NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw"

Transcriptie

1 Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen

2 Specialisten geïntegreerde contracten en NEC3 ir. A. (Anja) Beaujean-Kuijsters ing. P.J. (Paul) Fondse

3 Vraag en aanbod niet afgestemd Vraag en aanbod in de huidige markt van bouw, huisvesting en vastgoed zijn in onze visie niet goed op elkaar aangesloten. De economische situatie stelt de huidige prestaties en werkwijze ter discussie. We zoeken naar andere, betere oplossingen. Deze oplossingen zijn te vinden in: vraaggericht werken en leveren van keten naar proces de regie-opdrachtgever nieuwe financieringsvormen sturing op de voorraad 3

4 Op zoek naar nieuwe Vertical farming: dé kans voor transformatie van leegstaand vastgoed? contractvormen

5 Professioneel opdrachtgeverschap Ook professioneel opdrachtgeverschap is een speerpunt in het vernieuwen van de sector. Er is behoefte aan ontzorging, risicobeheersing, meer flexibiliteit en een betere, meer duurzame kwaliteit van huisvesten. Om in te spelen op de veranderende markt, vindt ontwikkeling plaats in nieuwe samenwerkingsvormen en afwegingskaders: juiste vorm op de juiste plaats: integratie, bundeling, risicoverdeling passend bij organisatie, markt en opgave zorgvuldig geïmplementeerd Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen zijn DB(F)M(O), maincontracts, ketenintegratie en NEC3 5

6 Wat is NEC3? Vertical farming: dé kans voor transformatie van leegstaand vastgoed?

7 7

8 Fverf Vfev The Employer, the Contractor, the Project Manager and the Supervisor shall act as stated in this contract and in a spirit of mutual trust and cooperation. (core clause 10.1) 8

9 Engelse variant voor UAV en UAVgc NEC3 is de Engelse variant van de UAV en de UAVgc en is in onze visie een geschikt alternatief voor geïntegreerde contracten en samenwerkgericht contracteren in de bouw. In Groot-Brittannië is het NEC3 (specifiek het Targetcontract ECC-C) veelal de standaard. De populariteit elders in de wereld groeit flink. NEC3 biedt voor iedere contractverhouding binnen het bouwproces een specifiek contract, gebaseerd op dezelfde filosofie: het managen van het contract, samenwerking, transparantie en vertrouwen. 9

10 10

11 Eén afgestemd systeem NEC3 brengt alle losse regelingen die we in Nederland gewend zijn onder binnen een op elkaar afgestemd systeem. Dit geldt voor UAV/UAV-gc, DNR, allerlei veel gebruikte voorwaarden in algemene bepalingen of vraagspecificaties. NEC3 bevat geen nieuwe methoden, maar zorgt voor een uniform (afgestemd) reglement voor allerlei contractrelaties en samenwerkingsvormen. 11

12 NEC3 stimuleert goed Vertical farming: dé kans voor transformatie van leegstaand vastgoed? projectmanagement

13 Thema s integraal opgenomen in een NEC3 contract Early warning vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen & bijhouden register bespreken van de aanpak van de oplossingen Planningsmanagement periodiek actualiseren van de planning weergeven werkelijke stand van zaken elke revisie van de planning is contractdocument Gezamenlijk inkopen gezamenlijk contracteren van onder-opdrachtnemers 13

14 Fverf Vfev 14

15 Risicomanagement bijhouden risicoregister en afgesproken maatregelen bespreken acties om risico's te reduceren Kostenmanagement betalingsmechanisme als sturingsmiddel voor best value for money duidelijkheid door vooraf gedefinieerde kostenposten Compensatiemanagement duidelijkheid over wat tot meerwerk leidt strakke procedure om snel tot overeenstemming te komen 15

16 NEC3 Targetcontract Vertical farming: dé kans voor transformatie van leegstaand vastgoed?

17 Inzoomen op het Targetcontract Het Targetcontract (ECC-C) is één van de opties binnen de NEC3 contracten. Met deze variant komen de voordelen van de NEC3 principes het beste tot zijn recht. De opdrachtnemer ontwerpt en bouwt voor een targetprijs. Alle gemaakte kosten worden inzichtelijk gemaakt op basis van open boek. Een onder- of overschrijding van de targetprijs wordt vervolgens volgens een verdeelsleutel gedeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor ontstaat daadwerkelijk gemeenschappelijk belang om op zoek te gaan naar kostenefficiënte oplossingen en optimalisaties in het ontwerp en tijdens de uitvoering. Opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen aan risicomanagement, om te voorkomen dat er onnodige kosten worden gemaakt.. 17

18 NEC3 Targetcontract Vertical farming: dé kans wanneer? voor transformatie van leegstaand vastgoed?

19 Je wilt innovatieve oplossingen stimuleren de optimale prijs/kwaliteitverhouding behalen werken in en aan een prettige samenwerking en onderling vertrouwen. (of werken op basis van onderling vertrouwen en met elkaar in plaats van naast/tegenover elkaar) Je weet dat de kostprijs vooraf niet nauwkeurig te bepalen valt dat er veel of grote risico s spelen, waarbij de opdrachtgever een belangrijke rol kan spelen in het minimaliseren van de risico s of eenvoudiger het risico kan dragen dan de opdrachtnemer. Je zoekt een partner die een gemeenschappelijk belang heeft bij het project een partner die denkt in kansen en oplossingen een partner die (een deel van) de ontwerpverantwoordelijkheid en complexiteit van de opgave op zich neemt 19

20 NEC3 familie van de Vertical farming: dé kans contracten voor transformatie van leegstaand vastgoed?

21 21

22 NEC3 & Ketenintegratie Het NEC3-contract biedt een op elkaar afgestemd afsprakenstelsel NEC3 voor verschillende het contractrelaties bewijs tussen opdrachtgever, dat het opdrachtnemers en leveranciers. Hierdoor worden de geest van het contract en de financiële prikkels die erin verwerkt zijn, doorgelegd in de keten. werkt! Het Engineering and Construction Subcontract (ECS) faciliteert hiermee ketenintegratie en partnering. 22

23 NEC3 toegepast bij International Criminal Court Het International Criminal Court (ICC) in Den Haag heeft Brink Management & Advies om advies gevraagd bij de afweging van de meest optimale samenwerkingsvorm voor de nieuwbouw. Na een vergelijk van internationale contractuele standaarden (NEC3, FIDIC) met de Nederlandse standaard (UAV-GC) is besloten gebruik te maken van het NEC3 Targetcontract (ECC-C). De belangrijkste overwegingen zijn daarbij: transparantie, samenwerking, kansen-/risicodeling en het (gezamenlijk) streven naar een optimale value for money. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn enthousiast over het concept. Kenmerken project ICC Contract 147 miljoen Euro Omvang m2 Duur mei 2012 juli

24 NEC3 Brink Management & Advies als sparringpartner Vertical farming: dé kans voor transformatie van leegstaand vastgoed?

25 voor u als opdrachtgever Bent u gewend uw huisvestingsvraagstuk of civiel werk traditioneel in de markt te zetten? Dan heeft de keuze voor NEC3 gevolgen voor uw organisatie. Wij helpen u als onafhankelijk adviseur bij de inrichting van uw contractdocumenten. Wilt u NEC3 écht laten renderen? Dan moet er meer gebeuren dan het uitrollen van het bijbehorende instrumentarium (zoals de juiste informatievoorziening) en het aanbestedingsproces. Dit soort opdrachtgeverschap vraagt ook een aanpassing van competenties en vaardigheden binnen uw organisatie en een andere sturing, gebaseerd op samenwerken en vertrouwen. Wij adviseren en begeleiden u hier graag bij. 25

26 voor u als opdrachtnemer Een NEC3-contract brengt ook voor opdrachtnemers andere manieren van werken en organiseren met zich mee. Steeds vaker begeleiden we partijen aan de marktzijde om adequaat samen te werken binnen de gekozen contractvorm. We adviseren over allerhande inhoudelijke en organisatorische aspecten. Denk aan financiële aspecten, projectmanagement, risicomanagement, contractmanagement, de aanbestedingsstrategie of de gewenste informatievoorziening. 26

27 Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting NEC3 omdat het werkt!

28 28

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Maatwerk in facility management

Maatwerk in facility management Maatwerk in facility management De juiste mensen op de juiste plek Facilicom. De juiste me nsen op de juiste plek Facilicom Facility Solutions: een introductie Facilicom Facility Solutions is gespecialiseerd

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken

Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Snel en zorgeloos naar een optimale informatievoorziening Skopos Rendementbouwers Hanzepoort 1 7575 DB Oldenzaal Telefoon 0541 662682 Fax 0541 516187

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Infoblad Ervaringen met

Infoblad Ervaringen met Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) >> Als het gaat om energie en klimaat Sustainable TNT Centre - Hoofddorp, Exterieur; foto: Pieter Kers Sustainable TNT Centre - Hoofddorp,

Nadere informatie

ANDERE TIJDEN VOOR DE ZORG

ANDERE TIJDEN VOOR DE ZORG ANDERE TIJDEN VOOR DE ZORG In de zorg leidt de scheiding van de budgetten voor wonen en zorg tot aanzienlijke verschuivingen. De zorginstellingen moeten zich heroriënteren op hun vastgoedstrategie. Een

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Sturen op integratie. ... zicht op resultaat! Eindrapportage bedrijfsopdracht ADMS. Publicatie SBR. T.J.P. Goossens PDEng. M.Sc. B.A.

Sturen op integratie. ... zicht op resultaat! Eindrapportage bedrijfsopdracht ADMS. Publicatie SBR. T.J.P. Goossens PDEng. M.Sc. B.A. Sturen op integratie... zicht op resultaat! Eindrapportage bedrijfsopdracht ADMS PDEng. M.Sc. B.A. Sturen op integratie zicht op resultaat! M.Sc. B.A. Architectural Design Management Systems Technische

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag

Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag Infrabranche in kaart Onderzoeksverslag O N D E R Z O E K D O O R J. A. L. E n g el Turbulente huidige situatie Onderzoek naar ontwikkelingen en trends in de infrabranche Kostprijsleiderschap versus totale

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

TITEL NAAR EEN ICT-REGIEORGANISATIE OVER DE TRANSITIE VAN ICT-ORGANISATIES IN HET HOGER ONDERWIJS

TITEL NAAR EEN ICT-REGIEORGANISATIE OVER DE TRANSITIE VAN ICT-ORGANISATIES IN HET HOGER ONDERWIJS TITEL NAAR EEN ICT-REGIEORGANISATIE OVER DE TRANSITIE VAN ICT-ORGANISATIES IN HET HOGER ONDERWIJS Naar een ICT-regieorganisatie 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1. Managementsamenvatting 3 1.1 Aanbevelingen

Nadere informatie

INHOUD. Wenkende perspectieven

INHOUD. Wenkende perspectieven INHOUD Wenkende perspectieven Een beschouwing van trends in de ontwikkeling van bedrijfsstrategieën, tegen de achtergrond van veranderende concurrentiekrachten en mogelijke scenario s voor de toekomst.

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft

Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt. Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs. 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Ulft Gemeente Ulft 61 Energieneutrale woningen Bomenbuurt Duurzame oplossingen voor een acceptabele prijs 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 5 3 Projectdoelen 7 4 Werkwijze 8 5 Resultaten 12 6 FAQ

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie