Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling. Huishoudelijk personeel (Reglement II)"

Transcriptie

1 Een nieuwe functie Een nieuwe pensioenregeling Huishoudelijk personeel (Reglement II)

2 Welkom bij de Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB), het pensioenfonds voor priesters, (ongehuwde) diakens, pastoraal werkers en huishoudelijk personeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. U ontvangt deze brochure bij uw startbrief, waarin informatie aan u wordt verstrekt over de inhoud van de pensioenregeling van het PNB. Uw werkgever heeft het PNB onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij het PNB pensioen gaat opbouwen. In deze brochure wordt stap voor stap uitgelegd wat dit voor u betekent. Na het lezen van de brochure weet u: wat meedoen aan de pensioenregeling van het PNB voor u betekent; welke gebeurtenissen in uw leven invloed hebben op uw pensioen(opbouw); wat u van het PNB mag verwachten; wat u zelf moet doen voor uw pensioen. Heeft u na het lezen van deze brochure nog specifieke vragen, neem dan contact op met de helpdesk van het PNB. Het Bestuur van het PNB heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan AZL. Indien u contact opneemt met de helpdesk van het PNB zullen de medewerkers van AZL u dus te woord staan. Het telefoonnummer is: in Heerlen. De medewerkers van AZL zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en uur. Bewaar deze brochure goed. Hij kan in de toekomst nog van pas komen.

3 Inhoud Deelnemen aan de pensioenregeling van het PNB... 5 Wat is pensioen?... 5 Hoe bouwt u pensioen op?... 5 Wanneer kunt u met pensioen?... 5 Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen?... 5 Wat is toeslagverlening?... 6 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen... 7 Wat gebeurt er als u in deeltijd uw functie vervult?... 7 Wat zijn de gevolgen als uw dienstbetrekking stopt terwijl uw pensioen nog niet is ingegaan?... 8 Hoe werkt uitgaande waardeoverdracht?... 8 Hoe zet u waardeoverdracht naar het PNB in gang?... 8 Wat gebeurt er als u ziek wordt?... 9 Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt?... 9 Wat is er geregeld voor uw partner als u komt te overlijden?... 9 Wat is uitruil?... 9 Stel dat u zou gaan scheiden, wat betekent dit voor uw pensioen? Kunt u eerder ofwel vervroegd met pensioen?...11 Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 3

4 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Welke informatie krijgt u over uw pensioen? Wat is het Pensioenregister? Hoe controleert u uw pensioen? Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van het PNB verwachten? Waar kunt u terecht met een klacht? Welke informatie moet u zelf verstrekken? Waaraan kunt u rechten ontlenen? Vragen? Belangrijke adressen

5 Deelnemen aan de pensioenregeling van het PNB Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor de periode van uw leven, waarin u niet meer werkzaam bent. Pensioen bestaat meestal uit twee onderdelen: de wettelijke voorzieningen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); het aanvullend ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u via uw werkgever bij het PNB opbouwt. Hoe bouwt u pensioen op? Maandelijks betaalt uw werkgever driekwart van de premie. Eén kwart is uw eigen bijdrage. Het pensioenreglement van het PNB betreft een vaste bedragenregeling. Alle rechten en verplichtingen voor deelnemers van het PNB staan in het reglement. U kunt dit reglement nalezen op de website van het PNB ( onder Documenten. U kunt het reglement ook opvragen bij de helpdesk van het PNB. Wanneer kunt u met pensioen? Uw ouderdomspensioen gaat als hoofdregel in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. U ontvangt vanaf die dag maandelijks pensioen, tot aan de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. De ingangsdatum van 67 jaar is nieuw en geldt vanaf Ook de AOW-leeftijd zal door de overheid (geleidelijk) worden verhoogd naar 67 jaar. Het kan echter voorkomen dat voor u nog een lagere AOW-leeftijd geldt en dat u dus uw ouderdomspensioen van het PNB ook op die leeftijd wenst te ontvangen. Dat kan. Uw ouderdomspensioen wordt dan vervroegd, maar wel met toepassing van een reductiefactor. Hoeveel bedraagt uw ouderdomspensioen? Ieder jaar dat u als huishoudster werkt en deelnemer bent in het PNB bouwt u een stukje pensioen voor uzelf op. Dit stukje pensioen is het pensioenopbouwbedrag. Al deze pensioenopbouwbedragen bij elkaar opgeteld vormen samen het uiteindelijke pensioen waar u per jaar op kunt rekenen. Wel is het aantal te bereiken jaren dat u maximaal kunt opbouwen als deelnemer van het PNB tweeënveertig. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 5

6 Het pensioenopbouwbedrag is afgeleid van het minimumloon, rekening houdend met een AOWongehuwdenpensioen. 2013, 2014 en 2015 zijn deze opbouwbedragen: , , ,14 Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld voor uw pensioenopbouw (berekeningen geldig voor 2015). Voorbeeld (berekening geldig voor 2015) Als u bijvoorbeeld 23 jaar deelnemer bent geweest in het PNB is uw jaarlijkse ouderdomspensioen gelijk aan alle 23 bij elkaar opgetelde opbouwbedragen. Voor het jaar 2015 is het opbouwbedrag 107,14. Indien er van uit wordt gegaan dat dit bedrag jaarlijks gelijk blijft wordt uw bruto ouderdomspensioen 23 x 107,14= 2.464,22 per jaar, uit te keren vanaf de 67 jarige leeftijd. Daarnaast ontvangt u AOW. Wat is toeslagverlening? Actieve deelnemers Jaarlijks worden opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd met de stijging van het minimumloon, rekening houdend met het AOW-ongehuwdenpensioen. Deze toeslag is niet afhankelijk van voldoende aanwezige financiële middelen van het PNB. Hierdoor worden uw aanspraken beschermd tegen inflatie en behouden ze hun koopkracht. Slapers en gepensioneerden Op de pensioenrechten en aanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de prijsstijging. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit de beleggingsrendementen gefinancierd. 6

7 Gebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen Wat gebeurt er als u in deeltijd uw functie vervult? De hoogte van het door u op te bouwen pensioen staat altijd in verhouding tot het aantal uren per week dat u werkzaamheden verricht. Alle pensioenrechten worden, tijdens de periode dat er in deeltijd gewerkt wordt, opgebouwd overeenkomstig die deeltijdfactor in verhouding tot een voltijd functie. De deeltijdfactor geldt dan natuurlijk ook voor de over die periode te betalen premie. Voorbeeld 1 (berekening geldig voor 2015) Iemand is nu 45 jaar en werkt vanaf de 25-jarige leeftijd steeds met een benoeming van 50%. Aan pensioenrechten heeft hij tot nu toe opgebouwd: 50% van de deelnemersperiode van 20 jaar, is 10 dienstjaren. Het jaarlijkse pensioenopbouwbedrag is 107,14. Aan bruto ouderdomspensioen is opgebouwd 10 x 107,14 = 1.071,40 per jaar. Voorbeeld 2 (berekening geldig voor 2015) Iemand is nu 67 jaar en is gedurende 37 jaar deelnemer geweest in het PNB. Van deze 37 jaar is er 5 jaar gewerkt met een benoeming van 50% en 32 jaar met een voltijd aanstelling. Aan jaren dat deze persoon officieel deelnemer was heeft hij opgebouwd: 5 jaar x 50% is 2,5 jaar 32 jaar x 100% is 32 jaar Totaal 34,5 jaar. Het bruto ouderdomspensioen bedraagt 34,5 x 107,14 = 3.696,33 per jaar. Daarnaast ontvangt hij of zij AOW. Voorbeeld 3 (berekening geldig voor 2015) Een 67-jarige is 42 jaar in een parochie werkzaam geweest en had al die jaren een parttime functie van 66%. Het opgebouwde recht in aantal jaren dat hij of zij deelnemer was, is 66% x 42 = 27,72 jaren. Het bruto ouderdomspensioen bedraagt 27,72 x 107,14 = 2.969,92. Daarnaast ontvangt hij of zij AOW. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 7

8 Wat zijn de gevolgen als uw dienstbetrekking stopt terwijl uw pensioen nog niet is ingegaan? Het is mogelijk dat uw deelname in het PNB voortijdig stopt, dus vóór dat u recht op ouderdomspensioen krijgt. Te denken valt aan de situatie dat uw functie als huishoudster wordt beëindigd, omdat u bijvoorbeeld elders in loondienst gaat werken. U was dus voorheen deelnemer in het PNB en u heeft daar pensioenrechten opgebouwd. Uw pensioenaanspraken blijven als het ware slapende tot het moment dat u pensioengerechtigd wordt, hetgeen dan samenvalt met het bereiken van de 67-jarige leeftijd. Voortaan wordt u administratief gezien aangemerkt als zogenaamde slaper. Periodiek ontvangt u van het PNB hier informatie over. Indien uw deelnemerschap in het PNB stopt omdat u een functie bij een nieuwe werkgever hebt aanvaard, waarbij u deelnemer wordt in een ander pensioenfonds, kunt u overwegen te kiezen voor waardeoverdracht. Hierover leest u hieronder meer. Hoe werkt uitgaande waardeoverdracht? Bij het aanvaarden van een functie bij een werkgever met een andere pensioenregeling dan die van het PNB heeft u recht op uitgaande waardeoverdracht. Als u wilt kunt u de opgebouwde aanspraken overdragen naar uw nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn verplicht hieraan mee te werken, mits u binnen zes maanden na uitdiensttreding een verzoek tot waardeoverdracht heeft ingediend bij uw nieuwe werkgever. Het voordeel van overdracht is dat uw pensioen aanspraken dan bij één pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is voor u overzichtelijker. Het is aan te raden om u eerst te verdiepen in uw nieuwe pensioenregeling, voordat u een definitief besluit neemt om uw aanspraken wel of niet te laten overdragen. Zo kunt u beter beoordelen of waardeoverdracht gunstig voor u uitpakt. Hoe zet u waardeoverdracht naar het PNB in gang? Het kan ook andersom. Wanneer u aanspraken heeft opgebouwd bij een ander pensioenfonds, dient u binnen zes maanden na uw indiensttreding bij uw werkgever een verzoek tot waardeoverdracht in bij het PNB. Het PNB 8

9 vraagt dan bij uw oude pensioenfonds een opgave van de door u opgebouwde aanspraken. Naar aanleiding daarvan stuurt het PNB u een offerte voor waardeoverdracht. Indien u hiermee akkoord gaat, is de waardeoverdracht een feit. Mocht u bij uw vorige pensioenfonds nabestaandenpensioen hebben opgebouwd, dan gaat dat pensioen ook mee en kan bij het PNB omgezet worden in (een hoger) ouderdomspensioen. Wat gebeurt er als u ziek wordt? Tijdens uw ziekte ontvangt u gewoon salaris. Uw pensioenopbouw loopt door. Als u twee jaar onafgebroken ziek bent geweest, dan is er sprake van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt? Als u volledig arbeidsongeschikt raakt, gaat de opbouw van uw pensioen gewoon door en hoeft u geen premie te betalen. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, geniet u gedeeltelijke (afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage) premievrije pensioenopbouw. Als huishoudster bent u in loondienst werkzaam. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een uitkering van de overheid op basis van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het PNB voorziet niet in een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen voor huishoudsters. Wat is er geregeld voor uw partner als u komt te overlijden? Uw partner ontvangt een uitkering van het PNB als u overlijdt. Dit wordt het partnerpensioen genoemd. De jaarlijkse uitkering aan uw partner bedraagt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Wat is uitruil? Omdat er naast uw ouderdomspensioen ook partnerpensioen wordt opgebouwd, heeft u als u met pensioen gaat recht op uitruil. Dat betekent dat u er voor kunt kiezen om uw aanspraken op partnerpensioen om te wisselen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen en andersom. Bij ongehuwde deelnemers vindt automatisch uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 9

10 plaats. Aan gehuwde deelnemers stuurt AZL tijdig voor de pensioendatum een aanvraagformulier toe, alsmede het formulier uitruil. Op dit tweede formulier staat vermeld wat het effect is van een besluit tot uitruil. De aanvraag tot uitruil dient wel door uw partner mee ondertekend te worden. Het bestuur van het PNB neemt uiterlijk op uw pensioendatum een besluit over uw aanvraag. Overweegt u om het partnerpensioen uit te ruilen voor een eerder ingaand ouderdomspensioen? Dan kunt u het beste bij AZL navragen welke mogelijkheden er zijn. Stel dat u zou gaan scheiden, wat betekent dit voor uw pensioen? Ouderdomspensioen In het geval van een scheiding (ook van tafel en bed) houdt uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Deze verdeling noemen we verevening van het ouderdomspensioen. Als uw ex-partner overlijdt, komt het verevende ouderdomspensioen weer ten goede aan uw eigen pensioen. Het PNB zal pas uw ouderdomspensioen verdelen, op het moment dat het formulier Verzoek om verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding wordt ingediend bij het pensioenfonds. U vindt dit formulier op de website, of u vraagt het op bij AZL. Het is van belang dit formulier binnen twee jaar na inschrijving van de (echt)scheiding in te dienen bij het PNB, want anders heeft het PNB geen rechtstreekse uitkeringsverplichting jegens uw ex- partner. Uiteraard zijn ook afwijkende afspraken mogelijk, maar deze moeten dan schriftelijk (notarieel) worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant. Partnerpensioen Wanneer u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan heeft dit ook gevolgen voor het partnerpensioen. Bij uw overlijden heeft uw ex-partner ook recht op een zogenaamd bijzonder nabestaandenpensioen. Er kan sprake zijn van meerdere (opeenvolgende) (ex)partners. Het PNB verwerkt de splitsing van het partnerpensioen automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen, tenzij u in het buitenland woont. Dan moet u de echtscheiding zelf doorgeven aan het PNB. 10

11 Kunt u eerder ofwel vervroegd met pensioen? U kunt een verzoek indienen om eerder met pensioen te gaan dan op uw 67ste. Op zijn vroegst kunt u op uw 55ste met pensioen gaan. Uw jaarlijkse uitkering zal uiteraard lager zijn dan wanneer u op uw 67ste met pensioen zou gaan. U moet immers langer met uw pensioen doen. Bovendien stopt u eerder met de opbouw. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 11

12 Uitbetaling van uw pensioen Hoe weet u wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Het PNB stuurt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat hoeveel pensioen u tot op dat moment heeft opgebouwd, maar ook wat u kunt verwachten als u 67 bent. Verder staat in uw UPO de factor A. Dit is de aanduiding voor de pensioenaangroei in één kalenderjaar. Deze factor heeft u nodig als u in de privésfeer nog meer geld opzij wil leggen voor de oude dag, bijvoorbeeld een lijfrente, en wil profiteren van de fiscale aftrek. Als u slaper bent, ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO. Welke informatie krijgt u over uw pensioen? Zodra u met pensioen gaat, ontvangt u elk jaar twee documenten van het PNB: een jaaropgave in de maand januari met de hoogte van uw ouderdomspensioen in het voorafgaande jaar en in het komende jaar. Hierbij is aangegeven hoeveel loonbelasting het PNB inhoudt en hoeveel SVW-premie (inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering) is ingehouden in het voorafgaande jaar en wordt ingehouden in het komende jaar. Iedereen die in Nederland een inkomen geniet, draagt deze SVW- premie af. Met deze gelden wordt de Nederlandse gezondheidszorg bekostigd. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Een UPO. Ook hierop staat het brutobedrag dat het PNB u maandelijks zal uitkeren. Wat is het Pensioenregister? Wilt u weten hoeveel pensioen u later krijgt, dan kunt u dat zien op de website De website toont u in één oogopslag: hoeveel AOW u kunt verwachten; hoeveel pensioen u daarnaast hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan. Hoe controleert u uw pensioen? U gaat naar en logt in met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. 12

13 Meer informatie Welke informatie kunt u nog meer van het PNB verwachten? Naast de informatie in deze brochure ontvangt u van het PNB automatisch een jaarlijkse opgave van het door u opgebouwde pensioen, de reglementair te bereiken pensioenaanspraken en de eventuele toeslag. U ontvangt deze informatie in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat werd ook in het vorige hoofdstuk al genoemd. Waar kunt u terecht met een klacht? Bent u ontevreden over hoe het PNB de pensioenregeling uitvoert? Laat het weten. Het PNB heeft een klachtenregeling. Deze kunt u opvragen bij de helpdesk van het PNB. Het bestuur zal onderzoeken of uw klacht terecht is. Klachten kunnen ook door middel van het contactformulier kenbaar worden gemaakt. Het contactformulier vindt u op de website van PNB. Heeft u de klachtprocedure doorlopen bij het PNB en bent u nog steeds ontevreden, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen: Bordewijklaan 10, 2591 XR Den Haag, T , Welke informatie moet u zelf verstrekken? U bent verplicht om aan het PNB alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de pensioenregeling nodig is. Dit houdt ook in dat u het pensioenfonds informeert als zaken in uw persoonlijke leefsituatie veranderen die invloed hebben op uw pensioen. Een verhuizing binnen Nederland die u bij de gemeente heeft gemeld, wordt automatisch aan het pensioenfonds door die gemeente gemeld. U hoeft dat zelf dus niet nog eens te melden. Als u naar het buitenland verhuist of al in het buitenland woont en dan verhuist, dient u dat altijd aan het PNB door te geven. Waaraan kunt u rechten ontlenen? Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. Vragen? Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de helpdesk, telefoon: , en op de website van het PNB: Op de website vindt u onder Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 13

14 Belangrijke adressen andere een contactformulier, waarmee u het PNB uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt mailen. Van de documentenpagina van de website kunt u relevante documenten downloaden, zoals: pensioenreglementen, jaarverslagen, statuten, nieuwsbrieven, de richtlijnen vermogensbeheer, beleggingsdocumenten, formulieren, documenten inzake het Verantwoordingsorgaan en het bedrijfsplan. Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Helpdesk AZL Postbus CZ Heerlen T Onze medewerkers zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en uur. E Sociale Verzekeringsbank Het districtskantoor is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit nalezen op internet: 14

15 Colofon Uitgave: Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen, februari 2015 Ontwerp: Communicatie/DTP, AZL N.V. Een nieuwe functie, een nieuwe pensioenregeling 15

16 Instelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Postbus CZ Heerlen PNB c

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort

Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Uw pensioenregeling 55-plus in het kort Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen wij

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Welkom bij Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Openbare Bibliotheken (POB), het pensioenfonds voor de Openbare Bibliotheken in Nederland. U bouwt nu pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX

BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX BROCHURE BIJ PENSIOENREGELING LINDE GAS BENELUX 2014 STICHTING PENSIOENFONDS nv LINDE GAS BENELUX http://www.pflindegasbenelux.nl Voorwoord Welkom bij Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux het pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling P ensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex

Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Brochure Pensioenregeling 2013 van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant en Garantex Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos

Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Brochure pensioenregeling D van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van: ANWB, MAA en Pharos Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 4 2. Wanneer kan ik met pensioen? 4 3. Hoeveel

Nadere informatie

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld,

PROEFDRUK PROEFDRUK. Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van Beste mevrouw SW Voorbeeld, Mw SW Voorbeeld Straat 1 1234 AB Woonplaats datum 21 april 2017 Onderwerp: Uw pensioenoverzicht van 2017 Beste mevrouw SW Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI).

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht

STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO. Pensioenbrochure. Onze pensioenregeling toegelicht STICHTING PENSIOENFONDS GROOTHANDEL VEGRO Pensioenbrochure Onze pensioenregeling toegelicht Een uitgave van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro en afdeling Personeel & Organisatie. Versie februari

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014

BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 BROCHURE REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling DSI Reglement 2011, ingegaan 1 januari 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een partner en kinderen achter.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE NIELSEN MEDIA RESEARCH REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen.

De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van zijn of haar inkomen. 3 november 2015 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt bij ons een levenslang ouderdomspensioen op. Dit pensioen krijgt u uitbetaald zodra u 67 jaar wordt of met vervroegd pensioen

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen

Uit elkaar. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen Uit elkaar Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 2 oktober 2017 Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Einde relatie. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst. Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Gevolgen bij voor Philips uw pensioen Pensioenfonds Einde relatie Einde relatie en uw pensioen in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin 3 Inhoud U bent deelnemer in de pensioenregeling van Pensioenfonds Hoogovens. Als u overlijdt, laat u misschien een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Scheiden of einde relatie

Scheiden of einde relatie Scheiden of einde relatie Net zo goed als trouwen en gaan samenwonen, heeft ook het einde van een relatie of een scheiding gevolgen voor je pensioen. Inleiding Het is nooit de bedoeling, maar we weten

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Autoriteit Financiële Markten Reglement 2006, laatstelijk gewijzigd mei 2011 Deze brochure geeft antwoord op de vragen:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Met pensioen gaan. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Met pensioen gaan Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u meer over de keuzes die

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013.

Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Datum: 5 mei 2014 Beste heer Voorbeeld, Alstublieft! Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014. Dit is een overzicht van uw pensioen op 31 december 2013. Misschien krijgt u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen

Pensioenfonds Avebe. Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Pensioenfonds Avebe Pensioen en samenwonen Over wat er voor u en uw partner belangrijk is als u gaat samenwonen Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, dus ook bij vorige werkgevers? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 26 januari 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw pensioendatum. Het pensioen stopt als u overlijdt. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie