Het wordt steeds duidelijker hoe het mis ging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het wordt steeds duidelijker hoe het mis ging."

Transcriptie

1 EEN UITGAVE VAN De Eendragt PENSIOEN N.V. Groei in tijden van krimp JAARGANG 2010 NUMMER 7 De wereld schrijft geschiedenis. Toekomstige generaties zullen over onze tijd leren dat vanaf 2008 een breuk optrad in de welvaartsgroei van de Westerse wereld. Eerst dachten de mensen nog dat het wel over zou waaien. Maar vanaf 2010 wordt het geleidelijk duidelijker: we keren niet terug naar de tijd van onbeperkt geld uitgeven. Banken zitten op hun centen en stellen zich terughoudend op bij het verstrekken van leningen en hypotheken. Ze zitten zelf diep in de problemen. Burgers zien hun baan in gevaar komen, de lasten stijgen, dus gaan ze meer sparen en minder consumeren. Het bedrijfsleven profiteert op korte termijn nog van flinke kostenbesparingen en een inhaalvraag uit voorraadopbouw, maar houdt zich in met investeringen, omdat de toekomstige groei wel eens zou kunnen tegenvallen. En de overheden ten slotte kampen met enorme schulden die een zware wissel trekken op de toekomst. Sommige landen zijn zelfs al feitelijk failliet. Het wordt steeds duidelijker hoe het mis ging. In de Verenigde Staten moest iedereen van de politiek een eigen huis kunnen kopen, ook zonder geld of inkomen. Daarom werd de wet veranderd. Ondertussen maakte de centrale bank lenen vrijwel gratis om een recessie te voorkomen. Die combinatie zorgde inderdaad voor het beoogde effect, maar ook voor een onhoudbare explosie van de huizenprijzen en het gebruik van goedkoop krediet voor allerlei onverstandige zaken. Ongekende hebzucht en onverantwoordelijk gedrag stapelde schuld op schuld met behulp van allerlei ingewikkelde financiële constructies die vrijwel niemand begreep. Ook in Europa daalde de rente, wat allerlei financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen naar de veelbelovende financiële tovenarij lokte. Je moet immers ergens je geld aan verdienen. Tegelijkertijd steeg de welvaart in een aantal armere Europese landen, zoals Ierland, Griekenland en Spanje, in hoog tempo. Ierland profiteerde bijvoorbeeld sterk van zijn concurrerende belastingklimaat voor financiële instellingen, in Spanje zorgde de bouw voor een hoge economische groei en Griekenland leende gewoon geld om feest van te vieren. Dankzij de euro en de daarmee samenhangende lage rente ging dat jaren goed. Helaas, op een dag stopte de muziek en bleken er niet eens een paar stoelen te staan om veilig op neer te strijken. Het hele kaartenhuis stortte in. Om een diepe depressie jarenlange economische teruggang te voorkomen, pompten overheden wereldwijd ongekende bedragen in de economie. Ze redden banken van de ondergang, hielden banen kunstmatig in stand en gaven miljarden uit aan allerlei projecten. Centrale banken zetten de geldkraan vol open en kochten voor duizenden miljarden aan al dan niet waardeloze leningen op. En zie daar een wonder: de groei kwam terug en de financiële markten leefden krachtig op. Maar feitelijk hebben overheden wereldwijd alleen maar tijd gekocht en schulden van de private sector op hun eigen balans genomen. De onbetaalde rekeningen van de afgelopen jaren liggen er nog net zo als in 2008, alleen dan op een andere tafel. En die stapel wordt zo langzamerhand zo zwaar, dat de poten er onder bezwijken. Ook aan het leenvermogen van overheden komt een eind. Daarbij kunnen we de afbetaling niet INHOUD 1 Groei in tijden van krimp 3 Jaarverslag Interview Efteling 6 Geef u op 7 Beleggingen premieovereenkomsten 8 Puzzel pagina 1

2 RENDEMENT DE EENDRAGT EN GEMIDDELDE NEDERLANDSE PENSIOENFONDS (WM UNIVERSUM) EENDRAGTINFO 190 meer doorschuiven naar toekomstige generaties, 170 want in Europa, Japan en zelfs China neemt het aantal jongeren 160 ten opzichte van het aantal ouderen in hoog tempo af. Sterker nog, het aantal mensen dat straks vooral geld 150 kost in plaats van verdient, neemt rap toe. Beleid De Eendragt Bij De Eendragt richt het beleggingsbeleid zich op 130 het beheersen van risico s. Het gaat er immers om uw 120 pensioen op lange termijn veilig te stellen. De Eendragt is geen casino, maar een pensioenverzekeraar. En daar zit 110 het woord zeker in. Financiële producten die we niet helemaal begrijpen, laten we graag aan anderen. 100 Staatsleningen van landen die boven hun stand leven, hebben we niet. En dat geldt ook voor bedrijfsobligaties waarvan de aflossing onzeker is. Aandelen die het ene jaar 50% dalen en het volgende 50% stijgen (en dus per saldo nog altijd 25% lager staan) vinden we risicovol. Daar mag je niet te veel van hebben. En bovenal moet onder alle omstandigheden een pensioenverzekeraar in staat zijn om het pensioen te betalen. Dan hebben we het wel over een pensioen zonder aanpassingen voor prijsstijgingen, want voor het absoluut veiligstellen van een reëel pensioen ontbreken helaas de mogelijkheden. Dat moet je verdienen met risico nemen. En helaas biedt de markt daartoe niet altijd de kans. Maar uiteraard proberen we dat wel en is dat de afgelopen 25 jaar ook altijd voor 100% gelukt bij De Eendragt. In 2008 heeft het risico beheerste beleid fantastisch gewerkt. De schade van de enorme koersval op vrijwel alle markten bleef beperkt. Gedurende 2009 werd echter niet optimaal geprofiteerd van de omslag van de financiële markten en viel het beleggingsresultaat dus tegen in vergelijking tot andere pensioenuitvoerders. Maar in 2010 keerde de onrust terug en zit De Eendragt weer aan de goede kant van de streep. Bij ons wordt niet gehoopt op toekomstige winsten, maar gezorgd dat uw toekomstige pensioen kan worden uitbetaald Bij ons wordt niet gehoopt op toekomstige winsten, maar gezorgd dat uw toekomstige pensioen kan worden uitbetaald. RENDEMENT DE EENDRAGT EN GEMIDDELDE NEDERLANDSE PENSIOENFONDS (WM UNIVERSUM) De Eendragt De Eendragt Groei Steeds meer bedrijven, maar ook vakbonden, werknemersvertegenwoordigingen en consultants zien de kwaliteiten van De Eendragt in. Die liggen uiteraard niet alleen op beleggingsgebied, maar ook in het hoge niveau van de dienstverlening, de flexibiliteit van de regelingen, het non-profit karakter van de onderneming en de grote mate van transparantie en verplichtingen openheid verzekeringnemers naar alle * verplichtingen solidaire portefeuille * betrokkenen. In 2009 verzekerden zich tien nieuwe depotbuffers bedrijven bij De Eendragt en in 2010 kwamen algemene reserve daar tot eigen vermogen De Eendragt nog toe nog elf bij. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar premieovereenkomsten laten we eens een paar cijfers op een rijtje overige voorzieningen zetten. Van de oorspronkelijke 15 oprichters van depotbuffers *inclusief De opslag voor Eendragt solvabiliteit Pensioen N.V. in 2006 zijn er door een bedrijfssluiting algemene reserve en een faillissement nog 13 over. Deze founding fathers premieovereenkomsten hebben nu samen zo n verzekerde werknemers. overige voorzieningen Medio 2010 hebben zich 46 ondernemingen voor hun pensioenregeling met bijna deelnemers verzekerd bij De Eendragt. De pensioenverplichtingen stegen daardoor van 661 miljoen naar ruim 1 miljard. Al die nieuwe klanten moeten optimaal bediend worden. Vooral afgelopen jaar heeft De Eendragt daarom veel nieuwe, hooggekwalificeerde medewerkers aangetrokken. Het personeelsbestand groeide van 14 begin 2009 naar 23 mensen medio 2010 in een periode dat de meest bedrijven wat dat betreft toch erg terughoudend zijn. Afgaand op het aantal openstaande offertes neemt vraag naar onze diensten nog steeds toe. De Eendragt doet haar uiterste best om zelfs in tijden van krimp voor al haar deelnemers actieven en niet-actieven een zonnige toekomst te bieden. MIDDELENVERDELING 2009 MIDDELENVERDELING 2009 rendement de eendragt en gemiddelde pensioenfonds (WM universum) Philip Menco, algemeen directeur WM Universum WM Universum verplichtingen verzekeringnemers * verplichtingen solidaire portefeuille eigen vermogen De Eendragt *inclusief opslag voor solvabiliteit pagina 2

3 EENDRAGTINFO Jaarverslag 2009 bij Algemeen / Publicaties / Jaarverslagen. Ook kunt u per mail of brief een gedrukt JAARVERSLAG 2009 JAARVERSLAG 2009 verslag lezen op de website van De Eendragt (www.eendragt.nl) of downloaden DE EENDRAGT PENSIOEN N.V. Eind juni verscheen het jaarverslag van De Eendragt Pensioen N.V. U kunt het volledige exemplaar aanvragen. DE BOELELAAN HJ AMSTERDAM THE NETHERLANDS T +31(0) KvK: Eendragt Jaarverslag 2009 omslag.indd 1 Economische situatie en risicobeheersing V anaf midden 2009 trad een voorzichtig economisch herstel op na de diepe crisis die in 2008 begon. De financiële markten reageerden enthousiast en lieten forste koersstijgingen zien. Door enorme stimuleringspakketten, steunoperaties aan banken en verzekeraars en opkoop van schulden van particulieren en bedrijven zitten overheden wereldwijd inmiddels met gigantische tekorten. Bezuinigingen zijn dan ook onvermijdelijk. Die zullen ten koste gaan van toekomstige groei en houden de korte rente voorlopig laag. Ook lijkt het winstpotentieel van het bedrijfsleven beperkt. Zeker na de koerssprong van afgelopen jaar is De Eendragt terughoudend voor de aandelenmarkten. Risicobeheersing blijft centraal staan in het beleggingsbeleid :47:39 kan vinden. Ook werd een beveiligde bestuurdershoek ingericht voor de leden van het bestuur van Stichting De Eendragt Pensioen, de enig aandeelhouder van De Eendragt Pensioen N.V. Alle daartoe in aanmerking komende verzekerden ontvingen tijdig een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met een uitgebreide en leesbare toelichting. Ook verscheen een groot aantal pensioenbrochures. Daarin worden in eenvoudige woorden verschillende pensioenregelingen uitgelegd. Zo kunnen alle verzekerden die dat willen ook begrijpen waarop ze recht hebben en wat er bij bepaalde situaties gebeurt. Denk aan in- en uitdiensttreding, huwelijk, scheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Beleggingen Organisatie en innovatie In 2009 hebben zich 10 nieuwe ondernemingen verzekerd bij De Eendragt. Daarnaast werden veel offertes uitgebracht die wijzen op verdere groei van de vraag naar onze dienstverlening. In 2010 heeft dat inmiddels al geleid tot 11 nieuwe relaties. Met het oog op deze snelle expansie is de personeelsbezetting bij De Eendragt in de afgelopen maanden fors uitgebreid. Het aantal medewerkers steeg van 14 naar 20 eind Daarnaast werd met succes en binnen de gestelde tijd een ingrijpend herziene versie van de in eigen beheer ontwikkelde software voor de pensioenadministratie in gebruik genomen. Deze moet het mogelijk maken om het snel toenemend aantal deelnemers met een kleine groep mensen optimaal te blijven bedienen. Door automatisering van allerlei handmatig werk komt meer tijd vrij voor persoonlijke dienstverlening. De Eendragt heeft een sterk afwijkend beleggingsbeleid van andere pensioenuitvoerders. Er wordt vooral op risico gestuurd. Daardoor worden verliezen zo veel mogelijk voorkomen. In 2008 heeft dat geleid tot een positief beleggingsresultaat van 4,4% ten opzichte van een verlies van gemiddeld 16,6% voor Nederlandse pensioenfondsen. Vorig jaar bedroeg het resultaat echter slechts 1,4% ten opzichte van 14,6% voor het gemiddelde fonds. Vooral het grote belang in niet-beursgenoteerd vastgoed, de verlieslatende verkoop van een deel daarvan en de tegenvallende resultaten van de aandelenbeheerder droegen daaraan bij. Over de afgelopen 5 jaar kwam het totale rendement van de beleggingen van De Eendragt nog altijd ruim 17% hoger uit dan de vergelijkingsbasis. En belangrijker, er zit geen enkel verliesjaar tussen. Vooruitzichten Communicatie In 2009 werd de webportal uitgebreid met een aparte afdeling voor de verzekerden, waarin iedereen via zijn eigen wachtwoord de persoonlijke pensioeninformatie Evenals in de afgelopen 25 jaar verhoogt De Eendragt de pensioenen in de solidaire portefeuille ook in 2010 weer volledig voor de prijsstijgingen. Dankzij het risico beheerste beleggingsbeleid wordt weinig last pagina 3

4 ondervonden van de opnieuw sombere financiële markten. De Eendragt belegt alleen in Nederlandse, Duitse en Franse staatsleningen en heeft dus geen last van de crisis in de zwakke Europese landen. Dankzij een kleine aandelenpositie, die ook nog deels is afgedekt, blijft de schade van de koersdalingen zeer beperkt. Ook onze andere beleggingen doen het tot en met juni 2010 nog goed. Het aantal bedrijven dat belangstelling toont om de pensioenregeling bij De Eendragt onder te brengen blijft groot. Door verdere versterking van het personeelsbestand in 2010, onder meer met een actuaris en extra medewerkers op de pensioenadministratie, en voortschrijdende automatisering wordt de dienstverlening verder verbeterd. De Eendragt werkt hard verder aan het aanbieden van veilige en aantrekkelijke pensioenregelingen tegen een redelijke prijs. aantal polissen Actieve deelnemers Arbeidsongeschikte deelnemers Premievrij verzekerden Gepensioneerden Bedragen in miljoenen euro Uitkeringen 41,8 40,3 Pensioenverplichtingen 709,6 760,8 Mutatie eigen vermogen De Eendragt 18,0-60,6 Belegd vermogen 1.068, ,7 Beleggingsinkomen 39,4 20,1 TOTAAL RENDEMENT 2009 in % actieven solidaire portefeuille Verplichtingenportefeuille -1,2 0,9 Beleggingsportefeuille Vastrentende waarden 8,7 5,0 Aandelen 13,5 15,2 Vastgoed -5,9-6,8 Innovatie 15,3 15,7 Totaal inclusief valuta-afdekking 1,3-0,7 Totaal inclusief inflatie afdekking 6,8 Totale beleggingsopbrengst 1,4 Nederlandse pensioenfondsen* 14,6 * WM Universum pagina 4

5 DE Efteling verwacht veel van samenwerking met De Eendragt Ieder jaar verzekeren zich nieuwe ondernemingen bij De Eendragt. Per 1 januari 2010 werd onder andere De Efteling klant. Financieel directeur Daan van Baarsen vertelt in deze EendragtInfo waarom het sprookjespark voor De Eendragt heeft gekozen. Als eindverantwoordelijke voor de financiën en de personeels- en salarisadministratie van De Efteling is Daan van Baarsen degene die de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder zo n tweeënhalf jaar geleden heeft opgestart. Samen met onze externe adviseurs bij Deloitte ben ik op zoek gegaan naar een andere onderneming om onze pensioenregeling bij onder te brengen, vertelt Van Baarsen. Na het opvragen van offertes bij verschillende pensioenuitvoerders is er uiteindelijk voor De Eendragt gekozen. De Eendragt is een relatief kleine onderneming en was misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Wat mij echter enorm aansprak, is dat De Eendragt het grootste gedeelte van de pensioenverplichtingen bijzonder goed afdekt. Hierdoor wordt bijna geen risico meer gelopen voor het basispensioen. Daarnaast is er een Dat De Eendragt ook na de pensioendatum nog indexeert, gaf bij Van Baarsen uiteindelijk de doorslag.,,bij een heleboel pensioenuitvoerders is dat niet het geval. extra potje met geld, waarvan de voorwaardelijke indexatie betaald kan worden. Die manier van denken en het feit dat er geen grote beweging zit in de resultaten - en daarmee in de lasten voor de pensioenpremie hebben mij voor De Eendragt gewonnen, want het pensioen moet wel betaalbaar blijven. Dat De Eendragt ook na de pensioendatum nog indexeert, gaf bij Van Baarsen uiteindelijk de doorslag. Bij een heleboel pensioenuitvoerders is dat niet het geval. Financieel directeur Daan van Baarsen Dan kun je beginnen met een behoorlijk hoog pensioen, maar als je heel oud wordt, wordt het geld steeds minder waard. Die indexatie na je 65ste vond ik dus heel belangrijk. Van Baarsen ziet de samenwerking met De Eendragt de komende jaren met vertrouwen tegemoet. De overgang is goed voorbereid door Deloitte, dus dat is volgens mij redelijk vlekkeloos verlopen. Je hoort soms dat het bijna een jaar kan duren eer de deelnemers de eerste papieren op de mat hebben liggen, maar ik verwacht dat dit bij De Eendragt niet het geval zal zijn. Door een standaard systeem werkt De Eendragt voor zover ik kan overzien zeer snel en efficiënt. Ik hoop dat De Efteling en De Eendragt gezamenlijk tot een hoge kwaliteit van dienstverlening naar de deelnemers toe kunnen komen. Kwaliteit staat bij De Efteling zelf ook hoog in het vaandel. In december hebben we het vakantiepark Efteling Bosrijk geopend en vanaf 1 april dit jaar blijven we het hele jaar door geopend. Zo hopen we meer bezoekers uit België, Duitsland en het noorden van Nederland te trekken. pagina 5

6 Afgelopen jaar hadden we vier miljoen bezoekers. Als je dat wilt blijven bereiken, moet je kwalitatief wel wat bieden natuurlijk. Daarom opent het park vrijwel jaarlijks een nieuwe attractie. Dit jaar is dat Joris en de Draak. Deze attractie gaat op 1 juli open en draait om het sprookje waarin Joris de draak moet verslaan. De draak eet jonge meisjes en Joris is een ridder die de draak wil gaan verslaan, wat hem uiteindelijk natuurlijk lukt. Om dit sprookje heen hebben wij een grote houten achtbaan ontwikkeld, die in de plaats van de Pegasus komt. Het is een hele grote, dubbele achtbaan. Een racer, dus je kunt echt strijden tegen elkaar. Een nieuwe achtbaan ontstaat niet zomaar, daar komt een heel team van mensen aan te pas. Eerst ontstaat er een idee en wordt er door de directie en de afdeling imaginering bedacht wat voor attractie er precies moet komen. In dit geval was dat een houten achtbaan. Die wordt ingekocht bij een leverancier, maar de content voegen we zelf toe. Joris en de Draak heeft uiteraard een enorme draak die vuur spuwt en water splasht, maar er is ook een groot moeras, want dat is waar de draak normaal huist. Zo n attractie wordt dus tot in de puntjes gethematiseerd. De Efteling is een grote onderneming met ongeveer 750 actieve deelnemers en daarnaast nog een grote groep seizoenskrachten en niet-actieven. Door te kiezen voor dezelfde pensioenregeling voor iedereen, heeft Van Baarsen getracht de overgang zo makkelijk mogelijk te houden. Vroeger hadden we diverse pensioenregelingen en als je daar bij optelt dat we ook heel veel seizoenskrachten hebben, geeft dat qua administratie van onder andere de pensioenen behoorlijk wat werk. Maar onze mensen zijn dat gewend en met De Eendragt is ook goed gekeken naar hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Ik vertrouw erop dat de samenwerking prima zal verlopen. Rianne Klazinga Geef u op voor elektronische informatie van De Eendragt en krijg 10 euro cadeau Wilt u zo actueel mogelijke informatie ontvangen over uw pensioen? Bent u zuinig op het milieu? Wilt u onnodige kosten besparen? Ga dan naar de website van De Eendragt op Log in op het Verzekerde deel met uw inlognaam en wachtwoord. En geef u op voor elektronische communicatie. U ontvangt voortaan alle pensioeninformatie, zoals uw pensioenoverzichten en de brochures elektronisch in plaats van per post. Wat zijn de voordelen van elektronische communicatie? Altijd actuele gegevens beschikbaar om te lezen en eventueel af te drukken U wordt via gewaarschuwd als er iets wijzigt U kunt de informatie waar u naar op zoek bent snel en makkelijk vinden Minder papier en transport spaart het milieu Zorgt dat de kosten voor u en uw werkgever niet onnodig stijgen En bovendien geven wij iedere deelnemer die zich aanmeld voor elektronische communicatie als dank tien euro cadeau. U bespaart immers op onze drukkosten en porto. pagina 6

7 Beleggingen premieovereenkomsten voor lange termijn Sinds 2006 kent De Eendragt een apart beleggingsbeleid voor premieovereenkomsten. Hiertoe behoren de zuivere DC regelingen, pensioensparen en DC excedent. Ook veel vroegpensioenregelingen zijn omgezet naar premieovereenkomsten toen de overheid eerder stoppen zwaar ging belasten. Sinds 2008 kennen premieovereenkomsten bij De Eendragt 10 risicoklassen (daarvoor 6). Afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer wordt belegd in een combinatie van zakelijke waarden, staatsleningen van Nederland, Duitsland en Frankrijk en banktegoeden. Zakelijke waarden bestaan vanaf dit jaar voor 40% uit internationaal gespreide aandelen, voor 40% uit Nederlandse en Europese niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en voor 20% uit andere risicodragende beleggingen. Jonge deelnemers, die nog lang tot hun pensioen te gaan hebben, zitten met hun geld vooral in zakelijke waarden. Zij kunnen risico nemen, want ze hebben nog tijd om eventuele verliezen goed te maken. Als de pensioendatum dichterbij komt, wordt het steeds belangrijker om het inmiddels opgebouwde kapitaal te beschermen om op 65 jarige leeftijd een mooi (extra) pensioen te kunnen kopen. Daartoe gaan bij het klimmen van de leeftijd meer obligaties en banktegoeden en minder zakelijke waarden in de middelenverdeling. De verhouding zakelijke waarden, staatsleningen en banktegoeden per risicoklasse staat zowel in het jaarverslag als op de website van De Eendragt (zie algemeen deel, vermogensbeheer, premieovereenkomsten). In 2009 behaalde De Eendragt een weinig spannend rendement op de premieovereenkomsten. Dat kwam doordat de rente licht steeg en voor zakelijke waarden als aandelen en vastgoed een voorzichtig beleid werd gevoerd. Die zelfde aanpak heeft er in 2008 voor gezorgd dat het pensioenkapitaal helemaal of goeddeels in stand bleef. Ook in 2010 zien we dat het beleid zorgt voor een aantrekkelijke opbrengst ondanks de onzekerheden op de financiële markten. In onderstaande tabel staat een overzicht van de totale opbrengst per risicoklasse over verschillende periodes. Ter vergelijking is de totale opbrengst van de bekendste Nederlandse aandelenindex, de AEX index, en van een lange Nederlandse staatslening toegevoegd. Ook bij de premieovereenkomsten belegt De Eendragt voor de lange termijn. Totale opbrengst premieovereenkomsten klasse leeftijd t/m mei mei ,0% 1,4% 3,9% 1,0% 0,2% 6,6% ,5% 3,4% 1,0% 2,4% 4,9% 16,1% ,6% 4,0% -0,1% 2,4% 4,9% 16,8% ,9% 5,3% -1,2% 2,4% 4,9% 19,5% ,7% 6,3% -3,7% 2,1% 4,2% 18,3% ,4% 7,3% -6,1% 1,8% 3,5% 17,2% ,8% 9,3% -8,4% 1,6% 2,8% 18,9% ,3% 11,2% -10,7% 1,3% 2,1% 20,4% ,3% 11,2% -13,0% 1,0% 1,4% 16,2% 10 tot 36 17,3% 11,2% -15,2% 0,7% 0,7% 12,2% AEX index 13,4% 4,1% -53,3% 36,4% -4,4% -28,1% lange staatslening -7,1% -7,4% 8,9% -3,6% 10,4% -0,4% pagina 7

8 PENSIOENwoordzoeker Onderstaande woorden zitten kriskras verborgen in het diagram. Ze kunnen van links naar rechts staan, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven en schuin van boven naar beneden of van beneden naar boven. Letters mogen meer dan een keer gebruikt worden (IJ=Y). Als alle gegeven woorden in het diagram doorgestreept zijn, vormen de overblijvende letters een zin. Stuur deze zin in en u maakt kans op een leuke prijs! Onder de goede inzendingen verloten we drie cadeaubonnen van 25. O C O E W U O B P O D K I K S N E O I S N E P R E N T R A P G E N N M I S O E E P I L P B N R R L V L H L P R Y A G I Y I E K A A E N C E A R E A T S R S T P J E R M N I N F L A P E E E W M T I S S A K W S A A X R Y E O E S D I O R E T L R E V R N B A L N O E Y F N D E D E E L T Y D P E N S I O E N N R U I M T E F N I T D E K E I I E N U D R A V G D T G K R G N I V R E D N O O L D N I E O G K A T S F Y R D E B E N I T A A I H E D E M O T I E G N AFKOOP ANW AOW BEDRIJFSTAK BIJSPAREN CONVERSIE DEELNEMER DEELTIJDPENSIOEN DEMOTIE DIENSTJAREN EINDLOON FRANCHISE HIAAT INDEXERING KAPITAALDEKKING LOONDERVING OPBOUW ONTSLAG PARTNERPENSIOEN PENSIOENVORM PREMIE PREPENSIOEN RESERVERING RUIMTE SALARIS SLAPER VUT Oplossing van de puzzel van het vorige Eendragt Info luidde: DE EENDRAGT IS VOLOP IN ONTWIKKELING OM U NOG BETER VAN DIENST TE ZIJN De 3 winnaars van de cadeaubon van 25,00 zijn: mevrouw S. de Boorder te Bovenkarspel, mevrouw E.J. Kraaijkamp-Bennink te Brummen en mevrouw W. Pieters-van Marwijk te Zoetermeer. De winnaar van de cadeaubon van de origineelste kaart is mevrouw N.J. Vogel-Renning te Almere. Alle prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen. COLOFON eendragt info is een uitgave van De Eendragt Pensioen N.V. Adres: De Boelelaan 7, 1083 HJ AMSTERDAM Telefoon: Fax: M.m.v. Productie: Rianne Klazinga Paswerk Grafisch, Cruquius pagina 8

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

De westerse wereld gaat van de ene economische schok naar de volgende, als dominostenen

De westerse wereld gaat van de ene economische schok naar de volgende, als dominostenen EEN UITGAVE VAN De Eendragt PENSIOEN N.V. Vallende stenen JAARGANG 2012 NUMMER 9 De westerse wereld gaat van de ene economische schok naar de volgende, als dominostenen die elkaar omduwen. In 2007 begon

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voor bedrijven en hun werknemers lopen de kosten

Voor bedrijven en hun werknemers lopen de kosten EEN UITGAVE VAN De Eendragt PENSIOEN N.V. JAARGANG 2011 NUMMER 8 Pensioenwereld in beweging Er was eens een tijd dat maar weinig werknemers aan hun pensioen dachten. Dat zat immers wel goed. Sinds een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

In 2007 werd opnieuw een uitstekend resultaat behaald

In 2007 werd opnieuw een uitstekend resultaat behaald EEN UTGAVE VAN De Eendragt PENSOEN N.V. J A A R G A N G 2 0 0 8 N U M M E R 4 Veilige haven in de storm Terwijl de financiële wereld gebukt gaat onder de kredietcrisis en de verliezen zich opstapelen,

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2014 Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in De kosten per deelnemer blijven stijgen. Een pensioenverhoging zit er de komende jaren

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016

Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers. 29 juni 2016 Pensioenbijeenkomst voor werknemers en werkgevers 29 juni 2016 De pensioenregeling op hoofdlijnen De pensioenregeling op hoofdlijnen Algemeen over pensioen Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u straks?

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: jouw pensioen in vogelvlucht Je toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPPel jouw eigen toekomst uit Als je met pensioen gaat, hoeveel geld heb je dan nodig? Wat zijn je wensen? Wat wil

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart

Bijlagen: Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden 2017 Post over uw pensioen zoveel mogelijk digitaal Antwoordkaart Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk datum januari 2017 Uw pensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie