- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn"

Transcriptie

1 soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Stage effciente logistiek 1 afgerond - zeer bruikbare externe interviews - Opbouw transportkosten in (inkoop) prijs - Inkoopcontracten en bepaling afleverhoeveelheden en transportkosten aandeel in inkoopprijs - Soorten van samenwerking onderzoeken. Hoe toeleveranciers en onderaannemers nog voor aanbesteding betrekken - Inzicht in bepaling transportkosten in tarieven toeleveranciers (6-15% van de inkoopprijs; extra tarief voor niet overeengekomen deelleveringen) - Overzicht van knelpunten mbt aanleveringen aan de bouwlaats op basis van interviews De student is in het kader van stage Stage transportcoordinator 2 afgerond - (logistieke) KPI s in de bouw - best passende distributiestructuren bouwmaterialen (voorraadhoudend, transportefficiency, handlingminimalisatie) - Randvoorwaarden logistiek coördinator - Indeling naar de vier belangrijkste en meest afwijkende productgroepen en een (summiere) beschrijving van de rondom deze productgroepen. - Basisidee voor het toepassen van een transportcoördinator voor aanlevering van goederen op de bouwplaats - Summiere beschrijving bij toepassen logistiek coördinator - De student is in het kader van stage - De student heeft een aanzet gegeven om de goederen die geleverd worden op de bouwplaats te onderzoeken obv karakteristieken van de goederen. - Mogelijkheden voor vervolgonderzoek ihkv project Europese distributie van de opleiding logistiek Stage beladingsgraad 3 afgerond - Op basis van dit onderzoek lijkt het niet zinvol om standaardisatiemogelijkheden in de bouw verder te onderzoeken - het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn De student is in het kader van stage Stage BLCU 4 afgerond - Een beschrijving van de huidige situatie van bouwlogistieke - Een beschrijving van een toekomstige situatie met BLC - Van duurzaamheid van bouwtransporten is een bruikbaar rekenmodel gemaakt - voor vervolgonderzoek het Bouwlogistieke rekenmodel verder ontwikkelen en theoretisch en empirisch onderbouwen - Beschrijving van de huidige situatie (diverse indicatoren) en de gewenste situatie - Beschrijving van duurzaamheid en risico s mbt BLC zijn beschreven - Een Bouw Logistiek rekenmodel is opgesteld, duurzaamheid van het bouwtransport is meetbaar gemaakt - Een bijproduct is dat samenwerking in de keten zijdelings isonderzocht. Gesprekken zijn gevoerd met toeleveranciers, samenwerking blijkt moeizaam - Studenten heben contacten gelegd met afbouwbox, waarna partijen over toepassing hebben gepraat. Wordt vervolgd - De student is in het kader van stage - Een duurzaamheidscasus wordt geboden - Een voorbeeldcasus waaruit bijkt dat de voordelen in de keten geblokkeerd kunnen worden door tegengestelde belangen in de keten

2 Stage BLCU 5 afgerond - Een beschrijving van de huidige situatie van bouwlogistieke - Een beschrijving van een toekomstige situatie met BLC - Nader onderzoek om de aanbevelingen theoretisch en financieel verder te onderbouwen - Aanbeveling om een implementatie traject te monitoren om het theoretisch proces te testen. - Beschrijving van de huidige situatie goederen, retour, afval en knelpunten en de gewenste situatie van afhandeling van goederen op de bouwplaats - Beschreven oplossingen sluiten aan bij gebrui BLC - Een bijproduct is dat samenwerking in de keten zijdelings isonderzocht. Gesprekken zijn gevoerd met toeleveranciers, samenwerking blijkt moeizaam - Studenten hebben contacten gelegd met afbouwbox, waarna partijen over toepassing hebben gepraat. Wordt vervolgd - De student is in het kader van stage - Een duurzaamheidscasus wordt geboden - Een voorbeeldcasus waaruit bijkt dat de voordelen in de keten geblokkeerd kunnen worden door tegengestelde belangen in de keten Connekt en HR zijn betrokken om verdere mogelijkheden voor samenwerking voor aanlevering van het muziekpaleis te onderzoeken. Stage netwerk inventarisatie 6 niet afgerond nvt nvt nvt Stage Afval vanaf bouwplaats 7 afgerond De student is in het kader van afstudeerstage werkzaam geweest bij het bedrijf afstuderen Campus HvA 8 afgerond - Onderzoek naar best practices van BLC's, waaronder Londen - Inzicht in kwantitatievegegevens van bouwlogistieke Voor vervolgonderzoek behoefte aan: - een pilot project met gebruik BLC - Een beslissingsondersteunend rekenmodel dat verdienmodellen kan opleveren vor ketenspelers - onderzoek naar verdeling van verantwoordelijkheden en kosten bij gebruik BLC - Een volledige inventarisatie van bouwlogistieke - Kwantitatieve data ove aanlevering in de ruwbouw - Een simulatie van de resultaten bij het gebruik van een BLC, in kosten en CO2 uitstoot - BLC lijkt goed bruikbaar en zorgt voor reductie van 1,9% op transportkosten in ruwbouwfase. In afbouwfase grote reductie verwacht. De student is in het kader van stage Ingangen en ideeen voor mogelijke studiereis naar Londen afstuderen Contractvorming 9 afgerond - De bevindingen moeten breder getoetst worden - de analyse moet uitgevoerd worden op andere contractvormen. - gedegen literatuurstudie is hiervoor eerst noodzakelijk - Inventarisatie van de theorie over de traditionele en bouwteam samenwerkingsvormen. - Inventarisatie van de voor en nadelen van deze contractvormen gebaseerd op twee projecten van VBK - Voordelen, nadelen en risico's van beide contractvormen zijn gegeven voor VBK De studenten zijn in het kader van afstuderen werkzaam geweest bij het bedrijf afstuderen afstuderen Binnenvaart en bouwstromen Overslagconcepten bouwmaterialen 10 niet afgerond nvt nvt nvt nvt 11 niet afgerond nvt nvt nvt nvt

3 afstuderen model bouwtransporten 12 afgerond Model wordt meegenomen in het maken van het beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt - Model geeft weergave van de te verwachte vervoersbewegingen in km en de gerelateerde transportkosten en/of milieu belastingen De student is in het kader van afstuderen BA thesis planning toeleverancier 13 afgerond nvt nvt nvt nvt Minor SCM/ Waal bouw 14 afgerond Uit dit onderzoek blijkt dat: - het model bruikbaar is als referentiemodel voor bouwlogistieke - best practices uit zijn toepasbaar op bouwlogistieke - metrics uit geven een mogelijke kapstok voor KPI's in bouwlogistieke - Waal heeft een beschrijving en analyse gekregen van de aanlever op de bouwplaats - knelpunten in het huidige proces zijn aangegeven - mogelijk toe te passen metrics zijn aangegeven die bruikbaar zijn voor Waal en haar belangrjkste (strategische) toeleveranciers met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig Minor SCM/ VBK 15 afgerond Uit dit onderzoek blijkt dat - bruikbaar is als referentiemodel voor bouwlogistieke - De planning en aanvoer van materieel niet voldoende uitgelicht kan worden met - VBK heeft een beschrijving en analyse gekregen van de aanlever op de bouwplaats - knelpunten in het huidige proces zijn aangegeven - mogelijk te gebruiken metrics zijn aangegeven met lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig ILEPRJ extern MBO inventarisatie Rotte-Oost 16 afgerond De inventarisatie draagt bij aan de vorming an de hypothetische casus Twee studenten van de MBO instroom hebben Duaal BK Werkvoorbereiding vs uitvoering 17 afgerond - Een schema met daarin de activiteiten op de bouwplaats, in dit geval voor projecten die groot onderhoud uitvoeren. - Gevolgen voor het transport van en naar de bouwplaats beschreven. - Per activiteit is een advies gegeven. Twee studenten hebben in het kader van de duaal opleiding bouwkunde de onderzoekscomponent van de studie uitgevoerd Duaal BK Duurzaam proces bij ontwerp 18 afgerond nvt nvt nvt

4 Duaal BK Contracten bouw 19 afgerond De probleemsituatie voor de bouwwereld in de breedte uitvoeren. Hierbij gebruik maken van de aanwezige literatuur en deze verdiepen en verbreden naar waarom kiezen en hoe kiezen? Welke innovatieve ontwikkeling van dit moment voor invloed gaan hebben of al hebben op de manier van samenwerken? (workshop onderwerp!)hierbij ook vast stellen welke indicatoren belangrijk/noodzakelijk zijn om de huidige situatie in kaart te brengen. Dit zou moeten leiden tot een beschrijving van de huidige situatie en een overzichtelijke vergelijking van de verschillende contracten en een tool die een keuze van een contract verantwoord! Summiere omschrijving van contractvormen met voor en nadelen en een huidige situatie beschrijving van dv&v. Mist onderbouwing van indicatoren die gebruikt zijn om contractvormen te beschrijven en huidige situatie. Student heeft in het kader van de duaal opleiding bouwkunde de onderzoekscomponent van de studie uitgevoerd Duaal BK BIM afstemming 20 afgerond nvt nvt Studenten zijn in het kader van hun bedrijfsproject mbt onderzoeksvaardigheden werkzaam geweest in het onderzoeksproject Duaal BK Invloed achitect 21 afgerond nvt nvt Studenten zijn in het kader van hun bedrijfsproject mbt onderzoeksvaardigheden werkzaam geweest in het onderzoeksproject Duaal BK Aan- en afvoerstromen 22 afgerond nvt nvt Studenten zijn in het kader van hun bedrijfsproject mbt onderzoeksvaardigheden werkzaam geweest in het onderzoeksproject 23 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca Het aandeel bouwverkeer in de verkeersmix van Rotterdam is bepaald dmv het tellen van dit verkeer op de belangrijkste invalswegen van Rotterdam gedurende twee dagen. Stage Inventarisatie bouwplaats 24 afgerond - Een kwantitatieve inventarisatie van bouwstromen, en de verering va materialen op de bouwplaats Binnen de stage werken de meeste studenten mee op de bouwplaats. De onderzoekscomponent wordt ingevuld door diverse opdrachten waarvan deze opdracht één van de mogelijkheden was. afstuderen bouwverkeer en luchtkwaliteit 25 niet afgerond nvt nvt nvt

5 afstuderen bouwverkeer en luchtkwaliteit 25 Afgerond nvt nvt De student is in het kader van afstuderen MBA thesis keuzemodel bouwlogistiek 26 afgerond Model is een stevige basis voor beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt Vervolgonderzoek naar: - verder uitbouwen van rekenmodel - besparingen op faalkosten bij gebruik logistiek hub - besparingen op transport voor personeel - extra kosten voor betalen opslag bij HUB - Bouwlogistiek model dat d.m.v. input gegevens uit Bouwplanning, Bouwopgave, Voertuiggegevens, kosten per km, afstand logistieke hub tot snelweg en locatie bouwproject resultaten genereert m.b.t. beladingsgraad, kosten per actor, totale kosten en totaal afgelegde afstand (allen met en zonder logistieke hub). - Model kan basis indicatie aangeven voor besparing in kilometers en kosten per actor en in totaal voor vervoer vanaf snelweg. - Model schiet tekort in berekenen besparing op faalkosten, transport op snelweg, personeelsstromen en opslagkosten De student is in het kader van BA thesis vanuit TU Delft werkzaam geweest bij het bedrijf 27 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca. 30 PI project planning infra 28 afgerond Beperkt. Het onderzoek blijkt achteraf niet bruikbaar voor binnenstedelijke infrastructurele werken - Inzicht is gegeven in de manier waarop de planning bij grote infrastructurele projecten tot stand komt - Knelpunten zijn weergegeven - Aanleiding tot verder onderzoek en bewustwording bij ketenpartners De projectgroep is in het kader van het PI project aan het werk gegaan met multidisciplinaire problematiek Het onderzoek biedt mogelijk aanleiding om aparte onderzoeken op te starten met betrekking tot grote infrastructurele werken PI project Keuzemodel aan- afvoer bouwmaterialen 29 afgerond Model wordt meegenomen in het maken van het beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt Een rekenmodel dat bouwlogistieke oplossingen op het gebied van CO2 uitsoot kan doorrekenen. Verschillende parameters kunnen worden ingevoerd waardoor het model per situatie aangepast kan worden De projectgroep is in het kader van het PI project aan het werk gegaan met multidisciplinaire problematiek

6 PI project inventaristaie best practices 30 afgerond Een overzicht en beschrijving van de best practices die als input dienen voor het bouwprocesmodel. Een overzicht en beschrijving van de best practices op bouwlogistiek gebied in Nederland - Vracht door gracht (Mokum Mariteam) - Pendeldienst personeel (Gemeente Amsterdam) - Ontkoppelen binnenstedelijk transport (TLN/GOVERA) - Voorkeursnet bouwverkeer in de stad (GOVERA) - Bundelen in consolidatiecentrum (JuBi B.V.) - Innovatief bouwen (Strukton) - Outsourcen bouwlogistiek activiteiten (Strukton) - Afbouwbox (Brink Transport) De projectgroep is in het kader van het PI project aan het werk gegaan met multidisciplinaire problematiek environmental impacts of construction site logistics 31 afgerond - Model is een stevige basis voor beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt - Inventarisatie van bouwogistieke stromen met gebruik van en LDV in het bouwlogistieke proces - Beschrijving bouwlogistieke in Duitsland - Rekenmodel voor bouwlogistieke - De projectgroep heeft in het kader van de BA thesis onderzoek uitgevoerd - Internationale component ivm onderzoek in Duitsland en bezoeken aan Hamburg Ketenintegratie 32 Afgerond nvt nvt nvt afstuderen Duurzaamheid van succes 33 afgerond Het project richt zich voornamelijk op de bouwlogistieke. Dit onderzoek geeft echter zicht op de relatie tussen aannemer en opdrachtgever. Deze relatie bepaalt uiteindelijk hoe de bouwlogistieke keten zal opereren - Inzicht in de voorkant van de bouwketen, de ralatie tussen aannemer en opdrachtgever - Verbeterpotentieel zit in vermogen bouwbedrijven om te luisteren, kennis en ervaring te delen en mee te denken in kwaliteit en risico s. - Ketenintegratie en innovatie moet in visie van opdrachtgevers starten aan achterkant bouwproces (bouwbedrijf en bouwpartners). - Verandering van innovatie op producten procesniveau naar systeeminnovatie en ketenintegratie zijn een zware opgave in huidige marktproblematiek De student is in het kader van afstuderen

7 Minor SCM/ DHL: Construction HUB Londen Final report 34 afgerond - 5 Krachtenanalyse(Porter) is uitgevoerd op de gehele logistieke keten - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor de logistieke - Best practices en KPI s uit zijn toepasbaar voor aanbevelingen die betrekking hebben op de logistieke hub in Londen - Beschrijving een thread diagram van de logistieke hub in Londen Dankzij het onderzoek zijn er een aantal conclusies getrokken die betrekking hebben op logistieke hub in Londen, die zijn onderbouwd door KPI's en Best Practices met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig Minor SCM/ DHL We keep your promises 35 afgerond - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor bouwlogistieke - Schematische overzichten van de beschreven en de die plaats zullen vinden - Metrics uit geven een mogelijke kapstok voor KPI's in bouwlogistieke - Interviews met 9 experts Aan de hand van het opgestelde model zijn er een aantal voor- en nadelen van een bouwlogistieke hub benoemd. met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig Minor SCM/ Afbouwcenter Project 36 afgerond - 5 Krachtenanalyse(Porter) is uitgevoerd op de gehele logistieke keten van AfbouwCenter - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor de logistieke van AfbouwCenter - Best practices en KPI s uit zijn toepasbaar op logistieke van AfbouwCenter - Beschrijving van de huidige situatie van AfbouwBox met behulp van een thread diagram en een geografische map - Een SWOT- analyse en een confrontatiematrix zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen op de sterke en zwakke punten van AfbouwCenter - Afbouwcenter heeft een beschrijving en analyse gekregen van de huidige situatie - Voor AfbouwBox zijn er aanbevelingen gegeven die betrekking hebben op KPI's en Best Practices met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig

8 Minor SCM/ AfbouwBox 37 afgerond - 5 Krachtenanalyse(Porter) is uitgevoerd op de gehele logistieke keten van AfbouwBox - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor de logistieke van AfbouwBox - Best practices uit zijn toepasbaar op logistieke van AfbouwBox - Beschrijving van de huidige situatie van AfbouwBox met behulp van een thread diagram en een geografische map - Metrics uit geven een mogelijke kapstok voor KPI's in bouwlogistieke - AfbouwBox heeft een beschrijving en analyse gekregen van de huidige situatie - Voor AfbouwBox zijn er adviezen gegeven die betrekking hebben op KPI's en Best Practices met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig afstuderen Building Information Modeling 38 afgerond - Tijdens het afstudeeronderzoek is een onderzoeksmethode bepaalt door het uitwerken van het gap-analyse - Uitwerking van het COINS- systematiek en het waterval methode In het afstudeerrapport zijn er casusonderzoeken behandeld en uitgewerkt. De student is in het kader van afstuderen. Vervolgonderzoek naar: - Project Functioneel ontwerp - Project Technisch ontwerp - Project Programmeren en Implementatie (Pilot projecten) Adviesrapport Laden van uiteenlopende goederen: Dat kan sneller! 39 afgerond - Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten. In het adviesrapport zijn namelijk vier alternatieven in detail uitgewerkt met een kosten en baten analyse. De alternatieven zijn ook met elkaar vergeleken met behulp van een multi-criteria analyse - Er is een Excel model gemaakt, waarin de terugverdientijd(ncw) van de alternatieven zijn berekend Het kwantificeren van de resultaten van een automatisch laadsysteem. nvt De verschillende alternatieven geven een duidelijk beeld van de adviezen/aanbevelingen die zijn opgesteld voor het transportketen van Brink. De auteur heeft de (financiële)voor- en nadelen duidelijk in kaart gebracht. afstuderen Bouwlogistieke aanbevelingen voor bouwproject Hilton Hotel Schiphol 40 afgerond Door het afstudeeronderzoek is er inzicht in de huidige situatie van het Hilton Hotel Schiphol. Dit inzicht is verkregen door een invullen van het Integraal Logistiek Concept en het P.B.I.O. model. Dankzij deze modellen zijn er ook knelpunten en aanbevelingen opgesteld. Knelpunten en aanbevelingen voor een bouwlogistiek project als het Hilton Hotel Schiphol. De student is in het kader van afstuderen. Vervolgonderzoek naar: - Standaardisatie van de aan- en afvoerstromen van een bouwproject op een proces georiënteerde structuur - Aanvullend onderzoek naar de huidige communicatie en hoe dit verbeterd kan worden - Onderzoek naar de werking van het extern terrein op detailniveau. Met behulp van een nauwkeurige monitoring kan er een inventarisatie gemaakt worden betreft de behaalde en niet behaalde winstgebieden

9 Minor Strategische Communicatie Minor uitvoerend bouwbedrijf Laat logistiek verder gaan! Pressure cooker ketenintegratie 41 afgerond Met het communicatieplan is het mogelijk de beroepspraktijk effectiever te informaren 42 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca afgerond - Er zijn nieuwe kennis en inzichten ontstaan door het afnemen van interviews met zes verschillende bedrijven. Per interview zijn de conclusies beschreven - Het doel van de rapport/minor is het organiseren van een pressure cooker op het RDM, om een denktank te organiseren en te leiden over het onderwerp ketenintegratie. -Het organiseren van een pressure cooker, waarbij ook organisatorische aspecten uitgevoerd meoten worden, als: het regelen van catering, lokalen en het uitnodigen van personen - Een tweede resultaat zijn de beschreven conclusies aan de hand van de afgenomen interviews Met het communicatieplan is het mogelijk betrokken of geïneresseerde personen in het onderwijs effectiever te informaren - Een projectgroep uit de minor uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan deze opdracht - Het organiseren van een pressure cooker Een belangrijk op te leveren product is het opzetten van een kenniscirculatiesysteem. Dit onderzoek heeft de basis gelegd voor het systeem zoals het nu is ingericht. Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ afnemen van interviews en het organiseren van een pressure cooker een bruikbaar methode te zijn om informatie te winnen betreft de vraag of ketenintegratie gebonden is aan de crisis en/of het een eendagsvlieg is. Minor uitvoerend bouwbedrijf Logistiek pressure cooker 45 afgerond Er zijn nieuwe kennis en inzichten ontstaan door het afnemen van interviews met acht verschillende bedrijven. Per interview zijn de conclusies beschreven. Een resultaat voor het beroepspraktijk zijn de beschreven conclusies aan de hand van de afgenomen interviews. Een projectgroep uit de minor uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan deze opdracht. Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ afnemen van interviews en het organiseren van een pressure cooker een bruikbaar methode te zijn om informatie te winnen betreft de vraag of ketenintegratie gebonden is aan de crisis en/of het een eendagsvlieg is. Minor uitvoerend bouwbedrijf Eindverslag Pressure Cooker: Ketenintegratie 46 afgerond Het verslag geeft aan hoe een adequaat pressure cooker georganiseerd kan worden. Een resultaat uit het eindverslag is dat er vragen uit het draaiboek beantwoordt zijn door aannemers en onderaannemers, zodat de studenten ervoor kunnen zorgen dat de discussie tijdens de pressure cooker soepel verloopt. - Een projectgroep uit de minor Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan deze opdracht - Het organiseren van een pressure cooker afnemen van interviews en het organiseren van een pressure cooker een bruikbaar methode te zijn om informatie te winnen betreft de vraag of ketenintegratie gebonden is aan de crisis en/of het een eendagsvlieg is. Minor uitvoerend bouwbedrijf Pressure cooker 47 afgerond Het verslag geeft aan hoe een adequaat pressure cooker georganiseerd kan worden. In het eindverslag zijn er door de studenten verschillende voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat de pressure cooker goed zal verlopen. Voorbeelden hiervan zijn: een vragenlijst ter voorbereiding, aanpak en uitnodiging van de pressure cooker - Een projectgroep uit de minor Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan afnemen van interviews en het organiseren deze opdracht van een pressure cooker een bruikbaar - Het organiseren van een pressure cooker methode te zijn om informatie te winnen betreft het odnerwerp hub.

10 48 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca. 16 Student inventarisatie best practices 49 in progress nvt nvt nvt nvt assistent Student Bouwlogistiek rekenmodel 50 in progress nvt nvt nvt nvt assistent Stage Voordelen centraal magazijn 51 in progress nvt nvt nvt nvt stage 52 in progress nvt nvt nvt nvt Lean op de bouwplaats afstuderen bouwlogistiek rekenmodel DBA afstuderen Arbeidsuren overschrijding 54 afgerond - Gedurende het onderzoek zijn er In het afstudeerrapport zijn er casestudies de personeelsleden behandeld en uitgewerkt. Ook zijn er van Weba. Ook zijn er enquetes aanbevelingen gegeven in het hoofdstuk afgenomen. De conclusies en relevante oplossingsrichtingen aan Bouwbureau resultaten zijn in het eindrapport Weba. beschreven en in kaart gebracht door middel van een cirkeldiagram - Er is onderzoek gedaan naar managementmethoden die relevant zijn voor de arbeidsoverschrijding van Weba. De methodes zijn: TOC, Six Sigma en Lean - Ook zijn de resultaten van een casestudy in kaart gebracht - Er is gewerkt met bedrijfsdata (projectevaluaties van de afgelopen 5 jaar) van Weba. Met behulp hiervan zijn er analyses gemaakt 53 in progress nvt nvt nvt nvt De student is in het kader van afstuderen. Vervolgonderzoek naar: Op- en overslagcentrum (HUB) Werken met onderaannemers Werkvreugd medewerkers Leverantie van materiaal Proces 55 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca in progress nvt nvt nvt nvt

11 Interne rapportage 100% LOAD 100% LEAN 57 afgerond Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende kennnis en inzichten: - Een rekenmodel en processchema's - Een gedetailleerd overzicht van een checklist betreft standaardafspraken tussen Strukton Bouw en haar leveranciers - Een toelichting betreft hoe de standaardafpraken geïmplementeerd kunnen worden binnen de bedrijfsvoering van Strukton Bouw Gedurende het onderzoek zijn er gespreksverslagen, individuele interviews, verslagen van bijeenkomsten, casusbeschrijving en een beschrijving van de onderzoeksfases opgesteld. nvt Vervolgonderzoek naar: Vraag en aanbod vraagstuk toepassen op het recycling- en restbeton tussen Afvalbank en betonmortelleverancier. Onderzoek dat inventariseert welke bouwconcepten kunnen worden ontwikkeld waarbij de samenwerking tussen Strukton Bouw en haar toeleveranciers centraal staat. Bouwwarmte bij bouwprojecten met de focus op duurzaamheid. Bouwen in de winter. Inzicht in calculatie van gevels. Kennisdeling tussen aannemer en leverancier in het algemeen: Dit onderzoek brengt alternatieven in kaart om de communicatie op projectniveau te verbeteren. Student assistent Literatuur en samenvattingen 58 afgerond Een overzicht en beschrijving van de bestaande literatuur is opgesteld en gecategoriseerd. Ook zijn samenvattingen geschreven van de literatuur Een overzicht en beschrijving van de bestaande literatuur is opgesteld en gecategoriseerd. Ook zijn samenvattingen geschreven van de literatuu Een overzicht en beschrijving van de bestaande literatuur is opgesteld en gecategoriseerd. Ook zijn samenvattingen geschreven van de literatuur Student assistent Bouwlogistiek bij gemeenten 59 afgerond Inzicht is verkregen in de positie die logistieke afstemming in het bouwproces inneemt in de gemeentelijke organisatie. Dit is een functie die versnipperd is opgenomen De focus is in het onderzoek vnl. wat bedrijven kunnen doen om de handiger te organiseren. De bedrijven functioneren echter ahdv regels opgesteld door de overheid. Er is inzicht verkregen in de afwikkeling van regelgeving

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Life-cycle costing en infrastructuur

Life-cycle costing en infrastructuur Life-cycle costing en infrastructuur Een verkenning van de implementatie van life-cycle costing in aanbestedingstrajecten van infrastructurele objecten bij Siemens Nederland. Foto: HSL-Zuid Siemens Nederland

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C.

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C. Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System Afstudeerrapport Delft, 19 april 2005 J.H.C. Hazewinkel Via meten en weten naar verbeteren, Een ontwerp van een Vendor Rating

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven BTO 2013.035 Mei 2013 Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen Evaluatie

Nadere informatie

Economische haalbaarheid

Economische haalbaarheid Economische haalbaarheid Onderzoek in het kader van Haalbaaarheidsonderzoek Integratie van het bouwproces doormiddel van 3D-systemen Bijlage C Rapportage september 2005 Onderzoek economische haalbaarheid

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk

Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Laura van der Stouwe Opleiding Facility Management Het inrichten van intern incidentenbeheer op een servicedesk Auteur: Laura van der Stouwe

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning

Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk. Een marktverkenning naar aannemers in de waterbouw. Bedrijfsvoering Inkoopondersteuning Mediatheekformulier Naam: J. Nellen Datum: 14-08-08 Opleiding Logistiek en economie Soort verslag Afstuderen Auteur J. Nellen Titel en ondertitel Inkoopstrategie Zeeweringen zet zoden aan de dijk Een marktverkenning

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie