1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen."

Transcriptie

1 Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner (indien van toepassing) Heeft u voldoende kennis en ervaring voor een beleggings hypotheek? Wie een hypotheeklening aangaat, wil deze op de einddatum kunnen aflossen. Beleggen in beleggingsfondsen is in dit geval (geheel of gedeeltelijk) één van de mogelijkheden. Beleggen brengt echter risico s met zich mee. Het is daarom belangrijk uw keuze voor beleggen zeer bewust te maken. In de volgende gevallen adviseren wij u in overleg met uw hypotheekadviseur een andere hypotheekvorm te kiezen; - als u 0% zekerheid wilt over het op te bouwen vermogen; - als u binnen zestien jaar over uw geld wilt beschikken; - als u een mogelijk tekort op de einddatum niet uit andere middelen kunt opvangen; - als u geen enkele (tussentijdse) waardedaling accepteert. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. LET OP: deze vragenlijst is alleen geschikt voor beleggers die middels het opbouwen van vermogen door beleggen in beleggingsfondsen hun hypotheek willen aflossen en een beleggingshorizon hebben die langer is dan 1 jaar. Bij onze beleggingshypotheken kunt u beleggen in beleggings fondsen. Bij de ING worden alle klanten met een beleggings hypotheek aangemerkt als niet-professionele belegger. Om te beoordelen of u geschikt bent voor een beleggingshypotheek, vragen wij u om onderstaande vragen te beantwoorden. Uw antwoord laat zien, of beleggen in beleggingsfondsen voor u geschikt is. U kunt onze website raadplegen voor meer informatie over de verschillende beleggingsfondsen en de daarbij behorende risico s. Bij de Beleggershypotheek krijgt u eenmalig advies over de beleggingsfondsen. Omdat u zelf beslist of u het eenmalige advies opvolgt, is het belangrijk dat u de risico s voldoende begrijpt. Na het eenmalig advies wordt de beleggingsrelatie een execution-only relatie. U geeft in die execution only relatie zelf de orders door voor uw eigen rekening en risico. De ING adviseert u hier niet bij. Het is daarom zowel voor het eenmalig advies als voor de execution only relatie belangrijk dat u de risico s van beleggen in beleggingsfondsen goed begrijpt. De ING is wettelijk verplicht om te toetsen of u voldoende kennis en ervaring heeft om deze risico s goed te kunnen begrijpen. Begrijpt u dat de ING na het eenmalige advies alleen uw orders *22120* PB codenr Kleurgebr. K Datum Bureau sowieso Ordernr Versie 02

2 doorvoert en u niet adviseert, vul dan de onderstaande vragenlijst in. Zo kunnen wij toetsen of u voldoende kennis en ervaring heeft om de risico s van beleggen in beleggingsfondsen te begrijpen. Vraag beantwoorden 1 Als ik beleggingsfondsen aankoop dan a is mijn inleg altijd gegarandeerd b is de kans aanwezig dat ik mijn inleg of een deel van mijn inleg verlies c weet ik niet Heeft u bij vraag 1 a of c ingevuld: U heeft niet voldoende kennis en ervaring met betrekking tot beleggingsfondsen om te beleggen binnen uw hypotheek. Wij verzoeken u om met uw hypotheekadviseur te overleggen om te onderzoeken welke hypotheekvorm wel bij u past. U kunt geen beleggingshypotheek afsluiten bij Postbank. U hoeft de vragenlijst niet verder in te vullen. Heeft u bij vraag 1 b ingevuld: Als u bij vraag 1 b heeft ingevuld, kunt u verder gaan met de vragenlijst. Om meer inzicht te krijgen in uw kennis en ervaring met beleggingsfondsen, stellen wij u nog een aantal extra vragen. Vragen beantwoorden 2 Heeft u ervaring met beleggingsfondsen en zo ja, hoe lang? a Nee b < 1 jaar c 1-3 jaar d > 3 jaar 3 Wat is uw opleidingsniveau? a Lager onderwijs b Middelbaar onderwijs c Hoger onderwijs d Universiteit e Anders 4 Heeft u bij uw huidige of eerdere werkzaamheden te maken (gehad) met belegggen? a Ja b Nee Hoe bepaalt u uw beleggingsprofiel? - U beantwoordt onderstaande vragen. - Voor elk antwoord krijgt u punten. Tel alle punten bij elkaar op. - Uw totaalscore laat zien welk beleggingsprofiel bij u past. - Bij elk beleggingsprofiel past een beleggingsmix. - U kruist de beleggingsmix aan die u wilt aankopen. - U stuurt het exemplaar voor de Postbank in zijn geheel naar ons terug. Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie.

3 Vragen beantwoorden Vul onderstaande vragenlijst in. Neem rustig de tijd en maak bij elke vraag een zorgvuldige afweging. 1 Wat is de restant looptijd van de hypotheek? (Let op: niet de restant rentevaste periode.) a Korter dan 2 jaar b 2 tot 4 jaar c 4 tot jaar d tot 12 jaar e 12 tot 1 jaar f Langer dan 1 jaar 2 Met welk bedrag wilt u het komende jaar gaan beleggen binnen uw hypotheek (indicatie)? a onder b van tot c van tot d euro of hoger 3 Welk deel van uw totaal netto vermogen is dit? (netto vermogen = vermogen minus schulden, exclusief uw eigen woning) a meer dan 5% (nagenoeg mijn hele vermogen) b tussen de 50% en 5% c tussen de 25% en 50% d minder dan 25% (een klein gedeelte van mijn vermogen) 4 De verhouding tussen rendement en risico bepaalt voor een belangrijk deel het beleggingsresultaat. Welke van onderstaande stellingen past het beste bij u? a Een gestage groei van mijn vermogen vind ik belangrijker dan de kans op hoge rendementen, die flinke fluctuaties met zich mee kunnen brengen b Enige fluctuaties in de groei van mijn vermogen vind ik acceptabel in ruil voor de kans op een hoger rendement c Ik ben alleen geïnteresseerd in de kans op hoge rendementen, al leidt dit tot flinke (neerwaartse) fluctuaties van mijn vermogen 5 Heeft u ervaring met beleggen? a Ik heb geen/weinig ervaring b Ik ben ervaren c Ik ben heel ervaren Stel dat het opgebouwde vermogen voor het aflossen van uw hypotheek fors lager uitkomt dan verwacht. Hoe gemakkelijk zou u dit kunnen opvangen met andere inkomsten en/of vermogens bestanddelen? a Ik zou deze tegenvaller - met enige moeite - (deels) kunnen compenseren met ander vermogen b Dit vormt geen probleem voor mij Wat zou u willen doen bij een waardedaling (van uw beleggingen) van %? a Ik zou het liefst al mijn beleggingen willen verkopen b Ik zou het liefst een deel van mijn beleggingen willen verkopen c Ik zou het liefst mijn beleggingen aanhouden en niets doen d Ik zou het liefst willen bijkopen Puntentelling

4 Uw huidige inkomen is: a Ruim voldoende voor mijn vaste lasten en levensonderhoud. b Voldoende voor mijn vaste lasten en levensonderhoud. In welke beleggingscategorieën belegt u/heeft u belegd? a Geen b Obligaties/Obligatiefondsen en/of mix(fondsen) met overwegend obligaties (50% of meer) c Aandelen/Aandelenfondsen en/of mix(fondsen) met overwegend aandelen (meer dan 50%) Hoe reageert u als uw beleggingen voor het aflossen van uw hypotheek tussentijds dalen van naar ? a Ik maak me veel zorgen b Ik maak me zorgen c Ik maak me weinig zorgen d Ik maak me geen zorgen 11 Welk deel van uw totale vermogen (exclusief uw eigen woning) houdt u liquide aan (bijvoorbeeld op spaar- en/of betaalrekeningen) met het oog op (onvoorziene) uitgaven? a Vrijwel niets b 5-25% c 25-50% d Meer dan 50% Optellen Totaal

5 Beleggingsprofiel en de bijbehorende beleggingsmix bepalen U heeft de vragenlijst ingevuld en met uw totaalscore kunt u nu uw beleggingsprofiel bepalen. Kruis hieronder uw totaalscore aan. Ook ziet u welk ING Dynamic Mix Fund bij uw beleggingsprofiel past. Uw totaalscore Gelijk of lager 5 tot en met Gelijk of hoger dan 4 punten punten dan punten Beleggingsprofiel* Neutraal Offensief Zeer offensief Beleggingsfonds bij Beleggershypotheek Neutraal Offensief Zeer offensief ING Dynamic Mix Fund III 50% aandelen 50% obligaties ING Dynamic Mix Fund IV 0% aandelen 30% obligaties ING Dynamic Mix Fund V 0% aandelen % obligaties Kiezen welke beleggings mix u wilt aankopen U kunt beleggen conform uw beleggingsprofiel, door te kiezen voor de bijpassende mix. Kruis hieronder aan welke mix u wilt aankopen. Binnen de Beleggershypotheek kunt u kiezen voor het profiel Neutraal, Offensief, Zeer offensief en de daarbij behorende ING Dynamic Mix Fund. Neutraal Offensief Zeer offensief ING Dynamic Mix Fund ING Dynamic Mix Fund III ING Dynamic Mix Fund IV ING Dynamic Mix Fund V *Toelichting beleggingsprofiel Beleggingsprofiel Neutraal U vindt stabiliteit in uw beleggingen belangrijk. Hierbij staat voorop dat u met een redelijke mate van zekerheid over enkele jaren over een vermogen wilt beschikken. Beleggingsprofiel Offensief U streeft naar hogere rendementen dan bij het beleggingsprofiel Neutraal. U bent daarom bereid om extra risico s te nemen. Dit vertaalt zich in een groter accent op aandelen in uw portefeuille dan op vastrentende waarden. Beleggingsprofiel Zeer offensief U streeft voornamelijk naar een zo hoog mogelijk verwacht rendement aan het einde van de looptijd. Daardoor zult u meer aandelen in uw portefeuille opnemen dan bij een ander beleggingsprofiel.

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE

WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Generali Profielbepaler Pensioen

Generali Profielbepaler Pensioen Heeft uw werkgever voor u een pensioenverzekering op basis van een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid afgesloten? Maak dan gebruik van deze. Met onderstaande vragenlijst kunt u nagaan welk beleggingsprofiel

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie