De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel"

Transcriptie

1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel

2 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 1 Mogelijk krijgt u binnenkort te maken met de werkwijze van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een voogdijmaatregel. U heeft waarschijnlijk een aantal vragen hoe wij te werk gaan. Meestal wordt de William Schrikker Jeugdbescherming door de rechter benoemd tot voogd als het om een gehandicapt kind gaat. Een medewerker van de stichting waakt over de belangen van uw kind. Hij is er verantwoordelijk voor dat het kind goed wordt verzorgd en opgevoed. Deze medewerker functioneert dan als voogd namens de stichting. De voogd kan niet zo maar alles doen. Hij moet zich houden aan de wet. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, kunt u lezen in deze folder.

3 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 2 Wat is een voogdijmaatregel? Ieder kind heeft een volwassene nodig die het gezag over hem draagt. Concreet betekent dit dat iemand moet zorgen dat het kind een goed thuis heeft, naar de juiste school gaat, de medische zorg krijgt die het nodig heeft, etc. Deze volwassene moet er ook voor zorgen dat het kind evenwichtig kan opgroeien. Meestal ligt dit gezag bij de ouders van het kind: we spreken dan van ouderlijk gezag. Soms kunnen de ouders om uiteenlopende redenen niet meer het ouderlijk gezag voeren. De rechter bepaalt wie dan verantwoordelijk wordt voor het kind. De rechter kan een instelling opdragen het gezag te voeren, dit heet een voogdijmaatregel. De instelling wordt verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Wanneer kan een voogdijmaatregel worden uitgesproken? Er zijn verschillende situaties waarin het ouderlijk gezag kan worden overgedragen aan een instelling. In grote lijnen kan voogdij worden aangevraagd als maatregel van de kinderbescherming of als ouders zelf vinden dat zij het gezag niet uit kunnen oefenen. Een van de volgende voorbeelden zal in uw situatie van toepassing kunnen zijn: Als er al (meerdere jaren) een ondertoezichtstelling is en uw kind woont niet meer thuis Ouders kunnen al een tijd samenwerken met een gezinsvoogd om de problemen thuis op te lossen. Soms komt ondanks al die hulp weinig verbetering in de situatie thuis. Vaak heeft een ander de dagelijkse zorg van het kind al overgenomen. Als duidelijk is dat deze situatie niet zal veranderen, moet er ook duidelijkheid in de gezagssituatie komen. Daarom zal de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek doen of het beter is voor het kind als de ondertoezichtstelling wordt omgezet in een voogdijmaatregel. Op basis van dit onderzoek neemt de Kinderrechter een besluit. Vaak wordt de gezinsvoogd die u al kent de voogd. Er veranderen wel een paar dingen. Ouders hoeven niet meer ieder jaar naar de rechter. Zodra duidelijk is dat de ouders niet meer verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse opvoeding van hun kind, hoeven de ouders daar ook niet meer voor te betalen. De ouders blijven wel belangrijk voor het kind. Zij kunnen bijvoorbeeld contact houden met hun kind. Dit wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Als er een uiterst gevaarlijke opvoedingssituatie is Soms hebben ouders zulke grote problemen dat de situatie thuis uit de hand loopt. De rechter heeft

4 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 3 geoordeeld dat de ouders hun kind in een uiterst gevaarlijke situatie gebracht hebben. In officiële bewoordingen worden ouders dan ontzet uit het ouderlijk gezag. Dit ouderlijk gezag wordt overgedragen aan een instelling. Een medewerker van deze stichting zorgt dat het kind op een veilige plek wordt opgevoed. Hij treedt op als voogd van het kind namens de stichting. Van grote gebeurtenissen in het leven van het kind worden de ouders op de hoogte gehouden door deze voogd. Als de veiligheid van het kind gewaarborgd kan worden, is een bezoekregeling mogelijk. Als de ouders overleden zijn Veel ouders zijn bezorgd wat er met hun kinderen gebeurt als ze vroegtijdig overlijden. Vaak wordt aan een familielid of goede vriend gevraagd of zij dan voor (de belangen van) het kind willen zorgen. Maar wie kunnen zij vragen voor de zorg van hun (ernstig) gehandicapte kind? Als ouders niemand weten in hun nabije omgeving, kunnen zij ook aan de William Schrikker Jeugdbescherming denken. Als ouders overwegen testamentair vast te leggen dat zij wensen dat de William Schrikker Jeugdbescherming voogd wordt over hun kind, kunnen zij dat bij de notaris regelen. Als de gezaghebbende ouders niet voor hun kind kunnen zorgen Soms zijn ouders zo intens teleurgesteld met de geboorte van hun (ernstig) gehandicapte kind dat ze niet voor het kind kunnen zorgen. Als zij niet verantwoordelijk willen zijn voor de opvoeding van het kind, dan kunnen zij zich laten ontheffen van het ouderlijk gezag. In dat geval kan een voogdijinstelling het gezag uitvoeren. Als de ouders aangeven geen contact te willen hebben met het kind, wordt dit gerespecteerd. Toch zal aan de ouders gevraagd worden een foto of aandenken te geven voor het kind. Zeker als kinderen wat ouder zijn, is het belangrijk voor ze om te weten waar ze vandaan komen. Als de ouders langdurig in het buitenland verblijven Als ouders voor langere tijd naar het buitenland gaan, dringt zich de vraag op: neem ik mijn kind mee of laat ik het in goede handen achter in Nederland? Een moeilijke vraag, zeker als het om een gehandicapt kind gaat. In veel landen is de gehandicaptenzorg immers nog niet zo ver ontwikkeld. Als de ouders beslissen dat het kind beter in Nederland kan blijven, moet tijdelijk in de voogdij worden voorzien. De William Schrikker Jeugdbescherming kan dan voor de belangen van uw kind opkomen. Van te voren kunnen afspraken gemaakt worden hoe de hulp aan het kind eruit moet zien en hoe

5 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 4 de ouders op de hoogte worden gehouden. De ouders kunnen naar de rechter gaan om de tijdelijke voogdij te regelen. Wanneer zij uit het buitenland terugkeren, kunnen zij het ouderlijk gezag weer terugvragen bij de rechter. Waarom is de William Schrikker Jeugdbescherming de juiste instelling? Als er een voogdijmaatregel wordt uitgesproken over een (verstandelijk) gehandicapt of chronisch ziek kind, biedt de William Schrikker Jeugdbescherming haar specifieke deskundigheid aan. Leven met een handicap heeft immers zijn weerslag op alle levensgebieden. Op school, in het contact met vrienden en in de toekomst is vaak aangepaste zorg nodig. Bekendheid met de gehandicaptenzorg en jeugdzorg is dan een vereiste om goede hulpverlening te kunnen geven. Daarin staat de acceptatie van de handicap centraal. Bij de keuze voor een nieuwe plek bekijkt de William Schrikker Jeugdbescherming of wonen in een pleeggezin tot de mogelijkheden behoort. Als dat niet kan, gaat de William Schrikker Jeugdbescherming op zoek naar een zo goed mogelijke plek in een gespecialiseerd tehuis. Hoe pakt de William Schrikker Jeugdbescherming dat aan? Een voogd van de stichting voert de voogdijmaatregel uit. Hij draagt er zorg voor dat uw kind een evenwichtige opvoeding krijgt. Daarvoor moet hij een plan maken, waarin staat hoe het nu met het kind gaat, waar het kind het beste kan wonen, naar welke school het kind kan gaan en of er extra hulp ingeschakeld moet worden. Voordat de voogd een plan kan schrijven moet hij eerst informatie verzamelen. Hij zal daarvoor gesprekken voeren met u, uw kind, zijn huidige opvoeders en eventueel andere betrokkenen. Als er al langere tijd hulpverlening aan u gegeven wordt, zal hij ook beschikbare rapportage daarover lezen. Als het plan is geschreven, bepaalt de William Schrikker Jeugdbescherming of u het plan mag lezen en er commentaar op kunt geven. Elk jaar wordt de hulpverlening aan uw kind geëvalueerd, als het nodig is wordt het plan bijgesteld. De William Schrikker Jeugdbescherming is verantwoordelijk voor het kind. De voogd regelt de dagelijkse opvoeding en zorgt voor een sociaal netwerk rondom het kind. Als het kind bijvoorbeeld in een tehuis woont is het belangrijk dat het kind ook contacten heeft buiten het tehuis.

6 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 5 Wordt u als ouder buitenspel gezet? Wordt de voogd gecontroleerd? Vaak is het moeilijk om niet meer iedere dag bij de opvoeding van uw kind betrokken te zijn. Toch staat u niet buitenspel. Want ouders houden het recht op een omgangsregeling, recht op informatie en consultatie. Door een omgangsregeling blijft u contact met uw kind houden. Hoe vaak u contact heeft, hangt af van de specifieke situatie. De bezoekregeling wordt met u besproken en op papier gezet. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke zaken in het leven van uw kind. Aan u zal bijvoorbeeld verteld worden hoe het op school gaat of dat uw kind naar het ziekenhuis moet. Bij afstands- en weeskinderen worden deze rechten anders ingevuld. Bij weeskinderen wordt bekeken of iemand in de familie of kennissenkring betrokken blijft bij het kind. Ook al zijn de ouders overleden, toch blijven zij belangrijk in het leven van het kind. Vaak komt dit tot uiting in foto s en verhalen. De ouders die juridisch afstand doen van hun kind, kunnen aangeven in hoeverre ze contact willen houden en of ze op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van het kind. Ja, de voogd moet de belangen van uw kind bewaken. Hij wordt daarin begeleid door zijn manager. Voor de financiële en voor de medische belangen zijn er extra controles ingesteld. Bij financiële belangen is er extra controle op het vermogen. Of dat vermogen nou een kleine spaarrekening of de erfenis van een huis is: de voogd moet het vermogen aangeven bij de kantonrechter. Bij iedere mogelijke wijziging in het vermogen moet de voogd overleggen met de kantonrechter. Het is deze rechter die uiteindelijk beslist of de wijziging in het belang is van het kind. Ook als de voogd een besluit moet nemen over een medische behandeling van uw kind zal hij zich aan een aantal regels moeten houden. In ieder geval moet hij overleg voeren met de dagelijkse verzorgers van uw kind en de behandelend arts. Als het kind twaalf jaar of ouder is moet hij of zij zelf instemmen met een medische ingreep. Daarnaast is de voogd bij de William Schrikker Jeugdbescherming verplicht om advies in te winnen bij één van de artsen die voor de stichting werkt.

7 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 6 Hoe lang duurt een voogdij-maatregel? Wat als u bezwaren heeft? Bij een tijdelijke voogdij is het de bedoeling dat ouders het gezag weer krijgen als ze in Nederland terugkeren. Zij kunnen dit bij de rechter aanvragen. Een gewone voogdijmaatregel duurt in principe tot het kind volwassen is, volgens de wet dus tot zijn achttiende. De voogd moet zorgen dat alles geregeld is als het kind meerderjarig wordt. Bij kinderen met een (verstandelijke) handicap moet van tevoren veel besproken worden. De voogd zorgt dat het kind passende huisvesting heeft. Verder beslist hij of het kind een extra beschermende maatregel nodig heeft, bijvoorbeeld door een bewindvoerder aan te stellen. Het kan natuurlijk dat er een voogdijmaatregel is uitgesproken maar dat de situatie bij u thuis volledig veranderd is en u graag uw kind weer zelf op wilt voeden. Dit kunt u het beste eerst met de voogd van uw kind bespreken. Als u het samen eens kunt worden, staat u al een stuk sterker. Na dit gesprek kunt u samen met de advocaat een herstelverzoek doen bij de kinderrechter. De kinderrechter zal altijd aan de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een onderzoek in te stellen. Voor dit onderzoek zal een maatschappelijk werker van de Raad gesprekken voeren met u, met de huidige opvoeders van het kind en advies vragen aan de voogd. Bij dit onderzoek en bij de beslissing wordt bekeken wat de beste oplossing is voor uw kind. Ook als u niet meer verantwoordelijk bent voor de opvoeding, heeft u recht op omgang met uw kind. Hoe u contact kunt houden wordt vastgelegd in een omgangsregeling. Als u het niet eens bent met de omgangsregeling kunt u dat aangeven bij de voogd. Hij neemt de beslissing of de omgangsregeling verandert. Als de voogd beslist om de omgangsregeling niet te veranderen heeft u de mogelijkheid de rechter te verzoeken de omgangsregeling te veranderen. Bij belangrijke beslissingen in het leven van uw kind, bijvoorbeeld bij een schoolkeuze of bij een medische ingreep zal de voogd in de meeste gevallen naar uw mening vragen. Het is echter de voogd die uiteindelijk beslist. Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u bezwaar maken bij hem. Hij zal u schriftelijk op de hoogte brengen van zijn uiteindelijke besluit. Als u vindt dat de William Schrikker Jeugdbescherming de voogdijmaatregel niet goed uitvoert, kunt u de rechtbank verzoeken de stichting uit de voogdij te ontslaan. De kinderrechter beslist of er gronden zijn om uw verzoek in te willigen. Als dat het geval is, zal hij een andere instelling met de voogdij belasten.

8 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 7 Wat als u klachten heeft? Als u vindt dat een medewerker van de William Schrikker Jeugdbescherming u onjuist behandelt of onzorgvuldig de procedures toepast, kunt u contact opnemen met zijn manager. De manager zal één of meerdere gesprekken met u en de voogd voeren. Zo snel mogelijk zal de manager met een oplossing komen. Als u het niet met die oplossing eens bent kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Hoe precies met uw klacht moet worden omgegaan, staat beschreven in de klachtenprocedure van de William Schrikker Groep. U kunt deze regeling opvragen bij de voogd van uw kind of via de telefoniste. U kunt ook ondersteuning krijgen bij het indienen van uw klacht. U kunt daarvoor contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdhulpverlening Amsterdam, telefoon: (020) Wat gebeurt er met uw gegevens? De William Schrikker Jeugdbescherming heeft de opdracht gekregen van de rechter, om voor een goede opvoedingssituatie van uw kind te zorgen. Daarvoor moet de stichting een aantal gegevens over u en uw kind verzamelen en bewaren. Allemaal persoonlijke informatie waar de William Schrikker Jeugdbescherming zorgvuldig mee om moet gaan. Voor alle gegevens die de William Schrikker Jeugdbescherming in de computer opslaat moet zij zich houden aan de wet op de persoonsregistratie. Daarnaast wordt er ook een dossier bijgehouden. In zo n dossier zitten alle schriftelijke stukken en rapporten over u en uw kind. Wie wel en wie niet de dossiers mag inkijken, wie recht heeft op kopieën en hoe lang het dossier bewaard moet worden, is ook aan regels gebonden. In het privacyreglement staat precies beschreven waar medewerkers van de William Schrikker Jeugdbescherming zich aan moeten houden. U kunt dit reglement opvragen bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Mocht u het reglement moeilijk te begrijpen vinden, kunt u altijd vragen hierover stellen aan de betrokken voogd. Moeten ouders bijdragen in de kosten? Nee, bij een voogdijmaatregel bent u ontheven van het ouderlijk gezag. U heeft ook niet meer de plicht uw kinderen (financieel) te onderhouden. Voor de dienstverlening van de William Schrikker Jeugdbescherming hoeft u niet te betalen. Onze werkzaamheden worden vergoed door de overheid.

9 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn :44 Pagina 8 Hoe kunt u de William Schrikker Jeugdbescherming bereiken? De voogd is op zijn werkdagen bereikbaar op zijn 06-nummer. Mocht de voogd in bespreking zijn dan kunt u een bericht inspreken op zijn voic . De voogd belt u dan zo spoedig mogelijk terug. Mocht u uw voogd zeer dringend nodig hebben, belt u dan ook naar het centrale nummer van de stichting (020) De telefoniste kan u helpen in contact te komen met uw voogd of als dat niet lukt zijn vervanger inschakelen. Naar het centrale nummer kunt u natuurlijk ook bellen als u een andere medewerker van de stichting nodig heeft. Van tot uur zijn de medewerkers bereikbaar. In zeer dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren een beroep op ons doen. Als u dan belt, krijgt u eerst het antwoordapparaat te horen. U moet dan uw naam en volledige telefoonnummer inspreken. U wordt teruggebeld door een voogd die bereikbaarheidsdienst heeft. Hij zal uw probleem noteren en samen met u naar een oplossing zoeken. De volgende werkdag is uw voogd geïnformeerd over uw hulpvraag

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie