Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure"

Transcriptie

1 Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015

2 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op een aantal vlakken moeilijk loopt, kan een dagbegeleiding een oplossing zijn. We denken dan aan : - de opvoeding van kinderen/jongeren - problemen met schoolgaan - problemen in het gezin of in je omgeving - Bedoeling is samen met jou en je gezin aan een oplossing te werken. Deze vorm van begeleiding vraagt van jullie gezin inzet. We kunnen alleen een steun zijn als ouders en kinderen/jongeren bereid zijn om afspraken te maken en samen naar oplossingen te zoeken. blz. 2/10

3 Hoe kom je terecht bij Het Klavier? Dagbegeleiding is een gespecialiseerde vorm van hulpverlening die rechtstreeks toegankelijk is. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp zijn die diensten waar je zonder meer kan binnenstappen en waar men samen met jou/jullie gezin zal nadenken over mogelijke oplossingen voor jouw/jullie vraag naar hulp. Dit kan onder andere bij het OCMW, het JAC, het CAW, Kind & Gezin en het CLB. In sommige situaties blijkt dat deze diensten toch niet de gepaste of voldoende hulp kunnen bieden. In dat geval zal de betrokken hulpverlener samen met jou andere mogelijkheden bespreken en zo word je misschien verwezen naar de meer gespecialiseerde rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp zoals bijvoorbeeld de dagbegeleiding van Het Klavier. De hulpverlener die dit met jullie bespreekt, zal jullie ook de nodige informatie geven, helpen contact leggen enz Sommige jongeren/gezinnen komen ook bij de dagbegeleiding terecht via een verwijzing door : - hun consulent van het OCJ (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) of - hun consulent van de jeugdrechtbank en de jeugdrechter. Eéns er door jullie zelf of door jullie consulent contact werd genomen met Het Klavier gaan we samen op weg. blz. 3/10

4 We bieden aan iedereen de mogelijkheid om rustig te komen kennismaken met het huis en de werking ook als er nog niet meteen een open plaats is. Tijdens zo n kennismakingsgesprek worden jullie door één van onze begeleidsters rondgeleid in het huis en krijgen jullie uitleg over de werking en het verloop van een begeleiding. Jullie mogen natuurlijk ook alle vragen stellen die jullie hebben. Als er voor jullie gezin een open plaats is binnen onze werking, zal er een intake georganiseerd worden. Op dit gesprek zijn er heel wat mensen aanwezig: jij, je gezin, (eventueel) jullie consulent, jullie toekomstige contextbegeleidster en onze stafmedewerkster. Tijdens dit eerste gesprek vinden we het belangrijk wederzijds kennis te maken, leggen we onze werking uit, vragen we jullie te vertellen waarom jullie bij Het Klavier komen aankloppen en wat jullie verwachten van een dagbegeleiding. Samen bespreken we dan of datgene wat een dagbegeleiding jullie kan bieden ook voldoende aansluit bij jullie noden en verwachtingen. Indien we op het einde van dit gesprek besluiten tot het starten van de begeleiding, worden er nog een aantal praktische zaken afgesproken. Indien er bij iemand rond de tafel twijfel is rond het opstarten van een begeleiding, spreken we af wat ons kan helpen hierrond een besluit te nemen en wanneer we elkaar opnieuw contacteren. Een dagbegeleiding heeft verschillende pijlers. Meer uitleg per pijler vind je in het vervolg van deze brochure : - contextbegeleiding - studiebegeleiding - kind- en jongerenbegeleiding (individueel en binnen de groepswerking) - ouderwerking. blz. 4/10

5 Contextbegeleiding De eerste maanden van een begeleiding willen we de tijd nemen om jou en je gezin te leren kennen en omgekeerd om jullie de kans te geven ons te leren kennen. De contextbegeleidster komt dan wekelijks bij jullie thuis op gesprek, gaat samen met jullie naar een schoolcontact, enz We maken in die periode ook ruim tijd om met elkaar te praten over jullie gezin, jullie verwachtingen, datgene waarover jullie je zorgen maken, datgene wat jullie graag veranderd zien enz Ook met - voor jullie - andere belangrijke mensen in jullie omgeving maken we graag kennis. Op basis van dit alles maken we nadien samen een handelingsplan op. Hierin schrijven we neer waar we de komende periode binnen de begeleiding aan zullen werken ( de doelen ) en op welke manier we dit zullen/willen doen. Als jullie een consulent hebben bij het OCJ of de jeugdrechtbank, zullen ook zijn/haar verwachtingen hierin opgenomen worden. Stap voor stap pakken we de doelen aan. Regelmatig (minstens om de 6 maanden) zitten we met iedereen samen om te evalueren hoe het gaat en te bekijken of we andere doelen/afspraken moeten maken. Op dat moment maakt de contextbegeleidster samen met jullie een nieuw handelingsplan dat heet dan evolutieverslag. Dit wordt ook besproken met en bezorgd aan de consulent van het OCJ/jeugdrechtbank en de jeugdrechter indien jullie door hen naar Het Klavier verwezen werden. Als alle betrokkenen van mening zijn dat jullie gezin stilaan opnieuw alleen verder kan of dat er andere vormen van hulpverlening nodig zijn maken we afspraken over een afbouw en afronding van de dagbegeleiding. Een dagbegeleiding duurt meestal ongeveer 1 à 2 jaar. Uiteraard verschilt dit van gezin tot gezin en bekijken we steeds samen wat er nodig en mogelijk is. blz. 5/10

6 Studiebegeleiding Een andere belangrijke pijler van de dagbegeleiding is de studiebegeleiding. Vanuit de begeleiding volgen we op hoe het op school gaat. Bij de start zal er dan ook steeds een schoolcontact gepland worden door de contextbegeleidster. Tijdens dit contact stellen we onszelf kort voor en bespreken we samen met de school en je ouders hoe het met jou gaat op school. Indien nodig worden er afspraken gemaakt rond bijvoorbeeld het opvolgen/maken van huiswerk, het aanleren van een werkhouding, het elke dag op tijd komen enz.. Dit kan voor elk kind/elk gezin verschillen. Bij studiekeuze, oudercontacten, schoolproblemen,... kunnen je ouders ons steeds vragen mee te gaan naar de school of het CLB. In het Klavier is er ook een studieruimte voorzien, waar de kinderen/jongeren na schooltijd hun huiswerk maken. De begeleiding helpt daar waar nodig, vraagt lessen af, stelt mee een planning op enz De bedoeling is dat je leert zelfstandig je werk plannen en maken zodat je dat straks ook thuis kan. Met je ouders bekijken we wat zij eventueel kunnen doen/veranderen om jou te helpen met je schoolwerk en het naar schoolgaan. Regelmatig wordt er tijdens gesprekken geëvalueerd hoe het jou vergaat op school en wordt er bekeken of er andere afspraken moeten gemaakt worden. blz. 6/10

7 Kind- en jongerenbegeleiding Alle kinderen en jongeren komen na schooltijd naar het Klavier. Bij aanvang van een begeleiding, vragen we élke dag te komen zo kunnen we elkaar rustig leren kennen en hebben we genoeg tijd om samen rond jouw doelen te werken. Na verloop van tijd bekijken we samen met jullie of dit nodig is/blijft We gaan dan werken met thuisdagen : dit zijn dagen dat je gewoon na school naar huis gaat. Als dit voor iedereen goed verloopt, zal worden afgesproken om het aantal thuisdagen stapsgewijs te vermeerderen. In de leefgroep leven en spelen de kinderen en jongeren in groep. We willen er telkens samen een prettige avond/dag van maken en tegelijkertijd leren we iets bij. In de groep wordt er expliciet gewerkt rond een aantal vaardigheden die jullie moeten inoefenen om ook in het dagelijks leven (op school, thuis, in de jeugdbeweging, ) beter je plan te kunnen trekken. 's Woensdags en tijdens vakanties werken we met verschillende soorten activiteiten, maar er blijven ook nog voldoende momenten over waarop kinderen zichzelf moeten en mogen bezighouden alleen of met de andere kinderen/jongeren. Daarnaast zullen we met elk kind aan de hand van wekelijks individueel contact proberen meer zicht te krijgen op zijn of haar situatie en de beleving ervan. Dit heet de IB (individuele begeleiding) of JOB (jongerenbegeleiding). We staan samen stil bij eventuele problemen die worden aangebracht door de kinderen zelf, door de ouders, door de school, door de groepsbegeleiding... Uit deze problemen kunnen dan werkpunten groeien zodat de kinderen/jongeren ook zelf kunnen gaan meewerken aan de probleemoplossing. blz. 7/10

8 Ouderwerking De ouderwerking heeft als doel : - ouders de mogelijkheid te bieden om andere gezinnen te leren kennen - samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen - informatie en tips te verstrekken omtrent vragen waar ouders wel eens mee worstelen in de opvoeding van hun kinderen Daartoe nodigen we enkele keren per jaar ouders uit om samen met de andere ouders iets te doen. Dit kan vanalles zijn : - een info-avond bijwonen rond een bepaald thema waar meerdere ouders vragen rond hebben - een kennismaking in de opvoedingswinkel of het JAC - een ontspannende activiteit - We bekijken samen met ouders waar noden en interesses liggen en welk aanbod dan meest geschikt is. Af en toe vieren we ook graag feest. Dan nodigen we alle gezinnen uit voor een gezellige babbel bij een lekker hapje en een drankje. blz. 8/10

9 ... EN NU PRAKTISCH Hoe verloopt een dag bij ons? We verwachten dat onze kinderen/jongeren alle dagen rechtstreeks na schooltijd naar het Klavier komen. Hierover worden met de ouders en de school goede afspraken gemaakt. Voor de kinderen die een vaste hobby hebben, vinden we het natuurlijk belangrijk dat ze deze kunnen blijven uitoefenen. We maken hierrond de nodige afspraken. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten we eerst samen een vieruurtje en vertellen mekaar dingen over de voorbije schooldag. Iedereen laat zijn/haar agenda zien. Wie huiswerk heeft, gaat dan samen met een begeleider naar de studeerkamer. De anderen mogen iets leuks doen, hun taakje doen,... Rond uur eten we warm. De taken die moeten gebeuren ( tafel dekken, afruimen, afwassen, afdrogen) worden door de jongeren/kinderen om beurt gedaan. Na de maaltijd is er nog tot uur tijd om samen dingen te doen. Dit kan en mag vanalles zijn : een gezelschapsspel, een boekje lezen, samen op het pleintje basketten, een gezellige babbel, Om uur worden de kinderen afgehaald of gaan ze zelf naar huis. Op woensdag wordt er 's middags warm gegeten. In de namiddag is er naast het huiswerk - ook een groepsactiviteit gepland. Daarna wordt er samen een vieruurtje gegeten. Om 17.00u worden de kinderen opgehaald of gaan ze zelf naar huis. Tijdens de vakanties komt iedereen om uur naar de groep. In de voormiddag mogen de kinderen/jongeren zelf mee kiezen hoe ze hun tijd op een leuke en zinvolle manier invullen. In de namiddag is er een groepsactiviteit gepland. Af en toe worden er ook daguitstappen gedaan. Tijdens de vakantie eten we 's middags warm; vaak stellen we zelf het menu op en bereiden we de maaltijd zélf. Om uur gaat iedereen terug naar huis. blz. 9/10

10 Heb je nog vragen? Dat kan... Contacteer ons gerust! Het Klavier dagbegeleiding in groep Kastelein Turnhout / Mail : Website : blz. 10/10

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. Cluster Het Klavier contextbegeleiding

ONTHAALBROCHURE. Cluster Het Klavier contextbegeleiding ONTHAALBROCHURE Cluster Het Klavier contextbegeleiding januari 2018 WELKOM! Beste, Jullie gezin is gestart met een zuivere contextbegeleiding vanuit Cluster Het Klavier. Welkom dus! In Het Klavier begeleiden

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren CANO Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Jongeren Cano-centrum Neerhof Worden ruzies thuis jou soms ook te veel? Loopt het samenleven vaak moeilijk? Lukt het minder goed om samen

Nadere informatie

WEGWIJS IN MOBILE. contextbegeleiding. dienst voor

WEGWIJS IN MOBILE. contextbegeleiding. dienst voor dienst voor Contextbegeleiding Mobilé Groot Begijnhof 26 9040 Sint-Amandsberg tel: 09/ 238 44 40 fax: 09/ 229 34 85 e-mail: mobile@vzwdesteiger.be website: www.vzwdesteiger.be WEGWIJS IN MOBILE dienst

Nadere informatie

Wat je moet weten over dagcentrum Parkoers

Wat je moet weten over dagcentrum Parkoers Enkele nuttige gegevens Dagcentrum Parkoers Eikevelden 30 2440 Geel 014/58 40 57 parkoers@dewaaiburg.be Wat je moet weten over dagcentrum Parkoers Elke schooldag van 9.00u tot 19.30u Elke woensdag en vakantiedag

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG.

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG. JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wat is een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg? 4 Wat doet een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg? 6 Advies geven 6 Onderzoeken of de

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Dag.., Mogelijk kom je als kind of jongere in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart terecht. Dat zal wellicht een hele gebeurtenis voor je zijn. Misschien

Nadere informatie

Linda Winters zorgt er voor dat we dagelijks lekker eten hebben en het dagcentrum netjes blijft.

Linda Winters zorgt er voor dat we dagelijks lekker eten hebben en het dagcentrum netjes blijft. Praktische info Wij zijn een centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding. Bovendien zijn wij niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Dit wil zeggen dat je enkel bij ons terecht kan

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Praktische info. Adres. Je kan vragen naar. Permanentie-uren

Praktische info. Adres. Je kan vragen naar. Permanentie-uren Praktische info Wij zijn een centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding. Wij zijn rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Dit wil zeggen dat je bij ons terecht kunt door een doorverwijzing

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Welkom in 't Vlierke. Dag..,

Welkom in 't Vlierke. Dag.., Januari 2018 Welkom in 't Vlierke Dag.., het is nu zover. Er is beslist dat jij in t Vlierke komt wonen, gelegen op de Kastelein 25 te 2300 Turnhout. Telefoonnummer 014 614995. Het emailadres is vlierke@terloke.be

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

DAIDALOS vzw. Dagbegeleiding in groep. ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Crisishulp aan Huis Project IKAROS

DAIDALOS vzw. Dagbegeleiding in groep. ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Crisishulp aan Huis Project IKAROS DAIDALOS vzw Dagbegeleiding in groep ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Crisishulp aan Huis Project IKAROS Inhoudsopgave Situering... 4 Opdracht... 5 Ondersteunende vrijwilligerswerking... 6 Waar hebben

Nadere informatie

Soms loopt het in gezinnen, ook als ouders en kinderen heel erg hun best doen, niet makkelijk.

Soms loopt het in gezinnen, ook als ouders en kinderen heel erg hun best doen, niet makkelijk. Dit is een verhaal voor iedereen (ouders, kinderen, jongeren, familie, ) die begeleid zal worden door vzw Sporen, gemaakt door de begeleiders van Sporen Soms loopt het in gezinnen, ook als ouders en kinderen

Nadere informatie

Onthaalbrochure Augustus 2016

Onthaalbrochure Augustus 2016 Onthaalbrochure Augustus 2016 Welkom in de Kering Hallo, Er is beslist dat jij en je gezin zullen starten in De Kering. Dat is een hele gebeurtenis. Misschien heb je wel heel wat vragen? We hebben dit

Nadere informatie

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/ Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/25 88 74 GSM: 0490/56 79 12 2 Beste ouders, We beseffen dat het heel veel voor jullie betekent om je kinderen aan ons toe te vertrouwen. Aan de hand van deze brochure

Nadere informatie

Centrum voor integrale jeugdzorg Vzw Sporen ONTHAALBROCHURE

Centrum voor integrale jeugdzorg Vzw Sporen ONTHAALBROCHURE Centrum voor integrale jeugdzorg Vzw Sporen ONTHAALBROCHURE Geldenaaksebaan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Inleiding... 3 De Zwier... 4 Mobiele begeleiding... 5 Residentiële

Nadere informatie

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Dag.., Mogelijk kom je als kind of jongere in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart terecht. Dat zal wellicht een hele gebeurtenis voor je zijn. Misschien

Nadere informatie

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Telefoon: (055) 5555555 Fax: (055) 5555555 E-mail: xyz@microsoft.com CONTEXTBEGELEIDING Naam bedrijf DE KERSEBOOM A D Inleiding De begeleiding bij

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

DAIDALOS vzw. Integrale thuisbegeleiding. ABFT ERPP Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis Project IKAROS

DAIDALOS vzw. Integrale thuisbegeleiding. ABFT ERPP Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis Project IKAROS DAIDALOS vzw Integrale thuisbegeleiding ABFT ERPP Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis Project IKAROS Inhoudsopgave Situering... 4 Opdracht... 5 Ondersteunende vrijwilligerswerking... 6 Waar hebben

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

Onze schooleigenvisie op huiswerk

Onze schooleigenvisie op huiswerk Huistaken en lessen uit het schoolreglement De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht is steeds gerechtigd deze leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen. De

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. DE KANTEL vzw. Afdeling 3 - Verblijf.

ONTHAALBROCHURE. DE KANTEL vzw. Afdeling 3 - Verblijf. ONTHAALBROCHURE DE KANTEL vzw Afdeling 3 - Verblijf www.dekantel.be 1. Wat is De Kantel? De Kantel is een plaats waar kinderen, jongeren en hun ouders gedurende een bepaalde tijd begeleid worden. Sommigen

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief. Onthaalbrochure voor jongeren

Contextbegeleiding laagintensief. Onthaalbrochure voor jongeren Contextbegeleiding laagintensief Onthaalbrochure voor jongeren 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling INFORMATIEFOLDER Informatie voor kinderen en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Je komt naar de NDB voor een periode van negen

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor jongeren 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

WEGWIJS IN MOBILE. contextbegeleiding. dienst voor. dienst voor

WEGWIJS IN MOBILE. contextbegeleiding. dienst voor. dienst voor WEGWIJS IN MOBILE dienst voor contextbegeleiding dienst voor Contextbegeleiding Mobilé Groot Begijnhof 26 9040 Sint-Amandsberg tel: 09/ 238 44 40 fax: 09/ 229 34 85 e-mail: mobile@vzwdesteiger.be website:

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder.

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. 12-2018_ocmwst_ Wegwijsindeschuldverleningbrochure.indd 1 17/12/18 14:49 Inhoud

Nadere informatie

Ik & Co! Inhoudsopgave

Ik & Co! Inhoudsopgave Ik & Co! Inhoudsopgave Wat te doen met Ik & Co!? 7 Informatie en uitleg Ik & Co! Dit ben ik! 9 Gegevens van het kind Ik & Co! Handig om te weten! 10 Telefoonnummers & andere info Ik & Co! 0-4 jaar 12 Kinderopvang

Nadere informatie

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Kamertraining Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 KTC? 5 Wie werkt bij ons? 5 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wat is kamertraining?

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

WEGWIJS IN MOBILE BAM. zzzz... WOW! HELP! #YOLO #??!! contextbegeleiding. dienst voor. dienst voor

WEGWIJS IN MOBILE BAM. zzzz... WOW! HELP! #YOLO #??!! contextbegeleiding. dienst voor. dienst voor WEGWIJS BAM #??!! IN MOBILE dienst voor contextbegeleiding #YOLO WOW! dienst voor Contextbegeleiding Mobilé Groot Begijnhof 26 9040 Sint-Amandsberg tel: 09/ 238 44 40 fax: 09/ 229 34 85 e-mail: mobile@vzwdesteiger.be

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure + 12 jarigen Dit boekje is van:...... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 7 Wie is wie 8 Belangrijke nummers 10 Hoe werken we? 11 Goed om te weten

Nadere informatie

INFOBROCHURE context

INFOBROCHURE context INFOBROCHURE context t Groot Hersberge GROENESTRAAT 2 8820 TORHOUT 050/21 12 92 Afdeling van De Patio vzw MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ELF-JULISTRAAT 32 8000 BRUGGE INHOUD 1 Wat is t Groot Hersberge?... 2 Leefgroep

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien Opvoeden en opgroeien Samen met De Jeugd- & Gezinsbeschermers 2 Hulp bij opvoeden Ons uitgangspunt is dat ieder kind het recht heeft om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. In alle

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Toot Toot! Welkom bij De Balans! Kinderfolder (6 t.e.m. 12j) Kennismaking De Balans

Toot Toot! Welkom bij De Balans! Kinderfolder (6 t.e.m. 12j) Kennismaking De Balans Toot Toot! Welkom bij De Balans! Kinderfolder (6 t.e.m. 12j) Kennismaking De Balans Thuisbegeleidingsdienst De Balans Ronsaardbekestraat 62 8000 Brugge 050/34.94.35 Kinderfolder, versie 2017 Hanne Adriaens

Nadere informatie

Hallo en welkom in De Steiger

Hallo en welkom in De Steiger Hallo en welkom in De Steiger Hier komen kindjes voor kort of wat langer wonen. Sommige gaan in de weekends en vakanties naar huis, anderen blijven ook die dagen in De Steiger. Dit hangt van kind tot kind

Nadere informatie

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart.

HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. HUISWERKBELEID VAN t NIEUWLAND: Sint-Michiel, Regina Pacis en Heilig hart. Huiswerk is nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het leren leren van kinderen. Huiswerk ligt dus in het

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Voorbereiding gesprek zorginspectie

Voorbereiding gesprek zorginspectie Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw, afdeling Vlaams-Brabant Parkstraat 185, 3000 Leuven www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be Voorbereiding gesprek zorginspectie Bijeenkomst met ouders op 17/01,

Nadere informatie

Signaleringslijst voor leerlingen met autisme!

Signaleringslijst voor leerlingen met autisme! Signaleringslijst voor leerlingen met autisme! Wennen en je begrepen voelen op je nieuwe school. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor iedereen even wennen. Zeker als je

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Informatie voor ouders en jongeren

Informatie voor ouders en jongeren Informatie voor ouders en jongeren Jullie krijgen van ons deze brochure. Dat wil zeggen dat we denken dat het gebruik van video-hometraining een meerwaarde kan zijn in de begeleiding van jullie gezin en

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling BEHANDELING NA SCHOOLTIJD Informatie voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Om deze doelen te bereiken leer je nieuwe vaardigheden. Iedereen

Nadere informatie

16/11/2017. Kleine mensen in de grote wereld. Verloop workshop KORTE VOORSTELLING VZW DE LOODS. Studiedag over jeugdhulp aan jonge kinderen en context

16/11/2017. Kleine mensen in de grote wereld. Verloop workshop KORTE VOORSTELLING VZW DE LOODS. Studiedag over jeugdhulp aan jonge kinderen en context Kleine mensen in de grote wereld Studiedag over jeugdhulp aan jonge kinderen en context Workshop 2 Dagopvang De Step binnen vzw De Loods Verloop workshop Korte voorstelling vzw De Loods Ontstaan De Step

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

De zorg moet steeds beter.

De zorg moet steeds beter. De zorg moet steeds beter. De tekst is in Taal voor allemaal. Ons Tweede Thuis heeft afspraken over goede zorg. Jij krijgt zorg. Ons Tweede Thuis geeft de zorg. Een ander woord voor zorg is hulp. Bij wonen.

Nadere informatie

VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE AANMELDER

VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE AANMELDER VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE AANMELDER Situering Het aanbod van Epsilon bestaat uit 10 modules dagbegeleiding in groep in combinatie met modules contextbegeleiding laagintensief en breedsporig. Epsilon

Nadere informatie

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding

Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Ouder zijn en blijven na een moeilijke echtscheiding Voorwoord Erger je je ook wel eens blauw als je net je kind bent gaan halen bij je ex-partner? Voel je je ook machteloos als hij of zij beslissingen

Nadere informatie

Hallo Nummer 1. (schooljaar , 2 september 2018 )

Hallo Nummer 1. (schooljaar , 2 september 2018 ) Hallo Nummer 1 (schooljaar 2018-2019, 2 september 2018 ) Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze Hallo o.a. : Start schooljaar 2018-2019 Ouderavond donderdag 6 september Schoolfotograaf Jaarkalender Inschrijfmiddag

Nadere informatie

INFOBROCHURE leefgroep

INFOBROCHURE leefgroep INFOBROCHURE leefgroep t Groot Hersberge GROENESTRAAT 2 8820 TORHOUT 050/21 12 92 Afdeling van De Patio vzw MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: ELF-JULISTRAAT 32 8000 BRUGGE INHOUD 1 Wat is t Groot Hersberge?... 2

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor de ouders CONTEXTBEGELEIDING

Onthaalbrochure voor de ouders CONTEXTBEGELEIDING Onthaalbrochure voor de ouders CONTEXTBEGELEIDING Dagcentrum De Twijg E. De Deynestraat 4, 9000 Gent Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de bijzondere jeugdbijstand 09 220 42 75 09 220 67 82 www.twijg.be

Nadere informatie

Infobrochure. Contextbegeleiding. Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw. (versie: )

Infobrochure. Contextbegeleiding. Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw. (versie: ) Infobrochure Contextbegeleiding Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw (versie: 20151112) Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Voorstelling... 4 3. Begeleiding vanuit Jade... 5 Jade, voor

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Welkom in Wiebelwoud Ballonnenklas

Welkom in Wiebelwoud Ballonnenklas Welkom in Wiebelwoud Ballonnenklas Van harte welkom!! Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit boekje. Voor jou om in te kijken Voor je mama en papa om in te lezen. Beste mama en papa, Van harte

Nadere informatie

Welkom in leefgroep 4

Welkom in leefgroep 4 Welkom in leefgroep 4 Psychiatrisch Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle tel. 09 210 69 69 www.pccaritas.be Hallo, Tijdens het intakegesprek in De Kaap heeft men jou veel verteld over De Kaap en

Nadere informatie

Hallo en welkom in De Steiger

Hallo en welkom in De Steiger Hallo en welkom in De Steiger Hier komen kindjes voor kort of wat langer wonen. Sommige gaan in de weekends en vakanties naar huis, anderen blijven ook die dagen in De Steiger. Dit hangt van kind tot kind

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Kerstkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerst 2015 Dit is de feestkrant van 2015. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst. Deze krant is voor iedereen, zowel voor ouders/verzorgers

Nadere informatie

Infoboekje mpi Kompas

Infoboekje mpi Kompas Infoboekje mpi Kompas 2018-2019 1 P agina Welkom Hallo daar! Welkom op onze school. Wist je dat we vier wijzers op onze school hebben? Er is een groene, blauwe, gele en rode wijzer. In elke wijzer zitten

Nadere informatie

Ken je deze kant al van Leekerweide? overzicht zorgaanbod

Ken je deze kant al van Leekerweide? overzicht zorgaanbod Ken je deze kant al van Leekerweide? overzicht zorgaanbod www.leekerweide.nl Inhoud 3 Woonbegeleiding 4 Volledige of gedeeltelijke ondersteuning thuis 5 Dagbesteding 6 Onderzoek 7 Therapie/behandeling

Nadere informatie

Plan continurooster. Basisschool de Lage Weijkens. Handleiding voor ouders

Plan continurooster. Basisschool de Lage Weijkens. Handleiding voor ouders Plan continurooster Basisschool de Lage Weijkens Handleiding voor ouders Inhoudsopgave 1. Het continurooster... 2 1.1 Het lesrooster... 2 2. Uitwerking continurooster... 3 2.1 Visie op de lunch... 3 2.2

Nadere informatie

DAIDALOS vzw. Project IKAROS. ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis

DAIDALOS vzw. Project IKAROS. ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis DAIDALOS vzw Project IKAROS ABFT ERPP Integrale thuisbegeleiding Dagbegeleiding in groep Crisishulp aan Huis Inhoudsopgave Situering... 4 Opdracht... 5 Ondersteunende vrijwilligerswerking... 6 Waar hebben

Nadere informatie

Welkom in Wiebelwoud Centrum

Welkom in Wiebelwoud Centrum Welkom in Wiebelwoud Centrum Van harte welkom!! Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit boekje. Voor jou om in te kijken Voor je mama en papa om in te lezen. Beste mama en papa, Van harte welkom

Nadere informatie

Les 3: Plannen en organiseren

Les 3: Plannen en organiseren Les 3: Plannen en organiseren Waarom is plannen en organiseren zo belangrijk? Een goede planning en organisatie zijn handige hulpmiddelen om je leer- en maakopdrachten binnen een redelijke tijd te kunnen

Nadere informatie

1. Ter kennismaking. 2. Dan is ons schooltje open

1. Ter kennismaking. 2. Dan is ons schooltje open versie 2015-2016/1 1. Ter kennismaking U koos het Cederlaantje als school voor uw kleuter. Wij, dit zijn de kleuterleidsters en de directeur, zijn daar heel blij mee en we feliciteren u met deze keuze.

Nadere informatie

Extra lokaal( meest rechtse lokaal als je voor de units staat op de speelplaats) Wordt lokaal voor extra begeleiding/bso ruimte

Extra lokaal( meest rechtse lokaal als je voor de units staat op de speelplaats) Wordt lokaal voor extra begeleiding/bso ruimte Lokalenverdeling 2018-2019 Al een aantal jaren zitten dezelfde groepen in de units. Ook een aantal leerkrachten zijn al langer werkzaam in de units. Op de organisatie dag hebben we besloten om komend schooljaar

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

Beste ouder(s), Mocht u verder nog vragen en/of bedenkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen. We staan u graag te woord.

Beste ouder(s), Mocht u verder nog vragen en/of bedenkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen. We staan u graag te woord. Huiswerkbeleid Beste ouder(s), In deze brochure vindt u onze visie rond huiswerkbeleid terug. Een visie die gestoeld is op een positief engagement tussen de leerling, de leerkracht en de ouder. U vindt

Nadere informatie

Dagcentrum De Totebel. Prinsenlaan 33, 8370 Blankenberge. Tel: 050/ GSM: 0479/ E mail:

Dagcentrum De Totebel. Prinsenlaan 33, 8370 Blankenberge. Tel: 050/ GSM: 0479/ E mail: Dagcentrum De Totebel Prinsenlaan 33, 8370 Blankenberge Tel: 050/ 41. 55. 60 GSM: 0479/37.77.41 E mail: detotebel@nieuwland.be www.nieuwland.be ONTHAALBROCHURE voor ouders INHOUD 1 Een algemene voorstelling...

Nadere informatie

Dialoogdag op 21 april 2015

Dialoogdag op 21 april 2015 Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw Auwersstraat 48 2600 Berchem www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be Dialoogdag op 21 april 2015 Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen VZW organiseert jaarlijks

Nadere informatie

Kinderen leren de hele dag door. Huiswerk

Kinderen leren de hele dag door. Huiswerk leren de hele dag door. Op school, maar ook thuis. Zij pikken veel informatie zelf op, maar heel wat leerstof, vaardigheden en inzichten krijgen de kinderen ook aangeleerd. Dit start al in het kinderdagverblijf

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. DE KANTEL vzw. Afdeling 2 - Verblijf.

ONTHAALBROCHURE. DE KANTEL vzw. Afdeling 2 - Verblijf. ONTHAALBROCHURE DE KANTEL vzw Afdeling 2 - Verblijf www.dekantel.be Welkom in Afdeling 2 van De Kantel. Het is voor jullie ongetwijfeld niet gemakkelijk om kennis te maken met een onbekende voorziening

Nadere informatie

WEDERZIJDSE COMMUNICATIE RIJKDOM VAN HET KENNISMAKINGS-

WEDERZIJDSE COMMUNICATIE RIJKDOM VAN HET KENNISMAKINGS- WEDERZIJDSE COMMUNICATIE RIJKDOM VAN HET KENNISMAKINGS- AANBOD Ik ken de waarden en normen van het kinderdagverblijf Ik doseer de info die we aan ouders geven over verschillende contactmomenten Ik evalueer

Nadere informatie

Onthaalbrochure ouders

Onthaalbrochure ouders Dagcentrum De Totebel Prinsenlaan 33, 8370 Blankenberge Tel: 050/ 41. 55. 60 GSM: 0479/37.77.41 (Proximus) E- mail: detotebel@nieuwland.be www.nieuwland.be (afdeling De Totebel) INHOUD 1. Een algemene

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

WELKOM IN DE CURSUS. Wat moet je doen?

WELKOM IN DE CURSUS. Wat moet je doen? WELKOM IN DE CURSUS Abdul en Irina starten vandaag met een intensieve cursus Nederlands. De leraar geeft tijdens de les informatie over de cursus en de examens. De leraar maakt ook enkele afspraken met

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

GROEPSBEGELEIDING JEUGD ZORGBUREAU TALENT

GROEPSBEGELEIDING JEUGD ZORGBUREAU TALENT GROEPSBEGELEIDING JEUGD ZORGBUREAU TALENT KOOKCLUB KLEIN 1 KOOKCLUB KLEIN Welkom bij de kookclub klein van Zorgbureau Talent. De kookclub klein is onderdeel van het zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd.

Nadere informatie

juni Jacqueline van Laar COLOFON

juni Jacqueline van Laar   COLOFON juni 2017 - Jacqueline van Laar info@schakelom.nl www.schakelom.nl COLOFON BELANGRIJKE NOOT VOOR DE LEZER Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

Nadere informatie