Notulen bestuursvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen bestuursvergadering 2-2015"

Transcriptie

1 Datum: Aanwezig: Saskia van Miltenburg (SvM), Meinie Naus (MN), Corinne Koot (CK), en Gerard Ros (GR) Afwezig: - Notulist: CK 1. Agenda vaststellen CK voegt toe aan agendapunt 7 (financiën): update facturatie RWS CK voegt toe aan agendapunt 8 (WVTTK): vraag Dik Welkers 2. Notulen vorig overleg Afgesproken procedure betreffende publiceren notulen: na overleg stuurt notulist notulen aan overige bestuursleden overige bestuursleden reageren binnen een week op de notulen na verwerking commentaar verstuurd notulist eindversie aan GR voor publicatie op website. Geplande acties uit vorig overleg zijn grotendeels uitgevoerd. Enkele updates zijn opgenomen in de actielijst onder punt Mededelingen en ingekomen stukken - Terugblik gesprek RWS (Remco de Boer). Goed gesprek, we zouden nog contactgegevens krijgen. Nadenken over connectie jong en oud (zie ook volgend punt). Remco gaf aan een sterke voorkeur te hebben om zoveel mogelijk bij bestaande activiteiten aan te sluiten - Idee JongSTRONG, RWS en Gerd de Kruijf: om een keer met een groep jong professionals een dagje met elkaar bij (semi)overheid te gaan werken. Tijdens lunch netwerkmogelijkheden (eventueel met inhoudelijk praatje of inspiratiesessie met bijvoorbeeld een jong iemand uit de duurzame top 100), rest van de dag ieder aan eigen projecten werken. Bijvoorbeeld bij RWS, gemeenten, provincies, etc. Eventueel met borrel aan het eind. Meest geschikt lijkt vrijdag. Verder uitwerken activiteit actie SvM: informeren bij Maaike van Antea of zij dit wil oppakken. - Aanhaken bij bestaande activiteiten: Saskia checkt platformbijeenkomsten. - Gesprek met BBF (Martijn van Houten en Martin Doeswijk). Geen geld beschikbaar voor JongSTRONG. Wel wens voor ondersteuning/aansluiting door en met jong professionals. Actie CK: bijhouden wat stand van zaken is (via Martijn van Houten). - Terugblik netwerkborrel: er waren circa 15 mensen, er was een leuke en informele sfeer, leuke gesprekjes en discussies. Saskia heeft een kleine speech gehouden over de totstandkoming JongSTRONG, verwachte activiteiten en mogelijkheden JongSTRONG. Meerdere enthousiaste leden willen graag meedenken/ / organiseren activiteiten. Een van de mogelijke activiteiten die nog werd genoemd : International water week in 1/6

2 Amsterdam. Verslagje van de borrel wordt doorgestuurd aan deelnemers + komt op website. - Terugblik Generatie R (van Ruimte) (bijeenkomst JongLeefomgeving, gehouden bij Jonge Honden in Utrecht. Jonge Honden = verenigde ZZP-ers rond ruimte en gezondheid). Notulen stuurt SvM door. Meeste netwerken uit ons jaarplan waren aanwezig. Brainstorm gehouden voor mogelijke thema s. Geconcludeerd werd dat dit initiatief niet verder vorm wordt gegeven door het organiseren van bijeenkomsten, maar door iets nuttigs/blijvends te maken. Het idee is om een jonge omgevingsvisie op te stellen, zodat dat meegenomen kan worden bij landelijke omgevingsvisie. Er komt een meeting om hier verder over na te denken en dit uit te werken. We zullen Okke vragen om hier betrokken bij te zijn vanuit JongSTRONG (ook om onderdeel bodem en ondergrond te borgen + kennisuitwisseling Jong/Oud). Het idee is om de visie te presenteren op dag van Omgevingswet (1 okt), Bodembreed Symposium (november?), slotbijeenkomst jaar van de ruimte (15 dec). - Ingekomen mail. Vooral aanmeldingen leden. Mail Ministerie EZ. Eventueel samen wat oppakken. 4. Bespreekpunten - Activiteit grondwater samen met JongKNW. Activiteit op voorjaarscongres KNW op 23 april (Spoorwegmuseum Utrecht). Voor deze activiteit komt een aparte deelnemerslijst, en jong professionals kunnen zich dus ook apart opgeven. Toegang bijeenkomst JongKNW/JongSTRONG wordt gratis voor jong professionals. Opgeven waarschijnlijk via website KNW + men mag dan ook naar de borrel van het voorjaarscongres. Maximaal deelnemers sessie. Er wordt nog geïnformeerd naar ruimte/locatie. Titel congres: gedoe in de ondergrond, titel sessie JongKNW/JongSTRONG: Hoezo gedoe in de ondergrond? Invulling sessie: inhoudelijke spreker en daarna Serious game ondergrond. Serious game (van Ambient) kost normaal best wat geld, informeren bij Sonja Kooiman wat mogelijkheden zijn om het voor deze bijeenkomst gratis/met korting te gebruiken (actie MN). 24 maart volgend overleg JongKNW en JongSTRONG (MN gaat sowieso, indien mogelijk gaat CK mee). Randzaken (ruimte, faciliteiten) worden geregeld door Arjan (JongKNW), Louise (JongKNW) regelt spreker, Meinie (JongSTRONG) regelt Serious Game. - Activiteit aanbesteden (SvM). Maarten Klijn (Geofox) gesproken op JongSTRONG borrel, deze activiteit eventueel samen met hem oppakken. En mogelijk met ProRail, rondom spoorzone Delft. Rondleiding (met MKB-er MWH) + praatje RWS over aanbesteden en van ProRail. Aandachtspunt: aanbesteden klinkt niet erg spannend, het moet wel een beetje aantrekkelijk worden gebracht voor onze leden. Idee invulling: artikel dat MN eerder had rondgestuurd (over FuckUp Nights) gebruiken als inspiratie pitches met voorbeelden uit de praktijk: wat ging er finaal mis, en dan samen nadenken over hoe je het kan voorkomen. SvM start deze maand met opzetten/uitwerken. Bijeenkomst in juni/juli organiseren. 2/6

3 - Activiteit duurzame stad (GR). Nog ver weg (september), nu nog geen acties. Maaike heeft interesse om te helpen. Hitte in de stad of stadslandbouw. GR gaat brainstormen met Maaike. Mogelijk aansluiten bij een activiteit van RWS. Eventueel Trainee van bodem en klimaat van Tauw betrekken. - JongSTRONG / KOBO-HO zodra kennisvragen gecontroleerd zijn door Douwe Jonkers: deze online plaatsen en promorondje bij alle aangesloten partners. Op ENBO site staan ook stageplekken. Actie/leads bij CK. - Bodem voor dummies: met/via VVM Jong eventueel samen bijeenkomst regelen voor studenten en jong professionals. MN neemt nog even contact op met Marijke de Heus voor stavaza. Eventueel promo via netwerk kobo-ho. En website kobo-ho onder aandacht brengen. - BodembreedSymposium. Er is een overleg geweest bij Tauw Utrecht. Besloten is om Bodembreed op 1 dag te houden (i.p.v. 2). Naast het aantal dagen staat ook de locatie ter discussie. Bij één dag is een diner en overnachting niet perse nodig, waardoor veel meer locaties geschikt zijn. Wens om gebruik te maken van faciliteiten van universiteiten of gemeentes/provincies. Thema s: duidelijk herkenbare thema s. Aankondiging voor indiening presentaties en onderwerpen is in de maak. Door persoonlijke uitnodigingen te versturen voor het houden van een presentatie/sessie wil men de kwaliteit/inhoud verbeteren. Onthulling: Rotterdam wordt nieuwe locatie voor JongSTRONG krijgt duidelijke locatie/rol (i.o.m. Peter van Mullekom) met stand / of presentatie / etc. Mogelijk kunnen we een aparte activiteit krijgen waar jongeren zich apart voor kunnen aanmelden (met korting/gratis entree), bijvoorbeeld aan eind van de middag. - Overige ideeën / bespreekpunten: o MN vertelt over initiatief Meet je stad (Amersfoort) vanuit gemeente en waterschap, over klimaat in de stad. Burgers kunnen initiatief nemen (cursus wetenschap), hoe meten en dergelijk. Narative Inquire (Gerben) studie klimaatverandering door middel van verhalen. Initiatief blijven volgen (nu nog erg in kinderschoenen). o Jong iemand uit de duurzame top 100 uitnodigen bij een activiteit (of op zichzelf staande activiteit, als inspiratiebijeenkomst). Hoe is hij/zij daar op zo n jonge leeftijd gekomen, welke stappen doorlopen, wat zijn tips en tricks voor andere jong professionals). 5. PR en communicatie - Ledenlijst. MN heeft ledenlijst mailgroepen op alfabet gemaakt. Hoe houden we maillijst up-to-date? Welke lijsten willen we hebben? (megalijst, activiteitenlijst, ). MN maakt opzet voor contactpersonen lijst (1 bestand met verschillende tabbladen), daarna vult Saskia aan met contacten partners etc. en daarna vullen ook CK en GR aan. 3/6

4 - Mailprogramma: het mailprogramma kost erg veel tijd / is niet werkbaar. Hoe kan mailprogramma simpeler? Eventueel via webmail / koppeling outlook. MN gaat zich daar even in verdiepen. Relevant dat invoer via Excel kan. Deadline voor volgend overleg. - Colums: voor komende 2 versies hebben we columnist. Maarten Klijn wil graag een column schrijven voor Bodem, thema communicatie. Voor thema grondwater de trainees van Acacia water benaderen (actie MN). - Artikel Bodem editie 3: voor 11 mei (thema communicatie). Wat betreft Tessa mogen wij dit artikel vrij invullen. Volgende vergadering verder afstemmen / invullen. Ideeën: communicatie in bredere zin interpreteren, zoals communicatiekanalen (K&L) of voedselweb vs communicatie. Andere optie om communicatie tussen jong en oud. - Website: o allen info sturen over bedrijf / jezelf naar GR. o informatie over bijeenkomsten etc. z.s.m. naar GR sturen. o check link met columns (actie GR). o actie voor volgende keer: allen check website + ideeën aandragen voor aanvulling / verbetering website. o Foto s op website: actie allen eigen archief checken op bodem gerelateerde foto s (boorprofielen, profielkuilen, water, landschappen, etc.). Verder bij komende activiteiten veel foto s maken. o Misschien de logo s van aangemelde bedrijven weergeven (via aanmelding, + vermelding bij bijeenkomsten). Wil je je logo op de website: stuur je logo naar - LinkedIn: link op website naar profiel. Hoe actief worden wij op LinkedIn? Er is een groep aangemaakt voor JongSTRONG. JongSTRONG als persoon aanmaken (actie SvM). We proberen 1x per week iets te posten. Per maand is één iemand verantwoordelijk voor de posts. Actiehouder maart: SvM (o.a. post over Generatie R), actiehouder april: MN (o.a. post over activiteit met JongKNW). - Nieuwsbrieven beter benutten! Ook opiniërend, en met leuke nieuwtjes (niet alleen over JongSTRONG, maar ook over het werkveld). Op nieuwsbrieven ook logo s werkgevers. Volgend overleg nieuwsbrief opstellen. - Delen documenten: google drive account maken om documenten met elkaar te delen (dan hoeft niet steeds alles per mail, en hoeven we niet allemaal dezelfde database bij te houden actie CK (account aanmaken + delen); - Ledenwerving: via contacten bij andere bedrijven berichtjes sturen, met verzoek jong professionals te attenderen / aan te laten haken. Via onze partners ook activiteiten blijven aankondigen, met het verzoek door te sturen aan jonge collega s. Contactenlijst gemeenten en provincies (via Remco de Boer), met hetzelfde doel (aankondigen activiteiten, aanmelden jonge collega s). Eventueel ook via Julian Starink jonge mensen bij mini&m. 4/6

5 6. Bestuur - Okke voor volgend overleg uitnodigen (actie SvM). - Nathan (collega SvM) misschien geïnteresseerd als bestuurslid. SvM betrekt hem bij activiteit aanbestedingen. - Allen ogen open houden voor mogelijke bestuursleden. - Bij voorkeur ook bestuurslid van overheidsgerelateerde instantie; - Ook aantal actieve leden persoonlijk benaderen. 7. Financiën - Facturatie RWS kan alleen achteraf. Voor ons niet groot probleem om dit zo te regelen (ging bij jong SKB ook zo). RWS verstuurd soort opdrachtuitvraag, ons eerder verzonden plan van aanpak en/of jaarplan kan dan als offerte dienen. Dan ook even afstemmen wat leveringsplicht inhoud met Remco. - SIKB volgende week overleg in Gouda (SvM en MN). Dan betaling/facturatie even ter sprake brengen (onze voorkeur voor betaling vooraf). 8. Wvttk - Dick Welkers had bij de slotbijeenkomst van SKB een vraag gesteld (over een geschikte naam voor ontzorgorganisaties). Even checken wat de vraag precies was (actie CK) en dan op LinkedIn plaatsen en in de nieuwsbrief. - Mail over spelling Jong professionals : MN reageert nog even en ligt toe wat onze keuze is. - Verzoek om lid te worden van persoon van 58 die naar eigen zeggen jong van geest is. Besloten: persoon komt niet op ledenlijst, maar kan wel op maillijst (om op de hoogte gehouden de worden van activiteiten). Ook is hij natuurlijk welkom bij activiteiten met doelgroep mix jong en oud. En hij kan jong professionals in eigen bedrijf natuurlijk stimuleren om aan te melden. Volgend bestuursoverleg: 9 april in Utrecht. MN checkt locatie (Seats2 Meet, Tauw of vergelijkbare locatie als De Vereeniging in Amersfoort). 5/6

6 9. Afspraken & acties Nr Actie omschrijving Wie Nog openstaande acties uit vorig overleg 1-2 Website updaten met info bedrijven, jaarplan, etc. (voor 15 maart) + check link columns GR SvM, MN, CK Doorsturen logo bedrijf + persoonlijke functie 1-4 Organisatievorm: check dhr. Koot en JZ CK 1-13 Contact VVM over activiteit Bodem voor Dummies MN Nieuwe acties uit huidig overleg 2-1 Brainstorm inplannen met Maaike (Antea) over activiteit Duurzame stad GR 2-2 Stand van zaken BBF bijhouden (via Martijn van Houten) CK 2-3 Kennisvragen uploaden op stagewebsite KOBO-HO + acties promotie CK 2-4 Aanmaken Google Drive account voor delen documenten CK 2-5 Facturatie RWS en SIKB regelen CK 2-6 Check Dik Welkers over vraag naam ontzorgorganisatie CK 2-7 Informeren Maaike (Antea) voor ondersteuning bij organisatie dagje samen werken SvM op locatie 2-8 Check platformbijeenkomsten, mogelijkheden aanhaken activiteiten SvM 2-9 Rondsturen verslag bijeenkomst Generatie R SvM 2-10 Maarten Klijn (Geofox) informeren over ondersteuning bij organisatie activiteit SvM aanbesteden 2-11 Aanmaken persoon JongSTRONG op LinkedIn + posten berichtjes in maart SvM 2-12 Okke uitnodigen voor volgend bestuursoverleg SvM 2-13 Organisatie activiteit met Jong KNW (volgend overleg 24 maart, samen met CK), MN check Sonja Kooiman voor Serious Game 2-14 Bijwerken en rondsturen ledenlijst (ter controle en aanvulling door rest) MN 2-15 Check mogelijkheden mailprogramma MN 2-16 Reacties binnengekomen mail (spelling, oudere deelnemer) MN 2-17 Check foto s uit eigen archief voor op website (bodem en ondergrond gerelateerd, allen in ruime zin) 2-18 Check website voor volgend overleg: ideeën voor verbetering aandragen allen 2-19 Open ogen houden voor nieuwe bestuursleden allen 6/6

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence

Handleiding LinkedIn. Interim Intelligence Handleiding LinkedIn Interim Intelligence Inhoud 1. Wat is LinkedIn? 2 2. Profiel 3 Registreren 3 Profiel aanmaken 3 Settings 5 Personaliseren en optimaliseren 5 3. Netwerk bouwen 7 Adresboek koppelen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

Laat de klant naar jou komen

Laat de klant naar jou komen Laat de klant naar jou komen in 0 minuten! Klanten krijgen via internet voor zzp ers Erno Hannink Koop het boek! e 7,95 Inhoud Laat de klant naar jou komen Geen zzp er kan zonder 5 Inleiding Wie is de

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Congres organisatie Checklist

Congres organisatie Checklist Congres organisatie Checklist Checklist pagina 1. Binnen budget blijven 2 2. Perfecte congresdatum 3 3. Vakantieplanning 4 4. Congres Marketing 5 5. Uitnodiging 9 6. Kengetallen catering en locatie 10

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie