Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007"

Transcriptie

1 Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 p. 2: uitnodiging/programma p. 3: gebruikte gedichten p. 6: inhoud powerpoint presentatie met aanvullingen p. 16: tekst van de bundel Werkwijze en bedoeling teksten uit de oudergroep. Themagroepen: p. 18 Inspraak en informatie p. 21 Werken met open verslaggeving p. 25 Samenwerken in een gelijkwaardige relatie p. 29 Ouderondersteuning in de BJB per themagroep: - actiepunten - ingebrachte voorbeelden - werkvragen - verslag uit de themagroep Roppov-dag 8 juni

2 Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web UITNODIGING ROPPOV-DAG 2007 Voor alle medewerkers van Oost-Vlaamse diensten - verwijzers Bijzondere Jeugdbijstand en ouders uit de Roppov-ouderwerking Datum VRIJDAG 8 JUNI Plaats vzw Steevliet HEUSDENBAAN MELLE Verloop uur: Onthaal uur: Stand van zaken vzw Roppov en project Roppov-ouderwerking Voorstelling werkwijze en bedoeling teksten uit oudergroepen uur: Vragen en pauze uur: Uitwisseling in themagroepen * inspraak en informatie * werken met open verslaggeving * samenwerken in een gelijkwaardige relatie * ouderondersteuning in de bijzondere jeugdzorg uur: Afsluiter Doel: Uitwisseling rond de actiepunten uit de themagroepen van de Roppov-dag Uitwisseling rond hoe werd omgegaan met de actiepunten en inbreng van praktijkvoorbeelden. - Hoe werden deze actiepunten aangepakt? Wat is er mee gebeurd (breng concrete voorbeelden mee).? - Wat bleek werkbaar/hanteerbaar? Wat bleek niet werkbaar/hanteerbaar? Welke knelpunten kwamen naar boven? Hoe kan je omgaan met deze knelpunten? - Hoe zitten deze actiepunten rond cliëntparticipatie in de planning van de voorziening? Roppov-dag 8 juni

3 Gebruikte gedichten Gevoelens van... Ik ben hen kwijt!! Ze zijn mijn alles, net zoals mijn kleinste meid! Gedachten, momenten voor mij alleen, zullen zij nu voor een tijdje met een ander beleven. Ik moet hen even laten gaan, ook al zijn zij de reden van mijn bestaan. Zij blijven mijn alles en dat mag iedereen weten. Ik ben verplicht mijn enige hartjes een tijdje van mij los te laten! Maar ooit komt er een dag dat jullie mijn hartjes zullen terug geven, en ik hou mij verder hard en sterk, want tenslotte ben ik diegene die met het verdriet moet leren leven. Want door te denken, te hopen en te geloven, kom ik mijn grootste verdriet en pijn wel te boven. Geschreven door een moeder uit een Roppov-oudergroep Roppov-dag 8 juni

4 Probeer mij niet te repareren, want ik ben niet kapot. Ondersteun me, ik kan op mijn eigen manier bijdragen aan de samenleving. Zie me niet als je cliënt, ik ben je naaste medeburger. Zie me als je buur. Onthoud : niemand staat op zichzelf. Probeer niet mijn gedrag te veranderen. Zwijg en luister. Wat jij beschouwt als onaangepast gedrag, kan de enige manier zijn om te proberen contact met je te krijgen. Probeer me niet te veranderen, je hebt er het recht niet toe. Help me te leren wat ik wil weten. Verberg je onzekerheid niet achter Professionele distantie. Pas geen theorieën en strategieën op me toe. Blijf bij me. En wanneer we met elkaar overhoop liggen, laat dat dan een reden voor zelfreflectie zijn. Probeer me niet te beheersen, ik heb het recht mijn eigen lot te bepalen. Wat in jouw ogen ongehoorzaamheid en manipulatie mag lijken, zou wel eens de enige manier kunnen zijn waarop ik enige controle over mijn eigen bestaan kan hebben. Ik wil het recht hebben af en toe nee te zeggen om mezelf te beschermen. Help me niet, zelfs niet als je dat zo een fijn gevoel geeft. Vraag of ik hulp nodig heb. Laat mij je vertellen hoe je me best kan helpen. Respecteer me, omdat respect evenwaardigheid veronderstelt. Werk niet aan me. WERK MET ME naar een tekst van Norman Kunc & Emma Van de Klift, Vancouver Roppov-dag 8 juni

5 We verzamelen, en brengen onze dromen mee Dromen die we weven In de vezels van ons gebeente Hopend dat ze sterk genoeg zijn Om ze door te geven aan onze kinderen Zelfs in de dag dat we hongerig ontwaken Zelf in de dag dat we onderweg twijfelen aan onszelf We verzamelen en brengen onze dromen mee De dromen die ons heilig zijn Die we bewaren in de tempel van onze ziel Omdat ze betekenis geven aan worden als Gerechtigheid Gelijkwaardigheid Vrijheid Duurzaamheid Gemeenschap Familie Liefde Uit onze dromen wordt de moed geboren Die de aarde beweegt in onszelf Die ons uitdaagt Om hen te trotseren die ons en onze kinderen willen bedreigen Met hun dwangmaatregelen en blokkades Hun pesticiden,hun geld en kogels Die de aarde scheuren tot ze bloedt Rivieren, bruin als onze huid Een machtig denker en een knaap Tesamen peilen wat mathesis is, En waar hun beider adel het bestaat Elkaar tot hulp te zijn, zodat niet faalt De opdracht steeds gesteld: de dialoog. Gerhardt, 2001 Roppov-dag 8 juni

6 INHOUD POWERPOINT PRESENTATIE 5 e Roppov-dag Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web Gesteund door: VZW OEVER Bedoeld voor alle medewerkers van Oost-Vlaamse voorzieningen en verwijzers Bijzondere Jeugdbijstand Ook uitgenodigd: ouders uit de Roppov-ouderwerking Vzw Roppov is: - een project gesteund door de dienst Welzijn van de provincie Oost-Vlaanderen, Welzijnszorg nationaal, vzw Oever (samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen) - Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen platform=netwerk participatie=doel Gedicht Gevoelens van Dit gedicht werd geschreven door een moeder uit één van de regionale oudergroepen. Ze gaf het de titel gevoelens. Een passende titel: - omdat gevoelens een grote rol spelen in de hulpverlening binnen BJB - omdat in de oudergroepen deze zaken soms scherp en duidelijk naar voor komen Hulpverlening is voor geen enkele betrokkene, enkel een formele kwestie. In de relatie met ouders, jongeren, hulpverleners is het niet alleen kwestie van verslagen en procedures of handelingsplannen. Dit is te merken in alle aspecten van de Roppov-ouderwerking. Roppov-dag 8 juni

7 Doel van Roppov-ouderwerking zoals geformuleerd in de convenant met de provincie: Doel van de activiteiten is om methodieken van ouderparticipatie binnen de bijzondere jeugdbijstand ingang te laten vinden op alle niveaus, zowel beleidsmatig als op het niveau van de medewerkers. Hiervoor vertrekken we vanuit de oudergroepen als basis; - een forum voor ouders binnen de BJB - ifv meer participatie - de stem van ouders via rechtstreekse bevraging Met als bedoeling het opstarten van communicatie rond de resultaten uit de oudergroepen op verschillende niveaus - met voorzieningen - beleidsbeïnvloedend. Het is niet zo eenvoudig om het thema de hulpverlening en hoe die georganiseerd wordt gezien door de bril van cliënten - te bespreken; - niet voor professionelen daar het niet eenvoudig is zich in te leven in de ervaring van het ondergaan van de hulpverlening - niet voor de ouders omdat zij in de ervaring zitten, met alle gevoelens die er bij horen - voor de ouders omdat zij de hulpverlening ervaren via hun specifieke individuele ervaring Roppov-ouderwerking is een netwerk van verschillende betrokkenen en dat is nodig, niet alleen om - het aandeel en de stem van de mensen aan de andere kant van de hulpverlening zichtbaar te maken - ook om deze stem een plaats te geven binnen het overleglandschap van vooral voorzieningen, professionele medewerkers, beleidsmakers. De teksten uit de oudergroepen vormen de basis tot dialoog hierover. Op de vorige Roppov-dag 2006, werden verschillende citaten uit teksten uit oudergroepen ingebracht. Dit gaf aanleiding tot het formuleren van vele aandachtspunten rond de 4 thema s. Roppov-dag 8 juni

8 Dit jaar willen we hier graag op verder werken. Zoals vorig jaar ook in aanwezigheid van een aantal ouders of mensen die het perspectief van ouders inbrengen. Dank aan de aanwezige ouders en de verschillende medewerkers die vandaag een taak opnemen, of actief zijn in ofwel: één van de sturende organen, de denkgroep, de regionale werkgroepen, de regionale oudergroepen. Visuele voorstelling werking vzw Roppov 2007 Raad van Bestuur Geert Ginneberge (Hadron), Dirk Meulyzer (C.A.B.Gent), Paul Schouppe (Maria Goretti), Luc Vermeylen (Blij Leven), Johan Vekeman (Albezon), Marniek De Fauw (De Steiger) Arnold Pauwels (Steevliet), Dagelijks bestuur Geert Ginneberge, Paul Schouppe, Luc Vermeylen, Arnold Pauwels, Ingrid Crabbe Denkgroep Vertegenwoordigers regionale werkingen, vertegenwoordigers vzw Roppov. Adviserend orgaan voor de inhoudelijke uitwerking en de regionale verspreiding. Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen * regionale stuurgroep * reflectiegroep ouders O.O.G. deelname in coördinatie vzw Roppov * Overleg OuderGroepen deelname in Oost- en West-Vlaanderen * redactie Schouders Lokaal sociaal beleid Gent Overlegforum bijstand aan en bescherming van minderjarigen Regionale werkgroep Gent-Meetjesland Regionale werkgroep Waasland-Dendermonde Regionale werkgroep Aalst-Geraardsbergen-Oudenaarde-Ronse Oudergroep in Gent Oudergroep in Sint-Niklaas en Dendermonde Oudergroep in Geraardsbergen De basis= rechtstreeks gesprek met ouders in 4 oudergroepen - in de oudergroepen komen nieuwe teksten bij - vragen worden gesteld, - twee ouders zijn heel actief binnen Integrale Jeugdhulp, en op andere fora: OOG, studiedagen, debatten, voorstelling RUG, focusgroepen... De werking en de resultaten zijn te vinden op de website; naast de data en plaatsen waarop de groepen doorgaan (op de startpagina). Via de regionale werkgroepen vinden de teksten en aandachtspunten van ouders ook hun weg naar de voorzieningen en verwijzers. Naast de 4 oudergroepen zijn er de 3 regionale werkgroepen. De link van oudergroepen naar regionale werkgroepen is erg belangrijk: voor de bekendmaking bij de ouders de organisatie van de oudergroepen om de noden en het perspectief van ouders een plaats te geven binnen BJB Beleidsbeïnvloeding : - in de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp en in de reflectiegroep - forum Lokaal Sociaal Beleid - ad hoc fora bv rond opvoedingsondersteuning rond relatie onderwijs met ouders waarvan de kinderen niet thuis wonen Roppov-dag 8 juni

9 In het overleg binnen Integrale Jeugdhulp e.a. wordt steeds gebruik gemaakt van de inhouden uit de oudergroepen om een inbreng te doen vanuit het perspectief van ouders in functie van adviezen: - adviezen over informatie en communicatie - de toegang tot de jeugdhulp - een visie en methodiek ifv participatief werken. Er is dus rechtstreekse inbreng van de ouders die deelnemen aan de stuurgroep of reflectiegroep van Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen en onrechtstreeks via de teksten van alle oudergroepen Roppov is VZW Roppov geworden, met als sturende organen: de Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur en inhoudelijke sturing in overleg met de denkgroep. De teksten uit de Roppov-oudergroepen: werkwijze en bedoeling. Deze leeswijzer (de tekst is te vinden in de bundeltjes )is ontstaan n.a.v. de bespreking van standpunten van ouders in de regionale werkgroep Geraardsbergen-Aalst-Ronse-Oudenaarde. De tekst wil een aantal keuzes duidelijk maken omtrent de manier waarop de teksten uit de oudergroepen ontstaan. de manier waarop deze teksten een input kunnen zijn voor bespreking in de regionale werkgroepen of teams. Roppov-dag 8 juni

10 Opbouw van de teksten. In de oudergroepen wordt vertrokken van de ervaring, de noden, het verhaal van de ouders. Dit zijn steeds individuele, subjectieve en emotionele zaken. Het vertrekpunt, de inbreng van ouders, is immers altijd hoe hulpverlening ervaren werd in hun leven, in hun gezin, met betrekking tot hun kinderen! Op basis van deze persoonlijke inbreng wordt een eerste tekst geschreven. -ontwerp -herschikt volgens overeenkomstige thema s -voorgelegd aan de oudergroep Hoofddoel: een beeld geven van deze aspecten die door ouders ingebracht worden, op de manier zoals ze door de ouders ervaren werden. Keuze: de oudergroep is forum voor de ouders, de agenda wordt dan ook door de groep zelf bepaald de inhoud en vorm van de teksten eveneens Roppov-dag 8 juni

11 Hoofddoel bij het herschrijven van het eerste ontwerp van tekst, is een beeld geven van kant van ouders: De teksten handelen vaak over verschillende zaken. Ze bevatten soms meerdere thema s die niet los van elkaar gezien worden. Ze willen ook geen overzicht van één bepaald onderwerp zijn. Het is niet de bedoeling een volledige bespreking te maken van deelaspecten uit de hulpverlening (bv de intake). De ervaring van de ouders is er één waar regelgeving, taakomschrijving, formele afspraken binnen de sector of ook met andere sectoren, niet geldig zijn. In de teksten proberen we ook dit mee te geven. Uit de individuele voorbeelden, halen we de gemeenschappelijke ervaring. Wat andere ouders in de groep herkennen. Wat niet wil zeggen dat punten die slechts door enkelen aangegeven worden, maar van belang zijn om deze bespreekbaar te stellen, niet opgenomen worden. Alvorens de teksten naar buiten gaan worden ze meermaals besproken en herschreven. -het perspectief van ouders -zoals het door hén herkend wordt -de ervaring van ouders laten primeren Vermits de Roppov-oudergroepen een forum willen zijn waar de stem van de ouders een plaats krijgt, kiezen we dan ook niet om de nuancering door inbreng van andere perspectieven te laten doorwegen. De teksten uit de oudergroepen zijn bedoeld als een start tot dialoog. Het is daarom belangrijk dat ze de boodschap meegeven zoals ze gebracht werd. Geen afgekalfde boodschap. geen abstract gemaakte boodschap, geen volledig beeld in de zin van vanuit alle hoeken beschouwd. Andere perspectieven worden op andere fora besproken en hebben daar hun gewicht. Soms bevatten teksten concrete vragen en voorstellen. Maar daarnaast ook klachten en omschrijvingen van gevoelens die zwaar wegen. Roppov-dag 8 juni

12 Ook al worden deze ervaringen in de groep zelf genuanceerd door andere ouders door de informatie over de regelgeving of beperkingen in het aanbod of door het begrip dat er is voor het perspectief van de hulpverlener We kiezen er niet voor om de nuancering, door inbreng van andere perspectieven, te laten doorwegen. De voorbeelden (cursief) zijn steeds subjectief. Ze worden opgenomen als illustratie van de manier waarop sommige zaken, eigen aan de hulpverlening over komen. Hoe ze er uit zien vanuit het perspectief van de ouders, ondanks de vele goede bedoelingen of correcte toepassing van de regelgeving. Vertrekkend vanuit de ongecensureerde inbreng van ouders, streven we er naar om in overleg met de andere betrokkenen in de Bijzondere Jeugdbijstand een gesprek op te starten rond de noden en ervaringen van de ouders uit de oudergroepen. Op die manier willen we dit perspectief naast dat van de jongeren, de hulpverleners en de beleidsvoerders, mee laten wegen op het aanbod in de hulpverlening. Roppov-dag 8 juni

13 Samenvattend: Keuzes betreffende de manier van werken binnen de oudergroepen die ook de vorm van de teksten bepalen - start is de individuele ervaring van de ouders, zoals door hen beleefd - ouders bepalen de thema s die voor hen van belang zijn! ook vragen van voorzieningen zijn erg belangrijk en al vaak behandeld! ook voorbereidingen voor studiedagen - de oudergroepen zijn het forum van ouders, de andere perspectieven worden op andere fora besproken - teksten worden meermaals voorgelegd in de oudergroep alvorens ze naar buiten gaan, om interpretatie of censuur vanuit het perspectief van de hulpverlening zoveel mogelijk te vermijden - de teksten moeten een zo goed mogelijke weergave zijn van wat ingebracht werd en op welke manier; in de teksten worden ook de gevoelens weergegeven, hoe ouders hun positie ervaren, hoe hulpverlening ingrijpt in het leven en de gevoelens binnen een gezin - het subjectieve en emotionele wordt behouden, dit is immers een belangrijk aspect van de manier waarop de hulpverlening beleefd wordt, én dit is het stuk dat niet door hulpverleners ervaren wordt - we streven geen volledigheid na, we analyseren niet - de inbreng wordt niet afgestemd op de agenda s van professionelen, de teksten zijn een basis, een start van de dialoog - doel is tot dialoog komen, via de teksten of rechtstreeks, bv op deze Roppov-dag of in de dialoogdag rond het Globaal plan, of in de stuurgroep en de reflectiegroep van Integrale Jeugdhulp, of in focusgroepen. In de regionale werkgroepen kunnen, vertrekkend vanuit de teksten, de volgende vragen helpen, als leidraad ter bespreking: Roppov-dag 8 juni

14 Via de regionale werkgroepen zullen de teksten voorgelegd en verspreid worden. 1. Wat is de boodschap die ouders ons hier willen meegeven? 2. Op welke manier gaan wij (als voorziening) om met dit aspect? 3. Hoe kunnen we nagaan of het bedoelde ook zo overkomt? 4. Hoe kunnen we werken aan de noden, vragen die ouders ons hieromtrent stellen? 5. Indien geen andere aanpak mogelijk is, hoe kunnen we best communiceren over dit punt? 6. Hoe kunnen we omgaan met noden van ouders, vragen die niet binnen de voorziening kunnen opgenomen worden? Op welk forum, via welk kanaal dient dit gesignaleerd te worden? De inbreng in de reflectiegroep voor ouders en de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp Oost- Vlaanderen, kadert in het stuk beleidsbeïnvloeding die Roppov opneemt. Extra moeilijkheid hierbij is dat agenda s en prioriteiten van ouders zich niet voegen naar de agenda s van diensten en beleid. Evident: hun opdracht is anders de hulpverlening is anders ingebed in beider leven. Ouder hebben hun ervaringsaspect; professionelen het aanbodsaspect. Via de reflectiegroep voor ouders en de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp Oost- Vlaanderen, worden deze punten ingebracht die een signalering vereisen naar één van de werkgroepen van Integrale Jeugdhulp of het beleid. Roppov-dag 8 juni

15 Vorige Roppov-dag werd rond citaten uit teksten uit de oudergroepen gewerkt. Deze citaten handelden over aandachtspunten van ouders over: inspraak en informatie werken met open verslaggeving samenwerken in een gelijkwaardige relatie ouderondersteuning in de bijzondere jeugdzorg In elk van de thema-groepen, werden actiepunten geformuleerd,.. Op de Roppov-dag 2006 kwam de vraag om dit jaar een opvolging te doen wat met deze actiepunten gebeurd is. Dit is dan ook het onderwerp van de themagroepen, Een aantal actiepunten waren naar Roppov gericht; daarover kan het volgende gezegd: 1. Roppov moet zich engageren om naar voorzieningen, naar comités de tekorten die ouders meegeven (die ook door hulpverleners opgemerkt kunnen worden) systematischer te melden, te signaleren. Dit wordt opgenomen via de regionale werkgroepen.via mail, via website via overleg in de oudergroep met bv. de regioverantwoordelijke en medewerker. 2. Op de Roppov-dag moeten ouders en hulpverleners evenredig aanwezig zijn. Welke omstandigheden dienen daarvoor gecreëerd? Bv. ouders moesten afhaken omdat ze verlof moeten nemen voor de Roppov-dag. Moeilijker, aantal ouders in de oudergroepen is beperkt. 3. Ouders betrekken via Roppov- bij het uitwerken van een aantal nieuwe werkvormen die in het Globaal Plan zitten. Er werd deelgenomen aan de dialoogdag rond het Globaal plan van minister Vervotte. 4. Signaleren aan beleid dat er werk moet gemaakt worden van trajectbegeleiding voor ouders. Via overlegorganen van Integrale Jeugdhulp waaraan verschillende mensen vanuit het Roppov deelnemen. Roppov-dag 8 juni

16 TEKST VAN DE BUNDEL: WERKWIJZE EN BEDOELING TEKSTEN UIT DE OUDERGROEP Opbouw van de teksten. In de oudergroepen wordt vertrokken van de ervaring, de noden, het verhaal van de ouders. Dit zijn steeds individuele, subjectieve en emotionele zaken. Het gaat immers over ervaringen met betrekking tot de hulpverlening in functie van hun kinderen. Op basis van deze persoonlijke inbreng wordt een eerste tekst geschreven. Dit ontwerp, vaak heel gevarieerd en illustratief, wordt herschikt volgens mogelijke overeenkomstige thema s en daarna voorgelegd aan de oudergroep. Het is niet de bedoeling ieder deelthema volledig te bespreken. Het hoofddoel is een beeld te geven van deze aspecten die door ouders ingebracht worden op de manier zoals ze door de ouders ervaren werden. Voor de teksten naar buiten gaan, worden ze meermaals besproken en herschreven. Vaak omdat mensen bepaalde stukken weer aanvullen of anders willen formuleren. Belangrijk hierbij is dat het perspectief van ouders uit de teksten spreekt, zoals het door hén herkend wordt. Ook al worden bepaalde ervaringen nadien genuanceerd (door de aanwezige hulpverleners die de regelgeving schetsen of door de ouders die ook de beperkingen in het aanbod en het perspectief van de hulpverlening willen meenemen), er wordt gekozen om de ervaring van ouders te laten primeren. Vermits de Roppov-oudergroepen een forum willen zijn waar de stem van de ouders een plaats krijgt, kiezen we dan ook niet om de nuancering door inbreng van andere perspectieven te laten doorwegen. LEESWIJZER VOOR TEKSTEN UIT DE OUDERGROEP De teksten uit de oudergroepen willen een weergave zijn van de manier waarop ouders bepaalde aspecten van het aanbod in de bijzondere jeugdbijstand ervaren. In die zin zijn de voorbeelden (meestal cursief ingebracht) steeds subjectief. Ze zijn opgenomen als illustratie van de manier waarop sommige zaken, eigen aan de hulpverlening, ervaren worden vanuit het perspectief van ouders (ondanks goede bedoelingen vanuit de hulpverlening of correcte toepassing van de regelgeving). Vertrekkend vanuit de ongecensureerde inbreng van ouders, streven we er naar om in overleg met de andere betrokkenen in de Bijzondere Jeugdbijstand een gesprek op te starten rond de noden en ervaringen van de ouders uit de oudergroepen. Op die manier willen we dit perspectief naast dat van de jongeren, de hulpverleners en de beleidsvoerders, mee laten wegen op het aanbod in de hulpverlening. Via de regionale werkgroepen (overleg tussen medewerkers van voorzieningen en verwijzende instanties) kunnen de teksten voorgelegd en verspreid worden. Zo kunnen de ervaringen en vragen Roppov-dag 8 juni

17 van ouders ook de weg naar de teams in de voorzieningen vinden. Op die manier ontstaat uitwisseling omtrent de aandachtspunten die ouders willen inbrengen. Via de reflectiegroep voor ouders en de stuurgroep van Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen, worden deze punten ingebracht die een signalering vereisen naar één van de werkgroepen van Integrale Jeugdhulp of het beleid. In de regionale werkgroepen kunnen, vertrekkend vanuit de teksten, de volgende vragen helpen, als leidraad ter bespreking: 1. Wat is de boodschap die ouders ons hier willen meegeven? 2. Op welke manier gaan wij (als voorziening) om met dit aspect? 3. Hoe kunnen we nagaan of wat wij bedoelen ook zo overkomt? 4. Hoe kunnen we werken aan de noden, vragen die ouders ons hieromtrent stellen? 5. Indien geen andere aanpak mogelijk is, hoe kunnen we best communiceren over dit punt? 6. Hoe kunnen we omgaan met noden van ouders of vragen die niet binnen de voorziening kunnen opgenomen worden? Op welk forum, via welk kanaal dient dit gesignaleerd te worden? Roppov-dag 8 juni

18 1.INSPRAAK EN INFORMATIE Actiepunten uit de Roppov-dag 2006: 1. Ouders betrekken bij alle stappen die in een beslissingproces naar voor komen. Binnen de voorziening moet een lijst gemaakt worden van alles wat de voorziening beslist en alles waarin de ouders in overleg recht op inspraak hebben. 2. Ouders betrekken (via Roppov??) bij uitwerking van een aantal nieuwe werkvormen die in het Globaal Plan zitten 3. Beter communiceren wat rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier etc.. 4. Werken rond het imago van de BJB in de samenleving en dit ook naar ouders brengen. 5. Bereikbaarheid duidelijker maken van bij aanvang van de begeleiding 6. Aan de ouders de info geven over het bestaan van de Roppov oudergroepen 7. Ook andere hulpverleners waar mee samengewerkt wordt, de info geven over het bestaan van de Roppov oudergroepen (bv OCMW s ) 8. Medewerkers de info geven over het bestaan van de Roppov oudergroepen Aangebrachte voorbeelden: - inspraak + participatie van ouders in LG (Steevliet) - bekendmaking folder Roppov oudergroep in introductiedag, bij aanvang en evolutiebespreking (Huize Ten Berg) - ouders moeilijk te motiveren tot concrete deelname (Sint-Jan-Baptist) - lijst inspraak: schoolkeuze, huisarts, haarsnit, roken na 16, besprekingen (evolutieverslag, school), kledij verbeterproject voor de voorziening: lijsten opstellen: wat beslist de voorziening, waar is inspraak mogelijk (Raveling) - info rechten en info rond plaatsing; verbeterproject: formulier rond rechten van ouders in onthaalbrochure (Raveling) Werkvragen: Hoe werken rond het imago van de Bijzondere Jeugdbijstand? Zijn er concrete ervaringen hierrond? (SintJanBaptist) Inbreng uit de oudergroep Gent: * Dé belangrijkste actiepunten voor ouders zijn: - actiepunt 3 en actiepunt 1 (daarna 2 en 6) * Actiepunt 3: is erg belangrijk daar ouders het gevoel hebben dat de rechten van jongeren steeds duidelijker worden en ook gerespecteerd worden. De rechten van ouders worden al te vaak vergeten. * Actiepunt 1: Ouders moéten betrokken worden bij alles wat betreft het kind. Betrokken worden is niet hetzelfde als geïnformeerd worden. Betrokken worden wil zeggen: - geïnformeerd worden - keuzes mee afwegen; deelnemen aan het denkproces hierover - mee-belissen Roppov-dag 8 juni

19 1.INSPRAAK EN INFORMATIE Verslag van de themagroep Frank Dufromont, verslag Guy De Muynck, moderatie DEEL 1 : praktijkvoorbeelden Een instelling.. - maakte samen met ouders een brochure voor ouders. Niettegenstaande de lage respons werd verschillende keren de gelegenheid geboden hieraan mee te werken. - brengt de werking en bedoeling van ROPPOV naar voor bij de ouders op alle formele begeleidingsmomenten. Tijdens de intake wordt al de folder over ROPPOV gegeven. Bij elke verdere evolutiebespreking wordt er uitgebreider op ingegaan. Het wordt een vast onderdeel bij deze ankerpunten. - legt maandelijks de teksten van ROPPOV voor op de pedagogische werkgroep. Medewerkers krijgen de kans om via de teams feedback te geven. - doet op teamniveau activiteiten samen met de ouders en de ouders hebben keuze uit de aard van de activiteit. - is begonnen met het opstellen van een lijst met thema s en domeinen waar ouders inspraak in hebben. Men wenst te komen tot een brochure met praktische en concrete informatie voor ouders (b.v. een foto van elk personeelslid, welke rechten heb je als ouder, ). ROPPOV heeft eerder al een richtlijn opgesteld waaruit blijkt waar ouders belang aan hechten. - informeert de ouders ook over beslissingen op instellingsniveau (b.v. een kamp voor de jongeren door de instelling). Een paar grote uitweidingen: - cliënttevredenheidsmeting: Een jaarlijkse meting van de tevredenheid bij de ouders kan zijn beperkingen hebben wat de betrouwbaarheid van de resultaten betreft. Een ouder, waarvan het kind in de instelling verblijft, kan zich vrij vlug geremd voelen om ronduit te antwoorden gezien niet uitgesloten kan worden dat het kind nadelige gevolgen daarvan ondervindt. Anonieme verwerking en afname (b.v. door een stagiair) kan soms een oplossing bieden. Belangrijk lijkt het al dan niet aanwezig zijn van een vertrouwensrelatie met de ouders. Dit is op zijn beurt afhankelijk van de sfeer en de attitude van de hulpverlener ten aanzien van de ouder tijdens de eerste begeleidingsmomenten. - inspraak van ouders op beleidsniveau tegenover inspraak op individueel niveau: Het is niet altijd gemakkelijk voor ouders om het niveau van het eigen kind te overstijgen. Voor ouders is het ook nuttig te weten op welke vlakken zij geen inspraak hebben. Als dit in een vroeg Roppov-dag 8 juni

20 stadium van de begeleiding duidelijk is en de verantwoording redelijk, maken ouders daar in principe geen problemen van. In het algemeen geeft inspraak diversiteit en op het niveau van de leefgroep geeft dit soms spanningen. - initiatieven waarbij ouders de gelegenheid geboden worden om te participeren mogen niet achterwege blijven uit de ervaring dat er weinig opkomst is. DEEL 2 : uitwerking actiepunt het is belangrijk beter te communiceren wat de rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier, Meedelen welke rechten de ouders hebben is niet alleen een zaak van de instelling maar ook van de plaatsende instantie. Er moet duidelijk zijn welke instantie welke informatie doorgeeft aan de ouders. Vrijheid van instellingskeuze voor de ouders kan niet gegarandeerd worden door het hulpverleningslandschap (overvraag) + in gevallen van gedwongen hulpverlening. De rechten van de ouders zouden moeten duidelijk en ondubbelzinnig op papier staan. De ouders staan precies wat in de kou na het decreet rechtspositie van de minderjarige. Enkele eigenschappen van betere communicatie over de rechten van de ouders zijn: - tijdig (zo vlug mogelijk) - aangepast aan het moment (b.v. overladen met info tijdens de intake is niet efficiënt) - via een goedgekozen medium (brochure, gesprek, ) - volledig - ondubbelzinnig (aandacht voor taalgebruik) - wederzijds (komen tot afspraken) Roppov-dag 8 juni

21 2. WERKEN MET OPEN VERSLAGGEVING Actiepunten uit de Roppov-dag 2006: 1. Regelmatig met de cliënt de verslaggeving in communicatie brengen. Dit als onderdeel van het begeleidingsproces. Met een uitnodigende houding die uitgaat van de hulpverlener. 2. Elke voorziening maakt regelmatig tijd om zijn wijze van verslaggeving te bevragen bij team en cliënten. 3. Er komt niets in het verslag dat niet besproken is met cliënten. 4. Beter communiceren wat rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier etc.. Aangebrachte voorbeelden: Werkvragen: - concretisatie open verslaggeving + ervaringen (Steevliet) Wat met gescheiden ouders? Is het de bedoeling dat er twee afzonderlijke verslagen mbt de context zijn voor gescheiden ouders? (Lionshulp) Inbreng uit de oudergroep Gent: * Dé belangrijkste actiepunten voor ouders zijn: actiepunt 3 en actiepunt 4 (daarna punt 1) * Op actiepunt 1: de term uitnodigende houding wil zeggen dat hulpverleners ouders altijd moeten informeren (ook al vragen ze er zelf niet naar). Hulpverleners dienen het initiatief te nemen. * Op de werkvraag: Ouders moeten stukken over zichzelf kunnen beschermen voor inzage tegenover de expartner. * Vraag: Wat is de functie van verslagen? Wat is hun doel? Waarvoor worden ze precies gemaakt en gebruikt? Een vergelijking: - begeleiders die kinderen observeren noteren hun observatie, trekken conclusies en schrijven die in verslagen deze worden gebruikt om beslissingen te nemen, door mensen die het kind niet kennen - pleegouders zien het kind dagelijks, zij maken geen verslagen? Roppov-dag 8 juni

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Van eiland naar wij-land

Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen 1 2 4 4 4 5 6 6 6 8 Voorwoord Inleiding rode draad Deel 1 Partnerschapsmodel Maatschappelijke evoluties

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid DAGCENTRUM DE TEUTEN JAARVERSLAG 2014 DAGCENTRUM DE TEUTEN Jaarverslag 2014 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid Koning

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG

KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG Roppov werkgroep participatie - van intake tot nazorg (eerste Roppov-project 2001-2003) De samenkomsten van de werkgroep van intake tot nazorg waren vooral

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie