Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren"

Transcriptie

1 Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren

2 Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen te doorlopen. Stap1: Vul de openingsdocumenten volledig en naar waarheid in en voorzie iedere afzonderlijke bladzijde van een paraaf en zet uw handtekening waar aangegeven. Stap 2: Stop de ondertekende openingsformulieren, de vermogensbeerovereenkomst en eventueel bijlage 1 en een kopie van uw identiteitsbewijs in de retourenvelop. Als u een en/of rekening opent voegt u een kopie van de identiteitsbewijzen van beide toekomstige rekeninghouders toe. Als u een rekening opent voor een rechtspersoon (bijvoorbeeld B.V.) voegt u een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel toe. Stap 3: U stuurt alle documenten naar. Zodra wij uw documenten hebben ontvangen bevestigen wij uw aanvraag per . U kunt alle documenten in de (ongefrankeerde) retourenvelop sturen aan: T.a.v. Acceptatie en Beheer Antwoordnummer VV Amsterdam Wij openen zo snel mogelijk uw rekening. Zodra de documenten zijn goedgekeurd en alle formaliteiten zijn afgerond ontvangt u van ons bericht met daarin alle noodzakelijke gegevens om het vermogensbeheer te volgen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via +31 (0) of via of bezoek onze website op Met vriendelijke groet, Cees Smit Directeur

3 Persoonlijke informatie: 1e rekeninghouder Voorletter(s) Tussenvoegsel/ achternaam Geboortedatum Adres Postcode/ plaats Land m v Telefoon privé Telefoon mobiel Burgerservicenummer Tegenrekening 2e rekeninghouder Voorletter(s) Tussenvoegsel/ achternaam Geboortedatum Adres Postcode/ plaats Land m v Telefoon privé Telefoon mobiel Burgerservicenummer Tegenrekening Rechtspersoon (bijvoorbeeld B.V.) Naam Oprichtingsdatum Rechtsvorm Adres Postcode/ plaats Land Telefoon Kvk-nummer Tegenrekening Let op: indien u een zakelijke rekening opent vult u zowel de gegevens in van uzelf (onder 1e rekeninghouder) als de gegevens van de rechtspersoon.

4 Beleggersprofiel Op basis van de onderstaande vragen kunnen wij uw beleggersprofiel bepalen. Dit is vanuit wet en regelgeving verplicht gesteld. De Vermogensbeheer dient uw persoonlijke en financiële situatie goed te kennen. 1. Vragen met betrekking tot uw opleiding en beleggingservaring Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lager onderwijs/ VMBO (praktijk) VMBO (theoretisch)/ MBO/ HAVO/ VWO. HBO/ WO/ (post)doctoraal. In welke van de onderstaande categorieën valt/viel uw hoofdberoep? Medewerker. Directeur/ hoger- of middenkader positie. Vrij beroep/ zelfstandige. Heeft u beroepsmatig te maken met beleggen? Ja. Nee. Met welke type belegging heeft u ervaring (zakelijk of privé)? Geen beleggingservaring. Beleggingsfondsen. Beleggingsfondsen, aandelen en/of obligaties. Beleggingsfondsen, aandelen en/of obligaties en afgeleide producten, zoals opties. Hoe vaak vindt er een transactie plaats in uw portefeuille, los van enige periodieke inleg? Minder dan één keer per jaar. Minimaal één keer per jaar. Welk deel van uw portefeuille wijzigt door uw instructies in een jaar? Geen. Minder dan de helft. Minimaal de helft. Wie voert uw beleggingstransacties uit? Iemand anders neemt de transactiebeslissing en voert ze uit. Transacties worden op eigen initiatief uitgevoerd nadat daarover advies is verkregen. Transacties worden op eigen initiatief uitgevoerd.

5 2. Vragen met betrekking tot uw financiële positie: Wat is de aard van uw inkomen? Loon Winst uit onderneming Vermogen Wat is uw (gezamelijke) bruto jaarsalaris? < > Wat is de omvang van uw persoonlijk schulden? < > Wat is uw vrij beschikbaar vermogen? < > Wat is voornamelijk de herkomst van uw vermogen? Sparen Erfenis Verkoop eigen onderneming Gouden handdruk Overig

6 Plaats hier uw punten per vraag Risicoprofiel vragen Tussen de haakjes staat achter ieder antwoord een punten aantal weergegeven. Deze moeten worden opgeteld. Op basis hiervan kunnen wij uw risicoprofiel bepalen. De Vermogensbeheer dient uw risico bereidheid goed te kennen. 1. Wat is uw beleggingsdoelstelling? Vermogensgroei met een beoogd eindkapitaal. (3) Vermogensgroei zonder beoogd eindkapitaal. (4) Jaarlijkse aanvulling op het huidige inkomen. (1) Financiering van een toekomstige uitgave. Bijvoorbeeld studie van de kinderen, eerder stoppen met werken of aflossing van de hypotheek. (2) 2. Bent u van plan tussentijds vermogen uit uw beleggingsportefeuille te onttrekken of bent u van plan juist tussentijds vervolgstortingen te doen? Ik ben van plan: Periodiek te onttrekken. (1) Periodiek bij te storten. (4) Incidenteel te onttrekken. (2) Incidenteel bij te storten. (3) Geen van bovenstaande alternatieven. (2) 3. Welke gevolgen heeft het niet halen van uw rendementsdoelstelling? Dit heeft noch financieel, noch emotionele gevolgen. (4) Dit zou financieel en emotioneel grote consequenties hebben. (1) Ik zou teleurgesteld zijn maar het zal nauwelijks invloed hebben op mijn levenspeil. (3) Ik zou mijn levenspeil aan moeten passen. (2) 4. Welk deel van uw vrij beschikbare vermogen (dus excl. de eigen woning) wilt u op dit moment gaan beleggen? Meer dan 75%. (1) 50% - 75%. (2) 25% - 50 %. (3) Minder dan 25%. (4) 5. Uw inkomen gedurende de voorgenomen beleggingsperiode zal: Onvoldoende zijn om uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud te betalen. U komt maandelijks geld tekort. (1) Soms voldoende, soms onvoldoende zijn. Aan het eind van het jaar komt u precies uit. (2) Voldoende zijn om uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud te betalen. U kunt maandelijks een bedrag opzij zetten. (3) Ruim voldoende zijn om uw vaste lasten en kosten van levensonderhoud te betalen. U kunt maandelijks een aanzienlijk bedrag opzij zetten. (4)

7 Plaats hier uw punten per vraag 6. Welke kansverdeling spreekt u het meest aan voor het door u te beleggen vermogen? Een jaarlijks gemiddeld rendement van 11% maar in een slecht jaar kan ik uitkomen op -19%. (4) Een jaarlijks gemiddeld rendement van 8% maar in een slecht jaar kan ik uitkomen op -12%. (3) Een jaarlijks gemiddeld rendement van 6% maar in een slecht jaar kan ik uitkomen op -5%. (2) Een jaarlijks rendement gelijk aan de spaarrente en zelfs in een slecht jaar heb ik de spaarrente. (1) 7. Uw uitgangspositie bedraagt 0,-. Welke van onderstaande alternatieven spreekt u het meest aan? 50% kans op euro en 50% kans op 0,-. (4) 70% kans op euro en 30% kans op 0,-. (3) 90% kans op euro en 10% kans op 0,-. (2) 100% kans op ,-. (1) 8. Hoe vaak wilt u de waarde van uw portefeuille weten? Iedere dag. (1) Iedere maand. (2) Ieder kwartaal. (3) Ieder jaar. (4) 9. Bij welke tussentijdse waardedaling van uw effectenportefeuille voelt u zich als belegger nog steeds comfortabel? De waarde mag absoluut niet dalen. (1) Bij een waardedaling kleiner dan 10%. (2) Bij een waardedaling kleiner dan 25%. (3) Dit is gerelateerd aan het negatieve rendement van de markt(index). (4) 10. Waaruit bestaat uw huidige effectenportefeuille? 100% liquide middelen. (1) 100% aandelen of aandelenfondsen. (4) Een mix van aandelen(fondsen) en obligaties(fondsen) en/of spaargeld. (3) Spaargeld en obligaties(fondsen). (2) 11. Wat is uw beleggingshorizon? Korter dan 5 jaar. (1) Langer dan 5 jaar en korter dan 10 jaar. (2) Langer dan 10 jaar en korter dan 15 jaar. (3) Langer dan 15 jaar. (4)

8 Plaats hier uw punten per vraag 12. Heeft u reeds ervaring met beleggen? Ja, ruimschoots en voor langere tijd. (4) Ja, maar in beperkte mate. (3) Nee, maar ik volg wel het financiële nieuws. (2) Nee. (1) 13. Wat is uw rendementsverwachting? Spaarrente. (0) 5% gemiddeld per jaar. (0) 6% gemiddeld per jaar. (0) 7% gemiddeld per jaar. (0) 8% gemiddeld per jaar. (0) Meer dan 8% gemiddeld per jaar. (0) Totaal aantal punten. Zie volgende pagina voor uw risicoprofiel.

9 Berekening risicoprofiel Aan de hand van het totaal aantal punten, dat u heeft behaald met de beantwoording van de voorgaande vragen, kunt u met onderstaande puntentabel uw risicoprofiel bepalen.* PUNTENTOTAAL RISICOPROFIEL 12 t/m 18 Zeer Defensief 19 t/m 25 Defensief 26 t/m 34 Neutraal 35 t/m 41 Offensief 41 t/m 48 Zeer Offensief * behoudt zich het recht voor om op basis van de door u verstrekte informatie een ander beleggersprofiel vast te stellen.

10 U kunt deze brochure opsturen naar: Today s Vermogenbeheer Antwoord nummer VV Amsterdam I.B.R.S. / C.C.R.I numero VV Amsterdam PAYS-BAS Vergeet niet een kopie van uw ID bij te voegen en eventueel een uitreksel van de KvK.