- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn"

Transcriptie

1 soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Stage effciente logistiek 1 afgerond - zeer bruikbare externe interviews - Opbouw transportkosten in (inkoop) prijs - Inkoopcontracten en bepaling afleverhoeveelheden en transportkosten aandeel in inkoopprijs - Soorten van samenwerking onderzoeken. Hoe toeleveranciers en onderaannemers nog voor aanbesteding betrekken - Inzicht in bepaling transportkosten in tarieven toeleveranciers (6-15% van de inkoopprijs; extra tarief voor niet overeengekomen deelleveringen) - Overzicht van knelpunten mbt aanleveringen aan de bouwlaats op basis van interviews De student is in het kader van stage Stage transportcoordinator 2 afgerond - (logistieke) KPI s in de bouw - best passende distributiestructuren bouwmaterialen (voorraadhoudend, transportefficiency, handlingminimalisatie) - Randvoorwaarden logistiek coördinator - Indeling naar de vier belangrijkste en meest afwijkende productgroepen en een (summiere) beschrijving van de rondom deze productgroepen. - Basisidee voor het toepassen van een transportcoördinator voor aanlevering van goederen op de bouwplaats - Summiere beschrijving bij toepassen logistiek coördinator - De student is in het kader van stage - De student heeft een aanzet gegeven om de goederen die geleverd worden op de bouwplaats te onderzoeken obv karakteristieken van de goederen. - Mogelijkheden voor vervolgonderzoek ihkv project Europese distributie van de opleiding logistiek Stage beladingsgraad 3 afgerond - Op basis van dit onderzoek lijkt het niet zinvol om standaardisatiemogelijkheden in de bouw verder te onderzoeken - het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn De student is in het kader van stage Stage BLCU 4 afgerond - Een beschrijving van de huidige situatie van bouwlogistieke - Een beschrijving van een toekomstige situatie met BLC - Van duurzaamheid van bouwtransporten is een bruikbaar rekenmodel gemaakt - voor vervolgonderzoek het Bouwlogistieke rekenmodel verder ontwikkelen en theoretisch en empirisch onderbouwen - Beschrijving van de huidige situatie (diverse indicatoren) en de gewenste situatie - Beschrijving van duurzaamheid en risico s mbt BLC zijn beschreven - Een Bouw Logistiek rekenmodel is opgesteld, duurzaamheid van het bouwtransport is meetbaar gemaakt - Een bijproduct is dat samenwerking in de keten zijdelings isonderzocht. Gesprekken zijn gevoerd met toeleveranciers, samenwerking blijkt moeizaam - Studenten heben contacten gelegd met afbouwbox, waarna partijen over toepassing hebben gepraat. Wordt vervolgd - De student is in het kader van stage - Een duurzaamheidscasus wordt geboden - Een voorbeeldcasus waaruit bijkt dat de voordelen in de keten geblokkeerd kunnen worden door tegengestelde belangen in de keten

2 Stage BLCU 5 afgerond - Een beschrijving van de huidige situatie van bouwlogistieke - Een beschrijving van een toekomstige situatie met BLC - Nader onderzoek om de aanbevelingen theoretisch en financieel verder te onderbouwen - Aanbeveling om een implementatie traject te monitoren om het theoretisch proces te testen. - Beschrijving van de huidige situatie goederen, retour, afval en knelpunten en de gewenste situatie van afhandeling van goederen op de bouwplaats - Beschreven oplossingen sluiten aan bij gebrui BLC - Een bijproduct is dat samenwerking in de keten zijdelings isonderzocht. Gesprekken zijn gevoerd met toeleveranciers, samenwerking blijkt moeizaam - Studenten hebben contacten gelegd met afbouwbox, waarna partijen over toepassing hebben gepraat. Wordt vervolgd - De student is in het kader van stage - Een duurzaamheidscasus wordt geboden - Een voorbeeldcasus waaruit bijkt dat de voordelen in de keten geblokkeerd kunnen worden door tegengestelde belangen in de keten Connekt en HR zijn betrokken om verdere mogelijkheden voor samenwerking voor aanlevering van het muziekpaleis te onderzoeken. Stage netwerk inventarisatie 6 niet afgerond nvt nvt nvt Stage Afval vanaf bouwplaats 7 afgerond De student is in het kader van afstudeerstage werkzaam geweest bij het bedrijf afstuderen Campus HvA 8 afgerond - Onderzoek naar best practices van BLC's, waaronder Londen - Inzicht in kwantitatievegegevens van bouwlogistieke Voor vervolgonderzoek behoefte aan: - een pilot project met gebruik BLC - Een beslissingsondersteunend rekenmodel dat verdienmodellen kan opleveren vor ketenspelers - onderzoek naar verdeling van verantwoordelijkheden en kosten bij gebruik BLC - Een volledige inventarisatie van bouwlogistieke - Kwantitatieve data ove aanlevering in de ruwbouw - Een simulatie van de resultaten bij het gebruik van een BLC, in kosten en CO2 uitstoot - BLC lijkt goed bruikbaar en zorgt voor reductie van 1,9% op transportkosten in ruwbouwfase. In afbouwfase grote reductie verwacht. De student is in het kader van stage Ingangen en ideeen voor mogelijke studiereis naar Londen afstuderen Contractvorming 9 afgerond - De bevindingen moeten breder getoetst worden - de analyse moet uitgevoerd worden op andere contractvormen. - gedegen literatuurstudie is hiervoor eerst noodzakelijk - Inventarisatie van de theorie over de traditionele en bouwteam samenwerkingsvormen. - Inventarisatie van de voor en nadelen van deze contractvormen gebaseerd op twee projecten van VBK - Voordelen, nadelen en risico's van beide contractvormen zijn gegeven voor VBK De studenten zijn in het kader van afstuderen werkzaam geweest bij het bedrijf afstuderen afstuderen Binnenvaart en bouwstromen Overslagconcepten bouwmaterialen 10 niet afgerond nvt nvt nvt nvt 11 niet afgerond nvt nvt nvt nvt

3 afstuderen model bouwtransporten 12 afgerond Model wordt meegenomen in het maken van het beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt - Model geeft weergave van de te verwachte vervoersbewegingen in km en de gerelateerde transportkosten en/of milieu belastingen De student is in het kader van afstuderen BA thesis planning toeleverancier 13 afgerond nvt nvt nvt nvt Minor SCM/ Waal bouw 14 afgerond Uit dit onderzoek blijkt dat: - het model bruikbaar is als referentiemodel voor bouwlogistieke - best practices uit zijn toepasbaar op bouwlogistieke - metrics uit geven een mogelijke kapstok voor KPI's in bouwlogistieke - Waal heeft een beschrijving en analyse gekregen van de aanlever op de bouwplaats - knelpunten in het huidige proces zijn aangegeven - mogelijk toe te passen metrics zijn aangegeven die bruikbaar zijn voor Waal en haar belangrjkste (strategische) toeleveranciers met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig Minor SCM/ VBK 15 afgerond Uit dit onderzoek blijkt dat - bruikbaar is als referentiemodel voor bouwlogistieke - De planning en aanvoer van materieel niet voldoende uitgelicht kan worden met - VBK heeft een beschrijving en analyse gekregen van de aanlever op de bouwplaats - knelpunten in het huidige proces zijn aangegeven - mogelijk te gebruiken metrics zijn aangegeven met lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig ILEPRJ extern MBO inventarisatie Rotte-Oost 16 afgerond De inventarisatie draagt bij aan de vorming an de hypothetische casus Twee studenten van de MBO instroom hebben Duaal BK Werkvoorbereiding vs uitvoering 17 afgerond - Een schema met daarin de activiteiten op de bouwplaats, in dit geval voor projecten die groot onderhoud uitvoeren. - Gevolgen voor het transport van en naar de bouwplaats beschreven. - Per activiteit is een advies gegeven. Twee studenten hebben in het kader van de duaal opleiding bouwkunde de onderzoekscomponent van de studie uitgevoerd Duaal BK Duurzaam proces bij ontwerp 18 afgerond nvt nvt nvt

4 Duaal BK Contracten bouw 19 afgerond De probleemsituatie voor de bouwwereld in de breedte uitvoeren. Hierbij gebruik maken van de aanwezige literatuur en deze verdiepen en verbreden naar waarom kiezen en hoe kiezen? Welke innovatieve ontwikkeling van dit moment voor invloed gaan hebben of al hebben op de manier van samenwerken? (workshop onderwerp!)hierbij ook vast stellen welke indicatoren belangrijk/noodzakelijk zijn om de huidige situatie in kaart te brengen. Dit zou moeten leiden tot een beschrijving van de huidige situatie en een overzichtelijke vergelijking van de verschillende contracten en een tool die een keuze van een contract verantwoord! Summiere omschrijving van contractvormen met voor en nadelen en een huidige situatie beschrijving van dv&v. Mist onderbouwing van indicatoren die gebruikt zijn om contractvormen te beschrijven en huidige situatie. Student heeft in het kader van de duaal opleiding bouwkunde de onderzoekscomponent van de studie uitgevoerd Duaal BK BIM afstemming 20 afgerond nvt nvt Studenten zijn in het kader van hun bedrijfsproject mbt onderzoeksvaardigheden werkzaam geweest in het onderzoeksproject Duaal BK Invloed achitect 21 afgerond nvt nvt Studenten zijn in het kader van hun bedrijfsproject mbt onderzoeksvaardigheden werkzaam geweest in het onderzoeksproject Duaal BK Aan- en afvoerstromen 22 afgerond nvt nvt Studenten zijn in het kader van hun bedrijfsproject mbt onderzoeksvaardigheden werkzaam geweest in het onderzoeksproject 23 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca Het aandeel bouwverkeer in de verkeersmix van Rotterdam is bepaald dmv het tellen van dit verkeer op de belangrijkste invalswegen van Rotterdam gedurende twee dagen. Stage Inventarisatie bouwplaats 24 afgerond - Een kwantitatieve inventarisatie van bouwstromen, en de verering va materialen op de bouwplaats Binnen de stage werken de meeste studenten mee op de bouwplaats. De onderzoekscomponent wordt ingevuld door diverse opdrachten waarvan deze opdracht één van de mogelijkheden was. afstuderen bouwverkeer en luchtkwaliteit 25 niet afgerond nvt nvt nvt

5 afstuderen bouwverkeer en luchtkwaliteit 25 Afgerond nvt nvt De student is in het kader van afstuderen MBA thesis keuzemodel bouwlogistiek 26 afgerond Model is een stevige basis voor beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt Vervolgonderzoek naar: - verder uitbouwen van rekenmodel - besparingen op faalkosten bij gebruik logistiek hub - besparingen op transport voor personeel - extra kosten voor betalen opslag bij HUB - Bouwlogistiek model dat d.m.v. input gegevens uit Bouwplanning, Bouwopgave, Voertuiggegevens, kosten per km, afstand logistieke hub tot snelweg en locatie bouwproject resultaten genereert m.b.t. beladingsgraad, kosten per actor, totale kosten en totaal afgelegde afstand (allen met en zonder logistieke hub). - Model kan basis indicatie aangeven voor besparing in kilometers en kosten per actor en in totaal voor vervoer vanaf snelweg. - Model schiet tekort in berekenen besparing op faalkosten, transport op snelweg, personeelsstromen en opslagkosten De student is in het kader van BA thesis vanuit TU Delft werkzaam geweest bij het bedrijf 27 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca. 30 PI project planning infra 28 afgerond Beperkt. Het onderzoek blijkt achteraf niet bruikbaar voor binnenstedelijke infrastructurele werken - Inzicht is gegeven in de manier waarop de planning bij grote infrastructurele projecten tot stand komt - Knelpunten zijn weergegeven - Aanleiding tot verder onderzoek en bewustwording bij ketenpartners De projectgroep is in het kader van het PI project aan het werk gegaan met multidisciplinaire problematiek Het onderzoek biedt mogelijk aanleiding om aparte onderzoeken op te starten met betrekking tot grote infrastructurele werken PI project Keuzemodel aan- afvoer bouwmaterialen 29 afgerond Model wordt meegenomen in het maken van het beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt Een rekenmodel dat bouwlogistieke oplossingen op het gebied van CO2 uitsoot kan doorrekenen. Verschillende parameters kunnen worden ingevoerd waardoor het model per situatie aangepast kan worden De projectgroep is in het kader van het PI project aan het werk gegaan met multidisciplinaire problematiek

6 PI project inventaristaie best practices 30 afgerond Een overzicht en beschrijving van de best practices die als input dienen voor het bouwprocesmodel. Een overzicht en beschrijving van de best practices op bouwlogistiek gebied in Nederland - Vracht door gracht (Mokum Mariteam) - Pendeldienst personeel (Gemeente Amsterdam) - Ontkoppelen binnenstedelijk transport (TLN/GOVERA) - Voorkeursnet bouwverkeer in de stad (GOVERA) - Bundelen in consolidatiecentrum (JuBi B.V.) - Innovatief bouwen (Strukton) - Outsourcen bouwlogistiek activiteiten (Strukton) - Afbouwbox (Brink Transport) De projectgroep is in het kader van het PI project aan het werk gegaan met multidisciplinaire problematiek environmental impacts of construction site logistics 31 afgerond - Model is een stevige basis voor beslissingsondersteunend rekenmodel dat als eindproduct en als ondersteuning van de hypothetische casus opgeleverd wordt - Inventarisatie van bouwogistieke stromen met gebruik van en LDV in het bouwlogistieke proces - Beschrijving bouwlogistieke in Duitsland - Rekenmodel voor bouwlogistieke - De projectgroep heeft in het kader van de BA thesis onderzoek uitgevoerd - Internationale component ivm onderzoek in Duitsland en bezoeken aan Hamburg Ketenintegratie 32 Afgerond nvt nvt nvt afstuderen Duurzaamheid van succes 33 afgerond Het project richt zich voornamelijk op de bouwlogistieke. Dit onderzoek geeft echter zicht op de relatie tussen aannemer en opdrachtgever. Deze relatie bepaalt uiteindelijk hoe de bouwlogistieke keten zal opereren - Inzicht in de voorkant van de bouwketen, de ralatie tussen aannemer en opdrachtgever - Verbeterpotentieel zit in vermogen bouwbedrijven om te luisteren, kennis en ervaring te delen en mee te denken in kwaliteit en risico s. - Ketenintegratie en innovatie moet in visie van opdrachtgevers starten aan achterkant bouwproces (bouwbedrijf en bouwpartners). - Verandering van innovatie op producten procesniveau naar systeeminnovatie en ketenintegratie zijn een zware opgave in huidige marktproblematiek De student is in het kader van afstuderen

7 Minor SCM/ DHL: Construction HUB Londen Final report 34 afgerond - 5 Krachtenanalyse(Porter) is uitgevoerd op de gehele logistieke keten - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor de logistieke - Best practices en KPI s uit zijn toepasbaar voor aanbevelingen die betrekking hebben op de logistieke hub in Londen - Beschrijving een thread diagram van de logistieke hub in Londen Dankzij het onderzoek zijn er een aantal conclusies getrokken die betrekking hebben op logistieke hub in Londen, die zijn onderbouwd door KPI's en Best Practices met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig Minor SCM/ DHL We keep your promises 35 afgerond - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor bouwlogistieke - Schematische overzichten van de beschreven en de die plaats zullen vinden - Metrics uit geven een mogelijke kapstok voor KPI's in bouwlogistieke - Interviews met 9 experts Aan de hand van het opgestelde model zijn er een aantal voor- en nadelen van een bouwlogistieke hub benoemd. met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig Minor SCM/ Afbouwcenter Project 36 afgerond - 5 Krachtenanalyse(Porter) is uitgevoerd op de gehele logistieke keten van AfbouwCenter - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor de logistieke van AfbouwCenter - Best practices en KPI s uit zijn toepasbaar op logistieke van AfbouwCenter - Beschrijving van de huidige situatie van AfbouwBox met behulp van een thread diagram en een geografische map - Een SWOT- analyse en een confrontatiematrix zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen op de sterke en zwakke punten van AfbouwCenter - Afbouwcenter heeft een beschrijving en analyse gekregen van de huidige situatie - Voor AfbouwBox zijn er aanbevelingen gegeven die betrekking hebben op KPI's en Best Practices met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig

8 Minor SCM/ AfbouwBox 37 afgerond - 5 Krachtenanalyse(Porter) is uitgevoerd op de gehele logistieke keten van AfbouwBox - Het model is bruikbaar als referentiemodel voor de logistieke van AfbouwBox - Best practices uit zijn toepasbaar op logistieke van AfbouwBox - Beschrijving van de huidige situatie van AfbouwBox met behulp van een thread diagram en een geografische map - Metrics uit geven een mogelijke kapstok voor KPI's in bouwlogistieke - AfbouwBox heeft een beschrijving en analyse gekregen van de huidige situatie - Voor AfbouwBox zijn er adviezen gegeven die betrekking hebben op KPI's en Best Practices met - De uitwerking geeft een voorbeeld van bouwlogistieke ketens en een beschrijving dat gebruikt wordt tijdens colleges in de minoren SCM voltijd en deeltijd lijkt met dit onderzoek ondersteund logistieke. HR is al zes jaar bezig afstuderen Building Information Modeling 38 afgerond - Tijdens het afstudeeronderzoek is een onderzoeksmethode bepaalt door het uitwerken van het gap-analyse - Uitwerking van het COINS- systematiek en het waterval methode In het afstudeerrapport zijn er casusonderzoeken behandeld en uitgewerkt. De student is in het kader van afstuderen. Vervolgonderzoek naar: - Project Functioneel ontwerp - Project Technisch ontwerp - Project Programmeren en Implementatie (Pilot projecten) Adviesrapport Laden van uiteenlopende goederen: Dat kan sneller! 39 afgerond - Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten. In het adviesrapport zijn namelijk vier alternatieven in detail uitgewerkt met een kosten en baten analyse. De alternatieven zijn ook met elkaar vergeleken met behulp van een multi-criteria analyse - Er is een Excel model gemaakt, waarin de terugverdientijd(ncw) van de alternatieven zijn berekend Het kwantificeren van de resultaten van een automatisch laadsysteem. nvt De verschillende alternatieven geven een duidelijk beeld van de adviezen/aanbevelingen die zijn opgesteld voor het transportketen van Brink. De auteur heeft de (financiële)voor- en nadelen duidelijk in kaart gebracht. afstuderen Bouwlogistieke aanbevelingen voor bouwproject Hilton Hotel Schiphol 40 afgerond Door het afstudeeronderzoek is er inzicht in de huidige situatie van het Hilton Hotel Schiphol. Dit inzicht is verkregen door een invullen van het Integraal Logistiek Concept en het P.B.I.O. model. Dankzij deze modellen zijn er ook knelpunten en aanbevelingen opgesteld. Knelpunten en aanbevelingen voor een bouwlogistiek project als het Hilton Hotel Schiphol. De student is in het kader van afstuderen. Vervolgonderzoek naar: - Standaardisatie van de aan- en afvoerstromen van een bouwproject op een proces georiënteerde structuur - Aanvullend onderzoek naar de huidige communicatie en hoe dit verbeterd kan worden - Onderzoek naar de werking van het extern terrein op detailniveau. Met behulp van een nauwkeurige monitoring kan er een inventarisatie gemaakt worden betreft de behaalde en niet behaalde winstgebieden

9 Minor Strategische Communicatie Minor uitvoerend bouwbedrijf Laat logistiek verder gaan! Pressure cooker ketenintegratie 41 afgerond Met het communicatieplan is het mogelijk de beroepspraktijk effectiever te informaren 42 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca afgerond - Er zijn nieuwe kennis en inzichten ontstaan door het afnemen van interviews met zes verschillende bedrijven. Per interview zijn de conclusies beschreven - Het doel van de rapport/minor is het organiseren van een pressure cooker op het RDM, om een denktank te organiseren en te leiden over het onderwerp ketenintegratie. -Het organiseren van een pressure cooker, waarbij ook organisatorische aspecten uitgevoerd meoten worden, als: het regelen van catering, lokalen en het uitnodigen van personen - Een tweede resultaat zijn de beschreven conclusies aan de hand van de afgenomen interviews Met het communicatieplan is het mogelijk betrokken of geïneresseerde personen in het onderwijs effectiever te informaren - Een projectgroep uit de minor uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan deze opdracht - Het organiseren van een pressure cooker Een belangrijk op te leveren product is het opzetten van een kenniscirculatiesysteem. Dit onderzoek heeft de basis gelegd voor het systeem zoals het nu is ingericht. Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ afnemen van interviews en het organiseren van een pressure cooker een bruikbaar methode te zijn om informatie te winnen betreft de vraag of ketenintegratie gebonden is aan de crisis en/of het een eendagsvlieg is. Minor uitvoerend bouwbedrijf Logistiek pressure cooker 45 afgerond Er zijn nieuwe kennis en inzichten ontstaan door het afnemen van interviews met acht verschillende bedrijven. Per interview zijn de conclusies beschreven. Een resultaat voor het beroepspraktijk zijn de beschreven conclusies aan de hand van de afgenomen interviews. Een projectgroep uit de minor uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan deze opdracht. Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ afnemen van interviews en het organiseren van een pressure cooker een bruikbaar methode te zijn om informatie te winnen betreft de vraag of ketenintegratie gebonden is aan de crisis en/of het een eendagsvlieg is. Minor uitvoerend bouwbedrijf Eindverslag Pressure Cooker: Ketenintegratie 46 afgerond Het verslag geeft aan hoe een adequaat pressure cooker georganiseerd kan worden. Een resultaat uit het eindverslag is dat er vragen uit het draaiboek beantwoordt zijn door aannemers en onderaannemers, zodat de studenten ervoor kunnen zorgen dat de discussie tijdens de pressure cooker soepel verloopt. - Een projectgroep uit de minor Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan deze opdracht - Het organiseren van een pressure cooker afnemen van interviews en het organiseren van een pressure cooker een bruikbaar methode te zijn om informatie te winnen betreft de vraag of ketenintegratie gebonden is aan de crisis en/of het een eendagsvlieg is. Minor uitvoerend bouwbedrijf Pressure cooker 47 afgerond Het verslag geeft aan hoe een adequaat pressure cooker georganiseerd kan worden. In het eindverslag zijn er door de studenten verschillende voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat de pressure cooker goed zal verlopen. Voorbeelden hiervan zijn: een vragenlijst ter voorbereiding, aanpak en uitnodiging van de pressure cooker - Een projectgroep uit de minor Met dit onderzoek lijkt het opstellen/ uitvoerend bouwbedrijf heeft gewerkt aan afnemen van interviews en het organiseren deze opdracht van een pressure cooker een bruikbaar - Het organiseren van een pressure cooker methode te zijn om informatie te winnen betreft het odnerwerp hub.

10 48 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca. 16 Student inventarisatie best practices 49 in progress nvt nvt nvt nvt assistent Student Bouwlogistiek rekenmodel 50 in progress nvt nvt nvt nvt assistent Stage Voordelen centraal magazijn 51 in progress nvt nvt nvt nvt stage 52 in progress nvt nvt nvt nvt Lean op de bouwplaats afstuderen bouwlogistiek rekenmodel DBA afstuderen Arbeidsuren overschrijding 54 afgerond - Gedurende het onderzoek zijn er In het afstudeerrapport zijn er casestudies de personeelsleden behandeld en uitgewerkt. Ook zijn er van Weba. Ook zijn er enquetes aanbevelingen gegeven in het hoofdstuk afgenomen. De conclusies en relevante oplossingsrichtingen aan Bouwbureau resultaten zijn in het eindrapport Weba. beschreven en in kaart gebracht door middel van een cirkeldiagram - Er is onderzoek gedaan naar managementmethoden die relevant zijn voor de arbeidsoverschrijding van Weba. De methodes zijn: TOC, Six Sigma en Lean - Ook zijn de resultaten van een casestudy in kaart gebracht - Er is gewerkt met bedrijfsdata (projectevaluaties van de afgelopen 5 jaar) van Weba. Met behulp hiervan zijn er analyses gemaakt 53 in progress nvt nvt nvt nvt De student is in het kader van afstuderen. Vervolgonderzoek naar: Op- en overslagcentrum (HUB) Werken met onderaannemers Werkvreugd medewerkers Leverantie van materiaal Proces 55 afgerond - Meningen van personen op de geïnventariseerd. In totaal zijn ca in progress nvt nvt nvt nvt

11 Interne rapportage 100% LOAD 100% LEAN 57 afgerond Dit onderzoek heeft geleid tot de volgende kennnis en inzichten: - Een rekenmodel en processchema's - Een gedetailleerd overzicht van een checklist betreft standaardafspraken tussen Strukton Bouw en haar leveranciers - Een toelichting betreft hoe de standaardafpraken geïmplementeerd kunnen worden binnen de bedrijfsvoering van Strukton Bouw Gedurende het onderzoek zijn er gespreksverslagen, individuele interviews, verslagen van bijeenkomsten, casusbeschrijving en een beschrijving van de onderzoeksfases opgesteld. nvt Vervolgonderzoek naar: Vraag en aanbod vraagstuk toepassen op het recycling- en restbeton tussen Afvalbank en betonmortelleverancier. Onderzoek dat inventariseert welke bouwconcepten kunnen worden ontwikkeld waarbij de samenwerking tussen Strukton Bouw en haar toeleveranciers centraal staat. Bouwwarmte bij bouwprojecten met de focus op duurzaamheid. Bouwen in de winter. Inzicht in calculatie van gevels. Kennisdeling tussen aannemer en leverancier in het algemeen: Dit onderzoek brengt alternatieven in kaart om de communicatie op projectniveau te verbeteren. Student assistent Literatuur en samenvattingen 58 afgerond Een overzicht en beschrijving van de bestaande literatuur is opgesteld en gecategoriseerd. Ook zijn samenvattingen geschreven van de literatuur Een overzicht en beschrijving van de bestaande literatuur is opgesteld en gecategoriseerd. Ook zijn samenvattingen geschreven van de literatuu Een overzicht en beschrijving van de bestaande literatuur is opgesteld en gecategoriseerd. Ook zijn samenvattingen geschreven van de literatuur Student assistent Bouwlogistiek bij gemeenten 59 afgerond Inzicht is verkregen in de positie die logistieke afstemming in het bouwproces inneemt in de gemeentelijke organisatie. Dit is een functie die versnipperd is opgenomen De focus is in het onderzoek vnl. wat bedrijven kunnen doen om de handiger te organiseren. De bedrijven functioneren echter ahdv regels opgesteld door de overheid. Er is inzicht verkregen in de afwikkeling van regelgeving

student Opdrachtgever soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek

student Opdrachtgever soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek student Opdrachtgever soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Hanno van der Wilt Heddes Stage effciente logistiek 1 afgerond

Nadere informatie

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : 2010-17-19-M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011

Nadere informatie

Uitgevoerde onderzoeken

Uitgevoerde onderzoeken Uitgevoerde Samenvattingen Alexander de Vries, Projectleider Marcel Ludema, Lector Logistics Inhoudsopgave bedrijfs Bouw logistiek met een groene rand Barend de Wit Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./P.Viseé

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio

Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Workshop Bouwlogistiek in de Stadsregio Bijeenkomst @ Stadregio, d.d. 30-10-2013 Marcel Ludema Lector Logistics Hogeschool Rotterdam RDM Sustainable Solutions Platform Logistiek in de Bouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent

Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Bouwlogis)ek en Minder Hinder - van onbekend tot excellent Pla5orm Logis)ek in de Bouw Coen Faber Rijkswaterstaat Arjan Walinga Bouwend Nederland Dag van DUURZAAM GWW 10 juni 2013 Agenda Waarom is bouwlogistiek

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

BOUWLOGISTIEKE HUB, ZIN OF ONZIN? A.M.R. de Vries, Hogeschool Rotterdam M.W. Ludema, Hogeschool Rotterdam / TU-Delft

BOUWLOGISTIEKE HUB, ZIN OF ONZIN? A.M.R. de Vries, Hogeschool Rotterdam M.W. Ludema, Hogeschool Rotterdam / TU-Delft BOUWLOGISTIEKE HUB, ZIN OF ONZIN? A.M.R. de Vries, Hogeschool Rotterdam M.W. Ludema, Hogeschool Rotterdam / TU-Delft Samenvatting Binnenstedelijk bouwen kenmerkt zich door traditioneel samenwerken met

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase. Başak Karabulut

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase. Başak Karabulut BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Introductie Arnold Heertje Duurzaamheid is een kwalitatief hogwaardige ontwikkeling die meer is dan economische groei. Duurzaamheid

Nadere informatie

Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid

Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid Inhoud van het eindcolloquium Tijdsduur: 60 minuten waarvan 45 minuten presentatie Introductie - Inhoud van het eindcolloquium - Introductie afstudeerproject en gastbedrijf Problematiek - Probleemsignalering

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT HOE LEAN MANAGEMENT TOOLS ARBEIDSPRODUCTIVITEIT OP DE BOUWPLAATS KUNNEN VERHOGEN N i c k y S a r g e n t i n i Design & Construction Management Real Estate &

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Fotoverslag werkbezoek Logistiek in de Bouw, Londen 12 en 13 maart 2013

Fotoverslag werkbezoek Logistiek in de Bouw, Londen 12 en 13 maart 2013 Fotoverslag werkbezoek Logistiek in de Bouw, Londen 12 en 13 maart 2013 Samenstelling deelnemers: Opdrachtgever en overheden: RWS en Gemeentewerken Rotterdam Toeleveranciers: Rensa, Rotim Bouw Logistiek

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Samen op weg naar een betere logistiek in de bouw. 100%load100%lean

Samen op weg naar een betere logistiek in de bouw. 100%load100%lean Samen op weg naar een betere logistiek in de bouw 100%load100%lean 100% load 100% lean Het project Tijdwinst Terugdringen faalkosten Efficiency Duurzaamheid Betere samenwerking Minder tijdverlies, minder

Nadere informatie

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number

Graduation Document. General Information. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences. Student Number Graduation Document Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences General Information Student Number 4106105 Student Name Nicky Joy Sargentini E. nickysargentini@gmail.com T. 06 10 56 52

Nadere informatie

Bouwlogistiek in de praktijk

Bouwlogistiek in de praktijk Bouwlogistiek in de praktijk 05-10-2017 Case I: HUDSON S BAY COMPANY 10 vestigingen door heel Nederland Binnenstedelijke bouwplaatsen Renovatie/Nieuwbouw 100.000 m² Shop in Shop Bouwtijd circa 5 maanden

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V.

Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Stan Roestenberg Bohemen B.V. KYP B.V. Business = B 1 BetTer Business = B 2 New Business = b N Nieuw, slimmer tekenprogramma Basis voor de herstructurering van de bouwbranche Nieuw, slimmer tekenprogramma

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid maatschapelijke meerwaarde leveren PPP samenhang (met alle maatschappelijke doelen)

Nadere informatie

EEN BIM ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT

EEN BIM ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT met 1/ 38 P5 presentatie EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT met van kosten en kwaliteit met 2/ 38 EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT Aanleiding met 3/38 EEN ALS AANBESTEDINGSDOCUMENT

Nadere informatie

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Economische sectoren staan op een kantelpunt Energietransitie Industriële transitie Voedseltransitie Ruimtelijke transitie Transitie in de zorg 2 De samenleving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 24-02-2015 P.P. Lamers Eerste versie 0.2 05-03-2015 K. de Waard Tabellen aangepast 0.3 10-03-2015 P.P.

Nadere informatie

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan

Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Bureau Bouwkunde: omdat het beter kan Herkent u dit? U, als architect, heeft inspirerende ideeën maar wilt technisch en procesmatig ondersteund worden. U, als opdrachtgever, wilt vroegtijdig weten wat

Nadere informatie

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017

CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 CO2-PRESTATIELADDER DV SCOPE 3 STRATEGISCH PLAN HOOFDDORP, 2 FEBRUARI 2017 Significante scope 3 emissies Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de emissies in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Best Practices in Bouwlogistiek

Best Practices in Bouwlogistiek Best Practices in Bouwlogistiek Gebouwde Omgeving Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 infodesk@tno.nl Datum 14 oktober 2013

Nadere informatie

P A S T P A S T. P A S T een hulpmiddel voor de werkvoorbereider bij de bepaling van opslag op de bouwplaats. / commissie

P A S T P A S T. P A S T een hulpmiddel voor de werkvoorbereider bij de bepaling van opslag op de bouwplaats. / commissie Stefan Duerink 473535 Patrick de Vaan 427991 welkom een hulpmiddel voor de werkvoorbereider bij de bepaling van opslag op de bouwplaats / commissie E.W. Vastert, voorzitter F.J.M. Scheublin H.J.G. Meijerink,

Nadere informatie

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016

RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES. M. Stevens. EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 RAAK PRO IMDEP INNOVATIE BOUWPROCES M. Stevens EINDSYMPOSIUM RAAK PRO IMDPEP / WP A1.3 & WP A3.2 Heerlen, 19 januari 2016 Emile Quanjel lector Innovatie Bouwproces & Techniek Tom Kretschmann coordinator

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3.

2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 CO 2 -Prestatieladder Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1.

Nadere informatie

Positionering Ketensamenwerking

Positionering Ketensamenwerking Positionering Ketensamenwerking Hans Wamelink, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Real Estate & Housing 12-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Succesfactoren Ketensamenwerking

Nadere informatie

Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel?

Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel? Strategisch samenwerken in het bouwproces stichting bouwresearch Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel? Opdrachtgevers.. en organisatiemodellen Kiezen opdrachtgevers het juiste bouworganisatiemodel?

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet

Ketenintegratie in de woningbouw. Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Ketenintegratie in de woningbouw Een onderzoek naar de invloed van ketenintegratie op tijd, geld en kwaliteit Door Karin van der Vliet Inhoud Waarom? Hoe? Resultaten theorie Resultaten praktijk Conclusie

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje

Workshop BIM. Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011. Hans Hendriks & Frank Maatje Workshop BIM Een methodiek met nieuwe kansen 21 juni 2011 Hans Hendriks & Frank Maatje Agenda & Introductie Definitie BIM Essentie BIM : Samenwerken! BIM= BIM model en BIM methodiek Kortom: BIM = hulpmiddel,

Nadere informatie

RAAK EINDRAPPORTAGE 1

RAAK EINDRAPPORTAGE 1 RAAK EINDRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : 2010-17-19-M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011 december

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT

BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT DE OMSTANDIGHEDEN VERANDEREN De druk voor de bouwsector om anders te gaan werken wordt groter. De bouw verschuift naar de binnensteden. Opdrachtgevers worden kritischer.

Nadere informatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie S@les in de Bouw en Installatiedag Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen

Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen In dit document wordt het rekenmodel Rekenmodel diffuse stofemissies LNE.xlsx, de achtergrond ervan en het

Nadere informatie

Scope 3 Analyse 2011

Scope 3 Analyse 2011 Algemeen gedeelte Blad : 1 van 7 Scope 3 Analyse 2011 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Scope 3 Analyse Pag. 1 van 7 Algemeen gedeelte Blad : 2 van 7 INHOUDSOPGAVE Inleiding Stap 1: De hoofdlijnen van de waardeketen

Nadere informatie

Bouwstromen voorspellen

Bouwstromen voorspellen Bouwstromen voorspellen Robert de Roos Verkeerskundige, groep Infrastructuur Stad (IFS) 9 maart 2011, Utrecht 00. Wie is IBA? IBA is het advies- en ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam. Expertise

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing Toetsingscriteria Voldoende Onvoldoende Ontbreekt 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar t.o.v.

Nadere informatie

Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility

Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility Scope 3 Ketenanalyse Coaten kasten Verkeersregelautomaat (VRA) Dynniq Mobility Berry Krouwel Directeur Operations Dynniq Mobility Datum Handtekening Pieter van Manen HSE Manager Dynniq Mobility Datum Handtekening

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015 Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies Tweede halfjaar 2015 Inleiding Dit is de voortgangsrapportage van de scope 3, keten analyse. In 2011 zijn twee ketens geanalyseerd. Eén keten is in 2013 vervallen.

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Vooronderzoek Bouwlogistiek gemeente Utrecht Resultaten en aanbevelingen vervolg

Vooronderzoek Bouwlogistiek gemeente Utrecht Resultaten en aanbevelingen vervolg Opbouw vooronderzoek Vooronderzoek Bouwlogistiek gemeente Utrecht Resultaten en aanbevelingen vervolg 1. De vraag vanuit programma Goederenvervoer: visie, doelen en beoogde resultaten, kernvragen vooronderzoek;

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Het bonus/malus principe. De theoretische werking in een model. R.C. Hogendoorn 1211196 3 November 2010 AR3R020 Design & Construction Management

Het bonus/malus principe. De theoretische werking in een model. R.C. Hogendoorn 1211196 3 November 2010 AR3R020 Design & Construction Management Het bonus/malus principe De theoretische werking in een model R.C. Hogendoorn 1211196 3 November 2010 AR3R020 Design & Construction Management 1 Colofon Uitgegeven door: In opdracht van: 2010: Ronald Cornelis

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst Voorstellen Anton Slockers Directeur Admea / Smits van Burgst Admea is onderdeel van de Smits van Burgst

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Expert meeting geintegreerde contracten

Expert meeting geintegreerde contracten Expert meeting geintegreerde contracten 18-10-2012 Delft University of Technology Challenge the future Programma 15.30-15.45 uur: Opening door de decaan van de faculteit Bouwkunde, prof.ir. Karin Laglas

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2017

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2017 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2017 Titel van de opdracht (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Klimaatbestendige stad: stresstesten in grote steden zoals Groningen, Leeuwarden, Bergen (Noorwegen),

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution.docx2 Pagina 1/8 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. CO 2 -Presatieladder. Combinatie KWS / Van Oord

Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. CO 2 -Presatieladder. Combinatie KWS / Van Oord Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Zandkreekdam 2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. - 5.C.3. Combinatie KWS / Van Oord Eindrapportage

Nadere informatie

De waarde van ketensamenwerking

De waarde van ketensamenwerking De waarde van ketensamenwerking Resultaten empirisch onderzoek naar de relatie tussen de toepassing van ketensamenwerking en het (gelijktijdig) verlagen van (faal)kosten, het verhogen van de kwaliteit

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Review CO 2 -reductiedoelstellingen

Review CO 2 -reductiedoelstellingen Review CO 2 -reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 3.0 De directeur H. van der Wiel gaat akkoord: inhoud document 5.B.1_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 2017-10 Datum:

Nadere informatie

Virtueel Bouwen met BIM Serge Lefevere (BOECKX. architecture & engineering)

Virtueel Bouwen met BIM Serge Lefevere (BOECKX. architecture & engineering) Virtueel Bouwen met BIM 1 2 ++ CAD: COMPUTER AIDED DESIGN 2D / 3D ++ Van dom model 3 ++ Naar intelligent model Een Bouwwerk Informatie Model is een informatiemodel dat gemaakt en gebruikt wordt bij een

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie

Ketenanalyse Asbestinventarisatie Ketenanalyse Asbestinventarisatie Search Consultancy November 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

TKI PROJECT 4C IN BOUWLOGISTIEK

TKI PROJECT 4C IN BOUWLOGISTIEK TKI PROJECT 4C IN BOUWLOGISTIEK OPENING EN INTRODUCTIE SIEM VAN MERRIËNBOER, TNO Tijd Onderwerp Door 13:00 13:15 Inloop 13:15 13:30 Opening en stand van zaken TKI project Siem van Merrienboer (TNO) 13:30

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering

1. Context en doel. 1.1 Voorbeelden belemmeringen per deelgebied 1.1.1 Governance en juridische belemmering 1. Context en doel Het NLIP heeft tot doel om de elektronische informatie-uitwisseling in de Logistieke Sector in Nederland te verbeteren. En dan niet alleen de informatie-uitwisseling tussen specifieke

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean 1 INTEGRAAL Architect Adviseurs Opdracht

Nadere informatie

Duurzaamheid Certificaten, keurmerken, tools

Duurzaamheid Certificaten, keurmerken, tools KAM INFRA DAG 8 NOVEMBER 2012 Duurzaamheid Certificaten, keurmerken, tools Helen Visser Bouwend Nederland Enorme groei keurmerken en certificaten duurzaamheid Als gevolg van Duurzaamheid steeds belangrijker

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam. Wat doen we zelf. Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaam inkopen bij Rijkswaterstaat Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Wat doen we zelf 2 1 Doel Duurzaam Inkopen: Gebruik maken van inkoopproces om opdrachtnemers aan te zetten tot leveren

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie