Formulekaart VWO wiskunde B

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulekaart VWO wiskunde B"

Transcriptie

1 Formlekrt VWO B /9 Formlekrt VWO wiskde B Ksrekei Telle! = ( )... 0! =! = k k!( k)! Ksrekei Voor toevlsvriele X e Y eldt E( X + Y) = E( X) + E( Y ) Voor ofhkelijke toevlsvriele X e Y eldt σ( X + Y) = σ ( X) + σ ( Y ) -wet: ij ee serie v ofhkelijk v elkr herhlde eperimete eldt voor de som S e het emiddelde X v de itkomste X: E( S) = E( X) σ( S) = σ( X) E( X) = E( X) σ( X ) σ( X ) = Biomile verdeli Voor de iomil verdeelde toevlsvriele X wrij het tl eperimete is e p de ks op scces per keer eldt: k k P( X = k) = p ( p), met k = 0,,, K, k Verwchti: E( X ) = p Stdrdfwijki: σ( X ) = p( p) Normle verdeli Voor ee toevlsvriele X die orml verdeeld is met emiddelde μ e stdrdfwijki σ eldt: X μ Z = is stdrd orml verdeeld e σ μ μ P( X ) = P Z = Φ σ σ Hieri is Φ de cmltieve verdelisfctie v de stdrdormle verdeli. Modere wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff

2 Formlekrt VWO B /9 Aler e verde Verelijkie verelijki oplossi voorwrde + D D = of = + + = 0 met D = 4c c = c = = c = c 0, D 0 > 0, c> 0, > 0 lo = lo = > 0, > 0, lo lo = = > 0, > 0, e = = l > 0 l = = e > 0 Mchte reel voorwrde = > 0 = > 0, > 0 p q p q = + > 0 p : q = p ( ) = p q p q q > 0 > 0 ( ) p = p p, > 0 p lo lo = > 0; ; > 0; p > 0, p p lo lo + lo = lo > 0; ; > 0; > 0 lo lo = lo lo p > 0; ; > 0; > 0 = p lo > 0; ; > 0 Modere wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff

3 Formlekrt VWO B 3/9 Verde lieir verd H t = + epoetieel verd t H = hrmoische trilli; H = d + si ( t c) of H = d si ( t c) is de eiwrde e is de helli of richtiscoëfficiët is de eiwrde e is de roeifctor d is evewichtstd, (c; d) is eipt π is de periode, is de mplitde e > 0; > 0 Somformles voor rije Voor de som S v de rekekdie rij, + v, + v,..., + ( ) v eldt: eerste term + ltste term S = 3 Voor de som S v de meetkdie rij, r, r, r,..., r eldt: k r S = r = ( r ) r k = 0 3 Voor de som S v de meetkdie rij, r, r, r,... met < r < eldt: k S = r = r k = 0 Differetieverelijkie recrsieverelijki ( + ) = ( ) + met eiwrde (0) directe formle ( ) = + (0) ( ) = U+ (0) U met U = ( ) of epoetiële roei ( + ) = ( ) ( ) = (0) loistische roei ( + ) = ( ) + c ( ) G ( ) / G wri G de reswrde is ( ) Modere wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff 3

4 Formlekrt VWO B 4/9 Differetiëre m v de reel fctie feleide costte ml f ( ) = c f( ) ( ) = c f ( ) somreel s( ) = f( ) + ( ) s ( ) = f ( ) + ( ) prodctreel p ( ) = f( ) ( ) p ( ) = f ( ) ( ) + f( ) ( ) qotiëtreel f ( ) q ( ) = ( ) kettireel k ( ) = f( ( )) q ( ) = f ( ) ( ) f( ) ( ) ( ( )) dk df d = of k ( ) = f ( ( )) ( ) d d d stdrdfcties f ( ) = c f ( ) = 0 f ( ) = f ( ) = f ( ) = e f ( ) = e f ( ) = f ( ) = l met > 0 f ( ) = l f ( ) = lo f ( ) = f ( ) = met > 0, l f ( ) = si f ( ) = cos f ( ) = cos f ( ) = si f ( ) = t Lieire ederi v f i : L ( ) = f( ) + f ( ) ( ) = = + cos f ( ) t Modere 4 wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff

5 Formlekrt VWO B 5/9 Iterere fctie primitieve f ( ) = + + c ( ) + f( ) = F( ) = l +c f ( ) = e F( ) = e + c f ( ) = F( ) = +c l f ( ) = l F( ) = l + c f ( ) = lo F( ) = ( l ) + c l f ( ) = si F( ) = cos+c f ( ) = cos f ( ) = si+c Lete v de rfiek v f op het itervl [, ] : L = + f ( '( )) d Ihod v het omwetelislichm dt otstt door de rfiek v de fctie f op het itervl [, ] om de -s te wetele: I = π ( f( )) d Goiometrie π cos t+ si t = si( t) = si t si( ) cos t = t si(π ) si si t π t t = cos( t) = cost cos( ) si cost t = t cos(π ) cos si t = si tcost cos t = cos t si t = cos t = si t si( t+ ) = si tcos+ costsi t+ t si t+ si = si cos si( t ) = si tcos costsi t t+ si t si = si cos cos( t+ ) = costcos si tsi t+ t cost+ cos = cos cos cos( t ) = costcos+ si tsi t+ t cost cos = si si si α = siβ eeft α = β+ k π of α = π β+ k π cos α = cosβ eeft α = β + k π of α = β+ k π Modere wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff 5

6 Formlekrt VWO B 6/9 Prmeterkromme Als ( ( t), y( t )) de positie i het Oy -vlk eeft v ee eweed pt op tijdstip t, d wordt de selheidsvector op tijdstip t eeve door (( ( t), ( y ( t)). De selheid v het pt op tijdstip t wordt eeve door vt () = ( ()) t + ( y ()) t e de lete v de felede we tsse de tijdstippe t = e t = door Eeprie cirkelewei met middelpt ( m, ), strl r e hoekselheid ω : () t = m+ rcosω( t t0 ) y() t = + rsiω( t t0 ) π met ω = wrij T de omlooptijd is. T ()d = ( ()) + ( ()) d vt t t y t t Differetilverelijkie differetilverelijki oplossie epoetiële roei of vervl dy cy dt = yt () = y(0) e ct eresde roei dy ck ( y), c dt = >0 yt () = K+ ( y(0) K) e ct loistische roei dy cy( G y) dt = () G yt = wri G de reswrde is e + e cgt G y(0) = y(0) Modere 6 wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff

7 Formlekrt VWO B 7/9 Meetkde De crsief edrkte terme moe ls verwijzi i ee ewijs erikt worde. Rekee i cirkels lete omtrek cirkel πr r is strl cirkeloo met middelptshoek α (rd) α r r is strl oppervlkte oppervlkte cirkel πr r is strl cirkelsector met middelptshoek α (rd) α r is strl r Rekee i driehoeke Stelli v Pythors: Als driehoek ABC ee rechte hoek i C heeft, d eldt + = c Omekeerde stelli v Pythors: Als i driehoek ABC eldt + = c d is hoek C recht. Cosisreel: I elke driehoek ABC eldt c = + cosγ Sisreel: I elke driehoek ABC eldt = = c si α si β si γ Ptverzmelie e meetkdie pltse De verzmeli v lle pte die dezelfde fstd hee tot twee eeve pte A e B is de middelloodlij v het lijstk AB (middelloodlij). De verzmeli v lle pte ie ee hoek die dezelfde fstd hee tot de ee v die hoek, is de deellij (issectrice) v die hoek (deellij). De verzmeli v lle pte die fstd r tot ee eeve pt M hee, is de cirkel met middelpt M e strl r (cirkel). De verzmeli v lle pte die dezelfde fstd hee tot twee elkr sijdede lije, is het deellijepr (issectricepr) v die twee lije (deellijepr). De verzmeli v lle pte die dezelfde fstd hee tot twee evewijdie lije, is de middeprllel v dt lijepr (middeprllel). De verzmeli v lle pte die elijke fstd hee tot ee lij l e ee pt F iet op die lij, is ee prool (prool). P op prool met rdpt F e richtlij l d( P, F) = d( P, l) P op ellips met rdpte F e F d( P, F) + d( P, F) = costt P op hyperool met rdpte F e F dpf (, ) dpf (, ) =costt Modere wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff 7

8 Formlekrt VWO B 8/9 Hoeke, lije e fstde De overstde hoeke ij twee sijdede lije zij elijk (overstde hoeke). Als twee evewijdie lije esede worde door ee derde lij, d zij de F-hoeke e Z-hoeke elijk (F-hoeke, Z-hoeke). Als twee lije i twee verschillede pte esede worde door ee derde lij, wrij er ee pr elijke F-hoeke of Z-hoeke optreedt, d zij die twee lije evewijdi (F-hoeke, Z-hoeke). Ee rechte hoek is 90º, ee estrekte hoek is 80º. De som v de hoeke v ee driehoek is 80º (hoekesom driehoek). De fstd (kortste veridi) v ee pt tot ee lij is de lete v de loodlij eerelte vit dt pt op die lij (fstd pt tot lij). Als drie pte A, B, C iet op éé lij lie d eldt AB + BC > AC (driehoeksoelijkheid) Gelijkeie driehoek Als i ee driehoek twee hoeke elijk zij, d zij de teeoverliede zijde ook elijk. (elijkeie driehoek) Als i ee driehoek twee zijde elijk zij, d zij de teeoverliede hoeke ook elijk. (elijkeie driehoek) Gelijke driehoeke Twee driehoeke zij elijk (coret) ls ze elijk hee: Ee zijde e twee liede hoeke (HZH). Ee zijde, ee liede hoek e de teeoverliede hoek (ZHH). Twee zijde e de ieslote hoek (ZHZ). Alle zijde (ZZZ). Twee zijde e de rechte hoek teeover ee v die zijde (ZZR). Gelijkvormie driehoeke Twee driehoeke zij elijkvormi ls ze elijk hee: Twee pre hoeke (hh). Ee pr hoeke e de verhodi v de omliede zijde (zhz). De verhodi v de zijde (zzz). Ee pr rechte hoeke e de verhodi v de twee iet-omliede zijde (zzr). Vierhoeke De som v de hoeke v ee vierhoek is 360º (hoekesom vierhoek). Eqivlete defiities e eieschppe v ee prllellorm. Er zij twee pre evewijdie zijde. Er zij twee pre elijke overstde zijde. Twee overstde zijde zij elijk e evewijdi. De diole dele elkr middedoor. Eqivlete defiities e eieschppe v ee rit. Het is ee prllellorm met vier elijke zijde. Het is ee prllellorm wri ee diol ee hoek middedoor deelt. Het is ee prllellorm wri de diole elkr loodrecht sijde. Eqivlete defiities e eieschppe v ee rechthoek. Het is ee vierhoek met vier rechte hoeke. Het is ee prllellorm met ee rechte hoek. Het is ee prllellorm met elijke diole. Modere 8 wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff

9 Formlekrt VWO B 9/9 Rklijeieschppe De rklij i ee pt P v ee prool mkt elijke hoeke met de lij die P veridt met het rdpt e de lij door P loodrecht op de richtlij. (rklijeieschp prool) De rklij i ee pt P v ee ellips of hyperool mkt elijke hoeke met de lije die P veride met de twee rdpte. (rklijeieschp ellips of hyperool) Cirkeleieschppe Bij elijke oe ehore elijke koorde(oo e koorde). De loodlij vit het middelpt op ee koorde deelt die koorde middedoor (loodlij op koorde). Ee rklij ee cirkel stt loodrecht op de veridislij v middelpt e rkpt (rklij). Stelli v Thles: Als hoek C i driehoek ABC recht is, d lit C op de cirkel met middellij AB. Omekeerde stelli v Thles: Als C op de cirkel met middellij AB lit, d is ACB recht. Stelli v de omtrekshoek: Elke omtrekshoek is hlf zo root ls de ijehorede middelptshoek. De hoek tsse ee rklij e ee koorde is elijk de ij die koorde ehorede omtrekshoek. (hoek tsse koorde e rklij). Als pt C over de cirkeloo AB tsse de pte A e B eweet, d verdert de rootte v ACB iet. (stelli v de costte hoek) Als pt D dezelfde kt v AB lit ls pt C e ADB = ACB, d lie C e D op dezelfde cirkeloo AB. (omekeerde stelli v de costte hoek) Koordevierhoekstelli: Als ABCD ee koordevierhoek is, d is de som v elk pr overstde hoeke 80º. Omekeerde koordevierhoekstelli: Als i ee vierhoek de som v ee pr overstde hoeke 80º is, d is het ee koordevierhoek. Modere wiskde 8 e editie Wolters-Noordhoff 9

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x )

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x ) G&R vwo B deel Goniometrie en beweging C. von Schwartzenberg / spiegelen in de y -as y = sin( x f ( x = sin( x f ( x = sin( x heeft dezelfde grafiek als y = sin( x. spiegelen in de y -as y = cos( x g(

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO 13.0 INTRO 1 a Rechtsoven staat het woord in spiegelschrift Linksonder staat het woord ondersteoven Rechtsonder staat het woord achterstevoren en ondersteoven. Alleen de H, I,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder.

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. Oefenopgaven oppervlakte en inhoud 1. Bereken de oppervlakte van de driehoeken en parallellogrammen hieronder. 2. Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. 3. A. Bereken

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten 1 Differentiaalvergelijkingen Als we een functie y : t y(t) expliciet, in formulevorm, kennen, dan is het niet zo moeilijk hiervan de afgeleide

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

---9. r-:- ------------------ I Getallenkenni:li. Tips voor de toets. Meetkunde. Bewerldngen. Meten en metend rekenen

---9. r-:- ------------------ I Getallenkenni:li. Tips voor de toets. Meetkunde. Bewerldngen. Meten en metend rekenen 5 r-:- ------------------ Getallenkenni:li Wat leerde ik? Een verhouding uitdrukken in percent en i omgekeerd Breuken vermenigvuldigen met een natuurlijk getal en omgekeerd Waar staat dit in het onthoudboek?

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999

ANTWOORDEN blz. 1. d. 345 + 668 = 1013; 61 007 + 50 215 = 111 222; 102 240 30 628 = 71 612; 1 000 000 1 = 999 999 ANTWOORDEN blz. 3 a. Zeer onwaarschijnlijk Zeer onwaarschijnlijk a. Dan heb je ergens een schuld uitstaan 86 Dan hadden beide een kopie van de kerfstok; om fraude te voorkomen a. MMXII, MCCCXXVII, DLXXXVI,

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar)

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar) MET DE KENNIS VAN NU is gekeken naar zeven examens wiskunde (B) van de vorige eeuw, met name de analyse, door de ogen van de leraar anno nu die ooit zelf zo'n examen moest doorstaan. Is er veel veranderd

Nadere informatie

Proefversie Natuurkundeboek

Proefversie Natuurkundeboek Proefversie Nuurkundeboek Deel: mechnic en rekenen Sudenensuppor.nl - 4 okober 6 Recies grg nr vliemp@nikhef.nl vliemp@nikhef.nl A NATUURKUNDE I.IMPULS, KRACHTEN, ENERGIE De ween vn Newon. Impuls 3 / Impulsbehoud

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie