INFOBROCHURE MFC TRAJECT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE MFC TRAJECT"

Transcriptie

1 INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010

2 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park Lovenjoel 016/ Gsm 0497/ In deze brochure willen we je wat vertellen over Traject. Wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten. Wat je rechten zijn en hoe je inspraak krijgt. Lees het eens en bespreek het misschien met je ouders of met mensen die voor jou belangrijk zijn. Traject is een onderdeel van de organisatie Sporen. In Sporen zijn er 7 residentiële leefgroepen, waarvan drie binnen MFC Sporen. Daarnaast is er nog een Dienst Thuisbegeleiding en een dienst Crisishulp Aan Huis. Er is ook het ReisburO en De Roulot, waar jongeren terecht kunnen die het niet meer zien zitten binnen de traditionele dagbezigheid van school of werk. De begeleiders van het Reisburo/ De Roulot zullen dan samen met de jongere op zoek gaan naar een zinvol alternatief, met de bedoeling om op termijn wel terug te proberen aan te sluiten bij het traditionele circuit

3 In TRAJECT begeleiden we 19 jongeren en hun gezinnen. We doen dit steeds samen met de ouders, zij staan centraal want zij kennen hun gezin en de noden van hun gezin het best. Traject is een MFC of een Multi-Functioneel Centrum. Vroeger werkten we alleen residentieel, en konden in Traject alleen jongeren terecht die ook in de leefgroep of in het trainingscentrum (TCK) bleven slapen. Nu is er ook plaats voor jongeren die alleen na school langskomen om mee te eten, voor studiebegeleiding, of voor activiteiten in de schoolvakanties. Daarnaast is er ook plaats voor 10 gezinnen waarvan de jongeren niet in Traject komen, maar waar er alleen thuisbegeleiding is. Naast thuisbegeleiding, dagcentrum en leefgroepwerking bieden we in Traject ook TCK ( studiotraining) en BZW ( Begeleid Zelfstandig Wonen) aan. Dit voor jongeren die er voor kiezen om alleen te gaan wonen ( vanaf 17 jaar) maar toch nog begeleiding en ondersteuning wensen. Het voordeel van deze vijf werkvormen onder één dak te hebben is dat we ook makkelijker dan vroeger kunnen overstappen van de éne vorm van hulpverlening naar de andere, zo n overstap noemen we een schakeling. Enkele voorbeelden: Jan woont nog thuis bij zijn ouders, wekelijks komt er een hulpverlener langs om met het gezin in gesprek te gaan. Recent lopen de ruzies tussen Jan en zijn ouders hoog op en vraagt Jan of hij even buiten het gezin kan verblijven. Binnen het MFC is het dan mogelijk dat Jan voor 1 of 2 weken wordt opgenomen in de leefgroep. Tijdens deze opname blijft de hulpverlener nog minstens één maal per week langs komen in het gezin. Marc verblijft al een jaar in Traject, tijdens de week slaapt hij in de leefgroep, in het weekend is hij bij zijn ma. Er is ook een hulpverlener die wekelijks contact heeft met 3

4 mama. Thuis is er al heel wat veranderd, mama leerde duidelijke boodschappen te geven aan haar zoon en Marc wordt veel minder snel boos dan vroeger. Misschien is het tijd om meer thuis te zijn dan alleen de weekends. Binnen het MFC kan dit, Marc blijft enkel nog op dinsdag en donderdag in de leefgroep slapen. De andere dagen komt hij nog wel zijn studie in Traject doen, maar gaat nadien thuis slapen. Enkele maanden later kan Marc terug volledig bij mama gaan wonen, er komt dan alleen nog iemand één keer per week langs. Schakelen gebeurt niet zomaar, het is steeds op vraag van één van de betrokken partijen en met akkoord van alle andere partijen. Maw. ouders, jongere en consulent dienen bij een schakeling akkoord te gaan. Wij gaan proberen om samen met jou aan de problemen te werken die je bij jezelf of in je omgeving ondervindt. In de vorige zin staat samen met jou. Dat wil zeggen dat we veel belang hechten aan wat jij zelf vindt van je eigen situatie en hoe er met jou wordt omgegaan. We willen dit ook samen met je ouders of context doen, ook als je in de leefgroep, tck of op bzw zou verblijven blijven zij betrokken en blijven ze mee verantwoordelijk voor jou. Neem deze brochure eens rustig door en als er nog dingen onduidelijk zijn kan je steeds terecht in Traject (016/ ). Ook als je het met iets niet eens bent horen we het graag. Het team van Traject 4

5 1. Traject: voor wie? In Traject worden 19 gezinnen begeleid die ons zijn doorverwezen door het Comité Bijzondere Jeugdzorg ( CBJ) of de Jeugdrechtbank. Belangrijk om weten is dat Traject alleen met jongens (en hun gezin) werkt. Bovendien moet je minimum 12 jaar zijn om in Traject terecht te kunnen. Er zijn vijf werkvormen: thuisbegeleiding, het dagcentrum, de leefgroep, het trainingscentrum en het Begeleid Zelfstandig Wonen. We willen zoveel mogelijk thuis begeleiden. Het is echter niet altijd mogelijk dat iedereen de hele tijd thuis woont, daarom is er de mogelijkheid om jongeren tijdelijk residentieel of naschools op te vangen. Bovendien hebben we de mogelijkheid om jongeren (die hun perspectief niet meer definitief terug thuis leggen) te begeleiden naar alleen wonen via tck en bzw. Voor sommige gezinnen is een opname in de leefgroep niet nodig. Eén keer per week komt er een begeleider van Traject in je gezin langs om samen met jou en je ouders te zoeken naar hoe het beter kan lopen voor jou en je gezin. Dit noemen we thuisbegeleiding. Bij dagcentrumbegeleiding kan je na school naar Traject. Daar kan je studeren, s avonds mee eten en leren omgaan met leeftijdsgenoten in groep. Je krijgt ook een individuele begeleider, dit is een vertrouwenspersoon die gesprekken met je voert. Het aantal dagen per week dat je naar het dagcentrum komt wordt afgesproken met jou, je ouders en je consulent. Dit kan variëren van 1 tot 5. De uren lopen meestal van 16:00 tot 19:00, maar ook hier kunnen we op vraag werken en kunnen deze uren worden aangepast aan jullie individuele situatie. De leefgroep van Traject is een zeer kleine entiteit met maximum een 4-tal jongens. De jongens in de leefgroep zijn tussen 12 en 17 jaar oud. Hoewel je residentieel bent opgenomen, streven we ernaar dat je zoveel als mogelijk binding blijft behouden met thuis. Bedoeling is dan 5

6 ook dat je tijdens de weekends thuis bent, en indien mogelijks zelfs tijdens de week periodes thuis kan doorbrengen. Dit wordt afgesproken samen met jou, je consulent, de trajectbegeleider en je ouders. We gaan er van uit dat je een dagbezigheid hebt of gemotiveerd bent om er één te zoeken. Meestal zal dit school of werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk of een alternatief project is een (tijdelijke) mogelijkheid. Ook al ben je residentieel opgenomen, dan nog is er een begeleider die wekelijks bij jou aan huis blijft gaan. De bedoeling is immers dat je op termijn terug naar huis gaat en we willen dat dit in de meest optimale omstandigheden gebeurt. Wens je meer informatie over de leefgroepwerking dan kan je die vinden in de onthaalbrochure van leefgroep Traject. Soms kiezen jongeren er voor om nog wel contact te houden met thuis, maar leggen ze hun uiteindelijk perspectief in alleen gaan wonen. Dit omdat definitief terug thuis gaan wonen om één of andere reden niet meer kan of niet aangewezen is. Deze jongeren kunnen in Traject terecht in het TCK of TrainingsCentrum Kamerwonen. Zo zijn er in Traject 4 studios die zijn ingericht met kitchenette, tv-distributie, internet.. Jongeren op TCK worden getraind in een aantal vaardigheden die ze later zullen nodig hebben wanneer ze echt alleen wonen. Boodschappen doen, koken, wassen, strijken, fin ancies beheren, vrije tijd zinvol leren invullen, dagindeling deftig leren plannen..zijn zaken waarmee in TCK geoefend wordt. Het is geen gemakkelijke opdracht want dit alles moet worden gecombineerd met school of werk. Daarom vragen we ook dat jongeren minimum 17 jaar oud zijn vooraleer ze in TCK stappen. Elke jongere op tck heeft een IB en een Trajectbegeleider die wekelijks contact blijft hebben met zijn gezin. Immers als je alleen gaat wonen blijft het belangrijk om nog een goed contact met je ouders of context te behouden. Wens je meer informatie over de TCK-werking dan kan je die vinden in de onthaalbrochure van TCK-Traject. De laatste werkvorm is Begeleid Zelfstandig Wonen of BZW Bzw is eigenlijk een logisch vervolg op TCK. Jongeren die in het TCK verblijven wonen ook reeds alleen op een studio, maar nog steeds onder het dak van Traject. Bij BZW woon je echt alleen, op een kamer of studio in het Leuvense. Er is nog opvolging en ondersteuning, maar veel 6

7 minder intensief dan bij TCK. Zo zal er regelmatig ( 1 à 2 maal per week) een begeleider langskomen om te zien hoe het met je gaat. Ondersteuning wordt vooral geboden op praktisch/administratief en financieel vlak. Ook bij BZW blijft er een Trajectbegeleider regelmatig langsgaan bij jouw thuisgezin ( of context). Immers zeker bij BZW is het belangrijk dat je een aantal mensen rondom jou hebt waar je bij terecht kan indien je een probleem hebt (wij noemen dit een netwerk ). Ouders maken dikwijls deel uit van zulks netwerk, vandaar dat het belangrijk is dat er een goeie band blijft (of opnieuw wordt gecreëerd) tussen jou en je ouders. 2. Wie werkt er in Traject? Het team van Traject bestaat uit een tiental mensen. Sommigen werken als leefgroepbegeleider, anderen werken als trajectbegeleiders ( dit zijn de mensen die in de gezinnen langsgaan). Sommige teamleden zijn zowel leefgroepbegeleider als trajectbegeleider. Er is ook een teamcoördinator die het geheel aanstuurt. Vaak zijn er ook stagiairs in de groep aan het werk. Er zijn elke weekdag twee begeleiders in de leefgroep, één van hen blijft ook slapen. In het weekend en in de vakanties is er meestal maar één begeleider. Alle jongeren uit de leefgroep, tck en dagcentrum hebben een IB of individuele begeleider. Deze heeft speciaal aandacht voor jou en zorgt er samen met je ouders voor dat alle praktische dingen voor jou in orde zijn. Je IB zal samen met jou regelmatig een IB-gesprek doen. Op dat moment kan je je situatie bespreken, vragen stellen of werken aan je problemen. Je IB zorgt ook voor contacten met je school (liefst samen met je ouders). Verder gaat hij soms ook mee op gezinsgesprek. Er is ook regelmatig contact tussen je IB en je ouders. 7

8 Je gezin krijgt ook een trajectbegeleider toegewezen. Deze heeft minstens één keer per week een gesprek met je ouders of andere personen die voor jou belangrijk zijn ( wij noemen dit je context ). Soms ben je zelf ook bij zo n gezinsgesprek ( al dan niet samen met je IB). In deze gesprekken wordt er met je ouders gepraat en worden er samen oplossingen gezocht voor de moeilijkheden die jullie als gezin tegenkomen. De trajectbegeleider zorgt ook voor de contacten met de consulenten van het CBJ en de Jeugdrechtbank. Waar je ook verblijft, in het dagcentrum, de leefgroep, tck, thuis of op bzw, de trajectbegeleider blijft de hele periode dat je begeleid wordt door Traject dezelfde. In de leefgroep werkt ook een huishoudkracht hij zorgt o.a. voor het onderhoud van het huis, maakt soms het eten klaar enz. 3. Je dossier en je rechten Elke jongere van Traject heeft een apart dossier. Alles wat we noteren over jou en je gezin komt in dit dossier. Hieronder volgt wat dit zoal kan zijn: Voor de jongeren die in de leefgroep aanwezig zijn, schrijven de begeleiders elke avond kort op hoe het met ze ging die dag, of waar ze aan moeten denken voor de volgende dagen (dit noemen wij individuele nota s). Daarnaast is er elke maand een overlegmoment waarop je IB, de trajectbegeleider en de teamcoördinator praten over hoe het met je gaat, hoe het met je gezin gaat en wat we plannen om jullie verder te helpen. Je IB zal jou achteraf vertellen wat er op dit overleg (het driehoeksoverleg) besproken werd. Met alle begeleiders samen hebben we ook wekelijks een teamvergadering. Ook daar kunnen dingen over jou en je gezin besproken worden. Wanneer je pas gestart bent in Traject, zullen je IB en je trajectbegeleider de eerste maand met jou en je familie uitzoeken wat jullie belangrijk vinden om aan te werken, dit 8

9 noemen we doelstellingen. Deze zullen we opschrijven in een individueel handelingsplan. Wat jouw consulent verwacht van de begeleiding zal hier ook in terug te vinden zijn. Om de zes maanden is er een evolutiebespreking met alle partijen. Dan zitten jij en je ouders (of andere belangrijke figuren uit je context) en je consulent met je IB en de trajectbegeleider samen. Op deze vergadering doen we eigenlijk hetzelfde als op het driehoeksoverleg: hoe was het de voorbije periode, hoe is het nu, zijn de doelstellingen bereikt en wat willen we gaan doen de volgende zes maanden. Wat er tijdens dit overleg wordt besproken schrijven we in een evolutieverslag. Ben je het niet eens met iets wat wij schrijven dan kan je altijd vragen dat jouw mening wordt toegevoegd in het verslag. De nieuwe doelstellingen zetten we in een nieuw handelingsplan. Ook dit zal met jou en je ouders worden bekeken. De trajectbegeleider die aan jouw gezin is toegewezen zal ook na elk bezoek aan het gezin een kort verslag maken over wat er besproken is. Al die dingen die besproken worden komen in jouw dossier. We zeggen steeds tegen jou wat er in de verslagen staat en waarom het er in staat. Alleen de begeleiders van de leefgroep en de trajectbegeleiders mogen dit dossier inkijken en lezen. Ze mogen ook niet zomaar tegen een vreemde over jou vertellen want alle teamleden hebben beroepsgeheim. Als we vinden dat het toch nodig is om iemand iets over jou te vertellen, bv. je leerkracht of een dokter of therapeut, dan vragen we eerst toestemming aan jou en je ouders. Jij en je ouders mogen steeds vragen om je dossier te lezen en we zullen jullie dan ook uitleg geven over alles wat er geschreven staat. Als je niet wil dat je ouders bepaalde zaken die jij hebt gezegd lezen, dan zorgen we daarvoor. Ook je ouders mogen vragen om sommige zaken niet door jou te laten lezen. Dit heet vertrouwelijk. Als je dus je dossier wil lezen of inkijken moet het soms nog wat op orde gebracht worden. Daarvoor hebben we maximaal 15 dagen nodig, en dan kan je jouw dossier inkijken. Wanneer je in je dossier iets leest wat je niet juist vindt, dan noteren we dat in je dossier. 9

10 Als jongere binnen de Bijzondere Jeugdzorg heb je rechten, deze staan in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige (dit is een moeilijke naam voor een wet die uitlegt wat de rechten van een jongere zijn in Bijzondere Jeugdzorg). Er is het recht om goed behandeld te worden, het recht op een eigen dossier, het recht op zakgeld (voor de jongeren uit de leefgroep), het recht op inspraak, recht op je eigen mening, enz. Je belangrijkste recht is dat iedereen moet doen wat voor jou het beste is, want het belang van de minderjarige gaat boven alles. Meer uitgebreide uitleg vind je terug in de Brochure Decreet Rechtspositie van de Minderjarige, die je bij de opstart van je begeleiding krijgt. Er is ook een brochure voor je ouders. 4. Jouw mening telt Hulp nodig hebben is niet altijd even plezierig. Je kan de indruk hebben dat alles over jouw hoofd wordt beslist, en dat je zelf niet veel te vertellen hebt over je eigen leven. Zoals je al gelezen hebt wordt in Traject je mening wel gevraagd. We vinden het belangrijk dat er naar je geluisterd wordt en dat je sommige zaken over jezelf en over je begeleiding wel mee kan beslissen. Er zijn verschillende mensen bij wie je hiervoor terecht kan, en speciale momenten waarop we extra aandacht schenken aan jouw mening. Je kan zeker terecht bij je trajectbegeleider. Of bij onze teamcoördinator, die eindverantwoordelijke is in Traject. Voor de jongeren van de leefgroep en het dagcentrum: bij de individueel begeleider. 10

11 In de leefgroep is er ook elke maandag een groepsgesprek ( in TCK is dit om de 14 dagen). De bedoeling hiervan is om een aantal dingen te bespreken die niet met de persoonlijke levenssfeer te maken hebben, maar wel met heel de groep. Via het groepsgesprek kan je heel wat inspraak realiseren. Als je klachten hebt, of bedenkingen bij de werking van Traject, kan je ook terecht bij je consulent van het Comité Bijzondere Jeugdbijstand of de Jeugdrechtbank. Je kan haar/hem een brief schrijven, bellen of vragen om een gesprek. In Vlaanderen bestaat er de JO-LIJN. Dat is een gratis telefoonnummer van het ministerie waarop je (anoniem als je dat wil) terecht kan met allerlei problemen en klachten inzake de Bijzondere Jeugdbijstand. Het nummer van de JO-LIJN is 0800/ De mening van je ouders telt We willen ook samen met je ouders ( of context) werken. Via gezinsgesprekken, telefonische contacten en gezinsactiviteiten willen we je ouders maximaal blijven betrekken bij je opvoeding. Enkele keren per jaar nodigen we de ouders uit voor een activiteit. Op dat moment worden zij ook bevraagd over wat zij van de werking van Traject vinden en wat we zouden kunnen verbeteren. Tevens zijn deze momenten uitermate geschikt om je ouders te laten kennismaken met iedereen die in Traject werkzaam is. 11

12 12 Ligging en bereikbaarheid Ligging: Traject, Groot Park 7, 3360 Lovenjoel. Tel 016/ of GSM 0497/ Bereikbaarheid: Met de auto of met de fiets vanuit Leuven: neem in Leuven de TIENSESTEENWEG en volg gedurende een 4-tal km richting TIENEN. Je passeert achtereenvolgens het kruispunt ( met lichten) met de expressweg en het kruispunt( met lichten) met Quick/Carrefour. Ook het volgende kruispunt ( met lichten) met aan de linkerkant een Dexia bank en een KBC-bank rijdt je voorbij. Aan het volgende kruispunt ( met aan de linkerkant Fiat-garage Lekenne) sla je rechts af. Neem vervolgens de tweede straat rechts (Keizerstraat). Volg deze straat tot ze een bocht naar rechts gaat maken. In de bocht rijdt je links het Groot Park binnen. Je neemt direct rechts en neemt na het eerste gebouw onmiddellijk de dreef rechts. Deze dreef rijdt je af tot aan de eerste straat rechts. Je neemt deze straat en 5o meter verder bevindt Traject zich op de linkerzijde. Met de bus vanuit Leuven: neem bus 8 of bus 380. Deze rijden zeer frequent, minimum om het halfuur, en stap af aan Halte Zoötechnisch Centrum. Ga nog een tiental meter verder richting Tienen. Neem rechts de kasseiweg genaamd Bijzondere Weg en loop deze af tot helemaal in het centrum van het Groot Park ( waar een groot ovaal grasveld is). Sla links af. Je vindt Traject 50 meter verder aan je linkerzijde. Met de bus vanuit Tienen: neem bus 380 en stap af aan het Zoötechnisch centrum. Steek de straat over en volg het plannetje zoals hierboven beschreven ( via Bijzondere weg). 12

13 13 13

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s MPC Terbank vzw Jongerenbrochure Wie? Hoe? Waar? Wat? Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s 3 Hé jij! Welkom! Als je dit boekje krijgt, dan zul je waarschijnlijk

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Waar vind je ons? 6 Wie is wie 7 Belangrijke nummers 10 Hoelang 11 Goed om te weten 12 Wat als je iets

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers ONDERZOEK Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Voor wie is onderzoek? Onderzoek is bedoeld voor jou en andere kinderen of jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Soms ben jij zelf degene

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge ONTHAALBROCHURE De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09 Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge Inhoud Voorstelling... 2 Voor wie?... 2 Wat?... 3 Kennismaking... 4 Intake... 5 Eerste gesprek...

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING TIENEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Tienen: Mobiele begeleiding / (Intensieve) baby

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling INFORMATIEFOLDER Informatie voor kinderen en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Je komt naar de NDB voor een periode van negen

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl JEUGDZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzer

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl JEUGDZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzer Hulpverlening Lijn5 JEUGDZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzer Kom verder! www.ln5.nl Iedereen is anders. Daarom overleggen we met jou en je ouders aan welke

Nadere informatie

Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking.

Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking. LEEFREGELS MFC Capelderij Welkom op MFC Capelderij! Aan de hand van deze brochure proberen we je een zicht te geven op onze concrete dagelijkse werking. Sinds de start van Capelderij als multifunctioneel

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Brochure DRM - meisjes

Brochure DRM - meisjes Opgesteld op: 16-4-08 Geldig tot: 2015 Brochure DRM - meisjes Code: ALG Type: document Laatste wijziging: 09-12-10 Auteur: Nathalie De Smedt 1 Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling BEHANDELING NA SCHOOLTIJD Informatie voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Om deze doelen te bereiken leer je nieuwe vaardigheden. Iedereen

Nadere informatie

Welkom op Zonnewende,

Welkom op Zonnewende, 1 Welkom op Zonnewende, Bij ons op Zonnewende - kunnen 47 jongeren tussen 3 en 21 verblijven: jongeren die omwille van moeilijkheden thuis of met zichzelf tijdelijk of voor een iets langere tijd niet meer

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE AFDELING LEUVEN CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] Afdeling Leuven: Celestijnenlaan 66 3001 Heverlee Secretariaat:

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Inleiding. Heb je nog vragen, zijn er dingen onduidelijk kom dan gerust even langs.

Inleiding. Heb je nog vragen, zijn er dingen onduidelijk kom dan gerust even langs. Pagina 1 Inleiding Met dit boekje willen wij jullie informeren over De Waaiburg. Wij vinden het belangrijk om zowel aan de ouders als aan de kinderen/jongeren die op één of andere manier met De Waaiburg

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin]

INFORMATIEBROCHURE. CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] INFORMATIEBROCHURE CKG DE SCHOMMEL VZW Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning [Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin] AVERBODE MOBIELE WERKING CKG De Schommel Hoofdafdeling Averbode Westelsebaan

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1

De Leemwinning. toelichting. Info-avond oktober 2015. Jeugdzorg Emmaüs 1 De Leemwinning toelichting Info-avond oktober 2015 Jeugdzorg Emmaüs 1 Inhoud - Doelgroep - Accenten in de werking - Begeleidingsfasen - Personeel - overzicht - functieomschrijvingen - praktische info -

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders Leefgroep Onthaalbrochure voor ouders Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 6 Wie is wie 7 Hoelang? 9 Belangrijke nummers 10 Goed om te weten... 11 Regels en afspraken 21 Praktische

Nadere informatie

Vluchtelingen op bivak. Tips & Tricks

Vluchtelingen op bivak. Tips & Tricks Vluchtelingen op bivak Tips & Tricks Bespreek het in je leidingsploeg Als je een dergelijk project aanpakt, is het belangrijk dat iedereen van je leidingsploeg weet waarom je ervoor kiest. Het is goed

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten, opgesomd

Nadere informatie

Het leven van Yens tot nu toe in woord en beeld gemaakt door mama samen met Marianne.

Het leven van Yens tot nu toe in woord en beeld gemaakt door mama samen met Marianne. Het leven van tot nu toe in woord en beeld gemaakt door mama samen met Marianne. moeke Toen mama zwanger was van, was iedereen heel erg blij!! ziekenhuis Hoewel mama erg blij was dat ze zwanger was, werd

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

Het leven in de leefgroep van de Zwier

Het leven in de leefgroep van de Zwier 1 Het leven in de leefgroep van de Zwier De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen we je wat vertellen

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG

Aalst CKG. Lierde. Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Aalst CKG Lierde Zottegem BEGELEIDING AAN HUIS OUDERTRAINING IN GROEP AMBULANTE OPVANG RESIDENTIËLE OPVANG Den Boomgaard werkt voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 t.e.m. 12 jaar. We bieden

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid.

Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid. t Laar Is een O.O.O.C., wat staat voor onthaal,-oriëntatie en observatiecentrum. Wij kunnen 11 jongens begeleiden, tussen 12 en 18 jaar, aan ons toevertrouwd door de Jeugdrechtbank of het Ondersteuningscentrum

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Ouders vragen

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren?

Leven in een groep. Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Leven in een groep bij DHG Hoe gaat dat en wat vinden jongeren? Jij bent belangrijk! Als je thuis woont, is je opvoeding een taak van je ouders. Woon je bij De Hoenderloo Groep, dan zorgen de groepsleiders

Nadere informatie

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder A. PROCEDURE 1. Aanmelding De kandidaat patiënt of een verwijzer kan zichzelf of een andere persoon aanmelden zowel telefonisch, per mail/brief of

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Eigenlijk hebben we het best wel goed in Vlaanderen. De meeste jongeren kunnen naar school gaan, zijn gezond en kunnen comfortabel leven. Toch zijn er ook heel wat jongeren die het lastig hebben. Sommigen

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE VERWIJZER

VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE VERWIJZER VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE VERWIJZER Situering Indigo is een residentieel begeleidingstehuis, categorie 1, binnen de bijzondere jeugdzorg, gelegen in Waasmunster. De maximumcapaciteit bedraagt 45 minderjarigen.

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor de ouders. DAGBEGELEIDING in groep + CONTEXTBEGELEIDING

Onthaalbrochure voor de ouders. DAGBEGELEIDING in groep + CONTEXTBEGELEIDING Onthaalbrochure voor de ouders DAGBEGELEIDING in groep + CONTEXTBEGELEIDING Dagcentrum De Twijg E. De Deynestraat 4, 9000 Gent Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de bijzondere jeugdbijstand 09-220

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

SPOEDEISENDE ZORG INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 SPOEDEISENDE ZORG

SPOEDEISENDE ZORG INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 SPOEDEISENDE ZORG SPOEDEISENDE ZORG INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 SPOEDEISENDE ZORG 2 SPOEDEISENDE ZORG CRISIS THUIS? DIRECT HULP NODIG? Voor jongeren die nog géén hulp hebben van Jeugdbescherming Gelderland Crisis Heb je

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Het leven van Yens tot nu toe in woord en beeld gemaakt door mama samen met Marianne.

Het leven van Yens tot nu toe in woord en beeld gemaakt door mama samen met Marianne. Het leven van Yens tot nu toe in woord en beeld gemaakt door mama samen met Marianne. Toen mama zwanger was van Yens, was iedereen heel erg blij!! ziekenhuis Hoewel mama erg blij was dat ze zwanger was,

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Inleiding. Heb je nog vragen, zijn er dingen onduidelijk kom dan gerust even langs.

Inleiding. Heb je nog vragen, zijn er dingen onduidelijk kom dan gerust even langs. Pagina 1 Inleiding Met dit boekje willen wij jullie informeren over De Waaiburg. Wij vinden het belangrijk om zowel aan de ouders als aan de kinderen/jongeren die op één of andere manier met De Waaiburg

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN over KAMELEON Centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding

WAT JE MOET WETEN over KAMELEON Centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding WAT JE MOET WETEN over KAMELEON Centrum voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding Dagcentrum Kameleon Afdeling van vzw De Waaiburg Bolwerkstraat 56 2200 Herentals 014/22.61.41 014/22.96.18 kameleon@dewaaiburg.be

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE. en richtlijnen na dagopname

PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE. en richtlijnen na dagopname PATIËNTEN INFORMATIE SEDATIE en richtlijnen na dagopname Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je verwacht op de dienst daghospitalisatie voor een maagof darmonderzoek. Er is afgesproken dat je een lichte

Nadere informatie