De ICF. Kinesitherapie en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ICF. Kinesitherapie en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)"

Transcriptie

1 De ICF Kinesitherapie en de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Werkgroep Kinesitherapeutisch dossier en ICF ESF-project WVVK Module ICF en kinesitherapeutisch dossier INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/

2 INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/ Wat is de ICF? De ICF: - is een begrippenstelsel om het menselijk functioneren en eventuele problemen daarbij te beschrijven - geeft een eenduidige beschrijving van het menselijk functioneren vanuit drie verschillende perspectieven en de factoren die daarop van invloed zijn SEMINOP 29/10/

3 1 Wat is de ICF? Wat is de ICF niet? De ICF is geen meetinstrument De ICF is geen registratieformulier De ICF is geen vragenlijst De ICF is geen managementtool Maar, de ICF kan wel helpen om bovenstaande te ontwikkelen SEMINOP 29/10/ INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/

4 2 Ontwikkelingen in de zorg De eisen aan de kwaliteit van zorg nemen toe Patiënt Duidelijke verstaanbare informatie Multidisciplinaire en transmurale zorg Evidence based practice Automatisering (elektronisch patiëntendossier) Uniforme terminologie van gegevens SEMINOP 29/10/ Ontwikkelingen in de zorg Gevolgen van deze ontwikkelingen Toename in de communicatie Behoefte aan betere verslaglegging zorgdossier (evolutie: elektronisch) kinesitherapeutisch dossier (evolutie: elektronisch) Bewijzen van de effecten van de zorg/behandeling Ontwikkelingen en gebruik van richtlijnen Klinimetrie (ontwikkeling van meetinstrumenten) Behoefte: eenheid van taal SEMINOP 29/10/

5 2 Ontwikkelingen in de zorg Behoefte: eenheid van taal Communicatie Kwaliteit van zorg EENHEID VAN TAAL afspraken gebruik termen / terminologie Classificaties / Codelijsten SEMINOP 29/10/ Ontwikkelingen in de zorg Behoefte: eenheid van taal situatie cliënt bij aanvang behandeling zorg situatie cliënt aan eind behandeling Beschrijving van de zorg Vrije tekst (diversiteit) Classificatie / codelijst (uniformiteit) SEMINOP 29/10/

6 INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/ Bestaande classificaties Belangrijke groepen classificaties: Classificaties voor ziekten/aandoeningen Classificaties voor (problemen met) functioneren Classificaties voor verrichtingen (CVPB) Classificaties voor hulpmiddelen SEMINOP 29/10/

7 3 Bestaande classificaties Classificaties voor ziekten/aandoeningen ICD-10 International Statistical Classification of Diseases DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition ICPC-2 (huisartsen) International Classification of Primary Care SEMINOP 29/10/ Bestaande classificaties Classificaties voor (problemen met) functioneren ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO, 2001; RIVM, 2002) Vroeger ICIDH, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (WHO, 1980) SEMINOP 29/10/

8 3 Bestaande classificaties Onstaan van de ICF Van ICD naar ICF ~ van ziekten naar functioneren (1) Eind 19e eeuw: sterfte (mortaliteit) centraal ICD (ca. 1880): vastleggen sterftecijfers 1 e helft 20e eeuw: verschuiving van mortaliteit naar morbiditeit (ziekte) en cure (genezen) ICD: vastleggen ziektecijfers SEMINOP 29/10/ Bestaande classificaties Onstaan van de ICF Van ICD naar ICF ~ van ziekten naar functioneren (2) Evolutie in de geneeskunde: aandacht verschuift van cure naar care Revalidatie krijgt een belangrijke plaats chronische aandoeningen, aangeboren afwijkingen, CURE Genezen van ziekten CARE Revalidatie, zorg en hulp bij functioneringsproblemen De ICD voldoet niet om het functioneren te beschrijven! SEMINOP 29/10/

9 INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/ Uitgangspunt: de ICF en het biopsychosociaal model SOCIAAL PSYCHO Cultuur / Sociale interacties / Rol als zieke Ziektegedrag, copingstrategieën, emoties, stress Participatie (participatieproblemen) Activiteit (beperkingen) Persoonlijke factoren BIO Fysiologische disfunctie (Weefselschade?) Functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) SEMINOP 29/10/2009 Biopsychosociaal model (Waddel, 2004) 18 9

10 De ICF bevat beschrijvers (los van oorzaak) van het menselijk functioneren ~ beschrijvend model De ICF bevat een ordening van verschijnselen met gelijke kenmerken (tot componenten) Beschrijving vanuit drie perspectieven: de mens als organisme functies & anatomische eigenschappen het menselijk handelen activiteiten deelname aan de samenleving participatie SEMINOP 29/10/ ICF-schema (1) Het menselijk functioneren (functioneringsproblemen) vanuit drie perspectieven functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatieproblemen) SEMINOP 29/10/

11 Omschrijvingen van het functioneren (schema 1) Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. SEMINOP 29/10/ Omschrijvingen van het functioneren (schema 1) Activiteiten: onderdelen van iemands handelen. Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven. Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven. SEMINOP 29/10/

12 ICF-schema (2) De ziekte/aandoening en het menselijk functioneren ziekten / aandoeningen functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatieproblemen) SEMINOP 29/10/ ICF-schema (3) De externe en persoonlijke factoren en het menselijk functioneren functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatieproblemen) externe factoren (bevorderend / belemmerend) persoonlijke factoren (bevorderend / belemmerend) SEMINOP 29/10/

13 Omschrijvingen van het functioneren (schema 3) Externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving. Persoonlijke factoren: iemands individuele achtergrond. SEMINOP 29/10/ Twee overzichtsschema s Schema 1 Het schema en de te gebruiken classificaties ICD, DSM-IV, ICF Schema 2 Het schema met de invulling van enkele gegevens SEMINOP 29/10/

14 Schema 1 ziekte / aandoening ICD / DSM-IV functies / anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatieproblemen) externe factoren persoonlijke factoren ICF SEMINOP 29/10/ Schema 2 ziekte / aandoening diabetes - amputatie ICD / DSM-IV Stoornissen Doorbloeding / afwezigheid voet Beperkingen Beperkingen bij: stappen, fietsen, ADL Participatieproblemen Werk / Hobby / Sport Externe factoren Persoonlijke factoren ICF Type prothese Leeftijd / leefgewoonten SEMINOP 29/10/

15 De opbouw van de ICF De ICF bevat vier classificaties: 1. Classificatie van anatomische eigenschappen 2. Classificatie van functies 3. Classificatie van activiteiten en participatie 4. Lijst van externe factoren SEMINOP 29/10/ Classificatie van anatomische eigenschappen met hoofdstuktitels Anatomische eigenschappen 1 Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel 2 Anatomische eigenschappen van oog, oor en verwante structuren 3 Anatomische eigenschappen van structuren betrokken bij stem en spraak 4 Anatomische eigenschappen van bloedvatenstelsel, afweersysteem en ademhalingsstelsel 5 Anatomische eigenschappen van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel 6 Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel 7 Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging 8 Anatomische eigenschappen van huid en verwante structuren SEMINOP 29/10/

16 Classificatie van functies met hoofdstuktitels Functies 1 Mentale functies 2 Sensorische functies en pijn 3 Stem en spraak 4 Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel 5 Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel 6 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies 7 Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies 8 Functies van huid en verwante structuren SEMINOP 29/10/ Classificatie van activiteiten en participatie met hoofdstuktitels Activiteiten en participatie 1. Leren en toepassen van kennis 2. Algemene taken en eisen 3. Communicatie 4. Mobiliteit 5. Zelfverzorging 6. Huishouden 7. Tussenmenselijke interacties en relaties 8. Belangrijke levensgebieden 9. Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven SEMINOP 29/10/

17 Classificatie van externe factoren met hoofdstuktitels Externe factoren 1 Producten en technologie 2 Natuurlijke omgeving en door de mens aangebrachte veranderingen daarin 3 Ondersteuning en relaties 4 Attitudes 5 Diensten, systemen en beleid SEMINOP 29/10/ Geen classificatie van persoonlijke factoren Wel enkele voorbeelden in de ICF Recentelijk ontwikkelde lijsten (zie infra) Finger, M., Cieza, A., Stoll, J., Stucki, G., Huber, E. Identification of intervention Categories for Physical Therapy Based on the International Classification of Functioning, Disability and Health: A Delphi Exercise. Phys Ther. 2006;86: Persoonlijke factoren (beïnvloedende factoren) Fitheid Comorbiditeit Psychologische status Levenstijl Copingstijl Persoonlijke doelstellingen en verwachtingen Attitude t.o.v. kinesitherapie Sociaal netwerk Persoonlijke factoren mentale functies (Functies Hfst 1) SEMINOP 29/10/

18 Geen classificatie van persoonlijke factoren Recentelijk ontwikkelde lijsten Persoonlijke factoren zoals opgenomen in de voorlopige codering voor de Fysiotherapeutische Diagnose (Heerkens et al, 2003). (Heerkens, van Ravensberg, 2007, p. 147) SEMINOP 29/10/ Coderingen (1) - componenten s = anatomische eigenschap b = functie d = activiteit / participatie a = activiteit p = participatie e = externe factor SEMINOP 29/10/

19 Coderingen (2) verdere specificatie 1 e niveau: hoofdstukken b.v.: b1 mentale functies 2 e niveau: bloktitels en hoofdcategorieën b.v.: algemene mentale functies (b110-b139) b.v.: b114 oriëntatie 3 e en 4 e niveau: categorieën / klassen b.v.: b1142 oriëntatie in persoon b.v.: b11420 oriëntatie in eigen persoon SEMINOP 29/10/ Coderingen (3) een voorbeeld (1) Gegevens van de anamnese Functies anatomische eigenschappen/stoornissen Evenwichtsproblemen 2 ; hypertonie in het onderbeen 3 ; Afasie 4 ; problemen met korte termijn geheugen b2351 Balans 3 - b7351 Tonus van spieren in één lidmaat 4 - b1671 Mentale functies gerelateerd aan taalexpressie 5 - b1440 Kortetermijngeheugen SEMINOP 29/10/

20 Coderingen (3) een voorbeeld (2) Gegevens van de anamnese Activiteiten/beperkingen Het kunnen stappen 6, zij het met hulp en over een beperkte afstand; beperking bij het opstaan 7 ; het niet kunnen converseren 8 ; problemen bij het aankleden 9 en het eten a4500 Lopen van korte afstanden 7 - a4103 Veranderen van zit naar andere houding 8 - a350 Converseren 9 - a5400 Aantrekken van kleding 10 - a550 Eten SEMINOP 29/10/ Typeringen Zonder typering geven ICF-coderingen geen inzicht in wat er aan de hand is Alle componenten van de ICF zijn voorzien van één of meer typeringen. Dit zijn cijfers achter de decimale punt. Bij alle componenten is de 1 e typering, d.w.z. het eerste cijfer achter de decimale punt, de ernst van het probleem (bij activiteiten & participatie 1 e en 2 e ). SEMINOP 29/10/

21 Typeringen Ernst 0 geen probleem 0-4% 1 licht probleem 5 24% 2 matig probleem 25 49% 3 ernstig probleem 50 95% 4 volledig probleem % 8 niet gespecificeerd 9 niet van toepassing SEMINOP 29/10/ Aandachtspunt In de ICF is niet vermeld hoe de relaties zijn tussen: de ziekte/aandoening (medische diagnose) de stoornissen de beperkingen de participatieproblemen de externe factoren de persoonlijke factoren functioneren / functioneringsproblemen De relaties worden bepaald tijdens het diagnostisch proces en maken deel uit van de functionaliteitsdiagnose (schema) SEMINOP 29/10/

22 FUNCTIONALITEITSDIAGNOSE Medische diagnose ICD ziekte / aandoening Gezondheidstoestand / gezondheidsprofiel Functies / anat. eigenschappen (stoornissen) Activiteiten (beperkingen) Participatie (part. problemen) Menselijk functioneren ICF Externe factoren Persoonlijke factoren SEMINOP 29/10/ INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/

23 5 De ICF in de kinesitherapie Gegevens van het kinesitherapeutisch handelen te beschrijven met de ICF Gegevens uit de anamnese Bevindingen uit het kinesitherapeutisch onderzoek Elementen van de kinesitherapeutische diagnose De behandelingsdoelen (SMART) De gerealiseerde behandelingsdoelen (evaluatie) Keuze van meetinstrumenten (niveau: b, s, a, p) Kinesitherapeutisch dossier / verslag SEMINOP 29/10/ Use of the ICF Model as a Clinical Problem-Solving Tool in Physical Therapy and Rehabilitation Medicine Steiner W, Ryser L, Huber E, Uebelhardt D, Aeschlimann A, Stucki G; Physical Therapy 2002; 82(11): Didactisch softwarepakket Kinesitherapeutisch dossier (WVVK) SEMINOP 29/10/

24 SEMINOP 29/10/ INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/

25 6 De ICF: heden en toekomst De feiten Sterke interesse en toename in het gebruik van de ICF: Literatuur (handboeken, wetenschappelijke artikels) Beroepsgroepen (WCPT, ) Wetenschappelijk onderzoek Epidemiologisch onderzoek Effectenonderzoek Ontwikkelingsprojecten Richtlijnen en protocollen, communicatie-instrumenten, patiëntendossier en verslagleggings-systemen, Zorgmanagement, beleid SEMINOP 29/10/ De ICF: heden en de toekomst Mogelijkheden (1) Beschrijving van het kinesitherapeutisch handelen binnen het biopsychosociaal gezondheidsmodel Gebruik van de ICF en de terminologie als denkmodel bij het kinesitherapeutisch handelen Gebruik van de ICF in het kinesitherapeutisch dossier (optimalisatie van het kinesitherapeutisch handelen) Ontwikkelingen elektronisch dossier; geen classificatie aan de behandeltafel of bureau, maar d.m.v. op ICT gebaseerde codeermethode SEMINOP 29/10/

26 6 De ICF: heden en toekomst Mogelijkheden (2) Onderzoek toont aan dat: de kwaliteit van de zorgverlening in inter- en multidisciplinaire zorgverlening kan toenemen (eenheid van taal) functioneringsproblemen die in de kinesitherapie behandeld worden, in kaart te brengen zijn met behulp van de ICF-classificatie SEMINOP 29/10/ De ICF: heden en toekomst Beperkingen ICF is soms nog te globaal om specifieke klinische gegevens vast te leggen b.v.: bewegingspatronen tijdens het stappen, werpen, grijpen, De persoonlijke factoren zijn niet omschreven, maar vormen een belangrijk aspect tijdens de revalidatie Activiteiten en participatie zijn opgenomen in één classificatie terwijl het verschillende perspectieven zijn SEMINOP 29/10/

27 INHOUD PRESENTATIE 1. Wat is de ICF? 2. Ontwikkelingen in de zorg 3. Bestaande classificaties 4. Kenmerken van de ICF 5. De ICF in de kinesitherapie 6. De ICF: heden en toekomst 7. De ICF: bijkomende informatie SEMINOP 29/10/ De ICF: bijkomende informatie Heerkens, Y.F., van Ravensberg, C.D Toepassingsmogelijkheden van de multiprofessionele International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de paramedische zorg. Amersfoort: NPi. RIVM ICF, Nederlandse vertaling van International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Heerkens, Y.F., Ravensberg van, C.D Implementatie van de ICF in de klinische praktijk. In: Danneels, L., Isselée, H., Staes, F., Vaes, P., Weymans, M. (eds.) Jaarboek voor kinesitherapeuten Antwerpen: Standaard Uitgeverij nv. Jette, A.M Toward a Common Language for Function, Disability, and Health. Phys Ther 2006; 86: Presentatie Heerkens, Y. juni 2005, RIziv Brussel. Schroyen, V. Revalidatie na een CVA binnen de ICF. In: Danneels, L., et al. (eds.). Jaarboek voor kinesitherapeuten Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2006, SEMINOP 29/10/

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I

ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I ADDENDUM 2 bij HAND-OUTS I BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING? EENHEID van TAAL! WELKE TAAL / TERMINOLOGIE? ICD Al heel lang behoefte aan gestructureerd vastleggen van gegevens: ca. 1880: ICD, International

Nadere informatie

19/03/2012. Integratie van ICF in het kinesitherapeutisch. dossier en klinisch redeneren INHOUD

19/03/2012. Integratie van ICF in het kinesitherapeutisch. dossier en klinisch redeneren INHOUD Integratie van ICF in het kinesitherapeutisch dossier en klinisch redeneren Schroyen Valentin Lic. Kinesitherapie Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten (WVVK) Opleiding Kinesitherapie

Nadere informatie

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Info ICF ICF? o o International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Ontstaan ICF ICF is een classificatiesysteem, ontwikkeld

Nadere informatie

Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier

Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier Peer review Het elektronisch Kinesitherapeutisch dossier Inleiding Waarom een dossier? Efficiëntie in het werk en communicatie dankzij informatisering en automatisering Hulp bij het nemen van beslissingen

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

Voor wie een time-out?

Voor wie een time-out? Voor wie een time-out? Problemen met gedrag in een buitengewone context Inhoud Korte introductie ICF-CY Toepassing op doelgroep praktijkboek Gebruik binnen een handelingsgericht diagnostisch traject maar

Nadere informatie

Kaders. Dinsdag 9 oktober 2012 Annick Van der Stricht. DPB Gent

Kaders. Dinsdag 9 oktober 2012 Annick Van der Stricht. DPB Gent Kaders Dinsdag 9 oktober 2012 Annick Van der Stricht Toestand van volledig fysiek, sociaal en mentaal welbevinden Geen doel op zich Maar een middel om individuen te helpen hun mogelijkheden te realiseren

Nadere informatie

Figuur 1. Componenten binnen de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Figuur 1. Componenten binnen de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Het functioneren van patiënten na een stamceltransplantatie weergegeven met de International Classification of Functioning, Disability and Health: een Delphi studie Mijn naam is Janet Bloemhof - Haasjes.

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

Bijlage I: International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF)

Bijlage I: International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF) Bijlage I: International Classification of Functions, Disabilities and Impairments (ICF) FUNCTIES Hoofdstuk 1 Mentale functies Algemene mentale functies. Bewustzijn Oriëntatie Intellectuele functies Globale

Nadere informatie

International Classification of Functioning Disability and Health

International Classification of Functioning Disability and Health International Classification of Functioning Disability and Health Gebruik van de ICF in de logopedie Y.F. Heerkens, J. de Beer In 2001 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de International Classification

Nadere informatie

ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO

ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO TOEPASSINGSERVARING VOORBEELD Drs. H. Ten Napel Hermans René 1 2 3 Time-Management 4 Publicatierechten Drs. H. Ten Napel Permission

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg

Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg Interprofessionele vorming Gentbrugge-Ledeberg SPEEDDATE PROFESSIONELE SPEEDDATE Apotheker Diabeteseducator Diëtist Huisarts Zorgcoördinator/Directie WZC Ter Hovingen/ Centrumleider LDC / Maatschappelijk

Nadere informatie

Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening. Fabienne De Boeck Februari 2014

Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening. Fabienne De Boeck Februari 2014 Functionele integratie op school van kinderen met een chronische aandoening Fabienne De Boeck Februari 2014 Welkom! Even voorstellen Planning: Kennismaken met het onderwerp ICF-CY the big picture Visie

Nadere informatie

! Introduc)e Project. 5 maart 2015

! Introduc)e Project. 5 maart 2015 Introduc)e Project 1 Betrokkenen verstrekking OST Cliënt / pa1ënt - > probleem + behoe9e Behandelaar medicus - > indiceerder Orthopedisch schoentechnicus - > leverancier Zorgverzekeraar - > betaler, contractgever

Nadere informatie

29/05/2013. ICF en indicering ICF

29/05/2013. ICF en indicering ICF en indicering 1 = International Classification of Functioning, disability and health World Health Organisation (2001) is complementair met ICD-10 Wat? Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF

Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF Internationale classificatie van het menselijk functioneren ICF Wat is de ICF? Engelstalige benaming: ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlandstalige benaming:

Nadere informatie

FUNCTIES. Mentale functies gerelateerd aan motoriek

FUNCTIES. Mentale functies gerelateerd aan motoriek Bijlage 5: overzicht functies en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie relevant bij ICF-classificatie casus motorisch probleem of stoornis Nederlandse vertaling van de International Classification

Nadere informatie

Overheid en marktwerking

Overheid en marktwerking Zorgkosten 2010 ziekenhuizen, specialistenpraktijken geestelijke gezondheidszorg huisartsen, tandartsen, paramedische zorg geneesmiddelen, hulpmiddelen overige curatieve zorg (gericht op genezing) Totaal

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

Nationale Kernset. Gestandaardiseerde zorggegevens MIC-congres 2015

Nationale Kernset. Gestandaardiseerde zorggegevens MIC-congres 2015 Nationale Kernset Gestandaardiseerde zorggegevens MIC-congres 2015 Inleiding Organisatie door platform VZI (verpleegkundige en zorginformatietechnologie) Al langer bezig met standaardisatie als voorwaarde

Nadere informatie

Het gebruik van het Kinesitherapeutisch Functionerings-Analyse-Formulier (KFAF) als hulpmiddel bij het kinesitherapeutisch handelen

Het gebruik van het Kinesitherapeutisch Functionerings-Analyse-Formulier (KFAF) als hulpmiddel bij het kinesitherapeutisch handelen Het gebruik van het Kinesitherapeutisch Functionerings-Analyse-Formulier (KFAF) als hulpmiddel bij het kinesitherapeutisch handelen Valentin Schroyen 1,2,3, Rudi Ghysels 1,2 1 Provinciale Hogeschool Limburg,

Nadere informatie

International Classification of Functioning (ICF): een speed date

International Classification of Functioning (ICF): een speed date (foto: Kay Pat) International Classification of Functioning (ICF): een speed date Tine Gheysen Tine Gheysen werkt bij de Vrije-CLB-koepel, waar ze verantwoordelijke is voor leerlingen met specifi eke noden.

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM

MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM MULTIDISCIPLINAIRE VISIE op DIAGNOSTIEK en BEHANDELING van het LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM 1 HNP-onderzoek UMC St Radboud Evidence-based handelen bij postoperatief LRS: een uitdaging! Prof.dr. Rob

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Inhoud Deel I Algemeen 1 2 3 4

Inhoud Deel I Algemeen 1 2 3 4 V Inhoud Deel I Algemeen 1 1 Inleiding 5 2 Wat is kinderrevalidatie? 5 3 Ontwikkelingen in de kinderrevalidatie in de eenentwintigste eeuw 8 4 Doelgroepen in de kinderrevalidatie en indicatiestelling 12

Nadere informatie

Welkom! Basic Class RAPP. RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg. Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2.

Welkom! Basic Class RAPP. RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg. Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2. Welkom! Basic Class RAPP RAPP methodiek op maat voor GRZ / langdurige ouderenzorg Symposium KennisCentrum ZorgCommunicatie 2.0 2017 Ad Blom, kwartiermaker expertise Pieter van Foreest Diana Braat, trainer

Nadere informatie

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013

WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 WAT WORDT BEDOELD MET FUNCTIEGERICHT VOORSCHRIJVEN? Masterclass NOVW 24 mei 2013 Even voorstellen Edith Hagedoren - Meuwissen Ergotherapeut Senior medewerker Vilans Projectleider Vilans Hulpmiddelenwijzer

Nadere informatie

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont

Visie WZC Hof van Egmont 10/08/2015. De toepassing van het ICF in een WZC. Korte schets: WZC Hof van Egmont De toepassing van het ICF in een WZC Korte schets: WZC Hof van Egmont Gelegen in Mechelen 300 tal bewoners Verschillende afdeling Voor personen met dementie Gesloten afdeling Kleinschalig wonen Open afdeling

Nadere informatie

Interprofessionele vorming Omgeving Stationsbuurt

Interprofessionele vorming Omgeving Stationsbuurt Interprofessionele vorming Omgeving Stationsbuurt = Stationsbuurt Noord / Stationsbuurt Zuid / Nieuw Gent UZ / Watersportbaan - Ekkergem Donderdag 19 november 2015 SPEEDDATE PROFESSIONELE SPEEDDATE Apotheker

Nadere informatie

Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten. OKIDO-project 2007. Eindverslag

Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten. OKIDO-project 2007. Eindverslag OKIDO-project 2007 Eindverslag Zetel: Vendelstraat 13, 9041 Oostakker, Tel.:09-251 38 14, Fax.:09-251 13 58, e-mail: wvvk@skynet.be - 1 - Zetel: Vendelstraat 13, 9041 Oostakker, Tel.:09-251 38 14, Fax.:09-251

Nadere informatie

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk.

OKIDO. Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier. Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw. Website: http://www.wvvk. OKIDO Organisatie van Kinesitherapeutisch Dossier Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten vzw Website: http://www.wvvk.be 08/02/2007 OKIDO FOD Volksgezondheid 1 Eerste intermediair verslag:

Nadere informatie

Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening op school: een gedeelde zorg

Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening op school: een gedeelde zorg Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening op school: een gedeelde zorg 1 E E N P R O J E C T V A N D E K U L E U V E N O N D E R S T E U N D D O O R D E S T I C H T I N G M A R I E

Nadere informatie

Peer review. Communicatie tussen arts en kinesitherapeut. Lode Verreyen UGent - WVVK. Ontwikkeld door WVVK in opdracht van Pro-Q-Kine

Peer review. Communicatie tussen arts en kinesitherapeut. Lode Verreyen UGent - WVVK. Ontwikkeld door WVVK in opdracht van Pro-Q-Kine Peer review Communicatie tussen arts en kinesitherapeut Lode Verreyen UGent - WVVK Inleiding respect Arts acceptatie Kinesitherapeut deskundig autonoom Patiënt ervaringsdeskundig deskundig autonoom Kenmerken

Nadere informatie

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker.

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker. Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Nieuwe term in de wetgeving : personen met een arbeidsbeperking Personen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET

GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET GEMOTIVEERD VERSLAG M-DECREET IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING Voor- en achternaam Geboortedatum Geslacht Adres OUDERS Voor- en achternaam moeder Voor- en achternaam vader Adres (indien anders dan adres

Nadere informatie

Diagnose en classificatie in de psychiatrie

Diagnose en classificatie in de psychiatrie Diagnose en classificatie in de psychiatrie Klinische Validiteit Research Betrouwbaarheid Prof dr Bert van Hemert psychiater en epidemioloog Afdelingshoofd psychiatrie DBC Kosten-baten 2 Diagnosen in de

Nadere informatie

Taxonomische en terminologische punten

Taxonomische en terminologische punten Bijlagen Taxonomische en terminologische punten Bijlage 1 Taxonomische en terminologische punten De ICF is hiërarchisch opgebouwd, waarbij de volgende taxonomische principes in gedachten zijn gehouden.

Nadere informatie

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1 VI Inhoud 1 De verpleegkundige van de toekomst.... 1 Marieke Schuurmans 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Verplegen.... 2 1.2.1 Gezondheid.... 3 1.2.2 Ziekte... 3 1.2.3 Zelfzorg, zelfredzaamheid en zelfmanagement............................................

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement voor kinesitherapeuten Een project van de WVVK i.s.m. de UZK Een project van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten v.z.w. i.s.m. de Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Methodisch handelen: graag nog SMARTER!

Methodisch handelen: graag nog SMARTER! OVERZICHTSARTIKEL Methodisch handelen: graag nog SMARTER! Voor goede diëtistische zorg is methodisch handelen onmisbaar. Methodisch handelen staat voor doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig

Nadere informatie

ADDENDUM 1: HAND-OUTS I

ADDENDUM 1: HAND-OUTS I ADDENDUM 1: HAND-OUTS I Functionele syndromen Biomedisch en biopsychosociaal model Begrippenkaders ICF Patroonherkenning / patiëntprofiel Vlaggenparade Functionele syndromen Geen goede (medische) verklaring

Nadere informatie

De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg

De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg M.TH CELIS-GERADIN FOD Volksgezondheid /Classificaties en terminologie/ Juni 2009 De verpleegkundige zorg kan slechts worden geregistreerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist

Hoofdstuk 2 Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist Hoofdstuk 2 Eenduidig taalgebruik bij het diagnostisch en therapeutisch handelen van de diëtist W.K. Visser, S. Runia, J. Tiebie en Y.F. Heerkens December 2014 Samenvatting Ter verbetering van de communicatie,

Nadere informatie

dankzij bewegen beter participeren

dankzij bewegen beter participeren dankzij bewegen beter participeren Jan Jacobs Herbert Krakauer EMG Congres 2013 Bewegen als middel tot... Kwaliteit van leven Alertheid Therapeutic Motion Simulation KWALITEITSKADER GEHANDICAPTENZORG Uitgangspunten:

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud. Protocol verstrekkingsproces. beenprothesen. Keuzes. beenprothesen. Amputatie en Revalidatie; kaders en richtlijnen Verenso 2011

Inhoud. Protocol verstrekkingsproces. beenprothesen. Keuzes. beenprothesen. Amputatie en Revalidatie; kaders en richtlijnen Verenso 2011 Amputatie en Revalidatie; kaders en richtlijnen Verenso 0 Marieke Paping revalidatiearts Inhoud Amputatie en Revalidatieartsen CBO Richtlijn Protocol verstrekkingsproces Behandelkader beenamputatie VRA

Nadere informatie

Bijlage 19 (blad 1 recto)

Bijlage 19 (blad 1 recto) Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Klinisch redeneren moeilijker dan het lijkt! Em. prof. dr. Rob Oostendorp Drs. Geert Rutten Dr. Janneke Harting Prof. dr. Ria Nijhuis van der Sanden

Klinisch redeneren moeilijker dan het lijkt! Em. prof. dr. Rob Oostendorp Drs. Geert Rutten Dr. Janneke Harting Prof. dr. Ria Nijhuis van der Sanden Klinisch redeneren moeilijker dan het lijkt! Em. prof. dr. Rob Oostendorp Drs. Geert Rutten Dr. Janneke Harting Prof. dr. Ria Nijhuis van der Sanden Wat kunt u verwachten? Spreek- en behandelkamer van

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

Inleiding Klinimetrie Documenten 01 Inleiding Klinimetrie Nederlands Paraamedisch Instituut 2006 Pag. 2

Inleiding Klinimetrie Documenten 01 Inleiding Klinimetrie Nederlands Paraamedisch Instituut 2006 Pag. 2 Inleiding Klinimetrie 2006 1. Documenten 01 Inleiding Klinimetrie Nederlands Paraamedisch Instituut 2006 Pag. 2 Wanneer bij wie welk meetinstrument? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Inleiding Klinimetrie 2006

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting van het meetinstrumenten

Uitgebreide toelichting van het meetinstrumenten 1 Uitgebreide toelichting van het meetinstrumenten Life Habits 22 September 2010 Review: 1) E. Bernges, M. Bertrand, L. Patelski 2) Sandra Joeris Invoer: Eveline van Engelen 1 Algemene gegevens Lichaamsregio

Nadere informatie

Critical illness polyneuropathie Hoe moet het verder met revalideren?

Critical illness polyneuropathie Hoe moet het verder met revalideren? Critical illness polyneuropathie Hoe moet het verder met revalideren? Eleonore Verhaak, revalidatiearts Gelre ziekenhuizen Apeldoorn 17 november 2010 1 Inhoud Revalidatieplan in ziekenhuis Niveau van functioneren

Nadere informatie

Adviesrapport: gebruik van ICF, ISO9999 en Cliq in Nederland

Adviesrapport: gebruik van ICF, ISO9999 en Cliq in Nederland Adviesrapport: gebruik van ICF, ISO9999 en Cliq in Nederland Yvonne Heerkens & Theo Bougie (Publicatiedatum 07 01 2014) Inleiding Er zijn in Nederlands ongeveer 300.000 verschillende hulpmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

Kinderrevalidatie: het bereiken van een optimale autonomie en participatie voor kinderen met beperkingen

Kinderrevalidatie: het bereiken van een optimale autonomie en participatie voor kinderen met beperkingen Kinderrevalidatie: het bereiken van een optimale autonomie en participatie voor kinderen met beperkingen Anke Meester-Delver, kinderrevalidatiearts, afd. revalidatie, AMC Definitie kinderrevalidatie Kinderrevalidatie

Nadere informatie

WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS

WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS NVMT-Congres 2003 1 WAT NEMEN WE MEE NAAR HUIS PROF.DR. Rob A.B. Oostendorp NVMT-Congres 2003 2 OMVANG van het GEZONDHEIDSPROBLEEM NEKPIJN NVMT-Congres 2003 3 OMVANG van NEKPIJN GUEZ e.a., Acta Orthop

Nadere informatie

Revalidatiemodel en inkoop 2016

Revalidatiemodel en inkoop 2016 Revalidatiemodel en inkoop 2016 1. Revalidatie model De sector werkt met onderstaand revalidatiemodel. Revalidatiemodel Aanmelding Intake Legitimering van zorg MD1 Onderzoek en Diagnostiek MD2 Revalidatie

Nadere informatie

Kennis in Beweging. 30/10/14 MTP Fysiotherapie/KBC Haaglanden 1

Kennis in Beweging. 30/10/14 MTP Fysiotherapie/KBC Haaglanden 1 Kennis in Beweging 30/10/14 MTP Fysiotherapie/KBC Haaglanden 1 Eisen en doelen overheid Opdracht Kwaliteitsinstituut: maak kwaliteit transparant. Kwaliteitsstandaarden & Meetinstrumenten Tripartiet (patiënten,

Nadere informatie

4 Het proces van zelfmanagementondersteuning

4 Het proces van zelfmanagementondersteuning 7 Inhoud 1 Inleiding 9 1.1 Chronische aandoeningen 10 1.2 Zelfmanagement 17 1.3 Generiek model Zelfmanagement 25 1.4 Zelfmanagement en gerelateerde begrippen 29 2 Context 39 2.1 Samenleving: participatie

Nadere informatie

ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health

ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre World Health Organization 2001 Nederlandse vertaling: WHO FIC Collaborating

Nadere informatie

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag?

Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Fysiotherapie en Benigne Pijn: Welke vraag? Prof. dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut Amersfoort UMC St Radboud, Nijmegen Werkgroep Onderzoek Kwaliteit AANDACHTSPUNTEN doel conventionele

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE FYSIOTHERAPIE CIVIEL

TOEKOMSTVISIE FYSIOTHERAPIE CIVIEL TOEKOMSTVISIE FYSIOTHERAPIE CIVIEL SYMPOSIUM TOEKOMSTVISIE FYSIOTHERAPIE DEFENSIE 20 NOVEMBER 2002 Defensie 1 Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp wetenschappelijk directeur Nederlands Paramedisch Instituut hoogleraar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding www.hoint/classifications 2012 1 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Welkom... 1 De cursus... 1 Technische informatie over gebruik van de tool... 2 Hoe de tool is opgebouwd... 3 Gebruik

Nadere informatie

Als beweging patiënten met CVS zieker maakt, hoe kan de kinesitherapeut dan helpen?

Als beweging patiënten met CVS zieker maakt, hoe kan de kinesitherapeut dan helpen? Als beweging patiënten met CVS zieker maakt, hoe kan de kinesitherapeut dan helpen? Jo.Nijs@vub.ac.be 22-2-2010 1 revalidatie F A S E veilig bewegen = fysieke activiteiten verantwoord uitvoeren correct

Nadere informatie

Eerste intermediair verslag: OKIDO-project 13 januari 2007

Eerste intermediair verslag: OKIDO-project 13 januari 2007 Eerste intermediair verslag: OKIDO-project 13 januari 2007 In dit eerste intermediair rapport wensen wij volgende onderwerpen voor te stellen: 1. De kinesitherapeutische interventie in het geheel van de

Nadere informatie

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op?

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Ann Van den Bruel Senior Clinical Research Fellow Department of Primary Care Health Sciences University of Oxford Declaration Alma Ata 1978 Gezondheid

Nadere informatie

Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering. april 2007

Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering. april 2007 Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering april 2007 1 Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid wordt in de WIA hetzelfde gedefinieerd als in de WAO: Volledig

Nadere informatie

2.2 Herstel en International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 18

2.2 Herstel en International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 18 17 2 Herstel na een CVA G.M. Ribbers 2.1 Inleiding 18 2.2 Herstel en International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 18 2.3 Verklaringen voor herstel en de rol van de verpleging

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking.

Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking. Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking. Aly Waninge Fysiotherapeute Koninklijke Visio De Brink Lector Participatie en gezondheid van mensen met een visuele en verstandelijke beperking Hanzehogeschool

Nadere informatie

Inhoud. D.W.J. Dippel. G.M. Ribbers. N. Koenen-Bornet en N.C.Verhoeven-de With. 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten... 1

Inhoud. D.W.J. Dippel. G.M. Ribbers. N. Koenen-Bornet en N.C.Verhoeven-de With. 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten... 1 Inhoud VII Inhoud 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten.... 1 D.W.J. Dippel 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Bloedvoorziening van de hersenen.... 2 1.3 Epidemiologie CVA.... 2 1.4 Herseninfarct... 4 1.5

Nadere informatie

Revalidatie Elektronisch Patiënten Dossier Adelante

Revalidatie Elektronisch Patiënten Dossier Adelante Revalidatie Elektronisch Patiënten Dossier Adelante Landelijke werkgroep EKEP, 15 november 2013 Peter van Essen, Mspt Beleidsmedewerker Adelante revalidatie, speciaal onderwijs en audiologie Hoensbroek

Nadere informatie

Klinimetrie Implementatie van een Klinimetrische-CoreSet binnen de werksetting

Klinimetrie Implementatie van een Klinimetrische-CoreSet binnen de werksetting Klinimetrie Implementatie van een Klinimetrische-CoreSet binnen de werksetting Ruud Reijmers Fysiotherapeut Jeroen Bosch Ziekenhuis Disclosure belangen spreker (Potentiële) Belangenverstrengeling: Geen

Nadere informatie

Welkom op de implementatie cursus KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn

Welkom op de implementatie cursus KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn Welkom op de implementatie cursus KNGF-richtlijn Manuele Therapie bij Lage-rugpijn Samengesteld door: Marcel Heijmans, MSc Leo Hagenaars Dr. Erik Hendriks Prof.dr. Rob Oostendorp 2 Opzet van de cursus

Nadere informatie

Paramedisch OnderzoekCentrum

Paramedisch OnderzoekCentrum Van bruine klapper tot Extremiteiten. Manuele therapie in enge en ruime zin Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Boekpresentatie 25 augustus 2006 Wat kunt u verwachten? Boekzwangerschap: van knop naar extremiteit

Nadere informatie

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering

Nadere informatie

VERSLAG M-DECREET DEEL I : ATTEST IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING OUDERS. Voor- en achternaam Klik hier als u tekst wilt invoeren. invoeren.

VERSLAG M-DECREET DEEL I : ATTEST IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING OUDERS. Voor- en achternaam Klik hier als u tekst wilt invoeren. invoeren. VERSLAG M-DECREET DEEL I : ATTEST IDENTIFICATIEGEGEVENS LEERLING Geboortedatum Geslacht Adres Kies een item. OUDERS moeder vader Adres (indien anders dan adres leerling) Tel / mail: Klik hier als u tekst

Nadere informatie

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden

V raag naar nieuwe kennis. Professional, clië nten, branches, zorginst ellingen, kenniscentra en ond erzoekers. Kennis verspreiden Landelijke Kenniskring Fysiotherapie bij EMB cliënten Gecoördineerd en gestimuleerd door het landelijk Platform EMG KennisCirkel V raag naar nieuwe kennis Kennis gebruiken Kennis im p lem en te re n Professional,

Nadere informatie

Terug in het heden: een nuchtere blik op de zin en onzin van meten in de zorg. Sandra Beurskens

Terug in het heden: een nuchtere blik op de zin en onzin van meten in de zorg. Sandra Beurskens Terug in het heden: een nuchtere blik op de zin en onzin van meten in de zorg Sandra Beurskens Patient/client centred SDM (RVZ, 2013) Evidence Based Practice Context Multi/inter-disciplinair Doelgerichte

Nadere informatie

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker.

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker. Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7 Inhoud Redactie 1 1 Auteurs 1 2 Voorwoord 1 7 Passie voor beweging 1 7 sport 19 1 Strategieën ter preventie van enkeldistorsies en voorstekruisbandletsels 23 Elke Cumps, Inne Aerts, Romain Meeusen Neuromusculaire

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Whiplash en duizeligheid: een paar apart Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Wat te vewachten? 1. Praktijkervaring en registratie 2. Whiplash-trial 3. Prognostische factoren 1. Patiëntgegevens 1998 2003 Praktijk

Nadere informatie

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans

Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen HET LEVEN. Dr. Ruth Dalemans Ruth Dalemans Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken en kwetsbare ouderen IMPACT VAN AFASIE OP HET LEVEN Dr. Ruth Dalemans Onderzoek en onderwijs Promotietraject Rol van de student

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR FUNCTIONERINGSRAPPORT VOOR DE AANVRAAG VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN/OF AANPASSINGEN

MULTIDISCIPLINAIR FUNCTIONERINGSRAPPORT VOOR DE AANVRAAG VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN/OF AANPASSINGEN Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Behandelplan: gebruik SMART goals

Behandelplan: gebruik SMART goals Behandelplan: gebruik SMART goals S PECIFIC M EASURABLE A A TTAINABLE R EALISTIC T IME BONDED Mogelijk om met 2 krukken een normaal stap patroon te tonen Test 4-punts marche met andere observator/ video/spiegel

Nadere informatie

MS: Revalidatie in de vroege fase. H.G.A. Hacking, revalidatiearts.

MS: Revalidatie in de vroege fase. H.G.A. Hacking, revalidatiearts. MS: Revalidatie in de vroege fase H.G.A. Hacking, revalidatiearts. Wat valt er te revalideren in de vroege fase? Aan bod komen: 1. Wat is revalidatie? 2. Hoe ga ik om met deze chronische aandoening (coping)?

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving Nieuwe visie op zorg noodzakelijk! Stijgende vraag naar zorg Kostengroei Grote vraag naar zorgpersoneel Verwachtingen burgers Meer eigen regie in

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Aan welke eisen moet de verslaglegging door podotherapeuten voldoen?

Aan welke eisen moet de verslaglegging door podotherapeuten voldoen? Aan welke eisen moet de verslaglegging door podotherapeuten voldoen? een beknopte versie van het Programma van Eisen voor podotherapie Project Paramedische Verslaglegging Patiëntenzorg deelproject podotherapie

Nadere informatie

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18

Inhoud. Redactie 11. Auteurs 12. Voorwoord 16. Inleiding 18 Inhoud Redactie 11 Auteurs 12 Voorwoord 16 Inleiding 18 1 Spirometrie in de cardiorespiratoire revalidatie 22 Thomas Malfait en Eric Derom Inleiding 22 Longvolumes 24 Volumestroom (flow) of debiet 29 Piekstroommetingen

Nadere informatie

Symposium Anno 2014: kansen en uitdagingen. Balans in het biopsychosociaal model

Symposium Anno 2014: kansen en uitdagingen. Balans in het biopsychosociaal model Symposium Anno 2014: kansen en uitdagingen Balans in het biopsychosociaal model Prof dr. J. Devulder Multidisciplinair pijncentrum UZ Gent Het Pand, 10 oktober 2014 Balans in het biopsychosociaal model

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis. Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Janine Collet specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Dubbele zorgvraag psychiatrie dementie somatiek 2 3 Zorgprogramma

Nadere informatie

7/11/2016. HersenletselCongres B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel. Succes Marlou van Rhijn?

7/11/2016. HersenletselCongres B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel. Succes Marlou van Rhijn? Disclosure belangen sprekers B7 - Iedereen is anders: aandacht voor de persoonlijke factoren na hersenletsel Caroline van Heugten & Ieke Winkens (Potentiële) belangenverstrengeling De betrokken relaties

Nadere informatie

Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s

Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s Paramedisch Onderzoek Centrum POC Bewegingsarmoede bij ouderen: implementatie van beweegprogramma s Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Fysiotherapie werkt Veelgehoorde redenen om niet te bewegen Ik heb teveel

Nadere informatie

FML is ongeschikt bij letselschade

FML is ongeschikt bij letselschade 165 FML is ongeschikt bij letselschade Drs.ing. R.I. Teulings en dr. M.J.H.M. Herpers 1 R.I. Teulings is Medisch Adviseur voor Slachtoffers (MAS), Register Geneeskundig Adviseur(RGA), redacteur van L&S

Nadere informatie