Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst"

Transcriptie

1 Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst

2 Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van Pluryn? Of maak je gebruik van onze diensten? Dan ben je een clint bij Pluryn. Jij kiest welke zorg en de diensten jij van Pluryn wil hebben. Daar maken wij dan afspraken over. Die afspraken zetten we in een dienstverleningsovereenkomst. Daarin staan de rechten en plichten van Pluryn en die van jou. We zetten allebei onze handtekening: jij en Pluryn. We zeggen met die handtekening dat we de afspraken kennen. En dat we ons aan die afspraken houden. De dienstverleningsovereenkomst bestaat uit twee delen. 1. de Ôovereenkomst van zorg- en dienstverleningõ. 2. de Ôalgemene voorwaarden zorg- en dienstverleningõ. Je handtekening betekent ook: ik ben het eens bent met de algemene voorwaarden. We bespreken hieronder de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Maar eerst leggen we een aantal woorden even uit. Uitleg woorden Zorgaanbieder Dat is de organisatie van wie je zorg krijgt, in dit geval Pluryn. Zorgvrager Een zorgvrager is een persoon die zorg nodig heeft. Dat ben jij, dus. Wettelijk vertegenwoordiger Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die voor de clint mag beslissen. Die persoon beslist bijvoorbeeld over geldzaken en tekent belangrijke papieren. Belangenbehartiger Je kan iemand aanwijzen die jou helpt. Dat is de belangenbehartiger. Je familie kan ook samen met Pluryn iemand aanwijzen.

3 1) De overeenkomst van zorg- en dienstverlening Van de overeenkomst bestaan verschillende versies. Het ligt er aan of je bij Pluryn komt wonen of niet. En hoe je de zorg gaat betalen. Hoe lang zijn de afspraken geldig? Dat staat in de overeenkomst van Zorg en Dienstverlening. In de clintenraad zitten vaak clinten en verwanten. Zij zorgen ervoor dat clinten invloed hebben bij Pluryn. Vervolguitleg woorden Indicatiebesluit Pluryn mag jou niet zomaar zorg geven. Er is eerst een indicatie nodig. In het indicatiebesluit staat precies op welke zorg en diensten jij recht hebt. Het CIZ geeft die indicaties: Zorgarrangement Alle diensten en zorg die jij van Pluryn ontvangt, noemen we samen een zorgarrangement. Zorg in Natura Meestal krijg je geen geld maar zorg. Het zorgkantoor betaalt de zorgkosten aan Pluryn. De hoogte van die vergoeding staat in de wet. Persoonsgebonden budget Soms krijg je wel geld voor de zorg die je nodig hebt. Dan kun je zelf die zorg inkopen. Dat heet: persoonsgebonden budget (PGB). Het is precies zoveel geld als bij de indicatie past. Pluryn geeft jou de zorg die in de indicatie staat. Dat doen we op een afgesproken plaats. Krijg je zorg voor langere tijd? Dan krijg je binnen zes weken een eigen plan. Hierin staat welke doelen je wilt bereiken. En hoe we dat gaan aanpakken. Je stelt het plan samen met Pluryn op. Natuurlijk mag je dit plan zelf ook lezen. Het is de bedoeling dat je het plan ondertekent. Wie betaalt de zorg die je van Pluryn krijgt? Heb je een persoonsgebonden budget? Dan betaal je de kosten daaruit. Anders moet het zorgkantoor de kosten betalen. Je kunt bij Pluryn extra diensten afnemen. Die diensten staan niet in de overeenkomst. Wil je dat? Dan komen de extra afspraken in een aparte overeenkomst te staan. Pluryn en jij ondertekenen die aparte overeenkomst. Betaal je de zorg vanuit je Persoonsgebonden Budget? Dan spreek je af dat je de rekening op tijd betaalt. Krijg je Õzorg in naturaõ? Dan hoef jij je daarover geen zorgen te maken. Het zorgkantoor zorgt op tijd voor betaling. Je bent pas clint van Pluryn als je de overeenkomst ondertekend hebt. Soms moeten anderen voor jou tekenen. De zorg- en dienstverleningsovereenkomst Hierin staan de afspraken die je met Pluryn maakt. Geneeskundige behandelingsovereenkomst Hierin staan afspraken over medische handelingen die je nodig hebt.

4 2) Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst. Hierin staan allerlei afspraken. Bijvoorbeeld: wanneer de overeenkomst eindigt en wanneer jij en Pluryn eerder kunnen stoppen. Ook kun je de overeenkomst tussendoor veranderen. Andere belangrijke punten zijn: De juiste zorg Je hebt een geldig indicatiebesluit nodig voor de zorg van Pluryn. Soms heb je na verloop van tijd meer of minder zorg nodig dan in het indicatiebesluit staat. Dan moet je een nieuwe indicatie aanvragen. Pluryn moet jou goede zorg geven. Individueel Plan Binnen zes weken krijg je een Individueel Plan. Dat maak je samen met Pluryn. Met jouw handtekening geef je toestemming voor uitvoering van het plan. Moet er iets gebeuren wat niet in het Individueel Plan staat? Dan is daarvoor nieuwe toestemming nodig. Is er spoed bij, dan zorgt Pluryn er alvast voor. Je krijgt achteraf duidelijk uitleg. Een keer per jaar kijken we samen naar het plan. Zijn er dingen die je wilt veranderen? Bespreek dat dan met Pluryn. De veranderingen komen in het plan te staan. Als clint moet je jouw eigen plan goedvinden. Ben je het ermee eens? Dan geef je met jouw handtekening toestemming om het uit te voeren. Ben je minderjarig of kun je niet goed voor je eigen belangen opkomen? Dan moet jouw wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Als je verhuist, gaat de informatie met je mee. Als je bij Pluryn weggaat, bewaart Pluryn de informatie nog een jaar. Je mag altijd bezoek ontvangen bij Pluryn. Andere afspraken over bezoek staan in je plan. Je kunt jouw afspraken met Pluryn afzeggen. Dat kan tot vier dagen voor we met de afgesproken zorg en diensten beginnen. Daarna brengen we de kosten in rekening. Informatie geven Pluryn geeft je de informatie die je nodig hebt. Dat doet Pluryn op een manier die jij begrijpt. Soms is het beter voor je dat je bepaalde informatie niet zelf krijgt. Dan geven we die informatie wel aan je wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger. Als je zelf geen informatie wil ontvangen, dan houdt Pluryn daar ook rekening mee. Tenzij het om heel belangrijke informatie gaat. Je krijgt informatie over de clintenraad wanneer je bij Pluryn komt. En ook over hoe je een klacht kunt indienen en wat onze huisregels zijn. Je werkt mee zodat Pluryn jou de gevraagde zorg zo goed mogelijk kan geven. Ook geef je eerlijke informatie. Is er iets belangrijk voor de zorg- of dienstverlening? Dan moet je dat vertellen. Privacy Pluryn zorgt voor zoveel mogelijk privacy bij het verlenen van zorg. Alles wat met jouw zorg- en dienstverlening te maken heeft, bewaren we. Ook je plan. Alles is priv. Niet iedereen mag het lezen. Als je verhuist, gaat de informatie met je mee. Dat moet je wel goed vinden. Als je bij Pluryn weggaat, bewaren we de informatie nog 15 jaar. Daarna vernietigt Pluryn het.

5 Toestemming Voor een aantal dingen is je toestemming vooraf nodig. Zoals meewerken aan een onderzoek of het maken van een foto of film. Als je bij Pluryn woont, mag je altijd bezoek ontvangen. Sommige clinten hebben afspraken over het ontvangen van bezoek. Als er afspraken zijn, dan vermelden we dat in je plan. Als je bij Pluryn woont, kan het gebeuren dat je een keer moet verhuizen. Moet je verhuizen binnen de locatie, dan zal Pluryn je op tijd informeren. Als je het er niet mee eens bent, kun je dat laten weten. Verhuizen naar een andere locatie kan alleen als je het ermee eens bent. Pluryn zal je op tijd inlichten en met je overleggen. Pluryn geeft adviezen. Die blijven eigendom van Pluryn. Je mag ze ook niet aan anderen laten zien, zonder onze toestemming. Tenzij dat nodig is omdat je een klacht wil indienen. Veel clinten werken bij Pluryn of doen daar hun dagbesteding. Pluryn is de eigenaar van het werk dat jij daar maakt. Bijvoorbeeld schilderijen of andere producten. Je geeft dat recht aan Pluryn als je de overeenkomst voor dienstverlening tekent. Klachten? Heb je een klacht over Pluryn? Er is een speciale klachtenregeling. Als je wil, sturen we die naar je toe. Vind je het klachtenformulier te ingewikkeld, dan kun je hierover klagen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Wie betaalt? Doet Pluryn niet wat er in de overeenkomst staat? Dan geef je ons de kans om ons te verbeteren. Pluryn betaalt hiervoor de kosten. Je moet zelf voor een verzekering zorgen. Dat is voor wanneer jij schade veroorzaakt. Pluryn stuurt de rekening voor alle zorg- en dienstverlening naar het zorgkantoor. Het kan zijn dat je als clint een eigen bijdrage moet betalen. Als dat zo is, laten we dat weten. Wil je dingen die niet in je indicatie staan? Dan betaal je die zelf. Heb je een persoonsgebonden budget, dan stuurt Pluryn de rekening voor alle zorg en dienstverlening naar jou. Als Pluryn een foto van jou laat maken, heeft de organisatie daarvoor jouw toestemming nodig. Levert Pluryn zorg of diensten in jouw eigen huis? Dan moeten de medewerkers er op een goede manier kunnen werken. Opzeggen van de overeenkomst Vind je de zorg van Pluryn niet goed? Dan kun je stoppen bij Pluryn. Maar Pluryn kan de overeenkomst met jou ook opzeggen: Als je niet doet wat je met Pluryn afsprak. Als jij, je ouders of anderen zich niet goed gedragen tegenover Pluryn. Als jij meer zorg nodig hebt, dan Pluryn kan geven. Pluryn moet de overeenkomst opzeggen met een brief. Dat gebeurt meestal twee maanden van tevoren. Pluryn helpt jou dan om een andere plek te vinden. Dit is een samenvatting en vertaling van het officile document. Het officile document is verkrijgbaar bij het Klantenbureau. Aan deze vertaling kun je geen rechten ontlenen. Alleen het officile document telt. Klantenbureau Telefoon : Internet :

6 Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst

7 Eenvoudige versie Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap. Bijvoorbeeld bij: wonen werken leren vrije tijd. Je bent clint van Pluryn als: je zorg krijgt van Pluryn; je de diensten gebruikt van Pluryn. Daarover maakt Pluryn met de clint afspraken. Dienstverlenings-overeenkomst De afspraken staan op papier. Dat heet de dienstverlenings-overeenkomst. De rechten en de plichten van Pluryn staan er in. En jouw rechten en de plichten staan er in. Iedereen kent dan de afspraken. En moet zich aan die afspraken houden. Je zet daarvoor je handtekening. De overeenkomst bestaat uit 2 delen: 1. de Ôovereenkomst van zorg- en dienstverleningõ 2. de Ôalgemene voorwaarden zorg- en dienstverleningõ. Je handtekening betekent ook: ÔIk ben het eens met de algemene voorwaarden.õ Hieronder lees je meer over de overeenkomst. En over de algemene voorwaarden. Maar we leggen eerst een aantal woorden uit.

8 Uitleg woorden Zorgaanbieder Pluryn Zorgvrager De persoon die zorg nodig heeft. Dat ben jij dus Wettelijk vertegenwoordiger Is iemand die voor jou mag beslissen. Hij beslist over geldzaken. Hij tekent belangrijke papieren. Belangenbehartiger Jij wijst een helper aan. Of jouw familie wijst iemand aan samen met Pluryn. Indicatie besluit Pluryn mag niet zomaar zorg geven. Daarvoor is een besluit nodig. Dat heet indicatie. Het CIZ geeft die indicatie. In een indicatie besluit staat: welke zorg jij krijgt; welke diensten je kunt gebruiken. Zorg in Natura Je krijgt dan geen geld maar zorg. Het zorgkantoor betaalt de kosten. Pluryn krijgt geld voor zorg aan jou. De wet bepaalt hoeveel geld Pluryn krijgt. Persoonsgebonden budget (PGB) De zorg in je indicatie kost geld. Je kunt dat geld krijgen. Dan kun je zelf zorg kopen. De zorg- en dienstverlenings-overeenkomst Jouw afspraken met Pluryn staan in dit formulier. Geneeskundige behandelingsovereenkomst Hierin staan afspraken met jou over medische handelingen.

9 De overeenkomst van de Dienstverlening De overeenkomst is niet altijd hetzelfde. Dat ligt aan de volgende vragen: Hoe lang gelden jouw afspraken met Pluryn? Dat staat in de overeenkomst van de Dienstverlening. Hoeveel zorg krijg je van Pluryn? Dat staat in jouw indicatie. Wat staat er in je eigen plan? Krijg je zorg voor langere tijd? Dan krijg je een eigen plan binnen 6 weken. In je eigen plan staat: welke doelen je wilt bereiken. hoe je die doelen bereikt. Je maakt het plan samen met Pluryn. Daarna zet je jouw handtekening onder het plan. Wie betaalt de zorg van Pluryn? Het zorgkantoor betaalt meestal de kosten. Heb je een persoonsgebonden budget? Dan betaal je de kosten daaruit. Wanneer moet ik betalen? Heb je een Persoonsgebonden Budget? Dan betaal je zelf de rekening op tijd. Krijg je Õzorg in naturaõ? Het zorgkantoor zorgt dan op tijd voor betaling. Kan ik extra diensten krijgen? Wil je extra dingen? Diensten die niet in de overeenkomst staan? Dan komt er een aparte overeenkomst. Pluryn en jij ondertekenen die aparte overeenkomst.

10 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst. Hierin staan allerlei afspraken, bijvoorbeeld: wanneer de overeenkomst eindigt; wanneer jij en Pluryn eerder kunnen stoppen. Je kunt de overeenkomst tussendoor veranderen. De juiste zorg Pluryn moet jou goede zorg geven. Je hebt een indicatie nodig voor de zorg van Pluryn. Heb je meer of minder zorg nodig? Dan vraag je een nieuwe indicatie aan. Individueel Plan Binnen zes weken krijg je een Individueel Plan. Dat maak je samen met Pluryn. Je zet jouw handtekening onder het plan. Je geeft dan toestemming voor het plan. Ben je minderjarig of kun je niet tekenen? Dan tekent jouw wettelijk vertegenwoordiger. Staat iets niet in het Individueel Plan? Dan is nieuwe toestemming nodig. Pluryn zorgt bij spoed toch voor die zorg. Je krijgt later duidelijk uitleg. We kijken ieder jaar samen naar het plan. Wil je dingen veranderen? Vraag het aan Pluryn. De veranderingen komen dan in het plan. Je kunt jouw afspraken met Pluryn afzeggen. Dat kan tot 4 dagen voor je bij Pluryn komt. Daarna moet je iets betalen. Informatie geven Pluryn geeft je goede informatie in een taal die jij begrijpt. Soms geven we de informatie aan je ouders of voogd. Wil je geen informatie krijgen? Pluryn zal dan niets sturen. Behalve als iets heel belangrijk is. Je geeft zelf ook eerlijke informatie. Is er iets belangrijk voor de zorg- of dienstverlening? Dan moet je dat vertellen.

11 Toestemming Pluryn heeft soms jouw toestemming vooraf nodig. Bijvoorbeeld als je meedoet aan een onderzoek. Of bij het maken van een foto of film. Je mag altijd bezoek ontvangen bij Pluryn. Maar sommige clinten hebben afspraken over bezoek. Zijn er afspraken? Dan staat dat in je plan. Soms verhuis je bij Pluryn. Verhuis je binnen de locatie? Dan vertelt Pluryn je dat op tijd. Ben je het oneens met de verhuizing? Vertel dat aan Pluryn. Moet je verhuizen naar een andere locatie? Dan heeft Pluryn jouw toestemming nodig. Pluryn geeft adviezen. Die adviezen blijven eigendom van Pluryn. Laat ze niet aan anderen zien. Vond je een advies niet goed? Dan kun je een klacht indienen. Doe je dagbesteding bij Pluryn? Dan maak je bijvoorbeeld schilderijen of spiegels. Pluryn is dan de eigenaar van het werk. Je tekent daarvoor in de overeenkomst met Pluryn. Privacy Jouw gegevens zijn priv. Niet iedereen mag ze lezen. Pluryn bewaart alles over jou. Ga je verhuizen bij Pluryn? Dan stuurt Pluryn de informatie naar je nieuwe adres. Dat moet je wel goed vinden. Als je bij Pluryn weggaat, bewaren we de informatie nog 15 jaar. Daarna vernietigt Pluryn het. Klachten? Heb je een klacht over Pluryn? Er is een speciale klachtenregeling. Die regeling kun je aan Pluryn vragen.

12 Vind je het klachtenformulier te moeilijk? Je kunt over dat formulier ook klagen. Dat doe je bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Wie betaalt? Doet Pluryn niet wat er in de overeenkomst staat? Geef ons een kans om het beter te doen. Pluryn betaalt hiervoor de kosten. Je zorgt zelf voor een verzekering. Dat is voor wanneer jij schade veroorzaakt. Pluryn stuurt de rekening van de zorg naar het zorgkantoor. Dat kantoor betaalt al jouw zorg en diensten. Soms betaal je een eigen bijdrage. Pluryn laat je dat eerst weten. Wil je dingen die niet in je indicatie staan? Dan betaal je die zelf. Heb je een persoonsgebonden budget? Dan krijg jij de rekening voor alle zorg en diensten. Levert Pluryn zorg of diensten bij jou thuis? Dan moeten de medewerkers er goed kunnen werken. Stoppen met zorg Vind je de zorg van Pluryn niet goed? Dan kun je bij Pluryn weg. Pluryn kan ook stoppen met zorg aan jou: Als je niet doet wat je afsprak met Pluryn. Als jij of je ouders zich niet goed gedragen bij Pluryn. Als jij meer zorg nodig hebt dan Pluryn je kan geven. Pluryn stuurt jou dan een brief. De brief zegt dat Pluryn met zorg stopt. Je krijgt die brief op tijd. Pluryn zoekt dan een andere plek voor jou. Dit is een samenvatting en vertaling van het officile document. Je kunt het officile document krijgen bij het Klantenbureau. Aan deze vertaling kun je geen rechten ontlenen. Alleen het officile document telt. Klantenbureau Telefoon : Internet : CLMAM0314X51081

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Anders plassen: zelf katheteriseren

Anders plassen: zelf katheteriseren Anders plassen: zelf katheteriseren Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Anders plassen: zelf katheteriseren 6 Tips 16 Wil je meer weten? 18 Voor

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie