SOCIALE MEDIA EN ARBEIDSRECHT Praktische richtlijnen voor het invoeren van een sociale media beleid Isabel Plets Of Counsel Lydian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE MEDIA EN ARBEIDSRECHT Praktische richtlijnen voor het invoeren van een sociale media beleid Isabel Plets Of Counsel Lydian"

Transcriptie

1 SOCIALE MEDIA EN ARBEIDSRECHT Praktische richtlijnen voor het invoeren van een sociale media beleid Isabel Plets Of Counsel Lydian

2 INLEIDING

3 Waarom een sociale media beleid een must is Technologie loopt voor op wetgeving Zelfregulering bij gebrek aan wettelijk kader - en internetpolicies vaak niet toepasbaar op sociale media Opportuniteiten (marketing tool + HR-tool) vs. risico s Exponentiële verspreidingsgraad informatie Vervagen lijn privé-professioneel Eerste rechtspraak, m.n. inzake ontslag 3

4 Gebruik & misbruik van sociale media door werknemers Misbruik arbeidstijd - Virtueel absenteïsme Cyberpesten Schending privacy derden 22% heeft over een collega tweet verzonden 28% heeft foto s werkevenementen gepost Onthulling vertrouwelijke informatie Voortijdig lekken nieuwe producten Gevoelige informatie Zit nog steeds vast met Chinese investeerders. Reken niet op mij vanavond! Merk- en reputatieschade De klantenbloopers van Ikea te gekke Colruyters Werknemers vatten impact posts niet OMG I HATE MY JOB! My boss is a total pervy wanker always making me do stuff just to piss me off!! Foto s op café/vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid 4

5

6 Duidelijke regels vereist 3/4 e Belgische bedrijven heeft geen sociale media beleid Nochtans, een sociale media beleid: Vermijdt misverstanden d.m.v. duidelijke afspraken Voorkomt dat onderneming in negatief daglicht komt te staan Informeert werknemers over hun privacyverwachtingen Biedt juridische kapstok voor nemen maatregelen en sancties, met respect privacy werknemers Is zeer belangrijk element bij beoordeling concrete zaak door rechter 6

7 OPSTELLEN VAN EEN SOCIALE MEDIA BELEID

8 De werkgever beslist Over toegang en gebruik tijdens de arbeidstijd Werknemer staat onder gezag en moet instructies werkgever opvolgen (art. 17, 2 AOW) Werkgever is als eigenaar van arbeidsmiddelen (PC, smartphone, internetverbinding) vrij om hierover te beschikken Deze CAO heeft geen betrekking op de regels voor de toegang tot en/of het gebruik van de elektronische online communicatiemiddelen, welke het prerogatief van de werkgever zijn (CAO 81) Over gebruik buiten de arbeidstijd Werknemers moeten zich respectvol en loyaal gedragen, geen vertrouwelijke informatie vrijgeven en werkgever niet schaden (art. 16 en 17 AOW) 8

9 Stappenplan Social Media Team Beleid op maat bepalen Noden & wensen Functioneel / Niet-functioneel? Open / gesloten beleid? Hard / zacht beleid? Keuze instrument Arbeidsovereenkomst? Arbeidsreglement? Eenzijdige richtlijnen (policy)? Opstellen Taal Inhoud Invoeren I&C overlegorganen/werknemers Wijzigen arbeidsreglement Ter kennis brengen Opvolging, controle & sanctionering 9

10 Begin goed voorbereid Sociale media team HR manager / HR medewerker Commercieel profiel Social Media Manager IT-specialist Bedrijfsjurist 10

11 Kies een beleid op maat Noden & wensen Functioneel niet functioneel OF sociale media als werkinstrument (virtuele ambassadeurs) EN/OF puur privaat gebruik Gesloten of open beleid OF toegang sites blokkeren generatie Y smartphones gebruik buiten arbeidstijd OF beperken toegang qua tijd (pauzes), duur, frequentie (aantal x per dag inloggen) of communicatiemiddelen (andere PC) OF geen strikte controle op toegang, wel algemene gedragsregels Hard of zacht beleid OF strikte opvolging, controle en sanctionering OF soft law gedragscode 11

12 Kies een beleid op maat Meest geblokkeerde websites (Bron: Smart Business Strategies) 1. Erotiek 69% 2. Gokken 59% 3. Download-sites 53% 4. Online games 46% 5. Geweld 45% 6. Facebook 43% 7. Twitter 39% 8. MySpace 36% 9. Videostreaming 35% 10. YouTube 35% 12

13 Op zoek naar het geschikte instrument Arbeidsovereenkomst Arbeidsreglement Eenzijdige richtlijnen Waarde Hoog Gemiddeld Laag ( gebruik) Binding Controle en sancties Werknemersinspraak Informatie en consultatie Formaliteiten Hoog obv instructierecht WG Hoog obv instructierecht WG Hoog obv instructierecht WG Obv arbeidsreglement Obv arbeidsreglement Obv arbeidsreglement Volledig Gemiddeld Geen Ja Ja Ja Administratief zwaar want individueel akkoord van iedere werknemer vereist Geen individueel akkoord vereist, maar strikt formele procedure met collectieve werknemersinspraak Afschrift sociale inspectie Geen formaliteiten 13

14 Op zoek naar het geschikte instrument Arbeidsovereenkomst Hoog sociaal draagvlak Individueel akkoord Sancties + - Individueel akkoord vereist, ook voor wijzigingen Administratief zwaar Evt. ook wijziging arbeidsreglement vereist (hard beleid) Arbeids-reglement Hoog sociaal draagvlak Sancties All-in-one Eenzijdige richtlijnen (policy) Geen werknemersinspraak/akkoord vereist Geen formaliteiten Eenvoudig te wijzigen dmv wijzigingsbeding Collectief overleg Zware formele procedure, ook voor wijzigingen Sociale inspectie Lager sociaal draagvlak Evt. ook wijziging arbeidsreglement vereist (hard beleid) 14

15 Op zoek naar het geschikte instrument Eenzijdige richtlijnen Policy, gedragscode, protocol, (ondernemings)reglement, dienstorder, nota, Afzonderlijke policy? Relatie met andere policies: IT ( / internet) Ethische gedragscode 15

16 Taalwetgeving NL / FR / DUI obv exploitatiezetel Engels beleid op groepsniveau? Arrest Las (HvJ 16 april 2013, C-202/11) internationale arbeidsovereenkomsten 16

17 Inhoud Voorbeeldclausules Inleiding Waarom een beleid? Informed consent Materieel toepassingsgebied Zo ruim mogelijk, zowel op het werk als daarbuiten Personeel toepassingsgebied Alle werknemers Regels inzake toegang Open of gesloten beleid Werk/productiviteit mag er niet onder lijden 17

18 Inhoud Voorbeeldclausules Internet is publiek domein Verweer tegen privacyrecht werknemers Juiste en gepaste privacy settings (interne training) Bevestiging algemene werknemersverplichtingen Eerbied en achting loyauteit Vertrouwelijke informatie moet confidentieel blijven Welvoeglijkheid en goede zeden Respect voor IP (auteurswet, logo s, ) en privacy derden (recht op afbeelding) Instructies en bevelen werkgever naleven Verwijzing naar andere policies Ongepaste / schadelijke posts op eerste verzoek verwijderen 18

19 Inhoud Voorbeeldclausules Algemene gedragsregels bij niet-functioneel gebruik Berichten plaatsen over of namens bedrijf Hoe bedrijf beschrijven op profielpagina s Regels inzake vriendschap met hiërarchisch oversten, klanten, leveranciers Statement dat opinies persoonlijk zijn Wat te doen bij vaststellen van negatieve uitlatingen over bedrijf Klachten over werk intern oplossen, niet via sociale media Regels bij exit aanpassen profiel, verwijzing naar bedrijf 19

20 Inhoud Voorbeeldclausules Specifieke gedragsregels voor functioneel gebruik Huisstijl, communicatieregels, hoe zich kenbaar maken, profiel verwijderen bij einde AO, Aanduiden contactpersoon sociale media Controle en sanctionering Hard of zacht beleid Verwijzing naar CAO 81 en Privacywet Verwijzing naar relevante bepalingen arbeidsreglement 20

21 Inhoud Voorbeeldclausules Aansprakelijkheid (art. 18 AOW) Werknemers blijven zelf aansprakelijk voor gebruik en eventuele schade Akkoordverklaring eenzijdige richtlijnen / arbeidsreglement Ondertekening voor ontvangst en/of voor akkoord informed consent Nieuw akkoord bij iedere wijziging? Waarde akkoord? Ondergeschikte positie werknemer Instemming controle en verwerking persoonsgegevens 21

22 Inhoud - Voorbeeldclausules Aanvullen met praktijkvoorbeelden Tips & tricks Do s & dont s 22

23 INVOEREN VAN HET SOCIALE MEDIA BELEID

24 Tussenkomst overlegorganen Onafhankelijk van de gekozen rechtsbron Beslissingsrecht? Neen Informatie en/of consultatie? Ja Ondernemingsraad Wet 20 september 1948: advies over maatregelen die arbeidsorganisatie en -voorwaarden zouden kunnen wijzigen CAO nr. 9 van 9 maart 1972 inzake OR: raadplegen over ingrijpende veranderingen arbeidsorganisatie of -overeenkomsten CAO nr. 81 : inlichten over controle elektronische communicatiegegevens 24

25 Tussenkomst overlegorganen CPBW Bij ontstentenis OR: CAO nr. 9 Bij ontstentenis OR: CAO nr. 81 Syndicale Delegatie CAO nr. 5: gehoord over veranderingen die de contractuele of gebruikelijke loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen Bij ontstentenis OR en CPBW: CAO nr. 81 Werknemers Bij ontstentenis OR, CPBW en SD: CAO nr

26 Wijziging arbeidsreglement Noodzakelijk indien: Gekozen voor opname sociale mediabeleid in arbeidsreglement Inhoud sociale media beleid via arbeidsovereenkomst of eenzijdige richtlijnen betrekking heeft op verplichte vermeldingen arbeidsreglement (hard beleid) Rechten en plichten toezichthoudend personeel Tekortkomingen en straffen (disciplinaire sancties) Opsomming dringende redenen 26

27 Wijziging arbeidsreglement Procedure Geen OR Werkgever stelt ontwerp op Aanplakking + Register / 15 dagen Verzenden register aan sociale inspectie Wel OR OR stelt ontwerp op Aanplakking Raadpleging OR Evt. tussenkomst sociale inspectie + paritair comité Inwerkingtreding Bewaren op toegankelijke plaats en afschrift aan iedere werknemer Afschrift aan sociale inspectie 27

28 Ter kennis brengen Aan personeel Informatiesessies - training Intranet Aan Privacycommissie ( 556D0BC3B9208EAC1954DA12F0E16) Aan sociale inspectie Indien wijziging arbeidsreglement Aan derden / derde ondernemingen Zelfstandige dienstverleners, uitzendkrachten, cateraars, schoonmaakploeg, etc. Via dienstverleningsovereenkomsten 28

29 OPVOLGING, CONTROLE & SANCTIONERING

30 Opvolging Up to date houden! 30

31 Controleer gepast Voorwaarden van CAO 81 naleven Finaliteit = naleven regels sociale media Legaliteit transparantie - informed consent werknemer moet weten wat inbreuk is en tegen welke modaliteiten => policy! - Collectieve informatie aan overlegorganen Proportionaliteit (verhouding inbreuk privacy en nagestreefde doeleinde: eerst anoniem dan individualiseerbaar) 31

32 Controleer gepast Privacy-issues Recht op bescherming privé-leven Niet absoluut: zelf publiek maken informatie (afstand) Clausule in social media beleid Redelijke privacyverwachting? (Beperkte) rechtspraak is streng Arbeidsrechtbank Namen, 10 januari 2011 Arbeidsrechtbank Leuven, 17 november 2011 en Arbeidshof Brussel, 3 september 2013: posten op publieke facebook-pagina sluit redelijke privacyverwachting uit Feitelijke beoordeling - publieke informatie in context bekijken Ruchtbaarheid informatie Aard informatie Intentie te schaden 32

33 Controleer gepast Verwerken van persoonsgegevens conform Privacywet Rechtmatig doeleinde Informatie over verwerking Rechten werknemer Aangifte Privacycommissie ( essionid=328556d0bc3b9208eac1954da12f0e16) 33

34 Controleer gepast Vrije meningsuiting (art. 19 Grondwet) - Recht op kritiek Niet absoluut Begrensd door Verplichtingen als werknemer: Respect, vertrouwelijkheid, oneerlijke concurrentie, Geen laster eerroof Fr. Cour de Cassation 10 april 2013: beledigingen t.a.v. ex-werkgever zijn privaat 34

35

36 Sancties Het internet als bewijsmiddel - wering uit debatten? Disciplinaire sancties Stakingsvordering of schadevergoeding Ontslag om dringende reden Strafsancties Klacht bij Privacycommissie - imagoschade 36

37 Sancties: algemene regels Zorg voor een geldig bewijs Volg interne procedures consequent Sanctioneer proportioneel en gelijk Bouw dossier op 37

38 Het internet als bewijsmiddel Automatische wering uit debatten van onrechtmatig verkregen bewijs Exclusionary rule Antigoon brengt verandering (Cass. 14 oktober 2003) Onder bepaalde voorwaarden kan rechter beslissen om onrechtmatig bewijs toe te laten Antigoon vindt weg naar burgerlijke zaken (Cass. 10 maart 2008) Ook in arbeidszaken? Soms wel: Arbrb. Gent 1 september 2008; Arbh. Antwerpen, 2 september 2008; Arbrb. Mechelen, 20 maart 2013; Arbh. Antwerpen 24 mei 2013; Arbh. Brussel 3 september 2013 Soms niet: Arbh. Brussel 7 februari

39 Tuchtsancties Link met arbeidsreglement 39

40 Stakingsvordering en schadevergoeding Staking vorderen van informatie op internet Kortgeding voor arbeidsrechtbank Schadevergoeding Bewijs van fout, schade en causaal verband Artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet Begroting imagoschade? 40

41 Ontslag om dringende redenen Artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet De ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt Foutief gebruik sociale media of andere contractuele tekortkoming Drie dagen termijn 41

42 Ontslag om dringende redenen Feitelijke appreciatie Concrete omstandigheden en context Duidelijkheid en transparantie van de overtreden norm Rechtbank aanvaardt niet dat werknemer niet-naleving procedures/verbodsbepalingen ten laste wordt gelegd, indien niet duidelijk vooraf meegedeeld Belang goed opgestelde arbeidsreglement / policies Houding werkgever (gedoogbeleid) Verleden werknemer Clausule policy? 42

43 Ontslag om dringende redenen Arbrb. Leuven 17 november 2011 en Arbh. Brussel 3 september 2013: DR Hoge functie Beursgenoteerd bedrijf Tijdstip posten informatie Arbh. Brussel 4 maart 2010: Geen DR Geen besef werknemer Relatief beperkte impact van informatie voor beperkte groep Sociaal conflict Arbrb. Namen 10 januari 2011: Geen DR Sociaal klimaat 43

44 Strafsancties Artikel 124 Wet elektronische communicatie wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van maken Geldboete 50 EUR tot EUR (x 6) Artikel 314bis Strafwetboek gebruik met bedrieglijk gebruik / oogmerk te schaden Gevangenisstraf 6 mnd tot 1 jaar / geldboete 200 EUR tot EUR (x 6) Hacking (art. 550bis 1 Sw) diegene die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gemachtigd is, zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich daarin handhaaft 3 maanden tot 1 jaar (bedrieglijk opzet: 6 mnd tot 2 jaar) / 26 tot euro (x 6) Intern toegang verschaffen (art. 550bis 2 Sw) met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, zijn toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijden 6 mnd tot 2 jaar / 26 tot euro (x 6) 44

45 Klacht bij Privacycommissie Imagoschade 45

46 BESLUIT

47 Besluit Social media beleid is een must in werkomgeving Sensibilisering informatie Conflictbeheersing Vermijden misverstanden door duidelijke afspraken Vermijden imago- en/of reputatieschade Verweer tegen privacyrecht werknemer Juridische kapstok voor controle en sanctionering met respect privacy werknemers Toetsingselement voor beoordeling door rechtbanken 47

48 Vragen? 48

49 Isabel Plets Of counsel, Lydian Praktijklector, Vakgroep sociaal recht, Universiteit Gent T M

De DO s en DON TS voor het opzetten van een social media policy

De DO s en DON TS voor het opzetten van een social media policy De DO s en DON TS voor het opzetten van een social media policy Stephanie Raets Advocaat 25 juni 2013 Overzicht Inleiding Waarom een social media policy? Juridische basis voor een social media policy De

Nadere informatie

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY 1. Doelstelling sociale media policy Werknemers hebben een rol als ambassadeur voor Infano vzw. Deze rol als ambassadeur geldt ook online en in het bijzonder voor sociale

Nadere informatie

BEDRIJF TITEL. Social media op de werkvloer! Karen Van den Bergh Els De Coninck Advanced Trainer/ Consultant SD Worx Learning

BEDRIJF TITEL. Social media op de werkvloer! Karen Van den Bergh Els De Coninck Advanced Trainer/ Consultant SD Worx Learning BEDRIJF TITEL Social media op de werkvloer! Karen Van den Bergh Els De Coninck Advanced Trainer/ Consultant SD Worx Learning 1 Inhoud 1. Algemene situering sociale media 2. Problematiek sociale media op

Nadere informatie

Sociale media en recht. Een studie van recente rechtspraak

Sociale media en recht. Een studie van recente rechtspraak Sociale media en recht Een studie van recente rechtspraak Arbeidsrecht (1) Het bewijs dat door de werkgever ter rechtvaardiging van een dringende reden voorgelegd wordt, is rechtmatig in het geval waarin

Nadere informatie

Inhoud. Privacybescherming op sociale netwerken: heeft u nog een privéleven? Hans Graux...1

Inhoud. Privacybescherming op sociale netwerken: heeft u nog een privéleven? Hans Graux...1 Voorwoord...v Privacybescherming op sociale netwerken: heeft u nog een privéleven? Hans Graux...1 Privacy en social networking een moeilijk huwelijk...1 Persoonsgegevens als basisgrondstof voor sociale

Nadere informatie

Dhr. mr. R.M. (Raymond) Poublon

Dhr. mr. R.M. (Raymond) Poublon Social Media Dhr. mr. R.M. (Raymond) Poublon Social Media in het arbeidsrecht Hoe om te gaan met Social Media? 3 Social Media 4 Vandaag voornamelijk LinkedIn Twitter Facebook Youtube 5 Social Media, een

Nadere informatie

Het gevaar van social media: gebruik (en misbruik) van moderne communicatiemiddelen. GEZAG VAN DE WERKGEVER PRIVACY VAN DE WERNEMER

Het gevaar van social media: gebruik (en misbruik) van moderne communicatiemiddelen. GEZAG VAN DE WERKGEVER PRIVACY VAN DE WERNEMER Het gevaar van social media: gebruik (en misbruik) van moderne communicatiemiddelen. 2011 GEZAG WERKGEVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING Kwisje: vragen 5 THEMA S GEZAG WERKGEVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Nadere informatie

Sociale media op de werkvloer

Sociale media op de werkvloer Sciale media p de werkvler FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E inf@frumadvcaten.be W www.frumadvcaten.be 1 Inleiding In de huidige maatschappij neemt

Nadere informatie

Knipperlichten 2017: Sociaal- en arbeidsrecht

Knipperlichten 2017: Sociaal- en arbeidsrecht Knipperlichten 2017: Sociaal- en arbeidsrecht Nele Van Kerrebroeck 9 februari 2017 - Zaventem 0 Agenda > Knipperlicht 1 Motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag: analyse [eerste] rechtspraak

Nadere informatie

Ontslag wegens dringende reden

Ontslag wegens dringende reden Ontslag wegens dringende reden C. ENGELS -Kluwer a Wolters Kluwer business Inhoud V 1- Begrip I 1.1. Wettelijke definitie 1 1.2. Ontleding van de definitie I 1.2.1. Vereisten 1 1.2.2. Eerste vereiste:

Nadere informatie

Toegang tot de e-mails van een afwezige medewerker. Sleutelbegrippen: preventieve maatregelen, responsabilisering, proportionaliteit en transparantie

Toegang tot de e-mails van een afwezige medewerker. Sleutelbegrippen: preventieve maatregelen, responsabilisering, proportionaliteit en transparantie Toegang tot de e-mails van een afwezige medewerker Sleutelbegrippen: preventieve maatregelen, responsabilisering, proportionaliteit en transparantie 1. In deze context moet verwezen worden naar de gedragsregels

Nadere informatie

Zorgnetwerken en arbeidsrecht: instructierecht

Zorgnetwerken en arbeidsrecht: instructierecht Zorgnetwerken en arbeidsrecht: instructierecht Sabine Vanoverbeke Joris De Keersmaeker I. Overzicht 1. Inleiding 2. Netwerken juridische kwalificatie 3. Netwerken - arbeidsrechtelijke 4. Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Sociale netwerksites op het werk

Sociale netwerksites op het werk 1 Impulsdag sociaal werk netwerk online 2 april 2015 Sociale netwerksites op het werk Wat mag, wat mag niet en hoe moet het? Ronny Saelens Doctoraal onderzoeker VUB/LSTS rsaelens@vub,ac,be 2 Indeling van

Nadere informatie

Cao nr. 109: het kennelijk onredelijk ontslag

Cao nr. 109: het kennelijk onredelijk ontslag FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Inleiding Cao nr. 109: algemeen Toepassingsgebied, recht op mededeling

Nadere informatie

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034... INHOUD I. ALGEMEEN...1 A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...3 B. GELIJKE BEHANDELING...12 3 H.v.J. 13

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Social media. Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media. Privé- of zakelijk gebruik

Social media. Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media. Privé- of zakelijk gebruik Social media Wat zijn social media? Soorten social media (account geen eigendom) Massacommunicatie tegenover social media Privé- of zakelijk gebruik Openbaar- of afgeschermd domein Vervaging grens werk

Nadere informatie

Mobimix-infosessie 19 maart 2009

Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Juridische kantlijnen bij het gebruik van een black box Een eerste verkenning Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Guido Remy Senior juridisch adviseur Overzicht Doel van de black box: gegevens verzamelen

Nadere informatie

1.1. De informaticainfrastructuur (hardware en software), die ter beschikking wordt gesteld van de werknemers, is eigendom van de werkgever.

1.1. De informaticainfrastructuur (hardware en software), die ter beschikking wordt gesteld van de werknemers, is eigendom van de werkgever. EBNS Jan 2014 GEDRAGSREGELS INZAKE HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET BINNEN DE ONDERNEMING Inleiding Als werknemer worden u communicatiemiddelen ter beschikking gesteld waarmee u uw professionele activiteit

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014

De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 De preventie van psychosociale risico s op het werk Wet van 28 april 2014 Maddy Van Temsche Sociaal inspecteur TWW-OVL Kennisdirectie Psychosociologie maddy.vantemsche@werk.belgie.be Inhoud Wetgeving Psychosociale

Nadere informatie

Internet en het juridisch aspect. Mr. Yvonne Schipper

Internet en het juridisch aspect. Mr. Yvonne Schipper Internet en het juridisch aspect Mr. Yvonne Schipper COOKIEWETGEVING Cookiewetgeving Wat is een cookie Soorten cookies - First party - Third party Toestemming OPT-regeling Cookiewetgeving Bescherming voor

Nadere informatie

Infobrochure cybersurveillance

Infobrochure cybersurveillance Infobrochure cybersurveillance I. Cybersurveillance : een woordje uitleg Op 2 mei 2012 heeft de Privacycommissie een aanbeveling uitgebracht over werkgeverscontrole van e-mail en internetgebruik op de

Nadere informatie

Juridische verantwoordelijkheden /aansprakelijkheid van de preventieadviseur

Juridische verantwoordelijkheden /aansprakelijkheid van de preventieadviseur Juridische verantwoordelijkheden /aansprakelijkheid van de preventieadviseur dr. Vanessa Verdeyen Docent sociaal recht & zorgrecht Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut Sociaal Recht, KULeuven

Nadere informatie

Haar duidelijk objectief is dus transparantie en rechtszekerheid, zowel voor de werknemer als voor de werkgever, aanbieden.

Haar duidelijk objectief is dus transparantie en rechtszekerheid, zowel voor de werknemer als voor de werkgever, aanbieden. Collectieve arbeidsovereenkomst nr.81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische on-linecommunicatiegegevens Commentaar Samenvatting

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN 1 CASE 1 Een PA stelt vast dat er wordt gewerkt zonder het dragen van de PBM s (bv.

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark Kristiaan Andries Arbeidsrelatie loon arbeid 2 WG stelt de bedrijfswagen ter beschikking Bedrijfswagen = gereedschap Doel = hulpmiddel

Nadere informatie

CAO 68 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN

CAO 68 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN CAO 68 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS VERSLAG

Nadere informatie

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012

Social Media. mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 Social Media mr. Hayat Barrahmun mr. Anja van Dijck 26 juni 2012 1 2 3 De praktijk Mag een werkgever Social Media gebruiken om informatie te verzamelen over (aankomende) werknemers? Wanneer is ge- of misbruik

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 51 VAN 10 FEBRUARI 1992 BETREFFENDE OUTPLACEMENT ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie

Herstructurering en informatie & consultatie

Herstructurering en informatie & consultatie Herstructurering en informatie & consultatie 9 mei 2011 Chris Engels Claeys & Engels 1 Begrip collectief ontslag Niet overal identiek (CAO nr. 10 versus CAO nr. 24 versus KB 9 maart 2006) Aantal werknemers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

klachtenprocedure: formele klacht

klachtenprocedure: formele klacht klachtenprocedure: formele klacht Lieve Vermeire Groep IDEWE November 2011 Slide 1 Inhoud toelichting Situering formele klacht binnen de klachtenprocedure Verschil informeel formeel Motieven om formeel

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Sarah Depuydt, FOD WASO, AD IAB Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (WAO) Gevolgen

Nadere informatie

Het arbeidsreglement als middel om de flexibiliteit te garanderen

Het arbeidsreglement als middel om de flexibiliteit te garanderen Het arbeidsreglement als middel om de flexibiliteit te garanderen 20 oktober 2015 jan.vanthournout@ugent.be Het arbeidsreglement als middel om de flexibiliteit te garanderen - 22/10/2015 Jan Vanthournout

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Het lot van de bonus in geval van ontslag Datum April 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

E-rechten op het werk: s en Internet: duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers. E-RECHTEN Juni 2002

E-rechten op het werk:  s en Internet: duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers. E-RECHTEN Juni 2002 E-RECHTEN Juni 2002 o E-mails en Internet: duidelijke afspraken tussen werkgevers en werknemers M nieuwe ag u uw computer op het werk gebruiken om privé te surfen op het internet of een persoonlijke e-mail

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV

ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV ONTWERP VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAREMIEKE BEDIENDEN VAN BAYER ANTWERPEN NV Tussen Bayer Antwerpen NV, vertegenwoordigd door de heer dr. V. Weintritt, Managing Director en mevrouw B. Hantson,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming

Inhoud. Inleiding 1. Roken in de onderneming Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk I. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 I. Gezondheidsrisico 3 A. Kerncijfers 3 B. Discussies vermijden op bedrijfsniveau 3 II. Antitabaksbeleid als topprioriteit 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut

Nightmare on Elm Street. Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Nightmare on Elm Street Ontslag van beschermde werknemers en ontslagmotivatie na het eenheidsstatuut Ontslagmacht en ontslagmotivatie een systeem. In België kan je altijd ontslaan. In sommige gevallen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 VAN 2 JUNI 1987 BETREF- FENDE DE INVOERING VAN NIEUWE ARBEIDSREGELINGEN IN DE ONDERNEMINGEN, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 42 BIS VAN 10 NOVEMBER

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

Gedragscode voor de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Gedragscode voor de personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 Email : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Luc Janssens. Bestuurder Agoria Academy Social Relations SR en HR Consultant

Luc Janssens. Bestuurder Agoria Academy Social Relations SR en HR Consultant Luc Janssens Bestuurder Agoria Academy Social Relations SR en HR Consultant PROGRAMMAOVERZICHT ONDERDELEN Het voorbereiden, (bege-)leiden en succesvol implementeren van substantiële sociale veranderingen

Nadere informatie

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012

COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN. UNIT4 Internet Solutions 10 07 2012 COOKIEWETGEVING EN DE GEVOLGEN UNIT4 Internet Solutions AGENDA 1. Cookies 2. Wetgeving 3. Informatieplicht 4. Toestemmingsplicht 5. Google Analytics 6. Bewijs 7. Stappenplan 8. Manieren van informeren

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Lydian Nieuws Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp Facebook en andere sociale netwerken: handige tools bij aanwerving en ontslag? Datum 21 april 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

INLEIDING Actueel thema Aankondiging 24-urenstaking spoorvakbond ACOD (10 oktober 2017). GwH 26 juli 2017, nr. 101/2017: recht op collectief onderhand

INLEIDING Actueel thema Aankondiging 24-urenstaking spoorvakbond ACOD (10 oktober 2017). GwH 26 juli 2017, nr. 101/2017: recht op collectief onderhand Het stakingsrecht FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be INLEIDING Actueel thema Aankondiging 24-urenstaking

Nadere informatie

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat

DijkmansBergJeths A D V O C A T E N WELKOM. Frank Rooijakkers, advocaat WELKOM Frank Rooijakkers, advocaat 1 Inhoud Inleiding Toename gebruik internet, e-mail en social media, eenvoudig toegankelijk, privé? Hoe verhoudt zich dat met het arbeidsrecht? 3 momenten: voor, tijdens

Nadere informatie

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten

Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten 2008 Elektronisch versturen en ontvangen van sociale documenten EASYPAY GROUP Juli 2008 Inhoudstafel Inleiding... 3 Administratieve vereenvoudiging... 3 Bijdrage tot duurzame ontwikkeling... 3 Privacy

Nadere informatie

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers

Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Welzijn op het werk - nieuwe regelgeving psychosociale risico's veroorzaakt burn-out bij ondernemers Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Dit zou een titel kunnen zijn van een persbericht dezer dagen.

Nadere informatie

Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen?

Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen? Vrijheid blijheid op Social Media of grenzen? 16 juni 2015 Wilma van de Meerakker Het Juristencollectief Leidraad Bedrijfsaccounts aandachtspunten / voorbeelden verantwoordelijkheden / beleid Persoonlijke

Nadere informatie

Badminton Club Roermond

Badminton Club Roermond Social Media Protocol Badminton Club Roermond 1 Ingangsdatum social media protocol Dit protocol gaat in op 18 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media

Nadere informatie

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding 24

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

UHetis onmogelijk om privé surfen volledig te bannen, maar het is ook ondenkbaar dat niet te begrenzen. " DIDIER CHRISTIAENS

UHetis onmogelijk om privé surfen volledig te bannen, maar het is ook ondenkbaar dat niet te begrenzen.  DIDIER CHRISTIAENS UHetis onmogelijk om privé surfen volledig te bannen, maar het is ook ondenkbaar dat niet te begrenzen. " DIDIER CHRISTIAENS (TEMPO-TEAM) - De prikklok rijdt mee - p. 20 - De groene en rode bollen van

Nadere informatie

e-doc RECHTEN BIJ EEN STAKING. M E T A A L

e-doc RECHTEN BIJ EEN STAKING. M E T A A L e-doc RECHTEN BIJ EEN ABVV STAKING. M E T A A L 4 Staken is geen misdrijf, het is een recht! 5 ABVV M E T A A L Wat zijn mijn / onze RECHTEN EN PLICHTEN bij staking? Niemand staakt voor zijn plezier. Staken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid.

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Multipharma C.V.B.A. ("Multipharma") Square Marie Curie 30 B-1070 Brussel BTW BE 0866.855.346 Verantwoordelijke

Nadere informatie

De nieuwe pestwetgeving

De nieuwe pestwetgeving De nieuwe pestwetgeving Wat u er zeker over moet weten! Team Psychosociaal Welzijn Brugge: 050/47.47.35 Herentals: 014/84.94.93 Inhoudstafel 1. Wettelijk kader 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy

Dirk Heylen. Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Welkom Dirk Heylen Bedrijfsauto s: juridische aspecten van een goede carpolicy Juridische aspecten van een goede carpolicy 1. De carpolicy in de relatie werkgever-werknemer. 2. Invloed van de nieuwe fiscale

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be

Outplacement. 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be Outplacement 09.05.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk

Nadere informatie

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop

Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Psychosociale risico s: de wettelijke verplichtingen in een notendop Pascale Swinnen sociaal inspecteur Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk Kennisdirectie

Nadere informatie

moodle 2011 hoofdstuk 1 inleiding 2

moodle 2011 hoofdstuk 1 inleiding 2 ARBEIDSRECHT moodle 2011 hoofdstuk 1 inleiding 2 Naar de elektronische omgeving MOODLE Instellingen>wijzigen profiel! 2011 hoofdstuk 1 inleiding 3 wetgeving CODEX http://www.internetcodex.be/sociaalrecht.html

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1.

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1. Inhoud Beste lezer 21 Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23 Hoofdstuk 1. Inleiding 25 Hoofdstuk 2. Het sociaal overleg in de onderneming 26 Afdeling 1. De structuur van het sociaal overleg 26 Afdeling

Nadere informatie

(a) instructies die het gevolg zijn van verplichtingen van de wetgeving welzijn op het werk (b) andere instructies, op voorwaarde dat :

(a) instructies die het gevolg zijn van verplichtingen van de wetgeving welzijn op het werk (b) andere instructies, op voorwaarde dat : Detacheringsfraude bij terbeschikkingstelling Michaël Verhaeghe Advocaat Tilleman van Hoogenbemt Antwerpen - Brussel Wet van 24 juli 1987 : gij zult niet ter beschikking stellen Oorspronkelijke tekst van

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

overzicht beschermingsstatuten

overzicht beschermingsstatuten overzicht beschermingsstatuten Toestand beschermingsperiode Toegestane reden voor ontslag Sancties wegens onrechtmatige beëindiging begin einde I. zwangere werkneemster II. Werkneemster met recht op borstvoedingspauze

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Preventief alcoholen drugsbeleid in de onderneming

Preventief alcoholen drugsbeleid in de onderneming Preventief alcoholen drugsbeleid in de onderneming mei - juni 2009 Juridisch luik CAO n 100 & Praktische topics Sabien Lemaire senior juridisch adviseur ADMB Studiedienst 1 3 Inhoud CAO n 100 Praktische

Nadere informatie

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen

Algemeen. Specifieke bepalingen in het Strafwetboek. Strafrechtelijke bepalingen in het Wetboek Vennootschappen Algemeen Misdrijf................................. 3 Rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid................................. 3 Straffen - natuurlijke personen............. 3 Straffen - rechtspersonen..................

Nadere informatie

Seminar. Wangedrag, sancties & ontslag op staande voet. Programma. Inventarisatie. Kroon + Partners Advocaten 31 maart 2011 1. mr.

Seminar. Wangedrag, sancties & ontslag op staande voet. Programma. Inventarisatie. Kroon + Partners Advocaten 31 maart 2011 1. mr. Seminar Wangedrag, sancties & ontslag op staande voet mr. Jan Gerrit Kroon mr. Barbara Hofman Programma Inventarisatie Opsporing Sancties Pauze Ontslag op staande voet Tips & Tricks Vragen + Borrel Inventarisatie

Nadere informatie

4. Het Belgische arbeidsrecht

4. Het Belgische arbeidsrecht 4. Het Belgische arbeidsrecht In het Belgische arbeidsrecht bestaat er een verschil tussen een arbeider en een bediende. Een arbeider verricht in hoofdzaak handenarbeid. Een bediende verricht in hoofdzaak

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Informatieveiligheid bekeken vanuit juridisch perspectief

Informatieveiligheid bekeken vanuit juridisch perspectief Informatieveiligheid bekeken vanuit juridisch perspectief Inforum Brussel 5 juni 2014 Johan Vandendriessche Advocaat (crosslaw) www.crosslaw.be j.vandendriessche@crosslaw.be Informatieveiligheid: algemeen

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

bescherming tegen psychosociale risico s op het werk, met inbegrip van stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Gegevens verwijderen WERKGEVER: (HOOFDZETEL): (Naam en adres): Telefoon: E-mail:... AFDELINGS- OF EXPLOITATIEZETEL(S) :. AARD VAN DE BEDRIJVIGHEID: - Hoofdactiviteit: - Bijkomende activiteit: PARITAIR

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie