Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden."

Transcriptie

1 Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn anders dan thuis. Het is handig om te weten wat uw rechten en plichten zijn, zodat u weet wat u kunt verwachten. In deze brochure bestaat uit drie delen: Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Deel 3 gaat over rechten en plichten die voor iedereen in Nederland gelden. 1

2 Inhoud Deel 1 Rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden 1.1. De zorg- en dienstverleningsovereenkomst Het ondertekenen van deze overeenkomst is één van de eerste dingen die u doet als u bij NOVO komt. Hierin staan belangrijke algemene afspraken waar aan u en NOVO zich moeten houden Het zorgplan Het zorgplan hoort bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan afspraken over de ondersteuning die NOVO u gaat bieden. Deel 2 Rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden 2.1. Het dossier In het dossier zitten belangrijke papieren met informatie over u die NOVO nodig heeft om goede ondersteuning aan u te geven Informatie Om afspraken met NOVO te kunnen maken heeft u informatie nodig. U moet weten waar die afspraken over gaan. Daarom moet NOVO u begrijpelijke informatie geven Geheimhouding U heeft er recht op dat NOVO informatie over u niet aan anderen geeft Klachtrecht Als u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening van NOVO dan kunt u daarover klagen. Dat kan op verschillende manieren. 2

3 Inhoud Inhoud Deel 3 Rechten en plichten die voor iedereen in Nederland gelden Zelfbeschikking In Nederland mag iedereen zelf beslissen over zijn eigen leven. Dat geldt ook voor u als cliënt van NOVO Belangenbehartiging Soms kunnen mensen niet goed zelf beslissen. Zij hebben dan een belangenbehartiger nodig die ze helpt bij het nemen van besluiten. Dit kan ook het geval zijn als u afspraken wil maken met NOVO Privacy Iedereen heeft het recht om dingen voor zichzelf te houden. Dat geldt ook als u cliënt van NOVO bent. Deze brochure behandelt niet alles over rechten en plichten, maar het gaat wel over de basis van rechten en plichten. 3

4 Deel 1 Rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden 1.1. De zorg- en dienstverleningsovereenkomst Het ondertekenen van deze overeenkomst is één van de eerste dingen die u doet als u bij NOVO komt. Hierin staan belangrijke algemene afspraken waaraan u en NOVO zich moeten houden Het zorgplan Het zorgplan hoort bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Hierin staan afspraken over de ondersteuning die NOVO u gaat bieden.

5 Deel Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Dit deel is een samenvatting van de zorg- en dienstverleningovereenkomst. En de algemene voorwaarden. In eenvoudige taal. Voorbeeld van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst: NOVO Stichting voor zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. adres: Akeleiweg 204 postcode: 9731 JD woonplaats: Groningen vertegenwoordigd door: functie: unithoofd en de heer/mevrouw adres: postcode: woonplaats: geboortedatum: ik Met vertegenwoordiger Ouders/voogd of Mentor of Curator of Door zorgvrager aangewezen persoon die opkomt voor de belangen van de zorgvrager worden in deze overeenkomst zorgaanbieder (NOVO) en cliënt (mevrouw/meneer + (wettelijk) vertegenwoordiger) genoemd. Duur van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst Deze overeenkomst gaat in op.. Dit is de datum waarop de zorg- en dienstverlening door NOVO is begonnen. o De overeenkomst is tijdelijk en duurt tot. o De overeenkomst is vast. De overeenkomst heeft geen einddatum. De overeenkomst duurt zolang het indicatiebesluit geldig is. 5

6 Deel 1 Zorg- en dienstverlening afspraak NOVO biedt zorg- en dienstverlening waar de cliënt recht op heeft. Dit kan alleen als er een indicatiebesluit is. Daarin staat waar de cliënt recht op heeft. NOVO moet zich houden aan de regels die in de wet staan. Heeft de cliënt andere hulp nodig dan in de indicatie staat? Dan vraagt de cliënt een nieuwe indicatie aan. Informatie informatie NOVO geeft de cliënt alle informatie die de cliënt nodig heeft. Dit kan gaan om algemene dingen, zoals de cliëntenraad, de klachtenregeling, huisregels en andere afspraken. En over dingen die alleen voor de cliënt belangrijk zijn. Wil een cliënt geen informatie ontvangen? Dan houdt NOVO daar rekening mee, zolang het maar geen vervelende gevolgen heeft voor de cliënt en voor NOVO. 6

7 Deel 1 Zorgplan zorgplan NOVO maakt samen met de cliënt een zorgplan. Hierin staan de afspraken over welke ondersteuning de cliënt nodig heeft en krijgt. Na het tekenen van deze overeenkomst moet er zo snel mogelijk een zorgplan zijn. Af en toe wordt het zorgplan besproken. Als er iets moet veranderen aan het zorgplan dan wordt dit ook weer met elkaar afgesproken. Als de zorg- en dienstverlening volgens NOVO op een andere plek moet gebeuren dan is afgesproken dan overlegt NOVO dat met de cliënt. Toestemming ja Als er heel belangrijke behandelingen nodig zijn die niet in het zorgplan staan dan moet de cliënt daarvoor toestemming geven. Als de cliënt de behandeling niet wil mag NOVO de behandeling niet geven. Als de behandeling heel grote spoed heeft kan zonder overleg gehandeld worden. NOVO vertelt dan later wat er is gebeurd. 7

8 Deel 1 Wat moet de cliënt? De cliënt vertelt wat nodig is om te zorgen dat NOVO de afspraken uit het zorgplan kan nakomen. Ook geeft de cliënt de hiervoor belangrijke informatie over zichzelf. Als er belangrijke veranderingen zijn die invloed hebben op het zorgplan dan moet de cliënt dat vertellen. Wat moet de belangenbehartiger? De belangenbehartiger moet: de cliënt zoveel mogelijk betrekken bij alles wat met de cliënt te maken heeft de cliënt zoveel mogelijk alles zelf laten doen goed z n best doen om voor de cliënt op te komen als de cliënt het zelf niet kan Dossier, geheimhouding en privacy Om goed te kunnen ondersteunen moet NOVO dingen over de cliënt opschrijven. Alles wat opgeschreven staat heet het dossier. Bij het dossier hoort ook het zorgplan. Er zijn twee wetten die zeggen wat NOVO wel en niet met deze papieren mag doen. Dat is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hier moeten we ons aan houden. De cliënt mag zijn dossier altijd bekijken en mag er een kopie van hebben. Medewerkers die zorgen voor de uitvoering van de afspraken in het zorgplan mogen in uw dossier kijken. Dit staat in de eerder genoemde wet. Iemand die niets te maken heeft met het uitvoeren van de afspraken uit deze overeenkomst mag het dossier alleen bekijken als de cliënt zegt dat het mag. 8

9 Deel 1 Klachten nee boos De cliënt kan klachten over de zorg- en dienstverlening melden. Dat kan mondeling of schriftelijk. In de klachtenregeling staat wat de cliënt kan doen bij een klacht. Wil de cliënt de klachtenregeling hebben? Dan kan ze NOVO vragen deze op te sturen. Aansprakelijkheid stuk Aansprakelijkheid van NOVO Houdt NOVO zich niet aan de afspraken? Dan moet de cliënt NOVO de kans geven om dat alsnog te doen. Lukt het dan nog niet? Dan kunt u naar de rechter gaan. Die zegt dan wat er moet gebeuren. Aansprakelijkheid van de cliënt De cliënt is verplicht zelf een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid te sluiten. Bijvoorbeeld voor als u iets per ongeluk stuk maakt of als er een ongeluk gebeurt. 9

10 Deel 1 Kosten geld Het zorgkantoor betaalt de kosten die NOVO maakt om de cliënt te begeleiden. NOVO krijgt alleen geld als de cliënt een indicatie heeft. Dit kan op twee manieren: 1. Het zorgkantoor betaalt het geld direct aan NOVO. Dat noemen we zorg in natura. 2. Het zorgkantoor betaalt het geld aan de cliënt. De cliënt betaalt het dan zelf aan NOVO. Dit noemen we een Persoonsgebonden Budget. Afgekort een PGB. De cliënt moet wel een eigen bijdrage betalen aan het zorgkantoor. Om uit te rekenen hoeveel dat is moet NOVO het zorgkantoor informatie geven die hiervoor nodig is. Wil iemand meer zorg dan is afgesproken? Dan komt dat voor zijn eigen rekening. De afspraken hierover worden opgeschreven. Iedereen moet zich houden aan afspraken over betalingen. Arbeidsomstandigheden van medewerkers van NOVO vallen Begeleidt een medewerker van NOVO iemand thuis? Dan kunnen er eisen gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden voor deze medewerker. 10

11 Deel 1 Handtekening naam Zijn de cliënt NOVO en de wettelijk vertegenwoordiger of de belangbehartiger het eens zijn over de afspraken in de overeenkomst? Dan zetten zij onder de officiële overeenkomst een handtekening. Het stoppen van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst De overeenkomst stopt: als de afgesproken tijd voorbij is als de indicatie niet meer geldig is als de cliënt is overleden als cliënt of zorgaanbieder opzegt als de rechter zegt dat de overeenkomst moet stoppen als NOVO geen geld meer heeft Stoppen door de cliënt De cliënt kan de overeenkomst altijd opzeggen. De afspraken stoppen dan niet meteen. De afspraken gelden dan nog twee maanden. Als er heel belangrijke redenen zijn dan kan de cliënt de overeenkomst meteen stoppen. Stoppen door NOVO NOVO kan de overeenkomst alleen beëindigen als daar hele belangrijke redenen voor zijn. Dat kan als: de cliënt zich niet houdt aan de afspraken van deze overeenkomst NOVO dat wat is afgesproken niet goed kan doen, omdat de cliënt weigert mee te werken de cliënt gedrag vertoont naar medewerkers of andere cliënten waardoor de overeenkomst niet kan blijven bestaan de zorgvraag van de cliënt niet meer klopt met wat is afgesproken in deze overeenkomst. Als iemand bijvoorbeeld veel meer hulp of verpleging nodig heeft dan is afgesproken de cliënt of de wettelijk vertegenwoordiger niet op tijd een nieuwe indicatie aanvraagt 11

12 Deel 1 NOVO zal in deze gevallen wel haar best doen om te zoeken naar een andere manier waardoor de zorg- en dienstverlening voor de cliënt toch door kan gaan. Wil NOVO de overeenkomst stoppen? Dan duurt het twee maanden voordat de afspraken niet meer gelden. Als er heel belangrijke redenen zijn kan de overeenkomst meteen gestopt worden. Moeilijke woorden wat Zorgaanbieder: Een stichting waar mensen met een beperking wonen, dagbesteding hebben en begeleiding krijgen. NOVO is een zorgaanbieder. Zorgvrager: De cliënt met een beperking die bij de zorgaanbieder woont, dagbesteding krijgt of begeleid wordt. Wettelijke vertegenwoordiger: Iemand die door de rechter is benoemd om voor de zorgvrager beslissingen te nemen als de cliënt dit niet zelf kan. En de ouders van minderjarige kinderen. Belangenbehartiger: Iemand die door de zorgvrager is aangewezen om hem bij te staan om de belangen van de zorgvrager te behartigen. Indicatiebesluit: Een belangrijk papier waarin is opgeschreven op welk zorg- en dienstverlening de zorgvrager recht heeft. De indicatie-instantie besluit op welke zorg- en dienstverlening de zorgvrager recht heeft. Wettelijke aansprakelijkheid: Wie de kosten betaalt als u per ongeluk aan anderen schade toebrengt. Zorgplan: Een plan waarin afspraken zijn opgeschreven over welke begeleiding de cliënt wenst en nodig heeft en welke begeleiding hij hierbij van NOVO krijgt. 12

13 Deel ZORGPLAN zorgplan Wat is een zorgplan? Het zorgplan is een deel van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Als iemand ondersteuning krijgt van NOVO maken we afspraken met elkaar. Voordat u ondersteuning van NOVO krijgt, heeft u een indicatie nodig. Dat is een belangrijk papier waarin staat opgeschreven op welke zorg en dienstverlening u recht heeft. Dit wordt geregeld door een speciale instantie die het CIZ heet. Als u een indicatie heeft en ondersteuning wilt van NOVO dan stelt NOVO u een aantal vragen. Vragen over welke ondersteuning u wenst en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Dat heet de hulpvraag. Als we weten wat uw hulpvraag is dan schrijven we dat op in een plan. Dat heet zorgplan. 13

14 Deel 1 Wat betekent dat voor u en NOVO? ik Als we weten waarbij u ondersteuning nodig heeft dan gaan we praten over welke ondersteuning u krijgt. De een heeft ondersteuning nodig bij het douchen. Een ander bij contacten met anderen. In het zorgplan schrijven we welke ondersteuning u nodig heeft. We schrijven niet alleen op welke ondersteuning u nodig heeft. We schrijven ook op hoe en wanneer u de ondersteuning krijgt. Wat gaat goed en wat kan beter? Elk half jaar bespreken we met elkaar hoe het gaat met de afspraken. Wat gaat goed en wat kan beter? Misschien kunnen dingen beter. Dan maken we afspraken over hoe het beter kan. Niet alles blijft hetzelfde. Misschien heeft u minder hulp nodig of andere hulp. Dan maken we daarover afspraken. Als u meer hulp en ondersteuning wilt dan er in het indicatiebesluit staat dan kan dat. U moet voor die extra hulp zelf betalen. 14

15 Deel 1 Afspraken en handtekening naam Uw persoonlijk begeleider maakt uw zorgplan. Uw persoonlijk begeleider moet het zorgplan met u bespreken. En als het zo is afgesproken ook met uw belangenbehartiger. Bent u het eens met het zorgplan? Dan zet u een handtekening. Uw persoonlijk begeleider zet ook een handtekening. Als u een belangenbehartiger heeft, zet deze ook een handtekening. Het unithoofd ook. Dat betekent dat iedereen zich moet houden aan de afspraken in het zorgplan. Zorgplan komt in uw dossier Het zorgplan komt in uw dossier dat NOVO van u maakt. Het dossier is een verzameling van belangrijke papieren die over u gaan en die NOVO nodig heeft om de afspraken die gemaakt zijn uit te voeren. In het volgende hoofdstuk kunt u meer over het dossier lezen. Moeilijke woorden wat Dossier: Een verzameling van papieren over u die NOVO nodig heeft om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Belangenbehartiger: Iemand die u helpt bij het nemen van beslissingen. 15

16 Deel 2 Rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden 2.1. Het dossier In het dossier zitten belangrijke papieren met informatie over u die NOVO nodig heeft om goede ondersteuning aan u te geven Informatie Om afspraken met NOVO te kunnen maken heeft u informatie nodig. U moet weten waar die afspraken over gaan. Daarom moet NOVO u begrijpelijke informatie geven Geheimhouding U heeft er recht op dat NOVO informatie over u niet aan anderen geeft Klachtrecht Als u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening van NOVO dan kunt u daarover klagen. Dat kan op verschillende manieren.

17 Deel HET DOSSIER informatie papier zorgplan Wat is het dossier? In een dossier zitten papieren. Papieren met belangrijke informatie. Informatie over u. NOVO heeft die informatie nodig. Dat is nodig om goede zorg en ondersteuning aan u te kunnen geven. Wat zit in het dossier? Algemeen: Een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld uw paspoort, uw identiteitskaart of uw rijbewijs De originele indicatie. Dat is het papier waarop staat op welke zorg en dienstverlening u recht heeft Overeenkomsten: Zorg- en dienstverleningsovereenkomst Het zorgplan Eventueel de ondertekende huurovereenkomst Andere afspraken tussen u en NOVO, bijvoorbeeld: Verslag van het eerste gesprek met de plaatsingscoördinator Een lijst met uw wensen bij overlijden en ernstig ziek zijn Post die NOVO ontvangt van andere instanties en zorgverleners: Van de huisarts Van de ziekenhuisspecialist Testverslagen van de gedragskundige 17

18 Deel 2 Wat betekent dat voor u en NOVO? ik U mag weten wat er in het dossier staat. U heeft recht op geheimhouding door NOVO. U mag een kopie maken van het dossier. U heeft er recht op dat uw dossier goed bewaard wordt. U mag weten wat er in het dossier staat U mag alles wat in het dossier zit bekijken. Recht op geheimhouding stil U heeft recht op inzage in uw dossier. Andere mensen mogen niet zomaar uw dossier inzien. Dat mag alleen als u daarvoor uw toestemming geeft. Dus als het ziekenhuis van NOVO informatie over u wilt hebben kan dat alleen met uw toestemming. Medewerkers van NOVO mogen alleen uw dossier bekijken als ze gegevens uit het dossier nodig hebben voor hun werk. Bijvoorbeeld het zorgplan. Dan hoeven zij u geen toestemming te vragen. Ook uw belangenbehartiger mag uw dossier bekijken. Dit mag alleen als dit nodig is om u te helpen bij een beslissing. Dan heeft hij geen toestemming van u nodig. Uw belangenbehartiger mag uw dossier niet bekijken als u dit niet wilt. 18

19 Deel 2 Deel 2 Recht op een kopie van het dossier kopieerapparaat U mag een kopie van het dossier maken. U moet de kopiekosten wel zelf betalen. U heeft er recht op dat uw dossier goed bewaard wordt NOVO bewaart de gegevens uit uw dossier vijf jaar. De medische gegevens worden vijftien jaar bewaard. NOVO moet het dossier goed bewaren. Het dossier wordt in een kast bewaard. Dat kast zit op slot. Dus kan niet iedereen erbij. Woont of werkt u niet meer bij NOVO? Dan mag u vragen of het dossier vernietigd wordt. Dit moet NOVO dan ook doen. Moeilijke woorden wat Dossier: een verzameling van papieren over u die NOVO nodig heeft om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Identiteitsbewijs: het officiële papier waarop uw naam staat, uw geboortedatum. Identiteitsbewijzen zijn paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Plaatsingscoördinator: de medewerker van NOVO die samen met u op zoek gaat naar een goede plek voor u. Ziekenhuisspecialist: een dokter die werkt in het ziekenhuis en heel veel afweet van één bepaalde ziekte. Gedragskundige: iemand die veel afweet over hoe mensen denken en doen. Belangenbehartiger: iemand die u helpt bij het maken van beslissingen. 19

20 Deel INFORMATIE informatie Wat is informatie? Krijgt u zorg of ondersteuning van NOVO? Dan moet u daarover afspraken maken. U moet weten waarover die afspraken gaan. Daarvoor heeft u informatie nodig. Wat betekent dat? Dat betekent dat u recht heeft op informatie. Deze informatie moet begrijpelijk zijn. U moet alle informatie krijgen die u nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen. U moet dus ook informatie krijgen over andere mogelijkheden. Wat betekent dat voor u en NOVO? ik NOVO heeft voor veel zaken toestemming van u nodig. Bijvoorbeeld: toestemming om de zorg- en dienstverleningsovereenkomst te sluiten; toestemming over de inhoud van het zorgplan toestemming om in uw dossier te kijken. U heeft recht op goede informatie voordat u een beslissing neemt. NOVO moet zorgen dat deze informatie begrijpelijk is. NOVO moet zorgen dat u alle informatie krijgt die u nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen. NOVO moet zorgen dat u informatie krijgt over andere mogelijkheden. 20

21 Deel 2 Deel GEHEIMHOUDING stil Wat is het recht op geheimhouding? NOVO mag informatie over u niet verder vertellen aan anderen. Dat staat in een wet. Die wet heet Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het staat ook in de arbeidsovereenkomst van personeel van NOVO. Wat betekent dat? Informatie over u staat in uw zorgplan en in uw dossier. Medewerkers van NOVO mogen niet met anderen praten over wat ze van u weten. Ze mogen ook geen informatie uit uw dossier aan anderen geven. Bijvoorbeeld uw ouders, broers en zussen, medebewoners, uw collega s, uw werkgever, uw dokter, het ziekenhuis en de politie. Dit mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. 21

22 Deel 2 Wat betekent dat voor u en NOVO? ik We mogen alleen informatie over u aan anderen geven als u toestemming heeft gegeven. In een paar gevallen mogen we wel informatie over u aan anderen geven. Bijvoorbeeld: we mogen wel in het personeelsteam over u praten. In het team zitten begeleiders, het unithoofd, de arts en gedragskundige. We mogen dan praten over de afspraken in uw zorgplan. Teamleden mogen ook in uw dossier kijken. Maar alleen in dat gedeelte dat ze nodig hebben om u goed te kunnen ondersteunen. Als u dit goed vindt mag NOVO ook informatie aan uw belangenbehartiger geven. Uw familieleden krijgen alleen informatie van ons als u daar toestemming voor geeft. U heeft een aantal rechten als het gaat om informatie over u. U kunt daarover meer lezen in het deel over dossier op pagina 17. Moeilijke woorden wat Wet: regels die in Nederland gelden en waar iedereen zich aan moet houden. Wet bescherming persoonsgegevens: regels over hoe NOVO met informatie over u moet omgaan. Arbeidsovereenkomst: afspraken tussen NOVO en werknemers waar in de rechten en plichten van de werknemer en werkgever staat. 22

23 Deel 2 Deel KLACHTRECHT nee boos Wat is klachtrecht? Bent u niet tevreden over de zorg- en dienstverlening van NOVO? Dan heeft u het recht om daarover te klagen. Wat betekent dat? Klachten kunnen worden opgelost door er met elkaar over te praten. Dit heeft de voorkeur. U kunt ook iemand anders vragen om samen met u en de ander de klacht op te lossen. Lukt dit niet dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie behandelt de klachten van cliënten. NOVO is verplicht om een klachtencommissie te hebben. De klachtencommissie van NOVO is de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe. Deze commissie bestaat uit mensen die niet bij NOVO werken of op een andere manier bij NOVO horen. Het indienen van een klacht heeft geen nadelige gevolgen voor u. Wat betekent dat voor u en NOVO? ik Praten Als u een klacht heeft over de zorg- en dienstverlening dan hoort NOVO dit graag van u. In de eerste plaats probeert NOVO de klacht op te lossen door erover te praten. Bijvoorbeeld door een gesprek met uw persoonlijk begeleider. Lukt het dan niet om de klacht op te lossen dan kunt het unithoofd met u over de klacht praten. 23

24 Deel 2 Klachtencommissie Lost praten met de begeleiding of unithoofd uw klacht niet op? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie voor cliënten. Dat is: Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe Postbus AC Assen Telefoon: Ondersteuning bij klachten Bespreken van een klacht is vaak moeilijk. Ook als u hierover iets moet opschrijven. Daarom kunt u gebruik maken van de vertrouwenspersoon van NOVO. Deze kan u helpen en met u meegaan als u de klacht wil bespreken met de begeleider of het unithoofd. Ook kan de vertrouwenspersoon u helpen de klacht op te schrijven voor de klachtencommissie. En de vertrouwenspersoon kan ook meegaan naar de klachtencommissie. Voor NOVO zorgt provinciaal steunpunt Aandacht voor Levensvragen voor een vertrouwenspersoon. U kunt dan contact opnemen met: Mevrouw Annet Hogenesch Plutolaan 329 a 9742 GK Groningen Telefoon: Moeilijke woorden wat Klacht: u bent ontevreden over NOVO en u wilt dit oplossen. Klachtencommissie: een groep mensen die klachten van cliënten probeert op te lossen. Vertrouwenspersoon: iemand die u helpt met u klacht. 24

25 Deel 3 Rechten en plichten die voor iedereen in Nederland gelden 3.1. Zelfbeschikking In Nederland mag iedereen zelf beslissen over zijn eigen leven. Dat geldt ook voor u als cliënt van NOVO Belangenbehartiging Soms kunnen mensen niet goed zelf beslissen. Zij hebben dan een belangenbehartiger nodig die ze helpt bij het nemen van besluiten. Dit kan ook het geval zijn als u afspraken wil maken met NOVO Privacy Iedereen heeft het recht om dingen voor zichzelf te houden. Dat geldt ook als u cliënt van NOVO bent.

26 Deel ZELFBESCHIKKING ik beslissing Wat is zelfbeschikking? In Nederland mag iedereen zelf beslissen over zijn eigen leven. U kunt uw eigen keuzes maken. U bent zelf verantwoordelijk voor die keuzes. Dit heet het zelfbeschikkingsrecht. Niet iedereen is altijd goed in staat keuzes te maken. Niet iedereen kan hiervoor zelf de verantwoordelijkheid dragen. Begrijpt u niet waar het over gaat? Dan kunt u zelf geen goede beslissingen nemen. U heeft dan iemand nodig die u helpt bij het nemen van de beslissing of die de beslissing voor u neemt. Dat noemen we een belangenbehartiger. Er zijn verschillende soorten belangenbehartigers. Zie hiervoor informatie over belangenbehartiging. Wat betekent dat? praten mening hebben Niet alles wat u wil, kan ook. Het is bijvoorbeeld te duur of uitverkocht. Of u wilt iets, maar een ander niet. Wel is alles bespreekbaar. Door met elkaar te praten kunnen we kijken wat wel mogelijk is. U heeft het recht om zelf te kiezen met wie u omgaat U heeft het recht om zelf te kiezen wie uw zorgaanbieder is U heeft het recht om zelf te kiezen wat u op uw brood smeert 26

27 Deel 3 Deel 3 U heeft het recht om zelf te kiezen waar u woont Wilt u bij NOVO wonen? Dan moet u kiezen uit de woningen van NOVO en waar een kamer leeg is U heeft het recht om zelf te kiezen wat uw dagbesteding is Soms is daar geen plek U kunt dan op een wachtlijst worden geplaatst. U wacht dan tot er plaats is of u kijkt of ergens anders plaats is. Wat betekent dat voor u en NOVO? ik NOVO houdt rekening met uw keuzes. De medewerkers luisteren naar u. Niet alles wat u wilt kan meteen, maar misschien later wel. Dan gaat u samen overleggen wat wel kan. Soms wilt u iets waarvan NOVO denkt dat het niet goed voor u is. Dan praten we hier ook over. Vindt NOVO dan nog steeds dat het niet goed voor u is? Dan kan NOVO daar niet aan meewerken. Dat is een regel in Nederland waar NOVO zich aan moet houden. praten 27

28 Deel BELANGENBEHARTIGING ik beslissing jij Wat is belangenbehartiging? In Nederland mag iedereen zelf beslissen over zijn eigen leven. U kunt zelf kiezen wat u wilt. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuzes. Dit heet het zelfbeschikkingsrecht. beslissing moeilijk Kiezen is moeilijk. Niet iedereen kan goed kiezen. Als u kiest moet u wel begrijpen waar het over gaat. Anders kunt u geen goede beslissing nemen. Als u geen goede beslissingen kunt nemen heeft u iemand nodig om u daarbij te helpen. Of u heeft iemand nodig die de beslissing voor u neemt. Dit noemen we een belangenbehartiger. Wat betekent dat? mening hebben luisteren Deze belangenbehartiger komt op voor uw belangen. Hij moet dit wel op een goede manier doen. Wat is een goede manier? Als hij of zij zoveel mogelijk samen met u de beslissing neemt Als hij of zij zoveel mogelijk rekening houdt met u en uw wensen Als hij of zij pas een beslissing voor u neemt als u het echt niet zelf kunt 28

29 Deel 3 Deel 3 Welke soort belangenbehartigers zijn er? Er zijn 2 soorten belangenbehartigers. 1. Belangenbehartiger die u zelf aanwijst. U kiest zelf iemand die u helpt bij het nemen van beslissingen. 2. De rechter wijst een belangenbehartiger aan. Dit gebeurt als u heel vaak niet goed begrijpt waar het over gaat. En als u niet goed beslissingen kunt nemen. Dit heet met een moeilijk woord wilsonbekwaam. Door de rechter aangewezen belangenbehartigers zijn curator, mentor en bewindvoerder. 1. Uitleg over de belangenbehartiger die u zelf aanwijst. Heeft u geen wettelijke belangenbehartiger? Moet u beslissingen nemen die heel moeilijk zijn? Dan is het belangrijk dat er iemand is die u helpt bij die beslissing. Bij NOVO mag u deze belangenbehartiger zelf kiezen. Dit schrijven we op in de zorgovereenkomst. 2. Uitleg over de door de rechter aangewezen belangenbehartigers. Er zijn 3 verschillende soorten belangenbehartigers: curator, bewindvoerder, mentor. Curator Een curator helpt u en neemt beslissingen voor u. Dat geldt voor alle beslissingen over geld en zorg. Bijvoorbeeld de aankoop van een televisie, waar u gaat wonen, het zorgplan, met wie u mag omgaan. Hij moet dit wel op een goede manier doen. Wat is een goede manier? Als hij of zij zoveel mogelijk samen met u de beslissing neemt Als hij of zij zoveel mogelijk rekening houdt met u en uw wensen Als hij of zij pas een beslissing voor u neemt als u het echt niet zelf kunt Erg persoonlijke beslissingen kan de curator niet nemen hij mag bijvoorbeeld geen testament voor u maken. De aanvraag bij de rechter om een curator te krijgen, kunt u zelf doen. Maar ook een familielid kan het doen. De rechter benoemt de curator. De rechter benoemt het liefst een curator die u kent en die u vertrouwt. 29

30 Deel 3 Bewindvoerder Een bewindvoerder helpt u en neemt beslissingen voor u. Dat geldt alleen voor beslissingen over geld. Bijvoorbeeld de aankoop van een televisie. Hij moet dit wel op een goede manier doen. Wat is een goede manier? Als hij of zij zoveel mogelijk samen met u de beslissing neemt Als hij of zij zoveel mogelijk rekening houdt met u en uw wensen Als hij of zij pas een beslissing voor u neemt als u het echt niet zelf kunt De dagelijkse aankopen, zoals boodschappen en ergens iets gaan drinken, kunt u gewoon zelf blijven doen. Daarvoor heeft u vaak een vast zakgeldbedrag per maand of per week. Persoonlijke beslissingen kunt u zelf blijven nemen. De aanvraag bij de rechter om een bewindvoerder te krijgen, kunt u zelf doen. Maar ook een familielid kan het doen. De rechter benoemt de bewindvoerder. De rechter benoemt het liefst een bewindvoerder die u kent en die u vertrouwt. Mentor Een mentor helpt u en neemt beslissingen voor u. Dat geldt alleen voor beslissingen op gebied van zorg. Bijvoorbeeld over afspraken die worden opgeschreven in het zorgplan. Hij moet dit wel op een goede manier doen. Wat is een goede manier? Als hij of zij zoveel mogelijk samen met u de beslissing neemt Als hij of zij zoveel mogelijk rekening houdt met u en uw wensen Als hij of zij pas een beslissing voor u neemt als het echt niet zelf kunt Beslissingen over geldzaken kunt u zelf blijven nemen. De aanvraag bij de rechter om een mentor te krijgen, kunt u zelf doen. Maar ook een familielid kan het doen. Ook NOVO kan het doen. De rechter benoemt de mentor. De rechter benoemt het liefst een mentor die u kent en die u vertrouwt. 30

31 Deel 3 Deel 3 Wat betekent dat voor u en NOVO? ik Moet er een belangrijke beslissing genomen worden? Begrijpt u niet goed waar het over gaat? Dan helpt uw belangenbehartiger. NOVO overlegt dan met de belangbehartiger. U mag bij dit overleg zijn en uw mening geven. We nemen zoveel mogelijk samen met u de beslissing. NOVO en de belangbehartiger nemen pas een beslissing voor u als u het echt niet zelf kunt. Neemt de belangenbehartiger een beslissing waar u het niet mee eens bent? Dan gaat NOVO weer praten om een oplossing te vinden. 31

32 Deel PRIVACY Wat is privacy? ik Privacy gaat over dingen die van u zijn. Het is privé. U heeft het recht om dingen voor uzelf te houden. U heeft dus recht op privacy. Iedereen heeft recht op privacy. Dit geldt voor alle Nederlanders. Wat betekent dat? mening hebben Dit betekent bijvoorbeeld dat u bepaalt: wat u wel of niet vertelt wie er in uw kamer mag komen en wanneer Wat betekent dat voor u en NOVO? Dit zijn een paar voorbeelden. Begeleiders moeten eerst aankloppen voordat ze uw kamer binnenkomen en wachten tot u toestemming geeft binnen te komen. Als u een persoonlijk gesprek heeft met uw begeleider mogen anderen het niet horen. Als u het niet wilt, hoeft u niet alles te vertellen aan uw begeleider. Om u goed te kunnen ondersteunen moet de begeleiding natuurlijk wel een aantal dingen van u weten. Begeleiders mogen uw post niet openmaken en lezen. Dit mag wel als u dit afgesproken heeft en dit in uw zorgplan staat. Privacy heeft ook te maken met het recht op geheimhouding. Wij mogen niet met anderen over u praten, uw dossier aan anderen geven of anderen in uw zorgplan laten lezen. Over geheimhouding is een apart hoofdstuk op pagina

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde

[ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] De Lichtenvoorde 2010 De Lichtenvoorde afdeling Communicatie en Informatie [ZORG EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST ] Dit is een overeenkomst. Afspraken die we maken staan op papier. De rechten en plichten van de cliënt staan

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Eenvoudige versie Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap. Bijvoorbeeld bij: wonen werken leren vrije tijd. Je bent clint

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie

Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening SDW - cliëntversie Algemene voorwaarden zijn afspraken die vast staan. Deze afspraken gelden voor iedereen die ondersteuning krijgt van SDW. Heb jij de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk

Privacy en Klachten. Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk Privacy en Klachten Wat zijn uw rechten? Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 U kunt rekenen op vertrouwelijke hulpverlening U heeft een eerste gesprek gehad met een maatschappelijk werker van onze instelling.

Nadere informatie

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt.

Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. Welkom bij Middin Dit is uw persoonlijke map van Middin. U kunt hierin alle belangrijke papieren bewaren voor de zorg die u krijgt. In de map vindt u vier tabbladen: Organisatie, Geld, Locatie, Persoonlijk.

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf

Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Zorgovereenkomst Zorg zonder Verblijf Bestemd voor Dagverzorging vanuit een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz). Bestemd voor Zorg thuis vanuit de indicatie Wlz., locatie... gevestigd te..., bij het aangaan

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Toelichting voor cliënten en vertegenwoordigers

Toelichting voor cliënten en vertegenwoordigers REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de operationeel manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een zorginstelling

Zorgovereenkomst met een zorginstelling vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een zorginstelling Dit is een zorgovereenkomst die u

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag

Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier. Uw aanvraag Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Uw aanvraag mca.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

Waarover gaat deze handreiking?

Waarover gaat deze handreiking? Waarover gaat deze handreiking? Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, is het belangrijk dat jouw wensen worden opgeschreven in een zorgplan. Een zorgplan maak je samen met mensen die dicht bij je staan

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. 1. Client

Zorgovereenkomst. 1. Client Dit is een zorgovereenkomst die u samen met Stichting Ela invult. U kunt bij het invullen gebruik maken van de informatie die staat op www.achmeazorgkantoor.nl. Ga naar Zorg in Natura. Leest u deze informatie

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming

Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Patiëntenrecht. Geheimhouding. Informatie Inzage Toestemming Patiëntenrecht Geen enkele medische behandelaar mag anderen vertellen wat jouw ziekte is. Dat geldt ook voor artsen en verpleegsters. Geheimhouding. Patiëntenrecht Een arts moet de patiënt vertellen: *

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Naam Driestroom Straatnaam en huisnummer Industrieweg Oost 27 Postcode en woonplaats 6662 NE Elst Telefoonnummer 0481-366000

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Paspoortnummer ID-nummer. Polisnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer

Paspoortnummer ID-nummer. Polisnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer. Telefoonnummer Heeft u graag eerst een oriënterend gesprek over de mogelijkheden binnen S&L Zorg of vragen over dit formulier? Dan kunt u contact opnemen met het cliëntserviceteam; zij helpen u graag verder. clientserviceteam@slzorg.nl

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt 2 Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten van u als patiënt en van uw zorgverlener. In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder?

Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Uw privacy en persoonsgegevens Waarom ontvangt u deze folder? Met deze folder willen we u informeren over uw rechten en onze plichten die zijn vastgelegd in de wetgeving. Het verwerken van uw

Nadere informatie

Beste deelnemer, ouder/verzorger,

Beste deelnemer, ouder/verzorger, Beste deelnemer, ouder/verzorger, De zorg verandert voortdurend. Er wordt aan u als cliënt veel gevraagd. Voor 2015 moet de zorg en begeleiding die Wielewaal levert vóóraf door het zorgkantoor goedgekeurd

Nadere informatie

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten. De is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten. Wat is er aan de hand? Je hebt een vraag, een probleem of een klacht. Het kan gaan over lastige situaties met je medebewoners of met

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar)

Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) Format Behandelingsovereenkomst volwassenen en jongeren (16 en 17 jaar) 1. Therapeut Naam Baukje Tigchelaar Adres Leonardstraat 63 Plaats 7553XX, Hengelo Telefoonnummer 074-2506277 Email therapie@kostbaarkind.nl

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Uw privacy- en persoonsgegevens

Uw privacy- en persoonsgegevens Uw privacy- en persoonsgegevens Algemeen Bescherming van de privacy is in de gezondheidszorg erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar op straat komen te liggen. In Nederland is de Wet

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel

DEEL 2: Verzekerde deel DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Samenvatting Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Nabij Vertrouwd Gastvrij Algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Samenvatting Wat zijn algemene voorwaarden? Boekt

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt 6 Rechten en plichten

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG- EN DIENSTVERLENING inclusief BOPZ Onderdeel van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Zorgaanbieder:

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Wilster Intensieve Jeugdzorg

Wilster Intensieve Jeugdzorg Wilster Intensieve Jeugdzorg Informatie over privacy voor ouders/verzorgers Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om? Hoe is uw privacy bij Wilster geregeld? Uw (pleeg/stief)kind wordt behandeld in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Rechten en plichten van kinderen

Rechten en plichten van kinderen Rechten en plichten van kinderen Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0282 Inleiding Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de zaken die hen

Nadere informatie

BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG?

BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG? BEMOEIPRAAT OF GOEDE ZORG? 1 Dit boek is van Ik vul dit boek samen in met mijn begeleider 2 3 Voorwoord Dit boek is een hulpmiddel voor cliënten. Met dit boek kunnen cliënten met hun begeleider in gesprek

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum. (Verzorgings- en verpleeghuiszorg)

Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum. (Verzorgings- en verpleeghuiszorg) Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum (Verzorgings- en verpleeghuiszorg) Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum (Verzorgings- en verpleeghuiszorg) Algemeen Ieder mens heeft

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie