Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case"

Transcriptie

1 voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011

2 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 2

3 De kern Met wordt de CO2 uitstoot door optimaal bestelgedrag verminderd geeft inzicht in CO2 uitstoot als gevolg van bestelgedrag is een middel om maatschappelijk verantwoord bestellen te stimuleren door de CO2 uitstoot inzichtelijk te maken en verminderen over de logistieke keten De maakt voor iedere klant / afnemer (bestellende partij) de CO2 uitstoot per order en per producteenheid (bijvoorbeeld tonnen) over een langere periode meetbaar, inzichtelijk en communiceerbaar De kwantitatieve impact van het bestelgedrag van klanten wordt hiermee inzichtelijk Op basis van de CO2 prestaties van klanten wordt de supply chain gesynchroniseerd. Dit leidt tot hogere logistieke efficiency en daarmee minder CO2 uitstoot is een: meet-, bereken- en rapportagesystematiek om CO2 prestaties inzichtelijk te maken werkwijze voor producenten, vervoerders en klanten om CO2 reductiedoelen te behalen In 4 stappen wordt de CO2 uitstoot verminderd doet dit in 4 stappen 1. Create Best-in-class Operational Logistics 2. Create Customer Intimacy 3. Share & Create Awareness 4. Start Collaborative Supply Chain Innovation Zie Aanpak voor meer informatie 1 Screenshot Model

4 Aanpak Om volledig in te voeren dienen er 4 stappen te worden genomen Stappen Activiteiten Tijdsduur 1 Create Bestin-class Operational Logistics De logistieke dienstverlener moet bij deze stap voldoen aan een set eisen, indien nodig wordt hiertoe maatregelen genomen. Het gaat hierbij om eisen als: Relatie tussen producent en logistieke dienstverlener is professioneel Processen, data en communicatie protocollen zijn standaard CO2 uitstoot is meetbaar en real time reporting hiervan is mogelijk Logistieke planning is accuraat Afhankelijk van waar bedrijf in startsituatie staat 2 Create Customer Intimacy Customer Intimacy wordt gecreëerd door: De CO2 uitstoot per order te meten en berekenen. Hiertoe worden de ICT systemen van de producenten (en eventueel vervoerders) uitgebreid/aangepast Het publiceren van de CO2 uistoot op de order 2-4 weken 3 Share & Create Awareness Bewustzijn te creëren door: Het periodiek rapporteren van de totale en relatieve CO2 uitstoot (bijvoorbeeld per ton) van klanten ten opzichte van doelstellingen (bijvoorbeeld middels een Logistic Customer Scorecard) Bij key decision makers deze CO2 prestaties te rapporteren Scenario's te ontwikkelen (bijvoorbeeld optimalisatie van routes of schema s) en impact daarvan op CO2 uitstoot, kosten te berekenen en te delen met klanten. Voorbeeld: De CO2- en kostenreductie door bijvoorbeeld lagere bestelfrequentie kan worden berekend, inzichtelijk worden gemaakt voor klanten en product Eerste keer: 2 8 weken Vervolgens periodiek (1 à 2 keer per jaar) 4 Start Collaborative Supply Chain Innovation Gezamenlijke supply chain innovatie: De producenten en klant zoeken op basis van CO2 prestaties en doelstellingen en verbeteropties samen naar duurzamere oplossingen Drie soorten oplossingen kunnen worden gekozen: (a) Realisatie van Combined Deliveries, (b) Realisatie van Combined full truck load deliveries, (c) Opzetten van Shared Warehouse 2 weken voor maatregel a, 2 weken voor maatregel b, 1 tot 2 jaar voor maatregel c 4

5 Mensen & middelen Directie, supply chain managers, business controllers en ICT worden betrokken bij de invoering van Mensen Invoering van vereist bij de verlader, logistieke dienstverlener en afnemer: Betrokkenheid en draagvlak bij directies Coördinatie en sturing door Supply chain managers Vooral coördinatie gedurende de ontwikkeling en implementatie van Vervolgens (na implementatie) dient hij/zij een sturende rol te hebben bij voortgangsbespreking van CO2 prestaties, doelstellingen en voortgang maatregelen Ontwikkeling door ICT specialisten uitbreiding / aanpassing ICT systemen om CO2 per order en totale CO2 per ton product uit te rekenen en rapporteren (zie rechts) Business (of financieel) Controllers voor ontwikkeling customer score card Middelen Om de CO2 per order en totale CO2 per ton product voor individuele afnemers te kunnen berekenen moeten de ICT systemen bij verlader en vervoerder worden aangepast / uitgebreid: Invoering emissiefactoren en berekeningen in ICT systemen Diverse berekeningen moeten door systemen worden uitgevoerd op basis van emissiefactoren. Voorbeeld: In de systemen moet bijvoorbeeld de juiste emissiefactoren en formules worden toegepast om dieselverbruik om te zetten in CO2 uitstoot per klant en per order Invoering data-uitwisseling Er dient data-uitwisseling te komen tussen verladers en vervoerders. Voorbeeld: gereden kilometers, verbruik, vervoerde ladinggrootte moeten bekend zijn bij de vervoerder Hiervoor is een investering nodig van gemiddeld tot circa

6 Resultaat Met maatregelen zijn reeds aanzienlijke reducties van de CO2 uitstoot gerealiseerd Resultaten van CO2 uitstoot, als gevolg van het bestelgedrag van afnemer, wordt meetbaar, berekenbaar en inzichtelijk CO2 per order en CO2 per ton product wordt inzichtelijk voor producten, transporteurs en afnemers Met diverse scenario s en de impact daarvan op CO2 uitstoot, wordt optimale bestelgedrag inzichtelijk Met deze inzichten kan supply chain optimaal worden gesynchroniseerd. Denk aan lagere leverfrequentie met grotere drop size (lading per levering). Hierdoor neemt efficiency van logistieke keten alsvolgt toe: Afnemer profiteert bij de goederenontvangst van hogere inbound efficiency Fabrikant en transporteur profiteren van hogere transport efficiency Dit resulteert in lagere CO2 uitstoot van producent tot afnemer. Resultaten in de praktijk Screenshot aanpak Collaborative Supply Chain Innovation Maatregelen Opzetten van Shared Warehouse Realisatie van Combined full truck load deliveries Realisatie van Combined Deliveries Resultaat CO2 uitstoot van transportactiviteiten tussen producent en afnemer wordt volledig geëlimineerd Bij bundelen van bestellingen en leveringen tot volle vrachtwagens is in het algemeen 20-50% CO2 besparing te realiseren is door afnemers 6

7 Case Mars Nederland heeft GREEN ORDER succesvol geïmplementeerd MARS Nederland heeft het initiatief genomen om GREEN ORDER (in vervolg ) te ontwikkelen en implementeren. Het bedrijf heeft zich hierbij tevens gericht op het creëren van betrokkenheid in de gehele keten, van fabrikanten tot en met klanten MARS heeft de volgende stappen doorlopen en resultaten geboekt: 1. Toetsing en verbetering van de operationele logistiek om aan de eisen te voldoen 2. Realisatie CO2 per order op iedere vrachtbrief voor iedere afnemer. Om dit per afnemer te kunnen berekenen en te kunnen rapporteren heeft MARS haar ICT systemen uitgebreid / aangepast 3. Ontwikkeling van een Logistic Customer Scorecard. Deze is momenteel uitontwikkeld en wordt periodiek gedeeld met klanten van MARS, logistieke dienstverleners en andere fabrikanten 4. Realisatie Supply Chain Innovation Kuehne + Nagel zet de CO2 uitstoot per levering op iedere vrachtbrief, in opdracht van Mars. Hiermee wordt deze informatie zichtbaar bij de klant. Mars en andere multinationals zijn GREEN ORDER internationaal aan het uitrollen MARS heeft onder andere de volgende maatregelen succesvol genomen: Combined (Full Truck Load) Deliveries en Combined Warehouses (bijvoorbeeld voor de ijsdistributie). (Zie resultaten) Voorbeeld vrachtbrief Voorbeeld Logistic Customer Scorecard X kg CO2 per ton X kg CO2 per ton 7

8 Toepassing is voor verladers en producenten om CO2 over de gehele supply chain te reduceren Koploper groepen Verladers Vervoerders Gemeenten Doelgroep PDL (info) Geïnteresseerden in Award Potentiële Awardwinnaars Awardwinnaars Criteria PDL & Zoektermen Strategie Tactiek Uitvoering Besparingsdoelstelling Nulmeting (IST) Bepaling scope Keuze meetmethode Organisatorische borging Communicatie intern & extern Planning & coördinatie realisatie Maatregelen (intern & in keten) Monitoring resultaten & bijsturing : Is bedoeld voor producenten en verladers, om bestelgedrag van klanten te verduurzamen. Deze partijen dienen nauw samen te werken met logistieke dienstverleners voor: gegevensuitwisseling (om bijvoorbeeld CO2 per order uit te rekenen), CO2 rapportage en uitvoering van CO2 reductiemaatregelen van producent tot klant Is mogelijk bij een supply chain met standaard: processen, data en communicatie protocollen Geeft een gefaseerde aanpak bij de uitvoering van maatregelen 8

9 Aanvullende informatie Aanvullende informatie voor verdieping Contactpersoon Nick Juffermans, Programma Lean and Green Tel: Bronnen / links Niet van toepassing, is green field (vanaf tekentafel) ontwikkeld Referenties Verladers 1. Mars Nederland B.V. 2. Arla Foods 3. Heinz 4. Friesland Campina 5. Bacardi Referenties Vervoerders 1. Kuehne + Nagel 2. HST Groep 3. Bakker Logistiek 4. Nabuurs 5. Norbert Dentressangle Het Lean and Green programma zet zich in om te laten uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde standaard. Het doel is stapsgewijs steeds meer marktpartijen aan te laten haken om de maatschappelijke en economische impact van te maximaliseren Mars en andere multinationals alsmede Kuehne + Nagel zijn internationaal aan het uitrollen 9

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know'

Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' Informatiemanagement: Lessons Learned, rekenvoorbeelden en valkuilen Management Decision Making van 'Nice to Know' naar 'Need to Know' White Paper Deel 2 (2012) www.linio.nl Gepubliceerd door Auteur: Peter

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS

TAKE THE LEAD IN LOGISTICS TAKE THE LEAD IN LOGISTICS NaviTrans: Uw oplossing voor voor de logistieke dienstverlener In een steeds competitiever wordende sector als de logistiek is het voor de hedendaagse ondernemers onontbeerlijk

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~ Energie-efficiëntie in het datacenter De verschillende initiatieven op een rij 06~ 2010 Energie-efficiëntie in het datacenter: de verschillende initiatieven op een rij Er zijn maar weinig zaken waar zo

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie