4.1 Simulatie in de analysefase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.1 Simulatie in de analysefase"

Transcriptie

1 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving kan worden gemeten of deze situatie aan de gestelde wensen en eisen voldoet. Simulatie is een geschikte techniek voor organisatieoptimalisatie. Zowel bij de analysefase als bij de ontwerpfase kunnen we met behulp van simulatie inzicht verkrijgen in de prestatie van de organisatieprocessen. Met behulp van simulatie kan worden getoetst of de ontworpen situatie aan de gestelde productnormen voldoet en kunnen op basis van de metingen aanpassingen worden verricht. Zonder simulatie zou de toets in de praktijk moeten plaatsvinden en dit zou veel langer duren en een grote impact hebben op het dagelijkse functioneren van de organisatie. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat simulatie slechts een (beperkte) nabootsing is van de werkelijkheid en niet alle knelpunten en problemen zullen worden gesignaleerd. Er bestaan pakketten die behalve simulatie ook workflowmanagement ondersteunen. Zeker indien besloten wordt om met workflowmanagement te gaan werken, kan men door middel van het toepassen van simulatie in de ontwerpfase veel tijd besparen. Na de simulatie ligt er een elektronische blauwdruk van de nieuwe situatie die direct gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van het workflowmanagementsysteem. 4.1 Simulatie in de analysefase Ondersteuning van de analyse van de huidige situatie door simulatie kan op twee wijzen plaatsvinden: procesgericht en organisatiegericht. Bij procesgerichte simulatie meet men kwantiteiten als doorlooptijden, wachttijden, capaciteiten, hoogte wachtrijen, kosten activiteiten en dergelijke. Bij organisatiegerichte simulatie moeten we denken aan simulatie van omzet, debiteurentermijn, gemiddelde voorraad, cash flow, et cetera. De analyse wordt ondersteund door: Verzameling van kwantitatieve gegevens. Met behulp van een simulatietool kan gestructureerd worden gezocht naar kwantiteiten zoals beschikbare capaciteit voor een processtap of doorlooptijd van een (sub)proces.

2 2 Bijlage 4 Simulatietechnieken Vastleggen huidige situatie. In de simulatietool wordt eveneens de huidige simulatie in kaart gebracht en deze is daarom uitermate geschikt voor de eerste vastleggingen van de (huidige) processen inclusief kwantificering van de proces(stappen). Analyse van de huidige situatie. Het inzichtelijk en meetbaar maken van de huidige processen geeft broninformatie om de processen te analyseren. Door gebruik te maken van simulatie zijn we in staat bottlenecks te simuleren en zelfs te animeren. Bijvoorbeeld de postkamer die het proces met twee dagen doorlooptijd verhoogt, een tekort aan capaciteit bij een kennisintensieve processtap of een gemiddelde wachtrij van een week. Simulatie als hulpmiddel ter ondersteuning van de analyse van de huidige situatie is met name bedoeld om kwantitatieve en statistische gegevens naar voren te krijgen. Deze statistische resultaten worden vervolgens gebruikt als communicatiemiddel naar de proceseigenaren. In sommige gevallen kan gaming ook in de analyse van de huidige situatie worden gebruikt, vooral wanneer politiek een belangrijke rol speelt in een organisatie kan gaming voor opvallende resultaten zorgen. 4.2 Simulatie in de ontwerpfase Simulatie als hulpmiddel bij het (her)ontwerpen van de gewenste situatie kent een veelal meer creatief gebruik van het hulpmiddel of simulatiespel. Hier wordt de gewenste situatie van de inrichtingselementen zover mogelijk gemodelleerd waarna deze situatie kan worden getoetst aan de verwachtingen. Dit eist veel van een hulpmiddel, immers de meeste hulpmiddelen zullen niet de modellering van de inrichtingselementen (structuur, mensen, processen en informatiesystemen) in onderlinge samenhang laten modelleren en simuleren. Bij het modelleren van de gewenste situatie kan de volgende ondersteuning worden verwacht: Modelleren van een of meerdere inrichtingselementen. De hulpmiddelen ondersteunen in elk geval het modelleren van het verbeterde proces. Echter voor het integraal kunnen ontwikkelen van deze processen en de daarbij behorende informatiesystemen, organisatiestructuren en mensen wordt meer van een hulpmiddel verwacht. Simuleren en animeren van de gewenste situatie. Vervolgens kan de gemodelleerde situatie worden gesimuleerd om door te rekenen of de verwachtingen verwezenlijkt kunnen worden. Ook kunnen diverse scenario s worden bestudeerd. Veelal zullen een of meerdere creatieve workshops worden belegd waarin het herontworpen proces wordt gemodelleerd en gesimuleerd. De resultaten zullen leiden tot een uiteindelijke keuze uit de diverse scenario s. Samenvattend, gebruik van simulatie kan bijdragen aan het verkrijgen van diverse producten. Wanneer we deze faseren naar de modellen, dan krijgen we het volgende overzicht.

3 4.3 Wanneer te gebruiken 3 analyse huidige situatie model huidige situatie kwantitatieve gegevens huidige situatie overzicht bottlenecks huidige situatie waardering huidige situatie ontwerpen gewenste situatie model(len) gewenste situatie kwantitatieve onderbouwing gewenste situatie overzicht verbeteringen waardering gewenste situatie 4.3 Wanneer te gebruiken Simulatie zal met name gebruikt worden bij het toetsen van de ontworpen gewenste situatie, maar kan ook een rol spelen bij de analyse- en ontwerpfase. Met behulp van simulatie kunnen we snel en duidelijk inzicht krijgen in de prestaties van de ontworpen organisatie. Een belangrijke uitspraak is: A fool with a tool seems pretty cool, but is still a fool, en verdient juist in de context van simulatie een luisterend oor. Met simulatie moet voorzichtig worden omgegaan, het is relatief eenvoudig om als alleswetende over te komen gebruik makend van de indrukwekkende functionaliteiten van een simulatiehulpmiddelen. Maar simulatiehulpmiddelen en -technieken blijven een hulpmiddel om de bedrijfsprocessen te analyseren en op basis van bevindingen adviezen uit te brengen. De vertaalslag van de simulatie naar de werkelijkheid blijft een proces waar met uiterste bedachtzaamheid mee moet worden omgegaan. 4.4 Enkele veelgebruikte technieken Hieronder wordt een aantal veelgebruikte simulatietechnieken verder uitgewerkt. Simulatie met behulp van ICT Simulatie kan worden uitgevoerd met behulp van een simulatiepakket. Er zijn inmiddels al veel verschillende soorten simulatiepakketten verkrijgbaar met verschillende soorten simulatiefunctionaliteit. Met behulp van een simulatiepakket wordt het mogelijk om op basis van een model van de werkelijkheid deze werkelijkheid versneld na te bootsen en metingen te verrichten. Informatie over deze nabootsing is dus snel beschikbaar, wat niet het geval is bij een handmatige simulatie. Met behulp van een simulatiepakket is het ook mogelijk om meerdere soorten metingen tegelijk te verrichten, zodat we snel over veel relevante informatie (onder andere doorlooptijd, bewerkingstijd, verwerkingscapaciteit) kunnen beschikken over de prestaties van een bedrijfsproces. Een simulatiepakket is daarom een uitermate geschikt hulpmiddel bij procesoptimalisatie en kan in verschillende fases van de aanpak worden toegepast. Het kost een computer immers relatief weinig tijd om uit te rekenen wat het inzetten van een X aantal extra medewerkers voor invloed heeft op de doorlooptijd van een proces.

4 4 Bijlage 4 Simulatietechnieken Bij de eerste twee stappen van de methode, analyse van de huidige situatie en het bepalen van de verbetermogelijkheden, kan simulatie gebruikt worden bij het in kaart brengen van de processen en de knelpunten. Door een model op te stellen van de huidige situatie van een bedrijfsproces van een organisatie, kan met behulp van de simulatie inzichtelijk worden gemaakt waar de grootste knelpunten zitten en waar mogelijke verbeteringen plaats kunnen vinden. De beslissingen kunnen visueel en met behulp van meetgegevens worden onderbouwd. Zoals in hoofdstuk zeven is aangegeven, is het ontwerpen van de gewenste situatie een iteratief proces om tot een optimale situatie te komen. Simulatie kan hierbij een grote rol spelen, omdat het toetsen van de nieuw ontworpen situatie eenvoudiger wordt. Indien er meerdere alternatieven ontwikkeld zijn voor de gewenste situatie, kunnen deze snel worden vergeleken en kan bepaald worden wat het beste alternatief is. Indien geen van de herontworpen bedrijfsprocessen aan de gestelde eisen en wensen voldoet, is het vrij eenvoudig om enkele variabelen aan te passen (bijvoorbeeld het aantal medewerkers of het toevoegen/weghalen van een processtap) en opnieuw een test uit te voeren totdat het proces wel aan de eisen voldoet. Zonder simulatie zou deze ervaring pas worden opgedaan bij de implementatie van het herontworpen proces, wat dan voor grote problemen zou hebben gezorgd. Simulatie in de praktijk Behalve met de computer is het ook mogelijk om situaties na te bootsen met echte mensen. Deze vorm van simulatie wordt bij procesoptimalisatie alleen gebruikt om de herontworpen processen te toetsen. Een voorbeeld hiervan is het simulatiespel. Hierbij wordt de nieuwe werkwijze aan verschillende medewerkers uitgelegd, waarna zij het proces kunnen naspelen. Hierbij moeten natuurlijk wel de benodigde hulpmiddelen (archieven, formulieren, et cetera) beschikbaar zijn. Dit is wel een beperkte nabootsing van de werkelijkheid, maar door de beperkte omvang en beperkte complexiteit is het proces zeer inzichtelijk. Uit ervaring is gebleken dat er knelpunten naar boven komen die bij een daadwerkelijke invoering voor grote problemen hadden kunnen zorgen (bijvoorbeeld het ontbreken van een archief op een afdeling). Deze knelpunten kunnen nu direct worden opgelost en aangepast in het herontworpen proces. De bij de simulatie opgedane ervaring kan gebruikt worden om de daadwerkelijke implemen tatie soepeler te laten verlopen. Daarnaast heeft ook het betrekken van meer medewerkers bij het proces van optimalisatie een positieve invloed op de acceptatie van de nieuwe werkwijze. Een ander, vrij bekend voorbeeld van simulatie is het lanceren van een pilot. In dit geval gaat een deel van de organisatie volgens de nieuwe situatie werken, terwijl de overige onderdelen de oude werkwijze blijven volgen. Het bedrijfsonderdeel waar de pilot wordt uitgevoerd, moet wel redelijk onafhankelijk zijn van de rest van de organisatie. Bijvoorbeeld een districtskantoor bij een gedecentraliseerde organisatie. Ook nu kan weer worden getest of de gewenste situatie de beoogde besparingen en/ of voordelen oplevert en kunnen er op basis van de ervaringen tijdens deze simulatie nog aanpassingen worden uitgevoerd voordat de hele organisatie op de nieuwe werkwijze overgaat.

5 4.4 Enkele veelgebruikte technieken 5 Bij deze vorm van simulatie wordt er niets nagespeeld, maar wordt de nieuwe situatie tijdelijk en op beperkte schaal ingevoerd. De resultaten zijn dan ook accurater dan bij de andere vormen van simulatie. De toetsing neemt echter wel een langere periode in beslag. Dit heeft als nadeel dat er verschillende werkwijzen naast elkaar plaatsvinden (oude en nieuwe) wat problemen kan opleveren en waardoor men ook de oude situatie moet onderhouden.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Simulatie als learning tool bij hardnekkige logistieke problemen

Simulatie als learning tool bij hardnekkige logistieke problemen Simulatie als learning tool bij hardnekkige logistieke problemen Jan van der Eijk en Jan Willem Hoorn Simulatie is een onmisbaar bedrijfskundig instrument om complexe processen (ook in de gezondheidszorg)

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Implementeren van een FMIS

Implementeren van een FMIS 3048-1 Implementeren van een FMIS A.C. Stolk 1. Inleiding 1 2. Voorbereiding op implementatie 2 2.1 Implementatie als project 2 2.2 Projectbeheersing 6 3. Activiteiten tijdens de implementatie 9 3.1 Organisatorische

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

De infrastructurele benadering voorbij?

De infrastructurele benadering voorbij? De infrastructurele benadering voorbij? Wat kan de infrastructurele benadering nog toevoegen bij het gebruik van ERP pakketten zoals SAP. Werkstuk ter afsluiting van de Architecten leergang André Hollants

Nadere informatie

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging

Risico Analyse. Een verkenning. Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging Risico Analyse Een verkenning Publicatie van de CIO Interest Group Informatiebeveiliging CIO Platform Nederland, september 2012 www.cio-platform.nl/publicaties CIG Informatiebeveiliging- Risico Analyse

Nadere informatie

Optimalisatie van het LAC. Een verbetering van product, proces en structuur. In opdracht van ABC Bank. KADplus.nl

Optimalisatie van het LAC. Een verbetering van product, proces en structuur. In opdracht van ABC Bank. KADplus.nl Een verbetering van product, proces en structuur In opdracht van ABC Bank Daar waar in dit rapport omwille van de leesbaarheid slechts de hij-vorm wordt gebruikt, wordt uiteraard de hij/zij-vorm bedoeld.

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

BiSL meetbaar gemaakt

BiSL meetbaar gemaakt BiSL meetbaar gemaakt Auteurs: Fjodor van Faassen, André Smulders, Rolf Boers, Jan de Vries, Angelique van Hattum- Buitenkamp, Hans Hokke, Coenraad Doeser. Datum: 25 november 2010 Inleiding BiSL is in

Nadere informatie

APPLICATIELEREN BIJ DE POLITIE MOGELIJKE E-LEARNING SCENARIO S VOOR HET TRAINEN VAN POLITIEMEDEWERKERS IN HET GEBRUIK VAN COMPUTERAPPLICATIES.

APPLICATIELEREN BIJ DE POLITIE MOGELIJKE E-LEARNING SCENARIO S VOOR HET TRAINEN VAN POLITIEMEDEWERKERS IN HET GEBRUIK VAN COMPUTERAPPLICATIES. APPLICATIELEREN BIJ DE POLITIE MOGELIJKE E-LEARNING SCENARIO S VOOR HET TRAINEN VAN POLITIEMEDEWERKERS IN HET GEBRUIK VAN COMPUTERAPPLICATIES. Linda Hoskam Applicatie leren bij de politie 3 Samenvatting

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE INZET VAN EN TEVREDENHEID OVER HET ECD ELECTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER

ONDERZOEK NAAR DE INZET VAN EN TEVREDENHEID OVER HET ECD ELECTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER ONDERZOEK NAAR DE INZET VAN EN TEVREDENHEID OVER HET ECD ELECTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER MEI 2014 VOORWOORD Wat mij opvalt, als onafhankelijk adviseur, is dat bij veel zorginstellingen de integratie van

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

1 Aquirius hanteert de Sigma-P methodiek voor de invoering van Procesgericht Werken. Naast een

1 Aquirius hanteert de Sigma-P methodiek voor de invoering van Procesgericht Werken. Naast een Reorganiseren, bezuinigen en beheersen van processen: waar te beginnen? Hoe besparingen zijn te bereiken door het verantwoord reduceren van AOIC-maatregelen in en rondom processen MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Implementatie van een continuverbeterproces in een service omgeving Fortes Solutions

Implementatie van een continuverbeterproces in een service omgeving Fortes Solutions Implementatie van een continuverbeterproces in een service omgeving Fortes Solutions Bacheloronderzoek Universiteit Twente Gideon Teerenstra Voorwoord Voor u ligt het eindverslag van de afsluitende opdracht

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp 3 Testen en de euro Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat het belang is van testen, welke maatregelen dienen te worden genomen en wat de risico s daarbij zijn. Daarbij

Nadere informatie

Op weg naar prestatiegericht werken binnen het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op weg naar prestatiegericht werken binnen het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Op weg naar prestatiegericht werken binnen het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De uitwerking en implementatie van Service Level Agreements Jan Lugtig Bachelor thesis Afdeling: Waterkeringen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

V-model is anno 20NU

V-model is anno 20NU Het V-model is een modellering van een voortbrengingsproces, van wens tot en met een oplossing. Het wordt veel toegepast in de IT maar is niet alleen toepasbaar op IT projecten. Het V-model helpt inzicht

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie

87 Procesgericht denken en werken

87 Procesgericht denken en werken Praktijkboek_A1.fm Page 1364 Thursday, December 15, 2011 8:23 AM 87 Procesgericht denken en werken Marcelle van der Leeuw Accountmanager Sensus-methode 87.1 Inleiding In de sector van de welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

ADDENDUM FUNCTIONEEL ONTWERP PROTOTYPE ROOSTEREN

ADDENDUM FUNCTIONEEL ONTWERP PROTOTYPE ROOSTEREN ADDENDUM FUNCTIONEEL ONTWERP PROTOTYPE ROOSTEREN PROTOTYPE ROOSTEREN 3 Inleiding Een deel van de het werk van Triple A Ontwerp en Onderzoek heeft betrekking op het ontwikkelen van zogenaamde complexe

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 13. TAAKGEBIED REQUIREMENTS MANAGEMENT Aan de gebruikerszijde moet vanzelfsprekend een beschrijving zijn van de bedrijfsprocessen en de inzet van computertechnologie hierbinnen. In het geval van een wijziging

Nadere informatie