Communicatieplan FICE NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan FICE NL"

Transcriptie

1 Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden: de leden en donateurs van FICE NL, Potentiële leden en donateurs van FICE NL, de leden van FICE Inter en jongeren. Het communicatieplan sluit af met een overzicht van activiteiten en een planning daarvan. In dit communicatieplan is uitgegaan van het primaire doel van FICE NL: FICE NL is een netwerkorganisatie van en voor bestuurders, professionals, beleidsmakers en jongeren uit het jeugdveld. FICE NL stelt zichzelf ten doel deze groep mensen te laten zien en ervaren dat internationale samenwerking en uitwisseling inspirerend en leerzaam is. FICE NL organiseert hiertoe activiteiten en verbindt professionals binnen en buiten Nederland aan elkaar om samenwerking en uitwisseling mogelijk te maken. Interne communicatie naar de leden en donateurs van FICE NL In de communicatie met de leden en donateurs van FICE NL onderscheiden wij de volgende doelen: Informeren van de leden en donateurs over recente ontwikkelingen binnen FICE NL en de geplande activiteiten en congressen van FICE NL, FICE International en relevante ketenpartners. Informeren van leden en donateurs over de resultaten van de activiteiten van FICE NL. Generen van inzicht in de ideeën en inhoudelijke behoefte van de leden ten behoeve van de invulling van de activiteiten van FICE NL. Het stimuleren van de dialoog en de uitwisseling van kennis tussen de leden van FICE NL en relevante ketenpartners van FICE NL over o.a. internationale samenwerking en internationale uitwisseling. Het vervullen van de makelaarsrol voor internationale uitwisseling. Om bovenstaande doelen te behalen maken we gebruik van de volgende producten: De website van FICE NL met informatie over FICE NL en FICE Inter (o.a. korte beschrijving van wie de vereniging is, wat de vereniging doet, hoe de vereniging dit doet (activiteitenplan) en wat de resultaten van de ondernomen activiteiten zijn (jaarverslagen)).

2 Op de website staat een activiteitenagenda waarop vergaderingen, inspiratiebijeenkomsten en congressen van FICE NL, FICE Inter en samenwerkingspartners worden aangekondigd. Leden ontvangen daarnaast uitnodigingen via de mail. Er is relevante informatie en inspiratie ten behoeve van het organiseren van samenwerking en uitwisseling (bijv. formats, informatie over fondsen) beschikbaar via de website. Op de website worden berichten als nieuws, stellingen en oproepen geplaatst over relevante ontwikkelingen binnen FICE NL & FICE Inter, internationale projecten, wetenschappelijke onderzoeken of films/filmpjes. Onderaan de nieuwsberichten is het mogelijk om te reageren op het bericht en op reacties van anderen. Leden ontvangen mails met links naar de berichten en de vraag om actief mee te denken door het plaatsen van een reactie. De stukken van bestuursoverleg, notulen e.d. openbaar publiceren worden op de website gepubliceerd, zodra deze definitief zijn vastgesteld. Een adres waar leden met hun vragen terecht kunnen. Dit adres wordt beheerd door de secretaris en de programmamanager. Op de Linkedin pagina van FICE NL worden nieuwsberichten en activiteiten van de FICE NL website en tweets van FICE NL via een link gepubliceerd. Op linkedin kan FICE NL een netwerk van (inter)nationale leden en niet- leden opbouwen. In linkedin kan met aparte groepen gewerkt worden, zoals voor de ambassadeurs van FICE NL. Dit is op initiatief en behoefte van de leden en ambassadeurs zelf. Gebruik van twitter voor het verspreiden en opdoen van kennis, aankondigingen en inspiratie, met links naar de website. #FICENL introduceren. Via twitter leden van FICE NL op een laagdrempelig manier bevragen op hun internationale ervaringen en projecten. Via twitter contacten leggen met (niet) leden en internationale inspirerende personen. Facebook: Vooralsnog heeft facebook niet de prioriteit in het communicatieplan van FICE NL. Het bestuur laat het initiatief voor het maken en beheren van een FICE NL facebookpagina over aan de leden zelf. Het bestuur kan wel ondersteunen bij het aanleveren van informatie. Deze zijn uitgewerkt in het activiteitenoverzicht aan het einde van die document. Externe communicatie met potentiële leden en donateurs van FICE NL De communicatie met potentiële leden en donateurs van FICE NL kent twee doelen: Potentiële leden en donateurs laten zien en ervaren dat internationale uitwisseling en samenwerking een grote meerwaarde heeft voor de professionalisering van ons vak en voor de jongeren met wie wij werken. Het werven van nieuwe leden. Om bovenstaande doelen te behalen maken we aanvullend op de producten die voor leden gebruikt worden (website, twitter, linkedin), gebruik van de volgende producten:

3 Drukwerk zoals folders, flyers FICE NL heeft een folder over zijn werkzaamheden en doelstellingen. Deze folder wordt o.a. gebruikt voor de werving van nieuwe leden. Digitaal informatiepakket met daarin de digitale folder/info over FICE NL, het jaarverslag 2012, het jaarplan 2013 (incl. de planning van de activiteiten, een lijst met bestuursleden (incl. contactgegevens) zodat potentiële leden contact met bestuursleden kunnen opnemen voor een gesprek. Persoonlijke benadering, public relations Voor de werving van nieuwe leden is besloten om gebruik te maken van de persoonlijke benadering. Op de bestuursleden van FICE NL wordt een extra appel gedaan om een pro- actieve houding te laten zien en potentiële leden uit hun netwerk te benaderen. De bestuursleden van FICE NL zijn beschikbaar om in gesprek te gaan met potentiële kandidaten. Gesprekken met potentiële leden worden door de bestuursleden van FICE NL gemeld bij Rene van Zundert, zodat een overzicht ontstaat van de stand van zaken. Events/bijeenkomsten/conferenties: Ieder jaar organiseert FICE NL een tweetal inspiratiebijeenkomsten en vergaderingen die toegankelijk zijn voor niet- leden. Deze zijn uitgewerkt in het activiteitenoverzicht aan het einde van die document. Internationale communicatie: FICE International Het is van belang dat de werkwijze en resultaten van FICE NL toegankelijk zijn voor andere FICE Landen en FICE Inter. Om die reden worden de website, het jaarplan en het jaarverslag van FICE NL ook in het Engels vertaald. FICE NL sluit aan bij het (nog op te stellen) communicatieplan van FICE Inter. Op de FICE NL website worden berichten met links naar de FICE internationale website geplaatst over good practices in andere landen, aankondigingen van internationale congressen/conferenties. CV s van Nederlandse experts op het gebied van zorg voor jeugd internationaal delen. Het jaarplan en het jaarverslag worden jaarlijks ter informatie verzonden aan FICE Inter. CV s van Nederlandse experts worden jaarlijks verzameld door de programmamanager en naar FICE Inter g d. De internationale berichten van FICE Inter via de mail worden zoveel mogelijk geplaatst op de website van FICE NL. Communicatie met de doelgroep Jongeren Individuele jongeren worden via de instellingen of het Jeugd Welzijnsberaad bereikt. Martine Tobé van het JWB neemt deel aan het bestuur van FICE is kan zodoende onze contactpersoon zijn.

4 Activiteitenoverzicht Communicatie Een vertaling van de doelstellingen en strategie in concrete acties. Actie Uitvoering Planning Website: toevoegen van een activiteiten agenda Beheer activiteitenagenda op de website Mailen uitnodigingen activiteiten, inspiratiebijeenkomsten en congressen naar leden. Publiceren van de verslagen zoals notulen van de bestuursvergadering, vastgestelde documenten en het jaarplan op de website. Input vragen aan bestuursleden en ambassadeurs over inspirerende projecten. Input voor FICE NL en FICE inter website. Alle bestuursleden en ambassadeurs beschrijven ieder jaar een kort stukje over een internationaal project of een project waar ze trots op zijn en internationaal willen delen. Nieuwsberichten, mogelijkheid om te reageren toevoegen. Indelen in categorieën toevoegen. Plaatsen en schrijven van nieuwsberichten, stellingen en oproepen op de website. Mailings naar leden over de berichten op de website. Link naar twitter en linkedinn toevoegen op de website Nieuwsbrief inschrijving van de website afhalen. Twitter, koppeling naar linkedin Secretaris Programmamanager Secretaris Secretaris / programmamanager Bestuursleden en ambassadeurs Secretaris / programmamanager Programmamanager Minimaal maandelijks 1x 4x per jaar? Twitter, beheer volgers (niet) leden Programmamanager en secretaris Twitter, beheer tweets Secretaris / programmamanager

5 Linkedin: Actief connecties maken met (inter)nationale leden. Beheer van de linkedin pagina Linkedinn, het aanmaken van een groep op linkedinn voor de ambassadeurs van FICE NL Secretaris / programmamanager / bestuursleden die communicatie in hun portefeuille hebben Programmamanager op vraag van de ambassadeurs Op verzoek Het beheer en up to date houden van de folder over FICE NL Alle bestuursleden benaderen personen en organisaties in hun netwerk voor de werving van nieuwe leden. Ter ondersteuning van hun gesprekken wordt een (digitaal) informatiepakket gemaakt met daarin de folder, het jaarverslag 2012, het jaarplan 2013 (incl. de planning van de activiteiten, een lijst met bestuursleden (incl. contactgegevens) Voor de planning van bijeenkomsten en conferenties verwijzen wij naar document: Planning Activiteiten 2013 Verzamelen en mailen naar FICE inter van CV s van Nederlandse experts Vertalen van de website, het jaarplan en het jaarverslag van FICE NL in het Engels Overleg Martine Tobé over rol JWB bij communicatie richting jongeren. Secretaris samen met het bestuur. Cees Wierda zorgt voor ontvangst document dat te wijzigen is van ontwerpster. Bestuursleden Informatiepakket: secretaris Programmamanager samen met het bestuur Informatiepakket naar alle leden g d mail verstuurd, paar CV s ontvangen

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015

Jaarplan 2015 Utrecht, maart 2015 Utrecht, maart 2015 Inhoudsopgave WOORD VOORAF 3 1. ZICHTBAARHEID EN GROEI 4 1.1 GROEI DOOR PROFESSIONALISERING 5 1.1.1. Formaliseren van het lidmaatschap 5 1.1.2. beroepsprofielen 5 1.1.3. Specifieke

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Datum 23-10-2013 Auteurs: Sebas Veeke Abe Vleeming INHOUD INLEIDING... 3 DE DRIE PIJLERS... 4 INTERNE PROCESSEN... 7 KEURMERK EN ZWARTBOEK MEDEZEGGENSCHAP...

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Activiteitenplan. Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE)

Activiteitenplan. Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) Activiteitenplan Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) Kwaliteitsverbetering in zorg- en dienstverlening en in maatschappelijke participatie door inzet van ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW

PR PLAN. Kenmerk: 2014-05-28 TW PR PLAN SBOG Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Deken dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel 0481 453680 www.sbog.nl info@sbog.nl Kenmerk: 2014-05-28 TW 1 1. INLEIDING Aanleiding en relevantie

Nadere informatie

PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014)

PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014) PR en COMMUNICATIE (datum: 8-5-2014) Doelstelling IVN is een educatieve vereniging: Alle activiteiten, die we organiseren, zijn bedoeld voor educatie aan het publiek. Dat publiek zal op de hoogte gesteld

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Stichting SKIP. Jaarverslag 2014. Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10

Stichting SKIP. Jaarverslag 2014. Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP) Pagina 1 van 10 Jaarverslag van het bestuur Inleiding Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Wijs Grijs in het Onderwijs

Wijs Grijs in het Onderwijs Wijs Grijs in het Onderwijs Handboek Definitief Colofon Titel Wijs Grijs in het Onderwijs Auteur Barbara Marcelis en Christine Graf Versie 0.17 Datum 20 oktober 2008 Projectnummer 11651.01 CINOP Postbus

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie