Training huisartsenpraktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training huisartsenpraktijk"

Transcriptie

1 Training huisartsenpraktijk Uw Accreditatienummer , Maarn Consult Postbus AD MAARN Auteur: Lieme Huib Osinga Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Maarn Consult. Deze uitgave is voor het eerst notarieel gedeponeerd in mei Blad 1 van 6

2 Cursusdoelstellingen: Deze cursus is bedoeld om de huisartsenpraktijk goed te laten functioneren. De cursist krijgt daartoe kennis, vaardigheden en praktische oplossingen aangeboden. Voor apotheekhoudende artsen is als bijlage bij deze cursus een extra onderwerp over de apotheek van de praktijk beschikbaar. Doelstelling is om het zorg- en praktijkmanagement op een goed niveau te krijgen en te borgen. Door het implementeren van de aangereikte kennis, vaardigheden en praktische oplossingen, is de huisarts of praktijkmanager in staat om als zorgaanbieder een praktijk te houden, die kan voldoen aan de eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Concreet houdt dat in dat er verantwoorde zorg wordt aangeboden. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt. De huisarts of praktijkmanager kan na het volgen van de de zorgverlening op zodanige wijze organiseren, de praktijk zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel voorzien, de verantwoordelijkheden zodanig toedelen, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg. Het uitvoeren hiervan omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. De cursist is in staat om een compact kwaliteitsmanagement systeem op te stellen, dat de elementen planning, protocollering, taakdelegatie, verantwoordelijkheidsverdeling en structureel verbeteren bevat. Tevens heeft de cursist kennis van certificeringsmethoden en kan een gefundeerd besluit nemen om de praktijk al dan niet te laten certificeren. De cursus draagt bij aan het verder ontwikkelen van de competentiegebieden (bron: ComBeLs): Communicatie (met de patiënt), Organiseren, Maatschappelijk handelen en Samenwerken. De cursus bestaat uit 5 modulen, die met een tussenperiode van gemiddeld 3 tot 4 weken worden uitgevoerd. Tijdens het volgen van de modules wordt kennisoverdracht gerealiseerd op basis van praktijkcasuïstiek en procesbeschrijvingen. Tussen de modulebijeenkomsten door krijgt de cursist huiswerk, dat tijdens de volgende module wordt besproken. Indien gewenst, kan de cursist als extra optie de beschikking krijgen over een model Praktijkhandboek van Maarn Consult via dat kan worden ómgeschreven naar de eigen praktijksituatie. Efficiëntie staat hierbij voorop. Aan het einde van de cursus wordt een deelnamecertificaat verstrekt. Ook is het mogelijk om na afloop van de cursus een onafhankelijke certificerende instelling te vragen om de praktijk te laten keuren en een conformiteitscertificaat af te laten geven. Dit laatste is afhankelijk van de visie van de betreffende praktijk. Gebruikte literatuur: ISO 9001:2008: Kwaliteitssystemen-eisen, versie 2008 LHV Beroepsnorm voor farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen Kwaliteitswet Zorginstellingen, 18 januari 1996 Patiëntveiligheid in de huisartsenzorg, LHV, Dr. E.C. Eijssens The Essential Deming, 2012 Model praktijkhandboek Maarn Consult, Blad 2 van 6

3 MODULE 1: Introductie en algemene kwaliteitszaken (Kennismaking groepsleden en presentielijst) 1. Praktijkgegevens Trainingselement: achtergronden, terminologie en begrippen Trainingselement: wetgeving en de uitwerking daarvan in de praktijk 2.1 Wetgeving rond de praktijk Trainingselement: taken en verantwoordelijkheden matrix 4. Samenhang werkprocessen Procesrisico s en prestaties Meldweekformulier Proces prestatie indicatoren Proces risico overzicht Klachten en foutmeldingen Formulier klachten en afwijkingen Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de terminologie en de samenhang. Over de termen en de basiswetgeving, wordt gediscussieerd. Vervolgens wordt een mogelijkheid besproken waarop het kwaliteitsmanagement in het praktijkteam kan worden geïmplementeerd (taakverdeling en verantwoordelijkheden). Er volgt discussie over risicomanagement en bewaken daarvan middels procesmetingen. De klachtenprocedure van de praktijk en de klachtenprocedure van de beroepsgroep worden besproken. Ten slotte wordt huiswerk opgegeven. Trainingselement: huiswerk Blad 3 van 6

4 MODULE 2: Informatie, middelen en materialen (Presentielijst) Trainingselement huiswerk bespreken Documentatie en registraties Overzicht informatie en bewaartermijnen Periodieke controle dokterstas Inkoop medische apparatuur en verbruiksartikelen Medische apparatuur en leveranciers Leveranciers beoordeling Leveranciers beoordelingsformulier Onderhoud apparatuur en voorraden Koelkastcontrolelijst Hygiëne en infectiepreventie Schoonmaakschema Gestart wordt met het bespreken van het huiswerk en de ervaringen met de uitgevoerde deelprojecten. Daarna wordt ingegaan op het informatiebeheer, de middelen en materialen die in de praktijk worden ingezet en hoe de kwaliteit daarvan wordt geborgd. Middels discussie worden de kritische leveranciers bepaald en aan welke criteria deze dienen te voldoen. Schoonmaak en infectiepreventie worden bediscussieerd en de praktische en best-practices op dit gebied worden bepaald. Ten slotte wordt huiswerk opgegeven. 3.3 Apparatuur, automatisering en ruimtes Trainingselement: huiswerk Blad 4 van 6

5 MODULE 3: Zorgverlening en personeelszaken (Presentielijst) Trainingselement: huiswerk bespreken 3.2 Personeel en belanghebbenden Waarneemovereenkomst Personeelscapaciteit Geheimhoudingsovereenkomst Checklist dienstverband Jaargesprekken Formulier jaargesprek OPTIONEEL Persoonlijk Ontwikkel Plan Nascholing Deze module staat grotendeels in het teken van het primaire zorgproces en de personele aspecten. Door middel van discussie over de voorbeeldteksten wordt gezocht naar best practices en eventuele risico s van de zorgverlening. Het juist en duidelijk communiceren met cliënten en andere zorgverleners is daarbij van cruciaal belang. Aan het einde van de bijeenkomst wordt huiswerk opgegeven Postverwerking en patiëntgegevens overdracht Intake en uitschrijving Aannemen en inplannen van hulpvragen Reguliere zorg Meldcode kindermishandeling Meldcode volwassenen geweld Zorg voor chronische patiënten Preventie projecten Reguliere zorg door doktersassistenten Trainingselement: huiswerk Blad 5 van 6

6 MODULE 4: Kwaliteitsmanagement cyclus (Presentielijst) Trainingselement: huiswerk bespreken Trainingselement: strategie, marketing, praktijkplanning 3.1 Praktijkcontext en strategie 3.4 Publieksinformatie en bereikbaarheid Privacyreglement Uitvoeren patiënten tevredenheids onderzoek Uitvoeren interne audits Verslag interne audits Uitvoering certificerings-audits en Inspecties Inspectiebezoek Trainingselement: procesrisico s inventariseren Proces risico overzicht Verbeteringen Verbeterpuntenlijst Praktijkverslag opstellen OPTIONEEL BESCHIKBAAR: Praktijkverslag 7. Normconformiteit 2. Verklaring van uitgifte Trainingselement: vervolgstappen, eventueel certificeringsonderzoek en cursus-evaluatie De kwaliteitsverbetercyclus van Deming ( PDCA ) is de rode draad door de inhoud van deze laatste module. Toetsing vindt gepland plaats via audits. De visie op de toekomst en de kernkwaliteiten (missie) van de huisartsenzorg in het algemeen en de praktijk in het bijzonder, worden besproken. De toetsingen worden gebruikt om de praktijkprocessen verder te kunnen verbeteren. De maatschappelijke verankering van de toegevoegde waarde van de praktijk, kan worden geconstateerd door de resultaten van de cursusmodules te vergelijken met de normen. De cursist kan gefundeerd beslissen om de praktijk al dan niet te laten certificeren. Dit kan een accreditering van de NHG zijn, maar ook een NEN/ISO norm. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijkheden voor cliënten tevredenheidsonderzoek. Ten slotte worden de eventuele vervolgstappen besproken en wordt de cursus beëindigd door het evalueren van de cursusperiode. Informatie over de training Uw Praktijk op Orde kunt u verkrijgen via of via Blad 6 van 6

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Toetsingskader Informatieveiligheid in de Zorg Handleiding & Toetsingscriteria

Toetsingskader Informatieveiligheid in de Zorg Handleiding & Toetsingscriteria Toetsingskader Informatieveiligheid in de Zorg Handleiding & Toetsingscriteria Inhoud Voorwoord... 3 1. Doelstelling... 4 2. Opzet van de toetsingscriteria... 4 3. Gebruik van de toetsingscriteria... 7

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie