Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij"

Transcriptie

1 Pensioenregeling tot 1 juli 2008

2 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland B.V., Basell Benelux B.V., BASF Color Solutions Netherlands B.V. of die op 31 december 2009 al in dienst waren bij BASF Polyurethanes Benelux B.V. In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat dit voor u betekent. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan deze pensioenregeling voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen; wat u van het pensioenfonds mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Heeft u na het lezen nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk via of tel Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen. Bezoek ook eens de website van het BASF Pensioenfonds: Hier leest u het laatste nieuws en actuele informatie over uw pensioenregeling en het BASF Pensioenfonds. 2

3 Inhoud 1. Deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting BASF Pensioenfonds Wat is pensioen? Welke pensioenregeling heeft Stichting BASF Pensioenfonds? Wanneer gaat u pensioen opbouwen? Wanneer kunt u met pensioen? Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? Wie betaalt de pensioenpremie? Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat ontvangen uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Wat is er geregeld wanneer u arbeidsongeschikt wordt? Wat gebeurt er als u deeltijd gaat werken Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt? En als u gaat werken bij een andere werkgever? Hoe werkt waardeoverdracht? U gaat samenwonen? Wat moet u doen om uw partner in aanmerking te laten komen voor partnerpensioen? U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen? Vrijwillige regeling Inkoop van extra pensioenaanspraken Hoe kunt u meedoen? Uw keuzemogelijkheden (flexibilisering) Omzetten (uitruil) van partnerpensioen in ouderdomspensioen Eerder met pensioen Uitstel van pensioen Deeltijdpensioen Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? Toeslagen Voorwaardelijkheid Historie verleende toeslagen en toekomstverwachting Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd? Hoe ontvangt u uw pensioen? Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd? Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van Stichting BASF Pensioenfonds verwachten? Waar kunt u terecht met een klacht? Welke informatie moet u zelf verstrekken? Pensioenreglement Belangrijke adressen Begrippenlijst Pensioenregeling tot 1 juli

4 1. Deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting BASF Pensioenfonds 1.1 Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u stopt met werken in verband met pensionering of arbeidsongeschiktheid. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden (partner en kinderen) als u overlijdt. Pensioen bestaat in ieder geval uit twee onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het werknemerspensioen; een aanvullend pensioen voor u en uw nabestaanden dat u via uw werkgever bij het pensioenfonds opbouwt. Daarnaast kunt u individueel via een lijfrenteverzekering een aanvullende (pensioen-)uitkering regelen. De pensioenregeling van Stichting BASF Pensioenfonds kent: een ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 62 e verjaardag, zolang u leeft; een tijdelijk ouderdomspensioen: dit krijgt u iedere maand vanaf uw 62 e verjaardag tot uw 65 e jaar. Voor ieder deelname jaar vanaf uw 51 e jaar tot uw 61 e jaar bouwt u tijdelijk ouderdomspensioen op. Vanaf 1 januari 2006 wordt er geen tijdelijk ouderdomspensioen meer opgebouwd; een partnerpensioen: dit krijgt uw partner 1 na uw overlijden; een Anw-hiaatpensioen: dit krijgt uw partner na uw overlijden indien uw partner geen (volledige) Anw-uitkering ontvangt; een wezenpensioen: dit krijgen uw kinderen 2 na uw overlijden; een premievrije pensioendoorbouw indien u arbeidsongeschikt wordt; een arbeidsongeschiktheidspensioen indien u arbeidsongeschikt wordt. 1.2 Welke pensioenregeling heeft Stichting BASF Pensioenfonds? Uw pensioenregeling is een middelloonregeling en heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Een middelloonregeling betekent dat uw pensioen wordt berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend in de periode dat u pensioen heeft opgebouwd. De pensioenregeling heeft een voorwaardelijke toeslagregeling. Met deze toeslagregeling probeert het fonds jaarlijks toeslagen te verlenen om uw opgebouwde pensioenaanspraken aan te passen aan maximaal de algemene loon ontwikkeling van de werknemers. Zonder toeslagen kan uw pensioen in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor een euro minder kopen dan nu. Er is echter geen recht op deze toeslag. De toeslag is voorwaardelijk. Jaarlijks besluit het bestuur van Stichting BASF Pensioenfonds of er voldoende middelen zijn om een toeslag te verlenen. In hoofdstuk 5 leest u meer over de toeslagen. De BASF-pensioenregeling biedt ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis extra eenmalige of maandelijkse bijdragen in de pensioenregeling te storten, de zogenaamde vrijwillige inkoopregeling. U kunt kiezen voor eenmalige deelname dan wel maandelijkse deelname aan deze inkoopregeling. Bij deelname bouwt u (voor eigen rekening) extra ouderdomspensioen en partnerpensioen op over deze bijdragen. In hoofdstuk 3 leest u meer over deze inkoopregeling: hoe werkt het en hoe kunt u er aan meedoen? 1.3 Wanneer gaat u pensioen opbouwen? Vanaf het moment dat u deelneemt aan de pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen op. U neemt deel aan de regeling vanaf uw indiensttredingsdatum. U blijft deelnemer (en dus pensioen opbouwen) totdat u met pensioen gaat of eerder uit dienst treedt. Indien u arbeidsongeschikt wordt, heeft u mogelijk recht op premievrije voortzetting van pensioenopbouw (zie paragraaf 2.2: Wat is er geregeld wanneer u arbeidsongeschikt wordt? ). 1 In paragraaf wordt uitgelegd welke persoon als partner wordt aangemerkt. 2 In paragraaf wordt uitgelegd welke kinderen voor wezenpensioen in aanmerking komen. 4

5 1.4 Wanneer kunt u met pensioen? De pensioenleeftijd in uw pensioenregeling is 62 jaar. Dit houdt in dat uw ouderdomspensioen ingaat op de eerste dag van de maand waarin u 62 jaar wordt. U ontvangt vanaf die dag dan maandelijks pensioen. Er bestaat evenwel de mogelijkheid om eerder of later met pensioen te gaan dan op 62-jarige leeftijd. Zie paragraaf 4.2 en Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van: het aantal jaren dat u deelneemt aan de pensioenregeling (deelnemersjaren, ook wel pensioenjaren genoemd); de hoogte van uw pensioengrondslag tijdens de deelname aan de pensioenregeling. Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw. Hierbij is een aantal termen belangrijk. Pensioengevend jaarsalaris: Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan 14 maal het vaste bruto maandinkomen. Het pensioengevend salaris wordt op de aanvangsdatum van het deelnemerschap vastgesteld en vervolgens op 1 januari van elk jaar opnieuw vastgesteld. Het pensioen gevend salaris wordt altijd op basis van een fulltime dienstverband vastgesteld. 3 Franchise: Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u AOW krijgt van de overheid. De franchise is voor fulltimers en parttimers hetzelfde. Net als het pensioengevend jaarsalaris, stellen we ook de franchise jaarlijks per 1 januari vast. Pensioengrondslag: Het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt: dit wordt berekend als uw pensioengevend jaarsalaris minus de franchise. Uitgangspunt: Pensioengevend jaarsalaris: (op basis van een fulltime dienstverband) ,- Franchise (per ): ,- Opbouwpercentage: 1,75% Aantal jaren dat u pensioen opbouwt: 30 Jaarlijkse pensioenopbouw: pensioengrondslag x opbouwpercentage Pensioengrondslag: ,- -/ ,- = ,- Jaarlijkse pensioenopbouw: ,- x 1,75% = 365,20 Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw ouderdomspensioenpensioen vanaf uw 62 e jaar: 30 (jaar) x 365,20 = ,- bruto per jaar Opbouwpercentage: Het percentage van de pensioengrondslag dat u als ouderdomspensioen opbouwt. Bij Stichting BASF Pensioenfonds is dit 1,75%. Hiernaast een voorbeeld: 1.6 Wie betaalt de pensioenpremie? Uw werkgever betaalt het grootste deel van de totaal verschuldigde premie voor uw pensioenregeling. U als deelnemer draagt eveneens bij in de kosten van de pensioenregeling. De jaarlijkse deelnemersbijdrage bedraagt 4% van de pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt de totale premie aan Stichting BASF Pensioenfonds en houdt daarvoor uw deel maandelijks in op uw brutosalaris. Deze totale premie wordt jaarlijks door het bestuur van Stichting BASF Pensioenfonds vastgesteld Betalingsvoorbehoud van de werkgever De bijdrage van uw werkgever kan verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Maar alleen bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden. De kans daarop is niet groot, maar als het toch gebeurt, dan worden de pensioenaanspraken die u in de toekomst nog zou opbouwen, aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De pensioenaanspraken die u in het verleden heeft opgebouwd veranderen hierdoor niet en blijven gewoon staan. Als deze situatie zich voordoet, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 3 Als u parttime werkt of gaat werken, is de informatie in paragraaf 2.3 voor u belangrijk ( Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? ). Pensioenregeling tot 1 juli

6 2. Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen 2.1 Wat ontvangen uw partner en kinderen als u komt te overlijden? Bij uw overlijden wordt een partnerpensioen en een wezenpensioen uitgekeerd. Het partnerpensioen is (levenslang) inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Het wezenpensioen is tijdelijk inkomen voor uw kinderen als u komt te overlijden. Hieronder leggen we beide vormen kort uit Wie wordt als partner aangemerkt? Onder partner verstaan wij: de persoon met wie u gehuwd bent, of de persoon met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of de persoon met wie u samenwoont, mits uw partner is aangemeld bij Stichting BASF Pensioenfonds en u een samenlevingscontract heeft laten opstellen door een notaris. Een kopie van uw notariële samenlevingsovereenkomst dient u in te dienen bij de administrateur van het pensioenfonds, AZL Hoeveel bedraagt het partnerpensioen? Het partnerpensioen bedraagt 70% van uw ouderdomspensioen. Bij overlijden tijdens het deelnemerschap (u bouwt nog pensioen op) bedraagt het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw 62 e zou hebben doorgewerkt. Bij overlijden na beëindiging van het deelnemerschap bedraagt het partnerpensioen 70% van het tot het einde van de deelneming opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op uw overlijden en wordt levenslang aan uw partner uitgekeerd. Het partnerpensioen wordt in maandelijkse termijnen uitbetaald, onder aftrek van de wettelijke inhoudingen. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand na uw overlijden, zolang uw partner leeft. De eventueel van de overheid te ontvangen Anw-uitkering wordt door de Sociale Verzekeringsbank rechtstreeks uitgekeerd. Let op: uw partner moet dit bedrag delen met eventuele ex-partners met wie u eerder gehuwd was, een geregistreerd partnerschap had of een notarieel samenlevingsverband had Anw-hiaatpensioen Wanneer u overlijdt, heeft uw partner naast het recht op partnerpensioen, in sommige gevallen ook recht op een Anw-hiaatpensioen. Uw partner heeft recht op een Anw-hiaatpensioen indien deze geen recht heeft op een uitkering van de overheid krachtens de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Een volledig Anw-hiaatpensioen is gelijk aan de uitkering voor een nabestaande partner zonder kinderen volgens de Anw. Dit is 70% van het netto minimumloon. Wanneer uw partner recht heeft op een gedeeltelijke Anw-uitkering, wordt deze aangevuld tot het niveau van een volledige Anw-uitkering voor een nabestaande partner zonder kinderen. Indien u een deeltijd dienstverband had, wordt bij de vaststelling van de hoogte van het eventuele Anw-hiaatpensioen voor uw partner rekening gehouden met het deeltijdpercentage. Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die van uw overlijden of zoveel later als er recht op een uitkering krachtens de Anw bestaat. Het Anw-hiaatpensioen wordt uitbetaald tot en met de maand van overlijden van uw partner, maar uiterlijk tot de eerste van de maand waarin uw partner 65 jaar wordt Welke kinderen ontvangen een wezenpensioen? Als u overlijdt ontvangen uw kinderen tot 18 jaar een wezenpensioen. Als het kind studeert of arbeidsongeschikt is kan het wezenpensioen tot (uiterlijk) de 27-jarige leeftijd van het kind worden uitgekeerd. Eventuele stief- en pleegkinderen kunnen voor wezenpensioen in aanmerking komen mits u of uw partner voor deze kinderen recht heeft op kinderbijslag en u de opvoeding en de verzorging van deze kinderen op u heeft genomen. 6

7 2.1.4 Hoeveel bedraagt het wezenpensioen? Als u overlijdt ontvangen uw kinderen ieder 20% van het partnerpensioen aan wezenpensioen. Heeft u meer dan vijf kinderen dan wordt het maximale bedrag aan wezenpensioen verdeeld over het totaal aantal kinderen. Als beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen per kind verdubbeld. Bij overlijden tijdens het deelnemerschap (u bouwt nog pensioen op) is het wezenpensioen gebaseerd op het ouderdoms pensioen dat u zou krijgen als u tot uw 65 e zou hebben doorgewerkt. Bij overlijden na beëindiging van het deel nemerschap is het wezenpensioen gebaseerd op het tot de datum van beëindiging van de deelnemerschap opgebouwde ouderdomspensioen. 2.2 Wat is er geregeld wanneer u arbeidsongeschikt wordt? De pensioenregeling van Stichting BASF Pensioenfonds heeft twee voorzieningen als u tijdens het dienstverband voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt: een premievrije pensioenopbouw, en een aanvullende pensioenuitkering Premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u na twee jaar een uitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Gedurende de tijd dat u een WIA-uitkering ontvangt, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door. U hoeft hiervoor geen premie meer te betalen. Het kan zijn dat u nog wel gedeeltelijk premie moet betalen, als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast ook gedeeltelijk werknemer blijft. De mate van pensioenopbouw (en premievrijstelling) hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage wordt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaald. Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (tenminste 35%), wordt uw pensioenopbouw gedeeltelijk premievrij voortgezet. De voortzetting van de pensioenopbouw geschiedt in de verhouding tussen het feitelijke uitkeringspercentage en het maximale uitkeringspercentage van 75% volgens de WIA. Bent u conform de WIA 35% of minder arbeidsongeschikt, dan heeft u geen recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. De premievrije opbouw van uw pensioen gaat door totdat u met pensioen gaat of totdat u weer (gedeeltelijk) hersteld bent. U hoeft zich bij arbeidsongeschiktheid niet zelf te melden bij Stichting BASF Pensioenfonds. Het pensioenfonds wordt rechtstreeks door uw werkgever geïnformeerd over de toekenning van de WIA-uitkering. Vervolgens ontvangt Stichting BASF Pensioenfonds van het UWV informatie over eventuele wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheidspercentage Pensioenuitkering in verband met arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen is pensioen dat u ontvangt wanneer u tijdens het dienstverband voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt en recht heeft op een WIA-uitkering. Voor zover uw jaarsalaris hoger is dan de WIA uitkeringsgrens ( ,-, cijfer 2011), heeft u recht op een arbeids ongeschiktheidspensioen gedurende de uitkeringsperiode van de WIA. Het arbeidsongeschiktheids pensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het jaarsalaris boven de uitkeringsgrens. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen aangepast in de verhouding tussen het feitelijke uitkeringspercentage en het maximale uitkeringspercentage van 70% volgens de WIA. Bent u conform de WIA 35% of minder arbeidsongeschikt, dan heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd tot het einde van de arbeidsongeschiktheid, doch uiterlijk tot de 65-jarige leeftijd. Pensioenregeling tot 1 juli

8 2.3 Wat gebeurt er als u in deeltijd gaat werken? Als u in deeltijd gaat werken, bouwt u naar rato pensioen op. Uw pensioenopbouw wordt dan als volgt berekend: pensioengrondslag (op basis van fulltime werkweek) x opbouwpercentage x deeltijdfactor. Rekenvoorbeeld Stel, u werkte fulltime (40 uur) en gaat nu 32 uur werken Deeltijdfactor is 80% Opbouwpercentage: 1,75% Pensioengevend jaarsalaris: ,- (bij een fulltime dienstverband) Franchise per : ,- Aantal jaren tot nu toe (fulltime) gewerkt: 20 Aantal jaren tot pensioendatum met een 32-urige werkweek: 10 % diensttijd FT-salaris Franchise Pensioen- Pensioenopbouw- grondslag per jaar: 100% ,- -/ ,- = ,- 100% x 1,75% x ,- = 365,21 80% ,- -/ ,- = ,- 80% x 1,75% x ,- = 292,17 Bij gelijkblijvend salaris en gelijkblijvende franchise bedraagt uw pensioen: 20 (jaar) x 365,21 = 7.304,20 10 (jaar) x 292,17 = 2.921, ,90 bruto per jaar 2.4 Wat gebeurt er als uw dienstverband eindigt? Als u uit dienst gaat, dan stopt uw pensioenopbouw bij Stichting BASF Pensioenfonds. Het pensioen dat u tot op dat moment heeft opgebouwd blijft staan. Zowel het ouderdomspensioen, als het partner- en wezenpensioen. Als u wilt, kunt u de opgebouwde aanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Meer hierover leest u in paragraaf 2.6: Hoe werkt waardeoverdracht?. Als u bij uw uitdiensttreding reeds arbeidsongeschikt bent dan heeft u mogelijk recht op voortzetting van pensioenopbouw (zie paragraaf 2.2: Wat is er geregeld wanneer u arbeidsongeschikt wordt? ). Stichting BASF Pensioenfonds kent niet de mogelijkheid om bij uitdiensttreding op individueel verzoek de deelname aan de pensioenregeling vrijwillig voort te zetten. 2.5 En als u gaat werken bij een andere werkgever? Uw pensioenopbouw in onze pensioenregeling stopt wanneer u uit dienst gaat. Mogelijk bouwt u bij uw nieuwe werkgever ook pensioen op. Het kan zijn dat de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever beter is dan de BASF pensioenregeling of dat u het prettig vindt om later uw pensioen vanuit één pensioenuitvoerder te ontvangen. Dan kunt u besluiten om het bij ons opgebouwde pensioen over te hevelen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioenaanspraken bij Stichting BASF Pensioenfonds vervallen dan. Meer hierover leest u in de volgende paragraaf: Hoe werkt waardeoverdracht?. 2.6 Hoe werkt waardeoverdracht? Als u van werkgever wisselt, dan stopt uw pensioenopbouw bij de oude (vorige) werkgever. Mogelijk wordt u deelnemer aan de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Door waardeoverdracht krijgt u (extra) pensioenaanspraken in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever; na waardeoverdracht heeft u geen recht meer op pensioen van uw oude werkgever. 8

9 Met waardeoverdracht kunt u een pensioenbreuk voorkomen of beperken. Pensioenfondsen en -verzekeraars zijn wettelijk verplicht om mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdracht mits de waardeoverdracht binnen zes maanden na datum indiensttreding bij de nieuwe werkgever is aangevraagd Hoe zet u waardeoverdracht in gang? Wanneer moet u waardeoverdracht aanvragen? Binnen zes maanden na uw indiensttreding bij uw nieuwe werkgever moet u een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever vraagt dan bij uw oude pensioenuitvoerder een opgave van de waarde van uw opgebouwde aanspraken. Naar aanleiding daarvan ontvangt u van uw nieuwe pensioenuitvoerder een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Indien u overweegt om uw bij een (of meerdere) vorige werkgever(s) opgebouwde pensioen over te dragen naar Stichting BASF Pensioenfonds, dan kunt u het formulier Waardeoverdracht invullen en verzenden aan AZL. Het formulier wordt verstrekt bij de startbrief Wel of geen waardeoverdracht? Het is moeilijk te zeggen of u er verstandig aan doet om de waarde van uw pensioen over te dragen. Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioenaanspraken dan bij één pensioenuitvoerder zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Om echter goed te kunnen beoordelen of waardeoverdracht voor u zinvol is, moet u weten hoe de financiële situatie van zowel uw vorige als uw nieuwe pensioenuitvoerder is. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten hoe de pensioenregelingen van uw vorige en nieuwe werkgever eruit zien. Afhankelijk van de soort regeling (eindloon regeling of middelloonregeling, dan wel beschikbare premieregeling), de wijze waarop er toeslagen worden verleend op uw opgebouwde pensioenaanspraken (het toeslagbeleid inclusief toekomstverwachtingen), de keuzemogelijkheden (mate van flexibilisering) kan een waardeoverdracht wel of niet aantrekkelijk zijn. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u kan uitpakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (de administrateur van) uw vorige of nieuwe pensioenuitvoerder. 2.7 U gaat samenwonen? Wat moet u doen om uw partner in aanmerking te laten komen voor partnerpensioen? Als u ongehuwd gaat samenwonen of reeds samenwoont, dan moet u zelf regelen dat uw partner pensioen krijgt als u overlijdt. Stuur hiervoor een kopie van uw notariële samenlevingsovereenkomst aan AZL (administrateur van Stichting BASF Pensioenfonds). Heeft u nog geen notariële samenlevingsovereenkomst en wilt u wel dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen, dan kunt u zo n overeenkomst bij een notaris laten opstellen. Er gelden een aantal voorwaarden die van toepassing zijn om uw partner in aanmerking te laten komen voor een partnerpensioen bij uw overlijden: - u en uw partner zijn geen familie van elkaar in de rechte lijn, en - u en uw partner zijn niet gehuwd noch een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap aangegaan met iemand anders, en - u en uw partner hebben vóór de pensioendatum een (notarieel verleden) samenlevingscontract afgesloten waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzaam samenlevingsverband en u heeft een kopie van dit notariële samenlevingscontract verstrekt aan AZL, en - u en uw partner staan op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (bij overlijden wordt het partnerpensioen alleen toegekend indien de partner aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister kan aantonen dat hij of zij op het tijdstip van overlijden samenwoonde met de overleden (gewezen) deelnemer of gepensioneerde). Bent u getrouwd of heeft u uw partnerschap bij de gemeente laten registreren? Dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Uw partner krijgt dan automatisch pensioen als u overlijdt. Pensioenregeling tot 1 juli

10 2.7.1 Einde of nieuwe relatie? Geef het door aan AZL! Eindigt uw relatie, dan is het belangrijk dat u uw partner bij ons afmeldt. Krijgt u een nieuwe relatie en wilt u dat uw nieuwe partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden? Denkt u er dan aan hem of haar bij AZL aan te melden door een kopie van uw nieuwe notariële samenlevingsovereenkomst op te sturen. 2.8 U gaat scheiden. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u gaat scheiden heeft uw ex-partner in beginsel recht op het partnerpensioen dat u tot het moment van scheiding heeft opgebouwd. Ook als u de samenleving beëindigt heeft uw ex-partner recht op dat partnerpensioen. Wij noemen dit het zogenaamde bijzonder partnerpensioen. Het bijzonder partnerpensioen zal aan uw ex-partner worden uitgekeerd na uw overlijden. Daarnaast heeft uw ex-partner bij scheiding in beginsel recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft op gebouwd tijdens de periode waarin u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had. Dit noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Het verevend ouderdomspensioen wordt onder voorwaarden door het pensioenfonds, na uw pensionering, uitgekeerd aan uw ex-partner (zie paragraaf 2.8.1: verevening van het ouderdomspensioen ). U dient AZL zelf schriftelijk dan wel per te informeren als: u in het buitenland woonachtig bent en gaat scheiden, uw ongehuwd (notarieel) samenlevingsverband is beëindigd. In alle andere situaties wordt Stichting BASF Pensioenfonds rechtstreeks door de gemeentelijke basisadministratie geïnformeerd over een scheiding en hoeft u dus geen actie te ondernemen Verevening van het ouderdomspensioen Degene met wie u gehuwd bent geweest of met wie u een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap bent aan gegaan, heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Wij noemen dit verevening van het ouderdomspensioen. Verevening van het ouderdomspensioen kan ook plaatsvinden bij scheiding van tafel en bed. Let op: Er vindt geen verevening plaats bij beëindiging van het ongehuwd samenwonen! Bij verevening moet het aan uw ex-partner toekomende deel van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner worden uitbetaald. Als uw ex-partner eerder dan u overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen weer ten goede aan u via een verhoging van uw eigen ouderdomspensioen. Als u komt te overlijden voor uw ex-partner, dan ontvangt uw ex-partner geen verevend ouderdomspensioen meer maar wordt het bijzonder partnerpensioen aan uw ex-partner uitbetaald Hoe zet u of uw ex-partner verevening in gang? Wanneer moet verevening worden aangevraagd? Een aanvraag tot verevening kan door u of uw ex-partner tot twee jaar na de scheidingsdatum bij Stichting BASF Pensioenfonds worden ingediend. Het formulier voor die aanvraag is verkrijgbaar bij de gemeente of via uw echtscheidingsadvocaat. Alleen als de verevening via het formulier, en binnen 2 jaar (momenteel de wettelijke termijn), bij een pensioenuitvoerder is aangevraagd, is deze pensioenuitvoerder verplicht om hieraan mee te werken. In dit geval maakt de pensioenuitvoerder (Stichting BASF Pensioenfonds) een berekening van het verevende deel van het ouderdomspensioen en ontvangt zowel u als uw ex-partner een opgave van het (verevende) ouderdomspensioen na scheiding. Alleen in dit geval (tijdige aanvraag bij de pensioenuitvoerder) keert Stichting BASF Pensioenfonds, vanaf uw pensioendatum, rechtstreeks het verevende deel van het ouderdomspensioen, uit aan uw ex-partner. Dit wordt dan uiteraard door Stichting BASF Pensioenfonds op uw pensioenuitkering in mindering gebracht. Zonder (tijdige) aanvraag bij Stichting BASF Pensioenfonds, dienen u en uw ex-partner zelf voor de verevening (vaststelling van het verevende deel van het ouderdomspensioen alsmede uitbetaling) zorg te dragen vanaf het moment dat u met pensioen gaat en dan een pensioenuitkering krijgt. 10

11 Overigens kan het zijn dat u in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling heeft afgesproken (zie paragraaf 2.8.3) of heeft afgesproken dat er geen verdeling zal plaatsvinden Kunt u andere afspraken maken met uw ex-partner? Ja. U kunt een andere verdeling afspreken (meer of minder dan de helft van het ouderdomspensioen verdelen of over een andere periode een verdeling maken). Een keuze voor een andere verdeling dan de standaard (fifty-fifty) verdeling is overigens alleen geldig als Stichting BASF Pensioenfonds daarmee ook akkoord gaat. Bovendien moet de aanvraag tot verevening binnen twee jaar na de scheiding bij het pensioenfonds zijn ingediend. Is dit niet het geval dan kan Stichting BASF Pensioenfonds besluiten geen mede werking te verlenen bij de uitvoering van de (afwijkende) verevening. Deze aanvraag voor afwijkende verevening dient eveneens via het formulier, verkrijgbaar bij de gemeente of via uw echtscheidingsadvocaat, bij het pensioenfonds te worden ingediend Wat als u na scheiding een nieuwe partner krijgt? Uw nieuwe partner heeft bij uw overlijden recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner. Het kan zijn dat uw huidige partner daardoor zelfs minder partnerpensioen krijgt dan uw ex-partner. Denkt u er wel aan om uw nieuwe partner aan te melden bij AZL. Zie paragraaf 2.7! Pensioenregeling tot 1 juli

12 3. Vrijwillige regeling 3.1 Inkoop van extra pensioenaanspraken Over uw vaste jaarsalaris (14 maal het vaste bruto maandinkomen minus de franchise) bouwt u verplicht pensioen op (ouderdomspensioen alsmede partner- en wezenpensioen). Daarnaast biedt het pensioenreglement van het BASF Pensioenfonds de mogelijkheid om naast de reguliere pensioenopbouw ook extra eenmalige of maandelijkse vrijwillige eigen bijdragen in de pensioenregeling te storten. De maandelijkse deelnemersbijdragen worden bij de maandelijkse loonbetaling door de werkgever op uw loon ingehouden. Voor deze vrijwillige bijdrage kunt u extra ouderdomspensioen en partnerpensioen inkopen. Dit is met inachtneming van de geldende fiscale normen. Jaarlijks ontvangt u een opgave van de maximaal toegestane bijdrage voor extra inkoop van pensioen met betrekking tot dat jaar. De inkoop van extra pensioenaanspraken vindt plaats op basis van zogenaamde actuariële inkooptarieven. De inkooptarieven worden (in principe) jaarlijks vastgesteld en kunnen dus van jaar tot jaar wijzigen. Bij een wijziging van de inkooptarieven wordt de bijlage van het pensioenreglement aangepast en wordt het aangepaste pensioenreglement op de website van het pensioenfonds geplaatst. 3.2 Hoe kunt u meedoen? Indien u een vrijwillige bijdrage wenst te storten, dient u de hoogte van de vrijwillige bijdrage ten minste één maand voor de beoogde (eerste) stortingsmaand schriftelijk aan AZL kenbaar te maken. Indien u uw maandelijkse bijdrage wenst aan te passen, dient u dit eveneens een maand voorafgaand aan de beoogde wijziging schriftelijk kenbaar te maken. 12

13 4. Uw keuzemogelijkheden (flexibilisering) Uw pensioenregeling bij Stichting BASF Pensioenfonds biedt ruimte om uw pensioen aan te passen aan uw specifieke wensen. U kunt op de (vervroegde) pensioendatum een aantal keuzes maken die de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Hoe groot die invloed is, kan Stichting BASF Pensioenfonds voor u berekenen. 4.1 Omzetten (uitruil) van partnerpensioen in ouderdomspensioen U kunt er op de (vervroegde) pensioendatum voor kiezen om uw volledige partnerpensioen of een deel daarvan om te zetten in een extra (hoger) ouderdomspensioen voor uzelf. Bijvoorbeeld omdat uw partner zelf pensioen opbouwt of als u geen partner heeft. Let op: dit heeft als gevolg dat uw partner bij uw overlijden na de pensioendatum een lager of zelfs geen partnerpensioen krijgt. De keuze voor omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen kan slechts eenmalig plaatsvinden en dient uiterlijk 6 maanden voorafgaand aan de pensioendatum, op een door het pensioenfonds beschikbaar gesteld formulier, aan het pensioenfonds kenbaar gemaakt te worden. Dit formulier dient door zowel uzelf als uw eventuele partner ondertekend te worden. Een eventueel bijzonder partnerpensioen (partnerpensioen ten behoeve van uw ex-partner) kan niet worden uitgeruild. 4.2 Eerder met pensioen U kunt er voor kiezen om uw ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen eerder te laten ingaan (zogenaamde vervroeging). Uw pensioen kan daarbij niet eerder dan uw 55-jarige leeftijd ingaan. Dit betekent dan wel dat uw ouderdoms pensioen lager wordt. U moet immers langer met uw ouderdomspensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw en u ontvangt pas AOW na uw 65 e. Vervroeging is slechts mogelijk indien u uw dienstverband met de werkgever heeft beëindigd en u schriftelijk verklaart ook geen ander dienstverband met een andere werkgever aan te zullen gaan. Indien u kiest voor vervroeging dan dient u de keuze voor een afwijkend tijdstip van ingang van het ouderdoms- en tijdelijk ouderdomspensioen ten minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk via een door het pensioenfonds beschikbaar gesteld formulier, aan de administrateur van het pensioenfonds (AZL) kenbaar te maken. 4.3 Uitstel van pensioen U kunt er ook voor kiezen om uw ouderdomspensioen en tijdelijk ouderdomspensioen op een later tijdstip te laten ingaan dan op de pensioendatum (zogenaamd uitstel). Uw pensioen kan daarbij niet later ingaan dan op uw 65-jarige leeftijd. Dit betekent dat uw ouderdomspensioen hoger wordt. U ontvangt immers over een kortere periode uw ouderdoms pensioen. Uitstel is slechts mogelijk indien u uw dienstverband met de werkgever voortzet. Indien u kiest voor uitstel dan dient u de keuze voor een afwijkend tijdstip van ingang van het ouderdoms- en tijdelijk ouderdomspensioen ten minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk via een door het pensioenfonds beschikbaar gesteld formulier, aan de administrateur van het pensioenfonds (AZL) kenbaar te maken. 4.4 Deeltijdpensioen Vanaf uw 55 e tot maximaal uw 65 e kunt u ook gedeeltelijk met pensioen gaan. Met uw werkgever spreekt u af voor welk deel u nog in dienst blijft. Het andere deel van uw tijd bent u dan met pensioen. Indien u gedeeltelijk met pensioen gaat en tevens nog parttime in dienstverband blijft werken, heeft u naar evenredigheid recht op verdere pensioenopbouw. Indien u kiest voor deeltijdpensioen dan dient u dit ten minste drie maanden voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk via een door het pensioenfonds beschikbaar gesteld formulier, aan de administrateur van het pensioenfonds (AZL) kenbaar te maken. Pensioenregeling tot 1 juli

14 5. Hoe houdt uw pensioen zijn waarde? 5.1 Toeslagen Het bestuur van Stichting BASF Pensioenfonds bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken per 1 januari worden aangepast aan maximaal de algemene loonstijging van de salarissen van de werknemers. Zolang u deelnemer bent, probeert Stichting BASF Pensioenfonds uw pensioenaanspraken jaarlijks op 1 januari te verhogen met maximaal de algemene loonontwikkeling bij de werkgever in het voorafgaande kalenderjaar. Zodra u geen deelnemer meer bent, probeert Stichting BASF Pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken of uw pensioenuitkering te verhogen met maximaal de prijsontwikkeling (daarvoor wordt gekeken naar de procentuele stijging van het door het CBS vastgestelde afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens tussen de maand oktober van het betreffende jaar en de maand oktober van het vorige jaar). U heeft door deze verhoging en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. 5.2 Voorwaardelijkheid De toeslag op uw pensioenaanspraak is voorwaardelijk. Het bestuur van Stichting BASF Pensioenfonds besluit jaarlijks of er wel of geen toeslagen worden verleend op de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen. Dit bestuursbesluit is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Zijn er naar het oordeel van het bestuur geen of niet voldoende middelen dan vindt er geen of slechts een gedeeltelijke toeslagverlening plaats. Stichting BASF Pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd of een extra pensioenpremie gevraagd om uw pensioen in de toekomst te verhogen. De verhogingen (toeslagverleningen) zijn voorwaardelijk en kunnen per jaar verschillen. U heeft dus geen recht op toeslagverlening. De verhogingen worden uit beleggingsrendement gefinancierd. 5.3 Historie verleende toeslagen en toekomstverwachting Informatie hierover kunt u vinden op de website van Stichting BASF Pensioenfonds: Op het jaarlijkse pensioenoverzicht zal eveneens informatie worden verstrekt over de mate waarin Stichting BASF Pensioenfonds verwacht dat in de toekomst toeslagen kunnen worden verleend. 14

15 6. Uitbetaling van uw pensioen 6.1 Hoe weet u wat u tot nu toe hebt opgebouwd? Stichting BASF Pensioenfonds stuurt u zo lang u pensioen opbouwt elk jaar een pensioenoverzicht. Hierin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u 62 bent, maar ook wat u tot op dat moment hebt opgebouwd. Daarnaast geeft het overzicht ook informatie over zaken als partnerpensioen en wezenpensioen. Sinds januari 2011 kunt u uw opgebouwde pensioen ook bekijken op de website De website toont u in één oogopslag: hoeveel AOW u kunt verwachten, hoeveel pensioen u daarnaast hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan, en hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden. 6.2 Hoe ontvangt u uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u een opgave met de hoogte van uw ouderdomspensioen en uw eventuele partnerpensioen. Ook staat er het brutobedrag op dat Stichting BASF Pensioenfonds u maandelijks uitkeert. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld. 6.3 Wat gaat nog van dat maandbedrag af? Op uw pensioenuitkering worden loonheffing en een premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) ingehouden. Stichting BASF Pensioenfonds houdt dit automatisch in, zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd, zoals u gewend bent bij uw salaris. 6.4 Wanneer krijgt uw ex-partner pensioen uitgekeerd? Zodra uw ouderdomspensioen ingaat, heeft uw ex-partner mogelijk recht op uitbetaling van zijn of haar verevende pensioen (zie paragraaf 2.8). Stichting BASF Pensioenfonds keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex-partner als het pensioenfonds tijdig een formeel verzoek hiertoe heeft ontvangen. Als uw ex-partner eerder dan u overlijdt, maakt Stichting BASF Pensioenfonds het volledige ouderdomspensioen weer aan u over. Pensioenregeling tot 1 juli

16 7. Meer informatie 7.1 Welke informatie kunt u nog meer van Stichting BASF Pensioenfonds verwachten? U ontvangt van Stichting BASF Pensioenfonds automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op uw verzoek verstrekken wij bovendien de volgende informatie over de activiteiten van het pensioenfonds en uw pensioenregeling. Als hieraan kosten zijn verbonden, laten wij u dat vooraf weten. het geldende pensioenreglement; de geldende statuten; het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds; de uitvoeringsovereenkomst tussen uw werkgever en Stichting BASF Pensioenfonds; de Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen; het kortetermijnherstelplan; het langetermijnherstelplan; informatie over de hoogte van de dekkingsgraad; informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing; informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk van AZL via of telefoon-nummer of via de website van Stichting BASF Pensioenfonds: Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe wij de pensioenregeling uitvoeren? Laat het ons weten. Wij hebben een interne beroepsprocedure. Deze kunt u opvragen bij AZL of downloaden op onze website Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan Stichting BASF Pensioenfonds alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen, zoals bijvoorbeeld verhuizen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, wordt automatisch door die gemeente aan Stichting BASF Pensioenfonds gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Wel als u in of naar het buitenland verhuist, dient u dat altijd aan ons door te geven. Woont u in het buitenland, dan moet u het BASF Pensioenfonds ook informeren over zaken als scheiden, trouwen of overlijden. 7.4 Pensioenreglement Stichting BASF Pensioenfonds heeft deze brochure met zorg samengesteld, met als doel om alle informatie over uw pensioenregeling in hoofdlijnen uit te leggen. U kunt om die reden aan deze brochure geen rechten ontlenen. Wilt u de details weten, vraag dan het pensioenreglement op via de helpdesk, telefoonnummer U kunt het ook downloaden van 16

17 8. Belangrijke adressen AZL Postbus CZ Heerlen AZL-helpdesk: T of E Pensioenfederatie Postbus AD Den Haag T (070) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus LV Den Haag T (070) Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: Ombudsman Pensioenen Bordewijklaan XR Den Haag T (070) Pensioenkijker Algemene informatie over pensioenen Pensioenregeling tot 1 juli

18 9. Begrippenlijst AOW (Algemene Ouderdomswet) Uitkering die u krijgt van de overheid vanaf uw 65 e. AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting BASF Pensioenfonds. In het bestuur zitten drie vertegenwoordigers van de werkgever en drie vertegen woordigers van de werknemers (benoemd door deel nemersleden van de Raad van Deelnemers). Dekkingsgraad Een belangrijke graadmeter van de financiële positie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het aanwezig vermogen van het pensioenfonds en de pensioenen die het pensioenfonds (nu en in de toekomst) aan de pensioengerechtigden moet betalen en wordt uit gedrukt in een percentage. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbaar vermogen precies genoeg is om de opgebouwde rechten uit te betalen aan ge pensioneerden. De Nederlandsche Bank (toezichthouder op de Nederlandse pensioenfondsen) ziet er echter op toe dat pensioenfondsen ook beschikken over een buffer (solvabiliteitsreserve). Het vereiste eigen vermogen van het pensioenfonds en de hiervan afgeleide vereiste dekkingsgraad is onder meer afhankelijk van de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds. Franchise Deel van het salaris dat niet meetelt voor uw pensioen opbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen. Geregistreerd partnerschap Een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk. Indexatie Zie toeslag. Middelloonregeling Een pensioenregeling waarbij de hoogte van uw pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u tijdens uw loopbaan heeft verdiend. Partnerpensioen Pensioen dat wordt uitgekeerd aan uw partner en eventuele ex-partner na uw overlijden. Ouderdomspensioen Een levenslange uitkering die u als voormalige deelnemer aan de pensioenregeling ontvangt vanaf de pensioendatum. Pensioengrondslag Het deel van uw jaarsalaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt. Toeslag Het bestuur van Stichting BASF Pensioenfonds bepaalt elk jaar of uw opgebouwde pensioenaanspraken worden aangepast aan de algemene loon- of prijsstijging. Uw pensioen kan anders in waarde dalen. Want over bijvoorbeeld 20 jaar kunt u voor één euro minder kopen dan nu. Uitkeringsovereenkomst De uitkeringsovereenkomst is een regeling waarbij de uitkering vooraf vaststaat. De opgebouwde pensioen rechten worden in maandelijkse termijnen aan u uitgekeerd. Zowel een eindloon- als een middelloonregeling vallen onder dit begrip. Uitruil U kunt een deel van uw partnerpensioen gebruiken voor een hoger ouderdomspensioen. 18

19 Verevening van het ouderdomspensioen De verdeling van het, tijdens de huwelijkse periode of periode van een bij de burgerlijke stand geregistreerd partnerschap, opgebouwde ouderdoms pensioen bij scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. De Wet Verevening pensioenrechten regelt het recht op verevening bij echtscheidingen of beëindigingen geregistreerd partnerschap van na 1 mei Een aanvraag tot verevening dient u binnen twee jaar na de scheidingsdatum bij de Stichting BASF Pensioenfonds in te dienen. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de gemeente of via uw echtscheidingsadvocaat. Waardeoverdracht U kunt het pensioen dat u bij uw vorige werkgever opbouwde overhevelen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Uw opgebouwde aanspraken bij het oude pensioenfonds vervallen dan. WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) Opvolger van de WAO, de wet die regelde dat u een uit kering krijgt als u minder of helemaal niet meer kunt werken door ziekte of een handicap. De WIA wil werk nemers en werkgevers met financiële prikkels stimuleren om er alles aan te doen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen of te houden. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 j anuari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Wezenpensioen Een tijdelijke uitkering die na uw overlijden wordt verstrekt aan uw kinderen tot een bepaalde leeftijd. Colofon Uitgave: Ontwerp: Stichting BASF Pensioenfonds, februari 2011 Communicatie/DTP, AZL N.V. Pensioenregeling tot 1 juli

20 Stichting BASF Pensioenfonds Postbus CZ Heerlen 20 BASF C

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement A, vestiging Kerkrade, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

MSD Pensioenregeling. Uitgave maart 2015

MSD Pensioenregeling. Uitgave maart 2015 MSD Pensioenregeling Uitgave maart 2015 Inhoudsopgave 1. Deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds MSD 4 1.1 Wat is pensioen? 4 1.2 Welke pensioenregeling heeft MSD? 4 1.3 Wanneer ga

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euroclear SA/NL Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd januari 2009 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV

Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds DHV Uitgave juli 2014, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009

Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Pensioenfonds Campina Pensioenbrochure op basis van Pensioenreglement 2006 versie 2009 Brochure Pensioenreglement Pensioenfonds Campina Blad 1 INLEIDING Deze brochure geeft o.a. antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Rozenburg en Dordrecht, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Rozenburg en Dordrecht, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Rozenburg en Dordrecht, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds:

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam. Deze brochure geeft antwoord op de vragen: 2013 Pensioenreglement Euronext Amsterdam Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel pensioen ontvang ik? Wat ontvangen mijn partner en kinderen aan pensioen als ik

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie en met opbouw partnerpensioen deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

deltalloyd pensioenfonds

deltalloyd pensioenfonds INLEIDING Deze ontvang je als je gaat deelnemen aan de pensioenregeling van Delta Lloyd Services BV (Delta Lloyd). De pensioenregeling van Delta Lloyd is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds Delta

Nadere informatie

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)

Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II) Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling Huishoudelijk personeel (Reglement II) Welkom bij de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), het pensioenfonds voor priesters, (ongehuwde)

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt.

U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als u overlijdt. 17 september 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u met pensioen gaat en stopt pas als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen

VOORBEELDPENSIOENBROCHURE. Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen VOORBEELDPENSIOENBROCHURE Uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie en met risico partnerpensioen Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Leeswijzer voorbeeldpensioenbrochure Deze voorbeeldpensioenbrochure

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds

Pensioenbrochure Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Pensioenbrochure 2016 Stichting Sportfondsen Pensioenfonds Inhoudsopgave 1. WAT IS PENSIOEN?... 3 2. INLEIDING... 3 3. WANNEER BOUW IK OUDERDOMSPENSIOEN OP?... 3 4. WANNEER KAN IK MET PENSIOEN?... 3 5.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie