Openingsformulier Vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingsformulier Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Openingsformulier Vermogensbeheer

2 Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens in Vul alle gevraagde gegevens in Zet waar gevraagd uw handtekening 2 Stuur de volgende documenten terug Volledig ingevuld openingsformulier Kopie geldig legitimatiebewijs Kopie bankafschrift (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Extra voor een gezamenlijke rekening Extra voor een zakelijke rekening: Kopie legitimatiebewijs mederekeninghouder Kopie bankafschrift mederekeninghouder (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Kopie bankafschrift van uw zakelijke rekening (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Kopie statuten (eerste pagina met tenaamstelling en doelstelling) Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (max. 6 maanden oud) Uw rekening wordt geopend TIP: u kunt de documenten per post naar het antwoordnummer van LYNX opsturen. Onze ervaring is echter dat hier gemakkelijk drie werkdagen overheen kunnen gaan voordat wij deze post daadwerkelijk ontvangen. Om de openingsprocedure te versnellen, raden wij u aan om de documenten in te scannen en te mailen naar Wij hebben dan direct de documenten binnen en kunnen de rekening versneld voor u openen.

3 Particuliere rekening Rekeninghouder Eventuele mederekeninghouder Geslacht man vrouw man vrouw Naam Woonadres Postcode/Plaats Burgelijke staat Telefoon Beroep Werkgever Plaats werkgever Opleiding Universiteit HBO MBO Universiteit HBO MBO LBO Anders LBO Anders Beveiligingsvragen In welke plaats was uw eerste baan? Wat is de naam van uw middelbare school? Tegenrekening IBAN rekeningnummer Bedrag dat u stort Naam bank Zakelijke rekening Vul naast bovenstaande gegevens ook onderstaande in wanneer u een rekening op naam van een bedrijf wilt openen. Rechtsnaam Vestigingsadres Postcode Telefoon

4 Kennis en ervaring aantal jaren handelservaring gemiddeld aantal kennisniveau Aandelen jaar ervaring beperkt goed uitstekend Opties jaar ervaring beperkt goed uitstekend Futures jaar ervaring beperkt goed uitstekend Valuta jaar ervaring beperkt goed uitstekend Financiële achtergrond < > Geschat vermogen, exclusief woning Beschikbaar liquide middelen Geschat jaarinkomen Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei & transactiewinsten Hedging / bescherming van posities Speculatie Geen van deze mogelijkheden Regulerende informatie Bent u (of een direct familielid of huisgenoot) geregistreerd werknemer, directeur of eigenaar van een effectenbedrijf of beleggingsonderneming? Bent u werkzaam bij een financiële instelling of toezichthoudende instelling? Heeft u een conflict gehad met een andere broker, bemiddelaar of handelaar? Heeft u een conflict gehad met een beurs of toezichthoudende instelling? Bent u directeur, een 10% (of meer) aandeelhouder of beleidsbepaler van een publiek verhandeld bedrijf?

5 Ondertekening Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart Cliënt dat: Hij/zij het document Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen heeft ontvangen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en aanvaard. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat een eventuele wijziging van dit document in de toekomst digitaal aan Cliënt ter hand wordt gesteld. Hij/zij akkoord gaat met de contractuele voorwaarden van Interactive Brokers (IB) met betrekking tot de dienstverlening die door deze laatste wordt aangeboden aan Cliënt (de IB Cliëntovereenkomst, zoals opgenomen op onze website Cliënt wordt aldaar aangeduid met de term Customer ). IB/LYNX Vermogensbeheer hem/haar voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico s van margin trading, opties en futures. Hij/zij zich bewust is van het feit dat LYNX Vermogensbeheer een zogeheten marginrekening opent. Hij/zij zich bewust is van de risico s die gepaard gaan met margin/opties/future trading. Hij/zij zich bewust is van de volatiliteit en bijgevolg het speculatieve karakter van opties/futures. Hij/zij de effecten/opties/futures die gekocht worden niet nodig heeft om te voorzien in het levensonderhoud. De eerder weergegeven vragen met betrekking tot beleggingsdoelstelling, handelservaring en financiële achtergrond naar waarheid zijn ingevuld. De ondertekening op deze pagina geldt als een akkoord omtrent het document Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen en het gehele openingsformulier, inclusief de vragenlijst beleggersprofiel. Plaats Datum Handtekening rekeninghouder Handtekening mederekeninghouder

6 Vaststellen beleggersprofiel In het openingsformulier voor de effectenrekening vragen wij naar uw kennis en ervaring met verschillende beleggingsproducten. In dit document vragen wij nogmaals naar uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstelling, en uw risiciobereidheid. Dit document bestaat uit vijftien open en meerkeuzevragen. De antwoorden op deze vragen zijn bepalend voor het risicoprofiel dat bij u past. Het openingsformulier en dit document tezamen vormen uw beleggersprofiel. Het uiteindelijke doel van dit deel is om uw persoonlijke risicotolerantie te bepalen. Of met andere woorden: hoeveel risico wilt en kunt u nemen? Daarnaast wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie vastgesteld welk risico u op grond van wet- en regelgeving kunt of mag lopen. Belegt u bijvoorbeeld voor uw pensioen én heeft u het geld binnen een bepaalde termijn nodig, dan kan LYNX Vermogensbeheer uw vermogen wellicht niet beheren. De vragen die LYNX Vermogensbeheer u stelt, hebben betrekking op onder andere uw (beschikbare) financiële middelen, uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid. Op basis van uw antwoorden wordt uw risicoprofiel berekend. Financiële positie 1 2 Hoe groot is uw totale vrij beschikbare vermogen? Onder vrij beschikbaar vermogen verstaan we liquiditeiten, beleggingen, onroerend goed minus alle financiële verplichtingen. Minder dan (1 punt) Tussen de (2 punten) Tussen de (3 punten) Tussen de (4 punten) Tussen de (5 punten) Meer dan (6 punten) Met welk deel van uw totale vrij beschikbare vermogen belegt u of wilt u gaan beleggen in effecten voor deze beleggingsportefeuille? Meer dan 75% (1 punt) Tussen de 50% en 75% (2 punten) Tussen de 25% en 50% (3 punten) Minder dan 25% (4 punten) 5 6 Het huidige hoofdbestanddeel van uw inkomen is: Onvoldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en financiële verplichtingen. Uw beleggingen dienen aanvullend inkomen te genereren. (0 punten) Voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. Aanvulling van uit uw beleggingen is niet noodzakelijk. (2 punten) Ruim voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. U kunt jaarlijks een bedrag opzij zetten. (4 punten) Ik verwacht dat mijn inkomen de komende vijf jaar: Zal dalen (bijvoorbeeld bij pensionering, een kinder- wens of wijziging van dienstbetrekking) (1 punt) Van jaar tot jaar zal variëren (2 punten) Niet zal veranderen (3 punten) Zal stijgen (bijvoorbeeld als gevolg van verwachte carrièrestappen) (4 punten) Beleggingsdoelstelling 3 4 Wat is de herkomst van uw vermogen? Familievermogen of nalatenschap Verkoop onderneming Verkoop onroerend goed Inkomsten zelfstandig ondernemen Inkomsten uit arbeid Expiratie van polissen Beleggingsresultaat Schenkingen Overig, namelijk Het huidige hoofdbestanddeel van uw inkomen verkrijgt u uit: Inkomen uit huidige dienstbetrekking Inkomen uit zelfstandig ondernemen Inkomen uit (vroegere) pensioen Inkomen uit vermogen (beleggingen, erfenis, huurinkomsten, en dergelijke) Sociale uitkering, AOW, en dergelijk Overige periodieke uitkering (lijfrente, alimentatie, gouden handdruk en dergelijke) Overig 7 8 Wat is voor u het belangrijkste doel om voor deze beleggingsportefeuille te beleggen? Noodzakelijke aanvulling op huidige inkomen (0 punten) Noodzakelijke aanvulling op toekomstig inkomen (aanvullend) pensioen (1 punt) Streven naar een bedrag dat bestemd is voor het aflossen van een bestaande (hypothecaire) schuld (2 punten) Streven naar een vast bedrag voor een specifieke uitgave in de toekomst (3 punten) Algemene vermogensgroei (geen specifiek doel) (4 punten) In hoeveel jaren wilt u uw beleggingsdoel voor deze beleggingsportefeuille realiseren? In minder dan 1 jaar (1 punt) 1-2 jaren (1,5 punt) 3-5 jaren (2 punten) 6-9 jaren (2,5 punten) jaren (3 punten) jaren (3,5 punten) In meer dan 25 jaren (4 punten)

7 9 Verwacht u dat u binnen vijf jaar een bedrag zal onttrekken van het bij LYNX Vermogensbeheer belegde vermogen? (bijvoorbeeld voor een grote uitgavezoals de aankoop van een woning), namelijk het gehele belegde vermogen (1 punt), namelijk 50% tot 75% van het belegde vermogen (2 punten), ongeveer 25% van het belegde vermogen (3 punten), dit verwacht ik niet (4 punten) Kennis en ervaring 10 Heeft u ervaring met de volgende vormen van effectendienstverlening en zo ja hoe lang? (doorhalen wat niet van toepassing is) Vermogensbeheer: /, gedurende (max. 1 punt) Beleggingsadvies: /, gedurende (max. 3 punten) Execution only: /, gedurende (max. 5 punten) jaar jaar jaar en (-5%, +15%) (1 punt) en (-10%, +25%) (2 punten) en (-20%, +50%) (3 punten) 0 en (hierbij loopt u het risico uw volledige inleg kwijt te raken) (4 punten) -/ en (hierbij loopt u het risico om meer dan uw inleg te verliezen en zelfs een schuld over te houden) (5 punten) Hoe reageert u wanneer u bij uw beleggingen voor deze beleggingsportefeuille te maken krijgt met plotselinge forse koersdalingen? Ik zou er slapeloze nachten van krijgen (0 punten) Ik vind het heel vervelend (1 punt) Ik vind het jammer, maar ik weet dat dit kan gebeuren (2 punten) Ik slaap net zo lekker als anders (3 punten) Zijn er nog andere omstandigheden die van belang zijn voor uw beleggingen bij LYNX Vermogensbeheer? 11 Tot welke beroepsgroep behoort u (of behoorde u)? Zelfstandig ondernemer, sector: Loondienst, sector: functie: Overig: Let op: Bovenstaande vragen heeft u ingevuld op grond van uw huidige financiële situatie met inachtneming van uw huidige beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen kan dit van invloed zijn op uw risicoprofiel en is de dienstverlening van LYNX Vermogensbeheer mogelijk niet langer voor u geschikt. Indien uw persoonlijke situatie verandert dan raden wij u aan om deze vragenlijst opnieuw in te vullen en aan LYNX Vermogensbeheer te zenden. LYNX Vermogensbeheer zal u dan een gewijzigd risicoprofiel doen toekomen. 12 Heeft u uit hoofde van uw (voormalige) beroep te maken (gehad) met effectendienstverlening?, dagelijks, af en toe Aldus opgemaakt te: op: Handtekening cliënt: Risicobereidheid 13 Door meer risico te nemen, neemt de kans op hogere winsten toe. Tegelijkertijd neemt dan ook de kans op hogere verliezen toe. Dit bepaalt uw zogenoemde risicohouding. Stel u heeft een beleggingsportefeuille van , en stel dat onderstaande antwoorden de mogelijke waardeontwikkeling van deze portefeuille zouden aangeven na een jaar. Welk antwoord - oftewel welke risicohouding - zou dan het beste bij u passen? U neemt het risico dat het bedrag na een jaar een waarde vertegenwoordigt tussen: Bepalen van uw beleggersprofiel (Dit gedeelte wordt ingevuld door een medewerker van LYNX Vermogensbeheer.) Aantal punten: < 15 punten: Defensief punten: Neutraal > 25 punten: Offensief

8 Checklist Volledig ingevuld en ondertekend openingsformulier Kopie geldig legitimatiebewijs Kopie bankafschrift (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Extra voor een gezamenlijke rekening: + Kopie geldig legitimatiebewijs mederekeninghouder + Kopie bankafschrift mederekeninghouder (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Extra voor een zakelijke rekening: + Kopie bankafschrift van uw zakelijke adres (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) + Kopie statuten (eerste pagina met tenaamstelling en doelstelling) + Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (max. 6 maanden oud) Stuur de documenten op LYNX Vermogensbeheer Antwoordnummer VM AMSTERDAM (postzegel niet nodig) TIP: u kunt de documenten per post naar het antwoordnummer van LYNX opsturen. Onze ervaring is echter dat hier gemakkelijk drie werkdagen overheen kunnen gaan voordat wij deze post daadwerkelijk ontvangen. Om de openingsprocedure te versnellen, raden wij u aan om de documenten in te scannen en te mailen naar Wij hebben dan direct de documenten binnen en kunnen de rekening versneld voor u openen.

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Beleggersprofiel Particulier

Beleggersprofiel Particulier Vragen Beleggersprofiel Particulier Bij deze lijst met vragen ontvangt u de brochure Uitleg. Daarin vindt u onder meer een toelichting, een begrippenlijst en andere informatie voor het beantwoorden van

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

OPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures.

OPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures. LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES

INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Persoonsgegevens: INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Naam bedrijf (indien van toepassing): Dhr / Mw En /of: Dhr / Mw Burgerlijke staat: Aantal personen van u afhankelijk: Adres: Postcode: Woonplaats: Land:

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING INTAKE VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING Voorwoord Het primaire doel van deze intake is om te komen tot een goede inventarisatie. Wat is uw financiële positie? Welke kennis heeft u van beleggen en

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

INTAKE RECHTSPERSONEN VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING

INTAKE RECHTSPERSONEN VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING INTAKE RECHTSPERSONEN VERMOGENSBEHEER / VERMOGENSBEGELEIDING UW VERMOGEN IS HET WAARD Voorwoord Het primaire doel van deze intake is om te komen tot een goede inventarisatie. Wat is de financiële positie

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Beleggen Risico Inventarisatie

Beleggen Risico Inventarisatie eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)

Nadere informatie

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER

INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk)

Nadere informatie