Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren"

Transcriptie

1 Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/ Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer

2 Historiek Datum Versie Beschrijving Auteur 01/03/ ste versie Frédéric van der Vaeren 11/03/ Review door ICT Mngt Frédéric van der Vaeren Gelinkte documenten Documentnaam Documentbeschrijving Waar te vinden? Checklist Overdracht Project/Change naar beheer Proceskaart Overdracht project/change naar beheer A4- checklist te gebruiken tijdens project om overdrachten op te volgen door de PM ICT. De proceskaart beschrijft het generieke proces voor overdracht van project of change naar beheer. Kennisbeheersite ICT Kennisbeheersite ICT 11/03/13 De Lijn Pag. 2 / 18

3 Inhoud 1. Context Doel Handleiding voor de checklist Overdrachten naar dienst infrastructuur High level design (HLD) Beheerhandleiding Installatiehandleiding Opleiding infrastructuur Organisatie 2 de lijn support Contracten Aanvraag einde garantieperiode infrastructuur (enkel voor projecten) Overdrachten naar dienst Applicaties High level design Broncode Documentatieset applicaties Opleiding dienst applicaties Organisatie 2 de lijn support Aanvraag einde garantieperiode Applicaties (enkel voor projecten) Overdrachten naar dienst architectuur Business analyse en solution architectuur documentatie overdragen Vervolgacties bij afwijking standaarden Overdrachten naar Service Management Service Management vereisten Service Management documentatie Organisatie helpdesk en 1 ste lijn support Overdrachten naar business Opleiding expertgebruikers Opleiding eindgebruikers Eindgebruikershandleiding Overdragen business case Aanvaarden definitieve overdracht naar de business Overdrachten naar BICC Verwachte beleidsrapporteringsnoden Aanpassingen huidige informatiemodellen /03/13 De Lijn Pag. 3 / 18

4 1. Context Overdragen van projecten en changes naar beheer is een proces. Elke overdracht die moet gebeuren zou procesmatig moeten worden aangepakt volgens het proces. Naast het proces moet er ook worden bepaald welke overdrachten moeten gebeuren. Deze overdrachten zijn gelijst in de Checklist overdracht project/change naar beheer. Om te weten te wat er zich achter elk item van de checklist schuilt is er een handleiding nodig. Dit document is deze handleiding. 11/03/13 De Lijn Pag. 4 / 18

5 2. Doel Dankzij deze handleiding weet de gebruiker van de checklist exact wat er verwacht wordt van elke overdracht. Zonder deze handleiding kan de checklist niet efficiënt opgevolgd en ingevuld worden. 11/03/13 De Lijn Pag. 5 / 18

6 3. Handleiding voor de checklist Om deze handleiding goed te gebruiken neem je best eerst de proceskaart Overdracht project/change naar beheer door zodat de nodige stappen en stakeholders voor een overdracht duidelijk zijn. Er zijn overdrachten geïdentificeerd naar 6 verschillende diensten of teams: Infrastructuur Applicaties Architectuur Service Management Business BICC Hoe de checklist gebruiken? De checklist dient om de opvolging van de overdrachten te volgen via één A4- blad. Al de overdrachten zijn er opgelijst zonder beschrijving. Voor de beschrijving moet je in deze handleiding zijn. Voor elke overdracht staat er ook bij wanneer deze overdracht ten laatste moet plaatsvinden. (kolommen: Bij initiatie project, Voor UAT, Voor Productie, Voor einde garantieperiode ) Bij aanvang van het project of de change moet het opleverteam afspreken met de beheerteams welke overdrachten nodig zullen zijn voor dit project. (kolom Nodig?") Wanneer een overdracht is voltooid en aanvaard moet dit aangeduid worden op de checklist via de kolommen Overdracht ok, Handtekening beheerder en Datum. Wie is verantwoordelijk voor de checklist? Het is de verantwoordelijkheid van de PM ICT of Change Manager om de checklist bij te houden en de coördinatie van de verschillende overdrachten te organiseren. Hoe de beschrijving van de verschillende overdrachten lezen? Wat men met deze overdracht wil bereiken. Persoon vanuit het opleverteam die de overdracht moet voorbereiden: deliverables opmaken en acceptatievoorwaarden nakijken. Persoon vanuit het beheerteam die de overdracht valideert. Moment in het project- of changeplanning wanneer de overdracht moet plaatsvinden. Overdrachten gebeuren niet enkel op het einde van een project of een change, want sommige elementen van het beheer moeten lang op voorhand voorbereid worden, daarom moeten sommige overdrachten al vroeg in het project of de change gebeuren. Acceptatievoorwaarden die opgesteld moeten worden voor deze overdracht. In deze handleiding worden enkele acceptatievoorwaarden voorgesteld, maar dit is zeker geen exhaustieve lijst. De acceptatievoorwaarden voor elke overdracht worden best per project opnieuw overeengekomen tussen het opleverteam en het beheerteam. 11/03/13 De Lijn Pag. 6 / 18

7 Een project kan maar definitief naar beheer gaan wanneer al de nodige overdrachten voltooid en aanvaard zijn door de verschillende diensten en teams. Het hoofd infrastructuur is finaal verantwoordelijk om een project of change in beheer te nemen. Hij zal dus zowel nagaan dat zijn eigen overdrachten ok zijn, alsook die van zijn collega s. Hij bepaald aanvaard wordt in beheer. Bij betwisting tussen oplever- en beheerteam is er in het proces een escalatieprocedure bepaald naar het ICT Mngt. 3.1 Overdrachten naar dienst infrastructuur Naar de dienst Infrastructuur worden de volgende overdrachten voorzien : 1. High level design (HLD) 2. Beheerhandleiding 3. Installatiehandleiding 4. Opleiding infrastructuur 5. Organisatie 2de lijn support 6. Contracten 7. Aanvraag einde garantieperiode bij Infrastructuur (enkel voor projecten) High level design (HLD) Op tijd het high level design, de niet- functionele vereisten (deel van business analyse) en de voorgestelde oplossing overdragen van het opleverteam naar Infrastructuur om een eerste impactanalyse te maken naar beheer toe. Op basis van impactanalyse zal hoofd Infrastructuur de nodige middelen en resources kunnen voorbereiden om het in productie gaan van het project of change feilloos te laten gebeuren. Solution Architect Hoofd Infrastructuur Project: Voor de projectuitvoeringsfase, bij de aanmaak van het high level design Change: Na goedkeuring van de change De niet- functionele vereisten zijn verwerkt in het high level design. Nodige middelen om niet- functionele vereisten te implementeren zijn duidelijk Technologieën zijn geïdentificeerd Afwijkingen op bestaande standaarden zijn geïdentificeerd Nodige competenties/expertises zijn duidelijk Budget voor beheer o Er is een budget (indien nodig) o Het budget is gevalideerd (indien nodig) Beheerhandleiding Opmaken of aanvullen en overhandigen van de beheerhandleiding die de beheertaken van het nieuwe of aangepaste systeem in productie beschrijft. 11/03/13 De Lijn Pag. 7 / 18

8 Analist- programmeur Hoofd Systeembeheer Voor UAT Er is een beheerhandleiding en hij is up to date Alle betrokkenen hebben de beheerhandleiding gekregen, doorgenomen en hun opmerkingen teruggestuurd. De beheerhandleiding is gemaakt volgens de De Lijn standaarden De beheerhandleiding is correct, volledig en bruikbaar Installatiehandleiding Opmaken of aanvullen en overhandigen van een installatiehandleiding die alle installatievoorschriften beschrijft van het nieuwe systeem dat in productie komt. Analist- programmeur Hoofd Systeembeheer Voor UAT Er is een installatiehandleiding en hij is up to date Alle betrokkenen hebben de installatiehandleiding gekregen, doorgenomen en hun opmerkingen teruggestuurd. De installatiehandleiding is gemaakt volgens de De Lijn standaarden. De installatiehandleiding is correct, volledig en bruikbaar Opleiding infrastructuur Opleiding verzorgen voor de systeembeheerders zodat ze operationeel zijn vanaf het begin van UAT. Analist- Programmeur Systeembeheerders (coördinatie en verantwoordelijkheid bij Hoofd Systeembeheer) Voor UAT Zorgen dat de systeembeheerders operationeel zijn vanaf het begin van UAT. De systeembeheerders verantwoordelijk voor het beheer moeten de nodige opleiding gekregen hebben op basis van de beheer- en installatiehandleiding. Nodige opleiding is gegeven Alle betrokken medewerkers hebben de opleiding gevolgd 11/03/13 De Lijn Pag. 8 / 18

9 Alle betrokken medewerkers voelen zich klaar om de nieuwe producten in UAT en productie te beheren Wie welke opleiding heeft genoten is bij P geregistreerd Andere specifieke acceptatievoorwaarden van het project of change zijn voldaan Organisatie 2 de lijn support Voorbereiden van de dienst Infrastructuur op het geven van 2de lijn technische support voor de opgeleverde applicatie PM ICT Hoofd Systeembeheer Voor einde garantieperiode De verwachtingen wat de support betreft zijn duidelijk doorgegeven en begrepen Is er specifieke support documentatie en is deze overgedragen De 2 e lijn heeft de nodige opleiding gekregen Contracten Overdragen van contracten die zijn aangegaan tijdens het project en die moeten worden voortgezet naar beheer toe PM ICT Hoofd Infrastructuur Voor einde garantieperiode Alle bestaande contracten die vervolgd moeten worden naar beheer toe zijn gekend. Voor al de contracten zijn er akkoorden afgesloten naar beheer toe met de externe leveranciers Aanvraag einde garantieperiode infrastructuur (enkel voor projecten) De dienst infrastructuur formeel vragen om het project in beheer te nemen Projectmanager ICT Hoofd Infrastructuur Bij einde garantieperiode Alle andere infrastructuuroverdrachten zijn voldaan Alle algemene afspraken naar infrastructuur toe zijn voldaan o Helpdesk o Documentatie 11/03/13 De Lijn Pag. 9 / 18

10 o Opleiding (helpdesk, expertgebruikers, eindgebruikers business) o Procedures o Budget Er zijn geen major technische incidenten meer Er zijn minder dan x technische incidenten nog open o x = aantal open technische incidenten (overeenkomen bij aanvang project of change) De nog open incidenten zijn besproken en aanvaard door Infrastructuur De oplossing is stabiel De performantievoorwaarden zijn gehaald Alle eindgebruikers zijn al minstens y weken actief met de oplossing in productie o y = aantal weken dat de eindgebruikers effectief de oplossing in productie gebruiken (overeenkomen bij aanvang project of change) Andere specifieke acceptatievoorwaarden van het project of change zijn voldaan Al de andere overdrachten naar de ander diensten en teams zijn afgerond en aanvaard door de beheerteams. 3.2 Overdrachten naar dienst Applicaties Naar de dienst Applicaties worden de volgende overdrachten voorzien: 1. High level design (HLD) 2. Broncode 3. Documentatieset Applicaties 4. Opleiding dienst Applicaties 5. Organisatie 2 de lijn support 6. Aanvraag einde garantieperiode High level design Op tijd de voorgestelde oplossing overdragen naar het team Applicaties om een eerste impactanalyse te maken naar beheer toe. Op basis van deze impactanalyse kan het Hoofd Applicaties de nodige middelen en resources voorbereiden om bij in productiestelling van het project/change alles feilloos te laten gebeuren. Solution Architect Hoofd Applicaties Project: Voor de projectuitvoeringsfase, bij de aanmaak van het high level design Change: Bij voorbereiding RFC voor CAB meeting Technologieën zijn geïdentificeerd Afwijkingen op bepaalde standaarden zijn geïdentificeerd Nodige competenties zijn geïdentificeerd Budget voor beheer o Er is een budget (indien nodig) o Het budget is gevalideerd (indien nodig) 11/03/13 De Lijn Pag. 10 / 18

11 3.2.2 Broncode Broncode gemaakt of aangevuld tijdens project of change moet overgedragen worden naar degenen die de applicatie verder gaan beheren. Deze moeten ook evalueren of de geschreven code wel aan de De Lijn standaarden voldoet alvorens deze code te aanvaarden. Analist- programmeur Competence Center Lead Voor UAT Het eigendomsrecht van de broncode ligt bij De Lijn Broncode is: o Leesbaar o Volledig o Te herbruiken o Voldoende gedocumenteerd De De Lijn standaarden zijn gerespecteerd? Documentatieset applicaties Valideren van kwaliteit, vorm en indien mogelijk inhoud van documentatie die overgedragen is van de project/change repository naar de permanente applicatie repository op de kennisbeheersite ICT Functioneel Analist, Analist- Programmeur en Tester Competence Center Leads Voor in productie Het documentatiebeheer proces is gevolgd voor de verschillende documenten. De documentsjablonen zijn correct gevolgd Alle documenten zijn aanwezig en up to date High level design Functionele analyse Design Testscenario s Testrapporten Opleiding dienst applicaties Er zijn medewerkers binnen Applicaties beschikbaar die de applicatie kunnen onderhouden vanaf dag één na einde garantieperiode 11/03/13 De Lijn Pag. 11 / 18

12 Functioneel Analist, Analist- Programmeur en Tester ICT Competence Center Lead en medewerkers Voor einde garantieperiode Documentatie en opleidingssets zijn doorgegeven aan de betrokken medewerkers Nodige opleiding is gegeven Alle betrokken medewerkers hebben de opleiding gevolgd Alle betrokken medewerkers zijn elk individueel klaar om de nieuwe producten in productie te beheren Indien nodig, is er support voorzien van een externe expert bij de opstart van de beheerfase Organisatie 2 de lijn support Voorbereiden van de dienst Applicaties op het geven van 2de lijn support voor de opgeleverde applicatie PM ICT Competence Center Lead en medewerkers Voor einde garantieperiode De verwachtingen wat de support betreft zijn duidelijk doorgegeven en begrepen Er is specifieke support documentatie en deze overgedragen De 2 de lijn heeft de nodige opleiding gekregen Aanvraag einde garantieperiode Applicaties (enkel voor projecten) De dienst Applicaties formeel vragen om het project in beheer te nemen PM ICT Hoofd Applicaties Voor einde garantieperiode Alle andere applicaties overdrachten zijn voldaan? De algemene afspraken naar applicaties toe zijn voldaan? o Helpdesk o Documentatie o Opleiding (helpdesk, expertgebruikers, eindgebruikers business) o Procedures o Budget Er zijn geen major functionele incidenten meer Er zijn minder dan x functionele incidenten nog open 11/03/13 De Lijn Pag. 12 / 18

13 o x = aantal open functionele incidenten (overeenkomen bij aanvang project of change) Al de open testissues zijn besproken met het beheerteam binnen applicaties De oplossing is stabiel De performatievoorwaarden zijn gehaald Alle eindgebruikers zijn al minstens y weken actief met de oplossing in productie o y = aantal weken dat de eindgebruikers effectief de oplossing in productie gebruiken (overeenkomen bij aanvang project of change) 3.3 Overdrachten naar dienst architectuur Naar de dienst Architectuur worden de volgende overdrachten voorzien: 1. Business analyse en solution architectuur documentatie 2. Vervolgacties bij afwijking standaarden Business analyse en solution architectuur documentatie overdragen Behouden van een up to date overzicht van het ICT applicatielandschap door het overdragen van de business analyse documentatie en de solution architectuur documentatie van het project/de change naar de permanente documentatie repository op de kennisbeheersite ICT. Business analist Solution architect Procesbeheerders solution architectuur en business vereisten management Voor in productie Het documentatiebeheer proces is gevolgd. De documentsjablonen zijn correct gevolgd Alle documenten zijn aanwezig en up to date Vervolgacties bij afwijking standaarden De dienst architectuur heeft vervolgacties voor de afwijkingen op de standaarden van De Lijn gelijst. Deze vervolgacties moeten worden uitgevoerd en verder opgevolgd. Hiervoor is er in sommige gevallen een overdracht naar beheerteams nodig. PM ICT Beheerteam Voor in productie Vervolgacties zijn duidelijk beschreven en gemotiveerd. Vervolgacties zijn haalbaar en gepland. 11/03/13 De Lijn Pag. 13 / 18

14 3.4 Overdrachten naar Service Management Naar Service Management worden de volgende overdrachten voorzien: 1. Service management vereisten 2. Service management documentatie 3. Organisatie helpdesk en 1 ste lijn support Service Management vereisten Op tijd de nodige service management vereisten overdragen naar de Service Manager om een eerste impact analyse te maken naar beheer toe. Op basis van deze impact analyse kan de Service Manager de nodige middelen voorbereiden om bij in productiestelling van het project/change alles feilloos te laten gebeuren Projectmanager ICT Service Manager Voor projectuitvoeringsfase De niet- functionele vereisten zijn geïdentificeerd en gekend De gevraagde KPI s zijn geïdentificeerd en gekend De gevraagde SLA s zijn geïdentificeerd en gekend De impact op de organisatie helpdesk is gekend Service Management documentatie Er voor zorgen dat alle documentatie die gelinkt is aan service management overgedragen wordt aan de betrokkenen en dat deze documentatie aan de kwaliteitseisen van De Lijn voldoet. Operationele knowledge database wat de applicatie betreft is bijgewerkt voor de helpdeskorganisatie Opleverteam Hoofd Support Voor in productie De eindgebruikershandleiding is beschikbaar en up to date Er is een known errors lijst Er is een work- around lijst Het documentatiebeheerproces is gevolgd voor de verschillende documenten Indien SOP s zijn opgesteld, zijn de SOP s meegedeeld De dispatchingsregels voor de helpdesk zijn opgesteld en gecommuniceerd 11/03/13 De Lijn Pag. 14 / 18

15 3.4.3 Organisatie helpdesk en 1 ste lijn support Helpdesk en 1 ste lijn support voorbereiden om hun taak op te nemen wat de support betreft in de beheerfase Projectmanager ICT Service Manager Hoofd Support Voor einde garantieperiode Expertgebruikers zijn gekend. Helpdeskmedewerkers en 1 ste lijn medewerkers zijn geïnformeerd over de nieuwe op aangepaste applicatie in productie Helpdeskmedewerkers en 1 ste lijn medewerkers hebben de nodige opleiding gekregen om hun taken in verband met de te beheren applicatie naar behoren uit te voeren Helpdeskmedewerkers en 1 ste lijn medewerkers hebben de eindgebruikershandleiding ter beschikking Helpdeskmedewerkers en 1 ste lijn medewerkers hebben de know- error lijst, work- around lijst, SOP s en dispatchingsregels gekregen Helpdesk en 1 ste lijn support zijn klaar om in actie te treden 3.5 Overdrachten naar business Naar de business worden de volgende overdrachten voorzien: 1. Opleiding expertgebruikers 2. Opleiding eindgebruikers 3. Eindgebruikershandleiding 4. Overdragen business case 5. Aanvaarden definitieve overdracht naar de business Opleiding expertgebruikers Opleiden van expertgebruikers zodat ze, de applicatie in UAT kunnen testen en na in productie ook 1ste lijn support kunnen geven Business Analist, Functioneel Analist, Analist- Programmeur Expertgebruiker Voor UAT De aangepaste applicatiedocumentatie is doorgegeven aan de expertgebruikers Het nodige opleidingsmateriaal is beschikbaar. De nodige opleiding is gegeven. Alle expertgebruikers hebben deelgenomen aan de opleiding. 11/03/13 De Lijn Pag. 15 / 18

16 Elke expertgebruiker is ervan overtuigd dat hij alles in handen heeft om zijn volgende taken te vervullen Opleiding eindgebruikers Eindgebruikers opleiden zodat ze de applicatie in productie kunnen gebruiken Lesgever Eindgebruikers Business Voor in productie De lijst met eindgebruikers die opgeleid moeten worden is gekend. Het nodige opleidingsmateriaal is doorgegeven aan de eindgebruikers. De nodige opleiding is gepland. De nodige opleiding is gegeven. Alle eindgebruikers hebben deelgenomen aan de opleiding. Elke eindgebruiker is ervan overtuigd dat hij alles in handen heeft om nieuwe of aangepaste applicatie te gebruiken Eindgebruikershandleiding Gebruiksvriendelijke, kwaliteitsvolle en volledige eindgebruikershandleiding opmaken en overdragen aan de eindgebruikers Expertgebruikers of andere te bepalen binnen project of change Eindgebruikers business Voor in productie Eindgebruikershandleiding is beschikbaar en doorgegeven aan alle betrokkenen De eindgebruikershandleiding is up to date met laatste aanpassingen applicatie Het documentatiebeheer proces is gevolgd Overdragen business case Project: Bij in productiestelling moet de Business Case van het project overgedragen worden naar de Business omdat deze jaarlijks nagekeken moet worden en eventueel bijgestuurd Change: Bij in productie gaan van de change moet indien nodig de change manager de business verantwoordelijke voor de business case van een project verwittigen dat de change mogelijks een impact kan hebben op de huidige business case en dat deze dus aangepast kan worden. Projectmanager Business Change Manager 11/03/13 De Lijn Pag. 16 / 18

17 Verantwoordelijke business case bij de business Bij afsluiting garantieperiode Acceptatievoorwaarden project: De business case is beschikbaar De business case is up to date De business case is volledig, leesbaar en beantwoord aan de standaarden van De Lijn De business case is gevalideerd door de Project Stuurgroep o Indien er afwijkingen zijn ten opzichte van de initiële business case zijn deze ook gevalideerd door de Project stuurgroep. Andere specifieke acceptatievoorwaarden van het project zijn voldaan. Acceptatievoorwaarden change: Mogelijke aanpassingen aan business case zijn duidelijke geïdentificeerd en gedocumenteerd Andere specifieke acceptatievoorwaarden van de change zijn voldaan Aanvaarden definitieve overdracht naar de business Definitief aanvaarden van de overdracht naar beheer van project/change naar het beheerteam bij de business Projectmanager Business / Change Manager Eindverantwoordelijke business Bij afsluiting garantieperiode Al de specifieke overdrachten in verband met de business zijn voldaan en geaccepteerd. Het opgeleverde product is in productie en de eindgebruikers werken er al? weken mee zonder nieuwe incidenten. Al de opgestelde overdracht specifieke acceptatievoorwaarden zijn voldaan. 3.6 Overdrachten naar BICC Naar BICC worden de volgende overdrachten voorzien: 1. Verwachten beleidsrapporteringsnoden 2. Aanpassingen huidige informatiemodellen Verwachte beleidsrapporteringsnoden Op tijd doorgeven wat de verwachte nieuwe beleidsrapporteringsnoden zijn voor het project of change. (op basis van business analyse en HLD) Business Projectmanager / Change Manager Hoofd BICC 11/03/13 De Lijn Pag. 17 / 18

18 Voor projectuitvoeringsfase Nood aan beleidsrapportering is geïdentificeerd. Zowel het project/change team als BICC zijn zich bewust van deze noden Aanpassingen huidige informatiemodellen Op tijd doorgeven wat de mogelijke aanpassingen zijn aan de informatiemodellen die een impact kunnen hebben op de beleidsrapportering Analist- Programmeur Hoofd BICC Na design De aanpassingen aan de informatiemodellen zijn gekend. De impact van deze aanpassingen op de beleidsrapportering is gekend. De projectplanning is haalbaar. 11/03/13 De Lijn Pag. 18 / 18

DEEL NEGEN REF. 19 ICT PROCESS FLOWS

DEEL NEGEN REF. 19 ICT PROCESS FLOWS PG1280 00311E1 05/06/2013 1 DEEL NEGEN REF. 19 ICT PROCESS FLOWS 1. Scope van deze bijlage Dit document bevat de beschrijving van de ICT processen die dienen te worden opgezet in de SAP Solution Manager.

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Change Management RFC Checklist

Change Management RFC Checklist Change Management Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : Pagina : I Colofon Titel Change Management Ondertitel Versie

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

5 Programmastructuur

5 Programmastructuur 5 Programmastructuur Om het informatieplan en de daarin beschreven componenten is het aan te raden een programma- en projectenorganisatie in te richten. Volgend schema geeft de verschillende actoren en

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

Spinam Competentie Cultiveren

Spinam Competentie Cultiveren Template impactanalyse Spinam Purmerend T +31 (85) 303 46 59 I www.spinam.nl Plaats Purmerend Datum Auteur D.J. Doorn Status Definitief Inhoudsopgave 1 Samenvatting van het voorstel... 4 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd?

A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? ITIL CHECKLIST: Algemeen A-1: Zijn de procedures omtrent het beheer van de IT infrastructuur vastgelegd? A-2: Wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd administratie systeem waar alle gegevens in kunnen

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Project Methodiek. 15:00 u

Project Methodiek. 15:00 u 15:00 u Project Methodiek Hoe zorgt u dat ICT projecten op een geborgde manier uitvoering vinden, binnen tijd en budget en met het doel dat de functionele eisen en wensen ingewilligd worden? Projectmethodiek

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER

Danger of the knowledge Guru OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER OVER HET BELANG VAN KENNISBEHEER Agenda Global Services Onze mosterd Observaties Kennisbeheer: strategie en visie Formeel en informeel leren Demo Voorstelling Philippe Lorrez Nu: Sales Manager Global Services

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Change Management RFC Template

Change Management RFC Template Change Management RFC Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : RFC template Pagina : I Colofon Titel Change

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

Overname van ICT oplossingen

Overname van ICT oplossingen Overname van ICT oplossingen Systematische overname van de en uitvoering van ICT oplossingen Snelle assistentie bij het oplossen van problemen die ontstaan tijdens het gebruik van informatiesystemen en

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Het Proces Wijzigingsbeheer. Doelstelling. Resultaat van het proces

Het Proces Wijzigingsbeheer. Doelstelling. Resultaat van het proces Het Proces Wijzigingsbeheer Doelstelling Doelstelling van het proces Wijzigingsbeheer is het doorvoeren van en op de beheerde ICT Infrastructuur, volgens gestandaardiseerde methoden en procedures, met

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010

Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg. 12 oktober 2010 Stuurgroep ICT innovatie in de ouderenzorg 12 oktober 2010 Agenda High Level Scope Projectorganisatie en werkingsprincipes Projectplanning en roll-out Projectopvolging Evaluatie diensten Agenda volgende

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Performance Testen bij Rabobank Nederland. TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer

Performance Testen bij Rabobank Nederland. TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer Performance Testen bij Rabobank Nederland TestNet Noord Testers bij de bank 21 februari 2012 Allan Beumer Agenda Performance Testen bij Rabobank Nederland 1 2 3 4 Introductie Performance Competence Center

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 0.1 31/10/2010 Tom Strickx Template 0.2 31/10/2010 Tom Strickx First draft 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Quality Automation Day

Quality Automation Day Quality Automation Day Sogeti & TOSCA Praktijkvoorbeelden van TOSCA Ferrie Wolff Practice Lead TOSCA ferrie.wolff@sogeti.com 2 What s on the menu? Kennismaking TOSCA Overzicht opdrachten Verdieping in

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements.

Handout. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden. Slechte requirements zijn overal. Testnet thema-avond Requirements. Hoe testers de kwaliteit van requirements kunnen beïnvloeden Testnet thema-avond Slechte requirements zijn overal 2 Pagina 1 En dan heb je goede requirements 3 proces proces ontwikkeling validatie management

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

TOELICHTING OP GAP-ANALYSE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING OP GAP-ANALYSE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING OP GAP-ANALYSE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Toelichting op GAP-analyse Versienummer

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Document Management. Informatiseren Collegeprocedure. Dienst Informatica. Directie Financiën & Algemene Zaken. Vlaamse Gemeenschapscommissie

Document Management. Informatiseren Collegeprocedure. Dienst Informatica. Directie Financiën & Algemene Zaken. Vlaamse Gemeenschapscommissie Informatiseren Dienst Informatica Directie Financiën & Algemene Zaken Vlaamse Gemeenschapscommissie Inhoudsopgave Document Management...1 Inhoudsopgave...2 1 Analyse en bestaansreden van het project...3

Nadere informatie

Kwaliteit van ICT vergt samenwerking

Kwaliteit van ICT vergt samenwerking 26 november 2015 Werk mee aan een referentiearchitectuur voor ICT-kwaliteit: een katern Kwaliteit als leidraad voor samenwerking van ITdisciplines Martijn Sasse, business architect en QA, m.sasse@rechtspraak.nl

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

OT 10 Handleiding voor Klanten

OT 10 Handleiding voor Klanten OT 10 Handleiding voor Klanten Fran Goossens Versie 1.0-18/09/2013 Versie 2.0 18/11/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Wat is OMNITRACKER?... 3 1.2 Aanloggen... 3 1.3 Startvenster...

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

PIE: Doet u ook mee? Week van de Pathologie parallel sessie. André Huisman Projectleider PIE PALGA. Barbara van den Berg Projectleider PIE SECTRA

PIE: Doet u ook mee? Week van de Pathologie parallel sessie. André Huisman Projectleider PIE PALGA. Barbara van den Berg Projectleider PIE SECTRA PIE: Doet u ook mee? Week van de Pathologie parallel sessie André Huisman Projectleider PIE PALGA Barbara van den Berg Projectleider PIE SECTRA 30/03/2017 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

D V1 van de browse en zoek applicatie

D V1 van de browse en zoek applicatie D 1.1.2 V1 van de browse en zoek applicatie Hennie Brugman Auteur : Hennie Brugman 16/09/2010 09:09:00 AM page 1 of 10 1 Documenteigenschappen Rapportage datum: 16 september 2010 Rapportage periode: October

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Service Support - Service Desk

Service Support - Service Desk Service Support - Service Desk INLEIDING ASSESSMENT; HOE VRAGEN IN TE VULLEN/TE WERK TE GAAN. TOEVOEGEN INLEIDING? ZIE DOC ASSESSMENT SERVICE SUPPORT VRAGEN BELEID EN LEIDERSCHAP OPNEMEN (INK-MODEL) Aandachtsgebied:

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Update branche RI&E Waterschappen

Update branche RI&E Waterschappen Update branche RI&E Waterschappen 30 november 2015 IT&Care Contact Annabel Eigenhuis Accountmanager a.eigenhuis@itandcare.nl 040 260 1228 Mirella de Vries Product Owner en Informatieanalist m.de.vries@itandcare.nl

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie