AXA BELEGGINGSREKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA BELEGGINGSREKENING"

Transcriptie

1 AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Telefoon: Tegenrekening (Als dit niet is ingevuld, kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen.) Bank-/Postbankrekeningnummer: Naam rekeninghouder: Vestigingsplaats bank: Belastingplicht: Binnenland Buitenland Tweede rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Nationaliteit: Telefoon: Beleggersprofiel (verplicht in te vullen) Hieronder kruist u aan welk profiel is bepaald aan de hand van de vragenlijst op pagina 5. Risicomijdend Defensief Neutraal Dynamisch Risicovol Stichting AXA Beleggingsrekening Graadt van Roggenweg 5 Postbus 8 5 RA Utrecht Telefoon () 9 Fax () Internet 9-

2 Beleggingskeuze Hieronder kruist u aan op welke manier u wilt beleggen. U kunt maximaal hokje aankruisen. Model Funds Model Portefeuilles Beleggingsfondsen Vul detailgegevens bij keuzeblok 5 Model Funds in Vul detailgegevens bij keuzeblok Model Portefeuilles in Vul detailgegevens bij keuzeblok 7 Beleggingsfondsen in 5 Model Funds Kruis aan in welk Model Fund u wilt beleggen. U kunt maximaal Model Fund kiezen. Model Fund I Model Fund II Model Fund III Model Fund IV Model Fund V Risicomijdend Defensief Neutraal Dynamisch Risicovol Bemiddelingskosten Model Funds:,5 procent (wordt op alle stortingen ingehouden). Daarnaast wordt een vast percentage van,5 procent ten behoeve van de beheerder van de Model Funds als aankoopkosten ingehouden. Model Portefeuilles Kruis aan in welke Model Portefeuille u wilt beleggen. U kunt maximaal Model Portefeuille kiezen Model Portefeuille I Risicomijdend procent aandelen/9 procent vastrentend Model Portefeuille II Defensief procent aandelen/7 procent vastrentend Model Portefeuille III Neutraal 5 procent aandelen/5 procent vastrentend Model Portefeuille IV Dynamisch 7 procent aandelen/ procent vastrentend Model Portefeuille V Risicovol 9 procent aandelen/ procent vastrentend Invullen naar aanleiding van de gekozen Model Portefeuille (totaal is procent): Dagrenterekening Kempen sparen risicomijdend procent AXA Obligaties Euro vastrentend risicomijdend procent AXA Obligaties Internationaal vastrentend risicomijdend procent AXA Portfolio mixfonds defensief procent AXA Actief Beheer mixfonds neutraal procent AXA Mondiaal Beheer mixfonds dynamisch procent AXA Aandelen Internationaal aandelen dynamisch procent AXA Aandelen Euro aandelen dynamisch procent AXA Aandelen Nederland aandelen dynamisch procent ACM International Health Care Fund aandelen risicovol procent AXA Financiële Sector aandelen risicovol procent ACM GI - Global Growth Trends Portfolio aandelen risicovol procent + Totaal: procent Bemiddelingskosten Model Portefeuilles:,5 procent (wordt op alle stortingen ingehouden)

3 7 Beleggingsfondsen Hieronder kunt u aangeven hoe de beleggingen verdeeld moeten worden over de fondsen (totaal is procent). Dagrenterekening Kempen sparen risicomijdend procent AXA Obligaties Euro vastrentend risicomijdend procent AXA Obligaties Internationaal vastrentend risicomijdend procent AXA Portfolio mixfonds defensief procent AXA Actief Beheer mixfonds neutraal procent AXA Mondiaal Beheer mixfonds dynamisch procent AXA Aandelen Internationaal aandelen dynamisch procent AXA Aandelen Euro aandelen dynamisch procent AXA Aandelen Nederland aandelen dynamisch procent ACM International Health Care Fund aandelen risicovol procent AXA Financiële Sector aandelen risicovol procent ACM GI - Global Growth Trends Portfolio aandelen risicovol procent + Totaal: procent Bemiddelingskosten Beleggingsfondsen:,5 procent (wordt op alle stortingen ingehouden) 8 Dividend van de beleggingsrekening De dividenduitkerende fondsen herbeleggen automatisch het dividend. Als de uitkering op de tegenrekening gestort moet worden, kruist u het onderstaande hokje aan. Uitkering op tegenrekening, zoals boven is aangegeven. 9 Online switchen en/of verkopen Ja, ik wil gebruikmaken van de mogelijkheden om via de AXA Beleggingslijn en online, via Mijn beleggingen op switch- en/of verkoopopdrachten door te geven. Ondertekening Lees voor ondertekening de voorwaarden. Plaats: Datum: Handtekening eerste rekeninghouder: Handtekening tweede rekeninghouder: Deze aanmelding kwam tot stand via: Naam financieel adviseur: Nummer financieel adviseur: Inzenden aan: Stichting AXA Beleggingsrekening, Postbus 8, 5 RA Utrecht.

4 Voorwaarden Beleggersprofiel Ten aanzien van het beleggersprofiel heb ik hierbij kennis genomen van het op dit formulier aangekruiste profiel. Als ik ervoor gekozen heb om af te wijken van het berekende beleggersprofiel, dan ben ik mij ervan bewust dat er sprake kan zijn van onvoorziene financiële risico s. De waarde van mijn portefeuille, ongeacht het beleggersprofiel, kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Reglement Bij de aanvraag worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van wervende activiteiten. Verantwoordelijke in de zin van artikel, onder d van de Wet bescherming persoonsgegevens is AXA Verzekeringen B.V. Op deze verwerking van persoonsgegevens is van toepassing de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kunt u opvragen bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 95, 59 AL Den Haag, telefoon (7) 87 77, De storting(en) moeten worden gedaan vanaf een privé-rekening bij een bank gevestigd in een EU-lidstaat. De AXA Beleggingsrekening heeft een Reglement opgesteld. U ontvangt dit Reglement bij uw welkomstpakket. Bij storting Dagrenterekening Kempen Met deze storting wordt een vordering op de Dexia Bank Nederland verkregen. Cliënt machtigt de Stichting AXA Beleggingsrekening alle door haar aan de Stichting gegeven instructies ter zake van haar vordering op Dexia Bank Nederland uit te voeren. Cliënt gaat hierbij akkoord dat hij/zij alleen via de Stichting over zijn/haar tegoed op de renterekening kan beschikken. Door ondertekening van dit formulier bevestigt cliënt kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Dexia Bank Nederland en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van genoemde Algemene Voorwaarden op de relatie tussen Dexia Bank Nederland, voorzover niet strijdig met het reglement van de AXA Beleggingsrekening. Aanmelding Noteer uw persoonlijke gegevens; Noteer uw tegenrekening. Als deze niet is ingevuld, kan de aanmelding niet in behandeling worden genomen; Bepaal het beleggersprofiel en maak een keuze uit de beleggingsfondsen; Als de keuze voor de Model Portefeuilles of Beleggingsfondsen niet is aangegeven op het aanmeldingsformulier, dan wordt uw storting toegewezen aan de Dagrenterekening Kempen. Als de keuze voor het juiste AXA Model Fund niet is aangegeven op het aanmeldingsformulier dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Betaling Als u aandelen van meer fondsen wilt kopen, moet u per fonds een bankoverschrijvingsformulier invullen. Kiest u voor een storting in een beleggingsfonds, vul dan vervolgens in: het te storten bedrag (minimaal 5 euro, vervolg minimaal 5 euro); het rekeningnummer: ABN AMRO.55..; ten name van: Stichting AXA Effectengiro, Den Haag; Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u van Stichting AXA Beleggingsrekening een welkomstpakket met een cliëntnummer, noteer dit nummer duidelijk op uw bankoverschrijvingsformulier. Vragen? Als u nog vragen heeft over deelnemen aan de AXA Beleggingsrekening, neem dan contact op met uw financieel adviseur of met ons Serviceteam Beleggingen, telefoon () 9.

5 BELEGGEN BIJ AXA Beleggersprofiel Het doel van de vragenlijst is het bepalen van uw persoonlijke beleggersprofiel. In deze vragenlijst wordt ingegaan op uw persoonlijke financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw beleggingservaring en de mate van risico die u acceptabel vindt. Op deze wijze komt u erachter welk type belegger u bent, welke samenstelling van de beleggingsportefeuille voor u geschikt is en welke beleggingshorizon het beste is voor u. Uw beleggersprofiel wordt vastgelegd door Stichting AXA Beleggingsrekening, aangezien dit verplicht is voor alle effecteninstellingen. Stichting AXA Beleggingsrekening is als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. Hoe lang denkt u te gaan beleggen? Korter dan jaar. Tussen de en 8 jaar. Tussen de 8 en 5 jaar. Langer dan 5 jaar. Heeft u beleggingservaring? Nee. Ja, ik heb wel eens belegd. Ja, ik beleg regelmatig. Ja, ik beleg vrij intensief. Hoe denkt u over aandelenbeleggingen ten opzichte van sparen? Ik vind beleggen net gokken, dus sparen geeft mij meer een gevoel van zekerheid. Ik laat oogluikend een klein gedeelte aan aandelenbeleggingen toe vanwege de rendementskansen. Ik zorg voor een juiste balans tussen sparen, obligatie- en aandelenbeleggingen. De kans op hoger rendement van aandelen op de langere termijn is groter dan die van sparen. Hoe reageert u als de beurzen sterke koersdalingen laten zien? Ik wil profiteren van het slechte nieuws en koop wellicht aandelen erbij. Ik negeer de negatieve signalen en blijf rustig zitten, want het trekt wel weer bij. Ik besluit om over te stappen naar een meer defensieve portefeuille. Ik verkoop onmiddellijk mijn stukken en ga over naar sparen. 5 Wat houdt u over aan contant geld voor onvoorziene uitgaven binnen uw totale vermogen (exclusief uw eigen woning) als u gaat beleggen? Ik ga alles beleggen, dus ik houd niets aan contant geld over. Ik houd ongeveer procent van mijn totale vermogen aan contant geld over. Ik houd ongeveer procent van mijn totale vermogen aan contant geld over. Ik houd ongeveer procent of meer van mijn totale vermogen aan contant geld over. Hoe groot mag de daling van de waarde van uw beleggingsportefeuille in één jaar bedragen? Dalingen mogen slechts in kleine mate voorkomen. Dalingen tot circa 5 procent zijn acceptabel. Dalingen tot circa procent zijn acceptabel. Dalingen groter dan procent zijn acceptabel. Stichting AXA Beleggingsrekening Graadt van Roggenweg 5 Postbus 8 5 RA Utrecht Telefoon () 9 Fax () Internet 98-

6 7 In welke mate staan er schulden (exclusief hypotheek eigen woning) tegenover uw bezittingen? Minder dan procent. Tussen de en procent. Tussen de en 9 procent. 9 procent of meer. 8 Waarvoor belegt u uiteindelijk? Ik wil graag voor een korte periode extra geld opzij leggen en een stabiel rendement genereren. Ik wil graag in de nabije toekomst een bepaald bedrag hebben, bijvoorbeeld voor wereldreis of nieuwe keuken. Ik wil graag vermogensgroei op de middellange termijn genereren, bijvoorbeeld voor een zeilboot of voor de studie van de (klein)kinderen. Ik wil graag op de lange termijn vermogensgroei genereren voor mijn pensioen of aflossing van hypotheek. Punten Vraag Totaal A B C D 9 Totaal Uw persoonlijke beleggersprofiel Van tot en met punten: uw beleggersprofiel is risicomijdend. Uw beleggersprofiel heeft een risicomijdend karakter. Dit houdt in dat u als veilige belegger voor zekerheid kiest en zoveel mogelijk risico mijdt met uw portefeuille. U bent tevreden met een beperkt, maar stabiel rendement. Op de korte termijn is uw portefeuille minder gevoelig voor fluctuaties, doordat uw portefeuille voornamelijk bestaat uit vastrentende waarden, zoals obligaties. U streeft naar een regelmatige en stabiele vermogensgroei. Van 7 tot en met 5 punten: uw beleggersprofiel is defensief. Uw beleggersprofiel heeft een defensief karakter. Dit houdt in dat u als voorzichtige belegger bereid bent een relatief bescheiden risico te lopen met uw portefeuille. Deze risico-rendement verhouding vereist minimaal een middellange beleggingshorizon, dat wil zeggen tussen de en 8 jaar. U streeft naar het behalen van een stabiel rendement met een gestage vermogensgroei. Van 9 tot en met punten: uw beleggersprofiel is neutraal. Uw beleggersprofiel heeft een neutraal karakter. Dit houdt in dat u als belegger een evenwicht nastreeft tussen risico en rendement en dus tussen obligatie- en aandelenbeleggingen. U kunt zich veroorloven om niet binnen afzienbare tijd te beschikken over de opbrengsten van uw belegd vermogen. Op de korte termijn kan uw portefeuille fluctueren, maar op de middellange tot lange termijn staat daar de kans op aantrekkelijk rendement tegenover. Van tot en met 8 punten: uw beleggersprofiel is dynamisch. Uw beleggersprofiel heeft een dynamisch karakter. U bent goed op de hoogte van de mogelijke risico's van aandelenbeleggingen en u weet dat op de korte termijn de koersen binnen uw portefeuille fluctueren. Fluctuaties kunnen worden opgevangen door een gedeelte te beleggen in vastrentende waarden en door te beleggen voor een langere termijn, dat wil zeggen met een minimale beleggingshorizon van 8 tot 5 jaar. Van tot en met punten: uw beleggersprofiel is risicovol. Uw beleggersprofiel heeft een zeer risicovol karakter. U heeft voldoende kennis op het gebied van beleggen en van de werking van de financiële markten. U bent zich bewust van eventuele zeer grote schommelingen in uw portefeuille. Uw beleggersprofiel vereist een minimale beleggingshorizon van 5 jaar, zodat u vermogensgroei op de langere termijn kunt genereren. Daar staat tegenover dat u kans maakt op een aantrekkelijker rendement. Als u zich niet herkent in het voor u berekende beleggersprofiel dan adviseren wij u bevestiging te zoeken in een beleggersprofiel dat erop volgt of eraan voorafgaat. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

NnL. Uw pensioen beleggen

NnL. Uw pensioen beleggen Speciaal voor werknemers met een NN-BedrijfsPensioen Houd zelf invloed op uw pensioen Beleg met mogelijkheden Bepaal makkelijk uw risicoprofiel Uw pensioen beleggen Uw werkgever heeft gekozen voor het

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen

Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen Da Vinci Diversified Deelnameformulier Natuurlijke personen I Naam Aanvrager 1 man vrouw Aanvrager 2 man vrouw Voorletters Adres Postcode Woonplaats Land Telefoonnummer E-mailadres Geboortedatum IBAN (tegenrekening)

Nadere informatie

Doen wat bij je past

Doen wat bij je past Beleggen Doen wat bij je past Beleggen U bent op zoek naar een hoger rendement dan op een spaarrekening. Zoals in elke tak van sport heb je ook in de beleggingswereld amateurs en professionals. Wilt u

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie