Beleggersprofiel Particulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggersprofiel Particulier"

Transcriptie

1 Vragen Beleggersprofiel Particulier Bij deze lijst met vragen ontvangt u de brochure Uitleg. Daarin vindt u onder meer een toelichting, een begrippenlijst en andere informatie voor het beantwoorden van de vragen. Lees eerst deze brochure voordat u de vragenlijst invult. Deel A Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie 1. Wat is voor deze beleggingsportefeuille uw belangrijkste doel om te beleggen? a Noodzakelijke aanvulling op huidig inkomen. b Noodzakelijke aanvulling op toekomstig inkomen (aanvullend pensioen). c Streven naar een bedrag dat bestemd is voor het aflossen van een bestaande (hypothecaire) schuld. d Streven naar een vast bedrag voor een specifieke uitgave in de toekomst. e Algemene vermogensgroei (geen specifiek doel). 2. In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel voor deze beleggingsportefeuille bereiken? a In minder dan 1 jaar. b 1-2 jaar. c 3-5 jaar. d 6-9 jaar. e jaar. f jaar. g In meer dan 25 jaar. 3. Door meer risico te nemen, neemt de kans op hogere winsten toe. Tegelijkertijd neemt dan ook de kans op hogere verliezen toe. Dit bepaalt uw zogenoemde risicohouding. Stel, u hebt een beleggingsportefeuille van ,-. En stel dat onderstaande antwoorden de mogelijke waardeontwikkelingen van deze portefeuille zouden aangeven na een jaar. Welk antwoord - oftewel welke risicohouding - zou dan het beste bij u passen? U neemt het risico dat het bedrag na een jaar een waarde vertegenwoordigt tussen: a en (-5% + 15%). b en (-10% + 25%). c en (-20% + 50%). d 0 en (hierbij loopt u het risico uw volledige inleg kwijt te raken). e -/ en (hierbij loopt u het risico om meer dan uw inleg te verliezen en zelfs een schuld over te houden). 4. Hoe reageert u wanneer u bij uw beleggingen voor deze beleggingsportefeuille te maken krijgt met plotselinge forse koersdalingen? a Ik zou er slapeloze nachten van krijgen. b Ik vind het heel vervelend. c Ik vind het jammer, maar ik weet dat dit kan gebeuren. d Ik slaap net zo lekker als anders. 5. Hoe groot is uw totale vrij beschikbare vermogen? Onder uw vrij beschikbare vermogen verstaan we: liquiditeiten, beleggingen, indirect onroerend goed minus alle financiële verplichtingen. a Minder dan b Tussen de c Tussen de d Tussen de e Tussen de f Met welk deel van uw totale vrij beschikbare vermogen belegt u voor deze beleggingsportefeuille of wilt u gaan beleggen voor deze beleggingsportefeuille? a < 25%. b Tussen de 25% en 50%. c Tussen de 50% en 75%. d > 75%. Vraag.indd :46:44

2 7. Het huidige hoofdbestanddeel van uw inkomen verkrijgt u via: a Inkomen uit huidige dienstbetrekking. b Inkomen uit zelfstandig ondernemen. c Inkomen uit pensioen. d Inkomen uit vermogen. e Sociale uitkering, AOW, en dergelijke. f Overige periodieke uitkeringen. g Overige inkomsten. 8. Het huidige hoofdbestanddeel van uw inkomen is: b Voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. Aanvulling vanuit uw beleggingen is niet noodzakelijk. c Onvoldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en financiële verplichtingen. Uw beleggingen dienen aanvullend inkomen te genereren. 9. Hebt u of had u vanwege uw beroep te maken met effectendienstverlening? a Ja, dagelijks. b Ja, af en toe. c Nee. a Ruim voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en overige financiële verplichtingen. U kunt jaarlijks een bedrag opzij zetten. Deel B Kennis en ervaring 10. Wat is uw kennis van en ervaring met beleggen in aandelen, obligaties of open-end beleggingsfondsen? Het kan hier gaan om zowel uw beleggingen bij ABN AMRO als om uw beleggingen bij andere financiële instellingen. Vul Tabel I in op het Antwoordformulier. 11. Wat is uw kennis van en ervaring met beleggen in overige financiële en?* Het kan hier gaan om zowel uw beleggingen bij ABN AMRO als om uw beleggingen bij andere financiële instellingen. *zie het antwoordformulier of de brochure Uitleg. Vul Tabel II in op het Antwoordformulier. 12. Wat is uw hoogst genoten opleiding? a VMBO / MAVO / MULO / LBO / VBO. b HAVO / VWO / HBS. c HBO / HTS / Bachelor. d WO / Master (MBA). e opleiding of enkel lager onderwijs. Vul uw antwoord in op het Antwoordformulier. 13. Wat is uw huidige beroep? Vul uw huidige beroep in op het Antwoordformulier. Vraag.indd :46:45

3 Antwoordformulier Beleggersprofiel Particulier Belangrijk! ABN AMRO kan uw beleggersprofiel alléén verwerken indien alle antwoorden in onderstaande tabellen zijn ingevuld, de totaalscore is berekend en het antwoordformulier is geparafeerd en ondertekend. Indien ABN AMRO het antwoordformulier niet of onvolledig heeft ontvangen, kunnen wij u in de toekomst mogelijk niet meer adviseren over uw beleggingen. Deel A: Risicoprofiel U kunt uw antwoorden uit deel A van de vragenlijst overnemen in de antwoordkolom van onderstaande tabel. Vervolgens omcirkelt u het bijbehorende aantal punten om de totaalscore te berekenen. Noteer hier uw antwoord Omcirkel hier de bijbehorende score Bepaal uw risicoprofiel aan de hand van uw puntentotaal Antwoord Punten Puntenrange Risicoprofiel Vraag a b c d e f g Noteer hier uw totaalscore >400 Sparen I II III IV V 0-50 VI Maak uw keuze (svp aankruisen): Ik wens conform dit Risicoprofiel geadviseerd te worden. Ik wens af te wijken van het Risicoprofiel dat op mijn situatie van toepassing is. Ik wens geadviseerd te worden conform Risicoprofiel.. (vul in I t/m VI). Vaststelling Risicoprofiel Hierbij verzoek ik ABN AMRO mijn Risicoprofiel vast te leggen. Op basis van de antwoorden op de vragen, komt naar voren dat Risicoprofiel*... het beste bij mijn persoonlijke situatie past. * Zie brochure Uitleg of u zich herkent in uw Risicoprofiel. Bent u afgeweken van het door ABN AMRO geadviseerde Risicoprofiel? Wanneer u hebt aangegeven af te willen wijken van het Risicoprofiel dat op basis van de vragenlijst (deel A) het beste bij u past, dan zullen wij uitgaan van het door u zelf gekozen Risicoprofiel. Houdt u er rekening mee dat deze afwijking risico s met zich mee kan brengen die niet passen bij uw persoonlijke situatie. Paraaf: Vraag.indd :34:05

4 Deel B: vaststelling Kennis & Ervaring Kruis per het antwoord aan dat op uw situatie van toepassing is. Op basis van uw antwoorden kan worden bepaald welke financiële en bij u passen. Tabel I Hoeveel jaar ervaring hebt u met onderstaande financiële en? Hoeveel hebt u de afgelopen twee jaar gemiddeld per kwartaal gedaan in onderstaande financiële en? Aandelen Open-end ervaring Minder dan Converteerbare Closed-end 1 tot 3 3 Hoeveel hebt u de afgelopen twee jaar gemiddeld per kwartaal in onderstaande financiële en gedaan? Structured Products Certificaten Garantieproducten 1 tot 3 3 Derivaten (High) Yield Aandelen Open-end Hedge Funds Turbo s en Warrants Futures Wat is het gemiddelde volume in euro s van de die u de afgelopen twee jaar gemiddeld per kwartaal hebt gedaan in onderstaande financiële en? Aandelen Open-end Tabel II Hoeveel jaar ervaring hebt u met onderstaande financiële en? Converteerbare Closed-end Structured Products Certificaten Garantieproducten (High) Yield ervaring Minder dan 7000 Meer dan Private Equity Treasury Wat is het gemiddelde volume in euro s van de die u de afgelopen twee jaar gemiddeld per kwartaal hebt gedaan in onderstaande financiële en? Converteerbare Closed-end Structured Products Derivaten Hedge Funds Private Equity Treasury Certificaten Garantieproducten (High) Yield Turbo s en Warrants Futures Derivaten Hedge Funds Private Equity Turbo s en Warrants Futures Antwoord op vraag 12 Wat is uw hoogst genoten opleiding: A / B / C / D / E * * kruis het antwoord aan dat het meest van toepassing is. Antwoord op vraag 13 Vul hier uw huidige beroep in: Treasury Wijzigingen in uw situatie Indien zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen, adviseren wij u dringend ABN AMRO hiervan direct op de hoogte te brengen. Ik verklaar dat ik de antwoorden op het antwoordformulier heb ingevuld op basis van mijn persoonlijke situatie. Ondertekening (en vergeet u niet uw paraaf te zetten) Handtekening: Datum: Vraag.indd :34:06

5 Toelichting Beleggersprofiel Particulier Deze Toelichting gebruikt u bij het beantwoorden van de bijgevoegde vragen en het invullen van bijbehorende Antwoordformulier. Op basis van het door u ingevulde Antwoordformulier kan ABN AMRO het aldus door u vastgestelde nieuwe Beleggersprofiel vastleggen. Belangrijk Hebt u toegang tot Internetbankieren dan is het ook mogelijk om uw profiel online in te vullen. Voor het invullen van uw Beleggersprofiel via Internet Bankieren hebt u een e-dentifier nodig. Hebt u geen toegang tot Internet Bankieren? Neem dan contact op met uw ABN AMRO kantoor. Waarom een nieuw Beleggersprofiel Het Beleggersprofiel heeft tot doel om de effectendienstverlening van ABN AMRO goed op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Daarom dienen wij achtergrondinformatie in te winnen omtrent de financiële positie, de kennis en ervaring, de beleggingsdoelstelling en de risicobereidheid van onze cliënten, voordat wij effectendiensten mogen aanbieden. Onderscheid Direct Beleggen en advies Indien u deze vragenlijst invult voor een beleggingsportefeuille met beleggingsvorm Direct Beleggen, dan hebt u ervoor gekozen geen advies van ABN AMRO te ontvangen. U geeft uw beleggingsorders in dat geval zelf op via de directe kanalen (Internet Bankieren, Mobiel Bankieren of telefonisch via ). In deze situatie bent u alleen verplicht Deel B (kennis en ervaring) in te vullen. Deel A is dus optioneel. Dit betekent dat ABN AMRO de door u zelf opgegeven niet toetst aan het portefeuillemodel behorend bij uw Risicoprofiel. Wanneer u weinig ervaring met beleggen hebt, raden wij u aan om niet meteen te gaan beleggen via de directe kanalen. Maak in dat geval bij voorkeur gebruik van de deskundigheid van een adviseur van ABN AMRO. Wilt u de samenstelling van uw Direct Beleggen portefeuille toch kunnen vergelijken met uw Risicoprofiel? Dan kunt u tevens deel A invullen. Regelmatige controle (Portefeuille Analyse Tool) Op de beleggingsoverzichten die u periodiek ontvangt, wordt steeds aangegeven of de samenstelling van uw beleggingsportefeuille nog past bij uw gekozen Risicoprofiel. U kunt deze informatie overigens ook op elk gewenst moment opvragen via Internet Bankieren; hiervoor dient u dan wel in het bezit te zijn van een toegangscontract ABN AMRO Internet Bankieren. Wij adviseren u de beleggingen regelmatig te toetsen aan uw Risicoprofiel. Deel A Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie De vragen in Deel A van de vragenlijst gaan over uw beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie. Zo ziet u vragen over: het doel waarvoor u vermogen opbouwt; de termijn waarop u dat vermogen opgebouwd wilt hebben; het risico dat u bereid bent te lopen. De antwoorden op deze vragen bepalen uiteindelijk het Risicoprofiel van uw beleggingsportefeuille(s), variërend van zeer defensief tot zeer offensief. Hebt u meerdere portefeuilles, dan dient u voor elke portefeuille opnieuw Deel A in te vullen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een deel van uw beleggingen bestemd is voor uw pensioen en dat u daarvoor een lager risico wenst te nemen dan bij uw andere portefeuille(s). De antwoorden op de vragen van deel A vult u in op het Antwoordformulier. Naast het vakje van het betreffende antwoord staat het aantal punten dat bij dit antwoord hoort. Nadat u alle antwoorden hebt ingevuld en de bijbehorende punten hebt omcirkeld, telt u deze bij elkaar op en noteert u uw totaalscore. Via de tabel kunt u bepalen welk Risicoprofiel past bij dit puntentotaal. Op het Antwoordformulier geeft u eerst aan welk Risicoprofiel bij u past op basis van uw totaalscore. Vervolgens kunt u aangeven of u het eens bent met dit Risicoprofiel. Als u het niet eens bent met dit Risicoprofiel kunt u aangeven welk Risicoprofiel uw voorkeur heeft. Als sparen op basis van uw puntentotaal bij u past, vult u niets in. In dat geval raden wij u aan contact op te nemen met uw kantoor om uw beleggingsrekening om te laten zetten naar een spaarrekening. U hoeft het Antwoordformulier dan niet terug te sturen _Toelichting Particul :50:47

6 Belangrijk Als u hebt aangegeven af te willen wijken van het Risicoprofiel dat op basis van het Antwoordformulier het beste bij u past, dan zal ABN AMRO uitgaan van het door u zelf gekozen Risicoprofiel. Houdt u er dan rekening mee dat afwijking van het berekende Risicoprofiel risico s met zich mee kan brengen die niet passen bij uw persoonlijke situatie. Puntentotaal Antwoordkolom Risicoprofiel >400 sparen I II III IV V 0-50 VI Uitleg bij het Risicoprofiel Bij een puntentotaal op het antwoordformulier hoort een Risicoprofiel. Hieronder ziet u welk Risicoprofiel past bij een bepaalde totaalscore. Is uw totaalscore meer dan 400 punten? Voor u is beleggen dan eigenlijk te risicovol. Sparen is dan beter geschikt om uw vermogen te laten groeien. Ligt uw totaalscore tussen de 251 en 325 punten? U realiseert zich dat beleggen bij vermogensopbouw op de langere termijn verstandig is, maar u wilt de risico s in belangrijke mate beperken. U kunt dan beleggen volgens het portefeuillemodel behorend bij Risicoprofiel II. Dit is een defensief beleggingsmodel. Ligt uw totaalscore tussen de 176 en 250 punten? U kent de beleggingsrisico s en wenst met een beperkt deel van uw vermogen risico te nemen. U kunt dan beleggen volgens het portefeuillemodel behorend bij Risicoprofiel III. Dit is een matig defensief beleggingsmodel met een gespreide portefeuille waarbij het accent ligt op obligaties. Er kan ook beperkt worden belegd in aandelen. Ligt uw totaalscore tussen de 101 en 175 punten? U bent vertrouwd met de kansen en risico s van beleggen. U kunt dan beleggen volgens het portefeuillemodel behorend bij Risicoprofiel IV. Dit is een matig offensief beleggingsmodel. Ligt uw totaalscore tussen de 51 en 100 punten? U ligt er niet wakker van als de beurs een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert dat de kans groot is dat incidentele koersdalingen op termijn weer worden goedgemaakt. U kunt dan beleggen volgens het portefeuillemodel behorend bij Risicoprofiel V. Dit is een offensief beleggingsmodel. Ligt uw totaalscore tussen de 326 en 400 punten? U vindt een zekere opbrengst belangrijker dan de kans op een hoger maar onzeker rendement. U kunt dan beleggen volgens het portefeuillemodel behorend bij Risicoprofiel I. Dit is een zeer defensief beleggingsmodel. Het jaarrendement van uw beleggingen is vooraf vrij nauwkeurig vast te stellen. Naast de gebruikelijke spaarvormen kunt u ook denken aan risicomijdende beleggingsfondsen. Ligt uw totaalscore tussen de 0 en 50 punten? U streeft naar een hoog rendement. De risico s die daarmee samenhangen, maken het voor u alleen maar spannender. U raakt niet in paniek als de koersen sterk dalen, omdat u verwacht op lange termijn voldoende rendement te halen. U kunt dan beleggen volgens het portefeuillemodel behorend bij Risicoprofiel VI. Dit is een zeer offensief beleggingsmodel. Deel B Invulinstructie, Kennis en ervaring De vragen in Deel B (10 t/m 13) gaan over uw kennis van en ervaring met verschillende financiële en zoals aandelen, obligaties en diverse structured products. Zo komt u vragen tegen over: hoeveel jaar ervaring u hebt met verschillende financiële en; en hoeveel u gemiddeld per kwartaal in de afgelopen twee jaar hebt verrricht. Het kan zijn dat u meerdere vragenlijsten hebt ontvangen (bijvoorbeeld omdat u meerdere portefeuilles hebt) of dat u reeds eerder een Deel B hebt ingevuld. In dat geval hoeft u Deel B niet steeds opnieuw in te vullen en op te sturen, tenzij de vastgelegde gegevens van een eerder ingevulde vragenlijst (Deel B) niet meer actueel zijn. Uw beleggingskennis en -ervaring kan immers in loop der tijd zijn gewijzigd. Noteer uw antwoord op het Antwoordformulier. Hoewel deze vragen geen punten opleveren, maken de antwoorden wel onderdeel uit van uw Beleggersprofiel. Indien u minder dan twee jaar ervaring hebt met bepaalde financiële en, neem dan het kwartaalgemiddelde over de periode waarin u hierin gehandeld hebt. Debetfaciliteiten ABN AMRO biedt de mogelijkheid om geld te lenen of rood te staan waarbij uw beleggingsportefeuille als onderpand dient. Als u hiervan gebruik wilt maken, adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw kantoor of uw contactpersoon bij ABN AMRO voor de voorwaarden en een _Toelichting Particul :50:48

7 advies over de risico s van beleggen op basis van debetfaciliteiten. Wij wijzen u erop dat, indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, u (deels) met geleend geld belegt. Dit betekent dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. Indien u wenst te beleggen in opties dan dient u hiervoor een apart contract te ondertekenen. U kunt dit optiecontract aanvragen bij uw kantoor of via Beleggen in opties kan risicovol zijn en bij het ongedekt schrijven van opties kunt u meer dan uw inleg verliezen. Wij raden u af gebruik te maken van opties indien u meer dan 175 punten hebt gescoord of als u over onvoldoende kennis en ervaring beschikt om zonder advies te beleggen in opties. Wie vult het beleggersprofiel in? a. individuele rekening Hebt u een beleggingsportefeuille of vermogenscontract dat op uw naam staat? Dan bent u degene die het Antwoordformulier invult en ondertekent. b. gezamenlijke rekening Hebt u een gezamenlijke beleggingsportefeuille (en/of-rekening) of gezamenlijk vermogenscontract met een partner? Dan kunt u zelf bepalen wie van de rekeninghouders het Antwoordformulier invult en ondertekent. Het is voldoende als één rekeninghouder het Antwoordformulier invult en ondertekent. c. Gemachtigde Een gemachtigde van een rekening kan het Antwoordfor- mulier niet invullen en ondertekenen. Dit moet de eigenaar van de rekening doen. d. Minderjarigen Een minderjarige is wettelijk handelingsonbekwaam. Een minderjarige dient dus ook niet het Antwoordformulier in te vullen en te ondertekenen. De wettelijk vertegenwoordiger van de desbetreffende minderjarige is hiertoe bevoegd. Belangrijk. In de brochure Informatie Effectendienstverlening van ABN AMRO is een apart hoofdstuk over dit onderwerp opgenomen. e. Vruchtgebruiker/bloot eigenaar Aangezien in het algemeen de vruchtgebruiker het beleggingsbeleid van de portefeuille bepaalt, is hij of zij de aangewezen persoon om de vragenlijst in te vullen en te ondertekenen. Is echter anders vastgelegd in de akte waarin het bloot eigendom/vruchtgebruik is geregeld dan moet de bloot eigenaar de vragenlijst invullen en ondertekenen. Vul het Antwoordformulier volledig in Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt en invult op het Antwoordformulier. Vergeet niet om te paraferen en te ondertekenen. Het door u ingevulde Antwoordformulier wordt elektronisch verwerkt. Eventuele opmerkingen die u op het formulier toevoegt worden niet geregistreerd. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende Antwoordformulieren kunnen niet door ABN AMRO worden verwerkt. Als u het Antwoordformulier volledig hebt ingevuld en hebt ondertekend, verstuurt u het in de daarvoor bestemde antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. Begrippenlijst Vrij beschikbaar vermogen Vermogen dat u niet nodig heeft voor uw levensonderhoud of financiële verplichtingen. Hieronder verstaan we naast liquiditeiten ook uw beleggingen in effecten en indirect onroerend goed. Het betreft hier dus geld dat direct beschikbaar is voor uw beleggingen. Vermogensobjecten als kunst, direct onroerend goed, juwelen, polissen bij verzekeringsmaatschappijen en deelnemingen in CV s horen hier dus niet bij. Beleggersprofiel Het beleggersprofiel is een combinatie van uw Risicoprofiel (Deel A) en uw kennis en ervaring (Deel B). Risicoprofiel De mate waarin u bereid bent verlieskansen te nemen in ruil voor het uitzicht op een hoger rendement. Het Risicoprofiel kan variëren van I (zeer defensief) tot VI (zeer offensief). Indirect Onroerend Goed Deelname in bijvoorbeeld een beleggingsmaatschappij met vrij verhandelbare aandelen. Beleggingen in bijvoorbeeld een Onroerend Goed CV of in panden horen hier niet bij. Financiële verplichtingen Naast hypotheeklasten of huur moet u hierbij ook denken aan aflossing van eventuele schulden, alimentatieverplichtingen, reserveringen voor uitgaven in de toekomst. Instrument De verschillende producten waarin u kunt beleggen. De producten zijn onderverdeeld in aandelen, obligaties en open-end beleggingsfondsen en in overige financiële en zoals Structured Products en Derivaten. Een uitgebreide omschrijving van de verschillende producten kunt u vinden in brochure Informatie Effectendienstverlening en op _Toelichting Particul :50:48

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek

Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam

Nadere informatie

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen

Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie

Deel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt

Beleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO 1. INLEIDING 2. BELEGGEN VIA ABN AMRO 2.1 Advies 2.1.1. Fondsadvies 2.1.2. Beleggingsadvies 2.1.3. Trading 2.2 Execution only 2.2.1. Direct Beleggen 2.2.2.

Nadere informatie

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr 33002587 Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleggen via ABN AMRO 2.1. Advies

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Dé beleggingsrekening

Dé beleggingsrekening Cover AEGON Informatie PensioenEffect over... Dé beleggingsrekening voor uw pensioen Inhoudsopgave AEGON PensioenEffect 4 Zo werkt AEGON PensioenEffect 4 Beleggen naar keuze van uw pensioenfonds 4 ProfielBeleggen:

Nadere informatie

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen

de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen de risicoprofielen van ABN AMRO de basis van uw beleggingen Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Wat bepaalt uw risicoprofiel? De rol van het beleggingsbeleid Zes risicoprofielen Toelichting bij de

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Advies

Afspraken voor Evi Advies Afspraken voor Evi Advies U belegt of wilt gaan beleggen bij Evi waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst Evi Advies. Bij deze overeenkomst horen voorwaarden. Deze voorwaarden

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel

Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.

1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen. Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner

Nadere informatie