OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN"

Transcriptie

1 OASEN REDESIGN WEBSITE PROJECTPLAN Versie 1.2 Irene le Roy Projectmanager Amsterdam, Datum 20 april 2010 Voor akkoord: Joost van Luijt LBi LostBoys Joop Geesinkweg AV Amsterdam The Netherlands P.O. Box 94829, 1090 GV, Amsterdam phone fax Registered in The Netherlands Registered number: VAT NO. NL B01 ABN AMRO

2 Inhoud 1. Inleiding Introductie Doel van dit document 3 2. Opdracht Situatie Doelstellingen van het project Afbakening in scope Deliverables Acceptatiecriteria 6 3. Onze aanpak Aanpak project Uitgangspunten in dit project Directie fase; Specificatie fase Projectstructuur Projectcontrol Acceptatieprocedure Procedure rfc en meerwerk Escalatieprocedure Wachttijdregeling Risico s (optioneel) Planning Ondertekening 15 LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 2, LBi LostBoys B.V.

3 1. Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding van het project, het doel en de wijze waarop LBi in het project is betrokken. 1.1 Introductie Oasen.nl richt zich op dit moment op klanten, geïnterreseerden en partners. Op de huidige site is veel informatie te vinden en dit breidt zich uit. De online dienstverlening van Oasen is niet altijd logisch en sluit onvoldoende aan bij de informatiebehoeften van de doelgroepen en de gewenste klantinteractie. Oasen heeft in een pitchtraject een aantal bureaus uitgenodigd om hun visie en voorstellen te presenteren. Vervolgens heeft Oasen gekozen voor de visie, strategie en aanpak, zoals door Lost Boys gepresenteerd. Deze opdracht omvat de directiefase en de specificatiefase van het redesign traject van Oasen.nl. 1.2 Doel van dit document Met dit document leggen we de projectafspraken tussen de opdrachtgever en LBi vast. Hierbij gaat het om de opzet van het project en de samenwerking en verantwoordelijkheden daarbij. Ook leggen we zaken omtrent projectinrichting vast. Dit projectplan biedt zo een praktische invulling van de afspraken in het contract, en waar nodig een aanvulling of aanpassing. Het projectplan wordt door beide projectleiders (dus aan de zijde van opdrachtgever en opdrachtnemer) opgesteld en geaccepteerd. LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 3, LBi LostBoys B.V.

4 2. Opdracht Dit hoofdstuk beschrijft de situatie, probleem- en doelstellingen van het project en bevat een afbakening van scope, deliverables en acceptatiecriteria. Het totaalproject Redesign website Oasen bestaat uit zeven stappen: 1. Aanscherping concept (Directie fase); 2. Specificatie en ontwerp website (Specificatie fase); 3. Content verzamelen, redigeren en migratie; 4. Meetstrategie, implementatie meetpunten en ontwikkelen dashboard; 5. Realisatie website front-end en back-end; 6. Testen; 7. Deployment fase. Het project voor LBi LostBoys omvat de directie- en de specificatie fase. Dit zijn de eerste twee projectstappen die LBi LostBoys ziet in het totaalproject, zoals dat door Oasen wordt uitgevoerd. 2.1 Situatie Oasen wil een nieuwe website die beter gaat voorzien in de behoefte van de huidige klanten, geïnteresseerden en partners. De huidige website is qua uiterlijk verouderd en zal in zijn geheel opnieuw vormgegeven worden, dit geldt ook voor de modules (waaronder formulieren). Transparantie en openheid over de bedrijfsvoering liggen ten grondslag aan het nieuwe concept. Door open te communiceren, wil Oasen het vertrouwen verdienen van haar klanten en partners. Door transparant te zijn, vraagt Oasen ook aan haar klanten en partners ook om feedback, om zo als bedrijf te leren en te optimaliseren. De interactie wordt actief gezocht, ook al via de huidige website Oasen.nl. De doelgroep van de website zijn klanten, geïnteresseerden en partners. Op de huidige website is veel informatie te vinden en dit breidt zich uit, wat ten koste gaat van het overzicht. Het voornaamste doel van de nieuwe website is het overzicht en navigatie voor de bezoeker sterk te verbeteren, onder andere door een apart kenniscentrum te maken, waar de informatie op een gestructureerde wijze getoond zal worden. 2.2 Doelstellingen van het project > Verbeterde user experience design ten behoeve van de nieuwe website van Oasen.nl 2.3 Afbakening in scope Onderstaand is de scope van het project in detail beschreven. Om onduidelijkheden op een later moment te voorkomen is er ook beschreven wat er buiten de scope valt. De functionaliteiten van de nieuwe website zullen omschreven worden in het interaction design. Het user experience design LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 4, LBi LostBoys B.V.

5 (interaction design en het visual design) kan gebruikt worden voor het offerte traject van de productie fase. Binnen de scope: Directie fase > Projectplan (inclusief detail planning); > Toetsing uitgangspunten en creatieve briefing; > Conceptdocument en presentatie; > Highlevel requirements document. Er is één correctieronde per deliverable voorzien, dit wil zeggen dat we de documenten waar nodig éénmaal op basis van de feedback van Oasen aanscherpen. Specificatie fase > Functioneel ontwerp (t.b.v. technisch ontwerp); > Interactie ontwerp; > Visueel ontwerp; > Copy richtlijnen (noodzakelijk voor stap drie). Er zijn twee correctierondes per deliverable voorzien, dit wil zeggen dat we de documenten waar nodig tweemaal op basis van de feedback van Oasen aanscherpen. Buiten de scope: > Extra correctieronden; > Technisch ontwerp; > Productie van content zoals video, foto shoots (en alle meer kosten die hier bij komen kijken); > Portret rechten voor aangekochte beelden; > Stap drie tot en met zeven zoals in hoofdstuk 2 (Opdracht) door LBi LostBoys is omschreven; > Licentie kosten voor het CMS SharePoint 2010 platform; > Content migratie > Alles wat niet genoemd wordt onder Binnen de scope. 2.4 Deliverables De deliverables zijn de producten die LBi in dit project zal opleveren. Dit project heeft de volgende deliverables: > Projectplan; > Wekelijks status rapport; > Creatieve brieving; > Conceptdocument en presentatie; > Highlevel requirements document; > Functioneel ontwerp; > Interactie ontwerp; > Visueel ontwerp; > Copy richtlijnen. LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 5, LBi LostBoys B.V.

6 2.5 Acceptatiecriteria Het project is afgerond op het moment dat LBi LostBoys alle deliverables conform afspraken zoals beschreven in paragraaf 2.4 heeft opgeleverd aan Oasen en Oasen deze heeft geaccordeerd. Dit document moet door Oasen en LBi LostBoys ondertekend worden. 3. Onze aanpak LBi LostBoys werkt met een eigen standaard werkwijze die we in detail afstemmen op het project. In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop wij de opdracht zien en het project willen aanpakken gebruikmakend van ons proces. LBi Lost Boys hanteert voor Oasen de LBi project aanpak. Deze aanpak is een combinatie van succesvolle onderdelen uit de watervalmethode en Prince Aanpak project LBi hanteert een gefaseerde projectaanpak. Op deze manier blijft het proces beheersbaar, overzichtelijk en flexibel. LBi maakt onderscheid tussen de volgende fasen: Directie fase (concept, high level ontwerp, projectplan); Specificatiefase (blauwdruk van de applicatie); Productie fase (applicatie gerealiseerd conform specificaties); Maintenance & applicatie management (applicatie live en onderhoud). Deze opdracht omvat de directie fase en de specificatie fase. LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 6, LBi LostBoys B.V.

7 3.2 Uitgangspunten in dit project In dit project hanteren wij de volgende uitgangspunten: > E 1 correctieronde op het concept, 1 correctie ronde op het interaction design en 2 correctierondes op het visual design, > Review deliverables door de klant in 2 werkdagen na oplevering (tenzij anders is aangegeven); > Bijeenkomsten vinden plaats op locatie bij Oasen of bij LBi (kijkjes in de keuken vinden plaats bij LBi); > LBi krijgt toegang tot alle benodigde informatie voor het project; > Eventuele materialen worden door Oasen in high res aangeleverd; > Door Oasen aangeleverde materialen zijn definitief en niet meer onderhevig aan wijzigingen. 3.3 Directie fase; STAP 1: TOETSING VAN UITGANGSPUNTEN EN AANSCHERPING VAN CONCEPT DOELSTELLING De eerste stap van het project omvat de toetsing van de uitgangspunten en het maken van een projectplan(inclusief detailplanning). Het doel van deze stap is een gedeeld begrip te krijgen van het concept, de strategie en de uitvoerbaarheid ervan. In deze stap leggen we de kaders van het project vast. ACTIVITEITEN Stap 1 is onder te verdelen in 3 activiteiten: 1. Toesting van de uitgangspunten en creative brief 2. Concept Oasen.nl 3. Highlevel requirements document. 1. Toetsing van de uitgangspunten en creative brief In de LBi projectaanpak wordt gestart met een directiefasefase, zodat er goed nagedacht wordt over eisen, wensen, gebruikersvriendelijkheid en ontwerp van de webapplicatie. Op basis van de aangeleverde feedback op het pitch design;lbi kennis en expertise; en door middel van een aantal (naar verwachting 1 of 2) gerichte interviews met de belangrijkste stakeholders bij Oasen, worden de uitgangspunten en het voorgestelde concept getoetst en aangescherpt. Op basis hiervan wordt de definitieve uitgangspunten vastgelegd in een document en voorgelegd aan Oasen. Het omvat een drie tot viertal persona s met bijbehorend scenario. Dit document is tevens de basis voor de creatieve briefing aan het conceptteam. 2. Concept Oasen.nl Op basis van de creatieve briefing, de pitch presentatie en de huisstijlrichtlijnen van Oasen worden de uitgangspunten op het gebied van visual design en interaction design van het redesigntraject van Oasen.nl vastgelegd. Hierin zal het concept team 2 a 3 key pages uitwerken in visual design en Interaction design. Het concept zal als basis dienen voor de specificatiefase van Oasen.nl. 3.High level requirements document Gedurende de directie fase zullen de meest belangrijke doelstellingen op basis van userstories van het project worden verzameld en zal een informatie analyst een analyse doen van de te tonen content LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 7, LBi LostBoys B.V.

8 binnen het voorgestelde concept, in samenwerking met de content specialist van Oasen. De bevindingen worden vastgelegd in een highlevel requirements document en zal als input dienen voor de specificatie fase. Elke deliverable opgeleverd door Lost Boys zal aan de hand van dit document worden getoetst of de doelstellingen ook daadwerkelijk zijn verwerkt en kunnen worden gehaald. Tijdens de aanscherping van het Concept wordt een Projectplan (inclusief detailplanning) opgeleverd en besproken. MILESTONES > Akkoord Projectplan > Akkoord creatieve brief; > Akkoord concept Oasen.nl en Highlevel requirements document; > Sign off concept fase DELIVERABLES > Projectplan (inclusief detail planning); > en creative brief; > Conceptdocument; > Highlevel requirements document. Er is één correctieronde per deliverable voorzien, dit wil zeggen dat we de documenten waar nodig éénmaal op basis van de feedback van Oasen aanscherpen. MEETINGS > Opzet projectplan bespreken > Interview met 1 of 2 stakeholders [1 gesprek met Joost van Luijt en 1 gesprek met Jeroen Schmaal en Alexander Vos de Wael samen]; > Presentatie creative brief > Presentatie Concept en highlevel requirements document; > Wekelijkse project status vergadering tussen de projectleiders; 3.4 Specificatie fase STAP 2 SPECIFICATIE EN ONTWERP WEBSITE DOELSTELLING Het doel van deze fase is het in detail specificeren van de website onderdelen, vormgeving en noodzakelijke content. ACTIVITEITEN Stap 2 is onder te verdelen in 4 activiteiten: 1. Ontwikkelen functioneel ontwerp. 2. Ontwikkelen Interactie design 3. Ontwikkelen visual design 4. Ontwikkelen van copy richtlijnen 1. Ontwikkelen functioneel ontwerp. Deze activiteit bestaat uit 2 onderdelen; LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 8, LBi LostBoys B.V.

9 a) De informatie analist, technisch consultant en de interaction designer zullen op basis van het concept en de userstories het projectkader vaststellen. Deze zal voorgelegd worden aan Oasen. b) Vervolgens zal het projectkader vertaald worden naar een functioneel ontwerp. Het functioneel ontwerp beschrijft de funtionele werking van de applicatie en waarborgt tevens alle informatie die in de nieuwe site ontsloten dient te worden. Daarnaast wordt door middel van het uitschrijven van usecases, de functionele werking van de componenten getoetst. De usecases kunnen tevens tijdens het test proces (aan het eind van de productie) voor een groot deel als basis dienen voor het test plan. Gedurende dit proces zal een technical consultant monitoren of deze functionliteiten ontsloten worden in sharepoint Ontwikkelen Interaction design Parallel aan het ontwikkelen van het functioneel ontwerp zal een interaction designer op basis van de conceptuele uitgangspunten, het functioneel ontwerp en LBi kennis en expertise de gebruikersvriendelijkheid verbeteren in het interaction design. Hierin zullen +/- 10 templates en de unieke componenten worden uitgewerkt. De templates en de verschillende componenten zullen op functioneel gebied de bouwstenen zijn van de nieuwe website van Oasen.nl. Gedurende de ontwikkelperiode zal een technical consultant het interaction design monitoren en er voor zorg dragen dat er zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van standaard componenten die sharepoint 2010 te bieden heeft. Dit om het maatwerk van de nieuwe site tot een minimum te beperken. Indien er sprake is van een maatwerk oplossing zal dit duidelijk aangegeven worden aan Oasen. 3. Ontwikkelen Visual Design Op basis van het concept, het Interaction design en de huisstijlrichtlijnen van Oasen zal een visual designer de beeldtaal en het visual design ontwikkelen voor het redesign van Oasen.nl. Het visual design van Oasen.nl zal weergegeven worden in +/- 5 templates en alle componenten uit het interaction design. 4. Copy richtlijnen Parallel aan het ontwikkelen van het visual design zullen de copy richtlijnen vast gesteld worden om zo de gebruikers vriendelijkheid van de site te verhogen en de verschillende doelgroepen juist aan te spreken. Dit document zal als basis dienen voor de content ontwikkelaars van Oasen. Deze specificaties benoemd in punt 1 t/m 4 zullen het userexperience design van Oasen.nl verhogen. Na akkoord door Oasen kunnen de documenten gebruikt worden om een offerte traject op te starten voor de bouw van de website. MILESTONES > Akkoord functioneel ontwerp; > Akkoord interactie ontwerp; > Akkoord visueel ontwerp > Akkoord copy richtlijnen; > Sign off specificatie fase DELIVERABLES > Functioneel ontwerp (t.b.v. technisch ontwerp); > Interactie ontwerp; > Visueel ontwerp; > Copy richtlijnen (noodzakelijk voor stap drie). MEETINGS > Kick off van de specificatiefase; LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 9, LBi LostBoys B.V.

10 > Presentatie van het interactie ontwerp; > Presentatie van het visueel ontwerp; > Wekelijkse Project status vergadering UITGANGSPUNTEN Directie fase (concept, high level ontwerp, projectplan). Oasen is de specialist wat betreft de huidige content en contenttypen die op de nieuwe website getoond dienen te worden. Oasen zal dan ook een content specialist beschikbaar stellen die nauw samenwerkt met het team van Lost Boys. Voor het visueel ontwerp gaan we nu uit van een 10-tal templates. Voor wat betref het visueel ontwerp gaan we uit van de bestaande Oasen-huisstijl en de stijl van de designs in de pitchpresentatie. Lost Boys draagt alle specificaties over aan Oasen. Oasen is vervolgens verantwoordelijk voor het briefen van de bouwpartij. Lost Boys heeft hiervoor in februari een offerte afgegeven aan Oasen. Indien Oasen akkoord gaat met deze offerte, zorgt Lost Boys dat één van haar leden uit het projectteam de bouwpartij brieft over het correct nabouwen van haar ontwerp. 3.5 Projectstructuur In dit onderdeel beschrijven we de structuur en functionele inrichting van het project. Hierbij gaan we in op de nu bekende rollen en functies en plaatsen deze in het organigram. De organisatie van een Lost Boys project kan op verschillende manieren worden samengesteld. Wij maken onderscheid tussen projecten met en zonder een stuurgroep. Grote, risicovolle of complexe projecten hebben een stuurgroep, andere projecten alleen een business owner. PROJECT ORGANISATIE Deelnemer(s) Verantwoordelijkheid Opdrachtgever Jeroen Schmaal Senior gebruiker (alleen bij stuurgroep) Marene van den Enk Senior leverancier (alleen bij stuurgroep) Marcel Nijland Projectmanager Oasen Joost van Luijt De opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor het project, geeft de opdracht en accepteert deze als aan de in het projectplan gestelde voorwaarden is voldaan. Hij stuurt de eigen projectmanager aan en fungeert als hoogste escalatieniveau. De senior gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de belangen van de gebruikers van het project en neemt plaats in de stuurgroep. De senior leverancier van LBi is commercieel eindverantwoordelijk voor het project en voor de relatie met de klant. Hij werkt samen met de projectmanager van LBi en is diens eerstvolgende escalatieniveau. De projectmanager van de klant is gedelegeerd verantwoordelijk voor het project en stuurt daartoe namens de opdrachtgever het interne team aan. Hij werkt samen met de pro- LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 10, LBi LostBoys B.V.

11 Projectmanager LBi Irene le Roy Quality Assurance Hannes van Raaij Oasenteam Webredacteur Claudia van der Haar Specialist kennisdelen Harrie Timmer Specialist klantcontacten Joyce Hennekam jectmanager van LBi en fungeert als Single Point of Contact voor LBi. De projectmanager van LBi is operationeel verantwoordelijk voor het project. Werkt samen en legt verantwoording af aan de projectmanager van de klant. Fungeert als Single Point of Contact naar de klant. Quality Assurance (in de vorm van competance leads) is verantwoordelijk voor de expertises binnen een project. Dit zijn de resources namens de klant betrokken bij het project. Deze worden door de projectmanager van de klant aangestuurd. LBi team Specialist verkoop Han Dijkhuizen Quality Ensurance Hannes van Raaij Competence lead Creatie Dit zijn de resources van LBi betrokken bij het project. Deze worden door de projectmanager van LBi aangestuurd. Creative Lead Patrick Plaggenborg Interaction Designer Ryanne Lannoye/ Ruben van den Bussche Visual Designer Patrick Plaggenborg/Ton Somers Technical consultant Maria Ramirez Informatie analist Marloes Houtmann Copy Writer Sascha Spijker LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 11, LBi LostBoys B.V.

12 3.6 Projectcontrol In dit onderdeel worden de afspraken omtrent projectcontrol zoals overleg, rapportages en procedures vastgelegd. Alle projectdeliverables en planningen zullen in basecamp geplaatst worden. 3.7 Acceptatieprocedure De acceptatieprocedure legt vast hoe de opdrachtgever het geleverde gaat accepteren. De exacte acceptatiecriteria worden vastgelegd in een apart document dat gedurende de eerste (of directiefase) wordt opgesteld. De projectmanager van LBi levert een product ter acceptatie op door middel van een aankondiging per aan de projectmanager van de opdrachtgever. Zodra een product ter acceptatie is aangeleverd test of beoordeelt de opdrachtgever het product binnen een periode van vijf werkdagen inclusief terugkoppeling over de resultaten ervan. Na de testperiode is het opgeleverde geaccepteerd met uitzondering van de binnen de termijn gemelde issues. Indien het een product betreft dat is gebaseerd op een specificatie worden afwijkingen ten opzichte hiervan in overleg gerepareerd waarna opnieuw oplevering voor acceptatie volgt. Het product is geaccepteerd zodra het voldoet aan de specificaties. 3.8 Procedure rfc en meerwerk Wijzigingen ten opzichte van de scope of ten opzichte van de afspraken in dit of andere projectdocumenten worden schriftelijk vastgelegd door de projectmanager van de klant. Op basis hiervan wordt door LBi een begroting afgegeven van de impact die de wijziging heeft ten aanzien van de overeengekomen producten, doorlooptijd, bemensing en kosten. De begroting wordt vervolgens ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. Na goedkeuring (schriftelijk) worden de wijzigingen vastgelegd en uitgevoerd. Wijzigingen (of meerwerk) worden op basis van de in de offerte / intentieverklaring genoemde (meerwerk)tarieven verrekend op basis van nacalculatie. 3.9 Escalatieprocedure Elk projectlid kan escaleren indien hij of zij daar noodzaak toe ziet. Doorgaans zullen de projectmanagers escaleren, bijvoorbeeld als er een probleem of project issue ontstaat waarover de beide projectmanagers het niet eens kunnen worden. LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 12, LBi LostBoys B.V.

13 Escalatie vindt plaats naar de eerstvolgende in de projecthiërarchie. Een projectlid zal dus in principe escaleren naar de projectmanager, de projectmanager naar de opdrachtgever (klant) respectievelijk contracteigenaar (LBi). Terugkoppeling vindt plaats binnen twee werkdagen en wordt schriftelijk of per verzonden Wachttijdregeling Er is sprake van een wachttijdregeling zodra LBi niet door kan gaan met de in dit projectplan opgenomen activiteiten door bijvoorbeeld (een of meer van) de onderstaande bij de opdrachtgever spelende zaken: Het niet of in onvoldoende mate aanleveren van informatie Het niet of niet tijdig aanleveren van informatie en/of feedback Voortgangbelemmerende storingen (bijvoorbeeld problemen in omgevingen) Calamiteiten, stakingen en dergelijke, langer dan 4 uur Tussentijdse stopzetting van het project door de opdrachtgever LBi geeft bij de projectmanager van de klant schriftelijk of per aan of er sprake is van wachttijd en wanneer die ingaat. Hierbij noemt de projectmanager de gehanteerde argumenten. LBi probeert de medewerkers die in de wachttijdregeling vallen op andere projecten in te zetten. Indien dit niet (geheel) lukt worden de inproductieve uren onder vermelding van wachttijd op basis van nacalculatie bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 4. Risico s (optioneel) Nr Naam Gevolg Maatregel Risicofactor 1 Meer correctie rondes nodig, doordat er meerdere stakeholders zijn 2 Sharepoint 2010 is het CMS van Redesign Oasen.nl 3 Oasen.nl is een content gedreven site Uitloop in planning en budget Kans op maatwerkoplossingen een risico is dat niet alle content ontsloten wordt in Kijkjes in de keuken, zodat we in een vroeg stadium kunnen bijsturen. Tijdens de concept fase, zal de technische haalbaarheid getoetst worden.een technical consultant met kennis van sharepoint 2010 zal gedurende de specificatie het functioneel ontwerp en interactie design monitoren en aan Oasen laten weten als er sprake gaat zijn van maatwerk. Tijdens de conceptfase haken we een informatie analyst LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 13, LBi LostBoys B.V.

14 de nieuwe site aan om de content inventarisatie te doen. Tijdens de conceptfase zal op basis van usecases en functionle beschrijving alle content ontsloten worden. Oasen zal een content specialist aanhaken om input te leveren en nauw samen te werken met de informatie analyst. Risicofactor = kans * impact ( beide van 1 laag tot 5 hoog) LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 14, LBi LostBoys B.V.

15 5. Planning Zie bijlage _Planning Oasen.pdf 6. Ondertekening Getekend voor goedkeuring, NAAM Joost van Luijt Projectmanager Oasen NAAM Projectmanager LBi Plaats: Datum: Plaats: Datum: LBi projectplan Redesign Oasen, 20 april 2010, Pagina 15, LBi LostBoys B.V.

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept.

bedrijfsprocessen en vormt daarmee de kapstok voor de producten van andere disciplines. Het PAM is geen RUP concept. 1. 1.1. Inleiding Doel De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. Rollen De keyrol binnen deze discipline

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Voorbeeld van een workflow

Voorbeeld van een workflow Voorbeeld van een workflow Workflow management impliceert dat eigen (beoogde) werkprocessen en hiervan afgeleide deelprocessen eerst goed in kaart worden gebracht. Het inrichten van workflows is met SymsysWS

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld.

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW (21%), tenzij anders vermeld. Hieronder volgen de Algemene Voorwaarden van Elephant sees Elephant (hierna te noemen Opdrachtnemer ), die ook te vinden zijn op de website www.elephantseeselephant.com: Meerwerk Werkzaamheden niet begroot

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET agenda! korte intro Info.nl! onze visie op mobiel! ontwerpen voor mobiel! voorbeelden van deliverables! 3 tips voor goed design

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady.

pagina 1 van 5 Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. pagina 1 van 5 Algemene Voorwaarden Website The Fat Lady 6 maart 2017 Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle websites gemaakt door The Fat Lady. Wireframes Na de briefing door de

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

CREATIVE BRIEF REDESIGN OASEN. 1. Achtergrond

CREATIVE BRIEF REDESIGN OASEN. 1. Achtergrond CREATIVE BRIEF REDESIGN OASEN 1. Achtergrond Oasen heeft in 2009 Lost Boys geselecteerd om hun online omgeving te herontwerpen. De huidige omgeving is onvoldoende voorbereid om te voorzien in de behoefte

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing BRIEFING TEMPLATE De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing Aanleiding Deze white paper is opgesteld voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een template die hen helpt

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers. Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen

Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers. Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen Nieuwe Dingen Doen: projecten voor échte opdrachtgevers Kjell van der Giessen Nieuwe Dingen Doen NDD-twee opleidingen AANDACHTSGEBIEDEN: Crossmedia design, Audiovisuele communicatie, Interaction design,

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Zakelijke. Communicatie. Esmay Smidt en Daphne de Jager MM2B. Shop Till You Drop

Zakelijke. Communicatie. Esmay Smidt en Daphne de Jager MM2B. Shop Till You Drop Zakelijke Communicatie Esmay Smidt en Daphne de Jager MM2B Shop Till You Drop 1 Debriefing Template - Daphne de Jager en Esmay Smidt - MM2B Aan Ramon Berg Van Daphne de Jager en Esmay Smidt Datum Maandag

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur

Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur Succesvolle Stakeholdercommunicatie Profijt halen uit ICT Architectuur Raymond Pijnenburg (LVNL) Daniël Jumelet (it2fit) LVNL Communications Interactieve sessie Casus projectgroep (setting the stage) Architectuur

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Business Analyse en User Experience

Business Analyse en User Experience Business Analyse en User Experience Een handreiking voor de Business Analyst Auteur: Marco Theunissen Versie: 1.0 Datum: Januari 2012 Copyright: Marco Theunissen, onder een licentie van Creative Commons

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Document oplevering designs Hansschuiling.nl

Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Hansschuiling.nl Document oplevering designs Auteur: Dirk Ottenheijm Opdrachtgever: Hans Schuiling Datum: 14-10-2011 McCloud Online idiots www.mccloudoi.nl info@mccloudoi.nl

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Plan van aanpak

Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Plan van aanpak Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Plan van aanpak SUBJECT: De mobiele user experience VERSION: 1.0 Distributie: Roos Groenewegen, Theo, Eric, Opsteller: Kyril Herkelman Date: 29-12-2005 1 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015

Release management Implementatie. Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Implementatie Francine Mallee Sector I&B, Afdeling P&P Juli 2015 Release management Agenda Inhoud document: Uitwerking proces release management Aanverwante docs: Status september release

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

PROJECT SELL IT. A project by

PROJECT SELL IT. A project by PROJECT SELL IT A project by Cast members Piotr Tekien Lorenzo James Alexander Veliev Joshka Landsheer Sabeth van der Voort INHOUDSOPGAVE Project Sell it 1 Offerte 3 Debriefing 3 Planmatige aanpak/werkplan

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam:Webshop Naam student of studenten Naam eventuele opdrachtgever Vincent van Leeuwen Martijn van Heezik Geen Datum opgesteld: 21 april 2016 Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

Glimworm SAMENWERKEN MET. Dit document bevat: Samenwerken met Glimworm Projectproces Projectvoorwaarden Financieel

Glimworm SAMENWERKEN MET. Dit document bevat: Samenwerken met Glimworm Projectproces Projectvoorwaarden Financieel SAMENWERKEN MET Glimworm Dit document bevat: Samenwerken met Glimworm Projectproces Projectvoorwaarden Financieel CONTACTGEGEVENS Kantooradres: Eerste Weteringplantsoen 8 1017 SK Amsterdam Telefoon: Fax:

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie