KINDEREN IN DE JEUGDZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KINDEREN IN DE JEUGDZORG"

Transcriptie

1 informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het onderwerp kinderen in de jeugdzorg. Bijvoorbeeld om er een presentatie over te houden of werkstuk over te maken. Kun je je voorstellen? Wereldwijd zijn er miljoenen kinderen en jongeren die met vragen en problemen zitten. Die vragen en problemen kunnen voor kinderen en jongeren uit verschillende landen heel anders zijn. Toch blijkt vaak dat zij ook tegen dezelfde dingen aanlopen. Kun je je dat voorstellen? In het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat in een aantal artikelen dat alle kinderen en jongeren recht hebben op zorg. Toch is die zorg niet altijd beschikbaar of soms onvoldoende. Ook in Nederland. Hoe dat komt? En wat je zelf kunt doen? Dat lees je in dit informatieblad. Verdrag voor de Rechten van het Kind Artikel 5: de rol van de ouders De overheid is verplicht de rechten en verantwoordelijkheden van ouders en familie te respecteren. Artikel 9: scheiding van het kind van de ouders Alle kinderen hebben het recht om bij hun ouders te wonen. Of, als zij gescheiden zijn, om ze allebei te zien. Tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. Artikel 12: de mening van een kind Je mag je eigen gedachten en godsdienst hebben. Je ouders zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor je. Artikel 18: verantwoordelijkheid van de ouders Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De overheid helpt ouders daarbij. Er bestaat bijvoorbeeld kinderopvang, zodat ouders kunnen blijven werken. Artikel 19: bescherming tegen kindermishandeling Kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van mishandeling, dat wil zeggen tegen lichamelijke, psychische en seksuele mishandeling, zowel binnen het gezin als daarbuiten. De staat draagt zorg voor preventie en voor behandeling. Artikel 20: bescherming van kinderen zonder familie Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan leven, heeft recht op extra bescherming, bijvoorbeeld in een pleeggezin of in een kindertehuis. Artikel 25: uithuisplaatsing Kinderen kunnen voor hun verzorging, bescherming of behandeling uit huis geplaatst worden. Dan kom je te wonen bij een pleeggezin of in een tehuis voor kinderen.

2 Wat is jeugdzorg? Jeugdzorg wereldwijd Het grootste deel van de kinderen en jongeren groeit zonder problemen op. Soms hebben kinderen en jongeren wel problemen, bijvoorbeeld op school of op het werk, met vriend(inn)en, zichzelf of hun ouders, maar kunnen zij dit oplossen binnen het gezin. Er zijn ook kinderen en jongeren die vastlopen : zij zien geen oplossing meer voor de problemen die zij ervaren. Zij voelen zich bijvoorbeeld heel vaak somber, eenzaam, angstig en/of gespannen, zijn niet tevreden over hun lichaam, hebben vaak ruzie of hebben iets heel naars en schokkends meegemaakt. Ook hun ouders of familie kunnen geen hulp bieden of het kind of de jongere wil dat niet. Dan is professionele hulp van buitenaf nodig. Professionele hulp aan kinderen en jongeren die problemen hebben of in de knoop zitten, noemen we jeugdzorg. Jeugdzorg is daarmee eigenlijk een verzamelnaam voor hulpverlening aan kinderen en jongeren, geestelijke gezondheidszorg voor hen, zorg voor kinderen en jongeren die in een justitiële jeugdinrichting zitten en zorg voor licht gehandicapte kinderen en jongeren. In landen over de hele wereld lopen kinderen en jongeren rond met problemen. Kleine en grote problemen, problemen die gemakkelijk op te lossen zijn en zware problemen. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die al op jonge leeftijd mee hebben moeten vechten in een oorlog en daardoor in de put zitten. Ook zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die seksueel misbruikt zijn en daardoor de weg zijn kwijt geraakt. In veel landen is de zorg en bescherming voor deze kinderen en jongeren niet goed georganiseerd of onvoldoende. Meestal heeft dat te maken met gebrek aan financiën bij de overheid. Het kan ook zijn dat de regering niet weet hoe ze met kinderen en jongeren met problemen om moet gaan. En soms wil de regering hen niet helpen omdat ze vindt dat de kinderen en jongeren hun problemen aan zichzelf te danken hebben! Kinderen in een tehuis in Moldavië Zo worden kinderen in een aantal landen in Oost-Europa bij (financiële) problemen in een gezin vrij snel in een tehuis geplaatst. Dat lijkt misschien best gezellig, maar de situatie in die tehuizen is meestal niet om over naar huis te schrijven. De kinderen slapen er op grote zalen, moeten zich houden aan strenge regels en mogen geen eigen spullen bezitten. Ook is er vaak maar weinig aandacht voor de kinderen en worden ze behandeld als een nummer. Foto: Unicef/Bart Eijgenhuijsen

3 Kinderen en jongeren in landen waar de jeugdzorg niet goed geregeld is, hebben wel recht op die zorg. Ook zij moeten hun problemen of vragen met iemand kunnen delen. Organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen zoals Unicef, Defence for Children International, Save the Children en Plan Nederland proberen deze kinderen daarom in allerlei programma s en projecten te helpen. Zo is met behulp van deze organisaties in veel landen een kindertelefoon opgericht. Een eenvoudige vorm van hulp waar je zelf misschien ook al eens gebruik van gemaakt hebt? De kindertelefoon: Elke dag van twee tot acht uur. Het nummer is gratis en je hoeft niet te zeggen wie je bent. Met je mobiele telefoon bel je: (0,20 euro per minuut plus de kosten van je mobiele telefoon). Kijk ook op Jeugdzorg in Nederland In Nederland gaat het met de meeste kinderen en jongeren goed. De voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling zijn in Nederland dan ook vrij gunstig. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van kinderen. Consultatiebureaus, GGD en en scholen helpen hen daarbij. Toch zijn er in Nederland ook kinderen en jongeren met wie het niet zo goed gaat. Voor hen is er jeugdzorg. Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg in Nederland in werking getreden. Het uitgangspunt van de Wet op de Jeugdzorg staat in vijf doelstellingen beschreven: 1. De hulpvraag van de cliënt (kind of jongere of hun ouders/ verzorgers) staat centraal. Daardoor krijgt het kind of de jongere eerder de zorg die aansluit bij wat hij of zij nodig heeft. 2. Recht op jeugdzorg. Een jongere kan aanspraak maken op zorg (dus heeft een wettelijk recht op zorg), als Bureau Jeugdzorg dat bepaald heeft. Deze zorg moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de hulpverlening zo dicht mogelijk bij huis plaatsvinden, zo kort mogelijk duren, en zo licht mogelijk zijn. Ook moet de hulp zo snel mogelijk plaatsvinden. 3. Volgens de wet is Bureau Jeugdzorg de centrale toegang tot jeugdzorg. In het verleden waren er allerlei verschillende instanties die het verzoek om hulp beoordeelden. Ouders en jeugdigen die problemen hadden wisten daarom niet goed bij welke instantie of instelling ze terecht konden. Jongeren kregen hierdoor niet altijd de hulp die ze nodig hadden. 4. Bureau Jeugdzorg is er niet alleen voor ouders en kinderen of jongeren die zelf om hulp vragen maar ook om bescherming te bieden aan jeugdigen die niet om hulp (kunnen) vragen, zoals sommige kinderen die mishandeld worden. Vandaar dat instellingen die deze kinderen hulp bieden, zoals het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) nu ook onderdeel zijn van Bureau Jeugdzorg. 5. De nieuwe Wet op de Jeugdzorg regelt gezinscoaching. Gezinnen met verschillende problemen (bijvoorbeeld financiële

4 schulden én opvoedingsproblemen) hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Hierdoor is het voor gezinnen en voor de hulpverlenende instellingen vaak niet meer duidelijk wie wat doet, waardoor er soms langs elkaar heen gewerkt wordt. In die gevallen zorgt Bureau Jeugdzorg voor één gezinscoach als aanspreekpunt voor het gezin. Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg is dus eigenlijk het eerste aanspreekpunt voor kinderen en jongeren tot achttien jaar met problemen. Dit betekent overigens niet dat je altijd eerst naar Bureau Jeugdzorg moet als je vragen of problemen hebt. Je kunt ook gewoon de kindertelefoon bellen of bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) langs gaan. In heel Nederland zijn 99 vestigingen (kantoren) van Bureau Jeugdzorg. Kinderen en jongeren die problemen hebben en daarover willen praten of zoeken naar een oplossing kunnen aankloppen bij Bureau Jeugdzorg. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg luisteren naar je verhaal, kijken of ze je kunnen helpen, welke hulp het meest geschikt is en schakelen deze in. Ook geven ze je informatie over de hulp die je gaat krijgen. Bureau Jeugdzorg begeleidt ook kinderen en jongeren die onder toezicht staan of onder voogdij zijn gesteld of die na een overtreding van de wet een taakstraf moeten uitvoeren van de rechter. Kijk voor meer informatie en het adres van Bureau Jeugdzorg bij jou in de buurt op Kijk ook op en op Inzagerecht Een belangrijk recht voor kinderen vanaf twaalf jaar dat met de jeugdzorg te maken heeft, is het inzagerecht. Dat inzagerecht geeft je namelijk het recht om de gegevens over jezelf in te zien (te lezen). Ook heb je het recht er een kopie van te krijgen. Als je ouder bent dan twaalf jaar mag een instelling andere mensen zonder jouw toestemming niets vertellen over jou of ze jouw gegevens laten lezen. Dit geldt - als je jonger dan zestien jaar bent - alleen niet voor je ouders of je wettelijke vertegenwoordi-

5 Uit: Trouw gers, zij mogen je dossier (de gegevens/informatie over jou) dus wel inzien, tenzij dit niet in je belang is. Het kàn zijn dat je geen toestemming krijgt om je eigen dossier (map met gegevens) in te zien. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de hulpverleners denken dat je niet in staat bent om je eigen belangen te verdedigen. Naar de precieze voorwaarden kun je altijd vragen: instellingen zijn namelijk verplicht om een regeling te hebben waarin het recht op inzage en de redenen om te weigeren worden genoemd. Monique (15 jaar) over jeugdzorg Als vaste controle voor school moest ik naar de GGD. Het ging in die tijd nogal slecht met me, ik overwoog serieus zelfmoord te plegen. Deze afspraak was dus echt mijn laatste hoop. In het gesprek vertelde ik heel eerlijk, over mijn plannen, over automutilatie (zelfverwonding) enz. Ik moest terug komen. Die keer kreeg ik na een half uur wachten een folder voor een cursus sociale vaardigheden. Ik voelde me zo n aansteller dat ik echt dood wilde. Gelukkig heeft iemand het kunnen voorkomen. Toen ben ik naar de huisarts geweest en in twee dagen zat ik via Bureau Jeugdzorg bij andere hulp. Hier luisterden ze wel serieus naar me, maar ik kreeg hier ongeveer tien verschillende mensen te spreken. Nu zit ik in een psychiatrische kliniek waar ze me wel goed helpen. En dan heb ik in principe nog geluk gehad Je moet echt schreeuwen om hulp, terwijl veel mensen ontkennen het nodig te hebben of er té onzeker over zijn. Ik zou willen zeggen tegen iedereen in de put hou vol!

6 Klachten? Jeugdbescherming Als je vindt dat je niet goed geholpen bent door de medewerkers van Bureau Jeugdzorg of het niet eens bent met de gekozen oplossing, kun je daar altijd over praten met de hulpverlener. Als je dat niet wilt, of na een gesprek nog niet tevreden bent, dan kun je een klacht indienen. Hoe dat moet staat in een folder die je bij het eerste gesprek met een medewerker van Bureau Jeugdzorg hebt gekregen. En...als ik nou thuis weg wil lopen, wat dan? Je bent niet strafbaar als je wegloopt. Het is wel zo dat de instelling waar je hulp zoekt aan je ouders moet laten weten dat je veilig bent. Ze hoeven niet te vertellen waar je precies bent als jij dat niet wilt. Als je onderdak zoekt bij vrienden of bekenden zullen zij je ouders ook moeten laten weten dat je terecht bent. Je ouders weten dan waarschijnlijk wel meteen waar je bent. Maar het is toch lastig om dat voor ze verborgen te houden. Ze kunnen er namelijk achter komen via de Raad voor de Kinderbescherming. En als ze je niet kunnen vinden en je ouders doen aangifte bij de politie, dan gaan die je zoeken. Voor hulp kun je het beste bellen met Bureau Jeugdzorg. Kijk voor het telefoonnummer van Bureau Jeugdzorg bij jou in de buurt op: Jeugdbescherming is een onderdeel van de jeugdzorg in Nederland. En tegelijkertijd is er een verschil: bij jeugdzorg (en dan bedoelen we eigenlijk jeugdhulpverlening) is sprake van vrijwillige hulp en houden de ouders van een kind of jongere het gezag. Dat betekent dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Bij kinder- of jeugdbescherming gaat het juist om gedwongen hulp. De rechter heeft dan bepaald dat het kind of de jongere hulp moet krijgen. Hij of zij kan ook bepalen dat de ouders het gezag over hun kind gedeeltelijk of geheel kwijt raken. Er wordt dan een andere volwassene aangewezen die de voogd van het kind of jongere wordt. Deze voogd is dan wettelijk verantwoordelijk voor het kind/de jongere en heeft zeggenschap over hem of haar. De rechter kan vier verschillende maatregelen uitspreken om kinderen of jongeren te beschermen: ondertoezichtstelling (ots) ontheffing van het ouderlijk gezag ontzetting uit het ouderlijk gezag voorlopige voogdij Ondertoezichtstelling (ots) Een ots betekent dat de rechter een kind of een jongere onder toezicht stelt van een voogdij-instelling. Dat is een organisatie die allerlei voogden in dienst heeft. Het kind of de jongere wordt dan toegewezen aan een gezinsvoogd. Een rechter kan besluiten tot een ots als de ouders hun kind(eren) mis-

7 handelen, de opvoeding en verzorging niet goed aan kunnen (bijvoorbeeld als zij verslaafd zijn) of wanneer het kind/de jongere vaak in aanraking komt met de politie vanwege kleine criminaliteit. Ouders die zelf inzien dat zij niet goed voor hun kind(eren) kunnen zorgen, kunnen zelf ook een ots aanvragen. Kinderen en jongeren mogen dat niet zelf doen, maar wel via de Raad voor de Kinderbescherming. Als ouders of kinderen om een ots vragen, stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. Dat betekent meestal dat een zogenaamde raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming bij het kind/de jongere thuis langs gaat om te kijken hoe de situatie is. De raadsonderzoeker voert meestal ook een aantal gesprekken met de ouders/verzorgers en eventuele anderen. Zoals een leerkracht, een huisarts of andere hulpverleners. Hij/zij schrijft een rapport over het onderzoek en brengt ook een advies uit. Daarin staat wat volgens de raadsonderzoeker op basis van het onderzoek het beste voor het kind of de jongere is. Raad voor de kinderbescherming De Raad voor de Kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Justitie en komt op voor kinderen die in de knel zitten. Het doel van de Raad voor de Kinderbescherming is om kinderen te beschermen als hun lichamelijke of geestelijke ontwikkeling gevaar loopt. De Raad is geen hulpverleningsinstantie. Medewerkers van de Raad gaan niet met het gezin aan de slag om problemen op te lossen. Wel zoeken zij uit welke vorm van hulp het beste is voor ouders en kind, en zorgen ervoor dat die hulp op gang komt. Kijk voor meer informatie op Daarna volgt een zitting bij de kinderrechter. Jongeren vanaf twaalf jaar wordt hun mening gevraagd, zonder dat de ouders erbij zijn. Als de rechter vindt dat een ots nodig is, stelt hij de minderjarige onder toezicht van een Bureau Jeugdzorg en wordt het ouderlijk gezag geheel of gedeeltelijk beperkt. Bovendien kan de jongere uit huis worden geplaatst. Een ots wordt voor maximaal één jaar uitgesproken en kan telkens voor één jaar worden verlengd. Ontheffing van het ouderlijk gezag Ontheffing van het ouderlijk gezag betekent dat de ouders niets meer te zeggen hebben over hun kind(eren), maar wel voor hun onderhoud moeten blijven betalen. Hier kan sprake van zijn als ouders aangeven dat ze wel graag voor hun kind(eren) willen zorgen, maar het niet kunnen. De ouders en de voogd moeten het dan eens worden over de ontheffing en het moet ook in het belang van het kind of de jongere zijn. Soms is er sprake van gedwongen ontheffing. Bij ontheffing worden kinderen uit huis geplaatst en krijgen een voogd toegewezen. Die bepaalt of het kind nog contact mag hebben met zijn of haar ouders en op wat voor manier dat contact dan moet plaatsvinden.

8 Je kunt dit informatieblad ook vinden op Ontzetting uit het ouderlijk gezag Hiertoe kan een rechter besluiten als de ouders verwijtbaar gedrag (dus iets doen wat hen te verwijten valt) vertonen. Bijvoorbeeld als zij hun kind(eren) misbruiken of ernstig verwaarlozen. Ontzetting is een zwaardere maatregel dan een ontheffing. Het gevolg is bij beide maatregelen hetzelfde: de ouder raakt het gezag kwijt en het kind/de jongere krijgt een voogd toegewezen. Voorlopige voogdij In noodsituaties waarin het belangrijk is dat er acuut wordt ingegrepen om het kind of de jongere (tijdelijk) te beschermen kan de rechter een voorlopige voogdij uitspreken. Een voogdijinstelling (Bureau Jeugdzorg) krijgt dan de voogdij over het kind/de jongere en wijst vervolgens een persoon als voogd aan. Een voorbeeld van een situatie waarbij een voorlopige voogdij kan worden uitgesproken is in geval dat het kind een bloedtransfusie nodig heeft om te overleven en de ouders weigeren toestemming te verlenen. Door de voogdij tijdelijk aan Bureau Jeugdzorg toe te wijzen, kan een minderjarige in zo n situatie gered worden. Tips om in actie te komen Wat kun jij zelf doen? Als jij zelf of iemand die je kent met problemen zit: Dan is het goed om daar over te praten. Natuurlijk is dat moeilijk. Toch is het fijn als er iemand naar je luistert of als jij zelf luistert naar je vriend of vriendin. Je kunt ook (samen) zoeken naar een volwassene die jullie vertrouwen. Dat kunnen je ouders zijn of iemand anders die je goed kent, maar je kunt ook contact opnemen met Bureau Jeugdzorg. Kijk op Vragen/opdrachten Hannah is veertien jaar en zit niet lekker in haar vel. Ze denkt dat ze niets kan en dom is en daarom snijdt ze zichzelf. Een leraar zag de wonden op haar armen en heeft haar overgehaald om te gaan praten met een psycholoog. Maar tegen hem durft ze eigenlijk niet te zeggen dat het snijden een soort verslaving is geworden. Ze heeft al eens geprobeerd ermee te stoppen, maar kreeg toen de hele tijd huilbuien. Hannah s ouders weten van niets en ze is bang dat de psycholoog het aan haar ouders vertelt als hij hoort hoe erg het is. Wat zou jij Hannah adviseren om te doen? Dit is een uitgave van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children International (DCI), Unicef Nederland, de Landelijke Vereniging van Kinder- en Jongerenrechtswinkels, Jantje Beton, de Nationale Jeugdraad, Plan Nederland en Save the Children Nederland. Het NIZW jeugd is betrokken als adviseur. Tekst: Mijntje van Kemenade Illustraties: Olivier Heiligers Druk: Stenco Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid.

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen?

KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING. informatieblad voor jongeren. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDERMISHANDELING Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over het

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken. Naam:.

Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken. Naam:. Werkboek bij de voorstelling Blauwe Plekken Naam:. Naar het boek van Anke de Vries (1992) Bekroond met de prijs van de Nederlandse Kinderjury 1993 Uitgevoerd door Theater in Feite In opdracht van Gemeente

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Over de Raad voor de Kinderbescherming Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als opvoeden een probleem is Soms kunnen ouders hun kind (tijdelijk)

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen?

KOM OP VOOR JE RECHTEN. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KOM OP VOOR JE RECHTEN Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat 2 Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat De kinderrechter heeft besloten dat een kind een voogd krijgt. De ouders zijn door de rechter uit hun gezag ontheven

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Naam: www.rvdkjongeren.nl

Naam: www.rvdkjongeren.nl Naam: 1 Dit is de site van de Raad voor de. Hier kun je alles lezen over wat de Raad doet en hoe de Raad dit doet. Klik op: De Raad voor de. -Wanneer wordt De Raad van ingeschakeld? (om hulp gevraagd)

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland

Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Wat doet Bureau Jeugdzorg Flevoland? Een jongen

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013. Openbaar basisonderwijs

Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013. Openbaar basisonderwijs Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013 Openbaar basisonderwijs Protocol communicatie met gescheiden ouders Inleiding Na een (echt)scheiding is het essentieel dat ouders 1 en school

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004 BureauJeugdzorgDrenthe februari 2005 / 05 004 Bureau Jeugdzorg Drenthe Jeugdreclassering Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen in aanraking met jeugdreclassering. Justitie of de Raad voor de Kinder bescherming

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland

Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland Wat mag je verwachten van Bureau Jeugdzorg Friesland info voor kinderen en jongeren, ouders en opvoeders, verwijzers Bureau Jeugdzorg Friesland Omdat je belangrijk bent Bureau Jeugdzorg Friesland gaat

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002 JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl Jeugdreclassering april 2015 / 15 002 Jeugdreclassering Je krijgt deze folder als een eerste

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

KINDEREN IN DE GEVANGENIS

KINDEREN IN DE GEVANGENIS informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE GEVANGENIS Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren Leerstraf Tools4U Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf Tools4U volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze brochure? 4 > Waarom

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Waarom deze folder? 4 5 Hoe gebruik je deze folder Wonen in een groep 7 8 9 (Gezins)voogd

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE

JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIE VOOR JONGEREN 4 JEUGDRECLASSERING ALGEMENE INFORMATIE Je bent tussen de 12 en 18 jaar en bent met de politie in aanraking geweest. Je hebt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering uitgave voor jongeren

Praktische gids internationale kinderontvoering uitgave voor jongeren Praktische gids internationale kinderontvoering uitgave voor jongeren Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Wat is internationale kinderontvoering? 1.1 Als je ouders uit

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0282 Inleiding Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de zaken die hen

Nadere informatie

Rechten en plichten van kinderen

Rechten en plichten van kinderen Rechten en plichten van kinderen Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

IEMAND VAN JE FAMILIE

IEMAND VAN JE FAMILIE POLITIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE FAMILIE STEUNKAARTJE IEMAND VAN JE GEZIN STEUNKAARTJE JE VERKERING STEUNKAARTJE BESTE VRIEND/VRIENDIN STEUNKAARTJE HUISARTS STEUNKAARTJE (LEERLING)BEGELEIDER STEUNKAARTJE

Nadere informatie

Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging. Nijkerk, Opstandingskerk. 25 mei 2016

Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging. Nijkerk, Opstandingskerk. 25 mei 2016 Ouder van mijn ouders Van helpen en ondersteunen tot gedwongen hulp en gezagsbeëindiging Nijkerk, Opstandingskerk 25 mei 2016 Prof.mr. Paul Vlaardingerbroek Cijfers Jaarlijks worden ca. 119.000 kinderen

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Als ouders gaan scheiden

Als ouders gaan scheiden Als ouders gaan scheiden Over de Raad voor de Kinderbescherming September 2009 Justitie Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Als ouders gaan scheiden Met de meeste kinderen en jongeren

Nadere informatie