Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011"

Transcriptie

1 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed. Dit project heeft tot doel om het aanbod en het gebruik van breedbanddiensten te vergroten en het versterken van de Creatieve Industrie en de ICT. Regio Amersfoort behoort tot de top-5 van Nederlandse breedbandregio s. Daarnaast kent de regio een sterke vertegenwoordiging van creatieve zakelijke dienstverlening en ICT. Deze unieke combinatie biedt kansen om een voorsprong te behalen op de groeimarkt van nieuwe breedbanddiensten. De bandbreedte van de infrastructuur staat toe dat er kwalitatief zeer hoogwaardige communicatie plaats vindt. Dit creëert een heel nieuw scala aan mogelijkheden om nieuwe en innovatieve digitale diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Het is de ambitie van de gemeente Amersfoort om de maatschappelijke en economische mogelijkheden van breedband optimaal te benutten. In het project AmersfoortBreed wordt in een zestal pilots nauw samen gewerkt met ca. 17 partners uit maatschappelijke sectoren in de regio Amersfoort om nieuwe en innovatieve diensten te gaan ontwikkelen. Binnen de pilot Cultuureducatie is samen met Scholen in de Kunst als partner in de eerste fase van het project een applicatie ontwikkeld waarmee Online Muziekles Ondersteuning (OMO) aan cursisten kan worden geboden. In de tweede fase van het project wordt een volgende stap gezet met het realiseren van een nieuwe website voor de organisatie. Het is de ambitie van Scholen in de Kunst dat deze website in de vorm van een interactief platform een totaalbeleving gaat bieden aan haar klanten. De website zal gaan bijdragen aan een verschuiving van aanbod gestuurd opereren naar vraag gestuurd opereren. Dit offerte verzoek betreft de ontwikkeling van de nieuwe website van Scholen in de Kunst waarbij met drie pijlers rekening dient te worden gehouden: 1) Het bijgevoegde Programma van Eisen waarin de basis van de nieuwe website beschreven staat. 2) Het bijgevoegde concept Xpressor waarin een aantal concepten staan waarmee Scholen in de Kust haar website wil vormen tot een interactieve platform 3) Het in de eerste fase van het project gerealiseerde OMO. Strategie van ontwikkeling Op basis van deze drie pijlers wordt beoogd om op de volgende manier te werken aan de realisatie van de website: fase 1: Heden Maart Het ontwikkelen van de basis versie van de website. Belangrijkste input hiervoor zijn de Must Have s (M) en Should Have s (S) gemarkeerde eisen in het Programma van Eisen. Omdat de vertaling van de eisen naar functionaliteit nog niet volledig is gebeurd wordt beoogd de website in deze fase iteratief (Agile) te ontwikkelen.

2 De bijgeleverde Wire-frames geven een goede indruk van het eindproduct waar Scholen in de Kunst naar toe wil groeien. Tijdens de realisatie wordt nog ruimte verwacht om verbeteringen/veranderingen door te voeren. De iteraties in deze fase zullen voornamelijk worden gebruikt voor het stellen van prioriteiten in de realisatie en het stapsgewijs opleveren van de website. In deze fase zal parallel aan bovengenoemde werkzaamheden het concept Xpressor uitgewerkt worden met het oog op een iteratieve realisatie in fase 2. Wij vragen de leverancier hierin te participeren. Scholen in de Kunst wordt aan de organisatiezijde daarbij bijgestaan door Service Designers die borgen dat vanuit de perspectieven van mens, techniek en business case als integraal geheel wordt gewerkt. fase 2: April 2012 Augustus Het uitbreiden van de website met een Podium voor cursisten en scholieren en een Profiel lifecycle. Belangrijkste input hiervoor zijn tevens het Programma van Eisen. Daarnaast zal in deze fase gewerkt worden aan de realisatie van het concept Xpressor. Tijdens de iteraties zal vooral de vertaling van de concepten naar een stapsgewijze realisatie centraal staan. Scholen in de Kunst wordt aan de organisatiezijde daarbij bijgestaan door Service Designers die borgen dat vanuit de perspectieven van mens, techniek en business case als integraal geheel wordt gewerkt. De realisatie van het concept Xpressor maakt geen onderdeel uit van de offerteaanvraag. Fase 1 Fase 2 Website Het ontwikkelen van de basis versie van de website Xpressor en OMO Participeren in de uitwerking concept Xpressor i.s.m. OMO Het grijze vlak is geen onderdeel van deze offerteaanvraag. Het uitbreiden van de website met een Podium voor cursisten en scholieren en een Profiel lifecycle. Geen onderdeel van deze offerte:iteratieve realisatie van Xpressor i.s.m. OMO Wat vragen wij van u Wij verzoeken u om op basis van bovenstaande een offerte uit te brengen voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe website voor Scholen in de Kunst. Hieronder wordt verstaan: Ontwerp (technisch vormgeving interactie) en realisatie van de website volgens het bijgevoegde Programma van Eisen en de daarin opgenomen MoSCoW verdeling. Aan u wordt gevraagd een duidelijke verdeling te maken tussen de kosten van de Must Have s, Should Have s en Could Have s.

3 In de offerte een duidelijk voorstel te doen voor een basis architectuur en toe te passen open source software waarmee Scholen in de Kunst voor de komende jaren een flexibel en uitbreidbaar interactief platform kan realiseren. Voor deze basis architectuur dienen de hieronder genoemde randvoorwaarden te worden beschouwd. Een advies voor het benodigde niveau van hosting en (technisch)beheer van de website en de bijbehorende jaarlijkse kosten hiervoor. Het uurtarief dat u hanteert voor de participatie bij de uitwerking van het Xpressor concept (fase 1) onder begeleiding van Service Designers. Randvoorwaarden Het project AmersfoortBreed werkt volgens de principes van een open innovatieomgeving. Dit betekent dat betrokken instellingen en bedrijven actief meewerken aan kennisdisseminatie; door het delen van kennis, informatie en ervaringen, zodat de ontwikkeling en opschaling van innovatieve diensten zich kunnen versnellen. Wij verwachten van u als leverancier dat u deze principes onderschrijft en meewerkt aan het praktische vervolg van deze opdracht o.a. door oplevering van documentatie, het geven van presentaties tijdens workshops, het beschikbaar stellen van software (sources) aan derden en dat u meewerkt aan het verder invullen van een Starterskit waarin bestaande leveranciers kennis en ervaring ten aanzien van gebruik en integratie met het videoplatform borgen en beschikbaar stellen ten behoeve van toekomstige leveranciers. De nieuwe website zal voor het tonen van cursusaanbod worden gekoppeld met (het nog in ontwikkeling zijnde) cursusadministratiepakket Cursief. Koppeling met Cursief zal op basis van een webservice plaatsvinden, data uitwisseling (cursussen, cursusinhoud en cursisten) op basis van XML. De nieuwe website gaat gebruik maken van Active Tickets op een vergelijkbare manier hoe dit voor het ICOON theater (http://www.icoontheater.nl/ - agenda) is gerealiseerd. Zie ook de bijlage voor meer informatie. User Management en daarbij Single Sign On is een belangrijk onderdeel van de nieuwe website. In uw basis architectuur dient u hier expliciet rekening mee te houden. De bestaande OMO omgeving is gebouwd in het open source CMS Umbraco, het user management van deze website zal daar waar mogelijk worden aangepast volgens uw basisarchitectuur. Voor alle videodiensten dient gebruikt te worden gemaakt van het WebTV platform van de firma Noterik, zie ook De firma Noterik heeft enkele uren beschikbaar om ondersteuning te leveren met het integreren van website en videoplatform. Het interactieve platform dient goed te werken op minimaal de laatste en voorlaatste releases van de meest bekende webbrowsers: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari. Uiterlijk 1 maart dient fase 1 zover te zijn gevorderd dat Scholen in de Kunst kan beginnen met het vullen van de website met content. De website dient eind maart volledig operationeel te zijn voor de start van de inschrijvingen van het nieuwe cursusjaar.

4 Context Interactief Platform User Management Internet profielen Cursief Active Tickets OMO Binnen scope offerte Videoplatform Buiten scope offerte Planning en inkoopvoorwaarden Wij vragen u om uiterlijk vrijdag 4 november uw offerte in te dienen. Mocht dit voor u een probleem zijn of heeft u n.a.v. dit verzoek vragen dan verzoeken wij u contact op te nemen met Marcel Wilmink via of Voor vragen over het PvE kunt u contact opnemen met Martijn Hermsen via of U kunt uw schriftelijke vragen tot uiterlijk 21 oktober richten aan Een overzicht van alle vragen en antwoorden zullen in de week daarop (anoniem) naar alle partijen die vragen hebben gesteld worden teruggekoppeld. We vragen u om vrijdag 11 november alvast te reserveren voor een eventuele mondelinge toelichting van uw offerte. Uiterlijk 18 november wordt een leverancier gekozen. De werkzaamheden dienen daarna op korte termijn te starten. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de inkoopvoorwaarden van gemeente Amersfoort van toepassing zijn. Deze kunt u vinden op de website Hoe worden offertes beoordeeld Offertes worden beoordeeld op basis van puntentoekenningen. De maximale score van 15 punten wordt als volgt toegekend: - 5 punten: Uw voorgestelde basisarchitectuur waaruit blijkt dat u een flexibel en uitbreidbaar interactief platform voor Scholen in de Kunst kunt realiseren met maximaal gebruik van bestaande (open source) middelen en slim User Management tussen de verschillende onderdelen.

5 - 4 punten: Uw geschetste methode om samen met Scholen in de Kunst tot een passende en representatieve vormgeving en interactiemodel te komen. - 3 punten: De aantoonbare ervaring van uw bedrijf met de iteratieve (Agile) ontwikkeling van dergelijke interactieve platforms en diensten waar Profielen en User Management tevens een belangrijke rol spelen. - 2 punten: Uw aangeboden prijs op de afzonderlijk gegroepeerde Must/Should/Could Have eisen, hostingkosten en uurtarief voor ontwikkeling van het Xpressor concept. - 1 punt: planning. U wordt verzocht uw offerte elektronisch uit te brengen op basis van een vaste prijs aan: Marcel Wilmink - projectcoördinator AmersfoortBreed,

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014

Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 Uitvraag: Kwartiermaker (team) / fase 2 Green Deal: Uitwerking Periode van inzet: januari juni- 2014 De Green Deal: Smart Energy Cities (afgekort SmEC) is op 12 november ondertekend. In de GD is voorzien

Nadere informatie

Programma van Eisen. Scholen in de Kunst

Programma van Eisen. Scholen in de Kunst Programma van Eisen Scholen in de Kunst Inleiding Dit programma van eisen is tot stand gekomen in de periode 30 mei tot en met 30 juni 2011. In 3 sessies heeft Scholen in de Kunst alle functionele, grafische

Nadere informatie

Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014

Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014 Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014 Onderstaand de topprioriteiten van I-Projecten ingegeven vanuit de organisatie door de CIO en het IT Bedrijf. De capaciteit die het IT Bedrijf te besteden heeft kan

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template 1-04-2012 G.M.Moser 0.2 15-04-2012 M. de Groot 0.3 16-04-2012

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie