Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007"

Transcriptie

1 Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 p. 2: uitnodiging/programma p. 3: gebruikte gedichten p. 6: inhoud powerpoint presentatie met aanvullingen p. 16: tekst van de bundel Werkwijze en bedoeling teksten uit de oudergroep. Themagroepen: p. 18 Inspraak en informatie p. 21 Werken met open verslaggeving p. 25 Samenwerken in een gelijkwaardige relatie p. 29 Ouderondersteuning in de BJB per themagroep: - actiepunten - ingebrachte voorbeelden - werkvragen - verslag uit de themagroep Roppov-dag 8 juni

2 Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web UITNODIGING ROPPOV-DAG 2007 Voor alle medewerkers van Oost-Vlaamse diensten - verwijzers Bijzondere Jeugdbijstand en ouders uit de Roppov-ouderwerking Datum VRIJDAG 8 JUNI Plaats vzw Steevliet HEUSDENBAAN MELLE Verloop uur: Onthaal uur: Stand van zaken vzw Roppov en project Roppov-ouderwerking Voorstelling werkwijze en bedoeling teksten uit oudergroepen uur: Vragen en pauze uur: Uitwisseling in themagroepen * inspraak en informatie * werken met open verslaggeving * samenwerken in een gelijkwaardige relatie * ouderondersteuning in de bijzondere jeugdzorg uur: Afsluiter Doel: Uitwisseling rond de actiepunten uit de themagroepen van de Roppov-dag Uitwisseling rond hoe werd omgegaan met de actiepunten en inbreng van praktijkvoorbeelden. - Hoe werden deze actiepunten aangepakt? Wat is er mee gebeurd (breng concrete voorbeelden mee).? - Wat bleek werkbaar/hanteerbaar? Wat bleek niet werkbaar/hanteerbaar? Welke knelpunten kwamen naar boven? Hoe kan je omgaan met deze knelpunten? - Hoe zitten deze actiepunten rond cliëntparticipatie in de planning van de voorziening? Roppov-dag 8 juni

3 Gebruikte gedichten Gevoelens van... Ik ben hen kwijt!! Ze zijn mijn alles, net zoals mijn kleinste meid! Gedachten, momenten voor mij alleen, zullen zij nu voor een tijdje met een ander beleven. Ik moet hen even laten gaan, ook al zijn zij de reden van mijn bestaan. Zij blijven mijn alles en dat mag iedereen weten. Ik ben verplicht mijn enige hartjes een tijdje van mij los te laten! Maar ooit komt er een dag dat jullie mijn hartjes zullen terug geven, en ik hou mij verder hard en sterk, want tenslotte ben ik diegene die met het verdriet moet leren leven. Want door te denken, te hopen en te geloven, kom ik mijn grootste verdriet en pijn wel te boven. Geschreven door een moeder uit een Roppov-oudergroep Roppov-dag 8 juni

4 Probeer mij niet te repareren, want ik ben niet kapot. Ondersteun me, ik kan op mijn eigen manier bijdragen aan de samenleving. Zie me niet als je cliënt, ik ben je naaste medeburger. Zie me als je buur. Onthoud : niemand staat op zichzelf. Probeer niet mijn gedrag te veranderen. Zwijg en luister. Wat jij beschouwt als onaangepast gedrag, kan de enige manier zijn om te proberen contact met je te krijgen. Probeer me niet te veranderen, je hebt er het recht niet toe. Help me te leren wat ik wil weten. Verberg je onzekerheid niet achter Professionele distantie. Pas geen theorieën en strategieën op me toe. Blijf bij me. En wanneer we met elkaar overhoop liggen, laat dat dan een reden voor zelfreflectie zijn. Probeer me niet te beheersen, ik heb het recht mijn eigen lot te bepalen. Wat in jouw ogen ongehoorzaamheid en manipulatie mag lijken, zou wel eens de enige manier kunnen zijn waarop ik enige controle over mijn eigen bestaan kan hebben. Ik wil het recht hebben af en toe nee te zeggen om mezelf te beschermen. Help me niet, zelfs niet als je dat zo een fijn gevoel geeft. Vraag of ik hulp nodig heb. Laat mij je vertellen hoe je me best kan helpen. Respecteer me, omdat respect evenwaardigheid veronderstelt. Werk niet aan me. WERK MET ME naar een tekst van Norman Kunc & Emma Van de Klift, Vancouver Roppov-dag 8 juni

5 We verzamelen, en brengen onze dromen mee Dromen die we weven In de vezels van ons gebeente Hopend dat ze sterk genoeg zijn Om ze door te geven aan onze kinderen Zelfs in de dag dat we hongerig ontwaken Zelf in de dag dat we onderweg twijfelen aan onszelf We verzamelen en brengen onze dromen mee De dromen die ons heilig zijn Die we bewaren in de tempel van onze ziel Omdat ze betekenis geven aan worden als Gerechtigheid Gelijkwaardigheid Vrijheid Duurzaamheid Gemeenschap Familie Liefde Uit onze dromen wordt de moed geboren Die de aarde beweegt in onszelf Die ons uitdaagt Om hen te trotseren die ons en onze kinderen willen bedreigen Met hun dwangmaatregelen en blokkades Hun pesticiden,hun geld en kogels Die de aarde scheuren tot ze bloedt Rivieren, bruin als onze huid Een machtig denker en een knaap Tesamen peilen wat mathesis is, En waar hun beider adel het bestaat Elkaar tot hulp te zijn, zodat niet faalt De opdracht steeds gesteld: de dialoog. Gerhardt, 2001 Roppov-dag 8 juni

6 INHOUD POWERPOINT PRESENTATIE 5 e Roppov-dag Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web Gesteund door: VZW OEVER Bedoeld voor alle medewerkers van Oost-Vlaamse voorzieningen en verwijzers Bijzondere Jeugdbijstand Ook uitgenodigd: ouders uit de Roppov-ouderwerking Vzw Roppov is: - een project gesteund door de dienst Welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen, Welzijnszorg nationaal, vzw Oever (samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen) - Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen platform=netwerk participatie=doel Gedicht Gevoelens van Dit gedicht werd geschreven door een moeder uit één van de regionale oudergroepen. Ze gaf het de titel gevoelens. Een passende titel: - omdat gevoelens een grote rol spelen in de hulpverlening binnen BJB - omdat in de oudergroepen deze zaken soms scherp en duidelijk naar voor komen Hulpverlening is voor geen enkele betrokkene, enkel een formele kwestie. In de relatie met ouders, jongeren, hulpverleners is het niet alleen kwestie van verslagen en procedures of handelingsplannen. Dit is te merken in alle aspecten van de Roppov-ouderwerking. Roppov-dag 8 juni

7 Doel van Roppov-ouderwerking zoals geformuleerd in de convenant met de provincie: Doel van de activiteiten is om methodieken van ouderparticipatie binnen de bijzondere jeugdbijstand ingang te laten vinden op alle niveaus, zowel beleidsmatig als op het niveau van de medewerkers. Hiervoor vertrekken we vanuit de oudergroepen als basis; - een forum voor ouders binnen de BJB - ifv meer participatie - de stem van ouders via rechtstreekse bevraging Met als bedoeling het opstarten van communicatie rond de resultaten uit de oudergroepen op verschillende niveaus - met voorzieningen - beleidsbeïnvloedend. Het is niet zo eenvoudig om het thema de hulpverlening en hoe die georganiseerd wordt gezien door de bril van cliënten - te bespreken; - niet voor professionelen daar het niet eenvoudig is zich in te leven in de ervaring van het ondergaan van de hulpverlening - niet voor de ouders omdat zij in de ervaring zitten, met alle gevoelens die er bij horen - voor de ouders omdat zij de hulpverlening ervaren via hun specifieke individuele ervaring Roppov-ouderwerking is een netwerk van verschillende betrokkenen en dat is nodig, niet alleen om - het aandeel en de stem van de mensen aan de andere kant van de hulpverlening zichtbaar te maken - ook om deze stem een plaats te geven binnen het overleglandschap van vooral voorzieningen, professionele medewerkers, beleidsmakers. De teksten uit de oudergroepen vormen de basis tot dialoog hierover. Op de vorige Roppov-dag 2006, werden verschillende citaten uit teksten uit oudergroepen ingebracht. Dit gaf aanleiding tot het formuleren van vele aandachtspunten rond de 4 thema s. Roppov-dag 8 juni

8 Dit jaar willen we hier graag op verder werken. Zoals vorig jaar ook in aanwezigheid van een aantal ouders of mensen die het perspectief van ouders inbrengen. Dank aan de aanwezige ouders en de verschillende medewerkers die vandaag een taak opnemen, of actief zijn in ofwel: één van de sturende organen, de denkgroep, de regionale werkgroepen, de regionale oudergroepen. Visuele voorstelling werking vzw Roppov 2007 Raad van Bestuur Geert Ginneberge (Hadron), Dirk Meulyzer (C.A.B.Gent), Paul Schouppe (Maria Goretti), Luc Vermeylen (Blij Leven), Johan Vekeman (Albezon), Marniek De Fauw (De Steiger) Arnold Pauwels (Steevliet), Dagelijks bestuur Geert Ginneberge, Paul Schouppe, Luc Vermeylen, Arnold Pauwels, Ingrid Crabbe Denkgroep Vertegenwoordigers regionale werkingen, vertegenwoordigers vzw Roppov. Adviserend orgaan voor de inhoudelijke uitwerking en de regionale verspreiding. Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen * regionale stuurgroep * reflectiegroep ouders O.O.G. deelname in coördinatie vzw Roppov * Overleg OuderGroepen deelname in Oost- en West-Vlaanderen * redactie Schouders Lokaal sociaal beleid Gent Overlegforum bijstand aan en bescherming van minderjarigen Regionale werkgroep Gent-Meetjesland Regionale werkgroep Waasland-Dendermonde Regionale werkgroep Aalst-Geraardsbergen-Oudenaarde-Ronse Oudergroep in Gent Oudergroep in Sint-Niklaas en Dendermonde Oudergroep in Geraardsbergen De basis= rechtstreeks gesprek met ouders in 4 oudergroepen - in de oudergroepen komen nieuwe teksten bij - vragen worden gesteld, - twee ouders zijn heel actief binnen Integrale Jeugdhulp, en op andere fora: OOG, studiedagen, debatten, voorstelling RUG, focusgroepen... De werking en de resultaten zijn te vinden op de website; naast de data en plaatsen waarop de groepen doorgaan (op de startpagina). Via de regionale werkgroepen vinden de teksten en aandachtspunten van ouders ook hun weg naar de voorzieningen en verwijzers. Naast de 4 oudergroepen zijn er de 3 regionale werkgroepen. De link van oudergroepen naar regionale werkgroepen is erg belangrijk: voor de bekendmaking bij de ouders de organisatie van de oudergroepen om de noden en het perspectief van ouders een plaats te geven binnen BJB Beleidsbeïnvloeding : - in de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp en in de reflectiegroep - forum Lokaal Sociaal Beleid - ad hoc fora bv rond opvoedingsondersteuning rond relatie onderwijs met ouders waarvan de kinderen niet thuis wonen Roppov-dag 8 juni

9 In het overleg binnen Integrale Jeugdhulp e.a. wordt steeds gebruik gemaakt van de inhouden uit de oudergroepen om een inbreng te doen vanuit het perspectief van ouders in functie van adviezen: - adviezen over informatie en communicatie - de toegang tot de jeugdhulp - een visie en methodiek ifv participatief werken. Er is dus rechtstreekse inbreng van de ouders die deelnemen aan de stuurgroep of reflectiegroep van Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen en onrechtstreeks via de teksten van alle oudergroepen Roppov is VZW Roppov geworden, met als sturende organen: de Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur en inhoudelijke sturing in overleg met de denkgroep. De teksten uit de Roppov-oudergroepen: werkwijze en bedoeling. Deze leeswijzer (de tekst is te vinden in de bundeltjes )is ontstaan n.a.v. de bespreking van standpunten van ouders in de regionale werkgroep Geraardsbergen-Aalst-Ronse-Oudenaarde. De tekst wil een aantal keuzes duidelijk maken omtrent de manier waarop de teksten uit de oudergroepen ontstaan. de manier waarop deze teksten een input kunnen zijn voor bespreking in de regionale werkgroepen of teams. Roppov-dag 8 juni

10 Opbouw van de teksten. In de oudergroepen wordt vertrokken van de ervaring, de noden, het verhaal van de ouders. Dit zijn steeds individuele, subjectieve en emotionele zaken. Het vertrekpunt, de inbreng van ouders, is immers altijd hoe hulpverlening ervaren werd in hun leven, in hun gezin, met betrekking tot hun kinderen! Op basis van deze persoonlijke inbreng wordt een eerste tekst geschreven. -ontwerp -herschikt volgens overeenkomstige thema s -voorgelegd aan de oudergroep Hoofddoel: een beeld geven van deze aspecten die door ouders ingebracht worden, op de manier zoals ze door de ouders ervaren werden. Keuze: de oudergroep is forum voor de ouders, de agenda wordt dan ook door de groep zelf bepaald de inhoud en vorm van de teksten eveneens Roppov-dag 8 juni

11 Hoofddoel bij het herschrijven van het eerste ontwerp van tekst, is een beeld geven van kant van ouders: De teksten handelen vaak over verschillende zaken. Ze bevatten soms meerdere thema s die niet los van elkaar gezien worden. Ze willen ook geen overzicht van één bepaald onderwerp zijn. Het is niet de bedoeling een volledige bespreking te maken van deelaspecten uit de hulpverlening (bv de intake). De ervaring van de ouders is er één waar regelgeving, taakomschrijving, formele afspraken binnen de sector of ook met andere sectoren, niet geldig zijn. In de teksten proberen we ook dit mee te geven. Uit de individuele voorbeelden, halen we de gemeenschappelijke ervaring. Wat andere ouders in de groep herkennen. Wat niet wil zeggen dat punten die slechts door enkelen aangegeven worden, maar van belang zijn om deze bespreekbaar te stellen, niet opgenomen worden. Alvorens de teksten naar buiten gaan worden ze meermaals besproken en herschreven. -het perspectief van ouders -zoals het door hén herkend wordt -de ervaring van ouders laten primeren Vermits de Roppov-oudergroepen een forum willen zijn waar de stem van de ouders een plaats krijgt, kiezen we dan ook niet om de nuancering door inbreng van andere perspectieven te laten doorwegen. De teksten uit de oudergroepen zijn bedoeld als een start tot dialoog. Het is daarom belangrijk dat ze de boodschap meegeven zoals ze gebracht werd. Geen afgekalfde boodschap. geen abstract gemaakte boodschap, geen volledig beeld in de zin van vanuit alle hoeken beschouwd. Andere perspectieven worden op andere fora besproken en hebben daar hun gewicht. Soms bevatten teksten concrete vragen en voorstellen. Maar daarnaast ook klachten en omschrijvingen van gevoelens die zwaar wegen. Roppov-dag 8 juni

12 Ook al worden deze ervaringen in de groep zelf genuanceerd door andere ouders door de informatie over de regelgeving of beperkingen in het aanbod of door het begrip dat er is voor het perspectief van de hulpverlener We kiezen er niet voor om de nuancering, door inbreng van andere perspectieven, te laten doorwegen. De voorbeelden (cursief) zijn steeds subjectief. Ze worden opgenomen als illustratie van de manier waarop sommige zaken, eigen aan de hulpverlening over komen. Hoe ze er uit zien vanuit het perspectief van de ouders, ondanks de vele goede bedoelingen of correcte toepassing van de regelgeving. Vertrekkend vanuit de ongecensureerde inbreng van ouders, streven we er naar om in overleg met de andere betrokkenen in de Bijzondere Jeugdbijstand een gesprek op te starten rond de noden en ervaringen van de ouders uit de oudergroepen. Op die manier willen we dit perspectief naast dat van de jongeren, de hulpverleners en de beleidsvoerders, mee laten wegen op het aanbod in de hulpverlening. Roppov-dag 8 juni

13 Samenvattend: Keuzes betreffende de manier van werken binnen de oudergroepen die ook de vorm van de teksten bepalen - start is de individuele ervaring van de ouders, zoals door hen beleefd - ouders bepalen de thema s die voor hen van belang zijn! ook vragen van voorzieningen zijn erg belangrijk en al vaak behandeld! ook voorbereidingen voor studiedagen - de oudergroepen zijn het forum van ouders, de andere perspectieven worden op andere fora besproken - teksten worden meermaals voorgelegd in de oudergroep alvorens ze naar buiten gaan, om interpretatie of censuur vanuit het perspectief van de hulpverlening zoveel mogelijk te vermijden - de teksten moeten een zo goed mogelijke weergave zijn van wat ingebracht werd en op welke manier; in de teksten worden ook de gevoelens weergegeven, hoe ouders hun positie ervaren, hoe hulpverlening ingrijpt in het leven en de gevoelens binnen een gezin - het subjectieve en emotionele wordt behouden, dit is immers een belangrijk aspect van de manier waarop de hulpverlening beleefd wordt, én dit is het stuk dat niet door hulpverleners ervaren wordt - we streven geen volledigheid na, we analyseren niet - de inbreng wordt niet afgestemd op de agenda s van professionelen, de teksten zijn een basis, een start van de dialoog - doel is tot dialoog komen, via de teksten of rechtstreeks, bv op deze Roppov-dag of in de dialoogdag rond het Globaal plan, of in de stuurgroep en de reflectiegroep van Integrale Jeugdhulp, of in focusgroepen. In de regionale werkgroepen kunnen, vertrekkend vanuit de teksten, de volgende vragen helpen, als leidraad ter bespreking: Roppov-dag 8 juni

14 Via de regionale werkgroepen zullen de teksten voorgelegd en verspreid worden. 1. Wat is de boodschap die ouders ons hier willen meegeven? 2. Op welke manier gaan wij (als voorziening) om met dit aspect? 3. Hoe kunnen we nagaan of het bedoelde ook zo overkomt? 4. Hoe kunnen we werken aan de noden, vragen die ouders ons hieromtrent stellen? 5. Indien geen andere aanpak mogelijk is, hoe kunnen we best communiceren over dit punt? 6. Hoe kunnen we omgaan met noden van ouders, vragen die niet binnen de voorziening kunnen opgenomen worden? Op welk forum, via welk kanaal dient dit gesignaleerd te worden? De inbreng in de reflectiegroep voor ouders en de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp Oost- Vlaanderen, kadert in het stuk beleidsbeïnvloeding die Roppov opneemt. Extra moeilijkheid hierbij is dat agenda s en prioriteiten van ouders zich niet voegen naar de agenda s van diensten en beleid. Evident: hun opdracht is anders de hulpverlening is anders ingebed in beider leven. Ouder hebben hun ervaringsaspect; professionelen het aanbodsaspect. Via de reflectiegroep voor ouders en de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp Oost- Vlaanderen, worden deze punten ingebracht die een signalering vereisen naar één van de werkgroepen van Integrale Jeugdhulp of het beleid. Roppov-dag 8 juni

15 Vorige Roppov-dag werd rond citaten uit teksten uit de oudergroepen gewerkt. Deze citaten handelden over aandachtspunten van ouders over: inspraak en informatie werken met open verslaggeving samenwerken in een gelijkwaardige relatie ouderondersteuning in de bijzondere jeugdzorg In elk van de thema-groepen, werden actiepunten geformuleerd,.. Op de Roppov-dag 2006 kwam de vraag om dit jaar een opvolging te doen wat met deze actiepunten gebeurd is. Dit is dan ook het onderwerp van de themagroepen, Een aantal actiepunten waren naar Roppov gericht; daarover kan het volgende gezegd: 1. Roppov moet zich engageren om naar voorzieningen, naar comités de tekorten die ouders meegeven (die ook door hulpverleners opgemerkt kunnen worden) systematischer te melden, te signaleren. Dit wordt opgenomen via de regionale werkgroepen.via mail, via website via overleg in de oudergroep met bv. de regioverantwoordelijke en medewerker. 2. Op de Roppov-dag moeten ouders en hulpverleners evenredig aanwezig zijn. Welke omstandigheden dienen daarvoor gecreëerd? Bv. ouders moesten afhaken omdat ze verlof moeten nemen voor de Roppov-dag. Moeilijker, aantal ouders in de oudergroepen is beperkt. 3. Ouders betrekken via Roppov- bij het uitwerken van een aantal nieuwe werkvormen die in het Globaal Plan zitten. Er werd deelgenomen aan de dialoogdag rond het Globaal plan van minister Vervotte. 4. Signaleren aan beleid dat er werk moet gemaakt worden van trajectbegeleiding voor ouders. Via overlegorganen van Integrale Jeugdhulp waaraan verschillende mensen vanuit het Roppov deelnemen. Roppov-dag 8 juni

16 TEKST VAN DE BUNDEL: WERKWIJZE EN BEDOELING TEKSTEN UIT DE OUDERGROEP Opbouw van de teksten. In de oudergroepen wordt vertrokken van de ervaring, de noden, het verhaal van de ouders. Dit zijn steeds individuele, subjectieve en emotionele zaken. Het gaat immers over ervaringen met betrekking tot de hulpverlening in functie van hun kinderen. Op basis van deze persoonlijke inbreng wordt een eerste tekst geschreven. Dit ontwerp, vaak heel gevarieerd en illustratief, wordt herschikt volgens mogelijke overeenkomstige thema s en daarna voorgelegd aan de oudergroep. Het is niet de bedoeling ieder deelthema volledig te bespreken. Het hoofddoel is een beeld te geven van deze aspecten die door ouders ingebracht worden op de manier zoals ze door de ouders ervaren werden. Voor de teksten naar buiten gaan, worden ze meermaals besproken en herschreven. Vaak omdat mensen bepaalde stukken weer aanvullen of anders willen formuleren. Belangrijk hierbij is dat het perspectief van ouders uit de teksten spreekt, zoals het door hén herkend wordt. Ook al worden bepaalde ervaringen nadien genuanceerd (door de aanwezige hulpverleners die de regelgeving schetsen of door de ouders die ook de beperkingen in het aanbod en het perspectief van de hulpverlening willen meenemen), er wordt gekozen om de ervaring van ouders te laten primeren. Vermits de Roppov-oudergroepen een forum willen zijn waar de stem van de ouders een plaats krijgt, kiezen we dan ook niet om de nuancering door inbreng van andere perspectieven te laten doorwegen. LEESWIJZER VOOR TEKSTEN UIT DE OUDERGROEP De teksten uit de oudergroepen willen een weergave zijn van de manier waarop ouders bepaalde aspecten van het aanbod in de bijzondere jeugdbijstand ervaren. In die zin zijn de voorbeelden (meestal cursief ingebracht) steeds subjectief. Ze zijn opgenomen als illustratie van de manier waarop sommige zaken, eigen aan de hulpverlening, ervaren worden vanuit het perspectief van ouders (ondanks goede bedoelingen vanuit de hulpverlening of correcte toepassing van de regelgeving). Vertrekkend vanuit de ongecensureerde inbreng van ouders, streven we er naar om in overleg met de andere betrokkenen in de Bijzondere Jeugdbijstand een gesprek op te starten rond de noden en ervaringen van de ouders uit de oudergroepen. Op die manier willen we dit perspectief naast dat van de jongeren, de hulpverleners en de beleidsvoerders, mee laten wegen op het aanbod in de hulpverlening. Via de regionale werkgroepen (overleg tussen medewerkers van voorzieningen en verwijzende instanties) kunnen de teksten voorgelegd en verspreid worden. Zo kunnen de ervaringen en vragen Roppov-dag 8 juni

17 van ouders ook de weg naar de teams in de voorzieningen vinden. Op die manier ontstaat uitwisseling omtrent de aandachtspunten die ouders willen inbrengen. Via de reflectiegroep voor ouders en de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen, worden deze punten ingebracht die een signalering vereisen naar één van de werkgroepen van Integrale Jeugdhulp of het beleid. In de regionale werkgroepen kunnen, vertrekkend vanuit de teksten, de volgende vragen helpen, als leidraad ter bespreking: 1. Wat is de boodschap die ouders ons hier willen meegeven? 2. Op welke manier gaan wij (als voorziening) om met dit aspect? 3. Hoe kunnen we nagaan of wat wij bedoelen ook zo overkomt? 4. Hoe kunnen we werken aan de noden, vragen die ouders ons hieromtrent stellen? 5. Indien geen andere aanpak mogelijk is, hoe kunnen we best communiceren over dit punt? 6. Hoe kunnen we omgaan met noden van ouders of vragen die niet binnen de voorziening kunnen opgenomen worden? Op welk forum, via welk kanaal dient dit gesignaleerd te worden? Roppov-dag 8 juni

18 1.INSPRAAK EN INFORMATIE Actiepunten uit de Roppov-dag 2006: 1. Ouders betrekken bij alle stappen die in een beslissingproces naar voor komen. Binnen de voorziening moet een lijst gemaakt worden van alles wat de voorziening beslist en alles waarin de ouders in overleg recht op inspraak hebben. 2. Ouders betrekken (via Roppov??) bij uitwerking van een aantal nieuwe werkvormen die in het Globaal Plan zitten 3. Beter communiceren wat rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier etc.. 4. Werken rond het imago van de BJB in de samenleving en dit ook naar ouders brengen. 5. Bereikbaarheid duidelijker maken van bij aanvang van de begeleiding 6. Aan de ouders de info geven over het bestaan van de Roppov oudergroepen 7. Ook andere hulpverleners waar mee samengewerkt wordt, de info geven over het bestaan van de Roppov oudergroepen (bv OCMW s ) 8. Medewerkers de info geven over het bestaan van de Roppov oudergroepen Aangebrachte voorbeelden: - inspraak + participatie van ouders in LG (Steevliet) - bekendmaking folder Roppov oudergroep in introductiedag, bij aanvang en evolutiebespreking (Huize Ten Berg) - ouders moeilijk te motiveren tot concrete deelname (Sint-Jan-Baptist) - lijst inspraak: schoolkeuze, huisarts, haarsnit, roken na 16, besprekingen (evolutieverslag, school), kledij verbeterproject voor de voorziening: lijsten opstellen: wat beslist de voorziening, waar is inspraak mogelijk (Raveling) - info rechten en info rond plaatsing; verbeterproject: formulier rond rechten van ouders in onthaalbrochure (Raveling) Werkvragen: Hoe werken rond het imago van de Bijzondere Jeugdbijstand? Zijn er concrete ervaringen hierrond? (SintJanBaptist) Inbreng uit de oudergroep Gent: * Dé belangrijkste actiepunten voor ouders zijn: - actiepunt 3 en actiepunt 1 (daarna 2 en 6) * Actiepunt 3: is erg belangrijk daar ouders het gevoel hebben dat de rechten van jongeren steeds duidelijker worden en ook gerespecteerd worden. De rechten van ouders worden al te vaak vergeten. * Actiepunt 1: Ouders moéten betrokken worden bij alles wat betreft het kind. Betrokken worden is niet hetzelfde als geïnformeerd worden. Betrokken worden wil zeggen: - geïnformeerd worden - keuzes mee afwegen; deelnemen aan het denkproces hierover - mee-belissen Roppov-dag 8 juni

19 1.INSPRAAK EN INFORMATIE Verslag van de themagroep Frank Dufromont, verslag Guy De Muynck, moderatie DEEL 1 : praktijkvoorbeelden Een instelling.. - maakte samen met ouders een brochure voor ouders. Niettegenstaande de lage respons werd verschillende keren de gelegenheid geboden hieraan mee te werken. - brengt de werking en bedoeling van ROPPOV naar voor bij de ouders op alle formele begeleidingsmomenten. Tijdens de intake wordt al de folder over ROPPOV gegeven. Bij elke verdere evolutiebespreking wordt er uitgebreider op ingegaan. Het wordt een vast onderdeel bij deze ankerpunten. - legt maandelijks de teksten van ROPPOV voor op de pedagogische werkgroep. Medewerkers krijgen de kans om via de teams feedback te geven. - doet op teamniveau activiteiten samen met de ouders en de ouders hebben keuze uit de aard van de activiteit. - is begonnen met het opstellen van een lijst met thema s en domeinen waar ouders inspraak in hebben. Men wenst te komen tot een brochure met praktische en concrete informatie voor ouders (b.v. een foto van elk personeelslid, welke rechten heb je als ouder, ). ROPPOV heeft eerder al een richtlijn opgesteld waaruit blijkt waar ouders belang aan hechten. - informeert de ouders ook over beslissingen op instellingsniveau (b.v. een kamp voor de jongeren door de instelling). Een paar grote uitweidingen: - cliënttevredenheidsmeting: Een jaarlijkse meting van de tevredenheid bij de ouders kan zijn beperkingen hebben wat de betrouwbaarheid van de resultaten betreft. Een ouder, waarvan het kind in de instelling verblijft, kan zich vrij vlug geremd voelen om ronduit te antwoorden gezien niet uitgesloten kan worden dat het kind nadelige gevolgen daarvan ondervindt. Anonieme verwerking en afname (b.v. door een stagiair) kan soms een oplossing bieden. Belangrijk lijkt het al dan niet aanwezig zijn van een vertrouwensrelatie met de ouders. Dit is op zijn beurt afhankelijk van de sfeer en de attitude van de hulpverlener ten aanzien van de ouder tijdens de eerste begeleidingsmomenten. - inspraak van ouders op beleidsniveau tegenover inspraak op individueel niveau: Het is niet altijd gemakkelijk voor ouders om het niveau van het eigen kind te overstijgen. Voor ouders is het ook nuttig te weten op welke vlakken zij geen inspraak hebben. Als dit in een vroeg Roppov-dag 8 juni

20 stadium van de begeleiding duidelijk is en de verantwoording redelijk, maken ouders daar in principe geen problemen van. In het algemeen geeft inspraak diversiteit en op het niveau van de leefgroep geeft dit soms spanningen. - initiatieven waarbij ouders de gelegenheid geboden worden om te participeren mogen niet achterwege blijven uit de ervaring dat er weinig opkomst is. DEEL 2 : uitwerking actiepunt het is belangrijk beter te communiceren wat de rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier, Meedelen welke rechten de ouders hebben is niet alleen een zaak van de instelling maar ook van de plaatsende instantie. Er moet duidelijk zijn welke instantie welke informatie doorgeeft aan de ouders. Vrijheid van instellingskeuze voor de ouders kan niet gegarandeerd worden door het hulpverleningslandschap (overvraag) + in gevallen van gedwongen hulpverlening. De rechten van de ouders zouden moeten duidelijk en ondubbelzinnig op papier staan. De ouders staan precies wat in de kou na het decreet rechtspositie van de minderjarige. Enkele eigenschappen van betere communicatie over de rechten van de ouders zijn: - tijdig (zo vlug mogelijk) - aangepast aan het moment (b.v. overladen met info tijdens de intake is niet efficiënt) - via een goedgekozen medium (brochure, gesprek, ) - volledig - ondubbelzinnig (aandacht voor taalgebruik) - wederzijds (komen tot afspraken) Roppov-dag 8 juni

21 2. WERKEN MET OPEN VERSLAGGEVING Actiepunten uit de Roppov-dag 2006: 1. Regelmatig met de cliënt de verslaggeving in communicatie brengen. Dit als onderdeel van het begeleidingsproces. Met een uitnodigende houding die uitgaat van de hulpverlener. 2. Elke voorziening maakt regelmatig tijd om zijn wijze van verslaggeving te bevragen bij team en cliënten. 3. Er komt niets in het verslag dat niet besproken is met cliënten. 4. Beter communiceren wat rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier etc.. Aangebrachte voorbeelden: Werkvragen: - concretisatie open verslaggeving + ervaringen (Steevliet) Wat met gescheiden ouders? Is het de bedoeling dat er twee afzonderlijke verslagen mbt de context zijn voor gescheiden ouders? (Lionshulp) Inbreng uit de oudergroep Gent: * Dé belangrijkste actiepunten voor ouders zijn: actiepunt 3 en actiepunt 4 (daarna punt 1) * Op actiepunt 1: de term uitnodigende houding wil zeggen dat hulpverleners ouders altijd moeten informeren (ook al vragen ze er zelf niet naar). Hulpverleners dienen het initiatief te nemen. * Op de werkvraag: Ouders moeten stukken over zichzelf kunnen beschermen voor inzage tegenover de expartner. * Vraag: Wat is de functie van verslagen? Wat is hun doel? Waarvoor worden ze precies gemaakt en gebruikt? Een vergelijking: - begeleiders die kinderen observeren noteren hun observatie, trekken conclusies en schrijven die in verslagen deze worden gebruikt om beslissingen te nemen, door mensen die het kind niet kennen - pleegouders zien het kind dagelijks, zij maken geen verslagen? Roppov-dag 8 juni

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22 april 2008 Omschrijving

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007)

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007) 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Het contact met het comité

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

De stem van de ouders een plaats geven.

De stem van de ouders een plaats geven. 1 De stem van de ouders een plaats geven. Naar aanleiding van het jubileumnummer van dit tijdschrift, werd aan het Roppov (Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen) gevraagd een bijdrage

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005 V.I.P versterking, inspraak, participatie Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende initiatieven 1 HINT - PLAZZO aanloophuis POCO LOCO VGPH - project STEUNRELATIES- ROPPOV p/a Martelaarslaan 204b 9000

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers.

Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers. Maart 2010 Dit

Nadere informatie

Roppov-dag Ouderwerking Doén Werken (27 mei 2005)

Roppov-dag Ouderwerking Doén Werken (27 mei 2005) Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Roppov-dag Ouderwerking Doén Werken (27 mei

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG DIALOOGDAG 4 JUNI 2010 een dialoog met ouders, over wat ouders ons vertellen BEHOUD/HERSTEL

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van de voorbereiding gemaakt voor de studiedag van Integrale Jeugdhulp, rechten van

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Suggesties van ouders, uit de tekst:

Suggesties van ouders, uit de tekst: 333333333333333333 33333 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be maart 2009 Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

www.roppov.be Eindrapport van het project Roppov werkjaar 2005 Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen

www.roppov.be Eindrapport van het project Roppov werkjaar 2005 Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen Eindrapport van het project Roppov werkjaar 2005 Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen www.roppov.be Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Gesubsidieerd door Martelaarslaan

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant Over schuldgevoelens

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2010 www.roppov.be Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Gesteund door Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 fax. 09 233 35 89 - info@roppov.be

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris Kinderen en media: vele gezichten Deelname aan amusementsprogramma s Deelname

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be OUDERPARTICIPATIE: HOE EN WAAROM? THEMABUNDEL November 2014 Deze themabundel kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Voorwoord Erger je je ook wel eens blauw als je net je kind bent gaan halen bij je ex-partner? Voel je je ook machteloos als hij of zij beslissingen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Zijn onze doelen jullie

Zijn onze doelen jullie Dialoogdag Vrijdag 8 juni 2012 Ouders nodigen uit voor een dialoog over: En hoe kunnen we dat nagaan? We stelden de volgende vragen aan ouders: Zijn onze doelen jullie doelen? 1. Wat was je bedoeling,

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Uitwisseling rond open verslaggeving.

Uitwisseling rond open verslaggeving. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Uitwisseling rond open verslaggeving. Standpunten uit de ouderwerkgroep Gent, de regionale

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

De rechten van de cliënt in de Balans. Inleiding

De rechten van de cliënt in de Balans. Inleiding De rechten van de cliënt in de Balans Inleiding De Balans heeft een lange traditie in het behartigen van de rechten van de cliënten die begeleid worden. Het decreet rechtspositie van de minderjarige in

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Op weg naar +18 en nazorg in de jeugdhulp vanuit de ervaringen van ouders RWG 17 en 21 oktober 2016

Op weg naar +18 en nazorg in de jeugdhulp vanuit de ervaringen van ouders RWG 17 en 21 oktober 2016 Vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen, regio Oost-VL. Kasteellaan 479-bus 101, 9000 Gent. Tel 09/224.09.15 www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be Chantal.VandenBroeck@Oudersparticipatie-Jeugdhulp.be

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING TRANSPARANTE VERSLAGGEVING 1. Transparante verslaggeving 2. Een collaboratieve visie op hulpverlening 3. Organisatie-klimaat 1. TRANSPARANTE VERSLAGGEVING Het stappenplan Correspondentie met de verwijzer

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke standpunten omtrent het uitbouwen van cliëntorganisaties als noodzakelijke voorwaarde voor een cliëntforum in de Jeugdhulp.

Gemeenschappelijke standpunten omtrent het uitbouwen van cliëntorganisaties als noodzakelijke voorwaarde voor een cliëntforum in de Jeugdhulp. DECEMBER 2014 Gemeenschappelijke standpunten omtrent het uitbouwen van cliëntorganisaties als noodzakelijke voorwaarde voor een cliëntforum in de Jeugdhulp. Een concepttekst vanuit het overleg tussen:

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen:

De focusgroepen gaven ons in het verleden al een antwoord op volgende kernvragen: Focusgroepen basisonderwijs: Wat denken ouders uit verschillende doelgroepen over wat de school of het schoolteam kan doen om ouders meer te betrekken bij de school (geïnspireerd op de draaiboeken van

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Noden van familiebetrokkenen

Noden van familiebetrokkenen Noden van familiebetrokkenen Soetkin Claes soetkin.claes@familieplatform.be Samenwerking PC St. Hiëronymus Informatie rond noden en ervaringen familiebetrokkenen Kwalitatief onderzoek interviews Interviews

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Verlies samen de. 9 TIPS voor een participatieve basishouding kalender 2010

Verlies samen de. 9 TIPS voor een participatieve basishouding kalender 2010 Verlies samen de niet TIPS voor een participatieve basishouding kalender 00 Een participatieve basishouding: de rode draad doorheen de hulpverlening Zowat elke studie naar het perspectief van cliënten

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen met ouders.

Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen met ouders. 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen?

Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Maart 2012 Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Op basis

Nadere informatie

Slecht nieuws goed communiceren

Slecht nieuws goed communiceren Slecht nieuws goed communiceren M A N U K E I R S E F A C U L T E I T G E N E E S K U N D E, K U L E U V E N Waarheid is een van de meest krachtige medicamenten waarover men beschikt, maar men moet nog

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid?

Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid? Verslag Roppov-dag dag 7 juni 2013-9.00-12.30 - vzw Steevliet, Melle Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid? Welke rol speelt een ouderwerking als Roppov in dit veranderend jeugdhulp landschap?

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie