DE LOGOPEDISCHE INBRENG bij personen met een ernstige verstandelijke beperking en een ASS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LOGOPEDISCHE INBRENG bij personen met een ernstige verstandelijke beperking en een ASS"

Transcriptie

1 DE LOGOPEDISCHE INBRENG bij personen met een ernstige verstandelijke beperking en een ASS Chris De Bal Opleiding logopedie en audiologie Lessius Antwerpen Het GielsBos Gierle 1 SYMPOSIUM K.U.LEUVEN

2 Inleiding ASS: triade van stoornissen wederkerige sociale relaties, verbale en non-verbale communicatie beperkt repertoire van gedrag en interesses (Van der Gaag (2003) verbeelding (fantasie) (Wing, 1996) Stijgende prevalentie autistische stoornis: / (1981) /1.000 (Chakrabarti & Fombonne, 2001; Van der Gaag, 2003) Niet zeldzame stoornis! 2

3 Inleiding Neurobiologische oorzaken: Meerdere genen Structurele afwijkingen limbisch systeem; cerebellum of tragere informatieverwerking (meer schakels, minder effectief)? Ontstekingen: verhoging cytokine en chemokine Neurotransmitters: serotonine? Buitelaar, 2003; Courchesne et al, 2003; Ernst & Rumsey, 2001; Frith, 2003; Geschwind, 2009; Noens, 2004; Ozonoff et al, 2002; Volkmar et al,

4 Een andere verwerking Een andere (ver)werking in de hersenen? Cognitieve processen van lagere orde intact: o.a. basale aandacht, basale motorische en zintuiglijke functie, formele taal, visueel-ruimtelijke verwerking Cognitieve processen van hogere orde disproportioneel gestoord: geïntegreerde verwerking zoals betekenisverlening en zelfs gelaatsherkenning Williams, Goldstein & Minshew, 2006; Williams et al, 2006; Behrmann, Thomas & Humphreys,

5 Een andere verwerking Probleem van organisatie van neuronen (o.a. verbinding) geen communicatie tussen neuronen geen samenwerking tussen regio s i.f.v. informatieverwerking ( disconnectie syndroom?) fmri onderzoek begrijpend lezen van zinnen: beperkte coördinatie van verwerking in Wernicke en Broca ; idem voor voorste en achterste regio s Conturo et al, 2008; Geschwind & Levitt, 2007; Just et al, 2004; Minshew & Williams,

6 Een andere verwerking Probleem met vorming prototypische representaties: gelaatsherkenning, emoties, categoriseren Geen spontane organisatie van informatie Geen inzicht in meest belangrijke informatie Gevolg: meer gebruik van ideosyncratische strategieën Gastgeb, Strauss & Minshew, 2006; Klin et al, 2002 Williams, Goldstein & Minshew,

7

8 Een andere verwerking 352 T 8

9 Een andere verwerking Taalontwikkelingsstoornis (PET-scans en fmri): Afwijkende verwerking temporale gebieden Minder verwerking in li. hemisfeer Gebruik van visuele regio s voor verwerking taal Geen verschil in reactie op vocale en non-vocale stimuli (Gervais et al, 2004; Kana et al, 2006; Tager-Flusberg et al, 2005; Wetherby & Prizant, 2005) 9

10

11 De taak van de logopedist? Kan de logopedist een bijdrage leveren en waarom? Op basis van specifieke problematiek: andere informatieverwerking en zwakke centrale coherentie Op basis van evidenties in de literatuur Op basis van richtlijnen van professionele organisaties 11

12 De taak van de logopedist? Volgens ASHA (2007): Screening en vroege detectie Diagnose: als lid van diagnostisch team Assessment en interventie: focus op (sociale) communicatie evidence based Samenwerking met familie Spreekbuis en verdediger Multidisciplinair Ontwikkeling kennis en participatie research 12

13 De taak van de logopedist? Volgens RCSLT (Clinical Guidelines, 2005) Lid van het multidisciplinair team Samenwerking ouders en andere professionals Assessment:... Joint attention, aandacht, sociale interactie, communicatie, leerstijl... Interventie: early intervention, sociale communicatie, ondersteunde communicatie Ondersteuning en training van ouders en zorgverleners 13

14 Assessment: gehoor Audiologische evaluatie belangrijk deel van initieel onderzoek Voor andere vormen van onderzoek! Verhoogde prevalentie o9.5% - 46% (Gillberg, 1990; Klin, 1993; Rosenhall et al, 1999; Steffenburg, 1991) ohet GielsBos (De Bal, 2007): on = 48 (M: 35; V: 13) ogem. C.L.: 35 (SD: 12;5) oo.l. 2;0 5;0 14

15

16 Assessment: gehoor In functie van betrouwbaarheid Aanpassing testomgeving (afleiding) Korte sessies (1e sessie als verkenning; vertrouwd speelgoedje; signalen van overstuur) Cross-check principe: reproduceerbaarheid (Davis & Stiegler, 2010; De Bal, 2003; Filipek et al, 2000; Gravel et al, 2006; Northern & Downs, 2002) 16

17 Assessment: gehoor 17 TOUCH (Verpoorten, 2007) Principe: auditieve + tactiele conditionering (< 1500 Hz en > 60 db) Aanraking membraan activeert stimulus Graduele verhoging frequentie: tactiele stimulus verdwijnt Meer personen met ASS + accurater

18

19 Assessment: HYPERRESPONSIVITEIT Ongewone reacties op sensorische stimuli Nog te beperte research Kanner (1943)!!! Invloed op verwerking van informatie? communicatieproblemen (getuigenissen + ERP onderzoek) Denteneer & Verpoorten (2007); Dunn, Myles & Orr (2002); Goldstein, 2000; Kemner et al (1999); Lincoln (1997); Noens (2004); O Neill & Jones (1997); Pernon et al. (2007); Rogers et al. (2003) 19

20

21

22 Assessment: HYPERRESPONSIVITEIT Interpretatie A+: indicatie voorkeurzintuig informatieverwerking A+ fascinatie: hyperdominantie 1 zintuig (overstemmen?) B-: hinder; indien consistent aanwezig hulp 22

23 Assessment: communicatie ComVoor (Verpoorten, Noens & van Berckelaer, 2004) Indicatie voor OC (niveau en modaliteit) O.L.: 1;0 5;0 Presentatieniveau: voorwerpen of afbeeldingen sorteren op basis van identieke eigenschappen (materie, vorm, kleur en grootte) Representatieniveau: voorwerpen en afbeeldingen sorteren op basis van betekenis 23

24

25 Assessment: communicatie B2 Omgaan met autisme (Verpoorten, Degrieck & Valkenborg, 2001) Vragenlijst: inventaris communicatief gedrag opvoeder Introspectie en zelfreflectie wijziging communicatief gedrag 25

26 Interventie Zo vroeg mogelijk: voor 3 jaar meer impact dan na 5 jaar Principes: In de natuurlijke context Ingebed in dagelijkse routines en activiteiten Ondersteuning ouders, opvoeders Heterogene populatie: differentiatie!!! (Jordan, 2001; Manning et al, 2003; Woods & Wetherby, 2003) 26

27 Interventie: mogelijkheden? Overzicht: bestaat hiervoor evidentie? VOORSPELBAARHEID Agenda Taakanalyse = comfort en duidelijkheid in leefwereld FUNCTIONELE COMMUNICATIETRAINING Sociale interactievaardigheden Communicatieve functies Conceptontwikkeling = aanleren van vaardigheden OMGEVING = communicatie afstemmen 27

28 Interventie: voorspelbaarheid Agenda s Op maat: niveau + modaliteit Sensatie niveau (score 0 ComVoor): Geen betekenis, geen echte voorspelbaarheid Routines en bekende scenario s Specifieke sensatie via voorwerp: vb. slab vertrouwdheid, veiligheid (Denteneer & Verpoorten, 2007; Noens & van Berckelaer, 2004) 28

29 Interventie: voorspelbaarheid Presentatie niveau: geen betekenisverlening Inpuzzelen in specifieke container Matchen van identieke voorwerpen Matchen van identieke afbeeldingen 29

30 Interventie: voorspelbaarheid Representatie: betekenisverlening (ook buiten context) Voorwerp, afbeelding met verwijzende functie Cave: vaak als eerste communicatievorm gebruikt door omgeving! Denteneer & Verpoorten, 2007; Noens & van Berckelaer,

31 Interventie: voorspelbaarheid Taakanalyses: verduidelijking concepten Deelvaardigheden via gevisualiseerd stappenplan: bv. koffie zetten, planten water geven, wassen Inzicht in scenario s: bv. feest, boodschappen doen, iets gaan drinken 31

32 Interventie: voorspelbaarheid Evidentie? Van sterk (at random gecontroleerd) naar zwak (N =1; expert opinie; getuigenis) Sterk in visueel ruimtelijke vaardigheden: faciliteert visuele verwerking Meer duidelijkheid, zekerheid, zelfstandigheid, participatie minder probleemgedrag the calming down of the behavior is so dramatic by using visual cues Eikeseth, 2008; Mukkades et al, 2004; Ozonoff & Cathcart, 1998; Potter & Whittaker, 2002; Simpson, 2005; Williams & Grandin,

33 Interventie: functionele communicatie training Sociale interactievaardigheden: joint attention, initiatief en beurt nemen door Gestes: geven en nemen, tonen, reiken Blikrichting Sociale routines: spelletjes Actie-reactie Bewegend speelgoed Vertrouwde handelingsscenario s Aanvaarden nabijheid anderen 33

34 Interventie: functionele communicatie training Communicatieve functies en pragmatische vaardigheden: Aanleren probleemoplossend gedrag: via sabotage Voorwerpen buiten bereik: zichtbaar niet zichtbaar (gesloten kast of deur; containers en dozen die men alleen niet kan open krijgen) Niet aangepast of ontbrekend materiaal (potlood zonder punt, pen die niet schrijft, gieter zonder water, puzzel met ontbrekende stukjes) 34

35 Interventie: functionele communicatie training Leren kiezen: 1 keuzemogelijkheid: passief of actief 2 keuzemogelijkheden: tegelijkertijd of na elkaar (bevestiging of ontkenning) meerdere keuzes Gebruik van PECS otrainer 1 toont item en kind reikt, wijst of toont interesse otrainer 2 helpt kind afbeelding aan trainer 1 te geven + benoemt item 35

36 Interventie: functionele communicatie training Evidentie? Van sterk (at random gecontroleerd) naar zwak (N =1; expert opninie; getuigenis) FCT in sociale context: meer natuurlijke wederzijdsheid en beloning meer mogelijkheden m.b.t. herhaling, frequentie, systematische implementatie, functionaliteit meer en betere generalisatie en langere duur effect Minder probleemgedrag 36

37 Interventie: functionele communicatie training 37 Meer initiatief, oogcontact, aandacht, beurt nemen, J.A. (invloed taalontwikkeling) Taakvolgorde: zelf kiezen 1) of opgelegd 2)? taakspanning en zelfstandigheid bij 1 veel groter dan bij 2; afname storend gedrag; verhoging productiviteit PECS: significant effect op initiatief nemen, maar niet blijvend Weinig evidentie voor uitsluitend individuele logopedie Bono et al, 2004; Cohen et al, 2006; Eikeseth et al, 2009; Howard et al, 2005; Howlin et al, 2007; Remington et al, 2007; Watanabe en Sturmey, 2003

38 Interventie: functionele communicatie training Conceptontwikkeling Ondersteuning informatieverwerking Door aanpassing input: belangrijke informatie verduidelijken/expliciteren: Minder woorden: inhoud link naar referent omgeving (proces van fast mapping!) Vorming prototype/gegeneraliseerd concept ogrote aantallen exemplaren : adequate input voor associatie o1e voorbeeld = meest prototypische i.p.v. atypisch (tekening foto) 38

39 Interventie: functionele communicatie training Abstracte concepten (emoties): extreme voorbeelden Afstemming visuele en auditieve informatie expliciet ontwikkelen via OC-systemen ocharlop-christy & Jones, 2006; Gastgeb et al, 2006; Harris & Reichle,

40 Interventie: omgeving Communicatiecursus Op werkplek Gericht op bekende cliënten Ervaren trainer die cliënt en personeel kent Feedback via video wijziging attitude meer afstemming op communicatie cliënt Goldstein, 2002; National Research Council, 2001; Purcell et al, 2000; Simpson,

41 Interventie: omgeving Persoonlijk paspoort: wie ben ik? Persoonlijke handleiding (sterke en zwakke punten) Voor- en afkeuren Communicatiepatroon, specifieke signalen? Belangrijke routines 41

42 BESLUIT An SLT cannot change the way the brain of a person with ASD processes language. However, he can determine how to adapt the input and support the output to accomodate information-processing differences. (Williams & Minshew, 2010) 42

43

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat 58 Jarymke Maljaars en Ilse Noens Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat Introductie casus Pieter is een achtjarige jongen met de autistische stoornis en een ernstige verstandelijke

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het Passend Onderwijs Een theoretische onderbouwing voor de noodzaak tot het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2003. 1 Woord vooraf...2. 2 Theoretische basis van de werking van t Appelboomke. en nieuwe inzichten in de methodieken...

JAARVERSLAG 2003. 1 Woord vooraf...2. 2 Theoretische basis van de werking van t Appelboomke. en nieuwe inzichten in de methodieken... 1 Woord vooraf...2 2 Theoretische basis van de werking van t Appelboomke en nieuwe inzichten in de methodieken...3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Het ontstaan van autisme... 3 2.3 De speelgroep... 5 2.4 Emotieherkenningstraining...

Nadere informatie

Autisme: het socioschema als

Autisme: het socioschema als Martine Delfos Autisme kent een korte, maar intensieve onderzoekstraditie. Er zijn met name drie belangrijke theorieën ontwikkeld, de theorie van de Theory of Mind, de theorie van de (Weak) Central Coherence

Nadere informatie

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1

Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Bijlage 25: Autismespectrumstoornis in DSM-5 (voorlopige Nederlandse vertaling) 1 Moet voldoen aan de criteria A, B, C en D A. Aanhoudende tekorten in sociale communicatie en sociale interactie in meerdere

Nadere informatie

Gezien vanuit een ander perspectief

Gezien vanuit een ander perspectief Gezien vanuit een ander perspectief Het verschil in leeftijd waarop blindgeboren en ziende kinderen perspectief kunnen nemen (Theory of Mind) en de relatie tussen de Theory of Mind prestatie van blindgeboren

Nadere informatie

1. Wat is autisme (ASS)?

1. Wat is autisme (ASS)? 1. Wat is autisme (ASS)? ASS is een aangeboren en levenslange stoornis in de ontwikkeling van sociale, communicatieve en verbeeldingsvaardigheden met een neurobiologische basis en een op gedragscriteria

Nadere informatie

Programma. ASS anno 2014. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders! DSM 5: Neuroontwikkelingsstoornissen ASS 2014. Passenderwijs 02-04- 2014.

Programma. ASS anno 2014. Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders! DSM 5: Neuroontwikkelingsstoornissen ASS 2014. Passenderwijs 02-04- 2014. ASS: een uitdaging voor leerkrachten Programma SWV Passenderwijs 02-04- 2014 Ina van Berckelaer-Onnes Universiteit Leiden 1 Inleiding: ASS anno 2014 Problematische leerdomeinen en leerstijlen Talenten

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA

Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA Logopedie in de klinische fase na een CVA/TIA Literatuurstudie naar de effectiviteit en meerwaarde van logopedisch onderzoek en behandeling bij logopedische stoornissen in de klinische fase na een CVA/TIA

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Ik heb iets van autisme of zo

Ik heb iets van autisme of zo Artikelen Ik heb iets van autisme of zo Psycho-educatie voor slimme jongeren met ASS Sandra van der Meijden, Ber van der Stegen* Kind en Adolescent Praktijk jaargang 08, nummer 4 p. 187-197 Trefwoorden:

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar de inschatting van het sociaalemotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking Opleiding Pedagogiek Masterprogramma Orthopedagogiek Universiteit Utrecht Datum:

Nadere informatie

Onderwijscode: SWSP62ONDD13F. Richtlijnen voor apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking

Onderwijscode: SWSP62ONDD13F. Richtlijnen voor apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking Onderwijscode: SWSP62ONDD13F Richtlijnen voor apps gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking Opleiding: SPH deeltijd, Christelijke Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel Frank Paemeleire, Mieke Heirman, An Savonet & Griet Van Beneden 1 Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel Er is de laatste jaren een toegenomen interesse

Nadere informatie

Pragmatisch structurerend / Directief klachtgericht

Pragmatisch structurerend / Directief klachtgericht Psychomotorische weerbaarheidstraining ter vergroting van de psychosociale weerbaarheid voor jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking (IQ 50-85) die moeite hebben om op te komen voor hun

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

26-Mar-15. autisme ambassade

26-Mar-15. autisme ambassade 26-Mar-15 Autisme als Diversiteit NS 3 April 2012 1 1 expectation management Wat verwacht u Wat hoopt u te horen, mee te nemen Silent animation (wmv) 2 Mijn leerdoelstelling voor u Kennismaken met autisme

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kan een ipad een geschikt middel zijn voor het zelfstandig vermaak van mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking?

Kan een ipad een geschikt middel zijn voor het zelfstandig vermaak van mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking? Onderzoeksverslag Kan een ipad een geschikt middel zijn voor het zelfstandig vermaak van mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking? Auteur: Robbert Vlagsma, Talant Opdrachtgever: Hielko

Nadere informatie

De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis

De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis De relatie tussen het spelniveau en de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met een autismespectrumstoornis Universiteit Leiden Orthopedagogiek Masterproject Autisme en Spel Rianne van t Hoff - 0607541

Nadere informatie

Beeldend therapeutische observatie bij jongeren met mogelijk 1 een autismespectrumstoornis (ASS)

Beeldend therapeutische observatie bij jongeren met mogelijk 1 een autismespectrumstoornis (ASS) Beeldend therapeutische observatie bij jongeren met mogelijk 1 een autismespectrumstoornis (ASS) Dimphy Fikke (2012) Zorgprogramma Algemene jeugdpsychiatrie (12-18 jaar) Prototype werkvorm Dit product

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK

EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK EIGEN ZIJN BINNEN DIAGNOSTIEK Een onderzoek naar de bijdragen van de diagnostische instrumenten de Diagnostic Drawing Series en de Rutten Saris index Grafische Elementen bij diagnostiek van volwassenen

Nadere informatie

... En ze schreven nog lang en gelukkig

... En ze schreven nog lang en gelukkig ENSO-CPGO.E.11... En ze schreven nog lang en gelukkig Een praktijkgericht onderzoek naar een effectieve interventie voor strategisch schrijven voor leerlingen met een beperking in het executief functioneren

Nadere informatie

Communicatieproblemen

Communicatieproblemen Communicatieproblemen bij dementie Een inventarisatie van voorlichtings- en behandelmaterialen voor patiënten met beginnende dementie en communicatieproblemen auteurs margot tacken judith oostveen frieda

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen

Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK Onderzoek, scholing, begeleiding Houd ze binnen door ze naar buiten te helpen Randvoorwaarden voor het werken met LVG+ -leerlingen Adviesnota april 2007 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie