Formulekaart VWO wiskunde B1 en B2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulekaart VWO wiskunde B1 en B2"

Transcriptie

1 Formulekrt VWO wiskunde B en B2 De Formulekrt Wiskunde hvo/vwo is gepubliceerd in Uitleg, Gele Ktern nr. 2, CEVO- 98/257. Deze versie vn de Formulekrt is die officiële versie. Vierkntsvergelijking Als 0 en b 2 4c 0, dn worden de oplossingen vn de vierkntsvergelijking 2 + b + c = 0 gegeven door,2 = b ± b 2 4c 2 Mchten en logritmen p q = p+q ( > 0) y = = log y (, y > 0, ) ( p ) q = pq ( > 0) y = e = ln y (y > 0) ( b) p = p b p (, b > 0) log uv = log u + log v ( > 0,, u, v > 0) ( ) p p = = p ( > 0) log u v = v log u ( > 0,, u > 0) b = p = b p (, b > 0, p 0) log u log u = log (, b > 0,, b, u > 0) Binomium vn Newton ( + b) n = n k=0 ( ) n k b n k k met ( ) n k Goniometrische formules cos 2 t + sin 2 t = sin ( t) = sin t sin ( π t) = cos t 2 cos sin 2t = 2 sin t cos t sin (t + u) = sin t cos u + cos t sin u sin (t u) = sin t cos u cos t sin u cos (t + u) = cos t cos u sin t sin u cos (t u) = cos t cos u + sin t sin u = n! k!(n k)! tn t = sin t cos t cos ( t) = cos t (π t) = sin t 2 cos 2t = cos 2 t sin 2 t = 2 cos 2 t = 2 sin 2 t sin t + sin u = 2 sin t + u cos t u 2 2 sin t sin u = 2 sin t u cos t + u 2 2 cos t + cos u = 2 cos t + u cos t u 2 2 cos t cos u = 2 sin t + u sin t u 2 2

2 Somformules voor rijen Rekenkundige rij: n ( + kv) = (n + ) + n(n + )v 2 k=0 Meetkundige rij: n r k = rn+ r k=0 (r ) r k = r k=0 ( r < ) Lineire differentievergelijkingen De oplossing vn de lineire differentievergelijking X t+ = X t + b met is ( ) X t = X 0 t b + b Voor < geldt: lim t X t = b Knsrekening Binomile verdeling met prmeters n en p Knsverdeling: P(X = k) = ( n k) p k ( p) n k (k = 0,,..., n) Verwchting: E(X) = np Vrintie: Vr(X) = np( p) Stndrdfwijking: σ(x) = Vr(X) = np( p) Normle verdeling met verwchting µ en stndrdfwijking σ Cumultieve verdelingsfunctie: P(X k) = k σ 2π e 2( t µ σ ) 2 dt Voor µ = 0 en σ = is dit de zogenmde stndrdnormle verdeling met cumultieve verdelingsfunctie P(Z z) = z σ 2π e 2 t2 dt Als X norml verdeeld is met verwchting µ en stndrdfwijking σ, dn is de stochst Z = X µ σ stndrdnorml verdeeld. Omrekenformules: ( ) µ P(X ) = Φ en Φ(Z) = P(X µ + σz) σ Voor willekeurige stochstische vribelen geldt: E(X X n ) = E(X ) E(X n ) Voor onderling onfhnkelijke stochstische vribelen geldt: Vr(X X n ) = Vr(X ) Vr(X n ) 2

3 Limieten sin lim 0 lim = lim = ln ( > 0) 0 p ( = 0 ( > ) lim + ) = e Differentiëren en integreren functie fgeleide f() + g() f () + g () c f() c f () f() g() f ()g() + f()g () (productregel) f() g() f ()g() f()g () (g()) 2 (quotiëntregel) f(g()) f (g()) g () (kettingregel) Differentiëren en primitiveren vn stndrdfuncties: f() f () f() f()d p p p p p + p+ + c (p ) ln ln + c e e e e + c log log ( ln ) + c ln ln ln ln ln + c sin cos sin cos + c cos sin cos sin + c tn cos 2 = + tn2 ln + c Lineire bendering vn f in 0 : L() = f( 0 ) + f ( 0 )( 0 ) Inhoud vn het omwentelingslichm dt ontstt door de grfiek vn de functie f op het intervl [, b] om de -s te wentelen: I = π b (f()) 2 d Lengte vn de grfiek vn de functie f op het intervl [, b]: L = b + (f ()) 2 d 3

4 Bewegingen in het vlk Als ((t), y(t)) de positie in het Oy-vlk geeft vn een bewegend punt op het tijdstip t, dn wordt de snelheidsvector op het tijdstip t gegeven door ( (t), y (t)). De (sclire) snelheid vn het punt op het tijdstip t wordt gegeven door v(t) = ( (t)) 2 + (y (t)) 2 en de lengte vn de fgelegde weg tussen de tijdstippen t = en t = b door b v(t)dt = b ( (t)) 2 + (y (t)) 2 dt Eenprige cirkelbeweging met middelpunt (m, n), strl r en hoeksnelheid ω: (t) = m + r cos ω(t t 0 ) y(t) = n + r sin ω(t t 0 ) Hrmonische trilling met evenwichtsstnd c, mplitude A en periode T : h(t) = c + A sin 2π T (t t 0) Continue dynmische modellen Eponentiële groei of vervl: differentilvergelijking: dy d = c y oplossingen: y(t) = y(t 0 )e c(t t0) Logistische groei: differentilvergelijking: dy = c y(m y) met M > 0 oplossingen: y(t) = d My(t 0) y(t 0)+(M y(t 0))e c(t t 0 ) Lijnen en cirkels in het vlk Algemene vergelijking vn een lijn: + by = c. Normlvector: (, b). Voor twee lijnen l en l 2 met normlvectoren (, b ) en ( 2, b 2 ) geldt: l l b b 2 = 0 Lijn door (p, q) met richtingscoëfficiënt m: y = q + m( p). Voor twee lijnen l en l 2 met richtingscoëfficiënten m en m 2 geldt: l l 2 m m 2 = Vergelijking vn de cirkel met middelpunt (m, n) en strl r: ( m) 2 + (y n) 2 = r 2 4

5 Omtrek: 2πr Oppervlkte: πr 2 lengte boog met middelpuntshoek α (rd): αr opp. sector met middelpuntshoek α (rd): 2 αr2 Kegelsneden Prbool: stndrdvergelijking: 4py = 2 brndpunt F : (0, p) richtlijn r: y = p P op prbool d(p, F ) = d(p, r) Ellips: stndrdvergelijking: 2 + y2 = met > b > 0 2 b 2 brndpunten F,2 : (±c, 0) met c 2 = 2 b 2 P op ellips d(p, F ) + d(p, F 2 ) = 2 Hyperbool: stndrdvergelijking: 2 y2 = 2 b 2 brndpunten F,2 : (±c, 0) met c 2 = 2 + b 2 symptoten: y = b en y = b P op hyperbool d(p, F ) d(p, F 2 ) = 2 Rklijneigenschppen:. De rklijn in een punt P vn een prbool mkt gelijke hoeken met de lijn die P verbindt met het brndpunt en de lijn door P loodrecht op de richtlijn. 2. De rklijn in een punt P vn een ellips of hyperbool mkt gelijke hoeken met de lijnen die P verbinden met de beide brndpunten. Vlkke meetkunde De cursief gedrukte termen mogen ls verwijzingen in een bewijs gebruikt worden. Hoeken, lijnen en fstnden De overstnde hoeken bij twee snijdende lijnen zijn gelijk (overstnde hoeken). Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden door een derde lijn, dn zijn de F -hoeken en Z-hoeken gelijk (F-hoeken, Z-hoeken). Als twee lijnen in twee verschillende punten gesneden worden door een derde lijn, wrbij een pr gelijke F-hoeken of Z-hoeken optreedt, dn zijn die twee lijnen evenwijdig (F-hoeken, Z-hoeken). Een rechte hoek is 90 ; een gestrekte hoek is 80. De som vn de hoeken vn een driehoek is 80 (hoekensom driehoek). 5

6 De fstnd (kortste verbinding) vn een punt tot een lijn is de lengte vn de loodlijn neergelten vnuit dt punt op die lijn (fstnd punt tot lijn). Driehoeksongelijkheid: Als drie punten A, B, C niet op één lijn liggen, dn geldt: AB + BC > AC. Driehoeken Gelijkbenige driehoek:. Als in een driehoek twee hoeken gelijk zijn, dn zijn de tegenoverliggende zijden ook gelijk. 2. Als in een driehoek twee zijden gelijk zijn, dn zijn de tegenoverliggende hoeken ook gelijk. Stelling vn Pythgors: Als driehoek ABC een rechte hoek in C heeft, dn geldt 2 + b 2 = c 2. Omgekeerde stelling vn Pythgors: Als in driehoek ABC geldt 2 + b 2 = c 2, dn is hoek C recht. Cosinusregel: In elke driehoek ABC geldt c 2 = 2 + b 2 2b cos γ. Sinusregel: In elke driehoek ABC geldt sin α = b sin β = c sin γ. Gelijke driehoeken Twee driehoeken zijn gelijk (congruent) ls ze gelijk hebben:. Een zijde en twee nliggende hoeken. (HZH) b. Een zijde, een nliggende hoek en de tegenoverliggende hoek. (ZHH) c. Twee zijden en de ingesloten hoek. (ZHZ) d. Alle zijden. (ZZZ) e. Twee zijden en de rechte hoek tegenover één vn die zijden. (ZZR) Gelijkvormige driehoeken Twee driehoeken zijn gelijkvormig ls ze gelijk hebben:. Twee pren hoeken. (hh) b. Een pr hoeken en de verhouding vn de omliggende zijden. (zhz) c. De verhouding vn de zijden. (zzz) d. Een pr rechte hoeken en de verhouding vn twee niet-omliggende zijden. (zzr) Vierhoeken De som vn de hoeken vn een vierhoek is 360 (hoekensom vierhoek). 6

7 Equivlente definities en eigenschppen vn een prllellogrm:. Er zijn twee pren evenwijdige zijden. b. Er zijn twee pren gelijke overstnde zijden. c. Twee overstnde zijden zijn gelijk en evenwijdig, d. De digonlen delen elkr middendoor. Equivlente definities en eigenschppen vn een ruit:. Het is een prllellogrm met vier gelijke zijden. b. Het is een prllellogrm wrin een digonl een hoek middendoor deelt. c. Het is een prllellogrm wrin de digonlen elkr loodrecht snijden. Equivlente definities en eigenschppen vn een rechthoek:. Het is een vierhoek met vier rechte hoeken. b. Het is een prllellogrm met een rechte hoek. c. Het is een prllellogrm met gelijke digonlen. Puntverzmelingen De verzmeling vn lle punten die dezelfde fstnd hebben tot twee gegeven punten A en B, is de middelloodlijn vn het lijnstuk AB (middelloodlijn). De verzmeling vn lle punten binnen een hoek die dezelfde fstnd hebben tot de benen vn die hoek, is de deellijn (bissectrice) vn die hoek (deellijn). De verzmeling vn lle punten die fstnd r tot een gegeven punt M hebben, is de cirkel met middelpunt M en strl r (cirkel). De verzmeling vn lle punten die dezelfde fstnd hebben tot twee elkr snijdende lijnen, is het deellijnenpr (bissectricepr) vn die twee lijnen (deellijnenpr). De twee deellijnen vn twee elkr snijdende lijnen snijden elkr loodrecht in het snijpunt vn die twee lijnen (loodrechte stnd deellijnenpr). De verzmeling vn lle punten die dezelfde fstnd hebben tot twee evenwijdige lijnen, is de middenprllel vn dt lijnenpr (middenprllel). Cirkeleigenschppen Bij gelijke bogen behoren gelijke koorden (boog en koorde). De loodlijn vnuit het middelpunt op een koorde deelt die koorde middendoor (loodlijn op koorde). Een rklijn n een cirkel stt loodrecht op de verbindingslijn vn middelpunt en rkpunt (rklijn). Stelling vn Thles: Als hoek C in driehoek ABC recht is, dn ligt C op de cirkel met middellijn AB. Omgekeerde stelling vn Thles: Als C op de cirkel met middellijn AB ligt, dn is ACB recht. 7

8 Stelling vn de omtrekshoek: Elke omtrekshoek is hlf zo groot ls de bijbehorende middelpuntshoek. De hoek tussen een rklijn en een koorde is gelijk n de bij die koorde behorende omtrekshoek (hoek tussen koorde en rklijn). Liggen P en Q n dezelfde knt vn een lijn AB en geldt AP B = AQB, dn liggen P en Q op eenzelfde cirkelboog met A en B ls eindpunten (hoeken op een cirkelboog). Koordenvierhoekstelling: In een koordenvierhoek is de som vn elk pr overstnde hoeken 80. Omgekeerde koordenvierhoekstelling: Liggen P en Q n weerszijden vn een lijn AB en geldt AP B + AQB = 80, dn is AP BQ een koordenvierhoek. 8

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x )

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x ) G&R vwo B deel Goniometrie en beweging C. von Schwartzenberg / spiegelen in de y -as y = sin( x f ( x = sin( x f ( x = sin( x heeft dezelfde grafiek als y = sin( x. spiegelen in de y -as y = cos( x g(

Nadere informatie

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen

WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen WEEK 1: Rekenen met Ongelijkheden bij Foutschattingen 1. Beschouw twee stukken touw met lengten, respectievelijk L 1 = 7m en L 2 = 6m. Over deze lengten bestaat onzekerheid: L 1 kan fluctueren met maximaal

Nadere informatie

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar)

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar) MET DE KENNIS VAN NU is gekeken naar zeven examens wiskunde (B) van de vorige eeuw, met name de analyse, door de ogen van de leraar anno nu die ooit zelf zo'n examen moest doorstaan. Is er veel veranderd

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Proefversie Natuurkundeboek

Proefversie Natuurkundeboek Proefversie Nuurkundeboek Deel: mechnic en rekenen Sudenensuppor.nl - 4 okober 6 Recies grg nr vliemp@nikhef.nl vliemp@nikhef.nl A NATUURKUNDE I.IMPULS, KRACHTEN, ENERGIE De ween vn Newon. Impuls 3 / Impulsbehoud

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder

De Geometria non- Euclides liber. Pascal Wissink & Jelmer Mulder De Geometria non- Euclides liber Pascal Wissink & Jelmer Mulder I Wat is niet-euclidische Meetkunde? Om uit te leggen wat niet-euclidische meetkunde, een specifieke tak in de wiskunde, precies inhoudt

Nadere informatie

Met passer en liniaal

Met passer en liniaal Met passer en liniaal De opgaven in deze opdracht gaan over het teenen met passer en liniaal. Een liniaal gebrui je om rechte lijnen te teenen, dat an dus een recht latje zijn. Je mag daarvoor oo je geodriehoe

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis wiskunde 3

bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Kennisbasis docent wiskunde bachelor Kennisbasis wiskunde 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO

WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO DAG VAN WISKUNDE TE KORTRIJK TWEEDE EN DERDE GRAAD ZATERDAG 14 NOVEMBER WERKWINKEL 11 ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD ASO Samenstelling syllabus en leiding Luc De Wilde Onderzoekscompetenties_Luc

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over

Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over Vertaling van Hoofdstuk 9 van de vierde verhandeling, Over het meten van al-kāshī, Sleutel tot de Rekenkunde (Miftāḥ al- Ḥisāb). 1 Het negende hoofdstuk over de afmetingen van bouwwerken en gebouwen. De

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk

Moderne wiskunde. Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo. inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde Docentenhandleiding bij: Klas 2 Deel 2 vwo inhoudelijke structuur planning beschrijving per hoofdstuk Moderne wiskunde, docentenhandleiding - klas 2 vwo 1 Inhoudelijke structuur Opstap

Nadere informatie

Lessen over Cosmografie

Lessen over Cosmografie Lessen over Cosmografie Les 1 : Geografische coördinaten Meridianen en parallellen Orthodromen of grootcirkels Geografische lengte en breedte Afstand gemeten langs meridiaan en parallel Orthodromische

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO 13.0 INTRO 1 a Rechtsoven staat het woord in spiegelschrift Linksonder staat het woord ondersteoven Rechtsonder staat het woord achterstevoren en ondersteoven. Alleen de H, I,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder.

Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. Oefenopgaven oppervlakte en inhoud 1. Bereken de oppervlakte van de driehoeken en parallellogrammen hieronder. 2. Bereken de oppervlakte van de donkere gedeelten in de tekeningen hieronder. 3. A. Bereken

Nadere informatie

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011

Cursus Geogebra. Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw. Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Februari 2011 Cursus Geogebra Docentencongres wiskunde: Aan de slag met ICT! Werkbladen voor vmbo en havo/vwo onderbouw Februari 2011 J. Manders Dominicus College Nijmegen jan.manders@dominicuscollege.nl 2 Introductie

Nadere informatie

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2

Mechanica. Contents. Lennaert Huiszoon. November 14, 2010. 1 Inleiding 2 Mechanica Lennaert Huiszoon November 14, 2010 Abstract Dit is een samenvatting van de stof voor het eerste schoolexamen Natuurkunde. De onderwerpen die behandeld worden zijn: beweging, krachten, energie

Nadere informatie

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL

ABSTRACT INHOUD VAN DE SYLLABUS SITUERING IN TELEGRAMSTIJL WIE NIET ZOEKT, NIET VINDT. HEURISTIEKEN OM WISKUNDIGE PROBLEMEN OP TE LOSSEN SYLLABUS DAG VAN DE WISKUNDE 22 NOVEMBER 2014 MICHEL ROELENS (UC LEUVEN-LIMBURG; MARIA-BOODSCHAPLYCEUM; UITWISKELING) ABSTRACT

Nadere informatie

Proeftentamen LAI (tweede deel), voorjaar 2006 Uitwerkingen

Proeftentamen LAI (tweede deel), voorjaar 2006 Uitwerkingen Proeftentmen LAI (tweede deel), voorjr 2006 Uitwerkingen 1. Lt zien: ls R een trnsitieve reltie op A is, dn is R 2 (dt wil zeggen R R) ook trnsitief. Lt vervolgens zien dt heel lgemeen geldt: ls R trnsitief

Nadere informatie

Cursus KeyCreator. Oefening 14: Hekken

Cursus KeyCreator. Oefening 14: Hekken Cursus KeyCreator Oefening 14: Hekken Tekenen van een afsluithek. Hiervoor gebruikt men ook weer verschillende functies : - Tekenen van rechthoeken, lijnen en cirkels. - Trimmen, dubbeltrimmen van lijnen

Nadere informatie