Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening"

Transcriptie

1 Versie april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg

2 Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen maken over de manier waarop hun kind opgroeit, of die hun kind 'niet aan kunnen' kunnen terecht bij het Bureau Jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg kijkt dan samen met hen welke zorg geboden kan worden. Het Bureau Jeugdzorg geeft die zorg meestal niet zelf. Dat wordt gedaan door zogenoemde zorgaanbieders, organisaties waarin gespecialiseerde medewerkers hulp kunnen verlenen aan het kind, maar ook aan de ouders. Die zorg is echter alleen te krijgen als het Bureau Jeugdzorg daarvoor een indicatiebesluit heeft gegeven. Deze taak van het Bureau Jeugdzorg wordt jeugdhulpverlening genoemd. In bijzondere dringende gevallen (crisis) kan het Bureau Jeugdzorg ook heel snel voor een tijdelijke oplossing zoeken. Zie hiervoor de folder Hulp bij Crisis Daarnaast heeft het Bureau Jeugdzorg ook een taak in de jeugdbescherming. Dat betekent dat het Bureau Jeugdzorg maatregelen kan nemen om de ouders of het kind te dwingen bepaalde zorg te aanvaarden. Het Bureau Jeugdzorg doet dit, wanneer zij zich ernstig zorgen maken over de gezinssituatie waarin het kind opgroeit. Er is in zo'n geval dus veel minder sprake van vrijwilligheid van de kant van de ouders en het kind. Als u met een probleem aanklopt bij het Bureau Jeugdzorg, dan maakt de medewerker van het Bureau Jeugdzorg eerst een inschatting of u aan het juiste adres bent. In het gesprek zal de medewerker van u vragen om uw probleem zo duidelijk mogelijk te vertellen. Daarna wordt gekeken of het Bureau Jeugdzorg u kan helpen met dit probleem, of dat er wellicht anderen zijn die dit veel beter kunnen. Het is ook mogelijk dat iemand uit uw omgeving bijvoorbeeld een leraar van de school waar uw kind naartoe gaat zich zorgen maakt over uw kind. Deze persoon kan zijn zorgen dan melden bij het Bureau Jeugdzorg. Als het Bureau Jeugdzorg vindt dat er inderdaad reden is om zich zorgen te maken, dan kunnen zij contact met u opnemen om u hulp te bieden. Zie daarvoor de route " Iemand meldt zorgen over uw kind bij BJz", verderop in deze folder. Als het Bureau Jeugdzorg u gaat helpen, zal de medewerker van het Bureau samen met u gaan onderzoeken wat de oorzaak is van het probleem, wat u zelf kunt doen om daarin verbetering te brengen en of u daar gespecialiseerde zorg bij nodig hebt. Als het Bureau Jeugdzorg en u vinden dat gespecialiseerde zorg nodig is, dan schrijft het Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit. Dit is een brief waarin staat dat u bepaalde zorg nodig heeft, te vergelijken met verwijsbrief naar de specialist die de huisarts kan meegeven. Vrijwel altijd zit er bij de brief van het indicatiebesluit nog een flink rapport waarin alle details van uw situatie beschreven staan. Het indicatiebesluit geeft u recht op zorg. Met een indicatiebesluit kunt u naar een zorgaanbieder die u deze zorg kan leveren. Deze zorgaanbieder moet u deze zorg leveren, behalve als hij geen capaciteit heeft om die zorg te leveren. Het Bureau Jeugdzorg kan u helpen bij het vinden van de juiste zorgaanbieder en de inschrijving daar. Hoe dat in zijn werk staat, is meer gedetailleerd beschreven in de route Casemanagement geïndiceerde zorg. 2

3 Route jeugdhulpverlening: Van Aanmelding tot Besluit U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz 3

4 U heeft een vraag of een probleem U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz U heeft een probleem met het opvoeden van uw kind, of u heeft een vraag hierover. Veel mensen die hiermee bij een Bureau Jeugdzorg aankloppen hebben al het nodige achter de rug. Vaak zijn zij ook al bij andere hulpverleners geweest: het Algemeen Maatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, of vormen van begeleiding voor jongeren. Als de problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen zo moeilijk zijn dat u er ook met deze hulp niet uit komt, dan kunt u naar het Bureau Jeugdzorg gaan. Dit bureau kan er voor zorgen dat u, uw kind, of u én uw kind gespecialiseerde hulp krijgen. U kunt in principe alleen geholpen worden door het Bureau Jeugdzorg in uw provincie. De steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een eigen Bureau Jeugdzorg. Deze stedelijke bureaus werken ook voor de randgemeenten. Het Bureau Jeugdzorg kan alleen hulp bieden bij opgroei- en opvoedproblemen met kinderen tot 18 jaar. Wanneer uw kind 18 jaar wordt en er wordt al hulp aan hem of haar geboden, dan wordt die hulp afgerond. In bijzondere gevallen kan het Bureau Jeugdzorg de hulp voortzetten tot de jeugdige cliënt 23 wordt. 4

5 5

6 U neemt contact op met het Bureau Jeugdzorg U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz U neemt contact op met het Bureau Jeugdzorg en vertelt wat uw probleem of uw vraag is. U kunt dat telefonisch doen, maar u kunt ook bij het BJz langs gaan. De hulpverlener probeert een zo duidelijk mogelijk beeld van uw probleem of vraag te krijgen en kan u misschien ook al een advies geven. Het kan zijn dat u met dit advies verder kunt en verder geen hulp van het Bureau Jeugdzorg nodig hebt. Een andere mogelijkheid is, dat het Bureau Jeugdzorg u verwijst naar een andere hulpverleningsinstantie. Dat kan zijn omdat de hulp die die instantie biedt veel beter past bij uw vraag of probleem dan de hulp die zij u kunnen bieden. Wanneer uit het gesprek duidelijk wordt dat er meer gesprekken nodig zijn tussen u en het Bureau Jeugdzorg om duidelijk zicht te krijgen op uw situatie, dan wordt een afspraak met u gemaakt met een hulpverlener van het bureau, die samen met u gaat bekijken wat er nu precies aan de hand is en wat de beste manier is om het probleem aan te pakken. Deze hulpverlener wordt dan meteen ook uw vaste contactpersoon. Het Bureau Jeugdzorg doorloopt met u een korte aanmeldingsprocedure, waarbij zij een aantal gegevens van u vragen. Sommige bureaus sturen u hiervoor een formulier op, dat u moet invullen en terug sturen. Als u hier moeite mee hebt, dan kan het BJz u helpen. Het Bureau Jeugdzorg moet 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar zijn. Voor crisisgevallen moeten zij bovendien 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn, wat betekent dat er altijd iemand moet zijn die u in spoedeisende situaties kan helpen. 6

7 Het BJz verwijst naar lokale voorziening ("terugverwijzing") U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz U heeft contact opgenomen met het Bureau Jeugdzorg en bespreekt de situatie met hen. Op grond van dit gesprek wordt besloten dat u het beste terecht kunt bij een lokale hulpverleningsinstantie, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, of vormen van begeleiding voor jongeren. Dit wordt ook wel terugverwijzing genoemd. Als u denkt dat deze hulp niet voldoende zal zijn, dan kunt u een aanvraag indicatiebesluit indienen bij het Bureau Jeugdzorg. Zij moeten dan een indicatiebesluit opstellen. Zie hiervoor Besluit indicatiebesluit. 7

8 U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz U heeft contact opgenomen met het Bureau Jeugdzorg en bespreekt de situatie met hen. U krijgt van het Bureau Jeugdzorg een advies over hoe u het best met de situatie om zou kunnen gaan. Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet voldoende hebt aan het advies en dus niet verder kunt. U kunt dan altijd nog eens contact opnemen met het Bureau Jeugdzorg. U kunt uiteindelijk ook een aanvraag indicatiebesluit indienen bij het Bureau Jeugdzorg. Zij moeten dan een indicatiebesluit opstellen. Zie hiervoor Besluit indicatiebesluit. 8

9 U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz U heeft met het Bureau Jeugdzorg een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek met een hulpverlener van het bureau, om samen met u kennis te maken en te bekijken wat er nu precies aan de hand is. Deze hulpverlener wordt dan meteen ook uw vaste contactpersoon. Het BJz wijst bovendien een vervangende contactpersoon aan. Het Bureau Jeugdzorg doorloopt met u een korte aanmeldingsprocedure, waarbij zij een aantal gegevens van u vragen. Sommige bureaus sturen u hiervoor een formulier op, dat u moet invullen en terug sturen. Het Bureau Jeugdzorg is verplicht u een vaste contactpersoon toe te wijzen. Dit zal in de regel de medewerker zijn met wie u gesprekken gaat voeren. Het Bureau Jeugdzorg moet u informatie geven over wat zij voor u kunnen betekenen, wat hun werkwijze is en wat uw rechten en plichten zijn. 9

10 Wanneer er een wachtlijst is, wijzen sommige bureaus jeugdzorg hun 'bureaudienst' aan als contactpersoon. Bij hen moet u terecht kunnen met eventuele vragen, totdat duidelijk is wanneer uw eerste gesprek met de hulpverlener plaatsvindt. U mag in zo'n geval van de bureaudienst verwachten, dat zij op de hoogte zijn van uw situatie, zodat u niet steeds opnieuw uw verhaal hoeft te vertellen. Als er een wachtlijst is, moet het Bureau Jeugdzorg u kunnen vertellen hoelang u moet wachten op het eerste gesprek. U mag zelf bepalen of u bij deze afspraak iemand meeneemt, en zo ja, wie u bij deze afspraak meeneemt. Ouders kunnen bijvoorbeeld zonder hun kind(eren) gaan, of een jongere zonder zijn of haar ouders. Ook kan iemand worden meegenomen die uw vertrouwen heeft, zoals een vriend(in), een ander familielid, etc. 10

11 U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz U en uw kind hebben een aantal gesprekken met een hulpverlener van het Bureau Jeugdzorg om samen te kijken wat er aan de hand is en hoe de situatie het best aangepakt kan worden. Vaak gebruikt de hulpverlener hierbij een vragenlijst die u samen invult. Als dat nodig is, kan het Bureau Jeugdzorg een specialist inschakelen voor onderzoek. Het kan dan gaan om een psycholoog of psychiater. Dit onderzoek bestaat meestal uit één of meer tests. Het BJz gebruikt voor dit onderzoek de term "specialistische diagnostiek", of "specialistisch diagnostisch onderzoek". 11

12 Het Bureau Jeugdzorg legt de resultaten van de gesprekken en onderzoeken vast in een dossier. U heeft het recht om dit dossier in te zien of een kopie van documenten te krijgen. Op deze regel zijn echter wel een paar uitzonderingen. Deze zijn in de wet beschreven. Als uw kind 12 jaar of ouder is, dan mag u niet zomaar gegevens zien die betrekking hebben op hem of haar. U hebt dan toestemming van uw kind nodig. U krijgt wel inzage in gegevens van uw kind van 12 jaar of ouder, als dit kind niet in staat is zijn belangen goed af te wegen. Het Bureau Jeugdzorg kan inzage of een kopie weigeren, als zij vinden dat hierdoor de belangen van het kind geschaad worden; zij moeten dit goed aan u kunnen uitleggen. Het Bureau Jeugdzorg kan ook inzage weigeren, als zij vinden dat hierdoor de privacy van anderen geschonden wordt. Het Bureau Jeugdzorg mag uw dossier niet zomaar naar iedereen versturen. Het dossier mag alleen naar andere hulpverleners binnen de jeugdzorg, wanneer die u gaan helpen. Als zij het dossier naar anderen dan deze hulpverleners willen sturen, dan moeten zij hiervoor aan u vragen of u dat goed vindt. Ook als het Bureau Jeugdzorg het dossier naar de willen sturen, moeten zij daarvoor toestemming aan uw vragen. Het is belangrijk dat de hulpverlener met u overlegt over stappen die gezet worden. U en uw kind(eren) moeten zelf kunnen aangeven wat er volgens u aan de hand is. Ook mag u zelf aangeven welke hulp u wilt. Verder moet het Bureau Jeugdzorg samen met u goed kijken naar de mogelijkheden die u zelf heeft om het probleem op eigen kracht op te lossen, eventueel met hulp van uw familie of andere mensen in uw vrienden- en kennissenkring. Wanneer het Bureau Jeugdzorg van mening is dat er sprake is van een ernstig probleem én van mening is dat u een oplossing in de weg staat, dan kunnen zij de vragen een nader onderzoek te doen naar uw situatie. Zie hierover. De Raad kán na een onderzoek concluderen dat een hulpverlener van het Bureau Jeugdzorg zich actief met de opvoeding van uw kind gaat bezighouden. U heeft dan tijdelijk minder over uw kind te zeggen. De Raad kan echter niet zomaar die beslissing nemen. Dat kan alleen de kinderrechter doen, als die het eens is met het rapport dat de Raad heeft opgesteld. 12

13 Besluit: voldoende hulp gekregen U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat u geen (verdere) zorg meer nodig heeft. Er is nu duidelijkheid in de situatie, en met wat adviezen kunt het zelf weer aan. Het dossier wordt gesloten. Het blijft nog tien jaar bij BJz en wordt dan vernietigd. U heeft recht op een afschrift van uw dossier. Zie hiervoor bij. Het kan natuurlijk zo zijn dat u vindt dat u nog niet voldoende geholpen bent. U kunt dan altijd nog eens contact opnemen met het Bureau Jeugdzorg. U kunt uiteindelijk ook een aanvraag indicatiebesluit indienen bij het Bureau Jeugdzorg. Zij moeten dan een indicatiebesluit opstellen. Zie hiervoor Besluit indicatiebesluit. 13

14 Besluit: verwijzing U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz Het BJz adviseert u verdere hulp te zoeken bij een lokale voorziening, bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, opvoedingsondersteuning, of vormen van begeleiding voor jongeren. Het dossier wordt gesloten. Het blijft nog een aantal jaar bij BJz en wordt dan vernietigd. U heeft recht op een afschrift van uw dossier. Zie hiervoor bij Aantal gesprekken. 14

15 Besluit: verwijzing met schriftelijk advies U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz Het BJz adviseert u verdere hulp te zoeken bij een lokale voorziening, bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk en geeft u daarbij een schriftelijk advies mee. Dit gebeurt als uit de gesprekken is gebleken dat u geen gespecialiseerde (geïndiceerde) hulp nodig heeft, maar dat het wel erg belangrijk is dat u hulp krijgt van een andere instelling. In het schriftelijk staat een korte beschrijving van het probleem, een beschrijving van de zorg die nodig is en een advies over wie die zorg kan geven. Een schriftelijk advies geeft geen recht op deze zorg, zoals een indicatiebesluit. Als u een schriftelijk advies heeft, zal het Bureau Jeugdzorg u helpen om de zorg te krijgen die geadviseerd is. Bovendien houden ze contact met u om te weten hoe de zorg verloopt. Als u het daarmee eens bent, wordt een kopie van het schriftelijk advies naar uw huisarts gestuurd. Het BJz zal hiervoor dus uw toestemming vragen. 15

16 Besluit: indicatiebesluit U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz Met 'indicatiebesluit' wordt een bijzonder soort besluit bedoeld. De wet stelt een aantal duidelijke eisen over wat er in het besluit moet staan, wat u moet doen om een indicatiebesluit te krijgen en wat u kunt doen als u het niet met het besluit eens bent. Er zijn drie mogelijke indicatiebesluiten: een besluit waarin wordt vastgelegd dat u een aanspraak krijgt op gespecialiseerde zorg; een besluit waarin wordt vastgelegd dat u geen aanspraak krijgt op gespecialiseerde zorg; een besluit waarin wordt vastgelegd dat u niet langer een aanspraak heeft op gespecialiseerde zorg. Als we het verder hebben over "een indicatiebesluit", dan bedoelen we daarmee een 'positief' besluit, een besluit dat u een aanspraak krijgt op zorg. Als we een 'negatief' besluit bedoelen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Als het Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit opstelt, begeleiden zij u bij het krijgen van die zorg en blijven zij ook daarna betrokken bij de verlening van die zorg. Daarover kunt u meer lezen in het hoofdstuk 'casemanagement geïndiceerde zorg'. 16

17 17

18 Aanvraag indicatiebesluit Het Bureau Jeugdzorg kan alleen een indicatiebesluit voor u opstellen als zij daarvoor van u een officiële aanvraag hebben. Dit is een simpel formulier waarin u hen vraagt een indicatiebesluit te nemen, dat u moet ondertekenen. Als u en het Bureau Jeugdzorg vinden dat er een indicatiebesluit moet komen, dan zal de medewerker u dit formulier geven. Als u gespecialiseerde hulp wilt, maar het BJz wil daarvoor geen indicatiebesluit opstellen, dan kunt u toch een aanvraag voor een indicatiebesluit indienen. U kunt bij het BJz dan een aanvraagformulier vragen, of zelf een kort briefje schrijven waarin u zegt dat u vindt dat het BJz voor u een indicatiebesluit moet opstellen. Als het Bureau Jeugdzorg van u een aanvraag heeft ontvangen, dan moeten zij een indicatiebesluit voor u nemen. Als zij vinden, dat u geen gespecialiseerde zorg heeft, dan krijgt u van hen een 'negatief' indicatiebesluit, waarin dus staat dat u geen aanspraak krijgt op deze zorg. Er moet ook bij staan waarom het Bureau Jeugdzorg dat vindt. Tegen dit besluit kunt u dan vervolgens bezwaar aantekenen en uiteindelijk kunt u in beroep gaan bij de kinderrechter. Zie hiervoor Bezwaar en beroep. Voor de ondertekening van de aanvraag gelden een paar regels: Als u een besluit vraagt voor uzelf, en u bent 16 jaar of ouder, dan kunt u dit ondertekenen. Als u tussen 12 jaar of ouder bent, maar jonger dan 16, dan moet ook één van de ouders/verzorgers ondertekenen. Als u een besluit vraagt voor uw kind, en uw kind is jonger dan 12 jaar, dan hoeft alleen u te onderteken. Is uw kind 12 of ouder, maar jonger dan 16, dan moet hij/zij ook ondertekenen. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan kan alleen hij of zij de aanvraag ondertekenen. Overleg over indicatiebesluit Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit opstelt, dan moeten zij over de inhoud daarvan met u overleggen. Dat betekent niet dat u in moet stemmen met het besluit, alleen maar dat er overleg met u moet zijn. Als u het niet eens bent met besluit, dan kunt u bezwaar en later beroep instellen. Zie hiervoor Bezwaar en beroep. Second opinion Het kan zijn dat er voor het indicatiebesluit specialistisch onderzoek is geweest ("specialistische diagnostiek"). Het gaat dan vaak om tests die zijn afgenomen. De specialist stelt op grond van die uitslag een diagnose. Het kan zijn dat u twijfels heeft over die diagnose. U heeft het recht om een second opinion aan te vragen. Een andere specialist kijkt dan nog eens naar de testresultaten en geeft aan of hij het eens is met de eerste specialist of niet.. De specialist die deze tweede beoordeling doet, mag niet in dienst zijn van het Bureau Jeugdzorg en mag ook niet eerder bij de behandeling van uw situatie betrokken zijn geweest. U bent het niet eens met het indicatiebesluit Als u het niet eens bent met een indicatiebesluit kunt u hier officieel bezwaar tegen maken. Zie hiervoor bij Bezwaar en beroep. Aanspraak op zorg Een indicatiebesluit geeft u een aanspraak op zorg. Een zorgaanbieder mag u deze zorg niet weigeren, behalve als er bij die zorgaanbieder geen plaats is. In een indicatiebesluit kan worden vermeld welke vervangende zorg in dat geval geboden kan worden. Als vervangende zorg wordt vermeld in het indicatiebesluit, dan moet dat zorg zijn die op korte termijn (binnen 13 weken) kan beginnen. Als u niet de zorg krijgt waarop u recht heeft Als niet de zorg krijgt waarop u recht heeft om welke reden dan ook dan kunt u naar de rechter. U moet dan een proces aanspannen tegen de provincie, niet tegen het bureau jeugdzorg. De provincie is er namelijk verantwoordelijk voor dat er voldoende aanbod is. Het bureau jeugdzorg heeft daar maar heel weinig invloed op. 18

19 Als het Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit wil nemen en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u weigeren een aanvraag in te dienen. Het BJz kan dan geen indicatiebesluit opstellen. Wel zal het bureau dan altijd kijken of het nodig is de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen. 19

20 Besluit: Ambulante zorg BJz U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz Wanneer uit de gesprekken naar voren komt dat u geen gespecialiseerde zorg nodig heeft, maar wel gebaat zou zijn met hulp van lokale voorzieningen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, dan kan het Bureau Jeugdzorg u voorstellen dat zij zelf een aantal gesprekken met u voeren om tot een oplossing voor het probleem te komen. Gemiddeld zal het gaan om vijf gesprekken of andere vormen van hulp. Deze zorg wordt door de BJz's ook wel aangeduid als kort ambulante zorg of licht ambulante zorg of kortdurende hulp.. 20

21 U heeft een vraag of probleem U neemt contact op met BJz Het BJz verwijst u door Voldoende hulp gekregen met een schriftelijk advies Indicatiebesluit voor gespecialiseerde hulp Ambulante hulp BJz Wanneer het Bureau Jeugdzorg van mening is dat er sprake is van een ernstig probleem én van mening is dat zij met u niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunnen zij de vragen een nader onderzoek te doen naar uw situatie. Zie verder bij: Onderzoek Verder heeft de eigen informatiefolders over haar werkwijze en uw rechten en plichten. Wanneer het BJz het voornemen heeft een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen, dan moeten zij dat eerst aan u laten weten en uw reactie afwachten, voordat zij het verzoek kunnen doen. Uw reactie moet ook zijn opgenomen in het verzoek. Als u echter niet reageert, dan mag het Bureau Jeugdzorg na enige tijd gewacht te hebben toch een verzoek indienen. In dit verzoek wordt dan vermeld dat u niet gereageerd heeft. 21

22 De Raad kán concluderen dat een hulpverlener van het Bureau Jeugdzorg een deel van uw ouderlijk gezag over uw kind overneemt en zich actief met de opvoeding van uw kind gaat bezighouden. Dit wordt een ondertoezichtstelling (OTS) genoemd. De hulpverlener die een deel van de ouderlijke macht overneemt, wordt gezinsvoogd genoemd. De Raad kan echter zelf niet die beslissing nemen. Dat kan alleen de kinderrechter doen. Die moet het dan eens is met het rapport dat de Raad heeft opgesteld. 22

23 Iemand meldt zorgen over uw kind bij BJz Iemand meldt zorgen over u bij BJz Het BJz neemt geen contact op met u U accepteert hulp Het BJz neemt contact op met u U accepteert hulp niet Geen verdere actie Als iemand zich (ernstige) zorgen maakt over het opgroeien van een kind dat hij of zij zelf niet opvoedt of verzorgt, dan kan hij of zij hierover contact opnemen met het Bureau Jeugdzorg. Het kan zijn omdat deze persoon het vermoeden heeft dat er sprake is van kindermishandeling. Dan meldt hij dit bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit meldpunt maakt onderdeel uit van het Bureau Jeugdzorg. Over dit bijzonder soort meldingen vindt u informatie bij Onderzoek AMK van deze cliëntroute. In dit onderdeel worden alle overige zorgmeldingen beschreven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leraar vindt dat uw kind zich vreemd gedraagt en dat u en uw kind hulp zouden moeten gaan zoeken bij het Bureau Jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg zal in zo'n geval eerst aan deze persoon voorstellen dat hij of zij zijn zorgen met u persoonlijk bespreekt. Het BJz neemt dan verder geen contact met u op. Het Bureau Jeugdzorg kan er ook voor kiezen wél contact met u op te nemen. Dit doen zij als zij het idee hebben dat de situatie inderdaad zorgwekkend is en zij het vermoeden hebben dat u zelf niet contact met hen zal opnemen. Het BJz meldt altijd aan degene die zijn zorgen heeft uitgesproken of zij iets met die melding hebben gedaan. Zij vertellen daar echter niet bij wát ze hebben gedaan. Hiermee wordt uw privacy beschermd. Als het Bureau Jeugdzorg contact met u opneemt, moeten zij u informeren over wat het Bureau Jeugdzorg doet, welke bevoegdheden het bureau heeft en wat uw rechten en plichten zijn. 23

24 Het BJz neemt contact op met u Iemand meldt zorgen over u bij BJz Het BJz neemt geen contact op met u U accepteert hulp Het BJz neemt contact op met u U accepteert hulp niet Geen verdere actie Het Bureau Jeugdzorg neemt contact met u op en vertelt u dat zij een zorgmelding hebben ontvangen. Zij stellen voor dat u zich bij hen aanmeldt voor hulp. Als het Bureau Jeugdzorg contact met u opneemt, moeten zij u informeren over wat het Bureau Jeugdzorg doet, welke bevoegdheden het bureau heeft en wat uw rechten en plichten zijn. 24

25 Het BJz neemt contact op met u: U accepteert hulp Iemand meldt zorgen over u bij BJz Het BJz neemt geen contact op met u U accepteert hulp Het BJz neemt contact op met u U accepteert hulp niet Geen verdere actie Het Bureau Jeugdzorg heeft contact met u opgenomen en u verteld u dat zij een zorgmelding hebben ontvangen. Zij stellen voor dat u zich bij hen aanmeldt voor hulp. U accepteert dit. Zie verder bij Eerste afspraak; contactpersoon. 25

26 Het BJz neemt contact op met u: U accepteert hulp niet Iemand meldt zorgen over u bij BJz Het BJz neemt geen contact op met u U accepteert hulp Het BJz neemt contact op met u U accepteert hulp niet Geen verdere actie Het Bureau Jeugdzorg heeft contact met u opgenomen en u verteld u dat zij een zorgmelding hebben ontvangen. Zij stellen voor dat u zich bij hen aanmeldt voor hulp. U accepteert de hulp niet en besluit u niet aan te melden bij het Bureau Jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg is wettelijk verplicht om altijd te bezien of er maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van uw kind. Dat houdt in dat zij de Raad van de Kinderbescherming kunnen vragen te onderzoeken of uw gezag beperkt moet worden en een gezinsvoogd aangesteld moet worden die toezicht houdt over de opvoeding van uw kind. Dit kunnen zij doen wanneer zij zich ernstige zorgen maken over de situatie, en u hulp weigert. Zie Onderzoek. 26

27 Het BJz neemt contact op met u: U accepteert hulp niet; Geen verdere actie Iemand meldt zorgen over u bij BJz Het BJz neemt geen contact op met u U accepteert hulp Het BJz neemt contact op met u U accepteert hulp niet Geen verdere actie Het Bureau Jeugdzorg heeft contact met u opgenomen en u verteld u dat zij een zorgmelding hebben ontvangen. Zij stellen voor dat u zich bij hen aanmeldt voor hulp. U accepteert dit niet. Het BJz schat de situatie zodanig in dat zij geen verdere actie ondernemen. 27

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Hulp bij crisis

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Hulp bij crisis Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Problemen in een kunnen leiden tot een crisis. Bij een crisis moet u denken aan een situatie die werkelijk onhoudbaar is geworden, of zelfs

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Cliënt Onder een cliënt verstaan we de jeugdige, zijn (stief)ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Cliënt Onder een cliënt verstaan we de jeugdige, zijn (stief)ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Inleiding D3 werkt vanuit de privacy kaders die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgelegd. Bij de start van de zorg bij D3 ontvangt de cliënt het privacyreglement. Alle privacygevoelige

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Kinderen en patiëntenrechten

Kinderen en patiëntenrechten Kinderen en patiëntenrechten Patiëntenrechten van kinderen zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De wet onderscheidt drie leeftijdsgroepen: kinderen tot 12 jaar, kinderen

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Voortraject... 2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?... 3 Wat kan ik bij de intake verwachten?... 4 Behandeling... 7 Afsluiting en nazorg

Voortraject... 2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?... 3 Wat kan ik bij de intake verwachten?... 4 Behandeling... 7 Afsluiting en nazorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortraject... 2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?... 3 Wat kan ik bij de intake verwachten?... 4 Behandeling... 7 Afsluiting en nazorg... 8 Overige informatie... 10

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het Jeugddossier

Veelgestelde vragen over het Jeugddossier Veelgestelde vragen over het Jeugddossier Voor ouders, jongeren en professionals van het CJG Noord-Veluwe Alle kinderen in Nederland krijgen bij hun geboorte een digitaal dossier over hun gezondheid. Hierin

Nadere informatie

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg

Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Utrecht Informatie voor cliënten Aanmelden bij Bureau Jeugdzorg Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld bij Bureau Jeugdzorg? Welke hulp kunnen wij u bieden en wat mag u van ons verwachten?

Nadere informatie

Rechten en plichten van patiënten

Rechten en plichten van patiënten Rechten en plichten van patiënten Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten

Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Kinderen, hun ouders en patiëntenrechten Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0282 Inleiding Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de zaken die hen

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Rechten en plichten van kinderen

Rechten en plichten van kinderen Rechten en plichten van kinderen Kinderen worden steeds serieuzer genomen. Zij worden zoveel mogelijk betrokken bij zaken die hen aangaan, ook in de gezondheidszorg. Net als volwassenen hebben kinderen

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Rechten en plichten bij RIOzorg. Juridische informatie voor ouders

Rechten en plichten bij RIOzorg. Juridische informatie voor ouders Rechten en plichten bij RIOzorg Juridische informatie voor ouders Inhoud Rechten en plichten bij RIOzorg 3 Rechten van het kind 4 Rol ouders 4 Niet meer samen 4 Ouderlijk gezag 5 Scheiding 6 Rechten en

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF

PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF PRIVACYREGLEMENT TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, juni 2009 Vastgesteld 11-06-2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Cliëntgegevens en wettelijke regelingen 1 2 Zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg 2 3 Inzagerecht, recht

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulp aan kinderen (tot 16 jaar) Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat uw

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Voortraject...2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?...3 Wat kan ik bij de intake verwachten?...4 Behandeling...6 Afsluiting en nazorg

Voortraject...2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?...3 Wat kan ik bij de intake verwachten?...4 Behandeling...6 Afsluiting en nazorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortraject...2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?...3 Wat kan ik bij de intake verwachten?...4 Behandeling...6 Afsluiting en nazorg... 7 Overige informatie... 9 Samen

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Rechten en plichten van patiënten

Rechten en plichten van patiënten Rechten en plichten van patiënten Het is belangrijk te weten dat u als patiënt een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in onder andere de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg

Rechten en plichten. Rechten en plichten in de gezondheidszorg Rechten en plichten Rechten en plichten in de gezondheidszorg Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg

Als ouders niet meer samen zijn. Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders. Jeugd GGZ. Veelzijdige zorg Als ouders niet meer samen zijn Hulp aan kinderen (tot 16 jaar) van gescheiden ouders Jeugd GGZ Veelzijdige zorg Waarover gaat deze folder? Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij Eleos. Omdat

Nadere informatie

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Tegen een aantal officiële besluiten van het Bureau Jeugdzorg, waaronder het Indicatiebesluit, kunt u officieel bezwaar maken. De manier waarop

Nadere informatie

Voortraject... 2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?... 3 Wat kan ik bij de intake verwachten?... 4 Behandeling... 6 Afsluiting en nazorg

Voortraject... 2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?... 3 Wat kan ik bij de intake verwachten?... 4 Behandeling... 6 Afsluiting en nazorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voortraject... 2 Wat kan ik bij de aanmelding verwachten?... 3 Wat kan ik bij de intake verwachten?... 4 Behandeling... 6 Afsluiting en nazorg... 7 Overige informatie... 9

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Medische psychologie Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Inleiding Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis naar de afdeling Medische Psychologie verwezen. In deze brochure kunt

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een kinderpsycholoog in het ziekenhuis? Een kinderpsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd

Nadere informatie

Informatieplicht m.b.t. gescheiden ouders

Informatieplicht m.b.t. gescheiden ouders Informatieplicht m.b.t. gescheiden ouders Actie Datum Vaststelling DB 12 september 2013 Info naar GMR 13 november 2013 1 Inleiding In elke klas zitten één of meerdere kinderen van gescheiden ouders en

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders

Gescheiden & uw kind in behandeling. Voor ouders Gescheiden & uw kind in behandeling Voor ouders Uw zoon of dochter komt of is in behandeling bij In de Bres. Wanneer uw kind jonger is dan 12 jaar, heeft u als ouders volledige zeggenschap over de behandeling.

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

In De Hoogstraat hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze plicht om de

In De Hoogstraat hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze plicht om de PRIVACYVERKLARING In De Hoogstraat hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze plicht om de gegevens van onze revalidanten zo goed mogelijk te beschermen. Dat hoort bij ons werk en bij de

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Voogdij Als je ouders overleden zijn

Voogdij Als je ouders overleden zijn Voogdij Als je ouders overleden zijn Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk vertegenwoordiging.

Nadere informatie

Uw rechten als patiënt (WGBO)

Uw rechten als patiënt (WGBO) Uw rechten als patiënt (WGBO) Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt zich toe aan zijn zorg. Zowel u als de hulpverlener

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Iedereen die bij ons werkt heeft een geheimhoudingsplicht. Voor artsen en andere behandelaars is de geheimhoudingsplicht wettelijk vastgelegd.

Iedereen die bij ons werkt heeft een geheimhoudingsplicht. Voor artsen en andere behandelaars is de geheimhoudingsplicht wettelijk vastgelegd. PRIVACYVERKLARING In De Hoogstraat hechten we veel waarde aan privacy. We zien het als onze plicht om de gegevens van onze revalidanten zo goed mogelijk te beschermen. Dat hoort bij ons werk en bij de

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Richtlijn / info voor ouders. Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Richtlijn / info voor ouders Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding In elk gezin is wel eens wat. Het is heel normaal

Nadere informatie

Medische Psychologie en Psychiatrie - Polikliniek volwassenen

Medische Psychologie en Psychiatrie - Polikliniek volwassenen Psychologie, medische (volwassenen) Medische Psychologie en Psychiatrie - Polikliniek volwassenen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSV003

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten Als patiënt hebt u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Onderzoek naar onveiligheid

Onderzoek naar onveiligheid Onderzoek naar onveiligheid Onderzoek naar onveiligheid Iemand uit uw omgeving maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van u, uw partner en/of uw kinderen. Daarom hebben zij contact gezocht met Veilig

Nadere informatie