Ons kenmerk VEB Aantal pagina's 5

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5"

Transcriptie

1 Verslag Datum verslag Project Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie lijst Doel Bij een (dreigend) hoogwater spelen noodmaatregelen een onmiskenbare rol. In 2014 is gestart met het opzetten van een Wiki Noodmaatregelen, waar kennis, ervaring en hulpmiddelen op dit gebied beschikbaar en ontsluitbaar is gemaakt. Maar er kan nog veel meer! De waterkeringbeheerders die hieraan hebben meegewerkt zijn enthousiast! Reden dan ook om deze middagbijeenkomst te organiseren voor zowel waterkeringen als calamiteiten medewerkers! Waar staan we nu en waar willen we naar toe met de wiki? De beoogde oogst voor deze bijeenkomst was enerzijds het verkennen van wensen rondom het onderwerp (verdieping? verbreding?) en anderzijds om te polsen wie graag meedenkt in het vervolg. Voor acties, zie gele kaders hieronder. Programma Het programma van de bijeenkomst bestond uit de volgende onderdelen: - Een bezoek aan het Watermanagementcentrum Nederland door Jaap van Steenwijk (RWS WMCN) - Welkom en introductie door Patrizia Bernardini (RWS GPO) - Hoe is de wiki tot stand gekomen & hoe verder door Eric Huijskes (Deltares) - Wiki Noodmaatregelen waar staan we en wat kunnen we ermee? door Niels Robbemoint (Waterschap Hollandse Delta) - Perspectieven van enkele andere waterschappen, door Rob den Dulk (Hoogheemraadschap van Delfland), Peter Boone (Waterschap Vallei & Veluwe) en Hanneke Kloosterboer (Waterschap Aa & Maas) - Perspectieve van Rijkswaterstaat door Alessandra Bizzarri (RWS CTW) - Beschouwing STOWA door Ludolph Wentholt (STOWA) Tijdens de middag is ook uitvoerig gediscussieerd over de opzet en de inhoud van de wiki. Bevindingen In onderstaande worden de enkele bevindingen van de bijeenkomst gegeven, het betreft hierbij: - Ideeën met betrekking tot het onderwerp voor de wiki - Peiling van interesse om mee te doen met de wiki werkgroep - Overige opmerkingen.

2 2/5 Werkgroep Tot op heden bestond de werkgroep uit RWS, STOWA, 7 waterschappen (waarvan een agendalid) en Deltares. De gedachte is om de tweede helft van 2015 de werkgroep uit te breiden. De gedachte is namelijk dat hoe meer partijen betrokken zijn, hoe meer informatie ontsloten kan worden en hoe beter men stappen kan zetten om verder te professionaliseren. De rol van een werkgroeplid is om materiaal voor de wiki aan te leveren en vervolgens om te kijken waar er kansen liggen om de dingen beter te doen. De opzet is dat het verder vullen van de wiki en het verkennen van stappen om verder te professionaliseren opgehangen wordt aan een drietal bijeenkomsten, bijvoorbeeld in september, oktober en november. Er wordt naar gestreefd dat de tijdsbesteding beperkt is tot het bijwonen van die bijeenkomsten plus wat een beperkte hoeveelheid tijd voor en na de bijeenkomst. Dit is ook tot op heden de praktijk geweest. Er zijn als het ware nu drie opties: - Werkgroeplid: woont bijeenkomsten bij, draagt materiaal aan, denkt mee - Werkgroep Agendalid, wordt op de hoogte gehouden, zal eventueel materiaal aandragen - Nu even niet, deze partij doet niet mee, vanzelfsprekend zullen we deze partij begin 2016 wel uitnodigen. Tijdens de bijeenkomst is het volgende naar voren gekomen: Soort lid Organisatie Contactpersonen Lid Rijkswaterstaat Patrizia Bernardini, Alessandra Bizzarri Lid STOWA Ludolph Wentholt Lid Waterschap Hollandse Delta Niels Robbemont Lid Hoogheemraadschap van Delfland Rob den Dulk Lid Waterschap Aa & Maas Luuk Vergeldt Lid Waterschap Vallei & Veluwe Peter Boone Lid Waterschap Groot Salland Derk-Jan Sluiter, Wijnand Evers Lid Waterschap Rivierenland Hans Knotter Lid Hoogheemraadschap van Schieland A van Loon en J van de Nadort en de Krimpenerwaard Lid Hoogheemraadschap van Rijnland Rob Mensink Lid Deltares Eric Huijskes o.a. Agendalid Waterschap Rijn & IJssel Agendalid Waterschap Noorderzijlvest Agendalid Wetterskip Fryslan Agendalid Waterschap Roer & Overmaas Agendalid Waterschap Brabantse Delta Agendalid Waterschap De Dommel Agendalid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Agendalid Waternet Lennaert Zonneveld Agendalid Gemeente Rotterdam Nick van Barneveld Agendalid TU Delft Myron van Damme

3 Waterschap Hunze & Aa s Waterschap Peel & Maasvallei Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Vechtstromen Waterschap Scheldestromen Waterschap Reest en Wieden Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden Unie van Waterschappen Ministerie van Defensie 3/5 ACTIE - Allen: In bovenstaande tabel is op basis van de discussie tijdens de bijeenkomst aangegeven wie op welke wijze deel wil nemen in de verdere stappen die gezet gaan worden rondom de Wiki tot eind Hierbij hebben we ook contactpersonen vermeld, waar deze bekend zijn. Vriendelijk verzoek om eventuele correcties / aanvullingen door te geven aan Onderwerpen Voor de rest van 2015 is de gedachte om het onderwerp noodmaatregelen verder uit te diepen. Juist doordat er nu meer partijen bij de wiki aansluiting zoeken, zal deze verdieping mogelijk zijn. Echter met het oog op de toekomst wordt ook een verbreding beoogt. Tijdens de bijeenkomst is ook hierover een discussie geweest. Doel is om tijdens de bijeenkomsten in het najaar te verkennen op welke wijze we deze verbreding willen inzetten zodat we in 2016 hier invulling aan kunnen geven. In het hierna volgende worden de onderwerpen die genoemd zijn weergegeven. - Waterstandsverlagende noodmaatregelen - Overloop maatregelen - Doorsteken waterkering (inclusief met explosieven) - Doorsteken van secundaire waterkeringen - Inzet van pompen - Bresgroeiremmende noodmaatregelen - Grondwaterdruk verlagende maatregelen - Compartimenteren (zowel van wateren als van het achterliggend gebied) - Kunstwerken afsluiten - Maatregelen tegen cyber crime Daarnaast werd ook aangegeven dat het delen op zich zelf een onderwerp is. Hoe kunnen waterschappen beter van elkaar leren, denk aan bijvoorbeeld OTO plannen. Overige zaken Hieronder worden overige opmerkingen / aandachtspunten benoemd die aan de orde zijn gekomen. Aandachtspunt: Op de wiki staat kennis, ervaring en hulpmiddelen. Ludolph geeft aan dat ook Kunde belangrijk is. Komt dat voldoende terug? Kan de wiki daarin bijdragen? Denkende aan opleiding.

4 4/5 Kans: Enkele interessante rapporten van de TU m.b.t. Floodproof Holland kunnen wellicht op de wiki. Wellicht met oplegnotitie o.i.d. dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend (Myron van Damme TU Delft ). Aandachtspunt: Er zijn verschillende dijkwacht apps en visuele inspectie apps in gebruik. Dit dient ook op de wiki helder te zijn zodat men hier naar kan vragen. Kans: Er is behoefte aan het dimensioneren van noodmaatregelen. Kan de TU hierin helpen? Verbreding / verdieping: Tussen noodmaatregelen en versterkingsmaatregelen zitten ander soortige maatregelen die wellicht oom een plaats (of verwijzing naar andere site) op de wiki hebben! Aandachtspunt voor trits, mn dimensionering / uitvoering: Aandacht voor mogelijke gevolgen van maatregelen (bijv. Slamdam enorm gewicht op kering, is deze daarop ontworpen) en PVE noodmaatregelen. ACTIE allen: Mocht je informatie hebben die we op de Wiki kunnen zetten, graag! Stuur deze naar Dit kunnen lossen documenten, maar ook bijvoorbeeld handige links. Dit verslag alsmede de presentaties zullen op de wiki worden gezet. Tot nader orde blijft de gebruikersnaam en password in de lucht. De verwachting is dat we begin 2016 weer een grotere bijeenkomst organiseren om te bespreken hoe we in 2016 verder gaan. Aanwezigen In onderstaande wordt een overzicht gegeven van de aanwezigen. NB dit klopt voor 95%, immers een enkele persoon heeft zich op het laatst nog afgemeld en een enkele person heeft zich nog aangemeld. Er is geen presentielijst bijgehouden.

5 5/5

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

INGEKfìMFN ne NOV.?0Î5. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Algemeen bestuur Postbus AG HEERHUGOWAARD

INGEKfìMFN ne NOV.?0Î5. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Algemeen bestuur Postbus AG HEERHUGOWAARD INGEKfìMFN ne NOV.?0Î5 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Datum 5 november 2015 Betreft De BGT: is de finish voor u al in zicht? Geacht

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Wiki Noodmaatregelen. Algemene presentatie. Utrecht, 2016

Wiki Noodmaatregelen. Algemene presentatie. Utrecht, 2016 Wiki Noodmaatregelen Algemene presentatie Utrecht, 2016 Leeswijzer (slide verwijderen na lezen) Dit is de standaard powerpoint van de Wiki Noodmaatregelen. We hopen dat deze wordt gebruikt om de bekendheid

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Verslag Landelijke bijeenkomst Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking

Verslag Landelijke bijeenkomst Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking Verslag Landelijke bijeenkomst Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking Datum: Vergaderlocatie: 23 januari 2018 12:00-16:00 uur Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad Welkom Hans Knotter heet iedereen

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Eerste landelijke indrukken. November 2018

ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Eerste landelijke indrukken. November 2018 ILT-rapportages zorgplicht primaire waterkeringen Eerste landelijke indrukken November 2018 Introductie > Sinds 2015 trekken waterschappen met elkaar op om te kijken hoe we samen de zorgplicht kunnen verbeteren

Nadere informatie

Bijeenkomst: Noodmaatregelen bij hoogwater

Bijeenkomst: Noodmaatregelen bij hoogwater Bijeenkomst: Noodmaatregelen bij hoogwater Alessandra Bizzarri WVL-RWS Coördinator CTW 1 Inhoudsopgave Calamiteit organisatie RWS Behoeften RWS i.r.m. Wiki 2 3 Calamiteit organisatie RWS RWS taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid Drents Overijsselse Delta

Kwijtscheldingsbeleid Drents Overijsselse Delta faculteit economie en bedrijfskunde coelo 13-04-2018 1 1 Kwijtscheldingsbeleid Drents Overijsselse Delta Effecten beperken en verruimen kwijtschelding op lastendruk Corine Hoeben Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

In de kolom "SWS" ziet u of stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) van toepassing is in de betreffende gemeente.

In de kolom SWS ziet u of stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) van toepassing is in de betreffende gemeente. In de kolom "SWS" ziet u of stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) van toepassing is in de betreffende gemeente. 1 = Kiezers kunnen in deze gemeente voor alle waterschapsverkiezingen stemmen in elk

Nadere informatie

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016 Migreren van Geovoorziening naar CDL 13 december 2016 Wie is wie Chris Stiggelbout HWH Projectleider HWH Harrie van der Werf Geodan Projectleider Geodan Fred van Bemmel Aa en Maas Projectarchitect Nick

Nadere informatie

Het verzoek om bijzondere waarnemingen is verstuurd aan de waterschappen zoals weergegeven in tabel 1. Waterschap Reactie Waarnemingen

Het verzoek om bijzondere waarnemingen is verstuurd aan de waterschappen zoals weergegeven in tabel 1. Waterschap Reactie Waarnemingen agendapunt 6 ENW-T-11-13 Aan: ENW-Techniek Van: H. van Hemert - STOWA Betreft: Waarnemingen Hoogwater2011 Datum: 11 maart 2011 Projectnummer: 474.020 Kenmerk: 20110xxx Situatie Naar aanleiding van enkele

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN. Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen

MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN. Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen CONTACTPERSONEN MATERIEEL Beherende waterschap Contactpersoon Telefoonnummer Telefoonnummer algemeen

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6 juli 2017 Agendapunt, Onderwerp 5.2c, Begroting 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 6 juli 2017 Agendapunt, Onderwerp.., Begroting 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

MATERIEELLIJST BIJ CALAMITEITEN NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN

MATERIEELLIJST BIJ CALAMITEITEN NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN MATERIEELLIJST BIJ CALAMITEITEN NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen Versie 2018 CONTACTPERSONEN MATERIEEL Beherende waterschap Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 9 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 1 juli 2013 Agendapunt, Onderwerp 5, Begroting 2014 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Financiële begroting 2013

Financiële begroting 2013 Financiële begroting 2013 Het Waterschapshuis 3 januari 2013 Decos nr. 2013 1 2 Inleiding In deze financiële begroting 2013 zijn de resultaten van de ombouw van de begroting 2013 opgenomen. In een afzonderlijke

Nadere informatie

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR ACHTERGROND De instroom in de watersector moet worden vergroot. Maar jongeren denken niet snel aan een carrière in deze sector. Daarom is het nodig om jongeren op een

Nadere informatie

iei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap Adres

iei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap Adres waterschap iei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 6 juli 2017 Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting 2017 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

V0232/H maart 2015 PARTIJEN

V0232/H maart 2015 PARTIJEN Opsteller S. Zappeij-Ploeger, A.J. de Korte RA, M.H. van der Veen-Brouwer, mr. P. Minneboo, mr. R. Jagt, mr. F. Theissen en mr. L. Huntjens kenmerk Aantal pagina s [16] Datum besluit V0232/H3517 6 maart

Nadere informatie

Illlllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllll 2IN00872 C VAN WATHRSCHAPPÜN Bezoekadres O. De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur fk. UI - ~ CK > > (MT A(N@EIM 0 MEI 202 Koningskade 40 29 AA Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

Verlengde derde toets primaire waterkeringen

Verlengde derde toets primaire waterkeringen Verlengde derde toets primaire waterkeringen Landelijke rapportage 2012-2013 Datum 20 december 2013 Status Definitief Colofon ILT Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 23

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2019 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2019 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

Financiële begroting 2014

Financiële begroting 2014 Financiële begroting 2014 1 e begrotingswijziging 2014 31 januari 2014 Decos nr. 2014 1 Inleiding In deze financiële begroting 2014 zijn de resultaten van de eerste begrotingswijziging 2014 opgenomen.

Nadere informatie

Deltaprogramma Bijlage B. Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deltaprogramma Bijlage B. Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaprogramma 2014 Bijlage B Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaprogramma 2014 Bijlage B Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaprogramma 2014 Bijlage B 2 Beschrijving HWBPprojecten 2014-2019 Bijlage bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? 2 Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland

Nadere informatie

Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen

Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Informatie-uitwisseling, afstemming over maatregelen en afstemming over communicatie naar media Datum 14 augustus 2014 Status Definitief eindconcept Landelijk

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

Samenwerking en bestrijding

Samenwerking en bestrijding Samenwerking en bestrijding Onderzoek naar organisatorische grenzen voor de muskusrattenbestrijding 8 april 2009 2009-0962/AS/jg/md Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 Achtergrond en

Nadere informatie

Overige gegevens JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.

Overige gegevens JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Overige gegevens 125 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van aandeelhouders van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij

Nadere informatie

GEBORGDE ZETELS IN HET WATERSCHAPBESTUUR

GEBORGDE ZETELS IN HET WATERSCHAPBESTUUR BELANG, BETALING, ZEGGENSCHAP: GEBORGDE ZETELS IN HET WATERSCHAPBESTUUR Corine Hoeben* Waterschappen kennen net als gemeenten, provincies en het Rijk een democratisch gekozen bestuur. In 2015 zijn er weer

Nadere informatie

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 9 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 8 juli 2016 Agendapunt, Onderwerp.., Begroting 2017 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013 Intern

Nadere informatie

ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe

ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe Planning en werkwijze ILT pilot inspecties zorgplicht Arnhem, 20 maart 2014 Frens Dijkman ILT/HWB Rol en positie ILT VI en IVW per 1-1-12: (ILT) (www.ilent.nl)

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1.

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1. Van: Bram Rosenbrand [mailto:brosenbrand@uvw.nl] Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 16:24 Aan: bestuursondersteuning CC: h.tolkamp@overmaas.nl Onderwerp: Actueel overzicht Koplopers Innovatie Geachte heer

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 9 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting 2018 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Lex Groenveld / Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd Agendapunt, Onderwerp 1 e begrotingswijziging 2014 Agendering Ter besluitvorming Kopie

Nadere informatie

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilige dijken, dammen, duinen Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilig wonen en werken onder de zeespiegel Foto: Tineke Dijkstra Zwemmen in zee, vervoer

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 9 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting 2018 Datum voorgelegd 19 april 2018 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan

Nadere informatie

Informatieveiligheid AB 23 maart 2017 Coenraad Doeser Programmamanager informatieveiligheid

Informatieveiligheid AB 23 maart 2017 Coenraad Doeser Programmamanager informatieveiligheid Informatieveiligheid AB 23 maart 2017 Coenraad Doeser Programmamanager informatieveiligheid Deltaplan moet 'digitaal leegjatten' NL voorkomen Koenders: niet naïef over cyberaanvallen BEVEILIGING OVERHEIDSSITES

Nadere informatie

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur Jongeren weten te weinig over water. Dat is de gedachte die al enige tijd leeft bij de waterschappen. Maar, als wij u willen vertellen over de dingen

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen

Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen Informatie-uitwisseling, afstemming over maatregelen en afstemming over pers- en publiekscommunicatie Datum 9 september 2015 Status Definitief Landelijk

Nadere informatie

Noodmaatregelen bij hoogwatersituaties. Wiki Noodmaatregelen 2017

Noodmaatregelen bij hoogwatersituaties. Wiki Noodmaatregelen 2017 Noodmaatregelen bij hoogwatersituaties Wiki Noodmaatregelen 2017 Noodmaatregelen bij hoogwatersituaties Wiki Noodmaatregelen 2017 Eric Huijskes Ulrich Förster 11200537-002 Deltares, 2017, B f)eltares

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam RWS ONGECLASSIFICEERD Zie verzendlijst Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam T 088 797 15 00 F 0104027081

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapsheffingen

Ontwikkeling waterschapsheffingen Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019 C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Het aantal zetels voor Natuurterreinen hangt af van het bij provinciaal reglement hieromtrent bepaalde.

Het aantal zetels voor Natuurterreinen hangt af van het bij provinciaal reglement hieromtrent bepaalde. WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Noorderzijlvest. Nr. 6533 3 oktober 2014 Regeling voor de benoeming van de bestuursleden in de categorie Natuurterreinen van het waterschapsbestuur door

Nadere informatie

Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer

Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer WINN is het Innovatieprogramma voor Wateruitdagingen van Rijkswaterstaat. WINN Energie uit Water Rijkswaterstaat gaat in WINN, samen met kennisinstituut

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 15 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 22 april 2015 Agendapunt, Onderwerp Ombouw Begroting 2015 HWH 2.0 en Begroting 2016 Agendering Ter

Nadere informatie

Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties

Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRW-meetlocaties Nanette van Duijnhoven Janneke Klein Joachim Rozemeijer Sibren Loos 1220098-015

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

Draaiboek Toetsen Primaire waterkeringen

Draaiboek Toetsen Primaire waterkeringen Draaiboek Toetsen Primaire waterkeringen Verlengde 3 e toetsronde Januari 2012 december 2013 Datum 30 maart 2012 Status Vastgesteld Draaiboek toetsen Primaire waterkeringen Verlengde 3 e toetsronde Januari

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 18.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 18. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze begrotingswijziging 1 2014 GR Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 5 Voorstel

Nadere informatie

Nederland leeft met Vismigratie

Nederland leeft met Vismigratie Nederland leeft met Vismigratie Actualisatie landelijke database vismigratie November 2012, Groningen COLOFON Titel: Nederland leeft met Vismigratie. Actualisatie landelijke database vismigratie Datum:

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen Bestuur

Vergaderstuk Algemeen Bestuur Opsteller Andre van Vugt Aantal pagina s 12 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli 2016 Agendapunt, Onderwerp 6, Reactienota ingediende zienswijze actualisatie begroting 2016 en begroting

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/156024/HVDK Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

KennisAtlAs WAterKeringen

KennisAtlAs WAterKeringen KennisAtlAs WAterKeringen Wie Weet WAt VAn WAterVeiligheid? C Ontwerp & Versterken A Beheer & Onderhoud & Calamiteiten B Beoordelen (toetsen) 2017 28 Kennisatlas waterkeringen Wie weet wat van waterveiligheid?

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Inventarisatie energieverbruik waterwerken

Inventarisatie energieverbruik waterwerken Inventarisatie energieverbruik waterwerken WINN Energie uit Water Definitief In opdracht van: St. Deltares Postbus 177 2600 MH DELFT Grontmij Nederland bv Infrastructuur & Milieu De Bilt, 26 juni 2009

Nadere informatie

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer Ronald Loeve en Peter Boone 30-11-2017 1 REMOTE SENSING EN WATERKERINGEN Introductie Remote Sensing: satelliet, RPAS of veldwaarneming RPAS: wat kan, wat

Nadere informatie

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap.

Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. Mijn naam is Zoë de Gruijter en sinds februari 2012 jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland in het Nationaal Jeugdwaterschap. 1 Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen de 14 en 17

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Aan Het college van hoofdingelanden van HHNK Registratienummer 13.41371 Datum 18 september 2013 Contactpersoon M.P. van Ham Onderwerp Evaluatie

Nadere informatie

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen.

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen. ^^^^Waterschap ^přbrabantse Delta 9t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15IN004040-02/02/2015 Waterschap Brabantse Delta Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Uw schrijven van Uw kenmerk Zaaknummer Ons kenmerk

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud 82067183 Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

Veilig wonen en werken. Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig wonen en werken. Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig wonen en werken Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 7 7 7 8 0 0 8 5 9 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 9 6 3 3 8 8 8 9 9 4 6 4 6 4 4 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 4 4 9 Hoogheemraadschap Hollands

Nadere informatie

Verslag. De inhoudelijk genoemde punten zijn hieronder beschreven.

Verslag. De inhoudelijk genoemde punten zijn hieronder beschreven. Verslag Datum verslag Ons kenmerk 11200605-006-ZWS-0002 Project 11200605-006 Opgemaakt door Paul van Steeg Datum bespreking Aantal pagina's 2 Vergadering NKWK Waterkeren thema Reststerkte Aanwezig Deelnemers

Nadere informatie

Hoe komt dat dijken die 6 jaar geleden wel zijn goedgekeurd nu ineens niet door de toetsing komen?

Hoe komt dat dijken die 6 jaar geleden wel zijn goedgekeurd nu ineens niet door de toetsing komen? Q&A s nhwbp Juni 2013 Wat is het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma? Ons land wordt beschermd tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer door de zogenaamde

Nadere informatie

INZICHT IN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN HET PAKKET AAN VOORSTELLEN VAN HET UNIEBESTUUR TOT AANPASSING VAN HET BELASTINGSTELSEL VAN DE WATERSCHAPPEN

INZICHT IN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN HET PAKKET AAN VOORSTELLEN VAN HET UNIEBESTUUR TOT AANPASSING VAN HET BELASTINGSTELSEL VAN DE WATERSCHAPPEN INZICHT IN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN HET PAKKET AAN VOORSTELLEN VAN HET UNIEBESTUUR TOT AANPASSING VAN HET BELASTINGSTELSEL VAN DE WATERSCHAPPEN 1. INLEIDING Deze notitie geeft inzicht in de financiële

Nadere informatie

Waterschapsbelastingen 2018 Het hoe en waarom. Pagina 1 van 21 WATERSCHAPSBELASTINGEN AN DE WATERSCHAPPEN IN 2015 Het hoe en waarom

Waterschapsbelastingen 2018 Het hoe en waarom. Pagina 1 van 21 WATERSCHAPSBELASTINGEN AN DE WATERSCHAPPEN IN 2015 Het hoe en waarom Pagina 1 van 21 WATERSCHAPSBELASTINGEN 2018 AN DE WATERSCHAPPEN IN 2015 Het hoe en waarom Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave Pagina 1. Waterschappen en hun belastingen 3 2. Hoeveel investeren de waterschappen?

Nadere informatie

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status A&O-fonds Waterschappen

Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Status  A&O-fonds Waterschappen Samenvatting Opleidingsinitiatieven waterschappen 2012 Versie Oktober 2012 Status Definitief A&O-fonds Waterschappen Postbus 11560 2502 AN Den Haag T 070 763 0020 info@aenowaterschappen.nl www.aenowaterschappen.nl

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB BRO Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. coenene/2017.05745 Onderwerp Voldoen aan afnameverplichting. Agendapuntnr. 3.1 AB-vergadering 5-4-2017 Samenvatting

Nadere informatie

BEDRIJFS VERGELIJKING WATERKERINGEN 2017

BEDRIJFS VERGELIJKING WATERKERINGEN 2017 BEDRIJFS VERGELIJKING WATERKERINGEN 2017 COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REALISATIE EN DRUK Opmeer papier pixels projecten, Den Haag November 2017 II Bedrijfsvergelijking

Nadere informatie

Nederland leeft met Vismigratie

Nederland leeft met Vismigratie Nederland leeft met Vismigratie Actualisatie landelijke database vismigratie Maart 2015 Uitgevoerd door: Wanningen Water Consult en Kroes Consultancy In opdracht van: Sportvisserij Nederland, Planbureau

Nadere informatie

Concept programmering HWBP

Concept programmering HWBP Cncept prgrammering HWBP 2019-2024 Onderdeel van Tpsectr Water & Maritiem www.taskfrcedeltatechnlgie.nl Samenwerkingsvereenkmst Het Samenwerkingsverband Hgwaterbescherming levert een bijdrage aan maximale

Nadere informatie

WATERSCHAPS- SPIEGEL 2016

WATERSCHAPS- SPIEGEL 2016 WATERSCHAPS- SPIEGEL 2016 DE WATERSCHAPPEN 23 Verschillende waterschappen, 22 in 2016 11.000 Werknemers KENNISDELING Actieve kennisdeling naar andere delta s in de wereld door internationale samenwerking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DIJKBEWAKING

NIEUWSBRIEF DIJKBEWAKING NIEUWSBRIEF DIJKBEWAKING dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl 2016, nummer 1 VOORWOORD Ruim anderhalf jaar is de landelijke werkgroep Professionalisering Dijkbewaking nu onderweg. In deze periode hebben we

Nadere informatie