Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij"

Transcriptie

1 Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het zijn dat er niet in het gezag over uw kind is voorzien, dat dit niet wordt uitgevoerd, of dat het ouderlijk gezag door de rechtbank is beëindigd. In deze folder leest u welke gevolgen dat heeft voor u en uw kind. Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Wat is voogdij? Voogdij is een ingrijpende maatregel met de nodige gevolgen. U blijft als ouder belangrijk voor uw kind. Ook al heeft iemand anders het gezag en woont uw kind misschien niet meer thuis. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u heeft overgenomen. Het kan zijn dat u verdrietig bent omdat uw kind niet meer thuis woont. Of dat het moeilijk is om te begrijpen waarom dit allemaal gebeurt. De jeugdbeschermer kan hier met u over praten. Een jeugdbeschermer is een medewerker van Jeugdbescherming west die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de voogdijmaatregel. Jeugdbescherming west voert het gezag uit over uw kind. Dit betekent dat Jeugdbescherming west belangrijke beslissingen over de opvoeding en verzorging van uw zoon of dochter neemt. Verantwoordelijkheid Jeugdbescherming west is als voogdijinstelling verantwoordelijk voor het feit dat uw kind wordt verzorgd en opgevoed. Niet de individuele jeugdbeschermer, maar de instelling wordt door een kinderrechter tot voogd benoemd. Jeugdbeschermers treden namens de instelling op en zij worden in het dagelijks taalgebruik ook wel voogd genoemd. Heeft uw kind financieel vermogen? Dan beheert Jeugdbescherming west dit voor uw kind. Jeugdbescherming west heeft ten aanzien van uw kind geen onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht blijft voor u als ouders bestaan, ook als uw kind buiten het gezin woont. Dagelijkse zorg Het kind dat onder voogdij staat, kan bij familie, in een pleeggezin, een leef- of behandelgroep of zelfstandig op kamers wonen. De jeugdbeschermer zorgt niet zelf voor de jongere. De jeugdbeschermer organiseert een plek waar het kind verzorgd en opgevoed wordt. Ook controleert hij dat het kind krijgt wat nodig is. Wat doet een jeugdbeschermer? Na de uitspraak van de kinderrechter maakt u kennis met de jeugdbeschermer. Die bespreekt met u wat belangrijk is voor de toekomst van uw kind. Dat gebeurt onder meer in een zogenoemde perspectiefbijeenkomst. Als het mogelijk is, is uw kind daarbij aanwezig. Naast u zijn ook andere mensen die belangrijk zijn voor uw kind bij dit gesprek aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan mensen uit uw netwerk of de pleegouders, als u kind in een pleeggezin woont. Ook overlegt de jeugdbeschermer bij belangrijke beslissingen altijd eerst met zijn leidinggevende en een gedragswetenschapper. De gemaakte afspraken komen in

2 een plan van aanpak te staan. Daarin staat wat er moet gebeuren om uw kind een goede opvoeding en verzorging te bieden. De jeugdbeschermer ziet er op toe dat het plan van aanpak goed wordt uitgevoerd. Hoelang duurt een voogdij? Voorlopige voogdij (crisissituaties) Soms moet er met spoed een voogd aangewezen worden, bijvoorbeeld omdat er niemand meer is die het ouderlijk gezag kan uitoefenen. De kinderrechter stelt dan alvast een voorlopige voogd aan. Dit is een tijdelijke maatregel. In de tussentijd gaat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoeken wat het beste is voor uw kind. De kinderrechter neemt daarna, na een verzoek en een advies van de Raad voor de Kinderbescherming, een beslissing over hoe de definitieve voogdij geregeld zou moeten worden. Tijdelijke voogdij Als er sprake is van een tijdelijke voogdij kunt u als ouders het gezag ook weer terug krijgen. Er kan sprake zijn van tijdelijke voogdij bij bijvoorbeeld: langdurig verblijf in het buitenland; als de ouder spoorloos is; bij langdurige opname van de ouder in een ziekenhuis; als de ouder gevangen zit in het binnen- of buitenland; minderjarigheid van de ouders. Herstel van gezag Als de rechter ervan overtuigd is dat u weer voor uw kind zou kunnen zorgen, dan kan de rechter u in het gezag herstellen. U moet hier zelf een verzoek indienen bij de kinderrechter. Hier heeft u een advocaat voor nodig. Pleegoudervoogdij Soms is het gewenst dat de pleegouders na verloop van tijd de voogdij van Jeugdbescherming west overnemen. Op verzoek van Jeugdbescherming west moet de kinderrechter daarover beslissen. De voogdij stopt dan bij Jeugdbescherming west en vanaf dat moment nemen de pleegouders alle belangrijke beslissingen over uw kind. Dit kan belangrijk zijn voor uw kind omdat de dagelijkse zorg voor uw kind en de juridische zeggenschap dan in dezelfde hand zijn. Contact met uw kind Omgang met uw kind: Tenzij de kinderrechter al een omgangsregeling heeft vastgesteld, overlegt de jeugdbeschermer met u en beslist over de omgangsregeling die u met uw kind heeft. U heeft als ouders recht op een omgangsregeling, tenzij dit niet in het belang van uw kind zou zijn. De jeugdbeschermer van uw kind informeert u hierover. Informatie over uw kind: De jeugdbeschermer vertelt u over hoe het gaat met uw kind, tenzij dit niet in het belang van uw kind is. Het kan ook zijn dat er wordt afgesproken dat de pleegouders u informeren over uw kind.

3 Meer informatie? Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de jeugdbeschermer van uw kind. Of kijk op onze website voor meer informatie. Bent u niet tevreden? Jeugdbescherming west doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden, bespreek dit dan met uw voogd. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een bemiddelingsgesprek aanvragen met de teamleider. Jeugdbescherming west heeft een cliëntenraad die de belangen behartigt voor kinderen, jongeren en ouders/opvoeders. Zij zijn onafhankelijk en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en bestuur van Jeugdbescherming west. Neem gerust contact met hen op door te mailen naar Is het probleem niet opgelost, maak dan gebruik van de klachtenregeling. Meer informatie over de regeling is te vinden op Verzekeringen Ziektekostenverzekering Als uw kind onder voogdij staat van Jeugdbescherming west verzekert Jeugdbescherming west uw kind tot zijn 18e verjaardag voor de ziektekosten. Uw zoon of dochter krijgt een basis- en aanvullende verzekering via Jeugdbescherming west bij een zorgverzekeraar. Als uw kind 18 jaar wordt, is het volgens de wet meerderjarig. Uw kind is dan zelf verantwoordelijk om zich voor ziektekosten te verzekeren. WA-verzekering Voor kinderen die onder voogdij staan, sluit Jeugdbescherming west ook een verzekering af tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook die verzekering geldt voor kinderen tot 18 jaar. Vanaf die leeftijd is iemand meerderjarig volgens de wet en moet hij of zij zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

4 Woordenlijst Financieel vermogen Het totale bezit aan geld en goederen van een kind. Gezag De wet zegt dat zolang een kind minderjarig is, een volwassene het gezag moet hebben over een kind. Meestal hebben de biologische vader of moeder het ouderlijk gezag over hun kind. Maar soms zijn ouders (tijdelijk) niet in staat om zelf een goede opvoeding aan hun kind te geven of zijn ze niet bevoegd tot het gezag (bijvoorbeeld minderjarigheid). De kinderrechter kan dan het gezag over uw kind opdragen aan een derde zoals een voogdijinstelling. Leef- of behandelgroep Een groep jongeren in een tehuis waar kinderen voor korte of langere tijd samenwonen. Onderhoudsplicht De verplichting tot het voorzien in levensonderhoud van de ouder tegenover zijn kinderen. Dit geldt zowel tijdens de minderjarigheid als gedurende de meerderjarigheid van kinderen tot 21. Plan van aanpak Plan voor de uitvoering van de voogdijmaatregel dat uiterlijk zes weken nadat de voogdij aan Bureau Jeugdzorg is opgedragen, dient te worden vastgesteld. Tijdelijke voogdij Tijdelijke voogdij is een specifieke vorm van voogdij waarbij ouders in hun gezag zijn geschorst gedurende de tijd waarin de gronden voor tijdelijke voogdij zich voordoen. Voorlopige voogdij De rechter kan een voorlopige voogdij uitspreken. Dit doet een kinderrechter als hij vindt dat acuut ingrijpen noodzakelijk is. De ouders hebben dan (tijdelijk) het gezag niet meer en dit wordt overgedragen aan Jeugdbescherming west. De kinderrechter spreekt de maatregel voorlopige voogdij uit op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of van de Officier van justitie.

5 Over Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als het écht nodig is. Namelijk als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd wordt en speciale expertise noodzakelijk is. Wij begeleiden kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen om te voorkomen dat situaties verder escaleren. We gaan daarbij uit van de eigen kracht van het kind of de jongere, de ouders en de mensen daaromheen. Onze dienstverlening sluit aan bij de gezinssituatie. Wij maken met het hele gezin een plan waarin we de veiligheid van het kind of de jongere centraal stellen. We gaan er vanuit dat kinderen en jongeren het beste af zijn in hun eigen omgeving. Ook helpen we jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie bij het vinden van een plek in de maatschappij en het voorkomen van nieuw crimineel gedrag. Onze aanpak is planmatig en concreet. Let op: de organisatie van jeugdzorg in Nederland is per 1 januari 2015 veranderd. De informatie in deze factsheet is gebaseerd op de informatie van de folder van Bureau Jeugdzorg. Het kan zijn dat de informatie in deze factsheet niet helemaal actueel is. U kunt de meest actuele informatie opvragen bij uw contactpersoon. Folders voor Jeugdbescherming west zijn in ontwikkeling.

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt

VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt Deel 1: Op vakantie met je pleegkind Welke papieren heb je nodig voor vakantie (buitenland)? ALGEMEEN - Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie