( ) Formulekaart VWO. Kansrekening. Tellen. k n k. Binomium van Newton : Kansrekening. Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: E ( X + Y ) = E(

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "( ) Formulekaart VWO. Kansrekening. Tellen. k n k. Binomium van Newton : Kansrekening. Voor toevalsvariabelen X en Y geldt: E ( X + Y ) = E("

Transcriptie

1 Formulert VWO Telle! ( )... 0!!!( )! Biomium v Newto : Ksreei ( + ) Ksreei 0 Voor toevlsvriele X e Y el: E ( X + Y ) E( X ) + E( Y ) Voor ofhelije toevlsvriele X e Y el: σ ( X + Y ) σ ( X ) + σ ( Y ) -wet : ij ee serie v ofhelij v elr herhlde eerimete el voor de som S e het emiddelde X v de uitomste X: E( S) E( X ) σ ( S) σ ( X ) E ( X ) E( X ) Biomile verdeli σ ( X ) σ ( X ) Voor de iomil verdeelde toevlsvriele X, wrij het tl eerimete is e de s o succes er eer, el: P( X ) ( ) met 0,,,..., Verwchti: E( X ) Vritie: Vr( X ) ( ) Stdrdfwiji: σ ( X ) Vr( X ) ( ) Normle verdeli Voor ee toevlsvriele X die orml verdeeld is met emiddelde µ e stdrdfwiji σ el: µ Z X is stdrd orml verdeeld e σ µ ( ) µ Φ < P( X < ) P Z σ σ Hieri is Φ de cumultieve verdelisfuctie v de stdrdormle verdeli. Formulert VWO

2 Aler e verde Verelijie vereliji olossi voorwrde + + c 0 c c c lo + D D of 0, D 0 met D 4c lo lo c > 0, > 0 lo > 0, > 0, > 0, e l > 0 l e Mchte e loritme reel > 0 q + q > 0 q q : > 0 q q ( ) > 0 voorwrde > 0, > 0 ( ) > 0, > 0 lo lo > 0, 0, > 0, > 0, lo lo + lo lo > 0,, > 0, > 0 lo lo lo > 0,, > 0, > 0 lo lo > 0,, > 0 Verde Lieir verd H + t is de eiwrde e is de helli of richtiscoëfficiët Eoetieel verd H t is de eiwrde e is de roeifctor Hrmoische trilli d is de evewichtsstd, (c, d) is ee eiut, H d + si ( t c) of π is de eriode, is de mlitude e > 0, > 0 H d si ( t c) Formulert VWO

3 Somformules voor rije Voor de som S v de reeudie rij, + v, + v,..., + ( ) v el: eerste term + ltste term S Voor de som S v de meetudie rij, S r 0 r r ( r ) r, Voor de som S v de oeidie meetudie rij 3 r, r,..., r, r, r r 3,, el:... met - < r < el: S r 0 r Differetieverelijie recursievereliji u ( + ) u( ) + met eiwrde u( directe formule u ( ) + ( u( ) of ( u( 0 U ) u( ) U + ) met U Als < <, d el: eoetiële roei u( + ) u( ) u( ) u( loistische roei u( + ) u( ) + c u( ) G u( ) wrij G de reswrde is Differetiëre ( ) m v de reel fuctie feleide lim costte ml f ( c ( c f ( u( somreel s ( + ( s ( f ( + ( ) roductreel ( ( ( f ( ( + ( quotiëtreel q ( ( q ( f ( ( ( ( ( ) ettireel f ( ( ) f ( ( ) ( of df df d d d d Formulert VWO 3

4 stdrdfuctie feleide c f ( 0 e f ( e met > 0 f ( l l f ( f ( ) lo met > 0 e f ( l si f ( cos cos f ( si t f ( + t cos Lieire ederi v f i : L( f ( ) + f ( ) ( ) Iterere fuctie rimitieve + met - F( + c + F ( l + c met > 0 F( + c l e F ( ) e + c l F ( l + c f ( ) lo met > 0 e F( ( l + c l si F ( cos + c cos F ( si + c Lete v de rfie v f o het itervl [ ], : L + ( f ( ) d Ihoud v ee omwetelislichm otstt door de rfie v de fuctie f, I π ( ) d o het itervl [ ] om de -s te wetele: Formulert VWO 4

5 Goiometrie si t + cos t si( t) si t si( π t) cost si( π t) si t si t t t cos( t) cost cos( π t) si t cost cos( π t) cos t si t si t cost cos t cos t si t cos t si t t+ u t u si( t + u) si t cosu + cost si u si t + si u si cos t u t+ u si( t u) si t cosu cost si u si t si u si cos t+ u t u cos( t + u) cost cosu si t si u cos t + cosu cos cos t+ u t u cos( t u) cost cosu + si t si u cos t cosu si si si α si β eeft α β + π of α π β + π cos α cos β eeft α β + π of α β + π Prmeterromme Als ( ( t), y( t)) de ositie i het Oy-vl eeft v ee eweed ut o tijdsti t, d wor de selheidsvector o tijdsti t eeve door ( ( t), y ( t)). De selheid v het ut o tijdsti t wor eeve door : v ( t) ( ( t)) + ( y ( t)) e de lete v de felede we tusse de tijdstie t e t door: v( t) ( ( t)) + ( y ( t)) Eerie cirelewei met middelut ( m, ), strl r e hoeselheidω : ( t) m + r cosω( t t ) y( t) + r siω( t t ) Differetilverelijie 0 0 met π ω, wrij T de omlootijd is. T differetilvereliji olossie Eoetiële roei of vervl dy c y ct y( t) y( e Beresde roei dy c ( K y) met c > 0 -ct y( t) K + ( y( K) e Loistische roei dy G c y ( G y) y( t) met G de reswrde e cgt + e G y( y ( Stdrdlimiete lim 0 met > lim + e lim met > 0 Formulert VWO 5

6 Meetude Reee i cirels omtre cirel lete cireloo met middelutshoe α (rd) π r r is de strl α r r is de strl oervlte cirel π r r is de strl oervlte cirelsector met middelutshoe α (rd) Reee i driehoee α r r is de strl Stelli v Pythors: Als driehoe ABC ee rechte hoe i C heeft, d el: Omeeerde stelli v Pythors: Als i driehoe ABC el Cosiusreel: I ele driehoe ABC el c + Siusreel: I ele driehoe ABC el c siα si β siγ cosγ + c + c, d is hoe C recht Vle meetude; lijst v defiities e stellie De cursief edrute terme moe ls verwijzi i ee ewijs eruit worde. Meetudie ltse De verzmeli v lle ute die dezelfde fstd hee tot twee eeve ute A e B is de middelloodlij v het lijstu AB (middelloodlij). De verzmeli v lle ute ie ee hoe die dezelfde fstd hee tot de ee v die hoe is de deellij (issectrice) v die hoe (deellij). De verzmeli v lle ute die fstd r tot ee eeve ut M hee, is de cirel met middelut M e strl r (cirel). De verzmeli v lle ute die dezelfde fstd hee tot twee elr sijdede lije, is het deellijer (issectricer) v die twee lije (deellijer). De verzmeli v lle ute die dezelfde fstd hee tot twee evewijdie lije, is de midderllel v lijer (midderllel). De verzmeli v lle ute die elije fstd hee tot ee ut F e ee lij l is ee rool (rool). d P, F d P, l P o rool met rdut F e richtlij l ( ) ( ) P o ellis met rdute F e F d ( P F ) d( P, F ), costt + P o hyerool met rdute F e F d ( P F ) d ( P, F ), costt Formulert VWO 6

7 Hoee, lije e fstde De overstde hoee ij twee sijdede lije zij elij (overstde hoee). Als twee evewijdie lije esede worde door ee derde lij, d zij de F-hoee e Z-hoee elij (F-hoee, Z-hoee). Als twee lije i twee verschillede ute esede worde door ee derde lij wrij er ee r elije F-hoee of Z-hoee otree, d zij die twee lije evewijdi (F-hoee, Z-hoee). Ee rechte hoe is 90, ee estrete hoe is 80. De som v de hoee v ee driehoe is 80 (hoeesom driehoe). De fstd (ortste veridi) v ee ut tot ee lij is de lete v de loodlij eerelte vuit ut o die lij (fstd ut tot lij). Als drie ute A, B e C iet o éé lij lie d el: AB + BC > AC (driehoesoelijheid). Driehoee Gelijeie driehoe Als i ee driehoe twee hoee elij zij, d zij de teeoverliede zijde oo elij (elijeie driehoe). Als i ee driehoe twee zijde elij zij, d zij de teeoverliede hoee oo elij (elijeie driehoe). Gelije driehoee Twee driehoee zij elij (coruet) ls ze elij hee: Ee zijde e twee liede hoee. Ee zijde, ee liede hoe e de teeoverliede hoe. Twee zijde e de ieslote hoe. Alle zijde. Twee zijde e de rechte hoe teeover éé v die zijde. Gelijvormie driehoee Twee driehoee zij elijvormi ls ze elij hee: (HZH) (ZHH) (ZHZ) (ZZZ) (ZZR) Twee re hoee. Ee r hoee e de verhoudi v de omliede zijde. De verhoudi v de zijde. Ee r rechte hoee e de verhoudi v de twee iet-omliede zijde. (hh) (zhz) (zzz) (zzr) Formulert VWO 7

8 Vierhoee De som v de hoee v ee vierhoe is 360 (hoeesom vierhoe). Equivlete defiities e eiesche v ee rllellorm. Het is ee vierhoe met twee re evewijdie zijde. Het is ee vierhoe met twee re elije overstde zijde. Het is ee vierhoe wri twee overstde zijde elij zij e evewijdi. Het is ee vierhoe wri de diole elr middedoor dele. Equivlete defiities e eiesche v ee ruit. Het is ee rllellorm met vier elije zijde. Het is ee rllellorm wri ee diol ee hoe middedoor deelt. Het is ee rllellorm wri de diole elr loodrecht sijde. Equivlete defiities e eiesche v ee rechthoe. Het is ee vierhoe met vier rechte hoee. Het is ee rllellorm met ee rechte hoe. Het is ee rllellorm met elije diole. Rlijeiesche De rlij i ee ut P v ee rool mt elije hoee met de lij die P veri met het rdut e de lij door P loodrecht o de richtlij (rlijeiesch rool). De rlij i ee ut P v ee ellis of hyerool mt elije hoee met de lije die P veride met de twee rdute (rlijeiesch ellis of hyerool). Cireleiesche Bij elije oe ehore elije oorde (oo e oorde). De loodlij vuit het middelut o ee oorde deelt die oorde middedoor (loodlij o oorde). Stelli v Thles: Als hoe C i driehoe ABC recht is, d lit C o de cirel met middellij AB. Omeeerde stelli v Thles: Als C o de cirel met middellij AB lit, d is ACB recht. Stelli v de omtreshoe: Ele omtreshoe is hlf zo root ls de ijehorede middelutshoe. De hoe tusse ee rlij e ee oorde is elij de ij die oorde ehorede omtreshoe (hoe tusse oorde e rlij). Als ut C over de cireloo AB tusse de ute A e B eweet, d verdert de rootte v ACB iet (Stelli v de costte hoe). Als ut D dezelfde t v AB lit ls utc e ADB ACB, d lie C e D o dezelfde cireloo AB (Omeeerde stelli v de costte hoe). Koordevierhoestelli: Als ABCD ee oordevierhoe is, d is de som v el r overstde hoee 80 Omeeerde oordevierhoestelli: Als i ee vierhoe de som v ee r overstde hoee 80 is, d is het ee oordevierhoe. Ee rlij ee cirel stt loodrecht o de veridislij v middelut e rut (rlij). Formulert VWO 8

Met passer en liniaal

Met passer en liniaal Met passer en liniaal De opgaven in deze opdracht gaan over het teenen met passer en liniaal. Een liniaal gebrui je om rechte lijnen te teenen, dat an dus een recht latje zijn. Je mag daarvoor oo je geodriehoe

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1]

8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] 8.1 Inhoud prisma en cilinder [1] Een prisma heeft twee evenwijdige grensvlakken. Een grondvlak en een bovenvlak. De andere grensvlakken zijn rechthoeken. De hoogte van de prisma is de lengte van de opstaande

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO

Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO. b A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y c B, C, D, E, H, I, K, O, X 13.0 INTRO Hoofdstuk 13 SYMMETRIE VWO 13.0 INTRO 1 a Rechtsoven staat het woord in spiegelschrift Linksonder staat het woord ondersteoven Rechtsonder staat het woord achterstevoren en ondersteoven. Alleen de H, I,

Nadere informatie

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675

Uit een handschrift gedateerd 26 Oktober 1675 Hoe een genie dacht. Van Leibniz zijn een groot aantal wiskundige handschriften bewaard. Leibniz deed wiskunde met de pen in zijn hand, en schreef al zijn gedachten direct op. Daardoor kunnen we zien hoe

Nadere informatie

instapkaarten taal verkennen

instapkaarten taal verkennen instapkaarten inhoud instapkaarten Taal verkennen thema 1 les 2 1 thema 1 les 4 2 thema 1 les 7 3 thema 1 les 9 4 thema 2 les 2 5 thema 2 les 4 6 thema 2 les 7 7 thema 2 les 9 8 thema 3 les 2 9 thema 3

Nadere informatie

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x )

sin( α + π) = sin( α) O (sin( x ) cos( x )) = sin ( x ) 2sin( x )cos( x ) + cos ( x ) = sin ( x ) + cos ( x ) 2sin( x )cos( x ) = 1 2sin( x )cos( x ) G&R vwo B deel Goniometrie en beweging C. von Schwartzenberg / spiegelen in de y -as y = sin( x f ( x = sin( x f ( x = sin( x heeft dezelfde grafiek als y = sin( x. spiegelen in de y -as y = cos( x g(

Nadere informatie

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3

16.2 TREK AF VAN. Hoofdstuk 16 HAAKJES VWO. 8 a 16.0 INTRO. 1 b De uitkomsten zijn allemaal 3. c (n + 1)(n 1) (n + 2)(n 2) = 3 Hoofdstuk 6 HAAKJES VWO 6.0 INTRO 6. TREK AF VAN 8 a b De uitkomsten zijn allemaal. c (n + )(n ) (n + )(n ) = d - - = -0,75 -,75 = b De uitkomsten zijn allemaal. c n + (n + ) (n + ) = + 6 4 4 = 6 4 = d

Nadere informatie

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen!

Wat is de som van de getallen binnen een cirkel? Geef alle mogelijke sommen! Estafette-opgave 1 (20 punten, rest 480 punten) Zeven gebieden Drie cirkels omheinen zeven gebieden. We verdelen de getallen 1 tot en met 7 over de zeven gebieden, in elk gebied één getal. De getallen

Nadere informatie

Formules maken met MS Word

Formules maken met MS Word Formules maken met MS Word Het gebruik van de vergelijkingseditor 4 HAVO en 5 VWO Werken met de vergelijkingseditor in Microsoft Word. Inleiding. Voor je ligt een handleiding die je leert om te gaan met

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten

Hoofdstuk 12. Sommen van kwadraten. 12.1 Sommen van twee kwadraten Hoofdstuk 12 Sommen van kwadraten 12.1 Sommen van twee kwadraten In Hoofdstuk 11 hebben we gezien dat als p een oneven priemdeler van a 2 + b 2 is, en p deelt niet zowel a als b, dan is p gelijk aan 1

Nadere informatie

DAN EXAMENS Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven.

DAN EXAMENS Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven. DAN EXAMENS Artikel 16. Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven. Artikel 17.1 De aanvraag van het danexamen dient te worden ondertekend

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 7 tijdvak wiskunde B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

3 Rekenen aan lijnen

3 Rekenen aan lijnen 3 Rekenen aan lijnen Dit is een bewerking van Meetkunde met coördinaten lok Lijnen, richtingen en waaiers van ad Goddijn ten behoeve van het nieuwe programma (015) wiskunde vwo. pgaven met dit merkteken

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar)

HBS B 1959 (leerling toen 17 jaar, leraar nu 72 jaar) MET DE KENNIS VAN NU is gekeken naar zeven examens wiskunde (B) van de vorige eeuw, met name de analyse, door de ogen van de leraar anno nu die ooit zelf zo'n examen moest doorstaan. Is er veel veranderd

Nadere informatie

Tijd. 10 min. 55 minuten

Tijd. 10 min. 55 minuten Tijd GROEP 5-6 50 55 minuten 1, 23, 32, 44, 45 en 51 De leerling: weet hoe dag en nacht ontstaan weet dat de tijd niet overal op de wereld hetzelfde is weet met welke instrumenten je tijd kunt meten kent

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO

H15 GELIJKVORMIGHEID VWO Hoofstuk 5 Gelijkvormighei VWO 5 Vergroten en verkleinen a 5 a 9 riehoekjes, zie plaatje: a 0,5:,9, en :, ij 9 inh 7 0,5,57 m ij 7 5 5,9 5,95 m 6,9 0,7 m 9 e 6 a a Die van ij Die van 0 ij 0, ie van 8 ij

Nadere informatie

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak

Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak LEESLIJN HERZIENE VERSIE Adaptieve toets: na basiswoorden lat en zak Voor meer informatie of het downloaden van deze of vele andere handige documenten Grafementoets aangeboden letters tot en met lat en

Nadere informatie

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten

Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten Lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficienten 1 Differentiaalvergelijkingen Als we een functie y : t y(t) expliciet, in formulevorm, kennen, dan is het niet zo moeilijk hiervan de afgeleide

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

6 a 121 meter ; 25 meter b v = - 501. h 2 + h c v = 0 als - 501. e v = 41 als - 501. [MAAL 7] [OMG] [PLUS 7] y =

6 a 121 meter ; 25 meter b v = - 501. h 2 + h c v = 0 als - 501. e v = 41 als - 501. [MAAL 7] [OMG] [PLUS 7] y = Hoofdstuk 30 FUNCTIES 30.0 INTRO 1 a 1, 4 en 6 kunnen niet de grafiek van en autorit zijn, want dan zou de auto op één moment op vershillende plaatsen moeten zijn! 2 De auto is ergens naar toe gereden

Nadere informatie