Uitgevoerde onderzoeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgevoerde onderzoeken"

Transcriptie

1 Uitgevoerde Samenvattingen Alexander de Vries, Projectleider Marcel Ludema, Lector Logistics

2 Inhoudsopgave

3 bedrijfs Bouw logistiek met een groene rand Barend de Wit Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./P.Viseé HR/J.P.M. Bisschop IBB Logistiek en Technische Vervoerskunde Afbouwfase; Bouwlogistiek; Binnenstedelijk; Logistiekmodel; Bouw logistiek centrum Interne Logistiek op Hoog niveau van Marinus Meinster! Resultaten vervolg Er is geen opslag op de bouwplaats, in afbouwfase veel transportbewegingen, in een drukke stad (Utrecht) en daardoor vertraging van de aanvoer en vervuiling van de omgeving Vervuiling van de stad en kostenverhoging van het bouwproces Aanbeveling voor het verbeteren logistieke keten tot aan de bouwplaats, opslag zo dicht mogelijk bij bouwplaats en goed informatiesysteem. Hierdoor uitstoot beperken en? Door het gebruik van interview, workshop en observatie ter plaatse vraag beantwoord. De huidige situatie, gewenste situatie, de besparingen, risico s. Beschrijving van de huidige situatie (diverse indicatoren) en de gewenste situatie a.d.h. logistiek concept. Ook duurzaamheid en risico s zijn beschreven, een Ontwikkeling Bouw Logistiek Model (BLM) en meetbaar maken van duurzaamheid van het bouwtransport. In dit rapport is de onderbouwing onvoldoende, de ideeën zijn wel het waard. Het BLM verder ontwikkelen en theoretisch en empirische onderbouwen!

4 bedrijfs Transport naar bouwplaats verbeteren (beladingsgraad) door samenwerken/ Het verbeteren van de beladingsgraad El Sayed Yusuf Aboutalaal EVO/ Laurie d Hont HR, project Logistiek in de Bouw/ Alexander de Vries&Roel Holdermans IBB Logistiek en Economie Bouwplaatstransport; Beladingsgraad; Communicatie; Consolidatie? De beladingsgraad van het transport naar de bouwplaats is laag (35-40%). Veroorzaakt door gebrekkige communicatie en samenwerking en standaardisatie. Consolidatie is te laag, daardoor veel onnodige voertuigkilometers per product Is niet beschreven. (Te duur, vertraging, overlast,.???) Te lage Resultaten vervolg consolidatie? Explorerend kwalitatief, een survey, met interview dataverzamelingsmethode met bouwgerelateerde bedrijven, van aannemers, toeleveranciers, transporteurs en producten. Eerst stap is huidige situatie van de verpakking, de samenwerking en de communicatie. Daarna advies om beladingsgraad te verbeteren Alleen beschrijving (interview) van huidige situatie van de verpakkingseenheden, communicatie, relatie en samenwerking vanuit de vier bouwpartners (aannemer/transporteur/toeleveranciers/producten). Alles in kleine aantallen, dus moeilijk te generaliseren, geeft wel een beeld en aanknopingen voor verder. De vergelijking is onvoldoende en ook de aanbevelingen missen onderbouwing. Het standaardiseren van verpakking is niet haalbaar is niet overtuigend aangetoond! Het is een onderwerp dat nader vraagt. Het geeft aan dat er verschillen zijn in belangen, behoeften en afspraken die een efficiënt transport in de weg staan. In de brainstormsessie afgesproken om de belangen, behoeften en afspraken af te stemmen van vraag en aanbod van de transport naar de bouwplaats te standaardiseren. Hiervoor het zogenaamde Bouwticket gebruiken. In nader de kansen en de beperkingen van het Bouwticket vaststellen. Standaardiseren van verpakking?

5 bedrijfs Transport van, naar en op de bouwplaats zelf doen of uitbesteden, centraal of decentraal/ Interne Logistiek op Hoog niveau Marinus Meinster Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./ P. Visseé HR/H. Bisschop IBB Logistiek Technische Vervoerskunde Logistiekcentrum; Hoogbouw; Intern logistiekproces;afbouwfase Bouw logistiek met een groene rand van Barend de Wit Resultaten vervolg Er is te beperkte ruimte voor opslag en weinig transport mogelijkheden waardoor de bevoorrading stagneert Het creert overlast voor omgeving (verkeer, veiligheid) en zorgt de omgeving voor hinder naar het bouwverkeer (vertraging). De bouwweg moet gedeeld worden met andere project en is smaller dan gepland. Zorgt voor hinder in aan- en afvoer naar de bouwplaats en daarmee voor het bouwproces. Hoe kan het interne logistiek proces ingericht worden op de bouwplaats waardoor het bouwproces efficiënt en duurzaam gewerkt kan worden? Een voorstel van procesverbetering met indicatoren om de verbetering meetbaar te maken. Literatuur studie en interview van medewerkers binnen Heijmans om de huidige situatie vastleggen t.a.v. proces (goederen, retour- en afvalstroom en knelpunten) en een gewenste situatie te formuleren (doelstelling, indicatoren en procesverbetering). Beschrijven van de huidige situatie (goederen, retour, afval en knelpunten). De gewenste situatie (nw logistiek concept) is ook beschreven in doelstelling, grondvorm, besturingsysteem, informatiesysteem, organisatie, KPI s, risico s, financieel vanuit de literatuur en gebaseerd op de huidige situatie. De oplossing is een oa in te schakelen voor het logistiek proces, gekoppeld aan een logistiek centrum. Beperking tijdens het t.a.v. beschikbare gegevens, afwachtende houding daardoor het niet overtuigend bewezen. De financiële onderbouwing (hele rapport) is hierdoor onvoldoende en erg gericht op de kosten, de baten zijn geschat en onvoldoende/niet onderbouwd. De voorgestelde verbetering verdienen nader om deze theoretisch te onderbouwen, vooral financieel. Ook de mogelijkheid om een implementatie traject te monitoren om het theoretisch proces te testen.

6 bedrijfs Knelpunten bouwproces/ Optimalisatie van het bouwlogistieke proces Hanno van der Wilt Heddes Bouw & Ontwikkeling P. Beemster Hogeschool Rotterdam A.M.R. de Vries Logistiek en Economie, stage Bouwlogistieke processen; quotes; samenwerking; toeleveranciers; opbouw transportkosten Eindrapport randvoorwaarden voor het implementeren van een transportcoördinator, Sven van der Voorn Heddes heeft onvoldoende inzicht in de eigen logistieke processen en die van de toeleveranciers en onderaannemers. Het is daarom onduidelijk in hoeverre het eigen personeel invloed kan uitoefenen op het verloop van de processen. Heddes realiseert zich dat er inefficienties zijn in de goederenbewegingen op en rondom de bouwplaats. Het is niet duidelijk of een inefficientie die optreedt een teken is van een structureel knelpunt of een eenmalig is. Inefficente processen leiden tot hoge (-re) operationele kosten en langere doorlooptijden. Aan de hand van interviews wordt middels het logistiek concept het bouwproces van goederen van vier referentie bouwprojecten beschreven. Resultaten - Bruikbare externe interviews - Illustraties per fase in het bouwproces op basis van de referentieprojecten - Illustraties per fase in het bouwproces op basis van interviews, los van de referentieprojecten - Inzicht in bepaling transportkosten in tarieven toeleveranciers (6-15% van de inkoopprijs; extra tarief voor niet overeengekomen deelleveringen) - Overzicht van knelpunten op basis van de interviews vervolg - Opbouw transportkosten in (inkoop) prijs - Inkoopcontracten en bepaling afleverhoeveelheden en transportkosten aandeel in inkoopprijs - Soorten van samenwerking. Hoe toeleveranciers en onderaannemers nog voor aanbesteding betrekken

7 bedrijfs Productcategorieën/ Eindrapport randvooraarden voor het implementeren van een transportcoördinator Sven van der Voorn Heddes Bouw & Ontwikkeling P. Beemster Hogeschool Rotterdam A.M.R. de Vries Logistiek en Economie, stage Transportcoördinator; distributiestructuren; besturing; logistiek concept; productcategorieën; zware prefab; lichte prefab; betonmortel; bulkartikelen Optimalisatie van het bouwlogistieke proces, Hanno van der Wilt In een eerder is een aanname gemaakt, dat 85% van het retourtransport per jaar leeg gereden wordt. Dit is kilometer en kost per jaar. Het voorgaande was gericht op het optimaliseren van de transportplanning door middel van een transportcoördinator, waar door het aantal lege kilometers afneemt. Het voorstel was nog niet in detail uitgewerkt, het mist nog een aantal voorwaarden om het toepasbaar te maken. De kosten van het leeg rijden door de leveranciers worden direct of indirect door berekend aan Heddes, waardoor voor Heddes het aandeel transportkosten in de huidige inkoopprijzen hoog is. Door vier productcategorieën, namelijk zware prefab, lichte prefab, betonmortel en bulkartikelen te beschrijven middels het logistiek concept wordt inzicht gegeven in de verschillende logistieke processen van de productcategorieën. Op basis hiervan worden mogelijkheden, kosten en baten voor het toepassen van de transportcoördinator beschreven. Resultaten - Indeling naar de vier belangrijkste en meest afwijkende productgroepen en een (summiere) beschrijving van de processen rondom deze productgroepen. - Basisidee voor het toepassen van een transportcoördinator voor anlevering van goederen op de bouwplaats - Summiere beschrijving processen bij toepassen logistiek coördinator vervolg - (logistieke) KPI s in de bouw - best passende distributiestructuren bouwmaterialen (voorraadhoudend, transportefficiency, handlingminimalisatie) - Randvoorwaarden logistiek coördinator

8 bedrijfs Besparing op transport in de bouw/ Hoe kunnen we in de bouw zowel financieel als ook op het milieu besparen op het transport Matthew Ketel en Marten Verhaar Gebr Verschoor en Gebr de Langen Hogeschool Rotterdam Trans Urban/ Alexander de Vries Bouwkunde Transport; Bouwplaats; Groot onderhoud; inventarisatie Geen Resultaten vervolg De transporten worden veelal door leveranciers en onderaannemers zelf georganiseerd en niet onderling afgestemd. De hoofdaannemer versterkt de opdracht aan iedereen individueel en denkt niet na over afstemmingen onderling. Er zijn mogelijk besparingen mogelijk in de onderlinge afstemming dit is belangrijk zeker in tijden van crisis. Een analyse van de huidige situatie van twee vergelijkbare projecten bij verschillende aannemers en wat zijn de verbetering t.a.v. het transport van en naar de bouwplaats. De marges van de bouwbedrijven, leveranciers en onderaannemers staan onder druk. De maatschappij vraagt om duurzaam gebruik van onze grondstoffen, middelen. Hierdoor ook bouwbedrijven gedwongen om mee te doen of definitief af te haken. Een beschrijving opstellen van de onderzochte projecten. Een inventarisatie van de aan- en afvoer op de bouwplaatsen gemaakt, hierbij ook in kaart gebracht welke leveranciers/onderaannemers aan de bouwplaats leveren en hoe zij dat doen. Hoe is hier in de werkvoorbereiding van het project rekening meegehouden. Op basis van de analyse van de informatie komen tot aanbevelingen om het transport te verbeteren. Een schema met daarin de activiteiten op de bouwplaats, in dit geval voor projecten die groot onderhoud uitvoeren. Aan deze activiteiten zijn de gevolgen voor het transport van en naar de bouwplaats beschreven. Waarna per activiteit een advies wordt gegeven. Dit is allemaal erg summier en niet doordacht. De inventarisatie is wel bruikbaar, maar de adviezen en analyse is veel te ondoordacht! Dit is erg specifiek voor groot onderhoud, uitbreiding wenselijk naar andere projecten. Hiervoor eerst een goede manier van analyseren opstellen. Dit is nog onvoldoende uitgewerkt in dit. Dus hoe kun je het transport van en naar de bouwplaats goed in kaart brengen.

9 bedrijfs Bouwteam Huis van Portaal/ Suzanne Hegeman en Tomas Guit VBK groep Hoorn/ Van Emmerik Hogeschool Rotterdam/ Alexander de Vries en Jaap van der Weide Bouwkunde Contractvormen: Bouwteam: Traditioneel; Voordelen; Nadelen Onderzoek contractvormen Jan Pieter van den Dool Resultaten vervolg VBK doet mee aan het SIA Raak en is begonnen aan een project waarin ontwerp en uitvoering parallel lopen. De opdrachtgever heeft de wens om dit in BIM en met LEAN uit te voeren. Daarbij is de ontwikkel en bouwtijd erg krap. Dit vraagt om een speciale afwijkende aanpak. De samenwerkingsvorm Bouwteam+ monitoren om de leerpunten vast te leggen en de successen een volgende keer te kunnen gebruiken Dat er niet op een traditionele manier ontwikkeld en uitgevoerd kan worden. De fases van ontwikkelen en bouwen moeten samen lopen om de einddatum te halen. Hierdoor een samenwerkingsvormen kiezen die een oplossing mogelijk maakt. De gekozen samenwerkingsvorm Bouwteam+ vergelijken met de theorie en de traditionele manier van samenwerken. Dit wordt gedaan door de theorie vanuit de literatuur te beschrijven en de werkelijk door twee projecten te monitoren. Het monitoren wordt gedaan door observaties en enquêtes. Vooral het Bouwteam wordt intensief geobserveerd door het bijwonen van vergaderingen, het analyseren van correspondentie et cetera. De nadruk ligt op het samenwerken en communicatie. Een goede inventarisatie van de theorie over de traditionele en bouwteam samenwerkingsvormen. Een duidelijke inventarisatie van de voor en nadelen van deze contractvormen. Daarnaast een overzicht van de praktijk gebaseerd op de twee projecten van VBK van de contractvormen traditioneel en bouwteam. Ook deze zijn vergelijken met de theorie en levert voor- en nadelen op die ondersteunt worden door de theorie. Ook zijn er aanbeveling aan VBK om een Bouwteam+ samenwerking een volgende keer weer succesvol te laten zijn. Hiervoor de voor- nadelen, maar ook de risico en kansen inzichtelijk gemaakt. De bevindingen breder toetsen en ook uitvoeren op andere contractvormen. Hiervoor eerst een gedegen literatuurstudie uitvoeren. Daarna de praktijk toetsen dmv enquêtes en ook observaties.

10 bedrijfs Keuzemodel aan- en afvoer bouwmaterialen / Eindrapportage PIproject Robbert Clerx, Salih Dural, Gerwin de Jong, Maik den Ouden, Remy van der Voort Connekt / Coen Faber Hogeschool Rotterdam / Alexander de Vries Logistiek Keuzemodel Resultaten vervolg Geen inzicht in duurzaamheid transportstromen en er is geen generiek keuzemodel. Opstellen van een generiek keuzemodel om bedrijven inzicht te geven in CO2 uitstoot vanuit een nulsituatie Blijvende onduidelijkheid in CO2 uitstoot vanuit een nulsituatie Modelvergelijking van JuBi, Heijmans en Gemeentewerken. Modelwerking en opbouw onderzocht door bedrijfsbezoek bij Gemeentewerken. Bouwen eigen model op basis van andere modellen. Eigen model met veel mogelijkheden: - Instellen van paramaters m.b.t. transport van goederen - Input van directe stroom goederen met gekoppelde output en resultaten - Input, output en resultaat van het proces in een situatie zonder en met DC - Totaal overzicht op basis van CO2 uitstoot Een model dat goed inzicht geeft in de verschillen in CO2 in verschillende situaties met eigen gegevens. Model mist weergave van kosten in verschillende situaties met specifieke gegevens. Ontwikkeling van model dat ook de kosten meeneemt is benodigd.

11 Pi Rapportage / Inventarisatie best practises bouwlogistiek Myron Feldmann, Vincent Stok, Bauke den Hartogh, Michel Berkelouw N.V.T. bedrijfs Hogeschool Rotterdam / Alexander de Vries Logistiek en Economie (2) en Bouwkunde (2) Best practises, BLC, grachttransport, voorkeursnet, bundelen, outsourcen, Afbouwbox, pendeldienst, ontkoppelen Resultaten vervolg Geen kennis van huidige best practises in bouwlogistiek Inventariseren best practises ten einde een rapport te maken waarin bedrijven deze best practises kunnen opzoeken en meten met eigen methoden Het wiel moet steeds opnieuw worden uitgevonden op het gebied van bouwlogistieke practises Inventarisatie door interviews, best practises uit interviews gehaald en uitgewerkt naar categorie: duurzaam, kostenbesparend, efficiënte samenwerking, tijdbesparend. Meerdere best practises: - Vracht door gracht (Mokum Mariteam) - Pendeldienst personeel (Gemeente Amsterdam) - Ontkoppelen binnenstedelijk transport (TLN/GOVERA) - Voorkeursnet bouwverkeer in de stad (GOVERA) - Bundelen in consolidatiecentrum (JuBi B.V.) - Innovatief bouwen (Strukton) - Outsourcen bouwlogistiek activiteiten (Strukton) - Afbouwbox (Brink Transport) Potentiële bes practises: - Building Information Modeling Uitgebreide toetsing best practises door vergelijking met huidige situatie

12 bedrijfs Binnenstedelijke Bouwlogistiek van de Amstel Campus in Amsterdam / Het optimaliseren van bouwlogistiek van binnenstedelijke bouwprojecten Thiemo Boender Combex Transportbedrijf BV / Freerk Lautenbag Hogeschool Rotterdam / Alexander de Vries Logistiek en Economie Logistieke inrichting bouwplaats, Logistiek concept, HUB, JIT, logistiek dienstverlener Interne logistiek op hoog niveau van Marinus Meinster en Logistiek met een groene rand van Barend de Wit Resultaten vervolg Logistiek in bouwsector is niet geoptimaliseerd en loopt daarmee achter op andere sectoren. Het geven van aanbevelingen voor het optimaliseren van bouwlogistieke processen op binnenstedelijke bouwproject op het gebied van effectiviteit, efficiency en duurzaamheid. Processen die niet effectief, niet efficient en niet duurzaam zijn op binnenstedelijke bouwprojecten Inventariseren van logistieke aspecten bouwplaats, huidige situatie in kaart brengen d.m.v. logistiek concept, knelpunten en mogelijkheden benoemen, oplossingen formuleren, oplossing kiezen en toelichten. BLC is goed bruikbaar en zorgt voor reductie van 1,9% op transportkosten in ruwbouwfase. In afbouwfase grote reductie verwacht. Pilot project uitvoeren met gebruik BLC Onderzoek naar verdeling van verantwoordelijkheden en kosten bij gebruik BLC

13 bedrijfs Bouw & Transport / Een model voor transportbewegingen in de bouwsector M. van Loon Heddes Bouw & Ontwikkeling / P. Beemster Hogeschool van Amsterdam / A. van den Berg-Jacobs Bedrijfswiskunde Transportbewegingen, Excel-model, Statistische voorspelling, kengetallen bouwmaterialen Resultaten vervolg Gebrekkig inzicht in bouwtransporten m.b.t. gemaakte kilometers en kosten Ontwikkelen van een berekeningsmodule in Excel waarmee bouwtransporten in kaart kunnen worden gebracht om zo inzicht te verkrijgen in verdere mogelijkheden tot optimalisatie binnen transporten in de bouw Gebrek aan inzicht in mogelijke optimalisaties m.b.t. bouwtransporten D.m.v. interviews en deskresearch van huidige situatie, dataverzameling uit administratie, maken van een voorspellingsmodel met Excel VBA en creëren van statistische vergelijkingen met Mann-Whitney U-toets en SPSS Model geeft weergave van de te verwachte vervoersbewegingen in km, getoetst met de realiteit komt de voorspeling 4 van de 6 keer uit (67%). Tweede functie kan bijhouden transporten zijn door handmatige invoer Derde functie is berekenen van transportkosten en/of milieu belastingen Model schiet tekort in welke optimalisaties er mogelijk zijn met deze gegevens Verder naar: - kengetallen voor meer dan 9 onderzochte producten - opsplitsing van model in transportkosten en milieubelasting - mogelijke optimalisatie door gebruik van dit model

14 bedrijfs De logistieke kostenverdeling binnen de bouw / De allocatie van kostenreductie binnen de bouwketen bij het gebruik van een logistiek hub. S.A.J.P. Derikx N.V.T. TU Delft / P.W.G. Bots Faculteit Techniek, Bestuur en Management Logistieke HUB, logistieke kosten, binnenstedelijk bouwen, Excelmodel, kostenreductie, Resultaten Onduidelijkheid in logistieke kostenverdeling Inzicht verschaffen in logistieke kostenverdeling in huidige en alternatieve situatie ten einde duidelijk te krijgen welke besparingen er te behalen zijn Geen aantoonbare bewijs om de keuze te motiveren voor een alternatieve logistieke methode Conceptualiseren, specificeren, verifiëren en valideren, Uitvoering en resultaten Bouwlogistiek model dat d.m.v. input gegevens uit Bouwplanning, Bouwopgave, Voertuiggegevens, kosten per km, afstand logistieke hub tot snelweg en locatie bouwproject resultaten genereert m.b.t. beladingsgraad, kosten per actor, totale kosten en totaal afgelegde afstand (allen met en zonder logistieke hub). Logistiek model bevat veel assumpties, belangrijkste daarvan: - Personeelsstromen buiten beschouwing - Kilometers over snelweg buiten beschouwing - Synergie effect niet meegenomen (1 vrachtwagen doet 1 project aan) - Op- en overslagkosten buiten beschouwing - Afname faalkosten niet meegenomen - Fouten zijn uitgesloten (geen naleveringen) - Kostenbesparing door tijdsreductie niet meegerekend vervolg Model kan basis indicatie aangeven voor besparing in kilometers en kosten per actor en in totaal voor vervoer vanaf snelweg. Maar schiet tekort in berekenen besparing op faalkosten, transport op snelweg, personeelsstromen en opslagkosten Onderzoek naar: - besparingen op faalkosten bij gebruik logistiek hulp - besparingen op transport voor personeel - extra kosten voor betalen opslag bij HUB

15 bedrijfs Het bouwbedrijf en de duurzaamheid van succes/afstudeerscriptie waalbouw Rick Mulder Waal Bouw Vlaardingen/Dhr. J. (Joris) Raaijmaakers Hogeschool Rotterdam/Dhr. C.E. (Charles) Dezentjé Vastgoed & Makelaardij Keteninnovatie, bouwproces, communicatie, ketensamenwerking, faalkosten, preffered suppliers, risicoparticipatie, Resultaten Door instorten van de huizen- en nieuwbouwprojectenmarkt merken bouwbedrijven een omslag in verandering van gedrag. Deze verandering van gedrag, van aanbod- naar een vraag gestuurde markt, moet worden opgepakt worden door de keten. In kaart brengen van ontwikkeling van de klantvraag de komende jaren Teruglopende winstgevendheid en werkvoorraden Externe omgevingsanalyse bestaande uit: literatuur, van publicaties en artikelen en het houden van interviews. Interne analyse bestaande uit: strategie, visie en doelstelling analyse van Waal Bouw. Comperatieve Analyse waarin literatuur wordt vergeleken met de praktijk van Waal Bouw. Verbeterpotentieel zit in vermogen bouwbedrijven om te luisteren, kennis en ervaring te delen en mee te denken in kwaliteit en risico s. Ketenintegratie en innovatie moet in visie van opdrachtgevers starten aan achterkant bouwproces (bouwbedrijf en bouwpartners). vervolg Verandering van innovatie op product- en procesniveau naar systeeminnovatie en ketenintegratie zijn een zware opgave in huidige marktproblematiek Onderzoek naar ketenintegratie aan achterkant bouwproces; bij bouwbedrijven en toeleveranciers en onderaannemers.

16 bedrijfs Een beschrijving van aantal contractvormen in de B&U bouw met een keuzematrix/ Contractvormen voor- en nadelen Jan Pieter van de Dool De Vries & Verburg te Stolwijk/ N.v.t. Smart Solutions/Alexander de Vries IBB-Bouwkunde Contractvormen; B&U-bouw; Samenwerkingsvormen; In het afstuderen van afgelopen jaren zijn er minimaal 2 geweest over kiezen van een juist contract. (Paula Palstra en?&vanvoorden) Resultaten vervolg Wat is de huidige situatie van de organisatie/samenwerking/contractvormen in de B&U bouw. Het traditionele contract bestaat nog steeds, maar andere contractvormen zijn in opkomst. Wat zijn de andere contractvormen zijn, wat de voor- en nadelen t.o.v. het traditionele contract en hoe is de huidige praktijk? Hoe worden keuzes voor contractvormen gemaakt en op basis waarvan worden de keuzes gemaakt? Wat zijn de invloeden van de huidige innovatie ontwikkeling op het contracteren? Je kan dan denken aan BIM, duurzaamheid, Total Cost of Ownership (TCO), klant centraal, goedkoper&beter&sneller. Onbekend maakt onbemind, doen wat we altijd al gedaan hebben. Dus contract is geen bewuste keuze. De opdrachtgevers zijn onbewust onbekwaam! Beperkte literatuur studie voor de beschrijving van de contracten, enkele interviews binnen het bedrijf en een analyse van de werkwijze bij het bedrijf voor de huidige situatie. Een afstemming van contractvormen die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in elke fase van het project het beste resultaat oplevert. Een summiere omschrijving van de contractvormen met voor en nadelen en een huidige situatie beschrijving van dv&v. Het mist de onderbouwing van indicatoren die gebruikt zijn om contractvormen te beschrijven en huidige situatie. De situatie voor de bouwwereld in de breedte uitvoeren. Hierbij gebruik maken van de aanwezige literatuur en deze verdiepen en verbreden naar waarom kiezen en hoe kiezen? Welke innovatieve ontwikkeling van dit moment voor invloed gaan hebben of al hebben op de manier van samenwerken? (workshop onderwerp!)hierbij ook vast stellen welke indicatoren belangrijk/noodzakelijk zijn om de huidige situatie in kaart te brengen. Dit zou moeten leiden tot een beschrijving van de huidige situatie en een overzichtelijke vergelijking van de verschillende contracten en een tool die een keuze van een contract verantwoord!

17 bedrijfs Tellijst Verkeer/Keuzevak Logistiek in de Bouw Verschillende studenten keuzevak HR/Alexander de Vries HR-breed Verkeersstromen; Bouwgerelateerd; Rotterdam; aandeel bouwverkeer N.v.t. Geschat wordt dat ongeveer 1/3 e van het vrachtverkeer bouwgerelateerd is. De onderbouwing van dit ervaringsgetal mist. Hoe is de verdeling in Rotterdam? Er heerst een algemeen idee dat de meeste aanlevering aan de bouwplaats s ochtends vroeg is. Ook dit ervaringsgetal mist onderbouwing. Hoe is de verdeling gedurende de dag in Rotterdam? Resultaten Drukte, congestie, vervuiling, wachttijden, piekbelasting Doordat exacte cijfers missen kan weinig verteld worden over de huidige situatie. Hiermee is het ook lastig verbeterrichtingen aan te duiden. Studenten zijn in groepen (totaal 10) van (veelal) 4 studenten verkeerstellingen gaan houden op verschillende locaties in Rotterdam (belangrijkste toegangswegen) waar twee dingen zijn geïnventariseerd: - # busjes (wel/niet bouwgerelateerd/onbekend) - # vrachtwagen (wel/niet bouwgerelateerd/onbekend) Tellingen zijn verricht op meerdere dagen in verschillende tijdsvensters (7:00 10:00 uur; 10:00 13:00 uur; 13:00 16:00 uur; 16:00 19:00 uur) Hiermee is het verkeer op de belangrijke invalswegen van Rotterdam gedurende twee dagen geteld. Resultaten zijn opgenomen in Excel format en gecombineerd om een conclusie te vormen, om betrouwbaarheid te vergroten zijn er twee groepen per locatie aan de slag gegaan. Een globaal idee krijgen hoe de bouwgerelateerde verkeersstromenstromen in Rotterdam zich uiten Gemiddeld genomen over alle geïnventariseerde locaties beslaat bouwgerelateerd vervoer (vrachtwagens + busjes) tenminste 37% van het totale verkeer. Een grote groep voertuigen werd echter geteld als onbekend, wellicht ligt het percentage dus hoger. Bouwgerelateerd transport met busjes vindt voor 49% plaats tussen uur en uur en voor vrachtwagens 41% tussen uur en uur. Het overige bouwgerelateerde verkeer vindt redelijk gelijk verspreid over de dag plaats, met uitzondering van busjes waar nog 26% tussen uur en uur rijdt.

18 vervolg Deze resultaten bewijzen in deze beperkte steekproef dat de schatting van 1/3 bouwgerelateerd verkeer in Rotterdam klopt en dan het grootste gedeelte van dit vervoer plaatsvindt in het eerste tijdvak (tussen uur en uur). Om een betrouwbaar beeld te krijgen dienen de tellingen verder uitgebreid te worden door goed geïnstrueerde tellers.

19 bedrijfs Resultaten PI-P_bouw_en_afleverplanning/ Afstemming tussen bouw- en afleverplanning - Van bouwplaatsen in de binnenstad Jeffrey Verbeek, David van Rooden, Rob van der Loo, Sander Bolleboom, Anne Jan Eversdijk TLN Paul van der Linde HRO PI- project: Praktijk Integratie Project bouwplanning, afleverplanning, LEAN, waardeketen, bouwplanninglogistiek, bouwplaats afleveringen, interviews, Porter vijfkrachtenmodel, voor, aflevering op bouwplaatsen, leveranciers, (onder)aannemers, MRP- schema, just-in-time. Geen optimale afstemming tussen aflever- en de bouwplanning tussen verschillende betrokken partijen. Onnodige logistieke kosten(faalkosten), wachttijden, lage beladingsgraden. Onderzoek doen naar hoe op dit moment de afstemming tussen de bouw- en afleverplanning is van logistiek, handel en bouw. Er is gebruik gemaakt van de bevindingen uit het voor(literatuurstudie), door de conclusies hiervan te benoemen. Er is een procesanalyse en een concurrentieanalyse(vijfkrachtenmodel van Porter) gemaakt. Ook is er een MRP- schema gebruikt om de logistieke keten te analyseren op basis van antwoorden op het interview van zowel de bouw- als transportbedrijven. Veel praktijkinformatie uit de afgenomen interviews, waaronder problemen en oplossingen. Interviews zijn afgelegd met de volgende instellingen: Boele & Van Eesteren bv(bouw) Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC(Bouw) Waal Bouw(Bouw) Bouwcombinatie JuBi v.o.f. (Bouw) De Wilde(Bouw) Winder Limmen bv(transport) Combex bv(transport) Transportbedrijf SNEL(Transport) Nu Bouwen(Leverancier) Gerritse(Leverancier) vervolg Inzicht in het planningsproces van heel het logistieke proces. Krachtenanalyse(Porter) gemaakt van de logistieke keten. Economic tradeoff tussen DC en winst aflevering, Logistiek dienstverlener als overall procesbeheerder

20 bedrijfs Resultaten vervolg SCOR Eindrapportage VBK 1.0/Project Alexanderstraat Leiden Angela Boers, Gerwin de Jong, Bart van der Pijl, Meeuwis Veldhoen. VBK. Jos Kunst J.D. de Nijs Minor SCM SCOR- model, interviews, bouwbedrijf VBK, LEAN, registratie, meetpunten, procesmetingen, kwaliteitsnormen. Het is niet duidelijk of het SCOR- model toepasbaar is voor bouwlogistieke processen. Het inzichtelijk maken van de processen van VKB aan de hand van het SCOR- model en het opstellen van KPI s Inzicht in prestaties. Het doel is om de processen overzichtelijk in kaart te brengen voor VBK en op basis hiervan te komen tot een overzicht in de Supply Chain processen van VBK. Daarnaast worden er ook KPI s opgesteld, zodat er zichtbaarheid in de prestaties wordt gecreëerd. Deskresearch, bedrijfsbezoeken Alexanderstraat, interviews en vergaderingen met docent- s. Geregistreerde prestaties worden niet besproken. Het toepassen van LEAN heeft als resultaat een kostenefficiëntere afstemming van de processen. Interviews medewerkers VKB: Dhr. M. van Woerkom Dhr. R van Emmerik Dhr. D. Winkel Een beperking van het SCOR- model is dat de aanlevering van het materieel niet gemodelleerd kan worden, omdat het SCOR- model om voortbrengingsprocessen gaat.

21 bedrijfs Resultaten SCOR & WAAL Marten Griffioen, Wesley Maan, Tom van Stenis, Zekiye Yilmaz, Robin Zuidgeest Dhr. D. van Norel Dhr. A.M.R. de Vries Logistiek & Economie SCOR, Waal, bouwproject, leveranciers, Plan, Source, Make, Deliver, Return, KPI s, Best Practices, keten, bouwproject, processen. Het is niet duidelijk of het SCOR- model toepasbaar is voor bouwlogistieke processen. Het inzichtelijk maken van de processen van WAAL aan de hand van het SCOR- model. Vervolgens het aangeven van best practices. Het doel is om bouwlogistieke processen van Waal te beschrijven en op basis hiervan te komen tot inzicht in de Supply Chain processen van Waal. In het rapport verduidelijken de studenten aanleverprocessen aan de bouwplaats door te refereren aan een bouwproject, genaamd Nieuwe Buren. Het toetsen van de bedrijfsprocessen aan het SCOR- model. Gesprekken met toeleveranciers en met personeelsleden van WAAL. Gesprekken met toeleveranciers: - Dhr. S. Pieters van Glasdesign (Glas leverancier) - Dhr. C. Schiebaan van Spaansen (Casco producent en bouwer) - Dhr. D. de Leeuw van Kievit (Installateur) Gesprekken met WAAL: - Dhr. D. van Norel (Lean Manager) - Dhr. J. Raaijmaakers - Projectleider Modellering van het bouwprocessen volgens het SCOR- model. vervolg Het advies voor WAAL is om aan de huidige KPI s nog meer KPI s toe te voegen. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsprestaties beter kunnen worden gemeten en gecontroleerd. Beschreven Best Practices: het invoeren van een informatiesysteem, Lean en het rekening houden met duurzaamheid, belangrijk voor WAAL. Het herhalen van het mappen van bouwlogistieke processen middel het SCOR- model om een volledig beeld te krijgen van de logistieke processen.

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Stage effciente logistiek 1 afgerond - zeer bruikbare externe interviews - Opbouw

Nadere informatie

student Opdrachtgever soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek

student Opdrachtgever soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek student Opdrachtgever soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Hanno van der Wilt Heddes Stage effciente logistiek 1 afgerond

Nadere informatie

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Pla5orm Logis)ek in de Bouw Coen Faber Rijkswaterstaat Arjan Walinga Bouwend Nederland Dag van DUURZAAM GWW 10 juni 2013 Agenda Waarom is bouwlogistiek

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Bijeenkomst @ Stadregio, d.d. 30-10-2013 Marcel Ludema Lector Logistics Hogeschool Rotterdam RDM Sustainable Solutions Platform Logistiek in de Bouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Fotoverslag werkbezoek Logistiek in de Bouw, Londen 12 en 13 maart 2013

Fotoverslag werkbezoek Logistiek in de Bouw, Londen 12 en 13 maart 2013 Fotoverslag werkbezoek Logistiek in de Bouw, Londen 12 en 13 maart 2013 Samenstelling deelnemers: Opdrachtgever en overheden: RWS en Gemeentewerken Rotterdam Toeleveranciers: Rensa, Rotim Bouw Logistiek

Nadere informatie

Best Practices in Bouwlogistiek

Best Practices in Bouwlogistiek Best Practices in Bouwlogistiek Gebouwde Omgeving Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 infodesk@tno.nl Datum 14 oktober 2013

Nadere informatie

Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid

Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid Inhoud van het eindcolloquium Tijdsduur: 60 minuten waarvan 45 minuten presentatie Introductie - Inhoud van het eindcolloquium - Introductie afstudeerproject en gastbedrijf Problematiek - Probleemsignalering

Nadere informatie

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : 2010-17-19-M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT HOE LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT OP DE BOUWPLAATS KUNNEN VERHOGEN N i c k y S a r g e n t i n i Design & Construction Management Real Estate &

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase. Başak Karabulut

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase. Başak Karabulut BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Introductie Arnold Heertje Duurzaamheid is een kwalitatief hogwaardige ontwikkeling die meer is dan economische groei. Duurzaamheid

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

BOUWLOGISTIEKE HUB, ZIN OF ONZIN? A.M.R. de Vries, Hogeschool Rotterdam M.W. Ludema, Hogeschool Rotterdam / TU-Delft

BOUWLOGISTIEKE HUB, ZIN OF ONZIN? A.M.R. de Vries, Hogeschool Rotterdam M.W. Ludema, Hogeschool Rotterdam / TU-Delft BOUWLOGISTIEKE HUB, ZIN OF ONZIN? A.M.R. de Vries, Hogeschool Rotterdam M.W. Ludema, Hogeschool Rotterdam / TU-Delft Samenvatting Binnenstedelijk bouwen kenmerkt zich door traditioneel samenwerken met

Nadere informatie

Samen op weg naar een betere logistiek in de bouw. 100%load100%lean

Samen op weg naar een betere logistiek in de bouw. 100%load100%lean Samen op weg naar een betere logistiek in de bouw 100%load100%lean 100% load 100% lean Het project Tijdwinst Terugdringen faalkosten Efficiency Duurzaamheid Betere samenwerking Minder tijdverlies, minder

Nadere informatie

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number Graduation Document Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences General Information Student Number 4106105 Student Name Nicky Joy Sargentini E. nickysargentini@gmail.com T. 06 10 56 52

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT

BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT DE OMSTANDIGHEDEN VERANDEREN De druk voor de bouwsector om anders te gaan werken wordt groter. De bouw verschuift naar de binnensteden. Opdrachtgevers worden kritischer.

Nadere informatie

De waarde van ketensamenwerking

De waarde van ketensamenwerking De waarde van ketensamenwerking Resultaten empirisch onderzoek naar de relatie tussen de toepassing van ketensamenwerking en het (gelijktijdig) verlagen van (faal)kosten, het verhogen van de kwaliteit

Nadere informatie

Bouwlogistiek in de praktijk

Bouwlogistiek in de praktijk Bouwlogistiek in de praktijk 05-10-2017 Case I: HUDSON S BAY COMPANY 10 vestigingen door heel Nederland Binnenstedelijke bouwplaatsen Renovatie/Nieuwbouw 100.000 m² Shop in Shop Bouwtijd circa 5 maanden

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Vooronderzoek Bouwlogistiek gemeente Utrecht Resultaten en aanbevelingen vervolg

Vooronderzoek Bouwlogistiek gemeente Utrecht Resultaten en aanbevelingen vervolg Opbouw vooronderzoek Vooronderzoek Bouwlogistiek gemeente Utrecht Resultaten en aanbevelingen vervolg 1. De vraag vanuit programma Goederenvervoer: visie, doelen en beoogde resultaten, kernvragen vooronderzoek;

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

De waarde van (keten)samenwerking Op basis van de situatie in de woningbouwsector

De waarde van (keten)samenwerking Op basis van de situatie in de woningbouwsector De waarde van (keten)samenwerking Op basis van de situatie in de woningbouwsector dr.ing. Marcel Noordhuis Nyenrode Business Universiteit 30 juni 2016 Gedragsbeïnvloeding in afvalcampagnes AGENDA 1. (Keten)samenwerking

Nadere informatie

Positionering Ketensamenwerking

Positionering Ketensamenwerking Positionering Ketensamenwerking Hans Wamelink, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Real Estate & Housing 12-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Succesfactoren Ketensamenwerking

Nadere informatie

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Energie audit verslag

Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Energie audit verslag Projectdossier CO2: Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Energie audit verslag : Koninklijke Bammens B.V. Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V. Maarssen,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Co-creatie/Lean een cultuuromslag

Co-creatie/Lean een cultuuromslag Wat betekent LEAN Bouwen voor de bouwketen? Rudolph van den Bergh Directeur ERA Contour Balance & Result Co-creatie/Lean een cultuuromslag 10 oktober 2012 Rudolph van den Bergh 1 Programma 1. Profiel 2.

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013

Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 Building Information Modeling Informatie in een digitaal prototype van het ontwerp kostenmanagement bbn adviseurs juni 2013 bron: Ector Hoogstad Architecten BIM BIM is een term die in het vakgebied bouw

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing

Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Virtueel Bouwen BIM Stand van toepassing Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs b.v. 1 i.s.m. Willem Pel, Balance & Result en Hans Hendriks, debimspecialist 15 november 2010 Virtueel bouwen

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

TKI PROJECT 4C IN BOUWLOGISTIEK

TKI PROJECT 4C IN BOUWLOGISTIEK TKI PROJECT 4C IN BOUWLOGISTIEK OPENING EN INTRODUCTIE SIEM VAN MERRIËNBOER, TNO Tijd Onderwerp Door 13:00 13:15 Inloop 13:15 13:30 Opening en stand van zaken TKI project Siem van Merrienboer (TNO) 13:30

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

December De WoonTafel. Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door December 2012 De WoonTafel Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Visie delen voor verbetering tijdens AWB Woontafel De kansen van

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Slimme Bouw Logistiek

Slimme Bouw Logistiek Slimme Bouw Logistiek MEIJER RO P Leidraad voor ketensamenwerking in de bouw Inleiding WAAROM SLIMME BOUW LOGISTIEK Slimme Bouw Logistiek richt zich in de kern op driezaken in de keten: vsamenwerking:

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016

WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016 WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016 SAMENWERKEN AAN EEN LEEFBARE REGIO DUURZAME LOGISTIEK IN DE BOUW Aftrap door Ruud van Harten, Wethouder Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu in gemeente Vlaardingen WAAROM

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean 1 INTEGRAAL Architect Adviseurs Opdracht

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit

Roadmap Provincie Utrecht. d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit Roadmap Provincie Utrecht d.m.v. innovatieve kennis-en diensteneconomie topregio zijn op gebied van mobiliteit 1 Status presentatie Gemaakt voor het Programma icentrale Nog niet bestuurlijk vastgesteld

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Hoe ketensamenwerking de (bouw)wereld verandert.

Hoe ketensamenwerking de (bouw)wereld verandert. Hoe ketensamenwerking de (bouw)wereld verandert. Marcel Noordhuis Promovendus Universiteit van Amsterdam Director Deloitte Real Estate Advisory E-mail: mnoordhuis@deloitte.nl Mobiel: 06 123 446 31 www:

Nadere informatie

P A S T P A S T. P A S T een hulpmiddel voor de werkvoorbereider bij de bepaling van opslag op de bouwplaats. / commissie

P A S T P A S T. P A S T een hulpmiddel voor de werkvoorbereider bij de bepaling van opslag op de bouwplaats. / commissie Stefan Duerink 473535 Patrick de Vaan 427991 welkom een hulpmiddel voor de werkvoorbereider bij de bepaling van opslag op de bouwplaats / commissie E.W. Vastert, voorzitter F.J.M. Scheublin H.J.G. Meijerink,

Nadere informatie

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies

Faalkosten. Faalkosten en preventiekosten. Uiting van faalkosten. Oorzaken van faalkosten. Uiting, oorzaken, preventie en remedies Faalkosten Uiting, oorzaken, preventie en remedies Hoge faalkosten zijn een probleem voor de bouwsector. Vooral in tijden van laagconjunctuur en krappe marges. In de breedste zin van het woord omvat de

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek

BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek BIM en renovatie & Slim omgaan met het bestek BIMming Business seminar 27 februari 2013 Door: Jelle de Boer Erik Visser Onderzoek fase I Ontwikkelingsfase gericht Kennisvragen vanuit het MKB Onderzoeken:

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution.docx2 Pagina 1/8 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

INTERVIEW. STABU en BIM. ARCHITECTENpunt

INTERVIEW. STABU en BIM. ARCHITECTENpunt STABU en BIM 040 BIM is geen doel, BIM is een middel. TEKSTMARIEKE POOL FOTOGRAFIERONALD BRUININK BIM IS MEER DAN EEN INFORMATIEMODEL WAAR RELEVANTE INFORMATIE GEDURENDE HET GEHELE BOUWPROCES WORDT OPGESLAGEN,

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar de toegevoegde waarde van ketenintegratie en LEAN bij het werken met BIM

BIGGER BIM Onderzoek naar de toegevoegde waarde van ketenintegratie en LEAN bij het werken met BIM BIGGER BIM Onderzoek naar de toegevoegde waarde van ketenintegratie en LEAN bij het werken met BIM Begeleiders: Dr. Ir. Ruben Vrijhoef (Ketensamenwerking/LEAN) Dr. ir. Alexander Koutamanis (BIM) 1 BIM

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal

11 oktober 2012. Bouwlokalen. Lean bouwen bij Waal 11 oktober 2012 Bouwlokalen Lean bouwen bij Waal Corporatie Beleggers Ontwikkelaars Gemeenten Lean bouwen bij Waal Sinds november 2009 Onderdeel van maakiq Ketenintegratie Verbinding op drijfveren Gemba

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm

Inbo Bouwkunde. Ketensamenwerking De ultieme vorm van werken in multidisciplinair teamverband is voor ons ketensamenwerking. Een samenwerkingsvorm Ketensamenwerking Inbo Bouwkunde Inbo Bouwkunde heeft talentvolle professionals die ambities hebben om landelijke en stedelijke gebieden in te richten. Onze kracht is om in een professionele omgeving,

Nadere informatie

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing Ervaringen DBO Praktijkseminar Nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders 11 oktober 2011 Ronald van Nattem Hoofd B&O Vastgoed DH Aart de

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V.

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Business = B 1 BetTer Business = B 2 New Business = b N Nieuw, slimmer tekenprogramma Basis voor de herstructurering van de bouwbranche Nieuw, slimmer tekenprogramma

Nadere informatie

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door

Maart De WoonTafel. Woontafel Whitepaper. De kansen van ketensamenwerking. Mede mogelijk gemaakt door Maart 2013 De WoonTafel Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking Mede mogelijk gemaakt door Woontafel Whitepaper De kansen van ketensamenwerking De cijfers lopen uiteen, maar op basis van onderzoek

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Bouwstromen voorspellen

Bouwstromen voorspellen Bouwstromen voorspellen Robert de Roos Verkeerskundige, groep Infrastructuur Stad (IFS) 9 maart 2011, Utrecht 00. Wie is IBA? IBA is het advies- en ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Expertise

Nadere informatie