggle juw rganisatie p via de zekterm biblitheek/cultuurcentrum gemeente (bv. Biblitheek Aalst ). Welke links tnt Ggle, en vral, in welke vlgrde? Staan de relevante sites (eigen website, webpagina p gemeentesite, ) bvenaan, f wrden ze naar beneden gedrukt dr andere, minder relevante links? Stel dat je als gebruiker p zek bent naar infrmatie ver peningsuren f naar de prgrammatie, he snel km je dan p de relevante inf terecht? En is die verzichtelijk gepresenteerd en snel pvraagbaar, f met je driemaal drklikken vr je de gewenste gegevens kan bekijken? Een ged vrbeeld van he juw rganisatie ptimaal in beeld kmt via Ggle, is het CC van Leuven. De zekresultaten zijn gegrepeerd en je vindt snel inf ver prgramma en nline verkp Zek je dus p Cultuurcentrum Leuven, dan tnt Ggle zelfs een kaartje met de ligging van het CC. Deze resultaten hangen in sterke mate af van de pbuw van je website en het gebruik van sciale webtls, zals blgs en Ggle Maps. Je kan dit tt p zekere hgte ptimaliseren via SEO-principes, de zgenaamde Search Engine Optimalisatin. Mderne cntent management systemen en blgsftware zals Blgger en Wrdpress zrgen al zelf vr een ptimale vindbaarheid in Ggle. Het belangrijkste element is echter het gebruik van één eenduidig webadres (zie hiernder). Afbeelding 1 Resultaten in Ggle bij zekpdracht CC Leuven 12

13 We hebben een duidelijke en herkenbare URL (webadres). Deze kan k ffline gebruikt wrden (bv. p een flder f affiche) Het is aan te raden één webpagina, bv. deze p de gemeentesite, te gebruiken als hfdpagina, en van daaruit naar alle andere webaanwezigheden, zals de catalgus, blg f Facebkpagina te linken. Op die manier heb je één centrale webplaats van waaruit je publiek alle andere inf en diensten kan ntdekken, en wrdt ze beter geïndexeerd dr Ggle. Zrg er zeker vr dat het webadres van deze webpagina duidelijk, beknpt en herkenbaar is, zdat ze k gemakkelijk gedeeld kan wrden, zwel nline als ffline. Een erg lang en ingewikkeld webadres is bv. nbruikbaar vr affiches f flyers. Bekijk samen met de IT-dienst de mgelijkheid m een alternatief adres f alias in te veren, bv. van de vrm Het is niet vldende m iets te creëren, tekmstige gebruikers meten k weten dat het bestaat. J Caudrn Op andere relevante websites wrdt k gelinkt naar nze URL: Gemeentelijke website Sites van lkale partners: schlen, cultuurcentrum, biblitheek, verenigingen, senirenraad,.. Bvenlkale sites: UitinVlaanderen, Biblitheek.be, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, Sciale netwerksites, vral Facebk. Zrg ervr dat juw website en andere nline tls vldende gekend zijn bij je delpubliek en zelfs ruimer, bij ptentiële nieuwe gebruikers. Vraag aan andere gemeentediensten, zals de jeugddienst f sprtdienst, m p hun sites en binnen hun sciale netwerken te linken naar juw website. Vraag aan verenigingen uit de gemeente m een banner te plaatsen p hun website f blg. Bied schlen een mdule aan die ze in hun elektrnische leermgeving f p hun intranet kunnen plaatsen, met inf ver de bib en/f een zekptie vr de catalgus. Zrg er k vr dat de biblitheek aanwezig is p bvenlkale websites: ver je activiteiten te aan de Uitdatabank van UitinVlaanderen, registreer je blg p Biblitheek.be, Onze website f blg is makkelijk aanpasbaar zdat infrmatie steeds actueel is. Quasi elke gemeente heeft wel een eigen website, waarp de biblitheek,het cultuur- f gemeenschapscentrum één f meerdere deelpagina s mag vullen. De mvangrijkheid van de infrmatie, de lk & feel en het gemak waarmee die kan aangepast wrden verschilt echter van gemeente tt gemeente. Is juw rganisatie makkelijk vindbaar p de gemeentesite en is juw inf ng actueel? Kan je je ei kwijt p de gemeentesite f wrdt de inf die je graag zu delen met je publiek beperkt dr huisstijl- en wrkflwafspraken? Kan je alles wat je wil delen (actuele berichten, ft s, themalijsten, ) daarp plaatsen f zijn er beperkingen? Kan je structuur aanbrengen en subpagina s maken, f krijg je slechts één pagina ter beschikking? Wie kan de inf aanpassen en he vlt lpt dat? 13

14 Vaak is de gemeentesite eerder geschikt vr algemene en eerder statische infrmatie. Naast de link naar de nline kalender f catalgus kan je de inf p de gemeentesite verder aanvullen via één f meerdere bijkmende digitale kanalen, zals een blg f een Facebkpagina. Deze media bieden meestal meer flexibiliteit en zijn sneller en eenvudiger actueel te huden dan de eerder lgge systemen waarp gemeentewebsites gebuwd zijn. De meest gebruikte blgsftware, zals Blgger en Wrdpress, laten zelfs te m je blg z p te buwen dat het vrmelijke verschil met een echte website miniem wrdt. Afbeelding 2 Blg van Biblitheek Wijnegem In nze rganisatie is iemand verantwrdelijk vr het actueel huden van de site/blg. Wanneer er gekzen wrdt m een digitale publiekswerking uit te buwen en één f meerdere nline kanalen te gebruiken, dan is het belangrijk dat er taken wrden gedefinieerd die dr bepaalde medewerkers wrden uitgeverd. Een Facebkpagina creëren, maar niemand echt de pdracht geven m p bepaalde tijdstippen berichten te psten, f een Deliciusaccunt maken dat vrijblijvend gebruikt wrdt m nuttige websites met het publiek te delen, heeft meestal weinig effect. 14

15 Ga je er vr, zit dan rnd tafel, maak een taakverdeling p. Ok wie geen schrijftalent heeft f de tls ng niet nder de knie heeft, kan tch een bijdrage leveren: interessante nderwerpen signaleren, een leuke ft maken, een leestip geven, Zrg ervr dat niet één persn zwel de ideeën met bijeensprkkelen, de berichten schrijven en ze psten, maar maak er een teamwerk van. Spreek k een timing af. Een levende blg telt tch best minstens één bericht per week, vr een Facebkpagina mag dat ritme zeker hger liggen. Idealiter ga je zelfs verder dan het luter afspreken van verantwrdelijkheden, maar wrdt er een digitaal cmmunicatieplan pgesteld. J Caudrn geeft in zijn bek Haal meer uit sciale media enkele stappen aan die een ged scial mediabeleid met vlgen, en die eigenlijk gelden vr alle digitale media. Hij start met de declick -fase, waarin jezelf, je cllega s en het beleid zich bewust wrden van het belang van een digitale publiekswerking. Vervlgens kan je best luisteren en leren : wil je bv. een Facebkpagina starten, maak dan zelf een accunt p Facebk en pref de sfeer p dat platfrm, wrd fan van pagina s van andere biblitheken en centra en kijk he zij cmmuniceren en interageren met hun publiek. Denk vervlgens na ver je delen m.b.t. het gekzen digitale medium, en he deze passen binnen de pdracht van juw rganisatie. Bepaal z je digitale strategie. Op basis hiervan kan je dan de geschikte kanalen gaan kiezen, en verantwrdelijkheden verdelen. Dan pas kan je echt aan de slag. Vergeet tensltte niet m regelmatig je nline activiteiten te meten en te evalueren, en vral, m je publiek te engageren : sta pen vr hun suggesties, bemerkingen en eventuele kritiek, en creëer een pen cmmunicatiekanaal. 2. Infrmeren ver aanbd en diensten Onze blg/site heeft een duidelijke navigatie en indeling. Van p de hfdpagina is vlgende infrmatie met minimaal 1 klik te vinden: Openingsuren/cntactgegevens Prgramma en prijzen (cultuurcentra) Zeken in de catalgus, liefst met zekbx (biblitheken) Infrmatie ver reserveren en verlengen (biblitheken) Infrmatie ver prijzen en betes (biblitheken) Infrmatie ver aankp tickets en reservaties (cultuurcentra) Infrmatie ver zaalverhuur, materiaal Infrmatie ver specifieke diensten,.a. Aanbd vr delgrepen (schlen, seniren, regelmatige gebruikers,..) Prmtiecampagnes. Je website kan dan ng alle mgelijke nuttige inf vr je publiek bevatten, als er geen duidelijke structuur is kan het lang duren vr men de ndige inf terugvindt. Sms wrdt alle inf p één, vaak lange, pagina geplaatst, maar meestal wrden de gegevens pgedeeld in subpagina s. Overdrijf daar niet meer, en stp belangrijke inf (zals peningsuren, catalgus, zaalverhuur, 15

16 prgramma) niet te ver weg, maar zrg dat ze p de hfdpagina meteen zichtbaar f met één muisklik bereikbaar zijn vr de gebruiker. De infrmatie wrdt niet enkel p nze blg/site aangebden, maar k via: E-zine Gemeentelijke website Facebk Lkale nieuwskanalen (bv. Editiepajt.be) Vul je eigen website f blg zeker aan met andere mgelijke nline kanalen, van de bib f het centrum zelf f van andere gemeentediensten f bevriende rganisaties. Vergeet daarbij zeker het belang van lkale nieuwskanalen niet, zals streekversies van dagbladen, weekbladen en reginale zenders. Gebruik je diverse nline kanalen naast elkaar, zals een blg, Facebk en/f Twitter, maak het jezelf dan gemakkelijk en zrg ervr dat de inhuden van de éne tl autmatisch vergezet wrden naar de andere. Z kan je berichten van en naar Facebk f Twitter sturen. Meestal staat de blg centraal in dit verhaal: de meer uitgebreide blgberichten wrden autmatisch pgehaald en getnd p de Facebkpagina, en binnen dat kanaal aangevuld met krtere berichten, ft s van sfeermmenten, vragen,... Op je blg kan je dan weer via zgenaamde widgets nieuwe inhuden van andere sciale tls tnen, bv. de laatst pgeladen ft s uit Flickr, de laatste berichten uit Facebk f een auteur in de kijker via de auteurspagina s. Op die manier kan je snel verschillende kanalen stfferen znder telkens alles te meten kpiëren, en kan je elk medium ptimaal gebruiken. 3. Identiteit uitdragen Onze site/blg heeft een duidelijk lg. De vrmgeving sluit daar bij aan. Cultuur- en gemeenschapscentra centra beschikken vaak ver een eigen specifieke huisstijl, wees truw aan je stijl en zrg dat je nline cmmunicatie daar naadls p aansluit. Biblitheken maken uiteraard gebruik van de huisstijl van de Vlaamse penbare biblitheken. Het biblg kan tt p zekere hgte aangepast wrden aan de eigen kleuren en mag gevuld wrden met een afbeelding. Meer infrmatie is te vinden in de huisstijlgids. Vrbeelden van bewerkte biblg s vind je p de Ftbib-pagina in Flickr. Afbeelding 3 Biblg We maken veel gebruik van beeldmateriaal p de blg/site. Beeldmateriaal verrijkt je nline kanalen. Let wel p met ft s waarp mensen staan, en hu steeds rekening met de regels van het prtretrecht, zeker bij afbeeldingen van kinderen. 16

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie