Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1."

Transcriptie

1 Van: Bram Rosenbrand Verzonden: dinsdag 14 januari :24 Aan: bestuursondersteuning CC: Onderwerp: Actueel overzicht Koplopers Innovatie Geachte heer Dohmen, Op 6 december heeft de Unie een ledenbrief verstuurd aan alle Dagelijks Besturen met een van waterschappen die deelnemen aan de Koplopers voor innovatie. Per koploper is vermeld voor welke thema s het waterschap zich heeft aangemend en met welke projecten, voor zover al bekend. We hebben daarna van sommige waterschappen correcties doorgekregen. U was aanwezig op de bijeenkomst op 31 oktober of/en neemt deel aan de Koplopers. Bijgaand ontvangt u het actuele overzicht. In de komende maanden worden er gesprekken gepland met de waterschappen over hoe de samenwerking binnen de koplopers verder wordt vormgegeven en welke rol het waterschap daarin wil vervullen. Bij deze gesprekken is in ieder geval Mark van der Werf betrokken. Hij is programmaleider Innovatie en Internationaal bij de Unie. Per brief van 6 december zijn de waterschappen hierover geïnformeerd. De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1. Roer en Overmaas was niet afzonderlijk vermeld in overzichtstabel. Bij onderdeel Watertechnologie is het project Verwijderen medicijnresten Roer en Overmaas toegevoegd: Roer en Overmaas ism Waterschapsbedrijf Limburg : KWR onderzoek Verwijdering van geneesmiddelen, afbraakproducten en andere organische microverontreinigingen uit RWZIeffluent, verdere projecten nader nog te bepalen op gebied van zuivering ism WBL. De heer L. H. Dohmen (Roer en Overmaas) is vermeld als deelnemer aan de Koploper Watertechnologie. Rivierenland was niet vermeld bij Sociale Innovatie Met vriendelijke groet, Bram Rosenbrand Beleidsadviseur Innovatie Postbus AE Den Haag

2 Waterveiligheid Building with Nature Digitale Delta Zoetwater Klimaatactieve stad Watertechnologie Sociale Innovatie 31 oktober Samenwerken aan Innovatie Versie 9 januari 2014 Leeswijzer: Op de eerste pagina wordt het totaal overzicht gegeven. U kunt zien bij welke thema s uw waterschap betrokken is. Vervolgens worden per koploper de bestuurlijke deelnemers, de projecten die zijn aangemeld en het verslag van de pitches op 31 oktober weergegeven. Waterschap, aanmelding voor thema Amstel Gooi en Vecht b 1 1 Aa en Maas Brabantse Delta Dommel 1 1 Delfland b Fryslan 1 Groot Salland 1 1 Hollandse Delta 1 1 Hollands Noorderkwartier 1 b 1 1 Hunze en Aa s Noorderzijlvest 1 Peel en Maasvallei 1 1 Reest en Wieden 1 1 Regge en Dinkel 1 1 Rivierenland Roer en Overmaas Rijn en IJssel Roer en Overmaas 1 Rijnland b 1 b 1 Schieland en Krimpenerwaard 1 1 De Stichtse Rijnlanden b b b Velt en Vecht (zie Regge en Dinkel) Vallei en Veluwe 1 1 Scheldestromen 1 1 Zuiderzeeland 1 Rijkswaterstaat nhwbp 1 1 Totaal Tabel: versie b = wel betrokken bij koploper, niet actief participeren.

3 1. Overzicht Waterveiligheid Waterschappen aangemeld voor Koploper Delfland Groot Salland Hollandse Delta Hollands Noorderkwartier Hunze en Aa s Noorderzijlvest Rivierenland Scheldestromen Deelnemers 31 oktober Waterveiligheid bestuurlijk Geen deelnemer aanwezig bij thema Verhinderd Verhinderd Dhr. G. van Os (Hollands Noorderkwartier) Verhinderd Dhr. J. Lindenberg (Noorderzijlvest) Dhr. R. Bleker (Rivierenland) Dhr. G. van der Schelde (Scheldestromen) Stichtse Rijnlanden (niet participerend, wel betrokken) Geen deelnemer aanwezig bij thema Rijkswaterstaat Dhr. P. Struik (HID Rijkswaterstaat) nhwbp Dhr. R. Jorissen (nhwbp) Deelnemers 31 oktober Waterveiligheid ambtelijk Felix Wolf (Rijkswaterstaat) Ludolph Wentholt (STOWA) Marjan Kreijns (Valorisatieprogramma Deltatechnologie) Chris Griffioen (Groot Salland) Projecten die zijn aangemeld: Delfland, niet actief participeren in koploper, wel FloodControl ondersteunen waar mogelijk Groot Salland, Piping, Waterveiligheid Kamper Eilanden Hollandse Delta, nog geen specifiek project genoemd Hollands Noorderkwartier, aangemeld voor thema, nog geen project genoemd bij voorbereiding Hunze en Aa s, Groene Dollarddijk, Building with Nature Waterkeringen Noorderzijlvest: aangesloten op bijeenkomst 31 oktober, geen projecten aangemeld Rivierenland, dijkveiligheid, meerlaagse veiligheid en crisismanagement. Verscheidene innovatieve initiatieven ontplooid: proefproject met geotextiel als oplossing voor piping, de klimaatdijk bij Streefkerk en Tiel-Oost, het beproeven van INSIDE-oplossingen etc. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de Projectoverstijgende verkenning Piping. Verder ideeën hoe om te gaan met monitor van de dijk tijdens uitvoering van dijkversterkingswerkzaamheden (Contactpersoon Stefan van den Berg). Stichtse Rijnlanden: Livedijk Utrecht, data inwinning Voorhavendijk en Grechtkade. Scheldestromen: aangesloten op bijeenkomst 31 oktober, geen projecten aangemeld

4 Projecten die bij ambtelijke voorbereiding 15 oktober zijn genoemd De resultaten van de ambtelijke voorbereiding zijn bevoegd als excelbestand. Voor het overzicht worden hier de belangrijkste uitkomsten gegeven. Piping Zettingsvloeing Dijken op zachte ondergrond Sensoren en data opslag Kansen meervoudig gebruik dijken Building with Nature keringen Life Cycle Kost benadering Asfalt bekleding, zonnepanelen Rivierenland, Groot Salland, RWS, nhwbp, STOWA Groot Salland, Hollandse Delta, RWS, STOWA Hollands Noorderkwartier, Waternet, Delfland, Hollandse Delta, STOWA Wetterskip Fryslan, Scheldestromen, Noorderzijlvest, Hunze en AA's, nhwbp, Rijkswaterstaat, STOWA Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, RWS, STOWA Hollands Noorderkwartier (Markermeerdijken, Texel), Scheldestormen, Hunze en Aa's (Groene Dollarddijk), RWS Onbekend Onbekend Pitch 31 oktober Waterveiligheid Roelof Bleeker en Richard Jorissen Waterveiligheid, noodzaak om dijken te versterken is een maatschappelijk, financieel, en technisch probleem. De echte bedreiging is de stabiliteit van dijken, door piping. Maatschappelijke gevolgen zijn groot als we dat gaan oplossen met de nu gebruikelijke technieken. Gevolg is dat dijken een stuk groter worden dan nu. De veiligheid is onder de maat bij de dijken. We hebben een kopgroep van zes waterschappen voor piping. In december is er een bestuurlijke bijeenkomst. We gaan knopen doorhakken. Volgend jaar starten we met concrete projecten. Rivierenland heeft proefdijk aangeboden. We bieden vrije ruimte voor anderen, bedrijven en kennisinstellingen. Samen pakken we dat op. We hebben Rijkswaterstaat nodig. De innovaties die we ontwikkelen moeten hun plek krijgen in de toetsinstrumenten. We hebben een grote opgave, we moeten honderden kilometers aanpakken. Dat zullen we goedkoper moeten doen. Ook willen we de overlast beperken. Daarnaast kunnen we de manier van werken die we toepassen ook op andere gebieden dan toepassen. Commentaar Maken jullie hierbij ook gebruik van sensoring en monitoring? Ja, we willen overstap maken naar de Digitale Delta in deze bijeenkomst. Instrumtenten vanuit de ICT zijn hard nodig. Als proefgebied gebruiken we de Willemspolder.

5 Op welke schaalgroote willen jullie dit aanpakken? Wordt het niet teveel? We pakken dit op met Noorderzijlvest, Scheldestromen, Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Rivierenland. We werken samen, in de gouden driehoek en als waterbeheerder. Bij waterbeheerders zijn omstandigheden, grondsoorten, problematiek, verschillend. Maar je hoeft niet alles alleen te doen. Door samen te werken in de testfase kun je ook de problemen van een ander meenemen. Op het moment dat we niet enkel iets nieuws willen verzinnen, maar een innovatie die ontwikkeld is ook succesvol willen inzetten hebben we verspreiding over meerdere waterbeheerders nodig. Innoveren is risico s nemen. Draag je deze samen of individueel? Dat risico nemen we, bijvoorbeeld als Rivierenland, maar dat willen we wel delen. Maar ook met het Rijk. Innovatie is in het begin duurder. Als we een innovatie mee willen nemen in de aanbesteding wordt het duurder dan als je het met bestaande techniek laat doen. Bij aanbesteding is Rijkswaterstaat op dit moment nog niet bereid iets meer te betalen. Die beslissingen moeten we gezamenlijk nemen.

6 2. Overzicht Building with Nature beken Waterschappen aangemeld voor Koploper Aa en Maas De Dommel De Dommel Fryslan Hunze en Aa s Peel en Maasvallei Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland (betrokken, maar niet deelnemen in Koploper) Velt en Vecht Deelnemers 31 oktober Building with Nature bestuurlijk Dhr. P. Beltman (Aa en Maas) verhinderd Dhr. T. Arts (De Dommel) Dhr. B. Besselink (De Dommel) Dhr. R. de Jong (Fryslan) Dhr. H. van der Wal (Hunze en Aa s) Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Dhr. S. Kuks (Regge en Dinkel) Mevr. A.E.H. van Helvoirt (Rijn en IJssel) Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Dhr. A.F. Kolkman (Velt en Vecht) Deelnemers 31 oktober Building with Nature ambtelijk Jan Arie van Berkum (Velt en Vecht) Pui Mee Chan (STOWA) Theo Vulink (Rijkswaterstaat) Pieter de Boer (Rijkswaterstaat) Projecten die zijn aangemeld: Hunze en Aa s, Rietlanden Zuidlaardermeer, Bij het onderdeel hermeandering geen project aangedragen omdat samenwerkingspartner (Het Drents landschap) bang was dat dit het project zou vertragen. Rijnland, boezemkades, lopend onderzoeksproject STOWA Stichtse Rijnlanden: problematiek Veenweidegebied, bodemdaling, Veenweide Innovatie Centrum De Dommel: Building with Nature in de Zandleij, businesscase Beschaduwing Bosbeek, Deltaplan Hoge Zandgronden Regge en Dinkel icm Velt en Vecht: beekherstel Peel en Maasvallei: beken, beekontwikkelplan Fryslan: geen aanmelding voor thema ontvangen, op 31 oktober aangesloten bij BwN, bij ambtelijke voorbereiding 15 oktober is rietoever ontwikkeling genoemd Aa en Maas: nog geen projecten genoemd, bij ambtelijke voorbereiding op 15 oktober is beekherstel genoemd. Resultaten ambtelijke voorbereiding 15 oktober De resultaten van de ambtelijke voorbereiding zijn als excelbestand bijgevoegd.

7 Pitch 31 oktober Koploper Building with nature Roel de Jong en J.A. van Berkum Elk schap een Building with Nature stap We hebben gekozen voor beekdalsystemen. Er zijn veel toepassingen voor Building with Nature, maar dit is onze focus. Er is verschil in waar we staan in het proces. Het ene waterschap heeft al grond verworven en is al aan het inrichten. De ander moet nog gaan verwerven en moet nog draagvlak verwerven. Building with Nature geeft perspectief om op een andere manier aan tafel te gaan met belanghebbenden. De kosten voor projecten voor beekherstel zijn de noodzaak om met dit project te beginnen. Toepassen van BwN biedt ons ook mogelijkheid om soepeler om te gaan met waterkwaliteitsnormen. We moeten vanuit gouden vierkant werken, concreet moeten we de landbouw betrekken. Niet alleen als grondleverancier. Ook de landbouw mee laten denken over hoe Building with Nature past in hun bedrijfsvoering. Trekker is Roel de Jong. Vechtstromen, Rijn en IJssel en Hunze en Aa s trekken samen op in deze koploper. Ook andere thema s gaan aanhaken. Commentaar Hoe is Rijkswaterstaat betrokken bij deze koploper? Rijkswaterstaat nam deel aan onze tafel. We kunnen leren van de ervaringen van Rijkswaterstaat, ze kunnen onze helpen bij het proces om Building with Nature in te zetten. Nemen jullie veenweide en boezemkades (rietherstel) ook mee? Nee, onze focus ligt bij beekherstel. Welke vraag hebben jullie aan Rijkswaterstaat voor het procesdeel? Groot probleem bij herinrichting beekdalen is de grondverwerving. De landbouwsector is huiverig voor uitstraaleffecten. Wat we willen leren voor het proces is: hoe beweeg je naar een andere inrichting, met andere doelen. We willen een betere match tussen landgebruik en de ruimtelijke inrichting. Er gebeurt al heel veel voor beekherstel, wat ontbreekt is: bestuurlijke lef! Bestuurlijke lef geven we vorm door: A. Met deze aanpak de streek in te gaan. B. Eigen organisatie te doen om mensen mee te krijgen in de gedachtegang C. Andere overheden te betrekken

8 3. Overzicht Digitale Delta Waterschappen aangemeld voor Koploper Amstel Gooi en Vecht Aa en Maas Brabantse Delta Delfland Hollands Noorderkwartier Nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma Rijnland Stichtse Rijnlanden, wel betrokken, niet deelnemer in koploper Deelnemers 31 oktober Digitale Delta bestuurlijk Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Dhr. M.A.P. van Haersma Buma (Delfland) Betrokken, niet aangemeld voor de koploper Dhr. E. Kraaij nhwbp Dhr. H. Pluckel (Rijnland) Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Deelnemers 31 oktober Digitale Delta ambtelijk Joost de Haan (Delfland) Dhr. R. Feron (Rijkswaterstaat) Aart van Sloten (Rijkswaterstaat) Mark van der Werf (Unie van Waterschappen) Projecten die zijn aangemeld: Amstel Gooi en Vecht: Participeert in Open Boezem, Open Data. Niet apart aangemeld voor koploper. Delfland: trekker van Digitale Delta, verder verbinding leggen met zoetwatervoorziening, Building with Nature, FloodControl en waterketenoptimalisatie. Brabantse Delta: SAT-water, hydronet-portaal en digitalisering archief. Verder een nieuw project voor communicatie met burgers via app Stichtse Rijnlanden: Open Boezem, Open data, onderdeel van Digitale Delta. Een van de initiatiefnemers van SAT-Water Hollands Noorderkwartier: Open Boezem, Open Data. Niet apart aangemeld voor koploper. Aa en Maas: SAT-water Resultaten ambtelijke voorbereidingsbijeenkomst Resultaten van ambtelijke voorbereiding zijn beschikbaar als foto (poster met matrix met projecten en aantekeningen op de poster).

9 Pitch 31 oktober Koploper Digitale Delta Raymond Ferron en Erik Kraaij. Digitale delta en HWBP De visie van Digitale Delta is: data die open beschikbaar is, ook voor andere gebruikers toegankelijk. De data moeten gaan stromen in Nu zijn er applicaties die functioneren binnen organisaties. In 2015 moeten alle applicaties naadloos met elkaar samenwerken. We ontwikkelen een platform waar de applicaties op gaan draaien. De watersector gaat samen werken met andere partijen om dit te ontwikkelen. Andere partijen doen analyses op onze data en komen met nieuwe oplossingen. Het nieuw Hoogwater Beschermings Programma maakt graag gebruik van de inzichten, data en applicaties van Digitale Delta. Het nhwbp is een gezamenlijk programma. 700km dijk moet worden aangepakt. Er is 4 miljard ingelegd door het Rijk en waterschappen. Hoe gaan we dat doen? Piping, stabiliteit, zijn de twee problemen. We hebben twijfel over de data. Met behulp van Digitale Delta gaan we beter kijken: welke dijken eerst moeten aangepakt worden en welke zijn goed genoeg? Commentaar De ICT, de technologie is er klaar voor. Zijn de mensen dat ook? Als waterschapper: ja, ze staan erom te roepen. We willen goed zicht krijgen op de dijken. Het is geen ICT gedreven programma, de vraag komt vanuit de organisaties. Het is een middel, geen doel. Waar begin je mee? We beginnen met data vindbaar maken. Dan zullen mensen er gebruik van maken. Ze zien data en mogelijkheden om daar analyses mee te doen die ze nu nog niet in de gaten hebben. We gebruiken Digitale Delta concreet in programma's, om data te krijgen die we nodig hebben om op een goede manier te kunnen investeren in dijkversterking en in het waterbeheer. Hoe verder. Voor het nhwbp gaan we het organiseren. Er zijn tien waterschappen die kampen met de twee problemen van piping en stabiliteit. Dat gaan we bij elkaar halen de komende zes maanden.

10 4. Overzicht Zoetwater en verzilting Waterschappen aangemeld voor Koploper Aa en Maas Delfland Hollands Noorderkwartier Hunze en Aa s Reest en Wieden Rijn en IJssel Rijnland Rijkswaterstaat Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Deelnemers 31 oktober Zoetwater bestuurlijk Dhr. L. Verheijen (Aa en Maas) Dhr. A. van den Berg (Delfland) Geen deelnemer aanwezig bij thema Zoetwater Verhinderd Geen deelnemer aanwezig bij thema Zoetwater Geen deelnemer aanwezig bij thema Zoetwater Dhr. G. Doornbos (Rijnland) Dhr. R. Allewijn (Rijkswaterstaat) Dhr. W.V.L. Ginjaar, verhinderd Dhr. G. de Jonge (Schieland en de Krimpenerwaard) Deelnemers 31 oktober zoetwater ambtelijk Henk Looijen (Rijkswaterstaat) Michelle Talsma (STOWA) Sjaak de Wit (Rijkswaterstaat) Dolf Kern (Rijnland) Projecten die zijn aangemeld: Aa en Maas: Deltaplan Hoge Zandgronden De Dommel: niet aangemeld voor zoetwater, maar onder Building with Nature zijn zoetwater thema s ingebracht. Blauwalgen bestrijding met micro organismen, pilot oppervlaktewater beluchting (Kallisto), Energieproducerende vispassage, Waterpark Soerendonk (monitoring en optimalisatie) Delfland, verzilting, onderzoekslijn zoet-zout verkennen met andere waterschappen in Zuid Westelijke delta Hollands Noorderkwartier, nog geen projecten genoemd Hunze en Aa s, Watersparen, Zoetwaterlenzen op brak water Reest en Wieden: nog geen project genoemd Rijn en IJssel: nog geen project genoemd, bufferboeren genoemd door ambtelijk contactpersoon Laurens van Gerner Rijnland, Deltaprogramma Zoetwater, lopend onderzoeksprogramma via STOWA Scheldestromen: wel deelnemer koploper, nog geen projecten genoemd Schieland en de Krimpenerwaard: wel deelnemer koploper, nog geen projecten genoemd

11 Resultaten ambtelijke voorbereiding 15 oktober Resultaten ambtelijke voorbereiding zijn beschikbaar als foto van de poster met een matrix van projecten. Tevens is een excelbestand bijgevoegd waar de opmerkingen die daarop geschreven zijn, zijn verwerkt in de matrix met projecten. Pitch 31 oktober van Koploper Zoetwater en verzilting Roeland Allewijn en Lambert Verheijen Optimalisatie en anders omgaan met onze zoetwatervoorraad. Beginnen met het probleem: sturen van water en hergebruik van water. Voor oplossingen zijn er drie richtingen: - data en ICT kant - Governance - Technologische oplossingen Welke gebieden of projecten hebben we innovatie nodig? De droogmakerijen, met zoute kwel. Noordzeekanaal en Hollandse IJssel, het IJsselmeer gebied. Overal zie je hier de combinatie van Rijkswaterstaat en waterschap. We willen de pilots die we al doen en de nieuwe die we opstarten opschalen en uitbreiden, ook naar het buitenland. We hebben aandacht voor de koppeling van hoogwatersysteem en regionaal systeem. Er is een verschil tussen Rijkswaterstaat en waterschap. We hebben duo s opgezet met de opdracht: u kijkt niet vanuit uw eigen scope maar probeert door elkaars ogen te kijken. Voorbeeld in Brabant, dynamisch waterbeheer. Afspraken maken over de waterafvoer. We gaan samen antwoord geven op de vragen. Commentaar: Is er een prioriteit? Roeland: voor zoet/zout problematiek is er een problematiek. We bespreken met elkaar wie er een pilot wil doen. We willen geen splitsing maken tussen zout problematiek en droogte problematiek. Voorraadvorming kan een oplossing zijn. Los komen van de regionale problematiek is nodig. Wat we voor ogen hebben is een hot spot benadering.

12 5. Overzicht Klimaat Actieve Stad Waterschappen aangemeld voor Koploper Amstel Gooi en Vecht Brabantse Delta De Dommel Delfland Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rivierenland Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Deelnemers 31 oktober Klimaat Actieve Stad bestuurlijk Dhr. M.H.J. van der Heijde (Amstel Gooi en Vecht) Dhr. L. van der Kallen (Brabantse Delta) Dhr. B. Besselink (De Dommel) Mevr. A.W. Bom-Lemstra (Delfland)? Dhr. S. Kuks (Regge en Dinkel), trekker van het thema Mevr. E. Rutting (Rijn en IJssel) Geen deelnemer aangemeld voor dit thema Dhr. A.J.B. van der Klugt (Schieland) verhinderd Mevr. M.S. Brouwer (Vallei en Veluwe) Deelnemers 31 oktober Klimaat Actieve Stad ambtelijk Tom Voskamp (Regge en Dinkel) Mark van Kruining (Unie van Waterschappen) Cornelis Israels (Rijkswaterstaat) Bert Palsma (STOWA) Projecten die zijn aangemeld: Brabantse Delta, diverse projecten voor aanpak blauwalgen. Belang van effecten klimaatverandering op waterkwaliteit. Vallei en Veluwe: wel betrokken, nog geen concreet project De Dommel: Energiefabriek Tilburg en RWZI als logistiek centrum (bijdrage aan circulaire economie, daarmee klimaatstrategie), Water Safety Plan Prepared Eindhoven, Kallisto Tilburg (aanpak milieu- en wateroverlast bij regen), investeren in afwateringstructuur in Eindhoven. Schieland en de Krimpenerwaard: samenwerking met Rotterdam, nog geen project genoemd Amstel Gooi en Vecht: proeftuin Watergraafsmeer, de Waterbestendige Stad en Amsterdam Rainproof eveneens unieke innovatietrajecten Delfland: Smart Polders, kennis inbrengen vanuit hotspots Haaglanden Regge en Dinkel icm Velt en Vecht: pilot met gemeente Hengelo. Rijn en IJssel: geen project genoemd, ambtelijk contactpersoon Marga Limbeek De resultaten van de ambtelijke voorbereidingssessie op 15 oktober De resultaten van de ambtelijke voorbereiding zijn bijgevoegd in een excelbestand.

13 Pitch 31 oktober Klimaatactieve stad Mark van Kruining Klimaat in de stad is van iedereen Eigenaarschap van klimaatproblematiek: we zijn allemaal probleemeigenaar. Dat is het lastige om stappen te zetten. De Leefbaarheid van de stad staat onder druk, er komen meer klimaatgerelateerde problemen. Milieu, sociaal, water, het is onderling verweven en veelzijdig. Wat we als kopgroep willen doen is om de partners in beeld te brengen. Met wie kunnen we het probleem oppakken? Wat zijn best practices? We zoeken naar perspectieven die richting geven en inspireren. Het beeld van een spons als voorbeeld. Een spons neemt water op, maar kan ook koelen, als symbool voor water in de stad. Governance is een belangrijk element. We willen in samenwerking met de waterwethouder klimaatproblematiek oppakken. We willen de achterban in de gemeente er bij betrekken. Commentaar: Jullie geven aan dat klimaatproblematiek van iedereen is. Hoe krijg je het tussen de oren van de burger? Hoe ga je gebruik maken van de energieke samenleving? Er zijn al heel veel initiatieven. Het is nu versnipperd. Het doel is o met elkaar in contact te komen. Partners in beeld brengen. Een gezamenlijke vraag is er, namelijk hoe pak je klimaatproblematiek via mitigatie en adaptie aan. Hoe maak je dat enthousiasme in de groep, wat je zoekt? Speldenprikjes. Welke structuur ga je benutten? Hoe gaat het verder? Rijkswaterstaat heeft ook met maatregelen voor adaptatie en mitigatie te maken. Rijkswaterstaat kijkt ook op hun assets hoe ze initiatieven van anderen kunnen ondersteunen. We gaan als koploper aantal enthousiaste wethouders erbij halen. Zoek de burger op. Rijn en IJssel organiseert een conferentie om met burgers uit de stad te kijken naar oplossingen die toegepast kunnen worden voor adaptatie en mitigatie, op 14 november in Arnhem.

14 6. Overzicht Watertechnologie Waterschappen aangemeld voor Koploper Portefeuillehouder Waterketen en Emissies Unie van Waterschappen Amstel Gooi en Vecht Brabantse Delta Hollandse Delta Hollands Noorderkwartier Roer en Overmaas Reest en Wieden Rijnland Stichtse Rijnlanden (wel betrokken, niet deelnemer in Koploper) Vallei en Veluwe Zuiderzeeland Deelnemers 31 oktober Watertechnologie bestuurlijk Mevr. H. Roorda (Rivierenland) Dhr. P. Rooijmans (Amstel, Gooi & Vecht) (verhinderd) Geen deelnemer bij thema aanwezig Geen deelnemer bij thema aanwezig Dhr. G. van Os (Hollands Noorderkwartier) Dhr. L. H. Dohmen (Roer en Overmaas) Dhr. K. Spijkervet (Reest en Wieden) Dhr. H. Schouffoer (Rijnland) Wel ambtelijk vertegenwoordigd Mevr. L. Schelwald (Zuiderzeeland) Deelnemers 31 oktober Watertechnologie ambtelijk Dhr. R. van Houten (Aa en Maas) namens STOWA Dhr. E. M. Pelzer (Waterschapsbedrijf Limburg) Dhr. M. Erberveld (Rijkswaterstaat) Dhr. S. Weijers (De Dommel) namens Innovatieplatform Mevr. M. Schouten (Rijnland) Dhr. H. Van Veldhuizen, Vallei en Veluwe en Transitieteam Grondstoffen/ Energiefabriek Projecten die zijn aangemeld: Amstel Gooi en Vecht: grondstofproduktie en energie uit afvalwater (groengas, struviet, cellulose, thermische energie uit rioolwater en uit diepe plassen, enz.) en de samenwerking met het Afval Energie bedrijf Brabantse Delta: fosfaatterugwinning uit slib en productie van bioplastics uit afvalwater. Project in verkenningsfase voor geneesmiddelen. Hollandse Delta: samenwerking in gouden driehoek, o.a. Anamnox project (CENIRELTA) rwzi Dokhaven Hollands Noorderkwartier: aangemeld voor thema, nog geen projecten genoemd Peel en Maasvallei/Roer en Overmaas via Waterschapsbedrijf Limburg: Modulair Duurzame Rioolwaterzuivering, Thermische Druk Hydrolyse, Grondstoffen terugwinning en aansturing van rioolgemalen en pompen (WAUTER)

15 Roer en Overmaas ism Waterschapsbedrijf Limburg : KWR onderzoek Verwijdering van geneesmiddelen, afbraakproducten en andere organische microverontreinigingen uit RWZIeffluent, verdere projecten nader nog te bepalen op gebied van zuivering ism WBL Reest en Wieden: nog geen project genoemd Rijnland: geen concreet project genoemd bij aanmelding De Stichtse Rijnlanden: pilot Nereda op RWZI Utrecht, Energiefabriek op RWZI Nieuwegein Vallei en Veluwe: projecten zoals Nereda, Energiefabriek, Grondstoffenfabriek Zuiderzeeland: innovatief project voor slibgisting, patent aanvraag loopt Resultaten ambtelijke voorbereiding Bij de ambtelijke voorbereiding zijn te weinig medewerkers van de waterschappen betrokken geweest. Uit de reacties op de brief van de Unie met aanmeldingen voor de koplopers zijn al een groot aantal projecten aangemeld, zie hierboven. Bij de verdere uitwerking van de projecten in deze koploper betrekt de Unie het transitieteam Grondstoffen / Energiefabriek en het Innovatieplatform. Pitch 31 oktober Koploper Watertechnologie Hans Schouffour Van afval naar grondstof Wij hebben het over waardecreatie, niet langer over afvalwaterzuivering. We worden hiertoe gedwongen door de maatschappij, via wetgeving. We willen de reststroom waarde halen uit huishoudens. Onze visie is om Nederland nummer 1 te laten worden op resourcerecovery. Er zijn al heel veel projecten op het gebied van fosfaatterugwinning, en verwijderen van medicijnresten. We missen overzicht. Dat overzicht hebben we wel nodig. We gaan ons richten op wetgeving. Wetgeving is nodig om beweging te krijgen naar grondstofwinning en waar alle neuzen zelfde kant uitgaan. Hier mag dwang achter zitten. Dan ontstaan er nog meer innovaties waarmee je kan exporteren. De verandering kan gemaakt worden op korte termijn. Markt kan aanhaken bij initiatieven. Dit kan alleen in samenwerking worden georganiseerd en gerealiseerd. Commentaar: Jullie gebruiken wetgeving als motivator. Je wilt de wet gebruiken om mensen in beweging te krijgen. Kun je ook een andere weg benutten, de informele weg? We voeren een twee sporen beleid. Iedereen praat nu langs elkaar heen. We hebben focus nodig en wetgeving is daar een middel voor. Het gaat er niet om wat wij vragen als waterschappen, maar wat we aan kunnen bieden, met onze installaties waarop we pilots kunnen draaien bijvoorbeeld. Onze ervaring is dat bedrijven bij ons aankloppen na gerucht dat we gaan vervangen en ze vragen of we openstaan om iets nieuws toe te passen.

16 7. Overzicht Sociale Innovatie en Governance Deelnemers 31 oktober Sociale Innovatie Roel Bronda (Stichtse Rijnlanden) Sander Hoogewoning (Schieland en de Krimpenerwaard) Ronald Hemel (Unie van Waterschappen) Hans de Vries (Rijkswaterstaat) Corne Nijburg (Water Governance Center/ Werkgroep Sneller Innoveren) Aanmeldingen voor thema Sociale Innovatie Groot Salland Rivierenland 8. Organisatie Koplopers traject Organisatie bijeenkomst en vervolgtraject Koplopers Bram Rosenbrand (Unie van Waterschappen) Felix Wolf (Rijkswaterstaat) Judith van der Geer (LEF Future Center), bijeenkomst 31 oktober Bas van der Sande (Unie van Waterschappen) verslag

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013

De economische betekenis van waterschappen. mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 De economische betekenis van waterschappen mr.drs. Peter C.G. Glas Voorzitter Unie van Waterschappen 5 september 2013 1 Gefeliciteerd! 2 opzet Waterschappen en ons land Strijd tegen het water Deltaplan

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2015 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 161017 Status: Kenmerk: Locatie: Contactpersoon: Definitief HVDK/156024

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

Distributie. Centrale. Laag

Distributie. Centrale. Laag Distributie Centrale Laag Wat levert de CDL: Geografische data van het watersysteem, waterkeringen, kabels/leidingen en administratieve grenzen Eén landsdekkend beeld van alle waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Wie bestuurt het waterschap?

Wie bestuurt het waterschap? Wie bestuurt het waterschap? Nederland waterland. Rivieren, kanalen, sloten, beken, meren, grachten Nederland is er vol mee. Bovendien ligt Nederland aan de Noordzee. Al dat water in en om Nederland moet

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

FOSFAATFABRIEK. Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat

FOSFAATFABRIEK. Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat FOSFAATFABRIEK Green Deal en Ketenakkoord Fosfaat Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel) (Rafaël Lazaroms, coördinator klimaat en energie Unie van Waterschappen) 1 mei 2012 1 Inhoud presentatie Green

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016 Migreren van Geovoorziening naar CDL 13 december 2016 Wie is wie Chris Stiggelbout HWH Projectleider HWH Harrie van der Werf Geodan Projectleider Geodan Fred van Bemmel Aa en Maas Projectarchitect Nick

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2013 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 140617 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/cc/156024 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s

Veilige dijken, dammen, duinen. Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilige dijken, dammen, duinen Werken aan bescherming tegen overstromingen in de Hoogwaterbeschermingsprogramma s Veilig wonen en werken onder de zeespiegel Foto: Tineke Dijkstra Zwemmen in zee, vervoer

Nadere informatie

Bestuurlijke bijeenkomst innovatie 31 januari 2013

Bestuurlijke bijeenkomst innovatie 31 januari 2013 Bestuurlijke bijeenkomst innovatie 31 januari 2013 1. Samenvatting plenaire paneldiscussie Een goed gevulde zaal met alle belangrijke stakeholders die waterinnovatie door en met de waterschappen mogelijk

Nadere informatie

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering.

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering. Van: Heijloo, R. Verzonden: donderdag 24 februari 2011 9:35 Aan: Wijngaart, P. van den Paul CC: Bom - Lemstra, A.W.; Swart, I. (Ingrid) Onderwerp: FW: bijeenkomst VZHW 28 februari 2011 Urgentie: Hoog Beste

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

VAN PROBLEEM NAAR GRONDSTOF THIJS COPINI HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER

VAN PROBLEEM NAAR GRONDSTOF THIJS COPINI HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER VAN PROBLEEM NAAR GRONDSTOF THIJS COPINI HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER Presentatie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Energie en grondstoffenfabriek HHNK en de EFGF Beleid biomassa

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN. Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen

MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN. Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen CONTACTPERSONEN MATERIEEL Beherende waterschap Contactpersoon Telefoonnummer Telefoonnummer algemeen

Nadere informatie

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling!

De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt. Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! De bodem daalt sneller dan de zeespiegel stijgt Tijd voor een innovatieve en integrale aanpak van bodemdaling! In de Nederlandse Delta wonen negen miljoen mensen. Hier wordt zeventig procent van ons inkomen

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Kansen in de deltatechnologie

Kansen in de deltatechnologie Kansen in de deltatechnologie 23 april 2013 Kennisconferentie Deltaprogramma Missie Topsector Water 1.Nederland binnen de top 3 landen op het gebied van water innovatie 2.Verdubbelde toegevoegde waarde

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR ACHTERGROND De instroom in de watersector moet worden vergroot. Maar jongeren denken niet snel aan een carrière in deze sector. Daarom is het nodig om jongeren op een

Nadere informatie

Uniecommissie Waterkeringen gehouden op 7 oktober 2011

Uniecommissie Waterkeringen gehouden op 7 oktober 2011 Bijlage Verslag CWK 11-62 Agendapunt 2 Uniecommissie Waterkeringen gehouden op 7 oktober 2011 Aanwezig: Mw. Bom-Lemstra, H.G.N. Boon, J. Bosman, R.G.C.M. Cruijsen, R.E.W.M. Dupont, J.M. Geluk (voorzitter),

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone

Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer. Ronald Loeve en Peter Boone Down to Earth Remote Sensing in het waterbeheer Ronald Loeve en Peter Boone 30-11-2017 1 REMOTE SENSING EN WATERKERINGEN Introductie Remote Sensing: satelliet, RPAS of veldwaarneming RPAS: wat kan, wat

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/156024/HVDK Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Scherp aan de wind vooruit!

Scherp aan de wind vooruit! Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma 2014-2015 Scherp aan de wind vooruit! Bestuursprogramma 2014-2015 Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postbus 93218 2509

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016

Verslag bijeenkomst medicijnresten uit water 10 maart 2016 We starten de dag met het teruggeven van de resultaten uit de interviews Vitens en Vallei en Veluwe hebben gesproken met deskundigen, beleidsmakers en bestuurders om meer zicht te krijgen op het probleem,

Nadere informatie

d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012

d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012 de belastingen van de waterschappen in 2012 1 d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012 Achtergrondinformatie bij de belastingaanslagen 2 d e b e l a s t i n g e n v a n d

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur Jongeren weten te weinig over water. Dat is de gedachte die al enige tijd leeft bij de waterschappen. Maar, als wij u willen vertellen over de dingen

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Inleiding KNAG 7 december 2012. Dijkgraaf Herman Dijk

Inleiding KNAG 7 december 2012. Dijkgraaf Herman Dijk Inleiding KNAG 7 december 2012 Dijkgraaf Herman Dijk WATERSCHAPPEN IN NEDERLAND 25 GEBIED GROOT SALLAND oppervlakte: 120.000 ha, inwoners: 360.000 26% onder zeeniveau Wanneer geen dijken/duinen: 66% regelmatig

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer

Zuiver Afvalwater 2012. Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Zuiver Afvalwater 2012 Landelijke rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer Colofon Uitgave Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl November 2013 Deze publicatie wordt ook

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller André van Vugt Aantal pagina s 11 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli Agendapunt, Onderwerp, Actualisatie begroting Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Verlengde derde toets primaire waterkeringen

Verlengde derde toets primaire waterkeringen Verlengde derde toets primaire waterkeringen Landelijke rapportage 2012-2013 Datum 20 december 2013 Status Definitief Colofon ILT Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 23

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Pilots zoetwatervoorziening: van concept naar uitvoering

Pilots zoetwatervoorziening: van concept naar uitvoering Pilots zoetwatervoorziening: van concept naar uitvoering Ervaringen uit de projecten GO-FRESH en Waterhouderij Programma: 1. Presentatie Walter Jonkers (provincie Zeeland) 2. Filmpjes uit het veld: proeven

Nadere informatie

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom

WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015. Het hoe en waarom WATERSCHAPS- BELASTINGEN 2015 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE C&F Report,

Nadere informatie

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep

60 Slimme dijken. Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping. Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep 60 Slimme dijken Reactieformulier uitvraag aan de markt Nieuwe oplossingen voor piping Deel A: Informatie van de indiener en indruk van de werkgroep De indiener geeft in de kolom informatie van de indiener

Nadere informatie

V0232/H maart 2015 PARTIJEN

V0232/H maart 2015 PARTIJEN Opsteller S. Zappeij-Ploeger, A.J. de Korte RA, M.H. van der Veen-Brouwer, mr. P. Minneboo, mr. R. Jagt, mr. F. Theissen en mr. L. Huntjens kenmerk Aantal pagina s [16] Datum besluit V0232/H3517 6 maart

Nadere informatie

Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211 In D&H: 21 december 2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-01-2011

Nadere informatie

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE

WATER- SCHAPPEN & ENERGIE WATER- SCHAPPEN & ENERGIE Resultaten Klimaatmonitor Waterschappen 2014 Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving. Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34920 5 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 november 2014, nr.

Nadere informatie

Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps

Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps Inhoud presentatie Even voorstellen Waterschappen algemeen Video Vragen Project Beemdstraat Bladel Afsluiting

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014

d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? 2014 d e w a t e r s c h a p s b e l a s t i n g e n i n Waarom heffen de waterschappen

Nadere informatie

Overige gegevens JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.

Overige gegevens JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Overige gegevens 125 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van aandeelhouders van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij

Nadere informatie

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg

In D&H: Steller: M. Oppenhuizen BMZ Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: Portefeuillehouder: Miltenburg Onderwerp: Onderzoek actualisatie kostentoedeling Nummer: 279444 In D&H: 20-04-2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-05-2010 Telefoonnummer: 5883 SKK Afdeling: Overig In AB: 30-06-2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860 In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen.

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen. ^^^^Waterschap ^přbrabantse Delta 9t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15IN004040-02/02/2015 Waterschap Brabantse Delta Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Uw schrijven van Uw kenmerk Zaaknummer Ons kenmerk

Nadere informatie

Symposium Waardevol Water. Samenwerking Water Governance in Zuid Afrika. Keimpe Sinnema: Waterschap Groot Salland en Landen

Symposium Waardevol Water. Samenwerking Water Governance in Zuid Afrika. Keimpe Sinnema: Waterschap Groot Salland en Landen Symposium Waardevol Water Samenwerking Water Governance in Zuid Afrika Keimpe Sinnema: Waterschap Groot Salland en Landen Coördinator Zuid Afrika voor Unie van Waterschappen 20 maart 2013 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland T a v deheer mr M A P vanhaersma Buma Postbus 3061 2601 DB Delft G)S2>SSI

Hoogheemraadschap van Delfland T a v deheer mr M A P vanhaersma Buma Postbus 3061 2601 DB Delft G)S2>SSI Hoogheemraadschap van Delfland T a v deheer mr M A P vanhaersma Buma Postbus 3061 2601 DB Delft G)S2>SSI UNIE: VAN WATEIRSCHAPPCN Btzoehidris Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509

Nadere informatie

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Emissiesymposium 6 april 2017

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Emissiesymposium 6 april 2017 Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater Emissiesymposium 6 april 2017 1 Ministerie van 11 april Infrastructuur 2017 en Milieu Waarom een Delta-aanpak? Waterkwaliteit is verbeterd, maar nog niet voldoende

Nadere informatie

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid

VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid VERKLARING Green Deal tussen Unie van waterschappen en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder

Nadere informatie

ASN Bank Issuepaper. Waterschappen. Klimaat en milieu. vragen om zorgzaamheid. en daadkracht

ASN Bank Issuepaper. Waterschappen. Klimaat en milieu. vragen om zorgzaamheid. en daadkracht ASN Bank Issuepaper Waterschappen Klimaat en milieu vragen om zorgzaamheid en daadkracht ASN Bank Issuepaper Waterschappen maart 2009 70 A Inleiding In deze ASN Bank Issuepaper Waterschappen komen achtereenvolgens

Nadere informatie

TOILETPAPIER UIT AFVALWATER, EEN WAARDEVOLLE GRONDSTOF

TOILETPAPIER UIT AFVALWATER, EEN WAARDEVOLLE GRONDSTOF TOILETPAPIER UIT AFVALWATER, EEN WAARDEVOLLE GRONDSTOF 19 juni 2014 Yede van der Kooij voorzitter werkgroep Cellulose Yede van der Kooij Studies, consulting and research Sludge Wastewater Waste Bio based

Nadere informatie

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers

Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering. MT 22 maart 2012 Arno Lammers Regionale Adaptatie Strategie vanwege klimaatverandering MT 22 maart 2012 Arno Lammers Voorgeschiedenis RAS - Proces Waterkader Haaglanden gestart febr. 2003 na opdracht AB - Regionaal Bestuursakkoord

Nadere informatie

Nederland leeft met Vismigratie

Nederland leeft met Vismigratie Nederland leeft met Vismigratie Actualisatie landelijke database vismigratie November 2012, Groningen COLOFON Titel: Nederland leeft met Vismigratie. Actualisatie landelijke database vismigratie Datum:

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020

Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020 Programma Taskforce Deltatechnologie 2014 Taskforce Deltatechnologie (TFDT) Datum: 4 februari 2014 1 Aanleiding TFDT Topsector Water: verdubbeling toegevoegde waarde Nederlandse watersector in 2020 Co-creatie

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties

Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRW-meetlocaties Nanette van Duijnhoven Janneke Klein Joachim Rozemeijer Sibren Loos 1220098-015

Nadere informatie

WATERSCHAPS- SPIEGEL 2016

WATERSCHAPS- SPIEGEL 2016 WATERSCHAPS- SPIEGEL 2016 DE WATERSCHAPPEN 23 Verschillende waterschappen, 22 in 2016 11.000 Werknemers KENNISDELING Actieve kennisdeling naar andere delta s in de wereld door internationale samenwerking

Nadere informatie

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd.

Als opvolger van Chris van der Velden in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap is André van der Wende (SGP) uit Berkenwoude geïnstalleerd. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Maasboulevard123 Postbus4059 3006AB Rotterdam T.0104537 200 F.01041 30694 Aan geadresseerde Onskenmerk U.2011.04726 Uwkenmerk Datum 25 mei 2011 Contactpersoon

Nadere informatie

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens

Stroomgebiedsafstemming Rijnwest. ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijnwest ER in combinatie met meetgegevens Stroomgebiedsafstemming Rijn-West 2 Opdrachtgever: Rijn West Begeleidingsgroep / beoordelingsgroep: Provincies, RAO, KRW-Kernteam Rijn

Nadere informatie

Inleiding KIVI Kring Stedendriehoek. Inleider: dijkgraaf Herman Dijk

Inleiding KIVI Kring Stedendriehoek. Inleider: dijkgraaf Herman Dijk Inleiding KIVI Kring Stedendriehoek Inleider: dijkgraaf Herman Dijk WATERSCHAPPEN IN NEDERLAND 26 GEBIED GROOT SALLAND oppervlakte: 120.000 ha, inwoners: 360.000 ALGEMEEN BESTUUR voorzitter + 25 leden

Nadere informatie

Workshop: Onderzoeksprogramma Energie in het watersysteem

Workshop: Onderzoeksprogramma Energie in het watersysteem Workshop: Onderzoeksprogramma Energie in het watersysteem 2016-2018 Datum: Donderdag 7 april 2016 Tijd: 09:30 12.30 uur, met aansluitend lunch Locatie: Antropia, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen (http://www.antropia.nl/route/)

Nadere informatie

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER

DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER DE FLEXIBELE WATER BEHEERDER Klimaatverandering, adaptatie, mitigatie. Veranderende opgaven stellen waterschappen voor grote uitdagingen. In een veranderende maatschappij die steeds vaker zelf initiatief

Nadere informatie

WATERSCHAPS BELASTINGEN Het hoe en waarom

WATERSCHAPS BELASTINGEN Het hoe en waarom WATERSCHAPS BELASTINGEN 2016 Het hoe en waarom COLOFON UITGAVE Unie van Waterschappen Postbus 93218 2509 AE Den Haag www.uvw.nl REDACTIE Wijnand Dekking, Unie van Waterschappen REALISATIE EN DRUK Opmeer

Nadere informatie

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Hein van Stokkom (waterschap Brabantse Delta, links) en Jeroen Smarius (gemeente Uden).

Hein van Stokkom (waterschap Brabantse Delta, links) en Jeroen Smarius (gemeente Uden). Hein van Stokkom (waterschap Brabantse Delta, links) en Jeroen Smarius (gemeente Uden). 6 Waterspiegel / oktober 2017 BAW naar de toekomst toe Samenwerking in de waterketen loont In 2020 moeten de doelen

Nadere informatie

Harmonisatie Innovatiebeleid. Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid

Harmonisatie Innovatiebeleid. Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid Harmonisatie Innovatiebeleid Datum 5 november 2012 Opgemaakt door afdeling Strategie & Beleid Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definitie... 4 3. Doelstellingen... 4 4. Focus... 4 5. Maatregelen...

Nadere informatie

Hoeveel km² wind, zon, biomassa is er nodig om het Nederlandse energie verbruik (3200PJ) te verduurzamen? 6000km² ~ ~ 15%

Hoeveel km² wind, zon, biomassa is er nodig om het Nederlandse energie verbruik (3200PJ) te verduurzamen? 6000km² ~ ~ 15% Zon op Water Meervoudig ruimtegebruik door inpassing drijvende zonnepanelen in nat areaal Sunfloat Rik Jonker, coördinator zonneenergie bij het Programma Energie RWS, trekker expertgroep zon namens Unie

Nadere informatie

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9

Droogtemonitor. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtemonitor 28 juli 2015 Nummer 2015-9 Droogte iets afgenomen na neerslag Door de recente neerslag in Nederland

Nadere informatie

Antwoordenboekje Lespakket bezoek rioolwaterzuivering Juni 2016

Antwoordenboekje Lespakket bezoek rioolwaterzuivering Juni 2016 Antwoordenboekje Lespakket bezoek rioolwaterzuivering Juni 2016 Vragen/opdrachten voorafgaand aan het bezoek Vraag 1 Grof vuil halen we met een rooster uit het afvalwater. Noem 4 dingen die je verwacht

Nadere informatie

WMÍST 2: VOOR^ WAT BR. JÍUOOmTSRSCHñPS- BESTUUR

WMÍST 2: VOOR^ WAT BR. JÍUOOmTSRSCHñPS- BESTUUR WMÍST 2: t VOOR^ WAT BR JÍUOOmTSRSCHñPS- BESTUUR Hf ĩ JMD- "jongffffn WĨĪIH TC WEINIG over water." Dat is de gedachte die ai enige tijd leeft bij de waterschappen. Maar, als wij u willen vertellen over

Nadere informatie

Deltaproofweek. Van vragen naar kennis. van kennis naar. Deltaproofweek

Deltaproofweek. Van vragen naar kennis. van kennis naar. Deltaproofweek Deltaproofweek Van vragen naar kennis van kennis naar handelingsperspectief Coverfoto: Sabien Bouwmeester Deventer Ontwerp: Shapeshifter.nl Utrecht 5-14 maart 2013 Inhoudelijk perspectief 15 maart 2013

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo

Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo Taskforce Deltatechnologie Waterveiligheid in Limburg Succesvol realiseren met maatwerk en tempo Patrick van der Broeck, dijkgraaf 24/10/2017 Waterschap Limburg Ontstaan na fusie Roer en Overmaas en Peel

Nadere informatie