Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)"

Transcriptie

1 Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de

2 Welkom 2 OnderToezichtStelling

3 Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of ouders die een beperking of een ziekte hebben. Onze jeugdzorg is niet vrijwillig. Een kinderrechter heeft bepaald dat er hulp nodig is voor u en uw kind. Waarom heeft u met ons te maken? Er zijn ernstige zorgen over uw kind. De zorgen zijn zo groot dat de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. De Raad heeft bij de kinderrechter een verzoekschrift ingediend om uw kind onder toezicht te stellen. De kinderrechter heeft de OnderToezichtStelling (OTS) uitgesproken. In deze folder leggen we uit wat een OTS voor u betekent. Hoe nu verder? De kinderrechter heeft uw kind onder toezicht gesteld, dit heet OTS. De William Schrikker Jeugdbescherming voert de OTS uit, om ervoor te zorgen dat uw kind in een veilige omgeving opgroeit. Soms is dat gewoon thuis, met hulp van anderen erbij. Soms is dat ergens anders. Dat is voor elk kind weer anders. U heeft als ouder een belangrijke rol. De gezinsvoogd maakt samen met u en als het kan ook met uw kind een Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak staat wat er goed gaat en ook wat er moet gebeuren om de zorgen op te lossen. Bij alle stappen wordt goed gekeken naar wat het beste is voor uw kind. OnderToezichtStelling 3

4 En u als ouder? U blijft als ouder altijd belangrijk voor uw kind. We zoeken samen met u naar een manier om de zorgen aan te pakken, zodat uw kind thuis kan blijven wonen en de OTS niet meer nodig is. Het kan zijn, dat er extra hulp in huis komt of dat familie of vrienden kunnen helpen. Wij kijken goed of iemand in uw omgeving, die uw gezin goed kent en voor u vertrouwd is, kan meehelpen. Het komt voor dat de problemen thuis te groot en te ernstig zijn. De gezinsvoogd praat hierover met u. De gezinsvoogd kan van mening zijn, dat een Uithuisplaatsing in het belang van uw kind is. Dan zal hij een verzoekschrift Uithuisplaatsing indienen bij de kinderrechter. Er komt dan een zitting waar u voor wordt uitgenodigd. U krijgt hierover een brief thuis. De kinderrechter zal beslissen of het noodzakelijk is dat iemand anders de dagelijkse opvoeding voor korte of lange tijd van u overneemt. Als uw kind uit huis geplaatst wordt, dan woont uw kind in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling. Dit is een ingewikkelde beslissing en voor u als ouder kan het erg verdrietig zijn. Dat begrijpen we en we hopen dat de gezinsvoogd u kan helpen om met dit verdriet om te gaan. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u overneemt. 4 OnderToezichtStelling

5 Informatie over maatregel OnderToezichtStelling U heeft een gezinsvoogd. U heeft als ouder het gezag: u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, maar grote beslissingen neemt u niet meer alleen. Dit doet u samen met de gezinsvoogd. U betaalt vaak nog mee in de kosten voor uw kind. Uw kind woont thuis, in een pleeggezin, een gezinshuis of een instelling. In de wet staan alle regels over jeugdzorg. Wat zijn de rechten en plichten van ouders en gezinsvoogden? Dat staat achterin deze folder. U blijft altijd belangrijk voor uw kind. OnderToezichtStelling 5

6 Veelgestelde vragen door ouders Vraag: Hoe kan ik de gezinsvoogd bereiken? Antwoord: Alle informatie staat op een speciaal kaartje. Dat kaartje zit bij deze folder. Vraag: Is de beslissing van de kinderrechter voor altijd? Antwoord: Een OTS geldt (telkens) voor maximaal één jaar. In dat jaar werkt u samen met de gezinsvoogd aan het oplossen van de zorgen. U krijgt ondersteuning en hulp van anderen als dit nodig is. Na een jaar bekijkt de gezinsvoogd of het is gelukt om de zorgen weg te nemen. Is uw kind veilig en gaat het weer goed? De OTS kan in dat geval stoppen. Als de zorgen over uw kind er nog zijn, dan vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de OTS met (maximaal) één jaar te verlengen. De gezinsvoogd moet aan de kinderrechter uitleggen hoe het nu gaat met uw kind, wat er beter moet gaan en wat daarvoor nodig is. De kinderrechter wil dan ook uw verhaal horen. U krijgt een uitnodiging om met de kinderrechter te praten. Dat heet een oproep. Vraag: Wie gaat alles betalen nu mijn kind in de jeugdzorg zit? Antwoord: De kosten van uw kind zijn voor u. Hoeveel en wat u precies moet betalen hangt af van waar uw kind woont. In deze folder staat een overzicht van alle kosten. Uw gezinsvoogd kan dit samen met u bekijken en u verder helpen. Tip: Aan de kosten kunnen wij niets doen. Maar het kan zijn, dat ouders recht hebben op vergoedingen. De gezinsvoogd kan u helpen om te kijken of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag: Wanneer gaat de gezinsvoogd naar de kinderrechter? Antwoord: We moeten soms beslissingen nemen die te maken hebben met de 6 OnderToezichtStelling

7 veiligheid van uw kind. Voor heel belangrijke zaken, zoals een Uithuisplaatsing, moeten we eerst aan de kinderrechter toestemming vragen. Dan gaan we naar de rechtbank voor een gesprek met de kinderrechter, dat noemen we een zitting. De kinderrechter wil altijd weten wat de ouders ervan vinden en wil met de ouders praten. De kinderrechter stuurt u een uitnodiging, dat noemen we een oproep. Bij een zitting heeft u soms een advocaat nodig om u te helpen. Een advocaat is iemand die alles weet van de wet en u kan helpen uw verhaal te doen bij de kinderrechter. Tip: In de rechtbank heeft u vaak een advocaat nodig. Kent u geen advocaat? Wilt u (juridisch) advies? Kijk dan op Daar staat informatie die u verder helpt. Vraag: Wat als ik wil dat de OTS niet meer wordt uitgevoerd door iemand van de William Schrikker Jeugdbescherming? Antwoord: De gezinsvoogd zal u vertellen bij wie u dit verzoek kunt indienen en wie er over het verzoek beslist. Vraag: Wat als ik het niet eens ben met de gezinsvoogd? Antwoord: Wij willen graag goed met ouders samenwerken, de gezinsvoogd zal beslissingen met u bespreken. Het komt voor dat ouders een heel andere mening hebben en iets anders willen voor hun kind. Een gezinsvoogd kan een beslissing nemen, die u erg moeilijk vindt. Wat dan? Wij hopen dat u dit met de gezinsvoogd bespreekt en samen een oplossing probeert te zoeken. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ook contact opnemen met de leidinggevende van de gezinsvoogd. U kunt met de leidinggevende praten over een probleem of een klacht. In een gesprek met de leidinggevende kan veel worden opgelost. Dit noemen wij een bemiddelingsgesprek. Als het bemiddelingsgesprek niets oplost of als u geen bemiddelingsgesprek wilt, dan kunt u als ouder een formele klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie bestaat uit mensen die wel veel van jeugdzorg weten, maar niet bij de William Schrikker Groep werken. Het adres van de klachtencommissie is: William Schrikker Groep T.a.v. de klachtencommissie Postbus AR Amsterdam We hopen dat dit niet nodig zal zijn. We gaan voor een goede samenwerking. OnderToezichtStelling 7

8 Hoe werkt dit overzicht? Stap 1 Waar woont uw kind en kijk dan in die kolom. Stap 2 Kijk om welke kosten het gaat: schoolkosten, verzekeringen, zak/kleed/reisgeld of ouderbijdrage. Stap 3 Staat er ja dan moet u betalen. Staat er nee dan hoeft u niet te betalen. Staat er soms lees dan de uitleg. Uw kind woont in een pleeggezin U kind woont in een jeugdzorginstelling Schoolkosten Verzekeringen Verplicht afsluiten zorgverzekering aansprakelijkheidsverzekering Ouderbijdrage aan LBIO Hoeveel u moet betalen hangt af van de leeftijd van uw kind en hoeveel dagen per week uw kind niet thuis woont. Zak, kleed- en reisgeld U betaalt soms Pleegouders betalen een deel van de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. U betaalt soms De instelling waar uw kind woont, betaalt een deel van de kosten. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. 8 OnderToezichtStelling

9 Moet u betalen, ja, nee of soms? Uw kind woont in een ABWZinstelling Uw kind woont in een Justitiële Jeugdinrichting Uw kind woont in een gesloten jeugdzorginstelling Uw kind woont zelfstandig op kamers Nee, u betaalt niet Civielrechtelijk Strafrechtelijk Nee, u betaalt niet als uw kind een vergoeding ontvangt van de William Schrikker Jeugdbescherming De meeste ABWZinstellingen vragen om een ouderbijdrage. Het gaat dan om zakgeld, kleedgeld en reisgeld. De instelling krijgt daar geen geld voor. U betaalt soms De instelling waar uw kind woont, betaalt een deel van de kosten. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. U betaalt soms De instelling waar uw kind woont, betaalt een deel van de kosten. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. U betaalt soms Uw kind heeft een eigen inkomen, dat kan zijn: omdat uw kind werkt omdat de gemeente betaalt omdat de William Schrikker Jeugdbescherming betaalt Komt uw kind geld tekort, dan moet u betalen. OnderToezichtStelling 9

10 Informatie Juridische zaken In de Wet op de Jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staan alle afspraken opgeschreven voor iedereen die met de jeugdzorg te maken heeft. Dat kan iemand zijn die in de jeugdzorg werkt. Of iemand die cliënt is. Iedereen moet zich aan deze afspraken houden. De wet geldt voor ons allemaal. Hoe begint de samenwerking tussen u en de gezinsvoogd? U en uw kind worden betrokken bij: het onderzoek van de gezinsvoogd naar wat er goed gaat en wat de zorgen zijn het maken van het hulpverleningsplan, dat noemen wij een Plan van Aanpak het samenstellen en veranderen van het Plan van Aanpak. Wat zijn uw rechten als ouder? 1. U heeft altijd het recht om te vragen om inzage (inkijken) van uw dossier. Er zijn veel wettelijke regels over wat wel of niet mag. Wilt u weten wat u mag inzien? Uw gezinsvoogd kan u verder helpen. 2. De gezinsvoogd/ William Schrikker Jeugdbescherming kan bij de kinderrechter een verzoekschrift indienen. Dat betekent dat de gezinsvoogd aan de kinderrechter vraagt om een belangrijke beslissing te nemen met betrekking tot u en uw kind. Uw gezinsvoogd vertelt het aan u als hij een verzoekschrift aan de kinderrechter stuurt. Als u het oneens bent met het verzoekschrift, moet u dit als ouder aan de kinderrechter laten weten. Het is belangrijk dat u dat doet voordat de kinderrechter een beslissing neemt. De kinderrechter zal u uitnodigen om naar de rechtbank te komen. Daar praat de kinder rechter met u en de gezinsvoogd over het verzoekschrift. 10 OnderToezichtStelling

11 Dat noemen we een zitting. De kinderrechter beslist over het verzoekschrift. Soms is dat meteen, soms duurt het een paar weken. U kunt ook een advocaat meenemen naar de zitting bij de rechter. De advocaat vertelt uw mening aan de rechter en ondersteunt u bij de zitting. Belangrijk: Ook uw kind kan aan de kinderrechter laten weten wat hij ervan vindt. Is uw kind ouder dan twaalf jaar, dan krijgt uw kind altijd een oproep van de kinderrechter. Uw kind kan naar de zitting gaan of een brief schrijven aan de kinderrechter. U heeft als ouder altijd het recht om in hoger beroep te gaan tegen een beslissing van de kinderrechter. In een hoger beroep wordt aan een hogere rechter gevraagd wat hij vindt van de beslissing van de kinderrechter. Als u in hoger beroep wilt gaan, moet u naar een advocaat. 3. U en uw kind (vanaf 12 jaar) hebben het recht om te klagen over het werk van de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gezinsvoogd niet goed naar u luistert. De William Schrikker Groep heeft een speciale folder waarin alles staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent. Deze folder kunt u opvragen bij uw gezinsvoogd. Ook kunt u de folder opvragen bij de secretaris klachten van de William Schrikker Groep. Dat kan per mail: Dat kan per telefoon: Tegen de volgende beslissingen van de gezinsvoogd kunt u bezwaar maken: De beslissing tot het geven van een Schriftelijke Aanwijzing. De beslissing over de omgangsregeling die u heeft met uw uit huis geplaatste kind. De gezinsvoogd legt deze beslissing vast in een Aanwijzing Vaststelling Omgangsregeling. De beslissing uw kind over te plaatsen binnen een bestaande machtiging. Belangrijk: Deze beslissingen krijgt u van de gezinsvoogd in een brief. Onderaan deze brief staat alle informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen deze beslissing. OnderToezichtStelling 11

12 5. U kunt de gezinsvoogd/william Schrikker Jeugdbescherming ook vragen de Uithuisplaatsing van uw kind te beëindigen. Liefst in een brief, maar als dat niet gaat, kan het ook in een gesprek. U stuurt de brief naar de gezinsvoogd. U krijgt binnen veertien dagen nadat de gezinsvoogd de brief heeft ontvangen een antwoord. Als u het niet eens bent met het antwoord, kunt u binnen veertien dagen na de datum waarop u de brief heeft ontvangen, de kinderrechter vragen de Uithuisplaatsing te beëindigen. Dit kan met of zonder hulp van een advocaat door het schrijven van een brief aan de kinderrechter. 6. Tijdens een zitting bij de kinderrechter kunt u om een tweede mening vragen van een onafhankelijke deskundige, als u het niet eens bent met de rapportage die over u of uw kinderen is geschreven. 7. U kunt bij de kinderrechter een verzoek indienen, met behulp van een advocaat, om de OTS tussentijds op te heffen. 8. Als u niet meer wilt dat iemand van de William Schrikker Jeugdbescherming de OTS uitvoert, kunt u dit bespreken met de gezinsvoogd. De gezinsvoogd zal u vertellen bij wie u het verzoek kunt indienen en wie er beslist. Wat zijn uw plichten als ouder? Wat moet u doen als ouder? 1. U houdt zich aan de Schriftelijke Aanwijzing en de Aanwijzing Vaststelling Omgangsregeling van de gezinsvoogd. Ook als u het er niet mee eens bent. U kunt wel bezwaar maken (zie uw rechten) maar tot dat daarover is beslist, moet u zich houden aan de aanwijzing. 2. U moet voor de kosten betalen van uw kind. Ook als uw kind niet meer thuis woont. In deze folder vindt u hierover meer informatie. 3. U zorgt voor een ziektekostenverzekering voor uw kind. 12 OnderToezichtStelling

13 Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd? Wat kan de gezinvoogd doen? 1. De gezinsvoogd mag zich bemoeien met de verzorging en opvoeding van uw kind. 2. De gezinsvoogd heeft het recht om de problemen rondom u en uw kind te beschrijven in het Plan van Aanpak. Ook mag hij anderen vragen om u en uw kind hulp te geven. 3. De gezinsvoogd mag ook de ouder, die niet het gezag heeft, betrekken bij het Plan van Aanpak. 4. De gezinsvoogd informeert de huisarts over de maatregel. De gezinsvoogd mag ook contact opnemen met anderen, bijvoorbeeld de school of hulpverlening. Als de gezinsvoogd dat doet, laat hij u dat weten. 5. De gezinsvoogd mag u en het kind een Schriftelijke Aanwijzing geven. De Schriftelijke Aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld een opdracht om ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. 6. De gezinsvoogd bepaalt de omgangsregeling tussen de ouder met gezag en het uit huis geplaatste kind. De gezinsvoogd legt dit vast in een Aanwijzing Vaststelling Omgangsregeling. 7. De gezinsvoogd kan bij de kinderrechter een verzoekschrift indienen tot Uithuisplaatsing van uw kind. Als de kinderrechter het verzoek toewijst geeft hij een machtiging. Deze machtiging is geldig voor (maximaal) één jaar. De gezinsvoogd kan aan de kinderrechter vragen om deze machtiging te verlengen, als dat in het belang van het kind is. 8. Als u geen toestemming wilt geven voor een medische behandeling die bedoeld is voor het kind (jonger dan twaalf jaar) om ernstig gevaar te voorkomen, dan mag de gezinsvoogd aan de kinderrechter vervangende toestemming vragen. De gezinsvoogd doet dit door een verzoekschrift in te dienen bij de kinderrechter. Er komt een zitting waar u voor wordt uitgenodigd. 9. Als de ouder met gezag weigert toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort voor de minderjarige, kan de gezinsvoogd een verzoek indienen bij de kinderrechter om vervangende toestemming te krijgen. OnderToezichtStelling 13

14 10. De gezinsvoogd mag aan de kinderrechter vragen om, in het belang van het kind, een bestaande omgangsregeling tussen ouder en kind te veranderen. De gezinsvoogd doet dit door het indienen van een verzoekschrift. 11. De gezinsvoogd kan ook nog andere verzoekschriften* indienen bij de kinderrechter. Wat zijn de plichten van de gezinsvoogd? Wat moet de gezinsvoogd doen? 1. Binnen vijf dagen nadat de William Schrikker Jeugdbescherming weet dat er een OTS over uw kind is uitgesproken, laten zij u weten: wie de gezinsvoogd is wanneer het eerste gesprek is gepland wie zijn vervanger is 2. De gezinsvoogd legt zijn werkwijze aan u uit, zodat u weet wat er gaat gebeuren en alles goed begrijpt. Ook vertelt de gezinsvoogd u duidelijk wat uw rechten en plichten zijn. 3. De gezinsvoogd doet onderzoek naar de zorgen die er zijn en maakt dan samen met u een Plan van Aanpak. Het eerste Plan van Aanpak moet binnen zes weken klaar zijn. De gezinsvoogd zorgt ervoor dat, samen met u en anderen, het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd. 4. De gezinsvoogd heeft overleg over het Plan van Aanpak met uw kind (indien mogelijk), de ouder (met gezag), de voogd (bij voogdij), of anderen die uw kind als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden. 5. Zo vaak als nodig (of als er grote verandering is, bijv. verhuizing), en minimaal één keer per jaar, evalueert de gezinsvoogd de OTS en de eventuele Uithuisplaatsing. De gezinsvoogd kan aan de kinderrechter vragen om de OTS of Uithuisplaatsing te verlengen. 6. Als er veranderingen komen in het Plan van Aanpak, zal de gezinsvoogd dit bespreken met uw kind (indien mogelijk), de ouder (met gezag), de voogd (bij voogdij), of anderen die uw kind als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden. Tenzij het om een crisissituatie gaat. Dan wordt het later besproken, zo snel als mogelijk is. 14 OnderToezichtStelling

15 7. Als de gezinsvoogd van plan is uw kind over te plaatsen zonder dat daarvoor een nieuwe machtiging van de kinderrechter nodig is, moet de gezinsvoogd u, als ouder met gezag, in de gelegenheid stellen daar bezwaar tegen te maken bij de kinderrechter. Totdat de kinderrechter een beslissing heeft genomen, kan uw kind niet worden overgeplaatst, tenzij dit niet in het belang is van uw kind. *Welke verzoekschriften zijn er allemaal: Verzoek (verlenging) Uithuisplaatsing Verzoek vervangende toestemming medische behandeling Verzoek vervangende toestemming paspoort Verzoek wijziging omgangsregeling tijdens OnderToezichtStelling Verzoek verlenging OnderToezichtStelling Verzoek vervanging Bureau Jeugdzorg Verzoek opheffing OnderToezichtStelling OnderToezichtStelling 15

16 De William Schrikker Jeugdbescherming hoort bij de William Schrikker Groep. Wilt u meer over ons weten? Dan kunt u kijken op onze website: Postadres Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam 16 OnderToezichtStelling T F

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie