Welkom bij de William Schrikker Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de William Schrikker Groep"

Transcriptie

1 Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

2 Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Waarom hebt u met ons te maken? 4 Samen aan de slag 5 Vrijwillige begeleiding 6 Wat is ondertoezichtstelling (OTS)? 7 Wat is jeugdreclassering? 8 Wat is voogdij? 9 Wie mag in het dossier kijken? 10 Bent u niet tevreden over de begeleiding? 11 Wat staat er in de wet over ondertoezichtstelling en voogdij? 12 In deze folder wordt gesproken over de William Schrikker Groep. De William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering valt onder deze Groep en voert vrijwillige begeleiding en de maatregelen in het kader van ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering uit.

3 Wie zijn wij? Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Groep. Wij geven begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren die een beperking of een ziekte hebben en waar er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen. Of als een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht. Wij werken in elke regio, ook bij u in de buurt. Daar werken wij vaak samen met wijk- of buurtteams. Welkom bij de William Schrikker Groep 3

4 Wat Waarom willen hebt we u graag met ons met te u bereiken? maken? Dan kan om de volgende vier redenen: 1. In uw gemeente maakt men zich zorgen over de veiligheid van uw kind. De gemeente vraagt, met uw instemming, aan de William Schrikker Groep of wij u kunnen gaan helpen. Of 2. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan, omdat er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van uw kind in uw gezin. De kinderrechter heeft besloten om uw kind onder toezicht te stellen. Of 3. Uw kind is in aanraking gekomen met de politie of strafrechter en heeft een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd gekregen. Of 4. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan naar het welzijn van uw kind in uw gezin, naar uw mogelijkheden om het gezag uit te oefenen en naar de toekomst van u en uw kind. De kinderrechter heeft besloten om een gezagbeëindigende maatregel uit te spreken over uw kind. Iemand anders wordt dan de wettelijke voogd van uw kind. 4 Welkom bij de William Schrikker Groep

5 Samen aan de slag Veilig opgroeien, dat wil iedereen. Soms loopt het anders en zijn er problemen thuis. Ook wil geen enkel kind in aanraking komen met de politie. Maar soms heeft uw kind iets gedaan wat niet mag. Samen met u en uw kind gaan we op zoek naar oplossingen. U bent als ouder erg belangrijk. We gaan samen aan de slag om het thuis wel veilig te maken. Of om uw kind te leren om goede keuzes te maken. Bijvoorbeeld om naar school te gaan of werk te hebben en om goede vrienden te zoeken. We praten met iedereen die belangrijk is voor u en uw gezin. Misschien kunnen zij meehelpen. Dat kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of buren zijn. Dit heet het netwerk. Samen met u maken we een plan van aanpak, waar afspraken en doelen in staan. En dan kijken we wat er goed gaat en wat niet. En hoe we dit laatste met elkaar kunnen oplossen. Wat staat er nog meer in deze folder? In het groene deel van deze folder geven wij informatie over verschillende vormen van begeleiding. In het blauwe gedeelte van deze folder staat informatie over de wet. Ons werk heeft daarmee te maken. In de wet staat wat uw rechten en plichten als ouder zijn. En wat de rechten en plichten van de jeugdzorgwerker zijn. Een vraag? Wilt u weten welke begeleiding u krijgt? Of wilt u meer informatie? U kunt alles vragen aan uw jeugdzorgwerker. Hij of zij helpt u graag verder. Ook kunt u meer informatie vinden op onze website: Welkom bij de William Schrikker Groep 5

6 Vrijwillige begeleiding De gemeente maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van uw kind. De gemeente vraagt, met uw instemming, aan de William Schrikker Groep om uw gezin te helpen. De begeleiding is vrijwillig. U hebt verteld mee te willen werken en u wilt ook graag dat de zorgen worden opgelost. We maken samen duidelijke afspraken en zetten die afspraken in een plan van aanpak. We willen met elkaar grotere problemen voorkomen. Er komt een jeugdzorgwerker die samen met u, uw gezin, het netwerk en zo nodig andere zorgverleners het plan van aanpak maakt. Hoe lang duurt het? Het gaat om een intensieve vorm van begeleiding. Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van de afspraken met uw gemeente. Vaak gaat het om een periode van drie tot zes maanden. En daarna? We bespreken samen hoe het gaat en of de zorgen minder ernstig zijn geworden. Is alles goed gegaan, dan wordt deze begeleiding afgesloten. Zijn de zorgen minder ernstig geworden, maar uw gezin heeft nog wel hulp nodig? Dan helpt de William Schrikker Groep bij het vinden van de juiste hulp. Zijn er nog steeds ernstige zorgen, dan meldt de William Schrikker Groep dit aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming kan besluiten te onderzoeken of u gedwongen moet worden om hulp te accepteren bij de opvoeding. Dit wordt een maatregel genoemd. 6 Welkom bij de William Schrikker Groep

7 Wat is ondertoezichtstelling (OTS)? Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van uw kind. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan en heeft bij de kinderrechter een verzoekschrift ingediend om uw kind onder toezicht te stellen. Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen door de kinderrechter kan worden opgelegd. Een jeugdzorgwerker van de William Schrikker Groep gaat de kinderbeschermingsmaatregel uitvoeren. Hoe staat het in de wet? U heeft als ouder het gezag. U bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, maar belangrijke beslissingen neemt u niet meer alleen. Dit doet u samen met de jeugdzorgwerker. De ondertoezichtstelling geldt maximaal een jaar en kan worden verlengd. Als de zorgen eerder zijn opgelost, zal de jeugdzorgwerker aan de kinderrechter vragen de ondertoezichtstelling eerder op te heffen. Als de zorgen niet zijn opgelost, zal de jeugdzorgwerker aan de kinderrechter vragen de ondertoezichtstelling te verlengen. De kinderrechter neemt de beslissing. Als de jeugdzorgwerker vindt dat de ondertoezichtstelling niet hoeft te worden verlengd, zal de Raad voor de Kinderbescherming dit eerst toetsen. Wanneer wordt uw kind uit huis geplaatst? Het komt voor dat de problemen thuis te groot en te ernstig zijn om snel op te lossen. De jeugdzorgwerker praat hierover met u. De jeugdzorgwerker vindt dat een uithuisplaatsing in het belang van uw kind is. Hij vraagt dan aan de kinderrechter om hierover te oordelen. U wordt uitgenodigd voor de zitting. De kinderrechter zal beslissen of het noodzakelijk is dat iemand anders de dagelijkse opvoeding, voor lange of korte tijd, van u overneemt. Als uw kind uit huis wordt geplaatst, woont uw kind in een pleeggezin, gezinshuis of instelling. Welkom bij de William Schrikker Groep 7

8 Wat is jeugdreclassering? Uw kind krijgt begeleiding van een jeugdzorgwerker omdat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd of niet naar school gaat. De jeugdzorgwerker maakt samen met uw kind en uw gezin een plan van aanpak. In dat plan staat wat er nodig is om te voorkomen dat uw kind weer in de problemen komt. Samen werken we naar een positieve toekomst. Het maken van duidelijke afspraken is daarbij een goede start. Samen met uw kind en u kijken we naar wat er goed gaat. En werken we aan een oplossing voor de zorgen die er zijn. Welke training/maatregel heeft mijn kind gekregen? Hieronder staan alle maatregelen en trainingen. Uw jeugdzorgwerker kan u vertellen welke training en/of maatregel uw kind heeft gekregen en welke regels daarbij horen. Toezicht en begeleiding vrijwillig (tot aan de strafzitting). Toezicht en begeleiding verplicht (een jeugdreclasseringsmaatregel is dan onderdeel van de straf). CRIEM-aanpak (maatregel voor jongeren met een niet-westerse achtergrond). Harde Kern-aanpak (intensieve toezicht en steun voor een jongere die vaker in aanraking is gekomen met politie en justitie). Scholings- en trainingsprogramma (ter voorbereiding op de terugkeer in de samenleving na de straf). Nazorg na een verblijf in een jeugdinrichting. Leerstraf So Cool: training om anders leren om te gaan met situaties die de jongere moeilijk vindt en om te voorkomen dat hij/zij opnieuw met politie en justitie in aanraking komt. Training agressiebeheersing: uw kind leert met zijn/haar agressie om te gaan. Wat als het niet goed gaat? Voor alle maatregelen en trainingen geldt: als uw kind zich niet aan de afspraken houdt, heeft hij of zij een probleem. De officier van justitie kan op verzoek van de jeugdzorgwerker een gesprek met de jongere hebben, omdat iedereen wil dat de jongere gaat meewerken. Het kan ook zijn dat de rechter op verzoek van de officier van justitie besluit dat de jongere zijn/haar straf toch uit moet zitten. Ook is het mogelijk dat de rechter besluit om de jeugdreclasseringsmaatregel te verlengen. Wat is een dubbele maatregel? Dan zijn er twee maatregelen door een (kinder)rechter uitgesproken over uw kind. Daarom noemen we dit een dubbele maatregel. Een dubbele maatregel houdt in dat uw kind tegelijkertijd een ondertoezichtstelling en een jeugdreclasseringsmaatregel heeft. 8 Welkom bij de William Schrikker Groep sss

9 Wat is voogdij? De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en ontwikkeling van uw kind en naar uw mogelijkheden om goede beslissingen te nemen over uw kind. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter verzocht een gezagbeëindigende maatregel uit te spreken. Dit betekent dat het gezag over uw kind bij u wordt weggenomen en iemand anders het gezag krijgt over uw kind. Dit kan een familielid zijn, een pleegouder of een jeugdzorgwerker van de William Schrikker Groep. Dit noemen we voogdij. Uw kind krijgt een voogd en woont niet meer thuis. De jeugdzorgwerker zal hier met u over praten. U blijft altijd ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u heeft overgenomen. Contact met en informatie over uw kind Wat betreft omgang met uw kind: de jeugdzorgwerker overlegt en beslist over de omgangsregeling die u met uw kind heeft. U heeft als ouder recht op een omgangsregeling, tenzij dit niet in het belang van uw kind is. De jeugdzorgwerker van uw kind informeert u hierover. Ouders willen maximaal betrokken blijven bij hun kind. Daar werken we graag aan mee. Mocht het zo zijn, dat u geen direct contact heeft met bijvoorbeeld de opvoeders en de school, dan zal de jeugdzorgwerker u vertellen hoe het gaat met uw kind. Alleen als dat beter is voor uw kind informeren we u niet. Wanneer kunt u als ouder naar de rechter? U kunt als ouder naar de rechter gaan: Als u het niet eens bent met de omgangsregeling die is bepaald door de jeugdzorgwerker. Als u vindt dat u onvoldoende wordt geïnformeerd door de jeugdzorgwerker. Als u het gezag over uw kind terug wilt. Tip: In de rechtbank heeft u een advocaat nodig. Kent u geen advocaat? Wilt u juridisch advies? In Nederland bestaat het Juridisch Loket. Voor hulp kunt u hen bellen via (niet gratis). Welke nazorg biedt de William Schrikker Groep? In samenspraak met de gemeente kan de William Schrikker Groep nazorg bieden. Nazorg is vrijwillige begeleiding. We begeleiden jongeren bijvoorbeeld naar andere vormen van jeugdhulp of bereiden hen voor op hun leven als volwassene. De jeugdzorgwerker waar u en uw kind mee hebben samengewerkt, begeleidt de overdracht, zodat dit voor u en uw kind soepel verloopt. Welkom bij de William Schrikker Groep 9

10 Wie mag in het dossier kijken? Wij hebben een dossier van alle kinderen en jongeren die we begeleiden. In het dossier staan de naam, het adres, informatie over waarom uw kind wordt begeleid en het plan van aanpak. In het dossier staan geen persoonlijke aantekeningen van de jeugdzorgwerker. Ook de rapporten waar nog aan gewerkt wordt, staan niet in het dossier. Binnen de William Schrikker Groep kunnen alle jeugdzorgwerkers in uw dossier kijken. Daardoor kunnen we regelen dat de zorg altijd doorgaat. Ook als een jeugdzorgwerker plotseling ziek wordt of op vakantie gaat. Of als er bijvoorbeeld in een weekend een crisis is en u een vervanger spreekt. Die kan u dan ook goed helpen. Dat kan als hij of zij meteen in uw dossier kan kijken. De jeugdzorgwerker heeft de plicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Privacyreglement William Schrikker Groep In de wet staan afspraken over privacy. Er staat ook in wie er wel of niet in een dossier mag kijken. Alle afspraken die voor de William Schrikker Groep gelden staan in het privacyreglement van Jeugdzorg Nederland. Het is heel goed dat er afspraken zijn over privacy. Maar de regels zijn wel ingewikkeld. Hieronder staan een paar belangrijke punten op een rij. Het is niet de volledige inhoud van het privacyreglement. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. Tip: Vraag het aan de jeugdzorgwerker als u het dossier wilt inzien. Hij/zij kan u verder helpen. Privacyregels Is uw kind jonger dan 16 jaar? Ouders hebben het recht om in het dossier van het kind te kijken. De jeugdzorgwerker kijkt of dit ook in het belang van het kind is. En of u geen informatie krijgt over anderen waarover iets in het dossier staat. Dit noemen we privacy van derden. Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan mag uw kind zelf beslissen of u in het dossier mag kijken. De jeugdzorgwerker kijkt daarbij wel of uw kind in staat is om dit zelf te beslissen. Is uw kind twaalf jaar of ouder? Dan mag hij/zij zelf het dossier opvragen. De jeugdzorgwerker kijkt dan of dat kan. Daarbij kijkt hij vooral of uw kind goed begrijpt waar het over gaat en of het in zijn/haar belang is om in het dossier te kijken. Ook moet de jeugdzorgwerker de privacy van anderen bewaken. Onderzoek De William Schrikker Groep doet algemeen wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor worden ook gegevens van cliënten gebruikt. Dit gebeurt altijd anoniem. Persoonlijke gegevens worden nooit gebruikt. 10 Welkom bij de William Schrikker Groep

11 Bent u niet tevreden over de begeleiding? Goed samenwerken vinden wij erg belangrijk. De jeugdzorgwerker zal dan ook alle beslissingen met u bespreken. Het komt voor dat ouders een heel andere mening hebben en iets anders willen voor hun kind. Natuurlijk hebben ouders het recht een klacht in te dienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Hieronder staan de belangrijkste mogelijkheden. Als we starten met de begeleiding krijgt u ook een folder over klachten. Ook staat er informatie over klachten op onze website: Klachtgesprek Bent u het niet eens met een beslissing? Of bent u ontevreden over de samenwerking? Bespreek uw klacht eerst met uw jeugdzorgwerker. Helpt dat niet, dan kunt u altijd een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Uw jeugdzorgwerker vertelt u in het eerste gesprek hoe u de leidinggevende kunt bereiken. Veel problemen kunnen tijdens een gesprek worden opgelost. AKJ AKJ is een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Hebt u ondersteuning nodig bij het schrijven van een brief? Of advies? Het AKJ kan u helpen. Kijk op: Klachtrecht Heeft u een klacht over het werk van de William Schrikker Groep (beslissing/procedure/ bejegening), stuurt u dan een brief naar de klachtencommissie. In de klachtencommissie zitten mensen die veel over jeugdzorg weten, maar niet bij de William Schikker Groep werken. U kunt een brief sturen naar: William Schrikker Groep T.a.v. De klachtencommissie. Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam. Tuchtrecht Bij het tuchtrechtcollege kunt u een klacht indienen over de individuele jeugdzorgwerker (dus niet over de William Schrikker Groep). Het gaat om een klacht over de kwaliteit van het werk van de jeugdzorgwerker. U heeft bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van de jeugdzorgwerker. U kunt dan een klacht indienen bij het tuchtrechtcollege. In het tuchtrechtcollege zitten mensen die in de jeugdzorg werken. Zij gaan uitzoeken of uw klacht terecht is. Om dat te onderzoeken, kijken ze naar de Beroepscode en de Gedragsregels. Ze bepalen of de jeugdzorgwerker zich daaraan gehouden heeft. U kunt een brief sturen naar: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. Of mail uw brief naar: Welkom bij de William Schrikker Groep 11

12 Wat staat er in de wet over ondertoezichtstelling en voogdij? De wet in begrijpelijke taal De teksten in de wet zijn ingewikkeld. Hierna staat in begrijpelijke taal wat er in grote lijnen in de wet staat. Dit is niet de officiële tekst. In de Jeugdwet en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staan afspraken voor iedereen die met de jeugdhulp te maken heeft. Dat kan iemand zijn die in de jeugdhulp werkt. Of iemand die cliënt is. Iedereen moet zich aan deze afspraken houden. De wet geldt voor ons allemaal. Hoe begint de samenwerking tussen u en de jeugdzorgwerker? U en uw kind worden betrokken bij: het onderzoek van de jeugdzorgwerker naar wat er goed gaat en wat de zorgen zijn. het maken van een plan van aanpak. het samenstellen en veranderen van het plan van aanpak. 12 Welkom bij de William Schrikker Groep

13 Wat zijn uw rechten als ouder? 1. U kunt vragen om inzage (inkijken) van het dossier van uw kind. Er zijn veel wettelijke regels over wat wel of niet mag. Wilt u weten wat u mag inzien? Uw jeugdzorgwerker kan u verder helpen. 2. De jeugdzorgwerker kan bij de kinderrechter een verzoekschrift indienen. Dat betekent dat de jeugdzorgwerker aan de kinderrechter vraagt een belangrijke beslissing te nemen over u en uw kind. Uw jeugdzorgwerker bespreekt dit eerst met u. Als u het daar niet mee eens bent, moet u dit aan de kinderrechter laten weten. Het is belangrijk dat u dat doet voordat de kinderrechter een beslissing neemt. De kinderrechter zal u uitnodigen om naar de rechtbank te komen. Daar praat de kinderrechter met u en de jeugdzorgwerker over het verzoekschrift. Dat noemen we een zitting. De kinderrechter beslist over het verzoekschrift. Soms doet hij dat meteen, soms duurt het een paar weken. U kunt een advocaat meenemen naar de zitting. De advocaat vertelt uw kant van het verhaal aan de rechter en helpt u tijdens de zitting. Belangrijk: Ook uw kind kan aan de kinderrechter laten weten wat hij ervan vindt. Is uw kind ouder dan twaalf jaar, dan krijgt uw kind altijd een oproep van de kinderrechter. Uw kind kan naar de zitting gaan of een brief schrijven aan de kinderrechter. U heeft als ouder het recht om in hoger beroep te gaan tegen een beslissing van de kinderrechter. Bij een hoger beroep wordt aan een hogere rechter gevraagd wat hij vindt van de beslissing van de kinderrechter. Als u in hoger beroep wilt gaan, moet u eerst naar een advocaat. 3. U en uw kind (vanaf twaalf jaar) hebben het recht om te klagen over het werk van de jeugdzorgwerker. Bijvoorbeeld als u vindt dat de jeugdzorgwerker niet goed naar u luistert. De William Schrikker Groep heeft een folder waarin alles staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent. Deze folder kunt u opvragen bij uw jeugdzorgwerker. Welkom bij de William Schrikker Groep 13

14 Ook kunt u de folder opvragen bij de secretaris klachten van de William Schrikker Groep. Mail: Telefoon: U kunt bezwaar maken tegen bepaalde beslissingen van de jeugdzorgwerker, namelijk: De beslissing tot het geven van een schriftelijke aanwijzing. U heeft een brief ontvangen van de William Schrikker Groep waarin staat wat ouders wel/niet moeten doen. De beslissing over de omgangsregeling die u heeft met uw uit huis geplaatste kind. De jeugdzorgwerker legt deze beslissing vast in een aanwijzing vaststelling omgangsregeling. De beslissing uw kind over te plaatsen binnen een bestaande machtiging. Uw kind woont bijvoorbeeld in een instelling en gaat naar een andere instelling, of uw kind woont in een pleeggezin en gaat naar een ander pleeggezin. Belangrijk: Deze beslissingen krijgt u van de jeugdzorgwerker in een brief. Onderaan deze brief staat hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. 5. U kunt de jeugdzorgwerker vragen de uithuisplaatsing van uw kind te beëindigen. Liefst in een brief, maar het kan ook in een gesprek. U stuurt de brief naar de jeugdzorgwerker. U krijgt binnen veertien dagen antwoord. Als u het niet eens bent met het antwoord, kunt u de kinderrechter binnen veertien dagen vragen de uithuisplaatsing te beëindigen. U schrijft dan een brief aan de kinderrechter. Daarbij kunt u hulp krijgen van een advocaat. 6. Als u het niet eens bent met de rapportage over u of uw kinderen kunt u tijdens een zitting om een tweede mening vragen van een onafhankelijke deskundige. 14 Welkom bij de William Schrikker Groep

15 7. U kunt bij de kinderrechter een verzoek indienen om de ondertoezichtstelling op te heffen. Dit doet u met de hulp van een advocaat. Eerst vraagt u de jeugdzorgwerker de ondertoezichtstelling op te heffen. Als hij dat niet doet, kunt u naar de rechter gaan. 8. Wilt u niet meer dat uw jeugdzorgwerker van de William Schrikker Groep de ondertoezichtstelling uitvoert? Bespreekt u dit dan eerst met de jeugdzorgwerker zelf. De jeugdzorgwerker zal u vertellen bij wie u uw verzoek kunt indienen en wie er beslist. 9. Wilt u niet meer dat de William Schrikker Groep de maatregel uitvoert? Dan kunt u een verzoek indienen bij de kinderrechter. Hij kan een andere jeugdzorgorganisatie benoemen. 10. Als u het niet eens bent met de manier waarop de jeugdzorgwerker de ondertoezichtstelling uitoefent en u daar samen niet uitkomt, kunt u dit met behulp van een advocaat voorleggen aan de kinderrechter. Ook de jeugdzorgwerker kan dit voorleggen aan de kinderrechter. Wat zijn uw plichten als ouder? 1. U houdt zich aan de schriftelijke aanwijzing en de aanwijzing vaststelling omgangsregeling van de jeugdzorgwerker. Ook als u het er niet mee eens bent. U kunt wel bezwaar maken (zie uw rechten), maar tot dat daarover is beslist, moet u zich houden aan de aanwijzing. 2. Bij een ondertoezichtstelling zorgt u voor de ziektekostenverzekering van uw kind. Bij voogdij is dat anders. De William Schrikker Groep sluit meestal de ziektekostenverzekering af, maar ook ouders of derden kunnen dit doen. Het is belangrijk dat dit goed geregeld is. Welkom bij de William Schrikker Groep 15

16 Wat zijn de rechten van de jeugdzorgwerker? 1. De jeugdzorgwerker mag zich bemoeien met de verzorging en opvoeding van uw kind. 2. De jeugdzorgwerker mag de problemen rondom u en uw kind beschrijven in het plan van aanpak. Ook mag hij anderen vragen om u en uw kind hulp te geven. 3. De jeugdzorgwerker mag de ouder die niet het gezag heeft ook betrekken bij het plan van aanpak. 4. De jeugdzorgwerker informeert de huisarts over de maatregel. De jeugdzorgwerker mag ook contact opnemen met anderen, bijvoorbeeld de school of hulpverlening. Hij vertelt dat eerst aan u. 5. De jeugdzorgwerker mag u en het kind een schriftelijke aanwijzing geven. Dat is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld een opdracht om ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. Als u niet doet wat in de aanwijzing staat, kan de jeugdzorgwerker de kinderrechter vragen de schriftelijke aanwijzing te bekrachtigen. Er komt dan een zitting waar u voor wordt uitgenodigd. 6. De jeugdzorgwerker bepaalt de omgangsregeling tussen de ouder met gezag en het uit huis geplaatste kind. De jeugdzorgwerker legt dit vast in een aanwijzing vaststelling omgangsregeling. 7. De jeugdzorgwerker kan bij de kinderrechter een verzoek indienen om een omgangsregeling vast te stellen of om zorgtaken te verdelen. 8. De jeugdzorgwerker kan bij de kinderrechter een verzoekschrift indienen tot uithuisplaatsing van uw kind. Als de kinderrechter het hiermee eens is, geeft hij een machtiging. De machtiging is maximaal één jaar geldig. Als dat beter is voor uw kind, kan de jeugdzorgwerker na een jaar aan de kinderrechter vragen om de machtiging te verlengen. 16 Welkom bij de William Schrikker Groep

17 9. Heeft uw kind (jonger dan 12 jaar) een medische behandeling nodig en wilt u daarvoor geen toestemming geven? Om gevaar voor uw kind te voorkomen kan de jeugdzorgwerker aan de kinderrechter vervangende toestemming voor die medische behandeling vragen. De jeugdzorgwerker stuurt dan een verzoekschrift naar de kinderrechter. Er komt een zitting waar u voor wordt uitgenodigd. 10. Ook voor het aanvragen van een paspoort kan de jeugdzorgwerker de kinderrechter om vervangende toestemming vragen. 11. Is of wordt uw kind uit huis geplaatst? In bepaalde situaties kan de jeugdzorgwerker de kinderrechter vragen om het gezag (tijdelijk) over te nemen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een verblijfsvergunning of het aanmelden van uw kind bij een school. Wat zijn de plichten van de jeugdzorgwerker? 1. Bij de start van de maatregel laat de William Schrikker Groep u weten: wie de jeugdzorgwerker is. wie zijn vervanger en zijn leidinggevende zijn. wanneer het eerste gesprek is gepland (binnen 5 werkdagen). 2. De jeugdzorgwerker legt aan u uit hoe hij werkt. Het is belangrijk dat u weet en begrijpt wat er gaat gebeuren. Ook vertelt de jeugdzorgwerker u duidelijk wat uw rechten en plichten zijn. 3. De jeugdzorgwerker maakt samen met u en de mensen die belangrijk voor u zijn een plan van aanpak. De jeugdzorgwerker zorgt ervoor dat het plan wordt uitgevoerd. 4. De jeugdzorgwerker bespreekt met uw kind, u als ouders (met gezag), de voogd of anderen die uw kind verzorgen en opvoeden het plan van aanpak. Welkom bij de William Schrikker Groep 17

18 5. Zo vaak als nodig, maar minimaal één keer per jaar, evalueert de jeugdzorgwerker de ondertoezichtstelling en eventuele uithuisplaatsing. Hij kan aan de kinderrechter vragen om de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te verlengen. 6. Als het plan van aanpak wordt aangepast, zal de jeugdzorgwerker dit eerst bespreken met uw kind, u als ouders (met gezag), de voogd en anderen die uw kind verzorgen en opvoeden. Tenzij het om een crisissituatie gaat. Dan wordt het zo snel mogelijk besproken. 7. Als de jeugdzorgwerker van plan is uw kind over te plaatsen zonder dat daarvoor een nieuwe machtiging van de kinderrechter nodig is, moet de jeugdzorgwerker u, als ouder met gezag, in de gelegenheid stellen daartegen bezwaar te maken bij de kinderrechter. Totdat de kinderrechter een beslissing heeft genomen kan uw kind niet worden overgeplaatst. Als de uitspraak van de kinderrechter niet kan worden afgewacht omdat uw kind zich in een bedreigende situatie bevindt, dan wordt uw kind direct overgeplaatst. Achteraf zal er dan een zitting komen waar u uw bezwaar kenbaar kunt maken aan de kinderrechter. 8. Als uw kind langer dan 1 jaar in een pleeggezin verblijft en de jeugdzorgwerker wil dat uw kind ergens anders gaat wonen, moet hij daarvoor toestemming vragen aan de kinderrechter. 18 Welkom bij de William Schrikker Groep

19 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

20 Postadres Postbus AR Amsterdam Adres centraal kantoor Bijlmerdreef 101 te Amsterdam T F Website Voor meer informatie over de William Schrikker Groep kijk op:

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar:

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar: Klachtbehandeling Klachtbehandeling Jeugdbescherming Regio Amsterdam wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en die met hun gezin bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

SAmen werken aan VEiligheid

SAmen werken aan VEiligheid SAmen werken aan VEiligheid SAVE: wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind SAmen werken aan VEiligheid Opvoedhulp in de buurt Opvoeden van kinderen is niet altijd makkelijk. Misschien heeft

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op JB Noord & Rechten. januari 2016 /

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op  JB Noord & Rechten. januari 2016 / JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op www.jbnoord.nl JB Noord & Rechten januari 2016 / 15 012 Inhoud Inleiding Inleiding De cliëntenraad Klachtrecht Persoonsgegevens Omgangsregeling

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ

16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ 16.020T Beslissing van het College van Toezicht van Kwaliteitsregister Jeugd, hierna te noemen: SKJ Het College van Toezicht, hierna te noemen: het College, heeft in de onderhavige zaak beraadslaagd en

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl. Jeugdreclassering. april 2015 / 15 002 JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord en jeugdreclassering is te vinden op www.jbnoord.nl Jeugdreclassering april 2015 / 15 002 Jeugdreclassering Je krijgt deze folder als een eerste

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

DOSSIERVOERING & KLACHTEN

DOSSIERVOERING & KLACHTEN PRIVACY, WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, cliëntinformatie PRIVACY, XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens

Nadere informatie

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Tegen een aantal officiële besluiten van het Bureau Jeugdzorg, waaronder het Indicatiebesluit, kunt u officieel bezwaar maken. De manier waarop

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004

BureauJeugdzorgDrenthe. februari 2005 / 05 004 BureauJeugdzorgDrenthe februari 2005 / 05 004 Bureau Jeugdzorg Drenthe Jeugdreclassering Heel wat jongeren tussen 12 en 18 komen in aanraking met jeugdreclassering. Justitie of de Raad voor de Kinder bescherming

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als je in aanraking komt met de politie

Als je in aanraking komt met de politie Als je in aanraking komt met de politie Je bent in aanraking gekomen met de politie en dan? Je bent met de politie in aanraking geweest. Als de politie jouw strafzaak ernstig genoeg vindt, kan die dat

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten?

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ik? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Als moeder vind ik het moeilijk te

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden.

Aan de behandeling van een klacht zijn voor de indiener van de klacht geen kosten verbonden. KLACHTENREGELING AKJ Visie en uitgangspunten Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) wil ervoor zorgen dat cliënten binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht altijd een beroep kunnen

Nadere informatie

Voogdij Als je ouders overleden zijn

Voogdij Als je ouders overleden zijn Voogdij Als je ouders overleden zijn Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk vertegenwoordiging.

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Algemene informatie voor jongeren

Algemene informatie voor jongeren Algemene informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Onze maatschappelijke opdracht»» Onze werkwijze»» Onze taken»» Regelingen»» Klachten en bezwaren»» Cliëntenraad»» Bereikbaarheid 3 5 6 9 14 22 24 Bureau

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Gedwongen hulpverlening Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Ondertoezichtstelling Zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid ernstig bedreigd en andere middelen hebben gefaald of,

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie