Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid. Logistieke centra in de bouwnijverheid"

Transcriptie

1 Inhoud van het eindcolloquium Tijdsduur: 60 minuten waarvan 45 minuten presentatie Introductie - Inhoud van het eindcolloquium - Introductie afstudeerproject en gastbedrijf Problematiek - Probleemsignalering tijdens Participerend Observeren - Doelstelling afstuderen Onderzoek -Plan van aanpak - - Eisen en randvoorwaarden - Ontwerp en werking -Toetsing Conclusie - Aanbevelingen en conclusies Afsluiting - Gelegenheid tot stellen van vragen Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 02/37 Afstudeerbegeleidingscommissie Afstudeerproject en gastbedrijf = Justitie en Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Voorzitter: prof. ir. Cees Kleinman Hoofdbegeleider: ing. Cor de Bruijn Medebegeleider : ir. Martin Vissers Bedrijfsbegeleider JuBi B.V.: ing. Frans Quataert Projectgegevens: Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst Bouwcombinatie: JuBi B.V., bestaande uit bouwcombinatie JuBi v.o.f. en installatiecombinatie JuBiv.o.f. Bouwsom: ,- waarvan ,- bouwkundig Bruto vloeroppervlak: m² Hoogte: 146 meter Bouwtijd: 49 maanden Oplevering: december 2012 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 03/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 04/37 Afstudeerproject en gastbedrijf Probleemsignalering tijdens Participerend Observeren Februari 2009 Augustus 2009 Maart 2010 Juni 2010 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 05/37 De uitdaging van het project JuBi is de logistiek: De logistiek uitvoerder Het bouwticket Doelstelling Participerend Observeren: Het beschrijven en in kaart brengen van de werkzaamheden van de logistiek uitvoerder op het project JuBi te Den Haag. Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 06/37 1

2 Gesignaleerd probleem: Probleemsignalering tijdens Participerend Observeren Transporten komen niet op de afgesproken tijd of niet met de afgesproken inhoud aan op bouwplaatsen van grote binnenstedelijke utiliteitsbouwprojecten. Aanvullend onderzoek: JuBi B.V. beschikt over extra terrein: Binckhorst Gesproken met veel verschillende partijen Workshop Slimme logistieke oplossingen voor JuBi georganiseerd 2 x 39 verdiepingen 10 verdiepingen bouwplaats Wat doen we wel met Binckhorsten wat niet? Ik weet het niet. We mogen niet verwachten dat leveranciers op het uur nauwkeurig leveren, maar dat moet wel! Waarom nemen we geen logistiek expert in dienst? Wat kan de invloed van een logistiek centrum zijn op het gebruik van de jumpliften? Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 07/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 08/37 Doelstelling afstuderen Het oplossen van knelpunten in de logistiek op grote binnenstedelijke utiliteitsbouwprojecten met behulp van logistieke centra. Definitie logistiek centrum : Een logistiek centrum is een omkaderde plaats, anders dan de bouwplaats zelf en niet zijnde openbare weg of transportmiddel, waar tijdens het transport van leverancier naar bouwplaats of andersom transporten korte of langere tijd stilstaan, opgeslagen worden en/of een handeling met het transport verricht wordt. Plan van aanpak probleemstelling 1/4 1. Welke knelpunten hebben invloed op de huidige aan-en afvoerstromen van materiaal van het grote binnenstedelijke utiliteitsbouwproject JuBi? 1.1 Hoe verloopt het proces van materiaal bestellen tot materiaal verwerken op dit moment? 1.2 Wat voor materialen zijn benodigd? 1.3 Welke transportmethodes worden gebruikt voor de aan- en afvoerstromen? 1.4 Welke verpakkingsmethodes worden gebruikt? 1.5 Wat zijn de oorzaken van het gesignaleerde knelpunt in de huidige logistiek? Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 09/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 10/37 Plan van aanpak probleemstelling 2/4 2. Wat kan de bouwnijverheid op het gebied van logistieke centra leren van andere sectoren die hiermee hun aan- en afvoerstromen organiseren? 2.6 Welke sector is vergelijkbaar met de bouwnijverheid en organiseert de aan-en afvoerstromen van materiaal succesvol? 2.7 Hoe organiseert deze sector zijn aan- en afvoerstromen? 2.8 Wat zijn de kenmerken van deze sector waardoor het logistieke proces succesvol verloopt? 2.9 Wat zijn de leerpunten op het gebied van logistieke centra voor de bouwnijverheid? Plan van aanpak probleemstelling 3/4 3. Op welke manier kan voor het project JuBieen logistiek centrum bijdragen om knelpunten in de logistiek op te lossen? 3.10 Welke hulpmiddelen kunnen gebruikt worden bij het ontwikkelen van een logistiek centrum? 3.11 Wat zijn de kritische succesfactoren voor een goede aan- en afvoer van materiaal? 3.12 Wat is het programma van eisen voor een logistiek centrum ten behoeve van het project JuBi? 3.13 Hoe ziet een logistiek centrum voor het project JuBi eruit? 3.14 Welke verbetering levert dit op ten opzichte van de huidige aan- en afvoer van materiaal? Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 11/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 12/37 2

3 Plan van aanpak probleemstelling 4/4 4. Wanneer is een logistiek centrum haalbaar? 4.15 Wat zijn de kosten? 4.16 Wat zijn de opbrengsten? 4.17 Waar ligt het omslagpunt voor een logistiek centrum om rendabel ingezet te kunnen worden? De data-analyse: Activiteiten één repeterende, representatieve verdieping bepaald Benodigde materialen per activiteit uitgetrokken Standlijn in de planning op het moment dat de meeste bouwfases parallel plaatsvinden Totalen delen door bouwcyclus Per materiaaltype aanvullende informatie bepalen Onderzoeksresultaat Aan- en afvoer van materiaal van en naar JuBi De hoeveelheid per verdieping; De eenheid; Het aantal benodigde hijsbewegingen; Het aantal benodigde liftbewegingen; Het aantal benodigde aanvoerbewegingen; Volle of niet-volle vrachten; Of overslag op Binckhorst mogelijk is; Wat voor voorraad op de bouwplaats aangehouden kan worden; De leverancier; De transporteenheden; De verpakkingsmethode; Wat voor afval het oplevert; De transportmethode naar de bouwplaats; De maximale afmetingen. Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 13/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 14/37 Onderzoeksresultaat Aan- en afvoer van materiaal van en naar JuBi Leerpunten bouwnijverheid op het gebied van logistieke centra Bouwnijverheid versus auto-industrie: Bouwprofessionals noemen onder andere bouwen zoals Toyota dat doet tijdens workshop Binnen de auto-industrie heeft de snelle ontwikkeling van logistiek geleid tot een efficiënt bouwproces Beide sectoren kennen veel overeenkomsten Resultaat: Gemiddeld 51 aanvoerbewegingen per dag voor uitsluitend de torens, waarvan: 24 t.b.v. ruwbouw, 5 t.b.v. gevel, 6 t.b.v. ruwe afbouw en 16 t.b.v. fijne afbouw; En verder: 78% van de transporten moet justin time of binnen één dag verwerkt worden 89% van alle dichte vrachtwagens betreft vrachtwagens die niet helemaal gevuld zijn 21% van alle transporten kan mogelijk opgeslagen of overgeslagen worden op Binckhorst Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 15/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 16/37 Leerpunten bouwnijverheid op het gebied van logistieke centra Leerpunten die met behulp van een logistiek centrum toepasbaar zijn: 1. De aannemerij moet meer ketenregisseur worden en zo het logistieke proces beter beheersbaar maken 2. Toeleveranciers niet op bouwplaats maar op dependance laten leveren 3. Intern transport zelfstandig organiseren 4. Strakker sturen op planning en eventueel sancties toepassen 5. Aanvoer van materialen ontkoppelen van het bouwproces 6. Mogelijkheden tot pakketteren onderzoeken en toepassen 7. Prefabricage en voormontages 8. Aan- en afvoer van materialen combineren 9. Eenduidige specificatie van materialen toepassen 10. Werken volgens de JIT-filosofie Kritische succesfactoren voor de toepassing van een logistiek centrum in de bouwnijverheid: 1. De aannemer is verantwoordelijk voor het organiseren en beheersen van het logistiek centrum en de aanvoerbewegingen. 2. Toeleveranciers leveren hun producten (als dit mogelijk is gezien het type product) aan het logistiek centrum in plaats van de bouwplaats, waarna de aannemer verantwoordelijk is voor het intern transporteren tussen het logistiek centrum en bouwplaats. 3. De aanvoer van goederen wordt ontkoppeld van het bouwproces, door het logistiek centrum zoveel mogelijk als opslag-en wachtplaats te gebruiken (als dit mogelijk is gezien het type product). Dat betekent dat de aanvoer van goederen de bouwproductie zo min mogelijk zou moeten hinderen. 4. Goederenstromen worden, mits mogelijk, gebundeld getransporteerdvan het logistiek centrum naar de bouwplaats om zo aanvoerbewegingen te reduceren. Missie en bedrijfsstrategie: Optimale beheersing van de aan-en afvoer van materiaal middels een logistiek centrum. Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 17/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 18/37 3

4 Grondvorm en processen: Planning en besturing: >11 >4,3 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 19/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 20/37 Organisatie: Prestaties meten en beheersen: Kwalitatief door het terugkoppelen naar de kritische succesfactoren Kwantitatief door het meten en controleren van de data-analyse De data-analyse: Bruikbaar als basis om de keuze te maken voor het al dan niet toepassen van een logistiek centrum: De aanvoerdruk op de bouwplaats Bruikbaar als basis om richtlijnen voor de inrichting van een mogelijk logistiek centrum te bepalen: De aantallen aan-en afvoerbewegingen naar de verschillende locaties De activiteiten die plaats moeten vinden in het logistiek centrum en de daarvoor benodigde oppervlakten Data-analyse geüpdate: Benodigde opslagruimte Op- of overslag op L.C.? Bij opslag op L.C. beschermen tegen weersinvloeden? Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 21/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 22/37 Gewenste informatie: Keuze voor het al dan niet gebruik maken van een logistiek centrum Richtlijnen voor de inrichting van een mogelijk logistiek centrum Berekeningen die dan gemaakt moeten worden: Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 23/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 24/37 4

5 Logistiek centrum Binckhorst: Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 25/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 26/37 Financiële haalbaarheid: wat zijn de kosten? Haalbaarheid van een logistiek centrum Haalbaarheid van een logistiek centrum Financiële haalbaarheid: wat zijn de baten? Minder transporten en dus ook reductie van CO₂-uitstoot; Minder opslag op bouwplaats; Minder afval op bouwplaats; Minder vaak verkeerde materiaalleveringen; Minder vaak materialen te vroeg, te laat of kwijt; Verkorting van de bouwtijd. Kortom vermindering van de faalkosten en toename van de productiviteit. Gekwantificeerde baten: Productiviteitstoename Niet gekwantificeerde baten: Kilometerbeprijzing of tolheffing Overige faalkostenvermindering 3,4 minuut per werknemer per dag ,- Kost 1-3% extra per project Investering (0,2%) tegen faalkosten (11% van omzet) Omslagpunt: Projectspecifiek door kosten en (kwalitatieve) baten te vergelijken De baten zijn op dit type projecten al snel hoger dan de kosten Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 27/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 28/37 Conclusie Verbetering van het proces bij JuBi: Transporten kunnen met veel meer precisie plaatsvinden Een reductie van de transporten vindt plaats Het is in een vroeg stadium duidelijk hoeveel aan- en afvoerbewegingen gemiddeld plaats gaan vinden Er kunnen duidelijkere afspraken gemaakt worden met leveranciers Congestie en andere overlast rondom de bouwplaats neemt af Conclusie: Logistiek centrum is een kans voor JuBi B.V. om de logistiek sterk te verbeteren Alleen materiaal is meegenomen: materieel en personentransport niet! Uitvoeren data-analyse is arbeidsintensief en hier kan een hulpmiddel voor ontwikkeld worden Hulpmiddel kan het mogelijk maken om de variabelen aan te passen en snel consequenties in te zien Conclusie Oude doelstelling: Het oplossen van knelpunten in de logistiek op grote binnenstedelijke utiliteitsbouwprojecten met behulp van logistieke centra. Vernieuwde doelstelling: Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model voor ervaren (logistiek) uitvoerders, om tijdens de uitvoeringsfase van binnenstedelijke hoogbouwprojecten de aan-en afvoerbewegingen van materialen inzichtelijk te kunnen maken zonder en met logistiek centrum, zodat weloverwogen een keuze gemaakt kan worden voor het al dan niet inrichten van een logistiek centrum,met daarbij projectspecifieke richtlijnen voor de inrichting daarvan. Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 29/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 30/37 5

6 Eisen en randvoorwaarden Eisen en randvoorwaarden: Weloverwogen keuze voor het al dan niet inrichten van een logistiek centrum; Projectspecifieke richtlijnen voor de inrichting van een logistiek centrum; Eenvoudig, overzichtelijk en slechts op één manier interpreteerbaar; Aanpasbare data, naar voortschrijdend inzicht in te transporteren materialen en hoeveelheden; Beïnvloedbare resultaten. Ontwerp en werking Rekenmodel_Logistiek_Centrum.xls Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 31/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 32/37 Ontwerp en werking Toetsing Terugkoppeling naar de problematiek Programma van eisen Conclusies casestudie: Eisen Transporten randvoorwaarden: kunnen met veel meer precisie plaatsvinden Weloverwogen Een reductie van keuze de transporten voor het al vindt dan plaats niet inrichten van een logistiek centrum. Projectspecifieke Het is in een vroeg richtlijnen stadium duidelijk voor de hoeveel inrichting aan- van en een afvoerbewegingen logistiek centrum. gemiddeld plaats gaan vinden Eenvoudig, Er kunnen duidelijkere overzichtelijk afspraken slechts gemaakt op één worden manier interpreteerbaar met leveranciers Aanpasbare Congestie en data, andere naar overlast voortschrijdend rondom de inzicht bouwplaats in te transporteren neemt af materialen en hoeveelheden. Beïnvloedbare resultaten Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 33/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 34/37 Terugkoppeling naar de problematiek Programma van eisen Gevoeligheidsanalyse Ingebruikname door JuBi B.V. Toetsing Conclusie Aanbevelingen en conclusies Aanbevelingen bij het afstudeerproject: 1. Keuzemenu s, berekeningen en opmaak van RLC kunnen verder ontwikkelen; 2. Toetsing van de output door metingen te verrichten in de praktijk; 3. Meer onderzoek naar (logistieke) procesoptimalisatie in de bouwnijverheid en communicatie en samenwerking met leveranciers en onderaannemers. Conclusies: Succesvolle casestudie uitgevoerd op het project JuBi; Zelfstandig onderzoek gedaan en een nieuwe methodiek ontwikkeld; Op basis daarvan een werkend rekenmodel gerealiseerd. Een eerste stap in de richting van een betere beheersing van de aan-en afvoer van materialen op binnenstedelijke hoogbouwprojecten Huidige situatie Scenario 1 Scenario 2 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 35/37 Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 36/37 6

7 Afsluiting Vragen..? Introductie Problematiek Onderzoek Conclusie 37/37 7

Bijlagenbundel. Het ontwerpen van een hulpmiddel voor het foutloos en tijdig opstellen en versturen van afroeporders voor prefab betonelementen.

Bijlagenbundel. Het ontwerpen van een hulpmiddel voor het foutloos en tijdig opstellen en versturen van afroeporders voor prefab betonelementen. P.J.N. Tuijtelaars, BSc Bijlagenbundel 0657844 22-08-2014 Technische Universiteit Eindhoven Architecture, Building and Planning Construction Technology BAM Utiliteitsbouw Advies & Engineering Het ontwerpen

Nadere informatie

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1

RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 RAAK TUSSENRAPPORTAGE 1 Projecttitel : Duurzame ketensamenwerking bij binnenstedelijke bouwprojecten Projectnummer : 2010-17-19-M Penvoerder : Hogeschool Rotterdam Raak subsidieperiode : september 2011

Nadere informatie

Uitgevoerde onderzoeken

Uitgevoerde onderzoeken Uitgevoerde Samenvattingen Alexander de Vries, Projectleider Marcel Ludema, Lector Logistics Inhoudsopgave bedrijfs Bouw logistiek met een groene rand Barend de Wit Muziekpaleis Utrecht Heijmans N.V./P.Viseé

Nadere informatie

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten

Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met. Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Dit document bevat alle informatie die u moet weten om te kunnen werken met Verbeterborden en Lean Six Sigma projecten Inhoudsopgave Lean Six Sigma... 3 Lean... 3 Six Sigma... 3 Lean Six Sigma in de zorg...

Nadere informatie

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn

- het idee van standaardiseren van verpakkingen lijkt niet mogelijk te zijn soort project naam project # Status Kennisontwikkeling Meerwaarde beroepspraktijk Meerwaarde onderwijs Meerwaarde onderzoek Stage effciente logistiek 1 afgerond - zeer bruikbare externe interviews - Opbouw

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer)

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Eindrapport Een haalbaarheidstudie van de kwaliteitbeoordeling van aannemers op basis van geleverde prestaties in het verleden ten behoeve

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking

Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Meerwaarde met het concessiemodel een model voor Publiek-Private Samenwerking Uitgangspunten PPS-concessiemodel De overheid zet een geïntegreerd investeringsproject in de markt: ontwerp, aanleg, onderhoud

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/82533

Nadere informatie

Plan van Aanpak DEFINITIEF

Plan van Aanpak DEFINITIEF Plan van Aanpak DEFINITIEF Het plan van aanpak van het afstudeeronderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw naar kluswoningen aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij

PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij PROJECTVOORSTELLEN DOELMATIG WATERBEHEER 2014 Werkeenheid De Meierij Opgesteld door: Afvalwaterteam Doelmatig waterbeheer de Meierij Versie en datum: Revisie 6 van 3 februari 2014 Goedgekeurd door: Stuurgroep

Nadere informatie

BIM voor beginners. BIM voor beginners. Een introductie voor beginnende BIM-bedrijven. Pagina 1 van 19

BIM voor beginners. BIM voor beginners. Een introductie voor beginnende BIM-bedrijven. Pagina 1 van 19 BIM voor beginners Pagina 1 van 19 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.2 Begrippenlijst... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroepen... 5 2 Bouwwerk Informatie

Nadere informatie

Meetrapport SZW Balansmodel II. Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet. Versie 1.0. Nieuwegein, 11 maart 2008

Meetrapport SZW Balansmodel II. Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet. Versie 1.0. Nieuwegein, 11 maart 2008 Meetrapport SZW Balansmodel II Nulmeting voor het domein Werkloosheidswet Versie 1.0 Nieuwegein, 11 maart 2008 Drs. ing. P.M.H.H. Bex Drs. M.J. Aalders Drs. J.J.F.M. van den Hurk SIRA Consulting is inhoudelijk

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM

Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM Gevraagd: EXCELLENT EXPERTTEAM DECEMBER 2013 TRANSITIE NAAR ENERGIENEUTRAAL ENERGIESPRONG Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Met succes verbeteren van projectbeheersing in de bouw: hoe doe je dat?

Met succes verbeteren van projectbeheersing in de bouw: hoe doe je dat? Met succes verbeteren van projectbeheersing in de bouw: hoe doe je dat? Door Ir. T.A.M. Massaro MCM en Ir. G. van Uffelen RC In dit artikel geven de schrijvers een aantal handreikingen hoe een verbetering

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT WAPENING IN BIM. Opdrachtgever : Avans Hogeschool 's-hertogenbosch. Afstudeerders : Hank Janssens & David van Kampen

ONDERZOEKSRAPPORT WAPENING IN BIM. Opdrachtgever : Avans Hogeschool 's-hertogenbosch. Afstudeerders : Hank Janssens & David van Kampen ONDERZOEKSRAPPORT WAPENING IN BIM Opdrachtgever : Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Afstudeerders : Hank Janssens & David van Kampen Afstudeerbegeleiders : Rutger van Oosten & Bart Dankers Bedrijfsbegeleiders

Nadere informatie