Evenementen Binnenstad Een onderzoek onder DIP-leden en ondernemers naar hun beleving van evenementen in de Binnenstad van Delft 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementen Binnenstad Een onderzoek onder DIP-leden en ondernemers naar hun beleving van evenementen in de Binnenstad van Delft 2016"

Transcriptie

1 Evenementen Binnenstad Een onderzoek onder DIP-leden en ondernemers naar hun beleving van evenementen in de Binnenstad van Delft 2016 Gemeente Delft Cluster Interne Dienstverlening/Advies Onderzoek & Statistiek April 2016

2

3 Inhoud 1. Inleiding Resultaten Bezoek aan evenementen Beoordeling evenementen Kwaliteit van het huidige evenementenaanbod Hoeveelheid evenementen Sterke en zwakke punten van het evenementenaanbod Suggesties ter verbetering van het evenementenaanbod Overlast van evenementen Ervaring van overlast Overlast bronnen Geluidsoverlast Locatie overlast Suggesties ter vermindering van de overlast Stelling m.b.t. overlast Melding maken van overlast Opmerkingen en suggesties Bijlage I: Extra Figuren en Tabellen Bijlage II: Open antwoorden

4

5 1. Inleiding Aanleiding tot het onderzoek In de binnenstad worden jaarlijks veel evenementen georganiseerd. Evenementen horen bij het stedelijk leven. Denk daarbij aan concerten, markten, kermissen, feesten, optochten en sportwedstrijden. Ze zorgen voor levendigheid en een aantrekkelijke sfeer. Verschillende evenementen zijn inmiddels uitgegroeid tot plaatselijke tradities, omdat ze al tientallen jaren georganiseerd worden. Ze bieden ook werkgelegenheid en bepalen mede het beeld van onze stad. Meer en meer zijn ze van belang voor het toerisme in Delft en voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. Een keerzijde van evenementen is overlast, bijvoorbeeld door geluid of een verminderde bereikbaarheid. De gemeente wil dit onderzoeken. Doelstelling van het onderzoek Het doel van het onderzoek is dan ook het verkrijgen van inzicht in de ervaren (geluids)overlast bij evenementen in de Binnenstad; ervaart men overlast, wat voor overlast, waar ervaart men dit en wat kan er aan gedaan worden? De resultaten worden gebruikt voor het aanpassen van het evenementenbeleid. Doelgroepen zijn bewoners en ondernemers in de Binnenstad. Methode Om antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven, is de vragenlijst in maart uitgezet via diverse kanalen: 1) De leden van het Delft Internet Panel (DIP) die in de Binnenstad wonen (332) kregen een verzoek via de mail om de vragenlijst in te vullen; 2) Alle bewoners aan de Markt en het Sint Agathaplein (158) hebben een brief thuisgestuurd gekregen met daarin een link naar de digitale vragenlijst; 3) Om voldoende bewoners te ondervragen, is er naast het DIP een aanvullende steekproef van 500 bewoners getrokken. Deze mensen kregen een brief thuisgestuurd met daarin een link naar de digitale vragenlijst; 4) Alle ondernemers in de Binnenstad (1.525) kregen een brief met daarin een link naar de digitale vragenlijst. Respons 1) Vanuit het DIP zijn er 332 bewoners uit Binnenstad benaderd waarvan er 216 de vragenlijst hebben ingevuld (respons 65%); 2) Het is niet mogelijk om de straatnaam van de respondenten te achterhalen. Van alle bewoners uit de steekproef en de bewoners aan de Markt en Sint Agathaplein (658) hebben er 102 de vragenlijst ingevuld (respons 16%); 3) Van de ondernemers die benaderd zijn, hebben er 74 de vragenlijst ingevuld (respons 5%). In totaal is de vragenlijst door 392 personen ingevuld, dit is een respons van 16%. 5

6 6

7 2. Resultaten Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het onderzoek. Zowel de resultaten van de bewoners als de ondernemers worden besproken. Let op: gezien de lage respons onder de ondernemers dienen de resultaten van deze groep slechts ter indicatie. 2.1 BEZOEK AAN EVENEMENTEN Allereerst is er aan de bewoners en ondernemers gevraagd of zij wel eens evenementen in de Delftse Binnenstad bezochten in het afgelopen jaar. Van de bewoners bezocht 89% in het afgelopen jaar wel eens een evenement in de Binnenstad van Delft, van de ondernemers is dit 92%. Tabel 1. Heeft u het afgelopen jaar wel eens evenementen in de Delftse Binnenstad bezocht?* (in %) bewoner (n=318) ondernemer (n=74) ja nee 11 8 totaal * Denk bij evenementen aan Lichtjesavond, Varend Corso, Jazz Festival, Westerpop, Open Monumentendag, Koningsdag, etc. 2.2 BEOORDELING EVENEMENTEN In deze paragraaf wordt besproken hoe bewoners en ondernemers het evenementenaanbod beoordelen op de diverse aspecten KWALITEIT VAN HET HUIDIGE EVENEMENTENAANBOD Over de kwaliteit van het huidige evenementenaanbod is de meerderheid positief, zie Figuur 1. Ruim zes van de tien bewoners en ondernemers beoordelen de kwaliteit als (zeer) goed. Een kwart van hen vindt de kwaliteit goed noch slecht. Ongeveer een tiende deel is negatief over de kwaliteit. Ook zijn er enkele respondenten die aangeven niet te weten hoe zij dit zouden beoordelen. Figuur 1 7

8 Toelichtingen Zowel de bewoners als de ondernemers zijn gevraagd om hun antwoord toe te lichten. In Bijlage II zijn alle toelichtingen opgenomen, gesorteerd op het antwoord bij deze vraag. Bewoners (zeer) goed (80): de sfeer is goed/gezellig, levendige stad, altijd wel iets leuks te beleven, er is voldoende variatie, er is genoeg te doen, voor ieder wat wils, voldoende keus, goed georganiseerd, kwalitatief goede en leuke evenementen, veel enthousiasme. Daarbij worden diverse specifieke evenementen genoemd die men leuk vindt, zoals Lichtjesavond, Westerpop en Open Monumentendag. goed noch slecht (39): er zijn goede en ook slechte evenementen, teveel of juist te weinig evenementen, afnemende subsidies, evenementen zijn minder geworden dan een paar jaar geleden, evenementen zijn prima, veel van hetzelfde, geluidsoverlast, te druk op Lichtjesavond en Koningsdag. (zeer) slecht (23): geeft veel overlast, van geluid (versterkte muziek) en drukte, te veel evenementen in de Binnenstad, sommige evenementen zijn matig/slecht, anderen passen niet bij Delft. Ondernemers (zeer) goed (22): er worden veel evenementen georganiseerd, prettige sfeer in de Binnenstad, leuke evenementen, goede variatie, enthousiaste organisatie, er komen veel mensen op af, goed voor de stad. goed noch slecht (10): diverse toelichtingen zoals; evenementen niet specifiek voor Delft, kan kwalitatief beter. (zeer) slecht (6): diverse toelichtingen, bijvoorbeeld; omzet lager wegens geluidsversterking. Er zijn enkele toelichtingen gegeven bij weet niet HOEVEELHEID EVENEMENTEN Over de hoeveelheid evenementen is men over het algemeen ook positief. Twee derde deel van de bewoners vindt dat er genoeg evenementen zijn. Onder ondernemers ligt dit aandeel iets lager, maar nog altijd de meerderheid (57%). Ruim een vijfde deel van zowel de bewoners als de ondernemers geeft aan dat er te veel evenementen zijn. Ruim een tiende van de bewoners vindt juist dat er te weinig evenementen zijn. Ondernemers geven dit meer aan (16%) dan de bewoners (11%). Het was ook mogelijk om weet niet te antwoorden, zie Figuur 2. Figuur 2 8

9 Er is gekeken of er verschillen optreden tussen de bewoners die in het afgelopen jaar evenementen hebben bezocht in de Delftse Binnenstad, en bewoners die dit niet deden, zie Figuur 3. Bewoners die evenementen bezocht hebben zijn in meerdere mate positief dan bewoners die dit niet deden (deze laatste groep is klein). Van de bezoekers vindt ruim twee derde deel dat er genoeg evenementen zijn, onder niet-bezoekers is dit ruim de helft (verschil 13%). Niet-bezoekers geven vaker aan dat er te veel evenementen zijn, dan bezoekende bewoners (verschil 8%). Ook hebben niet-bezoekers meer aangegeven het niet te weten. Figuur 3 Bekijken we het verschil tussen de ondernemers die wel en niet evenementen hebben bezocht, valt wederom op dat de meesten dit wel deden (n=68). Enkel 6 ondernemers bezochten de evenementen niet. Zij geven vooral aan dat er te veel evenementen zijn (aantal 4). Bezoekende ondernemers geven vooral aan dat er genoeg evenementen zijn (60%), en in gelijke mate dat er teveel of te weinig evenementen zijn (beiden 18%). Toelichtingen Alle respondenten zijn gevraagd om hun antwoord toe te lichten. Tussen haakjes staat het aantal antwoorden gegeven. Alle antwoorden staan in Bijlage II op een rij. Hieronder volgen de meest genoemde antwoorden. Er zijn maar enkele toelichtingen op weet niet gegeven. Bewoners Te veel evenementen (41): veel geluidsoverlast van te harde, versterkte muziek, dreunende bassen, zeker in de zomermaanden is het ieder weekend raak, een rustig weekend is ook prettig/mooi, de Markt is overbelast met evenementen, teveel en te druk, teveel op dezelfde plekken, sommige evenementen passen niet in de oude Binnenstad. Genoeg evenementen (46): er is een groot/voldoende aanbod, spreiding kan beter (niet ieder weekend, minder in de zomer, meer in de winter), liever kwaliteit dan kwantiteit, soms last van evenementen, goede afwisseling en genoeg rust, naast grote evenementen zijn er ook veel kleine evenementen in de horeca. Te weinig evenementen (18): leuk als er meer evenementen zijn, voor een bruisende, levendige stad, meer visie gewenst. 9

10 Ondernemers Te veel evenementen (10): bijvoorbeeld wordt genoemd; winkelend publiek blijft weg (wel horeca publiek), in de warmere maanden is er ieder weekend wel iets. Genoeg evenementen (15): o.a. genoeg te doen, soms meerdere tegelijk, goed voor de stad, ook overlast (bereikbaarheid, lawaai). Te weinig evenementen (5): bijv.; er zijn regelmatig periodes dat er niets wordt georganiseerd STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN HET EVENEMENTENAANBOD Bewoners en ondernemers zijn gevraagd om sterke en zwakke punten te noemen van het evenementenaanbod. Alle antwoorden staan in Bijlage II. Hieronder volgen de meest genoemden. Sterke punten Bewoners (201) Afwisselend, voor jong en oud, voor elk wat wils, de variatie, diversiteit, breed aanbod, gevarieerd, veelzijdig, veel verschillende activiteiten, verscheidenheid, voor alle leeftijden. Trekt veel mensen aan, mensen uit de regio en toeristen, aantrekkingskracht naar de stad toe, goed voor de Binnenstad, goed voor de horeca en ondernemers. Gezelligheid in de stad, gezellige sfeer, mooie historische omgeving. Laagdrempelig, gastvrij, kleinschalig. Vast terugkerende succesvolle evenementen, traditie. Ook worden er vele evenementen genoemd, vooral: Lichtjesavond, Jazz en Blues festival, Mooi Weer Spelen, Open Monumentendag, Koningsdag, Varend Corso, Delft Chamber Music Festival. Ondernemers (52) De variatie, diversiteit, goede afwisseling, voor ieder wat wils. Druk bezocht, aantrekken van bezoekers uit de regio, promotie van de stad, goed voor ondernemers in de stad. Gastvrijheid, vriendelijkheid, sfeer in de stad, leven in de stad. Evenementen worden genoemd, o.a.: Lichtjesavond, Mooi Weer Spelen, Blues Festival Delft, Jazz Festival, en vele activiteiten in de Delftse horeca. Zwakke punten Bewoners (199) Geluidsoverlast van evenementen met versterkte muziek (beter handhaven op overlast), overlast voor bewoners en ondernemers, alcoholmisbruik, afsluiten van de markt, geluid maken op de verkeerde plekken, maak gebruik van locaties buiten de Binnenstad. Evenementen zijn standaard, mag meer variatie in, te weinig of juist teveel evenementen, kleinschalig van aard, gericht op muziek en alcohol, niet passend bij historische Binnenstad, matige/lage kwaliteit, rommelig. Sommige evenementen zijn te druk bezocht, doorstroming bij grote drukte, te massaal. Te weinig promotie, te commercieel van karakter, slechte spreiding, teveel achter elkaar of tegelijkertijd, meer duidelijkheid over parkeren. Ondernemers (49) Geluidsoverlast, te harde muziek, door geluidsoverlast minder klanten, bereikbaarheid, te weinig parkeerplekken, overlast voor bewoners en ondernemers, afsluitingen in de stad. Gebrek aan fondsen merk je aan de kwaliteit van de evenementen, jammer dat evenementen verminderen door minder subsidie, te weinig promotie van evenementen bij bewoners en toeristen, niveau georganiseerde evenementen soms laag, te weinig communicatie (aan ondernemers), geen overzicht van wat er te doen is. 10

11 2.2.4 SUGGESTIES TER VERBETERING VAN HET EVENEMENTENAANBOD Alle respondenten zijn gevraagd of ze suggesties hebben ter verbetering van het evenementenaanbod. Alle suggesties staan in Bijlage II. Hieronder volgt een aantal suggesties. Bewoners Meer spreiding, minder grote evenementen en meer kleinere evenementen, gebruik van andere locaties dan alleen de Binnenstad, zoals Mooi Weer Spelen was, meer voor kinderen, betere kwaliteit, maak gebruik van de grachten, goed schoonmaken na evenementen, betere aankondiging. Ondernemers Een betere gezamenlijke communicatie naar buiten, meer samenwerking tussen partijen, houd de markt open bij evenementen, minder evenementen. 11

12 2.3 OVERLAST VAN EVENEMENTEN In deze paragraaf staan de resultaten met betrekking tot de ervaring van overlast van evenementen in de Delftse Binnenstad ERVARING VAN OVERLAST Er is geïnventariseerd in hoeverre bewoners en ondernemers overlast ervaren van afval, geluidsoverlast en drukte in de Binnenstad, zowel bij evenementen als in het algemeen. Figuur 4 laat het aandeel zien dat middelmatig tot veel last heeft van deze vormen van overlast. Voor alle aspecten van overlast geldt dat relatief meer bewoners aangeven er last van te hebben dan ondernemers. Dit geldt zowel bij evenementen als in het algemeen. Men heeft meer last van deze aspecten wanneer er een evenement is in de Binnenstad. De grootste bron van overlast bij evenementen is afval in de Binnenstad. Van de bewoners heeft 56% hier last van bij evenementen, in het algemeen is dit 35%. Een kwart van de ondernemers heeft last van afval in de Binnenstad, maar bij evenementen verdubbelt dit aandeel tot de helft. Geluidsoverlast wordt door bijna de helft van de bewoners ervaren wanneer er een evenement is, op een normale dag is dit ongeveer een vijfde deel. Vier van de tien ondernemers hebben last van geluid bij evenementen, normaliter is dit 16%. Drukte in de Binnenstad is vooral een probleem voor bewoners tijdens evenementen. Bijna de helft geeft aan hier dan middelmatig tot veel last van te hebben. Voor ondernemers is dit bijna drie op de tien. In het algemeen heeft ruim een vijfde deel van de bewoners last van drukte in de Binnenstad, ondernemers noemen dit het minst (13%). In Bijlage I staat de volledige tabel gegeven. Figuur 4 12

13 In 2008 hebben we deze vraag ook voorgelegd aan bewoners in de Binnenstad. In onderstaande figuur zien we de percentages bewoners dat middelmatig of veel last ervaart van deze aspecten, in 2008 en Twee aspecten springen eruit: het aandeel bewoners dat middelmatig tot veel geluidsoverlast ervaart van evenementen is in 2016 een stuk toegenomen ten opzichte van 2008, namelijk van 21% tot 47%. Ditzelfde geldt voor last van drukte in de Binnenstad bij evenementen: dit is toegenomen van 31% in 2008 tot 47% in Vergelijking : Aandeel bewoners 'middelmatig tot veel' last van geluid, afval en drukte in de Binnenstad, in het algemeen en bij evenementen Afval in de Binnenstad bij evenementen 56% 51% Afval van bezoekers van de Binnenstad in het algemeen (niet bij evenementen) 35% 38% Geluidsoverlast van evenementen Geluidsoverlast van bezoekers van de Binnenstad in het algemeen (niet bij evenementen) 21% 19% 22% 47% Drukte in de Binnenstad bij evenementen 31% 47% Drukte in de Binnenstad door bezoekers in het algemeen (niet bij evenementen) 22% % Figuur 5 13

14 2.3.2 OVERLAST BRONNEN Aan alle respondenten is gevraagd of zij konden aangeven waarvan zij eventueel overlast ervaren bij evenementen in de Binnenstad. Het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven. Figuur 6 toont de resultaten voor bewoners en ondernemers. De aspecten zijn gesorteerd op het aandeel bewoners dat hier last van heeft, omdat zij de grootste groep zijn. Het aandeel dat geen overlast ervaart tijdens evenementen in de Binnenstad is drie op de tien onder bewoners en ruim vier op de tien bij ondernemers. Bewoners geven vooral aan last te hebben van geluid (37%), verminderde bereikbaarheid (30%) en afval in de Binnenstad (29%). Ruim een kwart heeft last van de drukte zelf. Ondernemers hebben het meest last van verminderde bereikbaarheid (33%), geluid (27%), afval (27%). Een aandeel van 13% geeft aan minder omzet te draaien bij evenementen. Het was ook mogelijk om een ander antwoord te geven. Rond een tiende deel heeft dit gedaan. Bewoners noemen diverse zaken, zoals: overlast van dronken mensen, baldadig gedrag achteraf (meer handhaven), gewoon lopen lastig door grote drukte. Ook ondernemers antwoorden divers: minder omzet, bereikbaarheid en parkeren minder, last van verkeer in de stad. In Bijlage II staan alle open antwoorden gegeven. Figuur 6 14

15 2.3.3 GELUIDSOVERLAST De bewoners en ondernemers die hebben aangegeven geluidsoverlast te ervaren zijn vervolgens gevraagd om aan te geven waaruit deze geluidsoverlast bestaat. De overgrote meerderheid van zowel bewoners als ondernemers geeft aan dat het geluid bij evenementen te hard is, zie Figuur 7. Ook vindt de meerderheid van beide groepen de geluidsoverlast te lang duren. Bijna de helft van de bewoners geeft aan dat er te vaak geluidsoverlast is. Het was ook mogelijk om een ander aspect te noemen aan de geluidsoverlast. Ongeveer een vijfde deel heeft dit gedaan. Bewoners noemen vooral: schreeuwende bezoekers, soms tot in de nacht, lastig bij vroeg opstaan, geluid overstemt, geen gesprek kunnen voeren, de lage tonen. Enkel 4 ondernemers hebben een ander antwoord gegeven, zoals: het op en afbreken van evenementen duurt vaak te lang en is zeer luidruchtig. Alle antwoorden staan in Bijlage II. U geeft aan geluidsoverlast te ervaren bij evenementen. Kunt u aangeven waaruit dit bestaat? (meerdere antwoorden mogelijk) het geluid bij evenementen is te hard 89% 82% geluidsoverlast bij evenementen duurt te lang 58% 65% er is te vaak geluidsoverlast 24% 46% anders, namelijk: 16% 24% bewoners die geluidsoverlast ervaren (n=110) % ondernemers die geluidsoverlast ervaren (n=17) Figuur 7 In Bijlage I staat de figuur waarbij het aandeel dat overlast ervaart is berekend op het totaal aantal bewoners en ondernemers (Figuur 12) LOCATIE OVERLAST Aan de respondenten is gevraagd om zo specifiek mogelijk aan te geven waar het geluid vandaan komt. In Bijlage II staan alle antwoorden gesorteerd naar bewoners en ondernemers en woongebied. Bewoners Locaties die veel genoemd worden betreffen: de Markt, Rondom de Oude Kerk, H. Geestkerkfhof, Prinsenhof, St. Agathaplein, diverse cafe s en horecaterrassen (Wijnhaven, Oude Jan, Koningshuis), Doelenplein, (kermis op de) Paardenmarkt, Kromstraat, Beestenmarkt, Bastiaanplein, Vesteplein. 15

16 Men heeft vooral geluidsoverlast van harde muziek (muziekfestivals, Jazz en Blues festival, Koningsdag, Westerpop, carnaval, OWee), en van luidruchtig/dronken uitgaanspubliek, s nachts op weg naar huis. Daarnaast noemen respondenten; zwerfvuil, afval in de grachten, de overvolle prullenbakken en ondergrondse containers waar afval bij wordt gelegd, teveel mensen op straat, het is geen doorkomen aan, zowel lopend als met de fiets (Lichtjesavond, markt langs de grachten), verkeer zoekend naar een parkeerplek. Ondernemers De volgende locaties worden meermalen genoemd door ondernemers: de Markt, Doelenplein, Heilige Geest Kerkhof (introductieweek, Koningsdag, Taptoe, carnaval, kermis, markten, studentenfeesten), te druk in de stad, bezoekers die hun rommel niet opruimen, afval in de gracht, open versterkte muziek, slechte bereikbaarheid (winkel, huis) bij evenementen SUGGESTIES TER VERMINDERING VAN DE OVERLAST Alle respondenten zijn gevraagd of ze suggesties hebben ter vermindering van de overlast. Alle suggesties staan in Bijlage II. Hieronder volgen de meest genoemden. Bewoners Geluid beperken en hier ook op toezien tijdens evenementen, eerder stoppen met harde muziek bij evenementen, meer afvalbakken en deze vaker legen, minder vergunningen verlenen, gebruik van andere locaties dan Binnenstad. Ondernemers Muziek minder hard/minder versterken, gebruik andere locaties, minder evenementen. 16

17 2.3.6 STELLING M.B.T. OVERLAST Door middel van een stelling is er getoetst in hoeverre respondenten het ervaren van enige overlast bij evenementen acceptabel vinden, omdat er zoveel meer bezoekers plezier aan beleven. De meerderheid van zowel de bewoners als de ondernemers is het (zeer) eens met de stelling, en vindt enige overlast bij evenementen acceptabel. Onder bewoners is dit driekwart, onder ondernemers bijna zeven op de tien. Het aandeel dat het (zeer) oneens is met deze stelling is groter onder de ondernemers (18%) dan onder de bewoners (13%). Ruim een tiende deel van beide groepen reageert neutraal op de stelling. Figuur 8 Toelichting De bewoners en ondernemers zijn gevraagd om hun antwoord op de stelling toe te lichten. Alle toelichtingen staan in Bijlage II. Hieronder volgen de meest genoemde antwoorden. Bewoners (zeer) eens (94): Bijvoorbeeld: dit hoort bij een Binnenstad, je kiest er zelf voor om hier te wonen, zorg ervoor dat de overlast niet te veel wordt. eens noch oneens (20): gemeente moet balans beter bewaken (niet alle evenementen moeten in Binnenstad plaatsvinden, ook begrenzing van het geluid), het moet niet te veel worden. (zeer) oneens (30): wat is enige overlast? het is de laatste jaren verergerd. Ondernemers (zeer) eens (13): Bijvoorbeeld: evenementen zorgen voor meer levendigheid, meer bezoekers = meer klanten. eens noch oneens (4): Bijvoorbeeld: eigenlijk zou iedereen plezier moeten hebben aan de evenementen. (zeer) oneens (9): Divers, bijvoorbeeld: de binnenstad kan op eigen kracht al voldoende plezier bieden, het hoeft niet alleen maar herrie en alcohol te zijn, ondernemers beter informeren tevoren over bepaalde typen overlast. Er zijn maar enkele toelichtingen bij weet niet. 17

18 2.3.7 MELDING MAKEN VAN OVERLAST Aan alle bewoners en ondernemers is er gevraagd of zij wel eens een melding hebben gemaakt van (geluids)overlast. De respondenten die geen melding hebben gemaakt van (geluids)overlast zijn vervolgens gevraagd of zij weten hoe zij een melding kunnen maken. Figuur 9 toont de resultaten. Een aandeel van 28% van de bewoners heeft wel eens een melding gemaakt, onder ondernemers is dit 24%. Van de bewoners is 42% niet bekend met hoe zij een melding kunnen maken. Van de ondernemers is dit aandeel lager: 32%. Figuur OPMERKINGEN EN SUGGESTIES Ter afsluiting van de vragenlijst was het mogelijk om een opmerking of suggestie te plaatsen met betrekking tot de onderwerpen van het onderzoek. Van de bewoners heeft 9% dit gedaan. Van de ondernemers gaf 23% nog een opmerking of suggestie. Al deze antwoorden staan in Bijlage II. Bewoners Meer aandacht voor handhaving, spreiding evenementen. Ondernemers Meer samenwerking met de ondernemers bij evenementen, evenementen niet prettig voor toeristen, verdeling evenementen over de binnenstad. De bewoners die aan het onderzoek hebben meegedaan via het Delft Internet Panel, hebben daarnaast nog een algemene opmerking kunnen geven. Alle antwoorden staan in Bijlage II. 18

19 BIJLAGE I: EXTRA FIGUREN Bij Ervaring van overlast In de figuren zijn de vormen van overlast gesorteerd op het aandeel middelmatig + veel last bij evenementen. Men heeft het meest last van afval, gevolgd door geluid en drukte. De eerste figuur toont de resultaten van bewoners, de tweede figuur de resultaten van de ondernemers. Figuur 10 Figuur 11 19

20 Bij Geluidsoverlast De onderstaande figuur is gesorteerd op de antwoorden van de bewoners. De percentages zijn berekend op de totale groep bewoners en ondernemers, waardoor deze lager uitkomen. Een derde van de bewoners ervaart het geluid bij evenementen te hard. Ruim een vijfde vindt de geluidsoverlast te langdurig. Figuur 12 20

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

BEZOEK CULTURELE ACTIVITEITEN

BEZOEK CULTURELE ACTIVITEITEN Cultureel aanbod studenten en jongeren, 2015 Delft is een echte studentenstad en heeft een enorm potentieel aan studenten. Tegelijkertijd zal Delft zich moeten inspannen om een interessante studentenstad

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Drukte en leefbaarheid in de stad

Drukte en leefbaarheid in de stad BIJLAGENBOEK Drukte en leefbaarheid in de stad december 2016 Rekenkamer Amsterdam Drukte en leefbaarheid in de stad Bijlagenboek: Resultaten enquête burgerpanel december 2016 2 Inhoudsopgave 1 Enquêtevragen

Nadere informatie

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND

EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND EVENEMENTEN IN LANSINGERLAND Burgerpanel Lansingerland Oktober 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 198 Datum Oktober

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN

BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN Gemeente Westvoorne April 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/057 Datum April 2018

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Respons Van de panelleden die zijn benaderd, hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 66%.

Respons Van de panelleden die zijn benaderd, hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 66%. Samenvatting Milieu 2013 Het Delft Internet Panel (DIP) is in april 2013 benaderd voor een onderzoek naar het gebruik en de waardering van diverse voorzieningen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Samenvatting Gemeentelijke communicatie, 2018 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om de mening van Delftenaren over de gemeentelijke berichtgeving online en in de Stadskrant Delft te peilen. Daarnaast

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Evenementenkalender Gemeente Delft

Evenementenkalender Gemeente Delft Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

Overlast op het water

Overlast op het water Projectnummer: 11209 In opdracht van stadsdeel Centrum Nienke Laan MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0308 Fax 020 251 0444

Nadere informatie

Daarom heeft KHN Haarlem in mei 2017 een enquête uitgevoerd De bedrijven in het centrum gelegen kregen een aantal aanvullende vragen over de kermis.

Daarom heeft KHN Haarlem in mei 2017 een enquête uitgevoerd De bedrijven in het centrum gelegen kregen een aantal aanvullende vragen over de kermis. Enquête Afvalverzameling en Kermis Haarlem KHN Haarlem ontvangt regelmatig opmerkingen over de afvalinzameling voor de horeca in Haarlem. Daarnaast hebben ondernemers in het centrum een mening over de

Nadere informatie

Datum Evenement Locatie Status

Datum Evenement Locatie Status Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Datum Evenement Locatie Status

Datum Evenement Locatie Status Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Evenementenkalender Gemeente Delft

Evenementenkalender Gemeente Delft Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

1 Brengt u dit jaar een bezoek aan de Rooise Kermis?

1 Brengt u dit jaar een bezoek aan de Rooise Kermis? Kermis Van 23 tot en met 27 augustus wordt de Rooise kermis gehouden. 8 7 6 1 Brengt u dit jaar een bezoek aan de Rooise Kermis? 72% 5 4 9% 19% Ja Nee Weet ik nog niet 1 Hangt ook van het weer af 1 Um

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels

Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koopzondagen en (zondag)avondwinkels Veel Utrechters gaan maandelijks op zondag naar een supermarkt

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012

Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Resultaten enquête evenementen Oosterpark 2012 Profiel van de doelgroep Er hebben 369 respondenten deelgenomen aan het kwantitatieve deel van dit onderzoek. Zij hebben allen de enquête ingevuld. Deze groep

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

Datum Evenement Locatie Status

Datum Evenement Locatie Status Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Datum Evenement Locatie Status

Datum Evenement Locatie Status Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Geldrop- Mierlo plaatsvindt?

1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Geldrop- Mierlo plaatsvindt? Evenementen Er worden diverse evenementen georganiseerd in onze gemeente. 6 5 1 Wat vindt u van het aantal evenementen dat in Geldrop- Mierlo plaatsvindt? 5 (n=159) 4 28% 4% 13% Te veel Precies goed Te

Nadere informatie

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 We willen dat mensen op een prettige manier met elkaar omgaan in de gemeente s-hertogenbosch, ongeacht eventuele cultuurverschillen,

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft december 2018 1. Respons 1. Respons Bent u man of vrouw? Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek

1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek 1- meting imago onderzoek Stichting Marketing Zaanstreek Imago onderzoek 2013 Stichting Marketing Zaanstreek 1 Definitie onderzoeksdoelgroep A. Inwoners Zaanstreek (Zaankanters) (n=249): Inwoners van de

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Inleiding In opdracht van de Taskforce Armoede heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek acht stellingen over

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 68%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 68%. Samenvatting aangiftebereidheid fietsendiefstal, 4-meting 2015 Het Delft Internet Panel (DIP) is in januari 2015 voor de vijfde maal benaderd over het onderwerp fietsendiefstal (de 4-meting). In september

Nadere informatie

Evenementenkalender Gemeente Delft

Evenementenkalender Gemeente Delft Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

1. Gaat u het internationale cultuurfestival Cultura Nova bezoeken?

1. Gaat u het internationale cultuurfestival Cultura Nova bezoeken? Internationaal cultuurfestival Cultura Nova Internationaal cultuurfestival Cultura Nova wordt 18 augustus geopend en duurt nog tot en met 27 augustus. Tijdens het festival is er een programma met beeldend

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Erfgoed

Onderzoek Inwonerspanel: Erfgoed 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 14 november kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.435 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018

RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL BINNENSTADSPEILING 2018 1. Inleiding Van 11 tot en met 23 december 2018 is een peiling gehouden onder de leden van het HengeloPanel. Het onderwerp van de peiling was de binnenstad

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Evenementenkalender Gemeente Delft

Evenementenkalender Gemeente Delft Evenementenkalender Gemeente Delft In deze evenementenkalender vindt u informatie over reserveringen en vergunningaanvragen voor een evenement en evenementenlocaties. Aan de vermelding op deze kalender

Nadere informatie

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Resultaten 2017 - ronde 2 Fotograaf: Alphons Nieuwenhuis M. van der Lof Team Onderzoek & Kennis verkeersonderzoek@amsterdam.nl Inleiding In deze rapportage zijn de resultaten

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Inleiding t.b.v. de expertbijeenkomst zwerflawaai georganiseerd door de stadsdeelraad Centrum 26 mei 2011 Carlo Schoonebeek, Dienst Milieu

Nadere informatie

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM

PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM PEILING INWONERSPANEL: EDE CENTRUM ACHTERGROND EN OPZET De gemeente Ede wil Ede Centrum nieuw leven inblazen en heeft ervoor gekozen om de ontwikkeling van het centrumgebied een speerpunt te maken van

Nadere informatie

SAMEN een mooie zomer op het Anna Paulownaplein! Maandag 1 juni 2015 Locatie: Kamer Hiernaast (Room Next Door)

SAMEN een mooie zomer op het Anna Paulownaplein! Maandag 1 juni 2015 Locatie: Kamer Hiernaast (Room Next Door) SAMEN een mooie zomer op het Anna Paulownaplein! Maandag 1 juni 2015 Locatie: Kamer Hiernaast (Room Next Door) Samenvatting Maandagavond 1 juni jl. kwamen bewoners en ondernemers van het Anna Paulownaplein

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Sportevenementen Utrecht heeft de afgelopen jaren verschillende (inter)nationale sportevenementen verwelkomd.

Nadere informatie

Bewonerspanel Vuurwerk

Bewonerspanel Vuurwerk Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Vuurwerk Novemberpeiling 2014: Vuurwerk Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT PEILING OVER DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT Overschie Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus 2017 In opdracht van Cluster Stadsontwikkeling afdeling Verkeer en Vervoer Onderzoek

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie