Beleggingsopdracht Finles Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsopdracht Finles Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 01: Introductie Regelgeving Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen. Alle verkeerde opgaven of alle verzwijgingen van omstandigheden welke van dien aard zijn dat Finles N.V. de cliënt niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aanvaard, maken dit formulier en de aanvraag voor het openen van een rekening vernietigbaar. Mocht u beleggen met geleend geld dan wijzen wij u op de risico s die hieraan zijn verbonden. Niet alleen kunt u uw inleg verliezen, maar loopt u het risico dat u een schuld overhoudt. S.v.p. invullen en retour sturen naar: Finles N.V. Afdeling Client Relations Postbus GP Utrecht Tel: Fax: Particuliere beleggers Voegt u tevens een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs toe, voorzien van een handtekening, plus een rekening/nota, creditcard of bankafschrift of een officieel identiteitsbewijs toe te voegen waarop het privé-adres staat. Bedrijven en stamrechten Graag ontvangen wij van u een origineel uittreksel van het KvK (niet ouder dan 3 maanden), een kopie van de statuten en een kopie van de identiteitsbewijzen van de, in de statuten genoemde, bestuurders, voorzien van een handtekening. Wij verzoeken u vriendelijk om ook de UBO verklaring in te vullen en te ondertekenen en aan Finles toe te sturen. Checklist Ondertekende kopie van uw identiteitsbewijs bijgevoegd? Kopie rekening/nota of creditcard of een bankafschrift met privé-adres. Tegenrekening ingevuld? Aanvraagformulier ondertekend? Cliënt risicoprofiel ondertekend? Burgerservicenummer ingevuld? Essentiële Beleggersinformatie gelezen? Deelnemen als rechtspersoon? Dan ook graag meesturen: Origineel uittreksel van de KvK (niet ouder dan 3 maanden). Kopie van de statuten van het bedrijf. Ondertekende kopie van de identiteitsbewijzen van de, in de statuten genoemde, bestuurders. UBO verklaring Zonder bovengenoemde bescheiden kan geen belegging tot stand worden gebracht.

2 02: Cliënt risicoprofiel Waarom een cliënt risicoprofiel? Dit cliënt risicoprofiel is bedoeld om een beeld te krijgen van het risicoprofiel van de belegger. Door de vragen in te vullen en de punten behorende bij het antwoord op te tellen wordt de belegger ingedeeld in één van de vijf risicoprofielen. Hiernaast is bij elk risicoprofiel een korte omschrijving gegeven. Verdeling van de punten Profiel A Minder dan 23 punten: geen risico De belegger is eigenlijk een spaarder. Een mogelijke tussentijdse waardedaling van het vermogen wordt niet geaccepteerd. Bij de belegger past alleen een renteproduct. Profiel B 23 t/m 53 punten: defensief De belegger beperkt, door nadruk op veilige beleggingen in de portefeuille, de risico's sterk. Profiel C 54 t/m 73 punten: neutraal De belegger streeft naar evenwicht. De belegger wil graag een hoger rendement dan op een spaarrekening en is daartoe bereid een zeker risico te nemen. Profiel D 74 t/m 93 punten: offensief De belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. Laat zich niet opjagen en houdt vast aan de lange termijnstrategie. Ook als de koersen dalen. De belegger weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bijhoren. Profiel E Meer dan 94 punten: zeer offensief De belegger wil een hoog rendement behalen en weet dat de risico s dan ook hoger zijn. Bij koersdalingen zal de belegger niet snel verkopen, waardoor deze maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel van de beurs. Vragenlijst Graag de gekozen antwoorden aanvinken. 1. Met welke vorm van beleggen heeft u de meeste ervaring? e f g Geen Beleggingsverzekering Beleggingsfondsen Individueel vermogensbeheer Handelen op advies van derden Zelf handelen in individuele effecten Anders 2. Volgt u de financiële markten? Nooit Soms (ten minste 1 x per maand) Regelmatig (ten minste 1 x per week) Vaak (dagelijks) 3. Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de beweeglijkheid van het rendement. Indien het rendement op uw vermogen bij Finles zich in één jaar kan bewegen tussen de hier vermelde percentages, welke (maximale) bandbreedte vindt u acceptabel? +1% tot +4 % 5% tot +10% 10% tot +20% 15% tot +25% e 20% tot +35% f 30% tot +50%

3 03: Cliënt risicoprofiel / vragen over uw persoonlijke situatie 4. Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op een negatief rendement op de einddatum. Dit geldt voor alle beleggingscategorieën. Hoe lang verwacht u het geld dat u belegt bij Finles, gemiddeld niet nodig te hebben? e f 1 tot 3 jaar 3 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar meer dan 20 jaar 5. Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei? Ik wil de zekerheid dat mijn belegging tussentijds nooit in waarde daalt. e In feite wil ik sparen. Vermogensgroei vind ik onbelangrijk, ik wil wel minimaal een compensatie voor inflatie op mijn vermogen. Vermogensgroei bij een gemiddelde risico- rendement verhouding vind ik belangrijker dan vermogensbehoud. Ik wil een behoorlijke vermogensgroei behalen. Ik realiseer mij dat dit voor de korte termijn grotere fluctuaties met zich meebrengt. Realiseren van een zo hoog mogelijke vermogensgroei staat voorop, ik realiseer mij dat dit voor de korte termijn sterke fluctuaties met zich mee kan brengen. 6. Hoe belangrijk is het voor u dat uw beleggingsresultaten van jaar tot jaar geleidelijk verlopen? 7. Hoe belangrijk vindt u het behalen van uw financiële doelstelling (uw doelvermogen)? Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk maar niet doorslaggevend Niet relevant Zeer belangrijk, dit vermogen is mijn toekomstige inkomstenbron. Belangrijk, dit vermogen is voor een deel mijn toekomstige inkomstenbron. Neutraal, de bestemming van dit vermogen is nog niet bekend. Onbelangrijk, vermogen is bestemd voor extra (luxe)uitgaven. Score Verdeling van de punten: 1. A. 0 B. 3 C. 5 D. 6 E. 10 F. 10 G A. 2 B. 5 C. 10 D A. 4 B. 8 C. 12 D. 16 E. 20 F A. 3 B. 6 C. 10 D. 13 E. 16 F A. 90 B. 12 C. 18 D. 24 E A. 2 B. 5 C. 10 D A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 Totaal aantal punten: Behorend bij profiel: (zie profielverdeling op de vorige pagina) 8. Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lager onderwijs / VMBO (praktijk) VMBO (theoretisch) / MBO / HAVO / VWO Deelnemer 1 HBO / WO / Post doctoraal Deelnemer 2 Lager onderwijs / VMBO (praktijk) VMBO (theoretisch) / MBO / HAVO / VWO HBO / WO / Post doctoraal 9. In welke van de categorieën valt / viel uw hoofdberoep? Medewerker Directeur / hoger- of middenkader Vrij beroep / zelfstandige Medewerker Directeur / hoger- of middenkader Vrij beroep / zelfstandige

4 04: Vragen over uw persoonlijke situatie 10. Heeft u beroepsmatig te maken (of te maken gehad) met beleggen? Deelnemer 1 Deelnemer 2 Ja Ja Nee Nee 11. Met welke type belegging heeft u ervaring (zakelijk of prive)? Geen beleggingservaring. U hoeft vraag 12 t/m 14 niet te beantwoorden. Beleggingsfondsen Beleggingsfondsen, aandelen en/of obligaties. Beleggingsfondsen, aandelen, obligaties en/ of afgeleide producten zoals opties. Geen beleggingservaring. U hoeft vraag 12 t/m 14 niet te beantwoorden. Beleggingsfondsen Beleggingsfondsen, aandelen en/of obligaties. Beleggingsfondsen, aandelen, obligaties en/ of afgeleide producten zoals opties. 12. Hoe vaak vindt er een transactie plaats in uw portefeuille, los van de periodieke inleg? Minder dan één keer per maand Meer dan één keer per maand Minder dan één keer per maand Meer dan één keer per maand 13. Welk deel van uw portefeuille wijzigt door uw instructies in een jaar? Geen Minder dan de helft Geen Minder dan de helft Meer dan de helft Meer dan de helft 14. Wie voert uw beleggingstransacties nu uit? Iemand anders neemt de transactiebeslissingen en voert ze uit. Transacties worden op eigen initiatief uitgevoerd nadat daarover advies is verkregen. Transacties worden op eigen initiatief uitgevoerd. Iemand anders neemt de transactiebeslissingen en voert ze uit. Transacties worden op eigen initiatief uitgevoerd nadat daarover advies is verkregen. Transacties worden op eigen initiatief uitgevoerd. 15. Wat is de aard van uw inkomen? Loon Winst uit onderneming Overig, nl Loon Winst uit onderneming Overig, nl 16. Wat is bruto jaarsalaris? 17. Hoe hoog zijn uw maandelijkse verplichtingen en waaruit bestaan ze? 18. Wat is uw vrij beschikbare vermogen (spaar- en beleggingsgelden)? 19. Wat is de herkomst van uw vermogen (sparen, erfenis, verkoop, etc.)?

5 05: Persoonsgegevens en tegenrekening Rekeninghouder 1 Rekeninghouder 2 Achternaam: Voorletters: Geslacht: man vrouw man vrouw Geboortedatum en plaats: Nationaliteit: Burgerservicenummer: Adres (privé): Postcode + woonplaats: Land: Postadres (indien anders): Postcode + woonplaats: Land: Telefoon (werk): Telefoon (privé): Mobiel: Fax: Rechtspersoon Bijvoorbeeld bedrijf of stamrecht b.v. Bedrijfsnaam: Naam bestuurder: Geboortedatum bestuurder: KvK-nummer: Tegenrekening De tegenrekening is een bestaande rekening bij een bank, waarnaar door u opgenomen bedragen worden overgeboekt. Naam bank: Rekeningnummer: Rekeninghouder: Vestigingsplaats: Ondertekenen cliënt risicoprofiel Deelnemer 1 Deelnemer 2 (mits van toepassing)

6 06: Beleggingsopdracht U kiest: (overzicht op pagina 2) Profiel A: geen risico Komt overeen met: Sparen Profiel B: defensief - Profiel C: neutraal Subfonds Finles Collectief Beheer en/of Finles Liquid Macro Fund en/of Finles Fountain Fund Profiel D: offensief - Profiel E: zeer offensief Finles Lotus Fonds Beleggen in individuele fondsen Belegd bedrag Subfonds Finles Collectief Beheer minimum is Finles Lotus Fonds minimum is Finles Liquid Macro Fund minimum is Finles Fountain Fund Serie A(beperkt toegankelijk) minimum is Finles Fountain Fund Serie B minimum is Finles Fountain Fund Serie C minimum is Totaal belegd bedrag: Komt uw gekozen belegging(en) overeen met uw risicoprofiel? (zie pagina 2 en 3) Ja Nee* * Indien uw gekozen belegging een hoger risico heeft dan uw risicoprofiel dan verzoeken wij u contact op te nemen met Finles. Overboeking (graag invullen) Subfonds Finles Collectief Beheer Finles Lotus Fonds Finles Liquid Macro Fund Finles Fountain Fund Serie A (Beperkt toegankelijk) Finles Fountain Fund Serie B Finles Fountain Fund Serie C Voor de belegging in het Subfonds Finles Collectief Beheer overeenkomstig de voorwaarden in het prospectus, is een bedrag van overgemaakt naar rekening-nummer (IBAN: NL47RABO ) BIC RABONL2U t.n.v. Stichting Finles Funds inz Finles Coll. Beheer te Utrecht op (datum). Voor de belegging in het Finles Lotus Fonds overeenkomstig de voorwaarden in het prospectus, is een bedrag van overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN: NL26RABO ) BIC RABONL2U t.n.v. Stichting Finles Funds inz Finles Lotus Fund te Utrecht op (datum). Voor de belegging in het Finles Liquid Macro Fund overeenkomstig de voorwaarden in het prospectus, is een bedrag van overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN: NL67RABO ) BIC RABONL2U t.n.v. Stichting Finles Funds inz Finles Liquid Macro Fund te Utrecht op (datum). Voor de belegging in het Finles Fountain Fund Serie A overeenkomstig de voorwaarden in het prospectus, is een bedrag van overgemaakt naar rekening-nummer (IBAN: NL97ABNA ) BIC ABNANL2A t.n.v. Stichting Bewaarbedrijf Hermes II - Fountain Capital Umbrella Fund o.b.o. Fountain Finles Fund te Amsterdam op (datum). Voor de belegging in het Finles Fountain Fund Serie B overeenkomstig de voorwaarden in het prospectus, is een bedrag van overgemaakt naar rekening-nummer (IBAN: NL97ABNA ) BIC ABNANL2A t.n.v. Stichting Bewaarbedrijf Hermes II - Fountain Capital Umbrella Fund o.b.o. Fountain Finles Fund te Amsterdam op (datum). Voor de belegging in het Finles Fountain Fund Serie C overeenkomstig de voorwaarden in het prospectus, is een bedrag van overgemaakt naar rekening-nummer (IBAN: NL97ABNA ) BIC ABNANL2A t.n.v. Stichting Bewaarbedrijf Hermes II - Fountain Capital Umbrella Fund o.b.o. Fountain Finles Fund te Amsterdam op (datum).

7 07: Ondertekening aanvraagformulier Disclaimer De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Finles N.V., als beheerder van deze Fondsen, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het prospectus van dit fonds kunt u vinden op de website Voor dit fonds is een Essentiële Beleggerinformatie beschikbaar met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze Essentiële Beleggersinformatie voordat u in dit fonds gaat beleggen. Ondertekening aanvraag en akkoord voorwaarden De ongetekende(n) verklaart (verklaren): Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Verklaart/verklaren kennis genomen te hebben van de inhoud van de Essentiële Beleggersinformatie van het fonds/de fondsen waarin belegd wordt. Besluit(en) volgens de onder punt 6 weergegeven verdeling, te gaan deelnemen in de Finles Beleggingsfondsen. Verleent/verlenen hierbij met deze opdracht aan de beheerder Finles N.V., conform het prospectus, toestemming om de deelneming tot stand te brengen op de dag waarop deze opdracht bij Finles is binnengekomen en het bedrag van deelneming op de rekening van het fonds is ontvangen. Hierbij is de valutering van de bijschrijving bepalend voor de dag van de deelneming. Finles zal mij/ons het bewijs van deelneming toezenden nadat de klant door Finles is geaccepteerd. Financieel adviseur (indien van toepassing) Naam organisatie: Handtekening dienstverlener: Verklaart hierbij dat: 1. de beleggingsverdeling overeenkomstig de eisen gesteld in de wet tot stand gekomen is en 2. de cliënt(en) conform de eisen gesteld in de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme(wwft) geïdentificeerd is (zijn). Execution only Heeft u geen financieel adviseur en heeft u de beleggingsbeslissing geheel zelfstandig genomen dan belegt u op basis van execution only. Bij Execution Only is geen sprake van enig advies van de kant van de beheerder Finles N.V. in de zin van de Wft. De zorgplicht ligt hier dan ook volledig bij u als klant zelf. U maakt alleen gebruik van onze bemiddelingsactiviteiten. Ondertekenen aanvraagformulier Deelnemer 1 Deelnemer 2 (mits van toepassing)

8 08: UBO verklaring (invullen door bedrijven en stamrechten) Money Laundering and terrorist financing (prevention) act (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( wwft ). Name of the Legal entity: Name of the director as stated in the articles of association: If the director is a natural person: Given names in full: Addres: Residence Postcode: Date of birth: Place of birth: Nationality: If the director is a Dutch Legal entity: Full name as stated in the aticles of association: Chamber of Commerce registration number: Declares: (please tick and fill in where appropiate). Option 1: That there are no persons havind an ultimate interest* of more than 25% in the capital of the Legal Entity and/or more than 25% of the ultimate control rights. *An ultimate beneficial owner: 1. a natural person having an interest of more than 25 % of the capital interest (NV, BV) or entitles to excercise more than 25% of the voting rights ate the general meeting of a Legal entity other than a foundation (stichting) (NV, BV, coöperatie, vereniging), or entitled to excercise control in this Legal entity, unless this Legal entity is a listed company. 2. a beneficiary of 25 % or more of the assets of a foundation or a trust or the person havind special control over 25 % or more of the assets of a foundation or a trust. (if option 1 apllies, please sign the statement). Option 2: That the following person has an ultimate interest of more than 25 % in the captal of the Legal Entity and/or more than 25% of the ultimate control rights. Name of the ultimate benefical owner: If the ultimate benefical owner is a natural person: Name: Addres: Residence Postcode: Date of birth: Place of birth: Nationality: If the ultimate beneficial owner is a Legal entity listed in a Dutch Commercial Register: Full name as stated in the articles of association: Chamber of Commerce registration number: If the ultimate beneficial owner is a Legal Entity not listed in a Dutch Commercial Register: Full name as stated in the articles of association: Registered office: Legal Form Address: Postcode: Place of Business: County where the Legal person has its registred office: Incorporated under the laws of the following country:

9 08: UBO verklaring (invullen door bedrijven en stamrechten) The undersigned declares that he/she has filled in this statement truthfully. Finally, the undersigned declares that he/she will inform Finles Capital Management of any changes in control structure of the company during the period in which the coomercial services are rendered. Ondertekenen Ubo verklaring Deelnemer 1 Deelnemer 2 (mits van toepassing)

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding Allianz Pro Rekening Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen 4 Switchen 4 Aan- en verkoop

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Persoonsgegevens: INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Naam bedrijf (indien van toepassing): Dhr / Mw En /of: Dhr / Mw Burgerlijke staat: Aantal personen van u afhankelijk: Adres: Postcode: Woonplaats: Land:

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Handleiding Inhoudsopgave 3 Wie is Allianz Nederland Asset Management B.V.? 4 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie